Hơn 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng việc làm tại Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Sáng 16/2, tại xã Phú Phong, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019.
de8cxef7bx1138dx11bf6x135b7x136e8x12c2ex12eddxe8e5xX7x14071x10329x1018dxf4b0x13002xe630xX5x10f78xXaxe4cax150f7x108bfxf82dxX3x15f2bx132c3xX3xe9e8xe1dfxX6xX15xX1xX3xX15x1412fxX1xXdxf3abxXbxX3xXexX1xX6xe798xX3xX21xXdxX6xX3xXex1448cx12ef1x102c9xX15xX3xX1ax124f9xX15xX21xX3x13d0cxXdxX24xX4xX3xX5xeb9exX2axX3xXex13970xXdxX3xX13x14bcexX14xX15xX21xX3xdfd1xX1x1373bxX0x10d3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1axXaxX12x151c6xf936xX15xX21xX3xX2x10854xX52xX17x13a74xX3xXexX45xXdxX3x10d62x10691xX3x13f6dxX1x13c37xX3xX79xX1xX1bxX15xX21xX70xX3xXcxe60dxX31xX15xX21xX3xXex1371dxX2axX3x13347x10fdbxX4xX1xX3xX3bxX37xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xX13xX41xX3xXcx1561axX15xX1xX3xXbxX1x15c59xXdxX3xX1x10123xXbxX3xX3bx13135xXdxX3x11e66x1351bx11970xX8exX3xX1xX31xX32xX24xX15xX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xX3xXexeaabxX3xX4xX1x14492xX4xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axX8fxX4xX1xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xX5xX49xX31xX3x14dbfx121eexX15xX21xX3xX15x13891xX2axX3xX17xX18xX2xffd0x1001bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe000xX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax1174dxXdxX1axXexX1x124c7xX3xX6dxX2x157c0xXbxX76xe485xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX134xX3x15f40xX2xX18xXbxX76xX13bxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbx13a47xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX3bxX15xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xXfaxX18xX6dxX52xX2xX18xXfaxX1axX6dxX2xX18xX145xX145xX18x11f7axXexX17cxXfaxX17xX138xXfaxX5xX18xXfbx11a92xXbxX21xf5d4xX85xX9xX17cxX18x12368xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX1bxX15xXaxX12x14d9dxX45xXdxX3xX1axXdxX24xX15xX3xX10bx12ebaxX15xX21xX3xXexX32xX3xXcxXb6xX13xX13xX3xX10bxX1faxX15xX21xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXb5xX85xX1bxXexX1xX10xX85xX3x10936xXdxX24xXexX3xXb6xX6xX2axX3xXexX1xX1faxX15xX21xX3xXexXdxX15xX70xX3xX21xXdxXb1xXdxX3xXexX1xXdxX24xX31xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1bxX1axX32xXaxX12xXcxX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axX8fxX4xX1xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xX4x14a6axX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX85xX1bxX15xX21xX3xX3bxX41xX3xX15xX21xX1bxX41xXdxX3xXex13d34xX15xX1xX3xX3bxXb1xXdxX3xXexXcaxX15xX21xX3xX7xXa9xX3xX15xX1xX31xX3xX4x13af8xX31xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xXexX85xX50xX15xX3xX2xX18xXfbxX18xX18xX18xX3xX3bxX8fxX3xXexX85x12ad5xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axXfbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1bxX1axX32xXaxX12xX10bxX68xX4xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX4xX68xX4xX3xX15xX21xX41xX15xX1xX3xX15xX21xX1x15461xX3xX4xX1x14541xX3xX32x1414dxX31xX3xX15xX1xX49xX134xX3xX5xdffdxXbxX3xX85xX68xXbxX3xX5xXdxX15xX1xX3x15537xXdxX24xX15xX3xXeexXdxX24xX15xX3xXexf55bxX70xX3xX2axX6xX32xX3xX2ax15055xX4xX70xX3xff48xX31x12b63xX15xX3xXexX85xX8fxX3xX34cxXdxX15xX1xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX70xX3xXexX49xX3xX3bx148abxX15xX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX70xX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXbxX1xXcaxX3xXexX1xX1faxX15xX21x12ce8xX3xX3bxXb1xXdxX3xX2axXcexX4xX3xX5xX49xX14xX15xX21xX3xXexX85xX31xX15xX21xX3xX15bx13e40xX15xX1xX3xXex15562xX3xX138x13272xX2xX18xX3xXexX85xXdxX24xX31xX3xXeexfd04xX15xX21xX52xXexX1xX68xX15xX21xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1bxX1axX32xX3xXbxX10bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1axXexX1xX134xX3xX6dxX2xX138xXbxX76xX13bxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX134xX3xX145xX2xX18xXbxX76xX13bxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX3bxX15xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xXfaxX18xX6dxX52xX2xX18xXfaxX1axX6dxX2xX18xX145xX145xX18exXfaxXexXfaxX2xX145x10eb4xXfaxX5xX18xXfbxX186xXbxX21xX189xX85xX9xX138xX45bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1bxX1axX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX3bbxX6xX5xXdxX21xX15xX134xX3xX186xX31xX7xXexXdx14357xX32xX13bxXaxX12xXcxX45xXdxX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axX8fxX4xX1xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX70xX3xX1xX14xX15xX3xX18exX18xX18xX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXeexX49xXadxX4xX3xX15bxX6xX15xX3xXexXcaxX3xX4xX1xXcexX4xX70xX3xX4xX68xX4xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX49xX3xX3bxX37cxX15xX70xX3xX21xXdxXb1xXdxX3xXexX1xXdxX24xX31xX3xX15xX1x14db6xX15xX21xX3xXexX1xX1faxX15xX21xX3xXexXdxX15xX3xX3bxX330xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX70xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX70xX3xX1x1183axX4xX3xX15xX21xX1xX330xX70xX3xX76xX31xX37cxXexX3xX34cxX1x11e94xX31xX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX70xX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX15bxX365xX1bxX3xX1xXdxX33xX2axX3xXexX1xX37cxXexX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xX3bxX41xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX1faxX15xX21xX3xXexXdxX15xX3xX5xXdxX50xX15xX3xX363xX31xX6xX15xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axXexX1xX31xX2axX15bxX3xXdxX10bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1axXexX1xX134xX3xX6dxX2xX138xXbxX76xX13bxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX134xX3xX145xX2xX18xXbxX76xX13bxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX1bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX3bxX15xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xXfaxX18xX6dxX52xX2xX18xXfaxX1axX6dxX2xX18xX145xX138xX18xX45bxXexX2xX17cxX6dxX18xX145xX5xX18xXfbxX186xXbxX21xX189xX85xX9xXfaxX145xXfaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX1bxX15xXaxX12xXb6xX21xX49x14fdexXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXexX3b3xX2axX3xX1xXdxX33xX31xX3xXexX1xX1faxX15xX21xX3xXexXdxX15xX3xX3bxX41xX3xXeexXf4xX15xX21xX3xX34cx11c69xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xXexX45xXdxX3xXbxX1xXdxX50xX15xX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axX8fxX4xX1xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xX5xX49xX31xX3xXeexXefxX15xX21xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