Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tỉnh Hà Tĩnh
Đó là tên gọi của một dự án do Quỹ Fred Hollws (Australia) tài trợ, vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ký quyết định phê duyệt.
c2d0x1054exdc51xc503x10d3ax10686x10f90xda60xd34cx10375x1115bx14372xX5xX8x10a8fxX5x10b45x10e7cxX7x10278xcc40x129a4x1387fxX3x137aexdd5fxX4xX5xX12x11d90xX6xXaxX3x12595xX7xX10xX4xX4xX9xXaxfe7bxfa5bxX12xX5xX7xX8xXax1226dx145a2xX1x14b38xX5xX3xX5x1209fxX12x110c2xX14xX3xX20xX1xd7e7xdb55xX3xX4x13837xX20xX3xX3dx118b6xX5xX3xX5xeb67x14935xX14xX3xc334xX12xdf95xX14xX3xX5xd890xX14xX1xX3x14398xX49xX3xX28xf025xX14xX1xX0x12d69xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX56xX8xX10xX4cxXaxX2exe1fexX40xX3xX7xX49xX3xX5x10f05xX14xX3xX13x11cd8xX12xX3xX20x13c11xX10xX3xX3dxdfa7xX5xX3xX4cx11cfcxX3xX31xX14xX3xX4cxX48xX3x13492xX18x12910xX3x14a9dxX35xX8xX4cxX3xX56xX48xX7xX7x14acexX4xX3x10136xcc1axX18xX4xX5xX35xX10xX7xX12xX10xc2f9xX3xX5xX49xX12xX3xX5xX35x14819x12f68xX3x10d90xcca6xX10xX3xc3e1x101bdxXd0xX20xX3xX2fxX1xX40xX3xc515xX1xX9exX3xX5xd38dxX20xX1xX3xdc3exf241xe742x14192xX3xX5xX52xX14xX1xX3xXebxX13xX18xX6xd68axX14xX3xX28xX1xX12xX4exX14xX3xc73fx11019xX3x122a0xX18xX6x140eexX5xX3xXd7xXe5xX14xX1xX3xX27xX1xX96xX3xX4cxX18xX6xX4exX5xfa35xX0xX5exX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXeaxX48xX4cxX6xXaxX2exX28xX1xX8xX48xX3xXd7xX40xXd1xX3xX5xX35xX48xX14xX13xX3xX5xX1x122eexX12xX3xX1x12bbbxX14xX3xX5xXd4xX3xX14xX3cxX3dxX3xc706x12461xX2xX168xX3xXfxX3xX168xX169xX2x11557xXd1xX3xX4cxXa6xX3xX31xX14xX3xXd7xd278xX5xX3xX3dxe1b5xX20xX3xX5xX12xX96xX18xX3xX1x10ed4xX3xX5xX35xXd0xX3xX14xX13xX49xX14xX1xX3xX6xX3xX5xX106xX3xX20xX31xX20xX3xXd7xXe5xX10xX3xX27xX1xXd8xe693xX14xX13xX3xXbexX5xX1xX49xX14xX1xX3xX27xX1xda9axX3xX56xX49xX3xX28xX5axX14xX1xX3xXd3xX49xX3xX20xX31xX20xX3xX1xX18xX6xX4exX14xX15xX3xX56xXd8xX1a5xX14xX13xX3xed45xX1xX96xXd1xX3xXe0x11fb7xX3dxX3x14aafxX18xX6xX96xX14xXd1xX3xfe57xXa2xX20xX3xX56xX49xXc8xX3xX14xebdaxX14xX13xX3xX20xX10xX48xX3xX20xX31xX20xX3xX4cxXe5xX20xX1xX3xXd3xX180xX3xX20xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX20xX3xX3dxX44xX5xX3xXd3xX49xX3xX20xX1a5xX3xX4xcd9bxX3xX1xX15exX3xX5x1089exX14xX13xX3xX20xX31xX20xX3xX4cxXe5xX20xX1xX3xXd3xX180xX3xX20xX1x12abexX5xX3xX7xXd8xXd0xX14xX13xX3xX20xX10xX48xXd1xX3xX20xX1xX12xX3xX27xX1xc3bdxX3xX1xXd0xX27xX3xX7xX101xX3xXd3xX49xX3xX4cxXf7xX3xX5xX12xX106xX27xX3xX20xc460xX14xX117xX0xX5exX27xX2exX0xX5xX10x12998xX7xX8xX3xXbbxX12xX4cxX5xX1xX9xXaxX168xX169xX169xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX4cxX4cxX