Việt Nam chắc chắn không gặp Thái Lan ở giải Futsal châu Á
Do cùng nằm ở nhóm hạt giống số 2 nên Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ không đối đầu nhau ở vòng chung kết Futsal châu Á 2020.
fd9dx103f4x12a36x12d7bx103ffx11fadx13239x12129xfecaxX7x15b80x1863dx16bcax1162ex13ef2x18bbdxX5x14fe9xXax102b4x1804axXdxffc5xXexX3x12b46xX6x14213xX3xX4xX1x18dc2xX4xX3xX4xX1xX1ex1376fxX3x170eaxX1x13232xX24x13fb1xX3xX2ax18784xXbxX3xXcxX1x17ba9xXdxX3x11722xX6xX24xX3xfee9xX3xX2axXdx12b5bxXdxX3x17325x12fc3xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1x10b92xX41xX3x176aaxX0x186a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14501xX10xX6x1461bxXaxX12x12aa0x18a98xX3xX4x13e01xX24xX2axX3xX24x1530cxX1axX3xX39xX3xX24xX1x132faxX1axX3xX1x13996xXexX3xX2axXdx107f2xX24xX2axX3xX7xX7cxX3x1603cxX3xX24x174d9xX24xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3x12115x14d95xX3xXcxX1xX32xXdxX3xX35xX6xX24xX3xX4xX1xX1exX4xX3xX4xX1xX1exX24xX3xX7x181a2xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3x11403xX7cxXdxX3xXb1x18189xX41xX3xX24xX1xX6xX41xX3xX39xX3xX92x1659dxX24xX2axX3xX4xX1xX41xX24xX2axX3xX26x14910xXexX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83x1728fxX83xXdex13889xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6x15956xX5xX10xX3xX7xXex168b1xX5xX10xX9xXaxX1axX6x154e0xX2axXdxX24x17b60xX3xX83xXbx1246exX3xX6xX41xXexX64x184e7xXaxX12xX0xXexXe9xX64xX60xXefxX12xX0xXexXf6xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171fcxX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x18d36xXbxX1xX64xXexX64xX3xXdxX121xX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXax170f0xXdxX60xXexX1xXfaxX3x11945xX2x1201exXbxXfexX104xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXfaxX3x14ff3xX2xXdexXbxXfexX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xXdxX15xXexX3xX24xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX4xX1xX1exX24xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3xX2axX2dxXbxX3xXexX1xX32xXdxX3xX5xX6xX24xX3xX39xX3xX2axXdxX3dxXdxX3x159e0xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX32xX3xX1x11d3exX24xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe1xXe9xX6xX64xX1xX6xXexXdxX24xX1xXe1xX92xX24xX4exX24xX10xX14fxX7xX4exX2x10bc3xX165x17160xX4exX2xXdex106f0xX60xX2xXdexX1d3xX1d5xX1d3xXdexXdexXexX83xXdexX1d9xXdexX165xX5xXdexXe1x13f55xXbxX2ax167b6xXf6xX9xX1d9xX2x18c9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX4xX1xX1exX24xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3xX2axX2dxXbxX3xXcxX1xX32xXdxX3xX35xX6xX24xX3xX39xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxXaxX3xX60xX6xXexX6xX138xXbxX1xX64xXexX64xX138xX64xXf6xXdxX2axXdxX24xX6xX5xX138xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXfaxX4exX4exXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe1xX92xX64xX92xXe1xX92xX24xX4exX41xXbxX5xX64xX6xX60xX10xX60xX4exX1d5x12e02xX270xX7xXf6xX1a1xX1d9xXdxX92xX1xXdxX5xXefxX1d9xX41x1771dxX92xX10xX41xX26xX2axX4exX83xXdexX2xX1d3x15b37xX2xXdexX289xX83xX1f3xX4exX6xX1a1xX4xX289xXexX7xXexX1xXe1xXbxX24xX2axXaxX3xX60xX6xXexX6xX138xX60xX10xX7xX4xX9xXax18842xX1xX49xX24xX3xX24xX1xX73xX1axX3xX1xX77xXexX3xX2axXdxX7cxX24xX2axX3xX4x12a12xX3xXexX1x16033xX3xX4x1760axX6xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexXf6xX12xX0xXexXf6xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX64xX24xXaxX12xX2a9xX1xX49xX24xX3xX24xX1xX73xX1axX3xX1xX77xXexX3xX2axXdxX7cxX24xX2axX3xX4xX2bexX3xXexX1xX2c2xX3xX4xX2c5xX6xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexXf6xX12xX0xX4exXexXe9xX64xX60xXefxX12xX0xX4exXexX6xXe9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b14xX64xX60xXefxXaxX12xX18xX2axX6xXefxX3xX7xX6xX41xX3xX26xX1xXdxX3x10c60xXcxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb1xX32xX24xX1xX3xXe9xX77xXdxX3x17d9bxXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX3xXb1xX2c2xX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX92x133d7xX3xX60x14e48xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdex18916xX3x11b1fxX40xX121xX3xXb1x10b13xX3xX4xX28xX24xX2axX3xXe9xX7cxX3xXe9xX3dxX24xX2axX3xXbxX1xX49xX24xX3xX24xX1xX73xX1axX3xX1xX77xXexX3xX2axXdxX7cxX24xX2axX3xX4xX32xX4xX3xXb1x18b73xXdxX3xX60xX3b0xX3xX2axXdxX3dxXdxXe1xX3xXcxX1xX10xX64xX3xXb1xX73xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX24xX6cxX1axX3xX39xX3xX24xX1xX73xX1axX3xX83xX3xX4xX67xX24xX2axX3xX35xX10xXe9xX6xX24xX64xX24xX3c9xX3xXcxX1xX32xXdxX3xX35xX6xX24xX3xX92xX93xX3xX36cxX6xX1xXf6xX6xXdxX24xXe1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36cxX64xX60xXefxXaxX12xX18xX1x11edfxX3xX92x15da0xXefxX3c9xX3xXexX1xXb6xXefxX3xXexXf6xXc1xX3xX28xX24xX2axX3xX39bxXdxX2axX41xX10xX5xX3xX7xXa9xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3xXb1xX7cxXdxX3xXb1xXb6xX41xX3xX92x15366xXdxX3xX4xX32xX4xX3xXb1xX3f8xXdxX3xXe9xX73xX24xX2axX3xX24xX93xXefxX3xX39xX3xX92xXc1xX24xX2axX3xXe9xX3dxX24xX2axXe1xX3xX18xX1xX73xX1axX3xX2xX3xX2ax129f6xX1axX3xX4xX1xX2c5xX3xX24xX1xX93xX3xXcxX41xXf6xX26xX1axX10xX24xXdxX7xXexX6xX24xX3c9xX3xX18xX1xX469xXexX3xX36cxX3dxX24xX3c9xX3x11565xXf6xX6xX24xX3xX92xX93xX3x14e00xX27exXe9xX10xX26xXdxX7xXexX6xX24xXe1xX3xX18xX1xX73xX1axX3xX1d5xX3xX4xX73xX3x14895xXefxXf6xX2axXefxX27exX7xXexX6xX24xX3c9xX3xXcxX6xX1ebxXdxX26xXdxX7xXexX6xX24xX3c9xX3xXcxXf6xX41xX24xX2axX3x17cbfxX41xX7cxX4xX3xX92xX93xX3xX5dxX93xX24xX3xX51bxX41xX7cxX4xXe1xX3xX18xX1xX73xX1axX3xX165xX3xXe9xX6xX64xX3xX2axX4bcxX1axX3x137b3xX6xX41xX60xXdxX3xX3cbxXf6xX6xXe9xXdxX6xX3c9xX3xX4fdxX41xX14fxX6xXdxXexX3c9xX3xX4dfxX24xX60xX64xX24xX10xX7xXdxX6xX3xX92xX93xX3x106eexX1axX6xX24xXe1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36cxX64xX60xXefxXaxX12xX121xX32xX4xX3xXb1xX3f8xXdxX3xXe9xX73xX24xX2axX3xXb1xX466x10d3cxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX93xX1axX3xX165xX3xXe9xX3dxX24xX2axX3c9xX3xX4xX1x1062fxX24xX3xXf6xX6xX3xX83xX3xXb1xX3f8xXdxX3xX24xX1x13769xXexX3xX24xX1xX1b0xX3xX1ax132a0xXdxX3xXe9xX3dxX24xX2axX3xX92xX93xX64xX3xXex1901bxX3xX26xXccxXexXe1xX3x160bcxXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexX3xX60xXdx1400bxX24xX3xXf6xX6xX3xXex1700axX3xX83xX165xX4exX83xX3xXb1xXccxX24xX3xX2xXdexX4exX1d5xX4exX83xXdexX83xXdexX3xXexX77xXdxX3xXcxX41xXf6xX26xX1axX10xX24xXdxX7xXexX6xX24xX3c9xX3xX158xX3xXb1xX3f8xXdxX3xXb1xX5c1xX24xX2axX3xXb1xXb6xX41xX3xX4xX2c5xX6xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xXb1xX5acxX41xX3xX24xX93xXefxX3xX7xXa9xX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX270xX41xXefx10fbcxX24