1bxX1axX32xXaxX12xX1f0xX35fxX4xX3xX15bxXdxX24xXexX70xX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXeexX49xXadxX4xX3xXexX1xX1faxX15xX21xX3xXexXdxX15xX70xX3xX21xXdxXb1xXdxX3xXexX1xXdxX24xX31xX3xX4xX1xX49xX14xX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3xXeexXdxX3xX76xX31xX37cxXexX3xX34cxX1xX58exX31xX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX4xX1xX49xX14xX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3x15839xX79xX67xX3xX3bxXb1xXdxX3xX2axXcexX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2dexX3xXexX1xX37cxXbxX70xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xX49xX14xX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3xXeexXdxX3x110ffxX4ex12f44xX1f0xX3xXexX45xXdxX3xXb6xX1x12a0dxXexX70xX3xX1f0xX41xXdxX3xX7dcxX1bxX6xX15xX70xX3x10842xX31xX2axX6xX15xXdxX13bxXfbxXfbxXfbxX3xX4xX1xX49xX14xX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3xXexX49xX3xX3bxX37cxX15xX3xX1axX31xX3xX1xX57exX4xX3xX3bxX3b8xX6xX3xX1xX57exX4xX3xX3bxX3b8xX6xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xXb6xX1xX7e5xXexX3xXb5xX365xX15xX70xX3xX13xX41xX15xX3xee8dxX31xXa9xX4xX70xX3x15726xX4xX39cxX0xX52xXbxX12xX0xX1axXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX85xX10xX5xX6xXexX10xX1axXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3bbxXexX1xX31xX2axX15bxX3bbxX6xX15xX1axX3bbxX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15ca1xX2bfxX15xX3xX2xXfbxX145xX18xX18xX3xX3bxX8fxX3xXexX85xX2dexX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXcxX1xX45xX4xX1xX3xX13xX41xX3xX15xX21xX6xX32xX3xXeexX2bfxX31xX3xX15xXf4xX2axX3xX2axXb1xXdxXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxX5xX6xX2axX52xX21xX6xX15xX3bbxX2xX3bbxX145xX18xX18xX3bbxX3bxXdxX3bbxXexX85xXdxX3bbxXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxX4xX1xX1bxX3bbxX15xX21xX31xX1bxXdxX3bbxX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxXexX1xX6xX4xX1xX3bbxX1xX6xX3bbxX15xX21xX6xX32xX3bbxX1axX6xX31xX3bbxX15xX6xX2axX3bbxX2axX1bxXdxX52xX2xX6dxX17cxX145xXfaxX138xXfbxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX52xX2axX10xX1axXdxX6xX52xX2xX17xX18xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xXfaxX18xX6dxX52xXfaxX6dxX1axX145xX2xX45bxX2xX45bxX138xX2xXexX17cxX17cxX18xX6dxX18exX5xX18xXfbxX186xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX1axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88dxX2bfxX15xX3xX2xXfbxX145xX18xX18xX3xX3bxX8fxX3xXexX85xX2dexX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXcxX1xX45xX4xX1xX3xX13xX41xX3xX15xX21xX6xX32xX3xXeexX2bfxX31xX3xX15xXf4xX2axX3xX2axXb1xXdxXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxX5xX6xX2axX52xX21xX6xX15xX3bbxX2xX3bbxX145xX18xX18xX3bbxX3bxXdxX3bbxXexX85xXdxX3bbxXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxX4xX1xX1bxX3bbxX15xX21xX31xX1bxXdxX3bbxX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxXexX1xX6xX4xX1xX3bbxX1xX6xX3bbxX15xX21xX6xX32xX3bbxX1axX6xX31xX3bbxX15xX6xX2axX3bbxX2axX1bxXdxX52xX2xX6dxX17cxX145xXfaxX138xXfbxX1xXexX2axXaxX12xX88dxX2bfxX15xX3xX2xXfbxX145xX18xX18xX3xX3bxX8fxX3xXexX85xX2dexX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXcxX1xX45xX4xX1xX3xX13xX41xX3xX15xX21xX6xX32xX3xXeexX2bfxX31xX3