Khai mạc Phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 10/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
c11exe879x10d6exc9f8xf516x13ad1x10991x119c8xd7c7xX7xf20bx11e48x134c3xc902xe508xeaa0xX5x12545xXaxcd27x106d0xX1xX6xXdxX3xcd6cx10cf0xX4xX3xe67axX1xXdxd26ax137d4xX3xX1x13421xXbxX3x14889x13275xX3xX4xf9c7xX6xX3xfa69xcdcexX3xc8e9xX6xX20xX3xXcxX1xd5b9xd36dxX20x14144xX3x134cdxdcb4xX3xffa4xd83bx11c13xX4xX3xX1x13ed6xXdxX0xe420xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12432xX10xX6x13cf8xXaxX12xe507xX1xXdxcc4axX3fxX3xX2xdbd9xX47x12a86x14569xX3xXexX19xXdxX3x1440bxX1x11433xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX66xX3xX5cxX1xX2axX3xXexead2xX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX6cxX39xX3fxX2ex12759xX20xX3xXcxX1xX7fxX3xX13xXdxX18xX3xX6cxX39xe2bexX20xX3xce2cx10942xX3xX4xX1xX2axX3xXex126e5xceb1xX3xX3bxX6exX3xXbxX1xc708xXexX3xX30xXdxc711xX3fxX3xd342xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1x102e8xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxcf91xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxd90dxX20xXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXefxX30xX6xX104xX1xX6xXexXdxX20xX1xXefxX3bxX20xX47xX20xX10xeec9xX7xX47x11321xX63x1033excf06xX47xX2xX128xX27xX59xX26xX2x108d8xX63xX12axX12axX12axXexX2xX12bxX12bxX128xX5xX2xXefxe537xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX5cxX1xX2axX3xXexX7fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX6cxX39xX3fxX2exX90xX20xX3xXcxX1xX7fxX3xX13xXdxX18xX3xX6cxX39xX9dxX20xX3xX4xX1xX2axX3xXexXa8xXa9xX3xX3bxX6exX3xXbxX1xXb0xXexX3xX30xXdxXb5xX3fxX3xXb8xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxXefxX3x13b09xX20xX1x12c38xX3xXcxXcx10de9x13e45xX6cxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf90bxX104xX59xX2exXaxX12xX1cxX1xXb0xXexX3xX30xXdxXb5xX3fxX3xXb8xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX66xX3xX5cxX1xX2axX3xXexX7fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX6cxX39xX3fxX2exX90xX20xX3xXcxX1xX7fxX3xX13xXdxX18xX3xX6cxX39xX9dxX20xX3xX20xX1fxX3fxX3xXa8x11973xX1f8xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3x122d1xec9bxX20exXcxX1fdxX3exX56x14178xX3xXb8xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX7xX6xX3fxX3xXb8xX1xXdxX3xX1fdxXdxe32axXexX3xX6cxX6xX18xX3xX3bx10299xX6xX3xXexd6f8xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xX4x11db9xX20xX39xX3xd637xX19xXdxX3xX1xX44xXdxX3xX2c5xf0dfxX20xX39xX3xf498xfaa5xX1cxX2d2xX3xX26xX2xXefxX3xX2c5xX9dxX2exX3xX5xX6exX3xX7x11b38xX3xXb8xXdxX2a7xX20xX3xX4xX1x11ff4xX20xX1xX3xXexXa8xX7fxX3xX20xX39xX104xX19xXdxX3xX39xXdxX6xX104xX3xXa0xe6e9xX4xX3xX30xXdxX2a7xXexX3xf13cxX3fxX6xX20xX3xXexXa8xX23xX20xX39xX3xXa0xX40xXdxX3xX3bxf9f5xXdxX3xX1fdxXdxX2a7xXexX3xX6cxX6xX18xX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX20x117d1xX18xX3xX128xX63xX128xX63xX66xX3xX4xc36exX20xX39