Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Văn bản số 6967/UBND-NL1 ngày 20/10/2020 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.
dfecxffe4x14a0bx15b68x15cfbxfff6x149e5x128e2x123e2xX7x1157dxf189x12ac9x111fax108d2xfcbcxX5x12c2exXax10289x14852xe579xX3xXcxfaacx13e33xX1xX3x15c54x154c6xX3xX18x1557cxX1x10229xX3xXcxX1x14064xX3xXexe7d5x15557xX18xX1fxX3xfda0xX1x11687xX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1x12dd8xX3xXexea31x117cbxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdx101c1xXexX3x11850xX21xX3xXexe812x1327fxX3x11ecaxXdxX47xX4fxX3xX4x118f6x13ca6xX3xX18x10d9exX18xX0x10c06xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x155d9xXaxX12xX2dxX1xX25xX3xXexX21xX4xX1xX3x13d9fx1338ex13a42xe9fbxX3xXexf4c8xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX3bxeb00xX18xX3xXcxXdxX47xX18xX3xX13xX28xX18xX1fxX3x13015x158f0xX6xX3xX51x13bd7xX3x119d1x15c3exX18xX3xX4axf1dexX18xX3xX7xf884xX3x132efx11207xXafx14c25xX5exX7cxX7dxX7exX7fxeca5xX7exf630xX2xX3xX18xX1fxX14x1147cxX3x1332axfdc6xX5exX2xXc3xX5exXc2xXc3xXc2xXc3xX3xX9dxX1cxX3xX9dxXdx1126exX4xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18x14530xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dx14892xX70xXc0xXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxf64dxXdxX70xXexX1x12bddxX3xXafxX2x14787xXbx1527dx12582xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX14exX3x10733xX2xXc3xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX5exX5exXdxX117xX4axX6xX128xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xX9dxX18xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc2xX5exX2xX15fxXc3xX70xXc2xX2xXc2xXc2xXb0xX15fxXc3xXexXafxecfbx13f99xX152xX2xX5xXc3xX117x13123xXbxX1fx10c1bxX3bxX9xXb0xXc2xXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX149xXdxX70xXexX1xX9xXaxXafxX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX15fxX2xXc3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX128xX18xXaxX12xX7exX1xX14xX3xX4fx157c6xXc0xX3xXexX1xX25xXc0xX3xX1bxXdxXd2xX18xX3xX13xXadxX3xX13x11af9xX3xX154xXa9xX3xXexX3bxX14xX18xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX7fxX128xX3xX4xX1xX21xX58xX3xXa9xX18xX1xX3xX1xX28xefb3xX18xX1fxX3xX4xX25xX6xX3xX234xXbxX3xX4xX6xX128xX3xX5xX5bxX18xX1xX3xX5x154c1xX4xX3xX1bxX21xX6xX3xX51xX47xXexX3xX1xX3cxXbxX3xX9dxX29xXdxX3xX3bxX4exX6xX3xX7dx11288xX4xX3xX70xXa9xXdxX3xX1x11a26xXdxX3xXexX286xX3xX18xX1xXdxXd2xXexX3xX1bxX29xXdxX3xX18x148b1xX18xX3xXexX3bxX2b7xX18xX3xX1bxX21xX6xX3xX4axX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xecdexX3xX4fxX28xX6x125cfxX3xX4fxX28xX6xX3xX9dxX9exX6xX3xX1bxX47xX18xX3xX4fxX28xX6xX3xXexX128xX2d5xX3xX4xX2d0xX3xX18xffb9xXdxX3xX4fxX28xX6xX3xX3bx1368fxXexX3xXexX128xX117xX3xXbaxX28xX3cxX18xX1fxX3xX4fxX28xX6xX3xX1bxX128xX3xX1bxX28xX3cxX4xX3xXexX9exX3xXb2xX1xX3xX18xX1fxX14xXc0xX3xX2xX152xX5exX2xXc3xX3xX1bxX47xX18xX3xX15fxX1xX3xX18xX1fxX14xXc0xX3xXc2xXc3xX5exX2xXc3xX3xXexX5bxXdxX3xX4xX234xX4xX3xXexX3bxX5bxX4fxX3xX51xX1xX2fxX3xXexX28xX3cxX18