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX25cxX48xX35xX4cxX8xX35xX9xXaxX169xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX35xXaxX2exX0xX5xX25cxX48xX4cxX6xX2exX0xX5xX35xX2exX0xX5xX4cxX2exX0xX12xX3dxX13xX3xX4xX35xX20xX9xXaxX5exX5exX12xX117xX25cxX10xX48xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX117xXd3xX14xX5exX14xX8xXbbxX4xX5exX2x11f5fxX169x1498dxX5exX2xX169x13d80xX4cx13374xX169xX172xX172xdb20xX169xX169xX5xX172xca10xX2dexX169xX7xX169xX117xX17xX27xX13xXaxX3xX5exX2exX0xX5exX5xX4cxX2exX0xX5exX5xX35xX2exX0xX5xX35xX2exX0xX5xX4cxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXe0xX10xX27xX5xX12xX48xX14xXaxX2ex10a64xXa2xX5xX3xX20xX10xX3xX3dx118dcxX3xXd7xX180xX20xX3xX5xX1xX9exX6xX3xX5xX12xX14xX1xX3xX5xX1xX37xX3xX25cx142e2xX14xX13xX3xX27xX1xXd8xX1a5xX14xX13xX3xX27xX1xX31xX27xX3xX27xX1xX10xX20xX48xX3xX4cxX48xX3xXeaxX4exX14xX1xX3xXd3xX12xX4exX14xX3xXd7xX10xX3xX100xX1xX48xX10xX3xX28xX2fxX3xX56xX49xX3xX28xX5axX14xX1xX3xX27xX1xX1b2xX12xX3xX1xXd0xX27xX3xXd3x100caxX12xX3xXeaxX4exX14xX1xX3xXd3xX12xX4exX14xX3xX317xX44xX5xX3xX5xX35xX18xX14xX13xX3xXd8xX1a5xX14xX13xX3xX5xX1xXa6xX20xX3xX1xX12xX4exX14xX0xX5exX5xX4cxX2exX0xX5exX5xX35xX2exX0xX5exX5xX25cxX48xX4cxX6xX2exX0xX5exX5xX10xX25cxX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXeaxX48xX4cxX6xXaxX2exXe0xX180xX3xX5xX1xX37xX3xX7xX49xX3xX14xX1e9xX14xX13xX3xX20xX10xX48xX3xX4xX1b2xX3xX7xXd8xXd0xX14xX13xXd1xX3xX100xXb0xX3xX14xX3cxX14xX13xX3xX20xX1xX48xX3xX20xX31xX20xX3xX20xX1a5xX3xX4xX211xX3xX20xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX20xX3xX3dxX44xX5xX3xX5xX15exX12xX3xX5xX18xX6xX106xX14xX3xX5xX52xX14xX1xXd1xX3xX1xX18xX6xX4exX14xX3xXd3xX49xX3xX20xX1a5xX3xX4xX211xX3xX14xX1xX334xX3dxX3xX20xX18xX14xX13xX3xX20xX229xX27xX3xX20xX31xX20xX3xX4cxXe5xX20xX1xX3xXd3xX180xX3xX20xX1xX229xX5xX3xX7xXd8xXd0xX14xX13xX3xX20xX10xX48xXd1xX3xX20xX1xX12xX3xX27xX1xX23dxX3xX1xXd0xX27xX3xX7xX101xX3xXd3xX49xX3xX4cxXf7xX3xX5xX12xX106xX27xX3xX20xX252xX14x12870xX3xX20xX9exX14xX13xX3xX20xX1b2xX3xX20xX1a5xX3xX4xX211xX3xX1xX15exX3xX5xX217xX14xX13xX3xX20xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX20xX3xX3dxX44xX5xX3xX5xX1xc7c8xX14xX13xX3xX103xX18xX10xX3xXd3xX12xX4exX20xX3xXdxX1e9xX6xX3xX4cxXa6xX14xX13xXd1xX3xX14xX1e9xX14xX13xX3xX20xX229xX27xX3xX20xX1a5xX3xX4xX211xX3xX1xX15exX3xX5xX217xX14xX13xX3xXd3xX49xX3xX20xX18xX14xX13xX3xX20xX229xX27xX3xX5xX35xX10xX14xX13xX3xX5xX1xX12xX106xX5xX3xX25cxXe5xX3xX27xX1xX180xX20xX3xXd3xX180xX3xX20xX31xX20xX3xX4cxXe5xX20xX1xX3xXd3xX180xX3xX20xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX20xX3xX3dxX44xX5xX486xX3xX20xd86axX12xX3xX5xX1xX12xX4exX14xX3xX100xX1xX519xX3xX14xX3cxX14xX13xX3xX5xX12xX106xX27xX3xX20xX252xX14xX3xXd7xX12x12cdcxX18xX3xX5xX35xXe5xX3xX20xX31xX20xX3xX14xX13xX18xX6xX96xX14xX3xX14xX1xX1e9xX14xX3xX13xX1e9xX6xX3xX3dxff04xX3xX20xX1xX23dxX14xX1xX3xXd3xX49xX3xX5xX31fxX14xX3xX5xX1xXd8xX1a5xX14xX13xX3xX5xX1xXe5xX3xX7xXa6xX20xX3xX20xX1xX48xX3xX14xX13xXd8xX15axX12xX3xX4cxX1e9xX14xX3xX5xX35xX48xX14xX13xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX1xX334xX3dxX3xX13xX12xX519xX3dxX3xX4xX1b2xX3xX14xX13xXd8xX15axX12xX3xX25cxXe5xX3xX3dxX552xXd1xX3xX20xX1xX9exX3xX6xX106xX18xX3xX5xX252xX27xX3xX5xX35xX18xX14xX13xX3xXd3xX49xX48xX3xX25cxX4exX14xX1xX3xXd7xX180xX20xX3xX5xX1xX9exX6xX3xX5xX12xX14xX1xX3xX5xX1xX37xX486xX3xX14xX1e9xX14xX13xX3xX20xX10xX48xX3xX14xX1xX252xX14xX3xX5xX1xfad2xX20xXd1xX3xX1xX12xX37xX18xX3xX25cxX12xX106xX5xX3xXd3xX536xX3xX5xX217xX3dxX3xX103xX18xX10xX14xX3xX5xX35xX9axX14xX13xX3xX20xX9exX10xX3xXd3xX12xX4exX20xX3xX20xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX20xX3xX3dxX44xX5xX3xX20xX1xX48xX3xX20xX31xX20xX3xX14xX1xX49xX3xX1xX48xX15exX20xX1xX3xXd7xXe5xX14xX1xX3xX20xX1xX23dxX14xX1xX3xX4xX31xX20xX1xX3xXd3xX49xX3xX20xXa2xX14xX13xX3xXd7xe4a6xX14xX13xX117xX117xX117xX0xX5exX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXeaxX48xX4cxX6xXaxX2exXecxXa6xX3xX31xX14xX3xX4cxX48xX3xX28xX35xX18xX14xX13xX3xX5xX1e9xX3dxX3xX317xX44xX5xX3xX56xX49xX3xX28xX5axX14xX1xX3xX7xX49xX3dxX3xX20xX1xX9exX3xXd7xX217xX18xX3xX5xXd8xXd1xX3xX20xX40xX3xX100xX12xX14xX1xX3xX27xX1xX23dxX3xX5xX1xXa6xX20xX3xX1xX12xX4exX14xX3xX4cxXa6xX3xX31xX14xX3xX5xX35xX96xX14xX3xX2dexX2d8xX2e2xX3xX14xX13xX49xX14xX3xXd7xX4adxX3xX7xX10xX3x1351bxX20xXd1xX3xX5xXd8xX1a5xX14xX13xX3xXd7xXd8xX1a5xX14xX13xX3xX1xX1a5xX14xX3xX2xX169xX3xX5x12c11xX3xXd7xX642xX14xX13xX3xf053xX12xX4exX5xX3xXebxX10xX3dxXd1xX3xX5xX35xX48xX14xX13xX3xXd7xX40xX15xX3xXaexX18xXb0xX3xXb2xX35xX8xX4cxX3xX56xX48xX7xX7xXbbxX4xX3xX5xX49xX12xX3xX5xX35xXd0xX3xX5xX35xX96xX14xX3xX2d6xX2e2xX2d6xX3xX14xX13xX49xX14xX3xXd7xX4adxX3xX7xX10xX3xX6d8xX20xX3xXbexX1xX1a5xX14xX3xX2e2xX3xX5xX6f0xX3xXd7xX642xX14xX13xXc8xX3xXd3xX49xX3xXd3xX1b2xX14xX3xXd7xX1b2xX12xX3xX5e1xX14xX13xX3xX20xX9exX10xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX5xX35xX96xX14xX3xX2e7xX172xX3xX14xX13xX49xX14xX3xXd7xX4adxX3xX7xX10xX3xX6d8xX20xX3xXbexX168xX3xX5xX6f0xX3xXd7xX642xX14xX13xXc8xX117xX0xX5exX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbfxX18xX5xX1xX48xX35xXaxX2exX56xXd8xX1a5xX14xX13xX3xXbfxX14xX1xX0xX5exX27xX2e
Hương Anh