Nga hoàn thiện bom tàng hình có thể diệt 15 xe tăng cùng lúc
Mẫu bom có tên “Mũi khoan” có khả năng ẩn mình trước radar, đủ sức tấn công nhiều mục tiêu từ khoảng cách 30 km.
9ce5xf5bbx11d25xbe7cx12ffaxd02bx10db3xc67ax11d54x11faax121ccx109f5xafe7xafbdx1263ex13334xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe054xf58bxd121xXexX0xcaf5xXaxX17xX18xX19xXexX0xca80x11a22xX19xe707xXexX0xXax1232axX9x14e0bxXdxX18x9f2axX2fxff90xe760xaaf8xX5xce9exXbxXdxX17xX32xXex1225fx13c9exX18xX9xXaxX24xad3bx146abxX9xXbxXaxX35x154bfxX42xX9xX23xX24xXcxX9xXbxX41xX42xX3cxX9xXaxbf84xX42xXaxX9xX2cxcb2dxX9xXbxXax13328xX9xX19xX35xX47xXbxX9xX2axb31fxX9xc2fcxX17xX9xXbx14942xX42xX3cxX9xX2cxe1c6xX42xX3cxX9xXdxa0d0xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xac12xX17xX18xX19xX32xXex10382xaa8ex1007cxX9xX23xX24xXcxX9xX2cxX59xX9xXbxc2fexX42xX9xX32xX8dx104faxX35xX9xd0faxXaxX24xX18xX42xX32xX9xX2cxX59xX9xXa1xXaxb9a0xX9xX42xX6bxX42xX3cxX9xa308xX42xX9xXcxX54xX42xXaxX9xXbxfa81x11494xad53xX2cxX9xXbdxX18xX19xX18xXbdx145cfxX9x1194dx9f3dxX9xX2fxa4e9xX2cxX9xXbxbd9bxX42xX9xX2cx12e3axX42xX3cxX9xX42xXaxX35x14b98xX8fxX9xXcx13506xX2cxX9xXbxX35xX99xX8fxX9xXbx1383axX9xXa1xXaxX24xXadxX42xX3cxX9xX2cxa4f9xX2cxXaxX9x9f2bx13f1cxX9xXa1xXcxd21exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbdxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x122afxX1cxX1cxX35xXfcxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXfcx15401xX42xX1cxX42xX17x13b8fxX2fxX1cxX2ax14eeexX2ax11688xX1cx144edxX13fxX19xX2axX2axX2axXf7xX2axX2axX13bxXbxX65x14d48xXf8xX13fxXdxXf8xXfcxbd16xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX123xX23xXdxX24xX2cxXa1x1496exXcxX18xXbdxX3cxX35xX42x130ecxXdxX17x15620xXbxX123xX18xX8fxXbxX24xX16axXcxX18xXbdxX3cxX35xX42xX171xXbdxX35xX3cxXaxXbxX123xX18xX8fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX42xX3cxX18xX9xXaxX24xX18xX42xX9xXbxXaxX35xX17xX42xX9xX23xX24xXcxX9xXbxX18xX42xX3cxX9xXaxX35xX42xXaxX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2axX65xX9xX67xX17xX9xXbxX18xX42xX3cxX9xX2cxX8fxX42xX3cxX9xXdxX8fxX2cxX32xX9xX1cxXexX7xXaxX35xX99xX42xX9xX23xXadxX42xX9xX7xbe86x111adxX171xX65xXf8xXf8xb9e2xX9xXbxXbdxX18xX42xX3cxX9xX23xc8f0xX9xX2axX65xX9xXc9xd560xX42xX9xX2cxXax11