xX1fxX3xXexX1xX25xXc0xX3xX9dxXa5xX18xX3xXbxX1x124e7xX3xX4axXdxX47xX18xX3xXexX9exX3xX152xXc3xXc3xX3x138adxX3xXb2xXc3xXc3xX3xX4fxX4fxX155xX3xX1bx102bfxX4xX3xX4axXdxXd2xXexX3xXexX5bxXdxX3xXcxe5ccxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2xX117xX199xXafxXb0xX3xX4fxX4fxX2d5xX3xXcxX1xX5bxX4xX1xX3x13609x15d93xX18xX1fxX3xX2xX117xX2xXb0xX19axX3xX4fxX4fxX2d5xX3xedc1xe9c6xX3x14ba7xX38xX3xX2xX117xXc2xX199xXb0xX3xX4fxX4fx120f5xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xXcxX9exX3xX4xX1xXdxX1cxX58xX3xX2xX19axX5exX2xXc3xX2d5xX3xX4xX234xX4xX3xX1xX396xX3xX4xX1xX57xX6xX3xX4axX29exXexX3xX1bxX90xX58xX3xX154xXa9xX3xX5xff73xX117xX3xX13xX396xX3xX3a4xX3a5xX3xX3a7xX38xX3xX154xXa9xX3xX5xX3f0xX3xX5xeea0xX4xX3xX2xX199xX1xX3xX18xX1fxX14xXc0xX3xX2xX19axX5exX2xXc3xX3xX9dxX29xXdxX3xX5xX28xX58xX3xX5xX28xX3cxX18xX1fxX3xX199xXc3xXb8xX152xXc3xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xX199xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX5exX7xX2d5xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX18xX6xXc0xX3xX1bxX6xX18xX1fxX3xX154xXa9xX3xX19axXc3xXc3xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xX199xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX5exX7xX155xX3xXcxX1xX25xXc0xX3xX1bxXdxXd2xX18xX3xX13xXadxX3xX13xX245xX3xX4axX29exXexX3xX1bxX90xX58xX3xX154xXa9xX3xXexX3bxX14xX18xX3xXexX9exX3xXb0xX1xX3xX18xX1fxX14xXc0xX3xX2xXafxX5exX2xXc3xX3xX9dxX29xXdxX3xX5xX28xX58xX3xX5xX28xX3cxX18xX1fxX3xX2xXafxX2xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xX199xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX5exX7xX2d5xX3xXexX1x12c40xXdxX3xX1bxXdx123d3xX4fxX3xX154xXa9xX3xX5xX29xX18xX3xX18xX1xX2f7xXexX3xX5xX403xX4xX3xX2xXb0xX1xX3xX18xX1fxX14xXc0xX3xX2xXafxX5exX2xXc3xX3xX9dxX29xXdxX3xX5xX28xX58xX3xX5xX28xX3cxX18xX1fxX3xXb0xX2xX2xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xX199xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX5exX7xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX7fxX128xX3xXa9xX18xX1xX3xX1xX28xX271xX18xX1fxX3xX4xX25xX6xX3xX4fxX28xX6xX2d5xX3xX5xX3f0xX2d5xX3xX51xX47xXexX3xX1xX3cxXbxX3xX154xXa9xX3xXexX3bxX14xX18xX3xX4xX234xX4xX3xX1xX396xX3xX4xX1xX57xX6xX3xXexX1xX25xXc0xX3xX5xX3cxXdxX2d5xX3xXexX1xX25xXc0xX3xX1bxXdxXd2xX18xX2d5xX3xX1fx103cfxXc0xX3xX18xX1fxe25axXbxX3xX5xX286xXexX3xX70xXdxXd2xX18xX3xX3bxX2a6xX18xX1fxX3xXexX3bxX2b7xX18xX3xX1bxX21xX6xX3xX4axX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX117xX3xXcxX2fxX18xX1xX3xX1bxX47xX18xX3xXexX1xX4b6xXdxX3xX1bxXdxX4bbxX4fxX3xX18xX14xXc0xX2d5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bx10cd0xX3xX4xX2d0xX3xXb0xXc3xX3xX154xX5adxX3xX4axX21xX3xX18xX1fxX565xXbxX3xX9dxX29xXdxX3xXexX355xX18xX1fxX3xX7xXadxX3xX199xX2xX117xXc3xXc3xXc3xX3xX1xX2a6xX5exX2xXc3xX152xX117xX199xXb2xX199xX3xX18xX1fxX28xX4b6xXdxX155xX3xX1xXd2xX3xXexX1xXadxX18xX1fxX3xX1bxX28xX4b6xX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX128xX3xXexX1xX245xX18xX1fxX3xX4axX21xX3xX18xX1fxX565xXbxX3xX7xX560xX58xX3xX9dxX14xX3xX