xX3xX5xX6exX3xX59xf19fxX3fxX3xX33dxX20xX3xX20xX2b3xXdxX3xX30x13684xXexX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xXa0xX40xXdxX3xX20xX39xX104xX19xXdxX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xXb8x14518xX3xXb8xX1x12297xX6xX3xX2xX26xXefxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX1fdxXdxX2a7xXexX3xX6cxX6xX18xX3xXa0xXa1xX3xX1xX104xX6exX20xX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xXexX40xXexX3xX3bxX6xXdxX3xXexXa8xd227xX3xX5xX6exX3xX20xX36xX318xX4xX3xX4xX1xX2axX3xXexX7fxX4xX1xX3xX2d2xX2d3xX1cxX2d2xX3xX128xX63xX128xX63xX66xX3xX308xX3fxX6xX3xXa0xX37cxX3xX39xX37cxXbxX3xXbxX1x11626xX20xX3xX4xX2axX20xX39xX3xX4xX40xX3xX3bxfc5bxX20xX39xX3xX4xX1xf0f1xX4xX66xX3xX20xX9dxX20xX39xX3xX4xX6xX104xX3xX1x1340cxX20xX3xX20xX3e4xX6xX3xX3bxX7fxX3xXexX1x12848xX66xX3xX3fxX2exX3xXexX2ecxX20xX3xX4xX2axX6xX3xX1fdxXdxX2a7xXexX3xX6cxX6xX18xX3xXexXa8xX1fxX20xX3xXexXa8xX36xX37xX20xX39xX3xX308xX3fxX40xX4xX3xXexX404xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX104xX3xX4xX1xX36xX3f8xX20xX39xX3xXexXa8xXa9xX20xX1xX3xX59xX2e3xX3xXb8xXdxX404xX20xX66xX3xXexX19xXdxX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xX20xX6exX2exX66xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX7xec12xX3xX4xX1xX104xX3x12138xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3x11007xX2e3xX3xXb0xX20xX3x13c05xX3fxX348xXexX3xX7x11523xX6xX3xXa0xX2b3xXdxX66xX3xX30xX2b3xX3xX7xX3fxX20xX39xX3xX18xX44xXexX3xX7xX40xX3xXa0xXdxX5fxX3fxX3xX4xX2axX6xX3xX490xX3fxX348xXexX3xX5cxX2c1xX20xX39xX3xXa0xX104xX6exX20x14841xX3xX59xX2e3xX3xXb0xX20xX3xX490xX3fxX348xXexX3xX490xX2e3xX4xX3xX5xX36xffadxX20xX39xX3xXexX1xX6xX18xX3xX39xXdxX6xX3xX30x11a3bxX104xX3xX3bxX2a7xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX66xX3xXexXa8xX348xXexX3xXexX2e3xX3x1316cxX3xX4xX3f8xX3xX7xX4fcxX4c4xX3xX59xX2e3xX3xXb0xX20xX3xX490xX3fxX348xXexX3xX1cxX1xX3adxX20xX39xX3xX4xX1xX40xX20xX39xX3xX18xX6xX3xXex11b60xX2exX3xX28bxX7xX496xX6xX3xXa0xX2b3xXdxX292xX4c4xX3xX48axX2e3xX3xXb0xX20xX3xX490xX3fxX348xXexX3xX39xXdxX6xX104xX3xXexX1xX2c1xX20xX39xX3xXa0xX36xX37xX20xX39xX3xX30xX44xX3xX28bxX7xX496xX6xX3xXa0xX2b3xXdxX292xX4c4xX3xX48axX2e3xX3xXb0xX20xX3xX490xX3fxX348xXexX3xX20exX4e5xX104xX3xXa0xX4e5xX18xX3xXexXa8xX348xXexX3xXexX2e3xX66xX3xX6xX20xX3xXexX104xX6exX20xX3xX39xXdxX6xX104xX3xXexX1xX2c1xX20xX39xX3xXa0xX36xX37xX20xX39xX3xX30xX44xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX4xX335xX20xX39xX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX4xXb0xX4xX3xX59xX2e3xX3xXexX1xX4e5xX104xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX39xX2cexX18xX1f8xX3xX48axX2e3xX3xXexX1xX4e5xX104xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xX5xX348xXbxX3xX3bxX6exX3xX308xX3fxX2exX3xXa0xX7fxX20xX1xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX20xX32bxX20xX39xX66xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