xX3xX60xX3b0xX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3x18054xX64xXf6xX5xX60xX3xX121xX41xXbxX3xX92xX93xX64xX3xXexX1xX32xX24xX2axX3xX1d3xX3xX4xX67xX24xX2axX3xX24x1697exX1axX3xXexX77xXdxX3xX35xXdxXexX1xX41xX6xX24xXdxX6xXe1xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXf6xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX86xX24xX3xX270xX41xX6xX24xXfaxX0xX4exX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX138xXexX1xX41xX1axXe9xX138xX6xX24xX60xX138xX7xX6xXbxX64xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1exX24xX2axX3xXb1xX469xX1axX3xX39bxXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX92xX3adxX3xX60xX3b0xX3xX13xX121xX4fdxX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexXaxX3xX1xXf6xX10xX1a1xX9xXaxX4exXe9xX64xX24xX2axX138xX60xX6xX4exXexX1xX6xX24xX2axX138xX60xX6xX1axX138xX1axXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX138xX60xXexX138xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX138xX92xXdxX10xXexX138xX24xX6xX1axX138xX2axXdxX6xX24xX1xX138xX92xX10xX138xX60xX41xX138xX92xX4xX26xX138xX4xX1xX6xX41xX138xX6xX138xX83xXdexX83xXdexX4exX2xX1d9xX2xX1d5xX1d5xX2xXe1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX4exX1axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX83xXdexX4exX24xX10xX14fxX7xX4exX2xX1d3xX165xX83xX4exX2xXdexX1d9xX60xXdexX2xX1d9xX2xX1f3xX165xX1f3xXexX1d3xX1f3xX156xX5xXdexX138xX1d5xX138xX27exXdxX24xX2axX138xX2xXe1xX1ebxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX4xX1xX1exX24xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3xX2axX2dxXbxX3xXcxX1xX32xXdxX3xX35xX6xX24xX3xX39xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX92xX12xX0xX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1exX24xX2axX3xXb1xX469xX1axX3xX39bxXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX92xX3adxX3xX60xX3b0xX3xX13xX121xX4fdxX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexXaxX3xX1xXf6xX10xX1a1xX9xXaxX4exXe9xX64xX24xX2axX138xX60xX6xX4exXexX1xX6xX24xX2axX138xX60xX6xX1axX138xX1axXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX138xX60xXexX138xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX138xX92xXdxX10xXexX138xX24xX6xX1axX138xX2axXdxX6xX24xX1xX138xX92xX10xX138xX60xX41xX138xX92xX4xX26xX138xX4xX1xX6xX41xX138xX6xX138xX83xXdexX83xXdexX4exX2xX1d9xX2xX1d5xX1d5xX2xXe1xX1xXexX1axXaxX12xXcxX1xX1exX24xX2axX3xXb1xX469xX1axX3xX39bxXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX92xX3adxX3xX60xX3b0xX3xX13xX121xX4fdxX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX83xXdexX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX37fxX32xX24xX1xX3xXe9xX77xXdxX3xX39bxXefxX6xX24xX1axX6xXf6xX3xX92xX493xXdxX3xXex14985xX3xX7xX7cxX3xX1f3xX138xX1d5xX3xXexXf6xX64xX24xX2axX3xXexXf6xX469xX24xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xX1xX77xX24xX2axX3xXe9xX6xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX5dxX63xX36cxX6xX24xX26xX3xX37fxX28xX24xX2axX3xX18xX6xX1axX3xX4cxX3xX83xXdexX2xX1d3xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb1xX3d0xX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX1xX41xXefxX3xX4xX1xX466x146acxX24xX2axX3xXb1xX4bcxX24xX2axX3xX4xX1xX41xX24xX2axX3xX4xX41xX3f8xX4xX3c9xX3xX270xX41xX6xX3xXb1xX73xX3xX2axXdxX93xX24xX1xX3xX92xX3adxX3xX60xX3b0xX3xX13xX121xX4fdxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxX3xX83xXdexX2xX1d3xXe1xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX92xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37fxX32xX24xX1xX3xXe9xX77xXdxX3xX3cbxX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX93xX1axX3xX24xX86xX24xX3xX5x151a7xX4xX1xX3xX7x13423xXaxX3xX1xXf6xX10xX1a1xX9xXaxX4exXe9xX64xX24xX2axX138xX60xX6xX4exX60xX6xX24xX1xX138xXe9xX6xXdxX138xX6xX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX138xX60xXexX138xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX138xX92xXdxX10xXexX138xX24xX6xX1axX138xX5xX6xX1axX138xX24xX10xX24xX138xX5xXdxX4xX1xX138xX7xX41xX4exX2xX1d9xX2xXdexX2xX83xXe1xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX4exX1axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX83xXdexX4exX24xX10xX14fxX7xX4exX2xX1d3xX165xX83xX4exX2xXdexX158xX60xX2xX83xX83xX2xX1d3xX2xX1d9xXexX1d5xX1d9xX1d5xX165xX1d9xX5xXdexXe1xX1ebxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xX4xX1xX1exX24xX3xX26xX1xX28xX24xX2axX3xX2axX2dxXbxX3xXcxX1xX32xXdxX3xX35xX6xX24xX3xX39xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX49xX41xX3xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX92xX12xX0xX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37fxX32xX24xX1xX3xXe9xX77xXdxX3xX3cbxX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX93xX1axX3xX24xX86xX24xX3xX5xXa22xX4xX1xX3xX7xXa27xXaxX3xX1xXf6xX10xX1a1xX9xXaxX4exXe9xX64xX24xX2axX138xX60xX6xX4exX60xX6xX24xX1xX138xXe9xX6xXdxX138xX6xX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX138xX60xXexX138xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX138xX92xXdxX10xXexX138xX24xX6xX1axX138xX5xX6xX1axX138xX24xX10xX24xX138xX5xXdxX4xX1xX138xX7xX41xX4exX2xX1d9xX2xXdexX2xX83xXe1xX1xXexX1axXaxX12xX37fxX32xX24xX1xX3xXe9xX77xXdxX3xX3cbxX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX93xX1axX3xX24xX86xX24xX3xX5xXa22xX4xX1xX3xX7xXa27xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXf6xX64xX24xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX5c8xXdxX93xX24xX1xX3xX4xX1xXdxXccxX24xX3xXexX1xX1exX24xX2axX3xXexX1xX41xXefxXccxXexX3xXbxX1xX2bexX4xX3xX83xX138xXdexX3xXexXf6xX466xX493xX4xX3xX3cbxX41xX7xXexXf6xX6xX5xXdxX6xX3xXexXf6xX64xX24xX2axX3xX24xX2axX93xXefxX3xX26xX1xX6xXdxX3xX1axX93xX24xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX5dxX63xX36cxX6xX24xX26xX3xX37fxX28xX24xX2axX3xX18xX6xX1axX3xX4cxX3xX83xXdexX2xX1d3xX3c9xX3xX37fxXcxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb1xX3d0xX3xX5xX93xX1axX3xX24xX86xX24xX3xX5xXa22xX4xX1xX3xX7xXa27xX3xX26xX1xXdxX3xX5xXb6xX24xX3xXb1xXb6xX41xX3xXexXdxX86xX24xX3xX1xX77xX3xXb1xX3f8xXdxX3xX1a1xX41xXexX7xX6xX5xX3xX4xX2c5xX6xX3xXfexX5c1xX3xX121xX1xX41xX3f8xXexX3xXex18cc9xXdxXe1xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX92xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX41xX5xX12xX0xX60xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf6xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX92xX12xX0xX4exX60xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53cxX64xX41xXf6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xX13xX55fxX13xX0xX4exXbxX12