1xX28xX3xX1x13de2xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX2b7xX4fxX3xXexX3bx156caxX18xX1fxX117xX3xX2dxX245xX18xX1fxX3xXexX234xX4xX3xX4xX57xX58xX3xX1xX2a6xX2d5xX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xX2d5xX3xX70xXdxX3xX70xX4b6xXdxX3xX18xX1fxX28xX4b6xXdxX3xX70xX560xX18xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX1fxX36exXbxX3xX3bxX2f7xXexX3xX18xX1xXdxX1cxX58xX3xX51xX1xX2d0xX3xX51xX1xXa5xX18xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX70xXexX1xX14exX3xXafxX2xX152xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX14exX3xX15fxX2xXc3xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX5exX5exXdxX117xX4axX6xX128xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xX9dxX18xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc2xX5exX2xX15fxXc3xX70xXc2xX2xXc2xXc2xXb0xX152xXb2xXexX2xX2xXb2xXc3xX15fxX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxX1a3xX3bxX9xX152xX152xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX149xXdxX70xXexX1xX9xXaxXafxX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX15fxX2xXc3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX128xX18xXaxX12xXcxX2fxX18xX1xX3xX1bxX47xX18xX3xXexX1xX4b6xXdxX3xX1bxXdxX4bbxX4fxX3xX18xX14xXc0xX2d5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX5adxX3xX4xX2d0xX3xXb0xXc3xX3xX154xX5adxX3xX4axX21xX3xX18xX1fxX565xXbxX3xX9dxX29xXdxX3xXexX355xX18xX1fxX3xX7xXadxX3xX199xX2xX117xXc3xXc3xXc3xX3xX1xX2a6xX5exX2xXc3xX152xX117xX199xXb2xX199xX3xX18xX1fxX28xX4b6xXdxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xXcxX1xX10xX128xX3xX70x15eaaxX3xX4axX234xX128xX3xXexX3bxX128xX18xX1fxX3xXexX1xX4b6xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xXexX29xXdxX2d5xX3xXexX4exX18xX1xX3xX1xX4exX18xX1xX3xX4fxX28xX6xX2d5xX3xX5xX3f0xX3xX1bxX6xX18xX1fxX3xX70xXdx10126xX18xX3xX4axXdxX47xX18xX3xXbxX1xX57xX4xX3xXexX5bxXbxX2d5xX3xX7x1144fxX3xX4xX2d0xX3xXexX1xX2b7xX4fxX3xX18xX1xXdxX1cxX58xX3xX9dx15ea6xX18xX1fxX3xX4axX21xX3xX18xX1fxX565xXbxX3xX7xX560xX58xX3xX9dxX14xX3xX4xX245xX3xX5xX565xXbxX2d5xX3xX18xX1fxX58xXc0xX3xX4xX2efxX3xX4fxX2f7xXexX3xX6xX18xX3xXexX128xX14xX18xX3xX4xX234xX4xX3xX1xX396xX3xX4xX1xX57xX6xX3xX3bxX2f7xXexX3xX4xX6xX128xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX395xX4bbxX3xXexXa5xX18xX1fxX3xX4xX28xX4b6xX18xX1fxX3xX4xX245xX18xX1fxX3xXexX234xX4xX3xX4xX57xX58xX3xX1xX2a6xX2d5xX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xX3xXexX3bxX128xX18xX1fxX3xXbxX1x139bbxX18xX1fxX2d5xX3xX4xX1xXadxX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2b7xX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX1xX4b6xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xXexX29xXdxX2d5xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX82xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX4xX1xX128xX3xX1bxX21xX6xX3xXbxX1xX28xX2efxX18xX1fxX3xX4xX234xX4xX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX70xXexX1xX14exX3xXafxX2xX152xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX14exX3xX15fxX2xXc3xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX5exX5exXdxX117xX4axX6xX128xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xX9dxX18xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc2xX5exX2xX15fxXc3xX70xXc2xX2xXc2xX199xXc3xX2xX199xXexXafxXb2xX19axX199xXb0xX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxX1a3xX3bxX9xX152xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX149xXdxX70xXexX1xX9xXaxXafxX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX15fxX2xXc3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX128xX18xXaxX12xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX82xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX51xX2fxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX4xX234xX4xX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX2dxX286xX3xXexX1xX4bbxX14exX3xX152xXc3xX3xX4xX1xXdxX47xX4xX3xX154xX58xX396xX18xX1fxX3xX4xX6xX128xX3xXexXadxX4xX3xe9fcxXcxX15fxX152xXc3xX2d5xX3xXb07xXcxXafxXafxXc3xX2d5xX3xXb07xXcxXb2xX152xXc3xX2d5xX3xXb07xXcxX2xXc2xXc3xXc3xX155xX3xX2xXafxXafxX3xX4xX1xXdxX47xX4xX3xXbxX1xX6xX128xX3xX4ax140a6xX3xX18xX1xdff9xX2d5xX3xX152xX117xX152xXafxXc3xX3xX4xX1xXdxX47xX4xX3xX234xX128xX3xXbxX1xX6xX128xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX7exX1fxX128xX14xXdxX3xX3bxX6xX2d5xX3xXexX82xX18xX1xX3xX4xX3f0xX18xX1fxX3xX154xXdxX18xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX199xXb2xX3xX4axX2a6xX3xX18xX1xX14xX3xX4axX5bxXexX3xX4xX234xX4xX3xXafxXc3xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xXc2xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX2d5xX3xXc2xX199xX15fxX3xX4axX2a6xX3xX18xX1xX14xX3xX4axX5bxXexX3xXc2xX15fxX2d5xXb2xX152xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xXc2xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX2d5xX3xXc2xX2xXafxX3xX4axX2a6xX3xX18xX1xX14xX3xX4axX5bxXexX3xX2xXafxX2d5xX152xX3xX4fxX0xX7xX58xXbxX12xXc2xX0xX5exX7xX58xXbxX12xX3xX9dxX14xX3xX2xX2xX19axX3xX4fxX234xXc0xX3xXbxX1xX234xXexX3xX1bxXdxXd2xX18xX117xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX128xX70xXc0xXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX58xX4fxX4axX3xX70xX1xXdxX70xX10xX3xXdxX2dxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX70xXexX1xX14exX3xXafxX2xX152xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX14exX3xX15fxX2xXc3xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX117xX4axX6xX128xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xX9dxX18xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc2xX5exX2xXc3xX19axX70xXc2xX2xX152xXc3xXc3xXc2xX2xXexX15fxXc3xXb0xX19axX5xX2xXb8xX2xX152xXc2xX70xXc2xX2xX199xXc2xX199xX2xX19axXexXb2xX15fxX152xX19axXc2xX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX149xXdxX70xXexX1xX9xXaxXafxX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX15fxX2xXc3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX3bxX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2b7xX18xX3x1523dxX58xX6xX18xX14exX0xX5exX