a7axX42xX3cxX9xXbxX6bxX42xX3cxX9xc45fxX7xX1dfxX8xX171xX1e0xXfcxX9x9d84xX42xXaxX123xX9xX5x13d24xX202xX202xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX5x14310xX33xX9xXc9xX24xX41xX42xX9xX5xX17xX2cxXaxXcxX18xX2fxXaxX9xX2cxXcaxX18xX9xX3bxX3cxX18xX9xXaxXd5xXcxX9xX2axX1cxX13dxX9xXbxX8fxX26xX99xX42xX9xX23xX1f9xX9xXaxX24xX41xX42xX9xXbxXd1xXbxX9x13769xX8fxXf3xX9xXbxXbdxX54xX42xXaxX9xX33xXaxXf3xXbxX9xXbxXbdxX35xX5dxX42xX9xX23xX24xXcxX9xXbxXaxXd5xX42xX3cxX9xXcxX35xX42xXaxX9xX7xX1dfxX1e0xX171xX65xXf8xXf8xX1e5xX9xX32xX2xXbdxX17xXdxX32xX9x100efxXcxX9exX35xX9xXa1xXaxX24xX18xX42x14090xXc7xX9xXcxc47exXbxX9xXbxXbdxX24xX42xX3cxX9xX42xXaxefa7xX42xX3cxX9xX132xX9exX9xXa1xXaxbafdxX9xXbxX35xdd1fxX42xX9xX2cxXd5xX42xX3cxX9xX2cxXaxX2b3xX42xXaxX9xX67xXf3xX2cxX9xX19xX41xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX35xX99xXcxX9xXa1xX2b3xX2cxXaxX9xXbxX41xX42xX3cxX9xXaxX54xX42xXaxX9xX202xX8fxX171xX65xX13fxXc7xX9xX202xX33xX8fxXbxX42xX35xXa1xX9xXc9xXbexX18xX9xXbxX35xX42xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX32xX2xXbdxX17xXdxX9xX2cxX59xX9xXbxXaxX5dxX9xXc9xXbex12625xX2cxX9xXbxXbdxX18xX42xX3cxX9xX23xX1eexX9xX2cxXaxX24xX9xX42xXaxX35xXdcxX8fxX9xXdxX24xX1f4xX35xX9xXcxXf3xX26xX9xX23xX18xX26xXc7xX9xXbxXe9xX9xX24xX18xX42xXaxX9xXbxX1f4xX2cxX9xX2cx147ecxX9xX2cxXaxX35xX2b7xX42xX9xXdxXbexX321xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXbfxX35xX9xX2cxXbex11c35xX42xX3cxX9xXa1xX2b3xX2cxXaxXfcxX9xad47xX24xX1f4xX35xX9xX23xX24xXcxX9xX42xX41xX26xX9xX3cxd31dxX42xX9xX42xXaxXbexX9xX132xXd5xX9xXaxX54xX42xXaxX9xXbxXbdxXbexXbfxX2cxX9xXbdxX18xX19xX18xXbdxX9xX132xX41xX9xX2cxXf3xX2cxX9xXaxX47xX9xXbxXaxX1f9xX42xX3cxX9xXbxXbdxX35xX42xXaxX9xX2fxXf3xXbxX9xXax12c32xX42xX3cxX9xX42xX3cxX24xX1f4xX35xXc7xX9xXa1xXaxXd5xX42xX3cxX9xX23xX1eexX9xXadxX42xXaxX9xXaxXbexd5daxX42xX3cxX9xX23xX3d1xX35xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX33xXaxXf3xX33xX9xXbxXf3xX2cxX9xX2cxXaxX35xX2b7xX42xX9xXc9xX35xX47xX42xX9xXbxa85axX9xX2cxXcaxX18xX9xXc9xX1f9xX35xX9xX33xXaxXbexX352xX42xX3cxX32xXc7xX9xX33xXaxX59xX9xX3cxX35xXf3xXcxX9xXc9xX1f9xX2cxX9xX5xX17xX2cxXaxXcxX18xX2fxXaxX9xX210xXdxX17xX67xX18xX42xX19xX17xXbdxX9xX1e0xX24xX2cxXaxXa1xX35xX42xX9xXbxX35xX2b7xXbxX9xXdxX29fxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX7xX1dfxX1e0xX171xX65xXf8xXf8xX1e5xX9xXdxX41xX9xX23xX24xXcxX9xX2cxXaxX70xXcxX9xXc9xX18xX9xX42xX6bxX42xX3cxXc7xX9xXc9xXbexX321xX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX41xX9xX132xX9exX9xXa1xXaxX2b3xX9xXbxXbexX352xX42xX3cxX9xXc9xXbexX352xX42xX3cxX9xX132xXbfxX35xX9xXbxX99xX42xX9xXdxX3f3xX18xX9xX210xb935xX8dxX171xX2axX65xX13dxX9xce86xX202xX3xbfd4xX9xX2cxXcaxX18xX9xX8dx9cfdxXfcxX9xX8dxfd72xX35xX9xX25dxX8fxXadxX9xX23xX24xXcxX9xXc9xXdcxX8fxX9xXc9xXbexX321xX2cxX9xXbxXbdxX18xX42xX3cxX9xX23xX1eexX9xX2cxXf3xX42xXaxX9xX42x10f38xX42xX3cxX9xX132xX41xX9xXdxXf3xX35xX9xXaxXbexXbfxX42xX3cxX9xX2cxe36axX9xXdxXbfxX42xXc7xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax13536xX33xX9xX42xX59xX9xXdxXbexX321xX42xX9xXaxX352xX42xX9xXf7xXf8xX9xXa1xXcxX9xXa1xXaxX35xX9xXbxXaxXadxX9xXbxXe9xX9xXc9xX29fxX9xX2cxX18xX24xX9xXdxXbfxX42xXfcxX9xX2xXbdxX17xXdxX9xX2fxX3f3xX9xX19xXe0xX42xX3cxX9xXbxXaxX35xX2b7xXbxX9xX23xX1eexX9xX19xX8exX42xX9xXc9xXbexX369xX42xX3cxX9xX25dxX8fxXf3xX42xX9xXbxX2b3xX42xXaxX9xX132xX41xX9xXaxX35xX47xX8fxX9xX2cxXaxbc8axX42xXaxX9xXc9xXbexX369xX42xX3cxX9xX23xX18xX26xX9xX23xc0e3xX42xX3cxX9xXaxX47xX9xXbxXaxX1f9xX42xX3cxX9xXc9xX1eexX42xXaxX9xX132xX1eexX9xX132xX47xX9xXbxX35xX42xXaxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX1dfxX24xXcxX9xX2cxXaxX70xXcxX9xX7xX1dfxX1e0xX171xX65xXf8xXf8xX1e5xX9xX2cxX59xX9xXbxXaxX5dxX9xXdxde36xX33xX9xX42xXaxX35xXdcxX8fxX9xXdxX24xX1f4xX35xX9xXc9xX381xX8fxX9xXc9xX1f4xX42xX9xX2cxX24xX42xX9xXa1xXaxXf3xX2cxX9xX42xXaxX18xX8fxXc7xX9xX132xXbfxX35xX9xXbxbf8fxX42xX3cxX9xXa1xXaxX1f9xX35xX9xXdxXbexX321xX42xX3cxX9xXdxX99xX42xX9xXbxXbfxX35xX9xXf7xX13fxXf8xX9xXa1xX3cxXfcxX9xX7xXaxX35xX99xX42xX9xX23xXadxX42xX9xXc9xX381xX8fxX9xXbxX35xX99xX42xX9xX2fx11fb8xX9xXbxXbdxX18xX42xX3cxX9xX23xX1eexX9xX2axX65xX9xXc9xX1f4xX42xX9xX2cxXaxX1f9xX42xX3cxX9xXbxX6bxX42xX3cxX9xXbx117b7xX9xX19xX8exX42xX9xXaxX4aaxX42xX9xXaxX321xX33xX9xX291xX202xX7xX1dfxX8xX171xX1e0xX29bxXfcxX9xX8dxX4aaxX35xX9xXc9xX1f4xX42xX9xXc9xXbexX321xX2cxX9xXdxX5a7xX33xX9xXc9xX381xX8fxX9xX19x13a5bxX9xXaxX3b7xX42xX3cxX9xX42xX3cxX24xX1f4xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX23xX6bxX42xX3cxX9xXbxX381xX42xX9xX132xX41xX9xXc9xX381xX8fxX9xX