xX15xXf4xX2axX3xX2axXb1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX10bxX1xXdxX330xX31xX3xX2xX145xX52xX17xX70xX3xXb4xXb5xXb6xX8exX3xX1xX31xX32xX24xX15xX3xXcxX1xX45xX4xX1xX3xX13xX41xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xXadxXbxX3xX3bxXb1xXdxX3xXexX85xX49xX6d4xX15xX21xX3xXcxX85xX31xX15xX21xX3xX4xX37cxXbxX3xX15xX21xX1xX330xX3xX13xX41xX3xXcxXa3xX15xX1xX3xXexXcaxX3xX4xX1xXcexX4xX3xX13xXefxXdxX3xX15xX21xX1xX8fxX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xX15xXf4xX2axX3xX17xX18xX2xXfaxXfbxX3xX1f0xX77xX3xX4xX284xX3xX2xXfbxX18exX6dxXfaxX3xX3bxX8fxX3xXexX85xX2dexX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xXexX85xX50xX15xX3xXeexX8fxX6xX3xX15bxX41xX15xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX1axXdxX3bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX32xX33xX15xX3xX145xX18xX18xX3xXeexXdxX330xX31xX3xX1axX49x119d1xX15xX21xX3xX3bxXdxX50xX15xX3xX5xX41xX2axX3xX3bxXdxX24xX4xX3xXexX45xXdxX3xX1f0xXcexX4xXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxX5xX6xX2axX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX145xX18xX18xX3bbxX1axXdxX10xX31xX3bbxX1axX31xX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX15xX3bbxX5xX6xX2axX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxXexX6xXdxX3bbxX1axX31xX4xX52xX2xX6dxX6dxXfaxX18xX17xXfbxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX52xX2axX10xX1axXdxX6xX52xX2xX17xX18xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xXfaxX18xX2xX52xX2xX18xX138xX1axX138xX2xX18xX138xX2xX145xX138xXexXfaxX17xX17xX17xX5xXfaxX3bbxX4xX45bxX15bxX6dxX17cxX138xX17xX6dxX4xXfaxX6dxX45bxX17xX18xX18exXfaxX45bxXfaxX45bxX6dxXfbxX186xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX1axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX32xX33xX15xX3xX145xX18xX18xX3xXeexXdxX330xX31xX3xX1axX49xXbd6xX15xX21xX3xX3bxXdxX50xX15xX3xX5xX41xX2axX3xX3bxXdxX24xX4xX3xXexX45xXdxX3xX1f0xXcexX4xXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxX5xX6xX2axX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX145xX18xX18xX3bbxX1axXdxX10xX31xX3bbxX1axX31xX1bxX15xX21xX3bbxX3bxXdxX10xX15xX3bbxX5xX6xX2axX3bbxX3bxXdxX10xX4xX3bbxXexX6xXdxX3bbxX1axX31xX4xX52xX2xX6dxX6dxXfaxX18xX17xXfbxX1xXexX2axXaxX12xXcxX31xX32xX33xX15xX3xX145xX18xX18xX3xXeexXdxX330xX31xX3xX1axX49xXbd6xX15xX21xX3xX3bxXdxX50xX15xX3xX5xX41xX2axX3xX3bxXdxX24xX4xX3xXexX45xXdxX3xX1f0xXcexX4xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xXcxX85xX31xX15xX21xX3xXexX8bxX2axX3xX7dcxX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xX15xX21xX1bxX41xXdxX3xX15xX49xXb1xX4xX70xX3xXb5xXefxX3xX7dcxX1f0xX70xXcxXb5x122adxX7daxX13xX3xXeexX6xX15xX21xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX4xX1xX57exX15xX3xX2axXdx13893xX15xX3xXbxX1xX2dexX3xX145xX18xX18xX3xXeexXdxX330xX31xX3xX1axX49xXbd6xX15xX21xX3xX3bxXdxX50xX15xX3xXeexXdxX3xX1xX57exX4xX3xXexX7e5xXbxX70xX3xX5xX41xX2axX3xX3bxXdxX24xX4xX3xXexX45xXdxX3xX1f0xXcexX4xX3xXexX85xX1bxX15xX21xX3xX15xX21xX41xX15xX1xX3xXeexXdxX330xX31xX3xX1axX49xXbd6xX15xX21xX3xX4xX1xXf4xX2axX3xX7xX284xX4xX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX21xXdxX41xX3xX3bxX41xX3xX15xX21xX49xX6d4xXdxX3xX15bxX24xX15xX1xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX1axXdxX3bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX2xXfaxX6dxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xX5xX49xX14xX15xX21xX3xXexX3b8xX3xX2xX138xX3xX3bbxX3xX17xX145xX3xXexX85xXdxX24xX31xX3xXeexX3c6xX15xX21xX52xXexX1xX68xX15xX21xXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX7xXdxX15xX1xX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxX2xXfaxX6dxX3bbxX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX5xX31xX1bxX15xX21xX3bbxXexX31xX3bbxX2xX138xX3bbxX17xX145xX3bbxXexX85xXdxX10xX31xX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxXexX1xX6xX15xX21xX52xX2xX138xXfaxX17cxX18exX138xXfbxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX21xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX52xX2axX10xX1axXdxX6xX52xX2xX17xX18xX52xX15xX10xX12fxX7xX52xX2xX17cxX18exX145xX52xX45bxX6dxX1axX17xX18xX45bxX138xX145xX17xX18exXexX6dxX138xX18xX45bxX5xX18xX3bbxXexX31xX32xX10xX15xX1axX31xX15xX21xXfbxX186xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX21xXdxX6xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX3bxXdxX24xX4xX3xX5xX41xX2axX3xXexX45xXdxX3xX13xX49xX14xX15xX21xX3xX4exX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX1axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX2xXfaxX6dxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xX5xX49xX14xX15xX21xX3xXexX3b8xX3xX2xX138xX3xX3bbxX3xX17xX145xX3xXexX85xXdxX24xX31xX3xXeexX3c6xX15xX21xX52xXexX1xX68xX15xX21xXaxX3xX1xX85xX10xX4dfxX9xXaxX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX7xXdxX15xX1xX52xXexX31xX32xX10xX15xX3bbxX1axX31xX15xX21xX3bbxX2xXfaxX6dxX3bbxX5xX6xX1bxX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxX5xX31xX1bxX15xX21xX3bbxXexX31xX3bbxX2xX138xX3bbxX17xX145xX3bbxXexX85xXdxX10xX31xX3bbxX1axX1bxX15xX21xX3bbxXexX1xX6xX15xX21xX52xX2xX138xXfaxX17cxX18exX138xXfbxX1xXexX2axXaxX12xXcxX31xX32xX33xX15xX3xX1axX37xX15xX21xX3xX2xXfaxX6dxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xX5xX49xX14xX15xX21xX3xXexX3b8xX3xX2xX138xX3xX3bbxX3xX17xX145xX3xXexX85xXdxX24xX31xX3xXeexX3c6xX15xX21xX52xXexX1xX68xX15xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX85xX1bxX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX10bxX1faxX15xX21xX3xXexX32xX3xXcxXb6xX13xX13xX3xX10bxX1faxX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3x10a51xX31xX3bbxX4exX6xX1bxX3xX21axXdxX24xXexX3xXb6xX6xX2axX70xX3xX10bxX1faxX15xX21xX3xXexX32xX3xXcxXb6xX13xX13xX3xX10bxX1faxX15xX21xX3xXexX85xX3b3xX15xX1xX3xXcxX85xX49xX6d4xX15xX21xX3xX79xX1xX7bxX3xX21axXdxX24xXexX3xXb6xX6xX2axX3xX3bxX41xX3xX10bxX1faxX15xX21xX3xXexX32xX3xXcxXb6xX13xX13xX3xX10bxX14xX3xXeexXdxX24xX15xX3xX21axXdxX24xXexX3xXb6xXf4xX15xX21xX3xX4xX2bfxX15xX3xXexX31xX32xX33xX15xX3xX2xXfaxX6dxX3xX5xX6xX1bxX3xXeexXefxX15xX21xX3xX3bxXb1xXdxX3xX2axXcexX4xX3xX5xX49xX14xX15xX21xX3xXexX3b8xX3xX2xX138xX3xX3bbxX17xX145xX3xXexX85xXdxX24xX31xX3xXeexX3c6xX15xX21xX52xXexX1xX68xX15xX21xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX1axXdxX3bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX31xX5xX12xX0xX1axXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX52xX1axXdxX3bxX12xX0xX52xX1axXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef1xX31xXexX1xX1bxX85xXaxX12xX79xXfbxX21axX0xX52xXbxX12
P.V