Từ bài toán công bằng đến chủ động sử dụng hiệu quả vaccine
Người đứng đầu WHO nhấn mạnh việc tạm thời từ bỏ bản quyền vaccine sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu có được 11 tỷ liều vaccine để tiêm cho khoảng 70% người dân toàn thế giới vào giữa năm 2022.
eecdx13093x1071fx15e4cx1773dx13054x12fffx11d89x15dc1xX7x10ba9x153c4x1223ex142cdx15963x186b7xX5x1331dxXax153afxXcx1224cxX3x15ecdx184b1xXdxX3xXex18c90x183ecx180b9xX3xX4x129adxX1dx13cc4xX3xX16x12ff5xX1dxX22xX3x12af5x14789xX1dxX3xX4xX1xfcf2xX3xX29x16d41xX1dxX22xX3xX7x15911xX3x1560fxf84cxX1dxX22xX3xX1xXdx1229ax182d7xX3x1689dxX41x10ddcxX3xfbe5xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX0x18302xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12dcdxX10xX6xX39xXaxX12x17cf4xX22x100adx11716xXdxX3xX29x135c7xX1dxX22xX3xX29x11022xX41xX3x15bd7xX5ex13227xX3xX1dxX1x180b3xX1dxX3x16003x16150xX1dxX1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXexX7dxX7cxX3xXexX1xX67xXdxX3xXexX14xX3xX16x170d6xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41x16890x14bbdxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX7x1146dxX3xX22xXdx131c2xXbxX3xX1xXdxX40xX1dxX3xXexX1xf1dbxX4xX3xX1x101e7xX6xX3xX7cxX3axX4xX3xXexXdx11bebxX41xX3xX4xXbaxX3xX29xX66xfc53xX4xX3xX2xX2xX3xXex15b92xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29x111c2xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX1bxX3x13d0bxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3x133b1x122b8x182b1xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39x14846xX1dxX3xXexX1bxX17xX1dxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdx13a19xXdxX3xX47xX17xX1bxX3xX22xXdx1318dxX6xX3xX1dx12bd5xX7cxX3x1772exXf5xX11dxX11dx16528xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11469xX1bxX39xX9bxXaxX12xX0xXdxX7cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7cxX7x16055xXbxX1xX1bxXexX1bxXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX39xXdxX7xXbxX5xX6xX9bx182f0xX3xX16xX5xX1bxX4xXedx15cebxX3xX7cxX6x154bfxX22xXdxX1dxX146xX5xX10x12fcbxXexX15cxX3xX6xX41xXexX1bxX163xX3xX7cxX6xX167xX22xXdxX1dxX146xX167xXdxX22xX1xXexX15cxX3xX6xX41xXexX1bxX163xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1x11353xX1dxX1xX3xX45xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX121xX16xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX121xX47xX1dxX4fxX1dxX10x14575xX7xX4fxX11dxX2x17feexXf5xX4fxX2xX11dx16966xX39x123a1xXf5xX1fex12fa8xXf5xX1f9xX203xXexX1fexX11dxX2xXf4xX5xX2xX121x10d8fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xXaxX3xX39xX6xXexX6xX146xXbxX1xX1bxXexX1bxX146xX1bxX167xXdxX22xXdxX1dxX6xX5xX146xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4fxX4fxX4xX39xX1dxXdxX7cxX22xX121xX47xXdxX10xXexX1dxX6xX7cxXbxX5xX41xX7xX121xX47xX1dxX4fxXexX200xX11dxXf5xX4fxX41xXbxX5xX1bxX6xX39xX10xX39xX4fxX1dxX22xXexX1dxX1dxX1dxX4fxX11dxXf5xX11dxX2x12fbcxXf5xXf4xX2a6xX1f9xX2xX4fxX1f9xX2xXf5xXf4xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX2xX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135b9xX6xXbxXexXdxX1bxX1dxXaxX12xXcxXdxXc3xX7cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xf5efxX7xXexX167xX6x18ecdxX10xX1dxX10xX4xX6xX3xXbxX1xf0b7xX1dxX22xX3xX2d0xX75x100e7x15d49x12a7fxX146xX2x163bcxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX3xXexX7dxXdxX3x15652xX41xX7cxX16xX6xXdx165ffxX3x10948xX1dxX3x142c9xX32xX121xX3x14386xX64xX22xX41x132ecxX1dxX15cxX3xX2e6x11120x11575xX4fxXcxXcx15c4cxX2faxX64x12fd0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX5exf8eexX1dxX3xX2xX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xXexX167x1700exX3xX5xX7dxXdxX3xX29xXffxX9bxX319xX3xXexXdxX2axX1dxX3xX29xX32xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xXexX7dxXdxX3xX1xX70xX41xX3xX1xX2axXexX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX167xXc3xX1dxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX29xX9cxX41xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX29x1602dxX9bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX2d0xX1x11310xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX1dxX66xX10dxX4xX319xX3xX29xXdxXe2xX1dxX3xX1xX1d1xX1dxX1xX3xX1dxX1xX66xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX319xX3xX29x11409xX3xXexX3d8xX4xX1xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX3xXedxX1xX6xXdxX3xef6axX1dxX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xf10exX3xX29xXe2xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4x13225xX1dxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xX79xXexX319xX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX1dxX1xX79xXexX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXexX14xX3xX16xXc3xX1dxX3xX1dxX22xX1bxX17xXdxX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xXedxX1xXdxX3xX47xXdxX40xX4xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1x17a7dxXdxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXexX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX405xX1dxX22xX3xX39xX66xXcbxX4xX319xX3xX1xX1bxX7dxXexX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX34axX3xX4xX1xX2axX3xX29xX45xX7cxX3xX16xX45xX1bxX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX439xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xX47xX17xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xXexX17xXdxX3xXexX167xXcbxX3xXexX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xX29xX405xX3x16c74xX1dxX3xX29x12845xX1dxX1xX3xX1xX34axX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX313xX10dxXdxX3xX29xXffxX9bxX3xX1dxX1xX79xXexX319xX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xX47xX17xX3xX64xX22xXffxX1dxX3xX1xX17xX1dxX22xX3xXcxX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX322xX73xX131xX333xX3xX29xX405xX3xX29xX9cxX3xX167xX6xX3xX4xX34axX3xX4xX1xX2axX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX3d8xX1dxX1xX3xX1dxX1xX25xX7cxX3xXexX1xXacxX4xX3xX29xX3b8xX9bxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX4xX79xXbxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX29xX6xX1dxX22xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXedxX2axX3xX1xX1bxX7dxX4xX1xX3xX1dxX17xX9bxX319xX3xX4xX1cxX4xX3xX43xX41xX485xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xXdxX9cxX41xX3xXedxXdxX40xX1dxX3xXbxX1x1234exX3xX1xXcbxXbxX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xXexX1xX20xX1dxX22xX3xX43xX41xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX7cxX41xX6xX3xXexX167xX66xX10dxX4xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX47xX10dxXdxX3xX22xXdxX1cxX3xX4xX7dxX1dxX1xX3xXexX167xX6xX1dxX1xX3xXexX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX1xX17xX3xX7xX45xX1dxX3x13249xX41xX79xXexX319xX3xX47xX17xX3xX73xX131xX3xX7xXa8xX3xX22xXdxXacxXbxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX3d8xX3xXexX1xX20xX1dxX22xX3xX43xX41xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX39xXb6xX3xX1cxX1dxX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX3d8xX1dxX1xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xXbaxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX22xX41xX326xX1dxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xXexX11axX1dxX22xX3xX5xXc3xX1dxX319xX3xX1dxX1xX66xX1dxX22xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXbxX1xX3axX3xXexX1xX41xX32xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX9bxX2axX41xX3xX47xX17xX1bxX3xX4xX34axX3xX4xX1xX2axX3xXexX17xXdxX3xXexX167xXcbxX3xX1xX6xX9bxX3xX1xX1bxX7dxXexX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX4xX1x173b8xX3xXexX439xXbxX3xXexX167xX41xX1dxX22xX3xX357xX3xX7cxX32xXexX3xX7xX485xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX47xX17xX3xXedxX1xX41xX3xX47xXb6xX4xX3xXedxX1xXdxX2axX1dxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xX5xX41xX20xX1dxX3xX357xX3xXexX1xX2axX3xX16xX52axX3xX29xX32xX1dxX22xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX1dx1093exX3xX5xXb6xX4xX3xX29xX45xX7cxX3xX16xX45xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xX29xX7dxXdxX3xXexX167xX17xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX313xX32xXexX3xX7cxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX6bxX1dxX22xX3xX29xXdxXe2xX1dxX3xX1xX1d1xX1dxX1xX3xX5xX17xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3x17fc8xX3xX47xX14xX6xX3xX43xX41xX6xX319xX3xX4xX34axX3xX4xX1xX2axX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xXedxX1xX20xX1dxX22xX3xX4xXbaxX3xX29xX2fxX3xX2xX203xXf5xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX39xXb6xX3xX29xX52axX1dxX1xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xXedxX1xXdxX3xX31bxX1dxX3xX31exX32xX3xX1dxX22xX14xX1dxX22xX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX4xX79xXbxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xXe2xX3xXexX439xXbxX3xXexX167xX41xX1dxX22xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX29xX6xX1dxX22xX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX4xX1x1487bxXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX5xX17xX1dxX3xX7xXbaxX1dxX22xX3xX5xXffxX9bxX3xX1dxX1xXdx13d1exX7cxX3xX1dxX22xX1xXdxXc3xX7cxX3xXexX167xX8b9xX1dxX22xX121xX3xXcxX14xX3xX29xXbaxX319xX3xX4xXffxX41xX3xX4xX1xX41xX9bxX40xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX47x1402exX1dxX3xX5xX17xX3xX47xX79xX1dxX3xX29xX9cxX3xX1dxX526xXdxX3xX4xX32xX7cxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX485xX1dxX22xX3xXedxXc3xX3xX7cxX10dxXdxX3xX1dxX1xX79xXexX3xX4xX2fxX6xX3x14f2bxX41x183faxX3xXcxXdxX9cxX1dxX3xXexX40xX3xX43xX41xX485xX4xX3xXexX2axX3xX322xX2fbxX313xX32bxX333xX319xX3xX22xX70xX1dxX3xX203xXf5xXf6xX3xX39xXffxX1dxX3xX7xX485xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX9cxX1dxX3xXedxXdxX1dxX1xX3xXexX2axX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX3xX29xX405xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX29xX2fxX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xXedxX1xXdxX3xXexXd2xX3xX5xX40xX3xX1dxX17xX9bxX3xX357xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX9cxX1dxX3xXedxXdxX1dxX1xX3xXexX2axX3xX29xX6xX1dxX22xX3xX1dxX526xXdxX3xX5xX17xX3xX2xX2xXf6xX319xX3xX4xX1xX66xX6xX3xX1dxXbaxXdxX3xXexX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12x12bafxX485xX3xX5xXdxX40xX41xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX526xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xXcxX1xX66xX34axX1dxX22xX3xX7cxX7dxXdxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX322xX73xXcxX75xX333xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1xX79xX9bxX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX7xX485xX3xX1f9xX319xX2ffxX1f9xX3xXexXd2xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xX405xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xXexX167xXc3xX1dxX3xXedxX1x16d77xXbxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX319xX3xX4xX1xX731xX3xXf5xX319xX1f9xXf6xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX7xX485xX3xX29xXbaxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX357xX3xX11dxX2ffxX3xX43xX41xX485xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xX1dxX1xX79xXexX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX319xX3xX47xX485xX1dxX3xX4xX1xXdxX2axX7cxX3xX2ffxXf6xX3xX39xXffxX1dxX3xX7xX485xX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX39xXb6xX3xXedxXdxX2axX1dxX319xX3xX4xX1xX66xX34axX1dxX22xX3xXexX167xX1d1xX1dxX1xX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xX7xXa8xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX11dxX3xXexXd2xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXexX1bxX17xX1dxX3xX4xX70xX41xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX1dxX11axX7cxX3xX11dxXf5xX11dxX2xX3xX47xX17xX3xX2xX319xX1fexX3xXexXd2xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX4xX1xX1bxX3xX2ffxX11dxX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX1dxX22xX1x14672xX1bxX3xX1xX34axX1dxX3xX47xX17xX1bxX3xX29xX70xX41xX3xX1dxX11axX7cxX3xX11dxXf5xX11dxX11dxX121xX3xXcxX41xX9bxX3xX1dxX1xXdxXc3xX1dxX3xXexX3d8xX1dxX1xX3xXexX10dxXdxX3xXexX1xX67xXdxX3xX29xXdxXe2xX7cxX3xX1dxX17xX9bxX319xX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX3xX7cxX10dxXdxX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXedxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3xX2xX1f9xX200xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX526xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xf8b6xX3xXexX2axX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX322xX73xX5exX75xX333xX3xXedxX1x1215axX1dxX22xX3xX29xX52axX1dxX1xX3xX167xX25xX1dxX22xX3xX4xX1xX3d8xX1dxX1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX4xX1xX66xX6xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX7cxX32xXexX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX47xX17xX3xX1xXcbxXbxX3xX5x18c85xX3xX29xX405xX3xXedxX1xXdxX2axX1dxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX1xX6bxX1dxX22xX3xXedxXdxX2axX1dxX3xX5xX17xX1dxX3xX7xXbaxX1dxX22xX3xX5xXffxX9bxX3xX1dxX1xXdxX8d0xX7cxX3xX47xX17xX3xXexX37xX3xX47xX1bxX1dxX22xX3xX7cxX10dxXdxX3xX39xX1bxX3xX16xXdxX2axX1dxX3xXexX1xX2axX3xX2fcxX10xX5xXexX6xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX73xX5exX75xX3xX4xf30exX1dxX22xX3xX4xX1xX731xX3xX167xX6xX3xX167xX25xX1dxX22xX3xX29xXe2xX3xX29xX45xX7cxX3xX16xX45xX1bxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX439xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX319xX3xX1dxX22xX1bxX17xXdxX3xX47xXdxX40xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX22xXdxX17xX41xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x18228xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX47xX17xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX405xX1dxX22xX3xX39xX66xXcbxX4xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX29xX70xX9bxX3xX29xX2fxX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX4xX6xX7cxX3xXedxX2axXexX3xX47xX9cxX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xXexX1xX1d1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX7cxX357xX3xX167xX32xX1dxX22xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX5xX17xX3xX9bxX2axX41xX3xXexX485xX3xX43xX41xX9bxX2axXexX3xX29xX52axX1dxX1xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xXbaxX3xX43xX41xX6xX1dxX3xXexX167xX8b9xX1dxX22xX3xX5xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd83xX3xX16xX3d8xX3xX43xX41xX9bxX2axXexX3xX47xX17xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX1dxX22xX1xX40xX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX9bxX3xXedxX1xX1cxX4xX3xX4xXbaxX3xXedxX1xX45xX3xX1dxX11axX1dxX22xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX1xX1bx17a1axX4xX3xX7cxXdxX8d0xX1dxX3xX1cxXbxX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX7xX357xX3xX1xX116xX41xX3xXexX167xX3d8xX3xXexX41xX40xX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX7cxX32xXexX3xX7xX485xX3xX7xX45xX1dxX3xXbxX1xX3b8xX7cxX3xX1dxX1xX79xXexX3xX29xX52axX1dxX1xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX7cxX32xXexX3xXedxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3xXexX1xX67xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xX1dxX1xX79xXexX3xX29xX52axX1dxX1xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX41xX9bxX3xX1dxX1xXdxXc3xX1dxX319xX3xX7xX6xX41xX3xX2ffxX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xXexX167xX6xX1dxX1xX3xX5xX41xX439xX1dxX319xX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX47xX906xX1dxX3xX4xX1xX66xX6xX3xX4xXbaxX3xX4xXffxX41xX3xXexX167xX45xX3xX5xX67xXdxX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX47xX79xX1dxX3xX29xX9cxX3xX7cxXdxX8d0xX1dxX3xXexX167xX14xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX319xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX29xX9cxX3xX669xX41xX79xXexX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX31bxX1dxX3xX31exX32xX3xX47xX17xX3xX64xX6xX7cxX3xX32cxX1xXdxX3xX29xX66xX6xX3xX167xX6xX3xXexX14xX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xX2xXf5xX4fxX11dxXf5xX11dxXf5xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX0xXdxX7cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7cxX7xX146xXbxX1xX1bxXexX1bxXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX39xXdxX7xXbxX5xX6xX9bxX15cxX3xX16xX5xX1bxX4xXedxX163xX3xX7cxX6xX167xX22xXdxX1dxX146xX5xX10xX16exXexX15cxX3xX6xX41xXexX1bxX163xX3xX7cxX6xX167xX22xXdxX1dxX146xX167xXdxX22xX1xXexX15cxX3xX6xX41xXexX1bxX163xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1xX1d1xX1dxX1xX3xX45xX1dxX1xX3xX11dxXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX121xX16xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX121xX47xX1dxX4fxX1dxX10xX1f4xX7xX4fxX11dxX2xX1f9xXf5xX4fxX2xX11dxX1fexX39xX200xXf5xX1fexX203xXf5xX1f9xX203xXexX2ffxX203xX11dxXf5xX5xX11dxX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xXaxX3xX39xX6xXexX6xX146xXbxX1xX1bxXexX1bxX146xX1bxX167xXdxX22xXdxX1dxX6xX5xX146xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4fxX4fxX4xX39xX1dxXdxX7cxX22xX121xX47xXdxX10xXexX1dxX6xX7cxXbxX5xX41xX7xX121xX47xX1dxX4fxXexX200xX11dxXf5xX4fxX41xXbxX5xX1bxX6xX39xX10xX39xX4fxX1dxX22xXexX1dxX1dxX1dxX4fxX11dxXf5xX11dxX2xX2a6xXf5xXf4xX2a6xX1f9xX2xX4fxX1f9xX2xXf5xXf4xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX11dxX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX6xXbxXexXdxX1bxX1dxXaxX12xX2faxX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX4xX2fxX6xX3xX2e6xX7xXexX167xX6xX2ebxX10xX1dxX10xX4xX6xX121xX3xX322x143d4xX1dxX1xX15cxX3xX2e6xX32bxX32cxX4fxXcxXcxX330xX2faxX64xX333xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX167xX1bxX1dxX22xX3xX4xX41xX32xX4xX3xX1xX8b9xXbxX3xX4xX2fxX6xX3xX73xXcxX75xX3xXexX7dxXdxX3xXexX167xX3axX3xX7xX357xX3xX4xX1xX3d8xX1dxX1xX3xX357xX3x11b62xX10xX1dxX10xX47xX6xX3xX322xXcxX1xX3axX9bxX3xXa1ex1353bxX333xX3xX1dxX22xX17xX9bxX3xX11dxXf4xX4fxXf4xX319xX3xX4xX1cxX4xX3xX16xXc3xX1dxX3xX29xX9cxX41xX3xX1dxX1xX79xXexX3xXexX167xX3d8xX3xX4xX70xX1dxX3xX29xX3b8xX9bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxX2axX1dxX3xX29xX32xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX1dxX1xX66xX1dxX22xX3xX5xXdxX40xX41xX3xX39x149eexX3xX16xX93xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX4xXbaxX3xXbxX1xX45xXdxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xXexX485xXexX3xX1dxX1xX79xXexX3xX1xX6xX9bxX3xXedxX1xX20xX1dxX22xX3xXexX1xX1d1xX3xX47xX906xX1dxX3xX5xX17xX3xX4xXffxX41xX3xX4xX1xX41xX9bxX40xX1dxX3xX4xX2f4xX1dxX3xX29xXe2xX3xX1dxX22xX93xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX2d0xX1cxX4xX3xX1xX405xX1dxX22xX3xX39xX66xXcbxX4xX3xXbxX1xX3b8xX7cxX3xX4xX613xX1dxX22xX3xX43xX41xX485xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX29xXe64xXexX3xXexX167xX3axX3xX7xX357xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX405xX1dxX22xX3xX1dxX17xX9bxX3xXbxX1xX45xX1dxX3xX29xX485xXdxX3xXca7xX3xXexX66xX357xX1dxX22xX3xXexX167xXc3xX1dxX319xX3xX47xX10dxXdxX3xX5xXca7xX3xX39xX1bxX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xXedxX1xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX167xX17xX1bxX3xX4xX45xX1dxX3xX5xX10dxX1dxX3xX1dxX1xX79xXexX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX47xXdxX40xX4xX3xX7cxX357xX3xX167xX32xX1dxX22xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xXedxX1xXdxX3xX39xX122fxX3xX16xX93xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xX4xX45xX1dxX3xXexX167xX357xX3xX29xX526xXdxX3xX7cxX10dxXdxX3xX7xX1cxX1dxX22xX3xXexX7dxX1bxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX22xX6xX9bxX3xXexX167xX66xX10dxX4xX3xX4xX41xX32xX4xX3xX1xX8b9xXbxX3xX1dxX17xX9bxX319xX3xXcxX526xX1dxX22xX3xX11caxXdxX1cxX7cxX3xX29xX485xX4xX3xX73xX5exX75xX3xXcxX10xX39xX167xX1bxX7xX3xX2e6xX39xX1xX6xX1dxX1bxX7cxX3xX11caxX1xX10xX16xX167xX10xX9bxX10xX7xX41xX7xX3xX29xX405xX3xXexX167xX79xX1dxX3xX6xX1dxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX405xX1dxX22xX3xX39xX66xXcbxX4xX3xX167xX25xX1dxX22xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX7cxXdxX8d0xX1dxX3xXexX167xX14xX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX7xX357xX3xX1xX116xX41xX3xXexX167xX3d8xX3xXexX41xX40xX3xX47xX10dxXdxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX4xX1xX731xX3xX4xX70xX1dxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX1cxXbxX3xX39xX3axX1dxX22xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX7cxX32xXexX3xXedxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3xXexX1xX67xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xX1dxX22xXa8cxX1dxX3xXexX14xX3xX7cxX32xXexX3xX29xX2axX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX11axX7cxX3xX4xX1xX6bxX3xXedxX1xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX47xX11d8xX1dxX1xX3xX47xXdxX8d0xX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12x15a30xX1dxX22xX3xX11caxX1xX10xX16xX167xX10xX9bxX10xX7xX41xX7xX3xXedxX1xXc49xX1dxX22xX3xX29xX52axX1dxX1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX7cxXdxX8d0xX1dxX3xXexX167xX14xX3xX4xX1xX731xX3xX5xX17xX3xX16xXdxX40xX1dxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX7dxX7cxX3xXexX1xX67xXdxX3xX29xXe2xX3xXedxXdxXe2xX7cxX3xX7xX1bxX1cxXexX3xX39xX52axX4xX1xX3xX16xX40xX1dxX1xX3xXedxX1xXdxX3xX7cxX17xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX29xX405xX3xXedxX1xXdxX2axX1dxX3xX1xX34axX1dxX3xX203xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xXexX37xX3xX47xX1bxX1dxX22xX3xXexX167xXc3xX1dxX3xXexX1bxX17xX1dxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX47xX17xX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xX7xXa8xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX3axX4xX3xXexX11axX1dxX22xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX16xX485xXdxX3xX4xX45xX1dxX1xX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX4xX34axX3xX669xX41xX79xXexX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xX1cxX4xX3xX16xXdxX2axX1dxX3xXexX1xXe2xX3xX7cxX10dxXdxX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX1xXdxXe2xX7cxX3xX1xX34axX1dxX3xX29xX405xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX41xX9bxXc3xX1dxX3xX22xXdxX6xX3xX29xX9cxX3xX4xX439xXbxX3xX29xX2axX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX22xX66xX67xXdxX3xX29xX6bxX1dxX22xX3xX29xX70xX41xX3xX73xX5exX75xX3xX1dxX1xX79xX1dxX3xX7cxX7dxX1dxX1xX319xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXexX7dxX7cxX3xXexX1xX67xXdxX3xXexX14xX3xX16xX93xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX7xXa8xX3xX22xXdxXacxXbxX3xX1xXdxX40xX1dxX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXbaxX6xX3xX7cxX3axX4xX3xXexXdxXc3xX41xX3xX4xXbaxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX2xX2xX3xXexXd2xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xXe2xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX1bxX3xXedxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3xXf4xXf5xXf6xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX3xXexX1bxX17xX1dxX3xXexX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX47xX17xX1bxX3xX22xXdxX116xX6xX3xX1dxX11axX7cxX3xX11dxXf5xX11dxX11dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXa1exX1bxX3xX47xX10dxXdxX3xX2ffxX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xXexX167xX66xX10dxX4xX319xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX4xXbaxX3xX1dxX1xX41xX3xX4xX70xX41xX3xX47xX17xX3xX1dxX11axX1dxX22xX3xX5xXb6xX4xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xX405xX3xXexX11axX1dxX22xX3xX5xXc3xX1dxX3xX29xX1cxX1dxX22xX3xXedxXe2xX121xX3xXcxX1xX10xX1bxX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1dxX22xX20xX1dxX3xX73xXcxX75xX3x1470exX10xXdxXexX1xX3x111e0xX1bxX4xXedxX1f4xX10xX5xX5xX319xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xX1cxX4xX3xX43xX41xX485xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXa1exX10xX1dxX10xX22xX6xX5xX319xX3xX131xX6xX1dxX22xX5xX6xX39xX10xX7xX1xX319xX3xX31bxX1dxX3xX31exX32xX319xX3xX64xX6xX7cxX3xX32cxX1xXdxX319xX3xXcxX1xX1cxXdxX3x1596exX6xX1dxX319xX3xX313xX6xX167xX1bxX4xX3xX47xX17xX3xX2e6xXdxX3xX2d0xX439xXbxX3xX29xX6xX1dxX22xX3xX41bxX39xX66xX3xXexX1xX14xX6xX3xX1dxX11axX1dxX22xX3xX5xXb6xX4xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX42exX3xX1dxX1xX66xX1dxX22xX3xX5xX7dxXdxX3xXexX1xXdxX2axX41xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX1dxX22xX1xX40xX319xX3xXedxX94dxX3xXexX1xX41xX439xXexX319xX3xX16xX3d8xX3xX43xX41xX9bxX2axXexX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX16xX357xXdxX3xX47xX439xX9bxX3xX4xX1xX731xX3xX4xXbaxX3xX39xX122fxX3xX16xX93xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX7cxX10dxXdxX3xXedxX1xXa8cxX4xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX1xX7dxX1dxX3xX4xX1xX2axX3xX1dxX17xX9bxX121xX3xX1492xX1dxX22xX3xX1719xX1bxX4xXedxX1f4xX10xX5xX5xX3xX1dxX1xX79xX1dxX3xX7cxX7dxX1dxX1xX3xX4xX70xX1dxX3xXbxX1xX45xXdxX3xXexX1d1xX7cxX3xX22xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX29xXe2xX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX41bxX1dxX11axX1dxX22xX3xX5xXb6xX4xX3xX4xX1xX66xX6xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX42exX3xX1dxX17xX9bxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX41xX9bxX3xX1dxX1xXdxXc3xX1dxX319xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xX47xXdxXc3xX1dxX3xX73xXcxX75xX3xX47xX906xX1dxX3xX4xX1xX66xX6xX3xX29xX7dxXexX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX29xX326xX1dxX22xX3xXexX1xX41xX439xX1dxX3xX47xX9cxX3xX39xX122fxX3xX16xX93xX3xX16xX45xX1dxX3xX43xX41xX9bxX9cxX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX29xX6xX1dxX22xX3xXexX7dxX1bxX3xX5xXb6xX4xX3xX4xX45xX1dxX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX78dxX3xX5xXb6xX4xX3xX29xX3b8xX9bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxX2axX1dxX3xX29xX32xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xXexX1bxX17xX1dxX3xX4xX70xX41xX3xX39xX1bxX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX39xX17xX1dxX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xX47xX906xX1dxX3xX4xXbaxX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX4xX34axX3xX16xX52axX3xX22xXdxX1cxX1dxX3xX29xX1bxX7dxX1dxX319xX3xX4xX1xX439xX7cxX3xXexX167xX8d0xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX167xX1bxX1dxX22xX3xX16xX485xXdxX3xX4xX45xX1dxX1xX3xX29xXbaxX319xX3xX1dxX22xX1bxX17xXdxX3xX47xXdxX40xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX41xX9bxX3xX1dxX32xXdxX3xX5xXb6xX4xX3xX1dxX22xX1xXdxXc3xX1dxX3xX4xX6bxX41xX3xX29xXe2xX3xXexXb6xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xXexX1xX41xX3xX1dxX1xX439xXbxX3xXexX1xX79xXbxX3xX29xX6xX1dxX22xX3xXexX439xXbxX3xXexX167xX41xX1dxX22xX3xX1dxX78dxX3xX5xXb6xX4xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xXbaxX3xX29xXe2xX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xXedxXdxXe2xX7cxX3xX7xX1bxX1cxXexX3xX39xX52axX4xX1xX3xX16xX40xX1dxX1xX121xX3xX313xX32xXexX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX16xXdxX40xX1dxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xX485xXexX3xX5xX17xX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX29xX485xXdxX3xXexX66xXcbxX1dxX22xX3xX4xXbaxX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX4xX34axX3xX4xX6xX1bxX3xX5xXffxX9bxX3xX1dxX1xXdxX8d0xX7cxX319xX3xX29xXe64xX4xX3xX16xXdxX40xXexX3xX1dxX1xX66xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX47xXdxXc3xX1dxX3xX5xX17xX7cxX3xX47xXdxX40xX4xX3xX357xX3xXexX41xX9bxX2axX1dxX3xX29xX70xX41xX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX39xX52axX4xX1xX319xX3xX1xX1bxXe64xX4xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX4xXbaxX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX4xX34axX3xX4xX6xX1bxX3xXexX37xX3xX47xX1bxX1dxX22xX3xX1dxX2axX41xX3xX7cxXa8cxX4xX3xX16xX40xX1dxX1xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX32cxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1dxX10xX7xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1dxX22xX14xX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX4xX1xX1bxX3xX5xXb6xX4xX3xX5xX66xXcbxX1dxX22xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX47xXdxXc3xX1dxX3xX9bxX3xXexX2axX319xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX4xX6xX1bxX3xXexX41xX526xXdxX3xX47xX17xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xXexX167xX66xX357xX1dxX22xX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xX32xX3xXexX41xX526xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xX29xX32xX1dxX22xX121xX3xX64xX22xX66xX67xXdxX3xXexX167xXc3xX1dxX3xX200xXf5xX3xXexX41xX526xXdxX319xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX4xXbaxX3xX16xX40xX1dxX1xX3xX1dxX9cxX1dxX3xX47xX17xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX47xXdxXc3xX1dxX3xXexX41xX9bxX2axX1dxX3xX29xX70xX41xX3xX5xX17xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX1dxX1xXbaxX7cxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX357xX3xX175fxX17xX1bxX319xX3xX7xX6xX41xX3xX29xXbaxX3xX7cxX357xX3xX167xX32xX1dxX22xX3xX167xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX1xXbaxX7cxX3xX29xX485xXdxX3xXexX66xXcbxX1dxX22xX3xXedxX1xX1cxX4xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX22xX6xX9bxX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX4xXbaxX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX39xX326xXdxX3xX39xX17xX1bxX319xX3xX1dxX1xX66xX3xX2fbxX7xX167xX6xX10xX5xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX29xX1bxX7dxX1dxX3xX29xX70xX41xX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX47xXdxXc3xX1dxX3xX9bxX3xXexX2axX319xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xXexX167xXc3xX1dxX3xX200xX7f2xX3xXexX41xX526xXdxX3xX47xX17xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX7cxXa8cxX4xX3xX16xX40xX1dxX1xX3xX7cxX405xX1dxX3xXexX3d8xX1dxX1xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX29xX6xX1dxX22xX3xX1dxX78dxX3xX5xXb6xX4xX3xXexX1d1xX7cxX3xXedxXdxX2axX7cxX3xX7cxX8b9xXdxX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX29xXe64xX4xX3xX16xXdxX40xXexX3xXexX1xX20xX1dxX22xX3xX43xX41xX6xX3xX41bxX1dxX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX42exX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX3xXedxX1xX6xXdxX3xX16xX17xXdxX3xX16xX45xX1dxX319xX3xX43xX41xX9bxX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xXexX167xXc3xX1dxX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX4xX79xXbxX3xXedxX1xX1cxX4xX3xX1dxX1xX6xX41xX319xX3xX1dxX1xX25xX7cxX3xX16xX45xX1bxX3xX29xX45xX7cxX3xX7cxX8b9xXdxX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX3xX29xX9cxX41xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX16xX1d1xX1dxX1xX3xX29xXc49xX1dxX22xX319xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX439xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX485xX1dxX22xX3xXedxXc3xX3xX4xX2fxX6xX3xX131xX32xX3xXc33xX3xXexX2axX319xX3xX29xX2axX1dxX3xX1dxX6xX9bxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX29xX405xX3xXexXdxX2axXbxX3xX1dxX1xX439xX1dxX3xX1xX34axX1dxX3xX2xX2xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1xX78dxX3xXexX167xXcbxX3xXexX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX47xX17xX3xX4xX1cxX4xX3xX29xX485xXdxX3xXexX1cxX4xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xXbaxX3xX4xXbaxX3xX4xX34axX3xX4xX1xX2axX3xX2d0xX75xX2faxX2e6xX330xX121xX3xXcxX167xXc3xX1dxX3xX1dxX22xX41xX9bxXc3xX1dxX3xXexXa8cxX4xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX319xX3xX16xX1d1xX1dxX1xX3xX29xXc49xX1dxX22xX319xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXedxX1xX6xXdxX319xX3xX7cxXdxX1dxX1xX3xX16xX7dxX4xX1xX319xX3xX5xXdxX1dxX1xX3xX1xX1bxX7dxXexX3xX47xX17xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX29xX66xX6xX3xX167xX6xX3xX2xX200xX3xX1dxX1xXbaxX7cxX3xX29xX485xXdxX3xXexX66xXcbxX1dxX22xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xX47xX17xX3xX203xX3xX1dxX1xXbaxX7cxX3xXexX731xX1dxX1xX319xX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xXbxX1xX485xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xXbaxX3xXexX439xXbxX3xXexX167xX41xX1dxX22xX3xX66xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX29xX485xXdxX3xXexX66xXcbxX1dxX22xX3xX4xXbaxX3xX1dxX22xX41xX9bxX3xX4xX34axX3xX5xXffxX9bxX3xX1dxX1xXdxX8d0xX7cxX3xX4xX6xX1bxX319xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX29xX52axX6xX3xXbxX1xX66xX34axX1dxX22xX3xX4xXbaxX3xX39xXdxX8d0xX1dxX3xX16xXdxX2axX1dxX3xX39xX52axX4xX1xX3xXbxX1xX6bxX4xX3xXexX7dxXbxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX1xX116xX1dxX22xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xX70xX41xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX47xX9cxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX1bxX3xX5xXb6xX4xX3xX5xX66xXcbxX1dxX22xX3xXexX41xX9bxX2axX1dxX3xX29xX70xX41xX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX39xX52axX4xX1xX121xX3xX2d0xX2f4xX1dxX3xX357xX3xXexX1xX67xXdxX3xX29xXdxXe2xX7cxX3xX1xXdxX40xX1dxX3xXexX7dxXdxX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX7xX485xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xX405xX3xX47xX9cxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX47xX17xX3xX7xXa8cxXbxX3xX47xX9cxX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xXexX1xX67xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xXexX167xX66xX10dxX4xX3xX7cxXa8cxXexX319xX3xXcxX1xX17xX1dxX1xX3xXbxX1xX485xX3xX5exX326xX3xX2d0xX1xX3d8xX3xX313xXdxX1dxX1xX319xX3xX29xX52axX6xX3xXbxX1xX66xX34axX1dxX22xX3xX5xX17xX3xX29xXdxXe2xX7cxX3xX1dxXbaxX1dxX22xX3xX1dxX1xX79xXexX3xX4xX2fxX6xX3xX39xX52axX4xX1xX3xX16xX40xX1dxX1xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXbxX1xXffxX1dxX3xX16xX526xX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX1dxX1xX79xXexX121xX3xX31exXffxX9bxX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX5xX17xX3xX29xX52axX6xX3xXbxX1xX66xX34axX1dxX22xX3xXexX10dxXdxX3xX1dxX6xX9bxX3xX29xX405xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX1dxX1xX79xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX319xX3xX4xX45xX3xX47xX9cxX3xX7xX485xX3xX5xX66xXcbxX1dxX22xX3xX7cxXd19xXdxX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX1dxX1xX66xX3xXexXd2xX3xX5xX40xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX7xX1bxX3xX47xX10dxXdxX3xXexX526xX1dxX22xX3xX7xX485xX3xX39xXffxX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX64xX22xX17xX9bxX3xX2xXf5xX4fxXf4xX319xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX29xX405xX3xX4xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX4xX1xXdxX2axX1dxX3xX39xX52axX4xX1xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX4xX1xX2fxX1dxX22xX3xX5xX10dxX1dxX3xX1dxX1xX79xXexX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX5xX52axX4xX1xX3xX7xX37xX3xX146xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX79xXexX3xX4xX45xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX39xXffxX1dxX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xX32xX3xXexX41xX526xXdxX3xXexX167xXc3xX1dxX3xX2xX1fexX3xXexX14xX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xXf4xX4fxX11dxXf5xX11dxX2xX3xXexX10dxXdxX3xXexX1xX1cxX1dxX22xX3xX203xX4fxX11dxXf5xX11dxX11dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX3d8xX1dxX1xX3xX29xX2axX1dxX3xX1xX2axXexX3xX1dxX22xX17xX9bxX3xX11dxX2ffxX4fxXf4xX319xX3xXexX526xX1dxX22xX3xX7xX485xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xX405xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX5xX17xX3xX7f2xX121xX7f2xX11dxX2ffxX121xX1fexX2ffxX1fexX3xX5xXdxX9cxX41xX319xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX29xXbaxX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX2xX3xX7cxXd19xXdxX3xX5xX17xX3xX203xX121xX2ffxX1fexX1f9xX121xX203xX2ffxX200xX3xX5xXdxX9cxX41xX319xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX7cxXd19xXdxX3xX11dxX3xX5xX17xX3xX7f2xX203xX200xX121xX203xXf5xX11dxX3xX5xXdxX9cxX41xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX131xXc3xX1dxX3xX4xX7dxX1dxX1xX3xX29xXbaxX319xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX167xX66xX34axX1dxX22xX3xX29xX3b8xX9bxX3xX7cxX7dxX1dxX1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xX1dxX22xX1xXdxXc3xX1dxX3xX4xX6bxX41xX319xX3xX16xX17xX1bxX3xX4xX1xX2axX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX357xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xX79xXexX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xX1dxX1xX25xX7cxX3xXexXb6xX3xX5xXb6xX4xX3xX47xX9cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX121xX3xX131xX32xX3xXc33xX3xXexX2axX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xX29xX405xX3xXedxXca7xX3xXedxX2axXexX3xX1f9xX3xX1xXcbxXbxX3xX29xX326xX1dxX22xX3xX4xX1xX41xX9bxXe2xX1dxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX1dxX22xX1xX40xX3xX5xXdxXc3xX1dxX3xX43xX41xX6xX1dxX3xX29xX2axX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX29xX485xXdxX3xXexX1cxX4xX3xX357xX3xX64xX22xX6xX319xX3xX313xX94dxX319xX3xX64xX1xX439xXexX3xX131xX45xX1dxX121xX121xX121xX3xXcxX79xXexX3xX4xX45xX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX16xXdxX40xX1dxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX167xXc3xX1dxX3xX4xXbaxX3xXexX1xXe2xX3xX22xXdxXacxXbxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX1xX34axX1dxX3xX1dxX116xX6xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxXdxX2axX1dxX3xX7xX94dxX3xXcxX6xXedxX10xX7xX1xXdxX3xX1713xX6xX7xX6xX319xX3xX11caxXdxX1cxX7cxX3xX29xX485xX4xX3xX73xX5exX75xX3xXedxX1xX41xX3xX47xXb6xX4xX3xXcxXffxX9bxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX131xX1d1xX1dxX1xX3xX2fcxX66xX34axX1dxX22xX3xX29xX405xX3xX29xX1cxX1dxX1xX3xX22xXdxX1cxX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX439xX1dxX3xX29xXacxX1dxX22xX3xX29xXa8cxX1dxX3xX47xX17xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX4xX2fxX6xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX121xX3xX2d0xX3axX3xXexX1xXe2xX319xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX4xXbaxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX439xX1dxX3xX41bxX7f2xX1713x14d85xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX42exX3xX4xX1bxXdxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX5xX17xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX4xX3axX3xX43xX41xX6xX1dxX3xXexX167xX8b9xX1dxX22xX3xX22xXdxXacxXbxX3xXedxXdxXe2xX7cxX3xX7xX1bxX1cxXexX3xX39xX52axX4xX1xX3xX16xX40xX1dxX1xX319xX3xX1dxX1xX66xX1dxX22xX3xXedxX1xX20xX1dxX22xX3xX39xXb6xX6xX3xX1xX1bxX17xX1dxX3xXexX1bxX17xX1dxX3xX47xX17xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX7cxX17xX3xX4xX70xX1dxX3xXedxX2axXexX3xX1xXcbxXbxX3xX4xX1xXe64xXexX3xX4xX1xXa8xX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX16xXdxX40xX1dxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX319xX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX39xX52axX4xX1xX3xXedxX1xX1cxX4xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xX131xXc3xX1dxX3xX4xX7dxX1dxX1xX3xX29xXbaxX319xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX3xX4xXbaxX3xX7xXb6xX3xX29xX70xX41xX3xXexX66xX3xX29xX9cxX41xX3xX29xXe64xX1dxX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX319xX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX39xX52axX4xX1xX319xX3xX29xXe64xX4xX3xX16xXdxX40xXexX319xX3xXexX1xX41xX3xX1xXacxXexX3xX7xXb6xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX2fxX6xX3xXedxX1xX41xX3xX47xXb6xX4xX3xXexX66xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX47xX17xX3xXexX1xXacxX4xX3xX29xX3b8xX9bxX3xX1xXcbxXbxX3xXexX1cxX4xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX66xX3xX322xX32cxX32cxX32cxX333xX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXexX1d1xX7cxX3xXedxXdxX2axX7cxX319xX3xX4xX1xX41xX9bxXe2xX1dxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX1dxX22xX1xX40xX3xX47xX17xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXa1exX6xX41xX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX29xXcbxXexX3xXexX79xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX4xX2fxX6xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xXexX167xX1bxX1dxX22xX3xX22xX70xX1dxX3xX11dxX3xX1dxX11axX7cxX3xX43xX41xX6xX319xX3xX47xXdxX8d0xX1dxX3xX4xX45xX1dxX1xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX7xX485xX1dxX22xX3xX4xX1xX41xX1dxX22xX3xX47xX10dxXdxX3xX29xX7dxXdxX3xX39xX52axX4xX1xX3xX1dxX22xX17xX9bxX3xX4xX17xX1dxX22xX3xX29xX66xXcbxX4xX3xX1dxX1xXdxX9cxX41xX3xX1dxX22xX66xX67xXdxX3xX4xX1xX79xXbxX3xX1dxX1xX439xX1dxX121xX3xXcxX1xX2axX3xX22xXdxX10dxXdxX3xX4xXd19xX1dxX22xX3xXedxX1xXc49xX1dxX22xX3xX29xX52axX1dxX1xX3xXexXdxXc3xX7cxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX5xX17xX3xX22xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX485xX1dxX22xX3xX39xX52axX4xX1xX3xX16xX9cxX1dxX3xX47xX116xX1dxX22xX319xX3xX4xX11axX1dxX3xX4xX34axX3xX47xX17xX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX319xX3xX16xXc3xX1dxX3xX4xX7dxX1dxX1xX3xX47xXdxX40xX4xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX1dxX1xX116xX1dxX22xX3xX16xXdxX40xX1dxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX1dxX1xX66xX3xX29xX10xX1bxX3xXedxX1xX3b8xX41xX3xXexX167xX6xX1dxX22xX3xX1xX6xX9bxX3xX22xXdxX116xX3xXedxX1xX1bxX45xX1dxX22xX3xX4xX1cxX4xX1xX121xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1bxX39xX9bxXaxX12xXcxX41xX9bxX3xX1dxX1xXdxXc3xX1dxX319xX3xXexX167xX66xX10dxX4xX3xX7cxXa8cxXexX319xX3xXedxX1xXdxX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX4xX41xX1dxX22xX3xX47xX906xX1dxX3xX16xX79xXbxX3xX16xXc3xX1dxX1xX3xX47xX17xX3xX47xX79xX1dxX3xX29xX9cxX3xXbxX1xXffxX1dxX3xXbxX1xX485xXdxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX47xX906xX1dxX3xX5xX17xX3xXexX1xX1cxX4xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX319xX3xX29xXe64xX4xX3xX16xXdxX40xXexX3xX29xX485xXdxX3xX47xX10dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1dxX66xX10dxX4xX3xX29xX6xX1dxX22xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX167xXdxXe2xX1dxX319xX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xXexX1xX439xXexX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1bxX17xX1dxX3xX5xX66xXcbxX1dxX22xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX1xXdxX40xX1dxX3xX4xXbaxX3xX5xX17xX3xX5xXb6xX6xX3xX4xX1xX8b9xX1dxX3xXexX485xXdxX3xX66xX41xX121xX4fxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xX39xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX167xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxXc3xX1dxX3xX43xX41xX6xX1dxX15cxX0xX4fxX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX146xXexX1xX41xX7cxX16xX146xX6xX1dxX39xX146xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX146xX3xX7xX6bxX3xX7cxX40xX1dxX1xX3xX29xX66xX6xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX43xX41xXca7xX3xX22xXdxX1cxX3xX47xX9cxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXexX167xXdxX4fxX1dxX22xX1bxX6xXdxX146xX22xXdxX6xX1bxX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xX7xX41xX146xX7cxX10xX1dxX1xX146xX39xX41xX6xX146xX1dxX22xX41xX1bxX1dxX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xX43xX41xX9bxX146xX22xXdxX6xX146xX47xX10xX146xX47xXdxX10xXexX146xX1dxX6xX7cxX4fxX11dxX2xX7f2xX200xX200xX1f9xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX22xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX4fxX7cxX10xX39xXdxX6xX4fxX2xX11dxXf5xX4fxX1dxX10xX1f4xX7xX4fxX11dxX2xX11dxX1fexX4fxX2xXf5xX200xX39xX203xX2xX203xX2xX200xX203xXf4xXexX2ffxX200xX2xXf4xX2ffxX5xXf5xX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX39xXdxX47xX12xX0xX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX146xX3xX7xX6bxX3xX7cxX40xX1dxX1xX3xX29xX66xX6xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX43xX41xXca7xX3xX22xXdxX1cxX3xX47xX9cxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXexX167xXdxX4fxX1dxX22xX1bxX6xXdxX146xX22xXdxX6xX1bxX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xX7xX41xX146xX7cxX10xX1dxX1xX146xX39xX41xX6xX146xX1dxX22xX41xX1bxX1dxX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xX43xX41xX9bxX146xX22xXdxX6xX146xX47xX10xX146xX47xXdxX10xXexX146xX1dxX6xX7cxX4fxX11dxX2xX7f2xX200xX200xX1f9xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX64xX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX146xX3xX7xX6bxX3xX7cxX40xX1dxX1xX3xX29xX66xX6xX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX43xX41xXca7xX3xX22xXdxX1cxX3xX47xX9cxX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX167xX1bxX1dxX22xX3xX4xX1xXdxX2axX1dxX3xX5xX66xXcbxX4xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX319xX3xX41bxX1dxX22xX1bxX7dxXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX42exX3xX5xX17xX3xX7cxX32xXexX3xX7cxXd19xXdxX3xX1dxX1xX8b9xX1dxX3xX167xX79xXexX3xX43xX41xX6xX1dxX3xXexX167xX8b9xX1dxX22xX319xX3xX5xX17xX3xX22xXdxX45xXdxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX47xX14xX6xX3xX4xXbaxX3xXca7xX3xX1dxX22xX1xX11d8xX6xX3xX4xX79xXbxX3xX16xX1cxX4xX1xX319xX3xX47xX14xX6xX3xX5xXffxX41xX3xX39xX17xXdxX319xX3xX1dxX1xX25xX7cxX3xX16xX45xX1bxX3xX29xX45xX7cxX3xX1dxX22xX41xX326xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX29xXe2xX3xX16xX45xX1bxX3xX47xX40xX3xX7xX6bxX4xX3xXedxX1xX93xX10xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX39xXffxX1dxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX39xXdxX47xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX131xX526xX3xX7xX41xX1dxX22xX3xX1xX34axX1dxX3xXf4xX121xX200xX7f2xXf5xX3xXexXd2xX3xX29xX326xX1dxX22xX3xX7cxX41xX6xX3xX200xX2xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX9bxX146xXexX10xX4fxX16xX1bxX146xX7xX41xX1dxX22xX146xX1xX1bxX1dxX146xXf4xX146xX200xX7f2xXf5xX146xXexX9bxX146xX39xX1bxX1dxX22xX146xX7cxX41xX6xX146xX200xX2xX146xXexX167xXdxX10xX41xX146xX5xXdxX10xX41xX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xXbxX1xX1bxX1dxX22xX146xX4xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX4fxX11dxX2xX203xX1fexX2xX7f2xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX22xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX4fxX7cxX10xX39xXdxX6xX4fxX2xX11dxXf5xX4fxX1dxX10xX1f4xX7xX4fxX11dxX2xX11dxX200xX4fxX2xXf5xX200xX39xX1f9xX11dxX11dxX1f9xX2xX2xX7f2xXexX11dxXf5xX2xX203xX5xX2xX146xX2xX1f9xX1f9xX39xX7f2xX11dxX2xX1f9xXf4xX1f9xX11dxXexX2ffxX7f2xX200xX200xX1f9xX5xXf5xX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX39xXdxX47xX12xX0xX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX131xX526xX3xX7xX41xX1dxX22xX3xX1xX34axX1dxX3xXf4xX121xX200xX7f2xXf5xX3xXexXd2xX3xX29xX326xX1dxX22xX3xX7cxX41xX6xX3xX200xX2xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX9bxX146xXexX10xX4fxX16xX1bxX146xX7xX41xX1dxX22xX146xX1xX1bxX1dxX146xXf4xX146xX200xX7f2xXf5xX146xXexX9bxX146xX39xX1bxX1dxX22xX146xX7cxX41xX6xX146xX200xX2xX146xXexX167xXdxX10xX41xX146xX5xXdxX10xX41xX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xXbxX1xX1bxX1dxX22xX146xX4xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX4fxX11dxX2xX203xX1fexX2xX7f2xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX131xX526xX3xX7xX41xX1dxX22xX3xX1xX34axX1dxX3xXf4xX121xX200xX7f2xXf5xX3xXexXd2xX3xX29xX326xX1dxX22xX3xX7cxX41xX6xX3xX200xX2xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xX2fxX3xXexX66xX10dxX1dxX22xX3xX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX47xX14xX6xX3xX16xX6xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX94bxX41xX9bxX2axXexX3xX29xX52axX1dxX1xX3xX2xXf5xX11dxX11dxX4fxX94bxX31exX146xXcxXcxX22xX3xX1dxX22xX17xX9bxX3xX1f9xXf5xX4fxX200xX4fxX11dxXf5xX11dxX2xX3xX47xX9cxX3xX16xX526xX3xX7xX41xX1dxX22xX3xXedxXdxX1dxX1xX3xXbxX1xX3d8xX3xX4xX1xX1bxX3xX131xX32xX3xXc33xX3xXexX2axX3xX29xXe2xX3xX7cxX41xX6xX3xX47xX17xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX200xX2xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX39xXdxX47xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX7cxX41xX6xX3xX1f9xXf5xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX3xX2e6xX7xXexX167xX6xX2ebxX10xX1dxX10xX4xX6xX3xXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXexX167xXdxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXbxX1xX41xX146xX7cxX41xX6xX146xX1f9xXf5xX146xXexX167xXdxX10xX41xX146xX5xXdxX10xX41xX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xXbxX1xX1bxX1dxX22xX146xX4xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX146xX6xX7xXexX167xX6x11f95xX10xX1dxX10xX4xX6xX146xX1dxX16xX7xXbxX146xX1dxX16xX7xXbxX4fxX11dxX2xX203xX2xXf4xXf5xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX22xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX4fxX7cxX10xX39xXdxX6xX4fxX2xX11dxXf5xX4fxX1dxX10xX1f4xX7xX4fxX11dxX2xX11dxX203xX4fxX2xXf5xX7f2xX39xX200xX11dxX11dxX2xX2ffxX1f9xX11dxXexXf4xX2xX1f9xX1f9xX5xX11dxX146xXexXexX669xX47xX1dxX146xX2xX1fexXf5xX200xX146xX6xX7xXexX167xX6xX30a0xX10xX1dxX10xX121xX20fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX16xX25xX1dxX22xX3xX29xX2axX1dxX3xX4xX1xX2fxX3xX29xX32xX1dxX22xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX1dxX22xX3xX1xXdxX40xX41xX3xX43xX41xX45xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX39xXdxX47xX12xX0xX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX7cxX41xX6xX3xX1f9xXf5xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX3xX2e6xX7xXexX167xX6xX2ebxX10xX1dxX10xX4xX6xX3xXaxX3xX1xX167xX10xX16exX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXexX167xXdxX4fxX4xX1xXdxX1dxX1xX146xXbxX1xX41xX146xX7cxX41xX6xX146xX1f9xXf5xX146xXexX167xXdxX10xX41xX146xX5xXdxX10xX41xX146xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX146xXbxX1xX1bxX1dxX22xX146xX4xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX146xX6xX7xXexX167xX6xX30a0xX10xX1dxX10xX4xX6xX146xX1dxX16xX7xXbxX146xX1dxX16xX7xXbxX4fxX11dxX2xX203xX2xXf4xXf5xX121xX1xXexX7cxXaxX12xX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX7cxX41xX6xX3xX1f9xXf5xX3xXexX167xXdxX40xX41xX3xX5xXdxX9cxX41xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX1bxX47xXdxX39xX146xX2xX2ffxX3xX2e6xX7xXexX167xX6xX2ebxX10xX1dxX10xX4xX6xX3xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX167xX1bxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX2d0xX1xX3d8xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX47xX14xX6xX3xX16xX6xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX64xX22xX1xX52axX3xX43xX41xX9bxX2axXexX3xX200xX2xX4fxX64xX94bxX146xX2d0xX32cxX3xX47xX9cxX3xX7cxX41xX6xX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xXbxX1xX2f4xX1dxX22xX3xX2d0xX75xX2faxX2fbxX2fcxX146xX2xX2ffxX3xX2e6xX2ebxX2fcxX2xX11dxX11dxX11dxX3xX39xX1bxX3xX2e6xX7xXexX167xX6xX2ebxX10xX1dxX10xX4xX6xX3xX7xX45xX1dxX3xX669xX41xX79xXexX3xX4xX2fxX6xX3xX2d0xX20xX1dxX22xX3xXexX9bxX3xX4xX526xX3xXbxX1xX70xX1dxX3xX47xX6xX4xX4xXdxX1dxX10xX3xX2faxXdxX40xXexX3xX64xX6xX7cxX121xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX39xXdxX47xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX41xX5xX12xX0xX39xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX167xXaxX12xX0xX4fxX39xXdxX47xX12xX0xX4fxX39xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1exX1bxX41xX167xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX32cxX1xX66xX34axX1dxX22xX3xX5exX17xX3xX322xXcxXcxX330xX2faxX64xX4fxX2faxXdxX10xXexX1dxX6xX7cxX25b5xX333xX0xX4fxXbxX12