19xX650xX9xXbdxX18xX19xX18xXbdxX9xX23xX6bxX42xX3cxX9xX2fxX59xX42xX3cxX9xXcxXcxX9xX2cxX70xX42xX3cxX9xXbxXaxX35xX2b7xXbxX9xX23xX1eexX9xX33xXaxX4cdxX42xX9xX23xX35xX47xXbxX9xXc9xX1eexX2cxXaxX9xXbxX18xX9xXc9xX5dxX9xXbxXbdxXf3xX42xXaxX9xXc9xXf3xX42xXaxX9xXbxXbdxX75xX42xX3cxX9xX67xX17xX9xXbxX6bxX42xX3cxX9xXc9xX3b7xX42xX3cxX9xXcxX35xX42xXaxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX1e0xXaxX35xX9xX33xXaxXf3xXbxX9xXaxX35xX47xX42xX9xXcxXe0xX2cxX9xXbxX35xX99xX8fxXc7xX9xX202xX7xX1dfxX8xX171xX1e0xX9xX2fxX604xX9xX33xXaxX59xX42xX3cxX9xXbdxX18xX9xXc9xX381xX8fxX9xXc9xX1f4xX42xX9xX42xca81xX42xX3cxX9xX2axX9xXa1xX3cxX9xX132xXbfxX35xX9xXbxX1f9xX2cxX9xXc9xX29fxX9xXf7xXfcxXf8xXf8xXf8xX9xXcxX1cxX2fxXc7xX9xXc9xXcaxX9xX2fxXcdxX2cxX9xX67xX8fxX26xX99xX42xX9xX3cxX35xXf3xX33xX9xXbxXaxX4ecxX33xX9xX19xX41xX26xX9xX2axXf8xXf8xX9xXcxXcxXfcxX9xX87xXbexXbfxX42xX3cxX9xXbxXd1xX42xX9xX2cxXd5xX42xX3cxX9xXbxXe9xX9xX33xXaxX2b3xX18xX9xXbxXbdxX99xX42xX9xX2fxX604xX9xX42xXaxX55bxXcxX9xX132xX41xX24xX9xX33xXaxX381xX42xX9xX42xX59xX2cxX9xX67xX17xXc7xX9xX42xX352xX35xX9xX2cxX59xX9xX132xf9e0xX9xX3cxX35xXf3xX33xX9xXcxX795xX42xX3cxX9xX132xX41xX9xX19xb742xX9xX23xX1eexX9xX23xX5a7xX42xX9xXbxXaxXcaxX42xX3cxX9xX42xXaxXd1xXbxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1dfxX24xX19xX26xX32xXexX2xX650xX42xX3cxX9xX7xX1dfxX1e0xX171xX65xXf8xXf8xX1e5xX9xX19xX622xX9xXa1xX35xX2b7xX42xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX2b7xX9xX23xX24xXcxX9xXbxXaxX3b7xX42xX3cxX9xXbxXaxXbexX369xX42xX3cxX9xffdbxX210xX1dfxX171xX65xXf8xXf8xX9xXbxXbdxX24xX42xX3cxX9xX2cxXf3xX2cxX9xX2cxXaxX35xX2b7xX42xX9xX19xX1eexX2cxXaxX9xX25dxX8fxX4cdxX42xX9xX2fxX622xX9xXbxXbexX352xX42xX3cxX9xXdxX18xX35xXc7xX9xX3cxX35xX75xX33xX9xXbxX6bxX42xX3cxX9xXc9xX29fxX9xX2cxXaxX2b3xX42xXaxX9xX67xXf3xX2cxX9xX2cxXcaxX18xX9xXc9xX650xX42xX9xXc9xXf3xX42xXaxX9xX132xX41xX9xX23xXadxX24xX9xXc9xXadxXcxX9xX18xX42xX9xXbxX24xX41xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX622xX2cxX9xXdxXbexX321xX42xX3cxX9xX3bxX3cxX18xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX202xX24xX8fxXbdxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x12730xX42xX8xX67xX33xXbdxX17xX2fxX2fxXfcxX42xX17xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe