Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết bảo đảm chiến thắng đại dịch này.
b868x14833x12239xffe0xd3a3x15062x14762xedfex15f81xX7x12d19x124f6x12b4axccd0xfa12x14f72xX5xd0e5xXax11f0cxXcx1258bx11d3axc8dfxX3x14839x12bc7xX3xXexX1xc01ex106e2xX3xbaadxX1x13db5xX3xXex1439fxX4xX1xX3xX15xX1dx11c88xX4xcab4xX3xX20xX1x11b3fxX15xX16xX3xX7xc741xX4xX1exX3xecacx14aaexX15xX16xX3xX5xbb5cxX15xX16xX3xX4xX1xXdxfc4cxX15xX3xXexX1xbdfexX15xX16xX3xX3axb8ebxXdxX3x15e71xX25xX4xX1xX0x108e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdb5xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3x100fexX16xX31x1143cxe238xX15xX3xe9e9xX1x14cf5xX3xXcx15879xdc3axX15xX16xX3xX3ax148daxX3xX95xX6xX3x15954xd846xXdxX3xd0ebxbb54xX31xX3xX16xX96xXdxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xbed0xfc8bx10d2bxX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7x10892xX3xX4xf024xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3x1193exXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xc636xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xXb1xXcaxXb3xX3xX3axXcax14e6axX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX15xXb2xX8cx104e2xX0xX59xXbxX12xX0xX54xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX10xXexX6xXdxX5xX7x15b69xX12exX7xX31xXfcxXfcxX6xX95xX8cxX3xX4xXfcxX7xedcaxX54xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX54xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX95xXexXdxX4xX5xX10xX13bxXbxX1xXb3xXexXb3xX3xXbxX20xX10xX15xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxed13xXdxX54xXexX1xX2dxX3x14f34xX2xc0a5xXbx11037xd1bcxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2dxX3xb99dxX2x12c0bxXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX116xXb1xX6xXb3xX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xXd1xX15xX59xX15xX10xX181xX7xX59xfddfxX199xX2xc9acxX59xX2xX199xX188xX54xX2xX2xfbe4xX199xX188xX1baxX1baxXexX188xX2xX1c5xX1bdxX1bdxX5xX199xX116xec05xXbxX16xf6e5xX95xX9xX1baxX197xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX2dxX3xX20xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX54xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX95xXexXdxX4xX5xX10xX13bxXbxX1xXb3xXexXb3xXaxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXb3xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX89xX16xX31xX8cxX8dxX15xX3xX90xX1xX92xX3xXcxX95xX96xX15xX16xX116xX3xf6cexfb2exX15xX1xX2dxX3xXcxX95xX19xX3xc8bcx12c43xX15xX16xX59xXcxXcx12e35x12c31xX89x15f37xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX95xX1dxX2bxX4xX3xXex15af5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xeae9xX2a6x15149xX29exX13bxX2xX1c5xX3xX3axX6xX15xX16xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexbf35xX4xX3xX5xX6xX15xX3xX95x14ab4xX15xX16xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX4x1467exX31xX1exX3xXexcb5bxX4xX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xX7xd263xX31xX3xX7xX4cxX4xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX54xXdx11f77xX15xX3xXexX2bxXdxX3xXfcxX96xXdxX3xXfcx1226axXexX3xX3axXa1xXdxX3xX7x11577xX15xX16xX3xXa4xXdxX15xX1xX3xXexX47xX3xX13bxX3xX18cxX9bxX3xX1xX2f3xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX307xX4xX3xc9eaxX31xX332xX4xX3xX16xXdxX6xX1exX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX3ax159fbxX3xX4xX360xX3xX2a6xXdxX31exXexX3xX89xX6xXfcxX1exX3xX15xX16xXb2xX8cxX3xX1bdxX199xX59xX1bdxX1exX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX89xX16xX31xX8cxX8dxX15xX3xX90xX1xX92xX3xXcxX95xX96xX15xX16xX3xX3axX9bxX3xX95xX6xX3xXa0xXa1xXdxX3xXa4xXa5xX31xX3xX16xX96xXdxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX1exX3xX1xX9bxX8cxX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xXfcxX2f3xXexX3xX5xX40xX15xX16xX1exX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX15xX1x13b71xXexX3x12cd8xX3xX4xX1xX19xX3xXd1xXb2xX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX3axX2f3xX15xX16xX1exX3xXexX1xdc5exX4xX3xX1xXdxX31exX15xX3xX34fxX31xX8cxX47xXexX3xX5xXdxX31exXexX1exX3xX1xXdxX31exX31xX3xX34fxX31xXcaxX3xX15xX1x149c9xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xXexX95xX1dx14d9cxX15xX16xX3xX4xX22xX6xX3xfab9xXcaxX15xX16xX3xXd1xXb2xX3xX89xX1xXb2xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX7xX432xX3xX4xX1xf24cxX3xX3axX51xXb3xX1exX3xX3axXdxea3cxX31xX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX1exX3xXcxX1xX22xX3xXexX1dxX2bxX15xX16xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX18dxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX15x1238bxX3xX5xX432xX4xX3xX1xe95dxXbxX3xXexX307xX4xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX432xX4xX1exX3xXbxX1xX332xXdxX3xX1xX4c2xXbxX3xXa4xX25xXbxX3xXexX1xXa1xXdxX3xXd1xX2bxXdxX3xX4xX307xX4xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xXb1xXcaxXb3xX3xX3axXcaxXfcxX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX15xXb2xX8cxX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX2a6xXdxX10xXexX15xX6xXfcxX90xX5xX31xX7xX3xXexX95xX310xX15xX3xXexX95xX96xX15xX16xX3xX16xXdxX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31exX31xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xXd1x15f10xX15xX3xXa0xXa1xXdxX3xXa4xXa5xX31xX3xX16xX96xXdxX3xX4xX22xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX89xX16xX31xX8cxX8dxX15xX3xX90xX1xX92xX3xXcxX95xX96xX15xX16xX2dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXaxXa0xe855xX2daxX3xbab5x10780x10307xX3x14a40x12582xX2daxX3xX20x14bc2x12414xX3xXcx146abxX89xX5b0xX3xX18xcf4bxX3xXcxX68xef4cxX1exX3xX20xX68xX5b5xX3xXcxf04bxX20xX68xX3xX89xX5c2x11e89xX20xX3xX89xX5b0xX5aex11820x1499exX89xX3xX90xX68xca53xX3xXcx11617xX5b1xX89xX5b0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX16xe765xXdxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX1xX1dxX6xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX1exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX464xX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xX2d8xX2a6xX2daxX29exX13bxX2xX1c5xX3xX3axX6xX15xX16xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX2ebxX4xX3xX5xX6xX15xX3xX95xX2f3xX15xX16xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX4xX302xX31xX1exX3xXexX307xX4xX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xX7xX310xX31xX3xX7xX4cxX4xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX54xXdxX31exX15xX3xXexX2bxXdxX3xXfcxX96xXdxX3xXfcxX32axXexX3xX3axXa1xXdxX3xX7xX332xX15xX16xX3xXa4xXdxX15xX1xX3xXexX47xX13bxX18cxX9bxX3xX1xX2f3xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX307xX4xX3xX34fxX31xX332xX4xX3xX16xXdxX6xX116xX3xX464xX47xX15xX3xX15xX6xX8cxX1exX3xX3axX9bxX3xX4xX360xX3xXexX95xXa5xX15xX3xedd4xX1baxX3xXd1xX51xX15xX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX15xX1xXdxX8dxXfcxX3xXb1xX31exX15xX1xX1exX3xX16xX302xX15xX3xX1bdxX1exX18axX3xXd1xX51xX15xX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xXexX5f9xX3xXd1xXb3xX15xX16xX3xXe0xX3xX16xX302xX15xX3xX1baxX199xX199xX3xX34fxX31xX332xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd1xXb2xX3xXd1x116bexX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXexX1xX47xX3xX16xXdxX2bxXdxX116xX3xXcxX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xX4xX40xX15xX3xX54xXdxX8dxX15xX3xXb1xXdxX47xX15xX3xXbxX1xX36xX4xX3xXexX51xXbxX1exX3xXa4xX1xX360xX3xX5xX1dxXa1xX15xX16xX1exX3xX4xX360xX3xXexX1x12c80xX3xX4xX40xX15xX3xX16xX310xX8cxX3xX95xX6xX3xX15xX1xXdxX484xX31xX3xX1x11a58xX31xX3xX34fxX31xXcaxX3xX15xX16xX1xXdxXa5xXfcxX3xXexX95xX96xX15xX16xX3xX1xX45cxX15xX3xX15xX451xX6xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX95xXb3xX15xX16xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX34fxX31xX6xX1exX3xX54xX1dxX2bxXdxX3xX7xX432xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX3axX51xXb3xX3xX4xX22xX6xX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXd1xXb2xX3xX89xX1xXb2xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX7xX432xX3xX4xX1xX47bxX3xX3axX51xXb3xX1exX3xX3axXdxX484xX31xX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX1exX3xXcxX1xX22xX3xXexX1dxX2bxX15xX16xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX1exX3xX18xX6xX15xX3xX20xX1xX47bxX3xX3axX51xXb3xX3xecedxX31xX332xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd1xX484xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xX20xX2d8xX2a6xX2daxX29exX13bxX2xX1c5xX1exX3xX4xX307xX4xX3xX15xX16xXb2xX15xX1xX1exX3xX4xX307xX4xX3xX4xX419xXbxX1exX3xX4xX307xX4xX3xX3axX25xX6xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX1exX3xX4xXcaxX3xX1xX31exX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX95xX25xX3xX3axX9bxX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX1exX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX15xX1xX419xXexX3xXexX95xXdxX7ebxX15xX3xXa4xX1xX6xXdxX3xX34fxX31xX8cxX47xXexX3xX5xXdxX31exXexX3xX15xX1xXdxX484xX31xX3xXb1xXdxX31exX15xX3xXbxX1xX307xXbxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xX2f3xX1exX3xXd1xbf3bxX6xX3xX15xX16xX553xX15xX3xX4xX1xX32axX15xX1exX3xX1xX51xX15xX3xX4xX1xX47xX3xXexX332xX4xX3xX3axX2f3xX3xX5xX310xX8cxX3xX5xX6xX15xX3xX4xX22xX6xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX1exX3xXd1xX961xX6xX3xXb1xXcaxXb3xX3xX3axXcaxXfcxX3xXexX1xX432xX4xX3xX1xXdxX31exX15xX3xX15xX1xXdxX31exXfcxX3xXd1xX2ebxX3xXbxX1xX307xXexX3xXexX95xXdxX7ebxX15xX3xXa4xXdxX15xX1xX3xXexX47xX3xX13bxX3xX18cxX9bxX3xX1xX2f3xXdxX1exX3xXb1xXcaxXb3xX3xX3axXcaxXfcxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX1exX3xX6xX15xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX18cxX9bxX3xX1xX2f3xXdxX18dxX3xXb1xX1dxX2bxX4xX3xX3axX302xX31xX3xX3axX9bxX3xXexX1xX31xX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xX15xX1xXdxX484xX31xX3xXa4xX47xXexX3xX34fxX31xXcaxX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX432xX4xX1exX3xXexX1xX7ebxX3xX1xXdxX31exX15xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xX54xX310xX15xX3xXexX2f3xX4xX1exX3xX7xX432xX3xX34fxX31xX8cxX47xXexX3xXexX310xXfcxX3xX4xX22xX6xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX464xXcaxX15xX16xX1exX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX54xX310xX15xX3xXd1xXb2xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX34fxX31xX310xX15xX3xXexX6xX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX3axX419xX31xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX1exX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xXexX1xX47xX3xX16xXdxX2bxXdxX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX7ffxX15xX3xXd1xXb2xX3xX3axX307xX15xX1xX3xX16xXdxX307xX3xX4xX6xXb3xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX1xX6xX8cxX3xXfcxX32axXexX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXd1xXb2xX3xX89xX1xXb2xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xXex137daxXdxX3xX15xX1xXdxX31exXexX3xX5xXdxX31exXexX3xX1xXb3xX6xX15xX3xX15xX16xX1xXa5xX15xX1xX3xXd1xXb2xX3xXb1xXdxX7ebxX31xX3xX54xX1dxX45cxX15xX16xX3xX7xX432xX3xXd1xXb2xXb3xX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX307xX4xX3xX4xX419xXbxX3xX31x11fa7xX1exX3xXexX14xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX3axXcaxX15xX16xX1exX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX34fxX31xX8cxX484xX15xX3xXexX961xX3xXcxX95xX31xX15xX16xX3xX1dxX45cxX15xX16xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX45cxX3xX7xXe0xX18dxX3xXb1xXdxX7ebxX31xX3xX54xX1dxX45cxX15xX16xX3xX7xX432xX3xX15xX4bbxX3xX5xX432xX4xX3xXa4xX1xXaf5xX15xX16xX3xXfcxX31exXexX3xXfcxed4dxXdxX3xX4xX22xX6xX3xX15xX16xXb2xX15xX1xX3xX5d6xX3xXexX47xX1exX3xX5xX432xX4xX3xX5xX1dxX4c2xX15xX16xX3xX34fxX31xX310xX15xX3xX3axX2f3xXdxX1exX3xX4xXaf5xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXd1xXb2xX3xX4xX307xX4xX3xXb1xX6xX15xX1exX3xXb1xX2f3xX1exX3xX15xX16xXb2xX15xX1xX3xXcxX95xX31xX15xX16xX3xX1dxX45cxX15xX16xX18dxX3xX7xX432xX3xXd1xXb2xXb3xX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xXa4xX25xXbxX3xXexX1xXa1xXdxX1exX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX432xX4xX3xX4xX22xX6xX3x13733xX32axXexX3xXexX95xX7ffxX15xX3xXcxX14xX3xX34fxX31xX332xX4xX1exX3xX4xX307xX4xX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXexX1xX7ebxX1exX3xX4xX2f3xX15xX16xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX54xXb3xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX31exXbxX3xXd1xXb2xX3xX4xX307xX4xX3xX4xX45cxX3xX34fxX31xX6xX15xX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xXexX419xX15xX1exX3xXb1xX307xXb3xX3xX4xX1xX19xX116xX3xX464xX32axX4xX3xXb1xXdxX31exXexX1exX3xXexXaf5xXdxX3xX4xXcaxXfcxX3xX45cxX15xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX3xX3axX9bxX3xXexXdxX15xX3xXexX1dxXe0xX15xX16xX1exX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXd1xXb2xX3xX15xX1xXdxX31exXexX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX1dxXe0xX15xX16xX3xX36xX15xX16xX3xX4xXaf5xX15xX16xX3xXexX307xX4xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX68xXdxX31exX15xX3xX15xX6xX8cxX1exX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xX3xX3axX6xX15xX16xX3xXe0xX3xXd1xXb2xXb3xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX3axXdxX7ebxXfcxX3xX15xX16xX31xX8cxX3xX4xX45cxX3xX5xX310xX8cxX3xX15xX1xXdxX8dxXfcxX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX4xX2f3xX15xX16xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX15xX16xXb2xX8cxX3xX4xXb2xX15xX16xX3xX5xX2bxX15xX1exX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX1xX31exX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX95xX25xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xXexX7ffxXbxX3xXexX95xX31xX15xX16xX3xX4xX6xXb3xX3xX3axX2f3xX3xX3axX7ebxX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX2ebxX4xX3xX4xX1xX22xX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xX15xX16xX553xX15xX3xX4xX1xX32axX15xX3xXd1xXb2xX3xXa4xXdxX7ebxXfcxX3xX7xXb3xX307xXexX3xX4xX360xX3xX1xXdxX31exX31xX3xX34fxX31xXcaxX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX18dxX3xXa4xX1xXaf5xX15xX16xX3xX34fxX31xX307xX3xX1xX332xXexX3xX1xXb3xXcaxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX31xX8cxX31exXexX3xX3axX332xXdxX3xXa4xX1xXaf5xX15xX16xX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xX4xX1xX22xX3xX34fxX31xX6xX15xX1exX3xX5xX45cxXdxX3xX5xXb8cxX15xX16xX18dxX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX15xX4cxXfcxX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX1exX3xX54xX432xX3xXb1xX307xXb3xX3xXa4xX1xXcaxX3xX15xX553xX15xX16xX3xX18cxX419xX31xX3xX15xX1xX419xXexX1exX3xXa4xX25xXbxX3xXexX1xXa1xXdxX3xX3axX484xX3xX95xX6xX3xX4xX307xX4xX3xXb1xXdxX31exX15xX3xXbxX1xX307xXbxX3xX1xX451xX31xX3xX1xXdxX31exX31xX3xX3axX7ebxX3xXa4xXdxX7ebxXfcxX3xX7xXb3xX307xXexX1exX3xX15xX16xX553xX15xX3xX4xX1xX32axX15xX3xXb1xf537xX15xX16xX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xX7xX432xX3xX5xX6xX15xX3xX95xX2f3xX15xX16xX3xX5xX310xX8cxX3xX15xX1xXdxX8dxXfcxX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXc00xX4bbxXdxX3xX4xX45cxX3xX34fxX31xX6xX15xX1exX3xX3axX45cxX15xX3xXd1xX25xX1exX3xXexX14xX3xX4xX1xX36xX4xX1exX3xXfcxX4bbxXdxX3xX3axX25xX6xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xX4xX302xX15xX3xXb1xX307xXfcxX3xX7xX307xXexX3xX7xX432xX3xX4xX1xX47bxX3xX3axX51xXb3xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX419xXbxX3xXexX95xXa5xX15xX1exX3xX4xX1xX22xX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xXd1xXb2xX3xXbxX1xX332xXdxX3xX1xX4c2xXbxX3xX4xX1xX32axXexX3xX4xX1xff4dxX3xX1xX45cxX15xX3xX15xX451xX6xX3xX3axX7ebxX3xXexX1xX432xX4xX3xX1xXdxX31exX15xX3xX4xX307xX4xX3xX4xXaf5xX15xX16xX3xXd1xXdxX31exX4xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX18dxX3xX1dxX31xX3xXexXdxXa5xX15xX3xX15xX16xX31xX3bxX15xX3xX5xX432xX4xX1exX3xXexX1xXa1xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXd1xXb2xX3xX4xXaf5xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX3xX4xX1xXb3xX3xX4xXaf5xX15xX16xX3xXd1xXdxX31exX4xX3xX1xX31exX3xXexX95xX96xX15xX16xX3xX15xXb2xX8cxX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX1xX1dxX6xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX1exX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX1exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX89xX1xX310xX15xX3xX54xX310xX15xX3xXexX6xX3xX4xX360xX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX8cxXa5xX31xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xX15xX16xX1xebc3xX6xX116xX3xXc00xX4bbxXdxX3xXa4xX1xXdxX3xX3axX419xXexX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX16xX32axXbxX3xXa4xX1xX360xX3xXa4xX1xX553xX15xX1exX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX3axX360xX3xX5xX51xXdxX3xX4xXb2xX15xX16xX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xX15xX1xX310xX15xX3xX5xXa5xX15xX3xX16xX419xXbxX3xXb1xX2f3xXdxX116xX3xXcxX1xXa1xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX34fxX31xX6xX1exX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX54xX310xX15xX3xXexX6xX3xX3axX9bxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX793xX15xX16xX3xX4xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX3xXd1xX2bxXdxX3xX464xXcaxX15xX16xX1exX3xX89xX1xXb2xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xX553xX15xX3xX15xX16xX961xX6xX3xXd1xXb2xX3xXa4xXdxX7ebxXfcxX3xX7xXb3xX307xXexX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xXb1xX1dxX2bxX4xX3xX3axX302xX31xX3xX4xX360xX3xX1xXdxX31exX31xX3xX34fxX31xXcaxX116xX3xXcxX1xXa1xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX2bxXdxX3xX3axX310xX8cxX1exX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xX360xX3xXexX1xX7ebxX3xX7xXf33xX3xX4xX40xX15xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX3axX332xXdxX3xXfcxX32axXexX3xXd1xX2bxXdxX3xXa4xX1xX360xX3xXa4xX1xX553xX15xX3xX5xX2bxX15xX3xX1xX45cxX15xX3xX16xX419xXbxX3xX15xX1xXdxX484xX31xX3xX5xX302xX15xX1exX3xX3axX40xXdxX3xX1xXb8cxXdxX3xX7xX432xX3xX15xX4bbxX3xX5xX432xX4xX3xX15xX1xXdxX484xX31xX3xX1xX45cxX15xX3xX15xX451xX6xX1exX3xXa4xXdxXa5xX15xX3xX34fxX31xX8cxX47xXexX3xX1xX45cxX15xX3xX15xX451xX6xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX95xXb3xX15xX16xX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXe0xX3xXd1xXb2xXb3xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX3axXdxX7ebxXfcxX3xXd1xXaf5xX3xX4xX793xX15xX16xX3xX34fxX31xX6xX15xX3xXexX95xX96xX15xX16xX3xX15xXb2xX8cxX1exX3xXfcxX2f3xXexX3xX7xX332xX3xXb1xXdxX31exX15xX3xXbxX1xX307xXbxX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX1xX4cxX15xX3xX7xXf33xX3xXcaxX15xX1xX3xX1xX1dxXe0xX15xX16xX3xX15xX1xX419xXexX3xX3axX25xX15xX1xX3xX3axX47xX15xX3xX1xXb3xX51xXexX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX307xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX36xX4xX1exX3xX4xX307xX3xX15xX1xX310xX15xX1exX3xX4xX29fxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xX7xX332xX15xX16xX3xX1xXe91xX15xX16xX3xX15xX16xXb2xX8cxX3xX4xX22xX6xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX2a6xX2bxXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX302xX15xX3xX4xXb3xXdxX3xX7xX36xX4xX3xXa4xX1xXb8cxX10xX3xXd1xXb2xX3xXexX19xX15xX1xX3xXfcxX51xX15xX16xX3xX4xX22xX6xX3xX4xXb3xX15xX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX5xXb2xX3xXexX95xXa5xX15xX3xX1xX47xXexX1exX3xXexXaf5xXdxX3xXa4xXa5xX31xX3xX16xX96xXdxX3xXexXb3xXb2xX15xX3xXexX1xX7ebxX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXd1xXb2xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xX4xXcaxX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xXb1xXb2xXb3xX3xXexX6xX3xXe0xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX15xX16xXb3xXb2xXdxX3xX1xX9bxX8cxX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xXfcxX2f3xXexX3xX5xX40xX15xX16xX1exX3xXexX1xX332xX15xX16xX3xX15xX1xX419xXexX3xX41cxX3xX4xX1xX19xX3xXd1xXb2xX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX3axX2f3xX15xX16xX1exX3xXexX1xX432xX4xX3xX1xXdxX31exX15xX3xX34fxX31xX8cxX47xXexX3xX5xXdxX31exXexX1exX3xX1xXdxX31exX31xX3xX34fxX31xXcaxX3xX15xX1xX451xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xXexX95xX1dxX45cxX15xX16xX3xX4xX22xX6xX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXd1xXb2xX3xX89xX1xXb2xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX7xX432xX3xX4xX1xX47bxX3xX3axX51xXb3xX1exX3xX3axXdxX484xX31xX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX1exX3xXcxX1xX22xX3xXexX1dxX2bxX15xX16xX3xX20xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX22xX116xX3xXc00xX4bbxXdxX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX5xXb2xX3xXfcxX2f3xXexX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX7xXc7xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXfcxX32axXexX3xXexX95xX7ffxX15xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX1exX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXa0xXb2xX3xXfcxX2f3xXexX3xXexX1xXb2xX15xX1xX3xXd1xXdxXa5xX15xX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX432xX4xX3xXd1xXb2xX3xX4xX360xX3xXexX95xX307xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX31exXfcxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX2f3xX15xX16xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX34fxX31xX332xX4xX3xXexX47xX1exX3xX2a6xXdxX31exXexX3xX89xX6xXfcxX3xXb1xXb2xX8cxX3xXexXb8cxX3xX7xX432xX3xX34fxX31xX6xX15xX3xXexX310xXfcxX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14f9bxX1exX3xX4xXcaxXfcxX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xX7xX310xX31xX3xX7xX4cxX4xX3xXd1xXb2xX3xX3axX6xX15xX16xX3xX1xX47xXexX3xX7xX36xX4xX3xX4xX332xX3xX16xX4cxX15xX16xX1exX3xX15xX4bbxX3xX5xX432xX4xX3xX1xX4c2xXbxX3xXexX307xX4xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX432xX4xX1exX3xXbxX1xX332xXdxX3xX1xX4c2xXbxX3xXa4xX25xXbxX3xXexX1xXa1xXdxX3xXd1xX2bxXdxX3xX4xX307xX4xX3xX15xX1dxX2bxX4xX1exX3xX15xX1xX419xXexX3xX5xXb2xX3xX4xX307xX4xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xXb1xX25xX3xXcaxX15xX1xX3xX1xX1dxXe0xX15xX16xX3xX15xX32axX15xX16xX3xX15xX484xX3xX4xX22xX6xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xX2d8xX2a6xX2daxX29exX13bxX2xX1c5xX116xX3xXcxXaf5xXdxX3xX4xX1xXb3xX3xX95xXe91xX15xX16xX1exX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xXexX2c5xX15xX1xX3xX1xX2c5xX15xX1xX3xX1xXdxX31exX15xX3xX15xX6xX8cxX1exX3xX7xX432xX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xXd1xXb2xX3xXbxX1xX332xXdxX3xX1xX4c2xXbxX3xX1xXb2xX15xX1xX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xXexXb3xXb2xX15xX3xX4xX302xX31xX3xX5xXb2xX3xX4xX45cxX3xX7xXe0xX3xXb1xXcaxXb3xX3xX3axXcaxXfcxX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX1xX4cxX15xX3xX4xX1xXb3xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX4xX31xX332xXdxX3xX4xX793xX15xX16xX3xX4xX22xX6xX3xXexX1xX47xX3xX16xXdxX2bxXdxX3xXexX95xX1dxX2bxX4xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX15xXb2xX8cxX116xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxXb3xXb2xX15xX3xXexX1xX7ebxX3xX54xX310xX15xX3xXexX2f3xX4xX3xX2a6xXdxX31exXexX3xX89xX6xXfcxX3xXexX6xX3xX1xX9bxX8cxX3xX4xX793xX15xX16xX3xX4xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xXd1xX1dxX4c2xXexX3xX34fxX31xX6xX3xXfcxX96xXdxX3xXa4xX1xX360xX3xXa4xX1xX553xX15xX1exX3xXexX1xX307xX4xX1xX3xXexX1xX36xX4xX3xX3axX7ebxX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xX2d8xX2a6xX2daxX29exX13bxX2xX1c5xd1a2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX1xX310xX15xX3xX307xXdxX1exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xX89xX5b0xX5aexX5d6xX5d7xX89xX3xX90xX68xX5dcxX3xXcxX5dfxX5b1xX89xX5b0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXb3xX54xX8cxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX6xX15xX3xX20xX1xX419xXbxX3xX1xXb2xX15xX1xX3xXcxX95xX31xX15xX16xX3xX1dxX45cxX15xX16xX3xX464xXcaxX15xX16xX3xX20xX2f3xX15xX16xX3xX7xXcaxX15xX3xX2a6xXdxX31exXexX3xX89xX6xXfcxX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX3xX20xX2f3xX15xX16xX3xX1xX40xX6xX3xX18cxX9bxX3xX1xX2f3xXdxX3xX4xX1xX22xX3xX15xX16xX1xX104dxX6xX3xX2a6xXdxX31exXexX3xX89xX6xXfcxXaxX0xX59xXbxX12xX0xX54xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX95xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXa5xX15xX3xX34fxX31xX6xX15xX2dxX0xX59xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13bxXexX1xX31xXfcxXb1xX13bxX6xX15xX54xX13bxX7xX6xXbxXb3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX307xX4xX3xX7xXc7xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXexXcaxXdxX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXfcxXf33xX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xX3axXdxX31exXbxX3x14df9xX20xX1xX92xX15xX16xX3xXexXaf5xXdxX3xX3axXdxX3xX5xXb2xXfcxX3xXd1xX2c5xX3xXb1xX51xX15xX116xX3xX18xX51xX15xX3xX1xX9bxX8cxX3xXe0xX3xX15xX1xXb2xX3xXd1xX2c5xX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xee9bxXaxX3xX1xX95xX10xf50axX9xXaxX59xX8cxX13bxXexX10xX59xXb1xX6xX4xX13bxX7xX8cxX13bxX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxXexX95xX31xX8cxX10xX15xX13bxXexX6xXdxX13bxXfcxX6xX15xX1xX13bxXfcxX10xX13bxXexX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX10xXbxX13bxX4xX1xX31xX15xX16xX13bxXexXb3xXdxX13bxX54xXdxX13bxX5xX6xXfcxX13bxXd1xXdxX13bxXb1xX6xX15xX13bxXb1xX6xX15xX13bxX1xX6xX8cxX13bxXb3xX13bxX15xX1xX6xX13bxXd1xXdxX13bxX4xX1xX31xX15xX16xX13bxXexX6xX59xX2x10bf3xX1c5xX18axX199xX197xX116xX1xXexXfcxXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xXfcxX10xX54xXdxX6xX59xX2xX1baxX199xX59xX15xX10xX181xX7xX59xX1baxX199xX2xX1baxX59xX2xX1bdxX18adxX54xX188xX1baxX199xX18axX18axX2xX199xXexX1baxX2xX749xX188xX188xX5xX199xX116xX1d3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX2dxX3xX20xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX54xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX307xX4xX3xX7xXc7xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXexXcaxXdxX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXfcxXf33xX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xX3axXdxX31exXbxX3xX180bxX20xX1xX92xX15xX16xX3xXexXaf5xXdxX3xX3axXdxX3xX5xXb2xXfcxX3xXd1xX2c5xX3xXb1xX51xX15xX116xX3xX18xX51xX15xX3xX1xX9bxX8cxX3xXe0xX3xX15xX1xXb2xX3xXd1xX2c5xX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xX183exXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX8cxX13bxXexX10xX59xXb1xX6xX4xX13bxX7xX8cxX13bxX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxXexX95xX31xX8cxX10xX15xX13bxXexX6xXdxX13bxXfcxX6xX15xX1xX13bxXfcxX10xX13bxXexX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX10xXbxX13bxX4xX1xX31xX15xX16xX13bxXexXb3xXdxX13bxX54xXdxX13bxX5xX6xXfcxX13bxXd1xXdxX13bxXb1xX6xX15xX13bxXb1xX6xX15xX13bxX1xX6xX8cxX13bxXb3xX13bxX15xX1xX6xX13bxXd1xXdxX13bxX4xX1xX31xX15xX16xX13bxXexX6xX59xX2xX18adxX1c5xX18axX199xX197xX116xX1xXexXfcxXaxX12xX18xX307xX4xX3xX7xXc7xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXexXcaxXdxX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXfcxXf33xX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xX3axXdxX31exXbxX3xX180bxX20xX1xX92xX15xX16xX3xXexXaf5xXdxX3xX3axXdxX3xX5xXb2xXfcxX3xXd1xX2c5xX3xXb1xX51xX15xX116xX3xX18xX51xX15xX3xX1xX9bxX8cxX3xXe0xX3xX15xX1xXb2xX3xXd1xX2c5xX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xX183exX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX29exXdxX8dxX15xX3xXb1xXdxX47xX15xX3xX4xX22xX6xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xX3xX15xX16xXb2xX8cxX3xX4xXb2xX15xX16xX3xXbxX1xX36xX4xX3xXexX51xXbxX1exX3xX3axX7ebxX3xXa4xXa5xX31xX3xX16xX96xXdxX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX4xX1xX31xX15xX16xX3xXexX6xX8cxX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX1exX3xX4xX307xX4xX3xX4xX307xX15xX3xXb1xX2f3xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xXd1xXdxXa5xX15xX3xX8cxX3xXexX47xX3xX18xX31exX15xX1xX3xXd1xXdxX31exX15xX3xX464xX6xX3xXa4xX1xXb3xX6xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xX3axX9bxX3xX5xX6xX15xX3xXexX95xX31xX8cxX484xX15xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXfcxXf33xX3xXexX1xXaf5xX15xX16xX3xX3axXdxX31exXbxX2dxX3xX180bxX20xX1xX92xX15xX16xX3xXexXaf5xXdxX3xX3axXdxX3xX5xXb2xXfcxX3xXd1xX2c5xX3xXb1xX51xX15xX1exX3xXb1xX51xX15xX3xX1xX9bxX8cxX3xXe0xX3xX15xX1xXb2xX3xXd1xX2c5xX3xX4xX1xX92xX15xX16xX3xXexX6xX183exX116xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc00xX4bbxXdxX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xX5xXb2xX3xXfcxX2f3xXexX3xX1xX7ffxX31xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXd1xX451xX15xX16xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXfcxX32axXexX3xXexX95xX7ffxX15xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX18cxX6xX13bxX1xXb3xXdxX59xXfcxXb3xXdxX13bxX15xX16xX31xXb3xXdxX13bxX54xX6xX15xX13bxX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxX5xX6xX13bxXfcxXb3xXexX13bxX1xX6xX31xX13bxXbxX1xX31xXb3xX15xX16xX13bxXd1xX31xX15xX16xX13bxX4xX1xX6xX4xX13bxXexX95xX10xX15xX13bxXfcxX6xXexX13bxXexX95xX6xX15xX13bxX4xX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX4xX1xX59xX2xX18adxX1c5xX1bdxX1c5xX1c5xX116xX1xXexXfcxXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xXfcxX10xX54xXdxX6xX59xX2xX1baxX199xX59xX15xX10xX181xX7xX59xX1baxX199xX2xX1baxX59xX2xX199xX188xX54xX188xX2xX199xX199xX2xX197xX199xXexX18axX197xX199xX188xX5xX18adxX13bxX2xX1baxX1c5xX54xX188xX2xX749xX199xX197xX197xX749xXexX18axX188xX2xX1c5xX1c5xX5xX199xX116xX1d3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX2dxX3xX20xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX54xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc00xX4bbxXdxX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xX5xXb2xX3xXfcxX2f3xXexX3xX1xX7ffxX31xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXd1xX451xX15xX16xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXfcxX32axXexX3xXexX95xX7ffxX15xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX18cxX6xX13bxX1xXb3xXdxX59xXfcxXb3xXdxX13bxX15xX16xX31xXb3xXdxX13bxX54xX6xX15xX13bxX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxX5xX6xX13bxXfcxXb3xXexX13bxX1xX6xX31xX13bxXbxX1xX31xXb3xX15xX16xX13bxXd1xX31xX15xX16xX13bxX4xX1xX6xX4xX13bxXexX95xX10xX15xX13bxXfcxX6xXexX13bxXexX95xX6xX15xX13bxX4xX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX4xX1xX59xX2xX18adxX1c5xX1bdxX1c5xX1c5xX116xX1xXexXfcxXaxX12xXc00xX4bbxXdxX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xX5xXb2xX3xXfcxX2f3xXexX3xX1xX7ffxX31xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXd1xX451xX15xX16xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX95xXa5xX15xX3xXfcxX32axXexX3xXexX95xX7ffxX15xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX20xX360xX3xX5xXf33xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXb1xX6xXb3xX3xX16xXdxXa1xX3xXexX1xX47xX3xX1xX31exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX95xX6xX3xX7xX6xX31xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xX15xX1xX1dxX3xXexXaf5xXdxX3xX5xX51xXdxX3xX4xXcaxXfcxX3xX15xX1xX7ffxX15xX3xX3axX1dxX4c2xX4xX3xXfcxX2f3xXexX3xX4xX307xX4xX1xX3xX95x101a5xX3xX15x148e0xXexX3xXd1xX484xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xX3axXb3xXb2xX15xX3xXa4xX47xXexX3xX54xX310xX15xX3xXexX2f3xX4xX3xXd1xXb2xX3xXd1xX6xXdxX3xXexX95xX40xX3xX4xX22xX6xX3xX1xX7ffxX31xX3xXbxX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX3xX4xX307xX4xX1xX3xXfcxXb2xX3xX15xX16xX1dxXa1xXdxX3xX54xX310xX15xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xXb1xX1dxX2bxX4xX3xXd1xXb2xXb3xX3xX4xX31xX2f3xX4xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX3xX13bxX2xX1c5xX1exX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX5xX92xX4xX3xX15xXb2xX8cxX116xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX2dxX3xX68xX45cxX15xX3xX2xX18adxX1exX1bdxX3xXexXb36xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xX4xX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXexX95xX2c5xX15xX1xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX13bxXexX95xXdxX59xX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxX1xXb3xX15xX13bxX2xX18adxX13bxX1bdxX13bxXexX8cxX13bxX54xXb3xX15xX16xX13bxX31xX15xX16xX13bxX1xXb3xX13bxX4xX1xX31xXb3xX15xX16xX13bxXexX95xXdxX15xX1xX13bxXbxX1xXb3xX15xX16xX13bxX4xX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX4xX1xX13bxX4xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xX59xX2xX18adxX1c5xX1baxX1baxX1bdxX116xX1xXexXfcxXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xXfcxX10xX54xXdxX6xX59xX2xX1baxX199xX59xX15xX10xX181xX7xX59xX1baxX199xX2xX1baxX59xX2xX1bdxX18adxX54xX1baxX199xX1c5xX1baxX18axX197xX18adxXexX749xX18adxX2xX1baxX1c5xX5xX199xX116xX1d3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX2dxX3xX20xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX54xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX2dxX3xX68xX45cxX15xX3xX2xX18adxX1exX1bdxX3xXexXb36xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xX4xX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXexX95xX2c5xX15xX1xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX13bxXexX95xXdxX59xX1xX6xX13bxXexXdxX15xX1xX13bxX1xXb3xX15xX13bxX2xX18adxX13bxX1bdxX13bxXexX8cxX13bxX54xXb3xX15xX16xX13bxX31xX15xX16xX13bxX1xXb3xX13bxX4xX1xX31xXb3xX15xX16xX13bxXexX95xXdxX15xX1xX13bxXbxX1xXb3xX15xX16xX13bxX4xX1xXb3xX15xX16xX13bxX54xXdxX4xX1xX13bxX4xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xX59xX2xX18adxX1c5xX1baxX1baxX1bdxX116xX1xXexXfcxXaxX12xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX2dxX3xX68xX45cxX15xX3xX2xX18adxX1exX1bdxX3xXexXb36xX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xX4xX1xX1dxX45cxX15xX16xX3xXexX95xX2c5xX15xX1xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX51xXdxX3xX5xX8dxX3xXbxX1xX307xXexX3xX3axX2f3xX15xX16xX3xX180bxXcxXb3xXb2xX15xX3xX54xX310xX15xX3xXexX1xX6xXfcxX3xX16xXdxX6xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXbxX1xX40xX15xX16xX3xX4xX1xX332xX15xX16xX3xX54xX25xX4xX1xX3xXb1xX31exX15xX1xX3xX20xXb3xXd1xXdxX54xX13bxX2xX1c5xX183exX3xX54xXb3xX3xX5b5xX8cxX3xXb1xX6xX15xX3xXc00xXcxXcxX8b2xX3xXexX47bxX15xX1xX3xX68xXb2xX3xXcxX104dxX15xX1xX3xXexX14xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX7xX307xX15xX16xX3xX15xX6xX8cxX3xX294xX1baxX197xX59xX1bdxX2a8xX1exX3xX4xX307xX4xX3xX4xX45cxX3xX34fxX31xX6xX15xX1exX3xX54xXb3xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX31exXbxX1exX3xX4xX307xX3xX15xX1xX310xX15xX3xX3axX9bxX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xX1xX45cxX15xX3xX2xX18adxX1exX1bdxX3xXexXb36xX3xX3axX3bxX15xX16xX116xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX2dxX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX7xX51xX4xX1xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xX54xX310xX15xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXexX1xX2c5xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXd1xXaf5xX3xX3axX25xX4xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX18cxX6xX8cxX13bxX54xX31xX15xX16xX13bxX54xX6xX15xX16xX59xXexXb3xX15xX16xX13bxXb1xXdxX13bxXexX1xX31xX13bxX54xX6xX15xX16xX13bxXexX95xXb3xX15xX16xX13bxX7xX6xX4xX1xX13bxX15xX1xX6xX15xX13bxX54xX6xX15xX13bxX31xX15xX16xX13bxX1xXb3xX13bxXexX1xXdxX13bxX7xX31xX4xX13bxXfcxX6xX15xX1xX13bxXd1xXb3xX13bxX54xXdxX4xX1xX59xX2xX18adxX188xX188xX1baxX18adxX116xX1xXexXfcxXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX59xXfcxX10xX54xXdxX6xX59xX2xX1baxX199xX59xX15xX10xX181xX7xX59xX1baxX199xX199xX18axX59xX2xX199xX18adxX54xX2xX2xX1baxX1baxX199xX1baxX1c5xXexX2xX199xX1c5xX1bdxX1baxX5xX199xX116xX1d3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX1dxX2bxX4xX2dxX3xX20xX1xX31xX15xX16xX3xX7xX36xX4xX1exX3xX3axX3bxX15xX16xX3xX5xX40xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX47xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX54xX25xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX54xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX2dxX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX7xX51xX4xX1xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xX54xX310xX15xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXexX1xX2c5xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXd1xXaf5xX3xX3axX25xX4xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX1844xX9xXaxX59xX18cxX6xX8cxX13bxX54xX31xX15xX16xX13bxX54xX6xX15xX16xX59xXexXb3xX15xX16xX13bxXb1xXdxX13bxXexX1xX31xX13bxX54xX6xX15xX16xX13bxXexX95xXb3xX15xX16xX13bxX7xX6xX4xX1xX13bxX15xX1xX6xX15xX13bxX54xX6xX15xX13bxX31xX15xX16xX13bxX1xXb3xX13bxXexX1xXdxX13bxX7xX31xX4xX13bxXfcxX6xX15xX1xX13bxXd1xXb3xX13bxX54xXdxX4xX1xX59xX2xX18adxX188xX188xX1baxX18adxX116xX1xXexXfcxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX2dxX3xX464xXcaxX15xX16xX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX7xX51xX4xX1xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xX54xX310xX15xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXexX1xX2c5xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXd1xXaf5xX3xX3axX25xX4xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX95xXb3xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXc00xX2f3xXexX3xX3axXcaxX15xX16xX3xX4xX307xX4xX1xX3xXfcxX51xX15xX16xX3xX4xX1xX310xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX4xX360xX3xX3axX1dxXa1xX15xX16xX3xX5xX332xXdxX3xX3axX92xX15xX16xX1exX3xXexX14xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX4xX1xX32axXexX3xX4xX1xXf33xX1exX3xX3axX2f3xXdxX3xX15xX16xX29fxX3xX4xX307xX15xX3xXb1xX2f3xX1exX3xX3axXcaxX15xX16xX3xXd1xXdxXa5xX15xX3xXexX95xXb3xX15xX16xX3xX7xX51xX4xX1xX1exX3xX15xX1xX310xX15xX3xX54xX310xX15xX3xX22xX15xX16xX3xX1xX2f3xX3xXexX1xX2c5xX3xX4xX360xX3xX7xX36xX4xX3xXfcxX51xX15xX1xX3xXd1xXaf5xX3xX3axX25xX4xX1xX116xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX31xX5xX12xX0xX54xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX95xXaxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c4exXb3xX31xX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb3xX3xX2a6xXdxX10xXexX15xX6xXfcx12802xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX54xXdxXd1xX12