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xX58xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb8xXexX1xX58xX4fxX4axXb8xX6xX18xX70xXb8xX7xX6xXbxX128xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2xXc3xXc3xX3xXexe616xX3xX1bxX396xX18xX1fxX2d5xX3xX2xX117xXc3xXc3xXc3xX3xXexX2f7xX18xX3xX1fxX5bxX128xX3xX4xX57xX58xX3xXexX3bxX3cxX3xX5xX3f0xX3xX5xX286xXexXaxX3xX1xX3bxX10x1538axX9xXaxX5exX4xX1xXdxX18xX1xXb8xXd41xX58xXc0xX10xX18xX5exXexX1xX58xXb8xXexX58xX128xX18xX1fxXb8xX1xX128xXb8xXexX3bxX128xXb8xX1xX6xXb8xXexXdxX18xX1xXb8xX2xXc3xXc3xXb8xXexXc0xXb8xX70xX128xX18xX1fxXb8xX2xXb8xXc3xXc3xXc3xXb8xXexX6xX18xXb8xX1fxX6xX128xXb8xX4xX58xX58xXb8xXexX3bxX128xXb8xX5xX58xXb8xX5xX58xXexX5exXc2xXc3xXc3xX15fxX2xX2xX117xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX5exX4fxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXc2xXc3xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc2xX5exX2xXc3xXafxX70xX2xX2xXb0xX152xXb2xX152xX15fxXexX199xX19axXafxX5xX2xXb8xX2xX15fxXb0xX70xXc3xX2xX19axX199xX199xX152xXc2xXexXb0xX152xXc2xXc2xXb0xX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2xXc3xXc3xX3xXexXd9cxX3xX1bxX396xX18xX1fxX2d5xX3xX2xX117xXc3xXc3xXc3xX3xXexX2f7xX18xX3xX1fxX5bxX128xX3xX4xX57xX58xX3xXexX3bxX3cxX3xX5xX3f0xX3xX5xX286xXexXaxX3xX1xX3bxX10xXdc5xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX18xX1xXb8xXd41xX58xXc0xX10xX18xX5exXexX1xX58xXb8xXexX58xX128xX18xX1fxXb8xX1xX128xXb8xXexX3bxX128xXb8xX1xX6xXb8xXexXdxX18xX1xXb8xX2xXc3xXc3xXb8xXexXc0xXb8xX70xX128xX18xX1fxXb8xX2xXb8xXc3xXc3xXc3xXb8xXexX6xX18xXb8xX1fxX6xX128xXb8xX4xX58xX58xXb8xXexX3bxX128xXb8xX5xX58xXb8xX5xX58xXexX5exXc2xXc3xXc3xX15fxX2xX2xX117xX1xXexX4fxXaxX12xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2xXc3xXc3xX3xXexXd9cxX3xX1bxX396xX18xX1fxX2d5xX3xX2xX117xXc3xXc3xXc3xX3xXexX2f7xX18xX3xX1fxX5bxX128xX3xX4xX57xX58xX3xXexX3bxX3cxX3xX5xX3f0xX3xX5xX286xXexX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX2dxX84cxX18xX1fxX3xX18xX1xX565xX18xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX9dxX29xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX8d3xX18xX3xX4xX2d0xX3xX15fxX3xXexX82xX18xX1xX3xX4fxXdxX1cxX18xX3xXcxX3bxX58xX18xX1fxX3xX5xX14xX3x1487bxX58xXa9xX18xX1fxX3xX7dxX4exX18xX1xX2d5xX3xX1018xX58xXa9xX18xX1fxX3xXcxX3bxX21xX2d5xX3xXcxX1xX9exX6xX3xXcxX1xXdxX2b7xX18xX3xXb8xX3xX13xX58xX47xX3xX9dxX14xX3xX1018xX58xXa9xX18xX1fxX3xX7exX6xX4fxX117xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX9dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX28xX29xX4xX3xX5xX3f0xX3xX3bxX403xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX2d5xX3xX13xX28xX2efxX18xX1fxX3xX3a4xX1xX2b7xX3xXexX1xXdxXd2xXexX3xX1xX5bxXdxX3xX1fxX90xX18xX3xXc2xX19axXc3xX3xX1xX6xX3xX18xX1fxX245xX2d5xX3xX3bxX6xX58xX3xX4fxX14xX58xXaxX3xX1xX3bxX10xXdc5xX9xXaxX5exX154xX6xXb8xX1xX128xXdxX5exX18xX58xX128xX4xXb8xX5xX58xXb8xX3bxX58xXexXb8xX18xX1xX6xX18xX1xXb8xX1xX58xX128xX18xX1fxXb8xX51xX1xX10xXb8xXexX1xXdxX10xXexXb8xX1xX6xXdxXb8xX1fxX6xX18xXb8xXc2xX19axXc3xXb8xX1xX6xXb8xX18xX1fxX128xXb8xX3bxX6xX58xXb8xX4fxX6xX58xX5exX2xXb0xXb0xX19axXb2xXb0xX117xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX5exX4fxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXc2xXc3xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xX15fxXc3xX5exX2xXc2xXc2xX70xXafxX2xXc2xXc2xX199xX2xXb0xXexXafxX199xX2xXc2xX199xX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX28xX29xX4xX3xX5xX3f0xX3xX3bxX403xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX2d5xX3xX13xX28xX2efxX18xX1fxX3xX3a4xX1xX2b7xX3xXexX1xXdxXd2xXexX3xX1xX5bxXdxX3xX1fxX90xX18xX3xXc2xX19axXc3xX3xX1xX6xX3xX18xX1fxX245xX2d5xX3xX3bxX6xX58xX3xX4fxX14xX58xXaxX3xX1xX3bxX10xXdc5xX9xXaxX5exX154xX6xXb8xX1xX128xXdxX5exX18xX58xX128xX4xXb8xX5xX58xXb8xX3bxX58xXexXb8xX18xX1xX6xX18xX1xXb8xX1xX58xX128xX18xX1fxXb8xX51xX1xX10xXb8xXexX1xXdxX10xXexXb8xX1xX6xXdxXb8xX1fxX6xX18xXb8xXc2xX19axXc3xXb8xX1xX6xXb8xX18xX1fxX128xXb8xX3bxX6xX58xXb8xX4fxX6xX58xX5exX2xXb0xXb0xX19axXb2xXb0xX117xX1xXexX4fxXaxX12xX7exX28xX29xX4xX3xX5xX3f0xX3xX3bxX403xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX2d5xX3xX13xX28xX2efxX18xX1fxX3xX3a4xX1xX2b7xX3xXexX1xXdxXd2xXexX3xX1xX5bxXdxX3xX1fxX90xX18xX3xXc2xX19axXc3xX3xX1xX6xX3xX18xX1fxX245xX2d5xX3xX3bxX6xX58xX3xX4fxX14xX58xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX395xX47xX18xX3xXexX3bxX28xX6xX3xX18xX6xXc0xX3x144f1xX2xXc3xX5exX2xXc3x116c2xX2d5xX3xX18xX28xX29xX4xX3xX5xX3f0xX3xX271xX3xX4xX234xX4xX3xX1bxX21xX6xX3xXbxX1xX28xX2efxX18xX1fxX3xXexX1xX58xX2a6xX4xX3xX1xX58xXc0xXd2xX18xX3xX13xX28xX2efxX18xX1fxX3xX3a4xX1xX2b7xX3xX12a6xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX12acxX3xX1bxX5adxX3xX70xX90xX18xX3xX3bxX403xXexX117xX3xX1018xX58xX6xX3xX1bxX234xX18xX1xX3xX1fxXdxX234xX3xX7xX2efxX3xX4axX2a6xX2d5xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX9dxX7f4xX4xX3xX18xX245xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxXd2xXbxX3xX4xX1xX21xX58xX3xXexX1xXdxXd2xXexX3xX1xX5bxXdxX3xX5xX29xX18xX3xX18xX1xX2f7xXexX117xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX9dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa5xX18xX1fxX3xX4xX28xX4b6xX18xX1fxX3xX9dxX6xXdxX3xXexX3bxX8d3xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX2f7xXbxX3xX154xX5adxX3xX9dxX1cxX3xf378xX15fxX3xXexX5bxXdxX3xX4xX1xX38x13acfxX3xXexX3bxX128xX18xX1fxX3xXbxX1xX8d3xX18xX1fxX3xX4xX1xXadxX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2b7xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1xX3bxX10xXdc5xX9xXaxX5exX18xX128xX18xX1fxXb8xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX5exXexX6xX18xX1fxXb8xX4xX58xX128xX18xX1fxXb8xX9dxX6xXdxXb8xXexX3bxX128xXb8xX4xX58xX6xXb8xX4xX6xXbxXb8xX154xX6xXb8xX9dxX10xXb8xX15fxXb8xXexX6xXdxXb8xX4xX1xX128xXb8xXexX3bxX128xX18xX1fxXb8xXbxX1xX128xX18xX1fxXb8xX4xX1xX128xX18xX1fxXb8xXexX1xXdxX10xX18xXb8xXexX6xXdxX5exX2xXb0xX199xXafxX2xXb2xX117xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX1fxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX5exX4fxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXc2xXc3xX5exX18xX10xX149xX7xX5exXc2xXc3xXc2xX199xX5exX2xX199xX152xX70xX152xX2xXc3xX15fxX199xX2xXafxXexXb0xXc2xXc2xX199xX2xX5xXc3xX117xX1a0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX18xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xXexX3bxX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX4axX21xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX9dxX12xX0xX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa5xX18xX1fxX3xX4xX28xX4b6xX18xX1fxX3xX9dxX6xXdxX3xXexX3bxX8d3xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX2f7xXbxX3xX154xX5adxX3xX9dxX1cxX3xX1373xX15fxX3xXexX5bxXdxX3xX4xX1xX38xX137dxX3xXexX3bxX128xX18xX1fxX3xXbxX1xX8d3xX18xX1fxX3xX4xX1xXadxX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2b7xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1xX3bxX10xXdc5xX9xXaxX5exX18xX128xX18xX1fxXb8xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX5exXexX6xX18xX1fxXb8xX4xX58xX128xX18xX1fxXb8xX9dxX6xXdxXb8xXexX3bxX128xXb8xX4xX58xX6xXb8xX4xX6xXbxXb8xX154xX6xXb8xX9dxX10xXb8xX15fxXb8xXexX6xXdxXb8xX4xX1xX128xXb8xXexX3bxX128xX18xX1fxXb8xXbxX1xX128xX18xX1fxXb8xX4xX1xX128xX18xX1fxXb8xXexX1xXdxX10xX18xXb8xXexX6xXdxX5exX2xXb0xX199xXafxX2xXb2xX117xX1xXexX4fxXaxX12xXcxXa5xX18xX1fxX3xX4xX28xX4b6xX18xX1fxX3xX9dxX6xXdxX3xXexX3bxX8d3xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX2f7xXbxX3xX154xX5adxX3xX9dxX1cxX3xX1373xX15fxX3xXexX5bxXdxX3xX4xX1xX38xX137dxX3xXexX3bxX128xX18xX1fxX3xXbxX1xX8d3xX18xX1fxX3xX4xX1xXadxX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2b7xX18xX3xXexX6xXdxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX3bxX128xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX395xX2d0xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1bxX5bxX128xX3xX4xX25xX6xX3xX37bxX1xX2d0xX3xX2dxX1xX25xX3xXexX21xX4xX1xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xXexX82xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX395xX36exX18xX1fxX3xX7exX1fxX61fxX4xX3xXb07xX2efxX18xX3xXexX5bxXdxX3xX1xX2a6xXdxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xXexX3bxX7f4xX4xX3xXexX58xXc0xX47xX18xX3xXexX3bxXdxX4bbxX18xX3xX51xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxXd2xX4fxX3xX9dxX286xX3xXbxX1xX8d3xX18xX1fxX3xX4xX1xXadxX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2b7xX18xX3xXexX6xXdxX3xX9dxX14xX3xXexX4exX4fxX3xX51xXdxX47xX4fxX3xX4xX57xX58xX3xX18xX5bxX18xX3xX12a6xX37bxX2dxXcxXcx156b8xXcxX3a4xX2dxX7exX12acxX3xX18xXa5xX4fxX3xXc2xXc3xXc2xXc3xX2d5xX3xX70xXdxX828xX18xX3xX3bxX6xX3xX7xX234xX18xX1fxX3xX2xXc2xX5exXafxX117xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX9dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX58xX5xX12xX0xX70xXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX5exX70xXdxX9dxX12xX0xX5exX70xXdxX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10697xX58xXexX1xX128xX3bxXaxX12xXcxX1xX58xX3xX37bxX1xX28xX2efxX18xX1fxX0xX5exXbxX12
Thu Phương