xX3bxX3cxX66xX3xX308xX3fxX2exX5fxX20xX3xX1xX19xX20xX3xX3bxX6exX3xX4xX3f8xX3xX4xX33dxX3fxX3xXexX2b3xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX4xX2axX6xX3xX1fdxX32bxX20xX3xXbxX1xX3adxX20xX39xX3xX2c5xX104xX6exX20xX3xXa0xX19xXdxX3xX30xXdxXb5xX3fxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX6exX3xX56xX2c5xX6cxX48axX3xX4xXb0xX4xX3xXex148b6xX20xX1xX66xX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xXbxX1xX40xX3xXexXa8xX2e3xX4xX3xXexX1xX3fxX44xX4xX3xXcxXa8xX3fxX20xX39xX3xX36xX3f8xX20xX39xX4c4xX3xX59xX2e3xX3xXexX1xX4e5xX104xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX5fxX3xXexX1xX6xX18xX3xX39xXdxX6xX3xX5xX2e3xX4xX3xX5xX36xX4d7xX20xX39xX3xX39xXa9xX20xX3xX39xXdxX3e4xX3xX1xX3adxX6xX3xX30xXa9xX20xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX490xXdxX1fxX20xX3xX1xX4d7xXbxX3xX308xX3fxX40xX4xX4c4xX3xX59xX2e3xX3xXexX1xX4e5xX104xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX5fxX3xX18xXdxX90xX20xX3xX18xXdxX5fxX20xX3xXexXdxX5fxX20xX3xX4xX33dxXbxX3xX308xX3fxX2exX5fxX20xX3xXb8xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX6exXdxX3xX20xX39xX3fxX2exX1fxX20xX3xX20xX36xX318xX4xX3xXa0xX40xXdxX3xX3bxX318xXdxX3xX59xX104xX6xX20xX1xX3xX20xX39xX1xXdxX2a7xXbxX3xXb8xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb0xX4xX3xX20xX36xX318xX4xX3xXa0xXb5xX3xX7xX4e5xX20xX3x11410xX3fxX33dxXexX3xXb8xXdxX20xX1xX3xX59xX104xX6xX20xX1xX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xX20exX1fxX20xX3xX4xX19xX20xX1xX3xXa0xX37cxX66xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2ecxX20xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX3bxX5fxX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX1xXdxX2a7xX20xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX7xX40xX3xfe8axX12bxX47xX128xX63xX2xX26xX47xX3exX56xX2xX12axX3xX3bxX5fxX3xXa0x12a82xX2exX3xX18xX19xX20xX1xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX1xXdxX2a7xX20xX3xX18xX3cxX4xX3xXexXdxX1fxX3fxX3xX39xXdxX4e5xX18xX3xX20xX39xX1x10e7axX104xX3xX30xX5fxX20xX3xX3bxX3e4xX20xX39xX3xXa0xX404xX20xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX4c4xX3xX4xXb0xX4xX3xX20exXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX3xX4xX2axX6xX3xXcxX3adxX6xX3xXb0xX20xX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xX1fdxXdxX2a7xX20xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX4c4xX3xX4xXb0xX4xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2ecxX20xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX3bxX5fxX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xXbxX1xX3adxX20xX39xX66xX3xX4xX1xX40xX20xX39xX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX19xX18xX3xX3bxX6exX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX19xX18xX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX5xX3fxX348xXexX66xX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6exX20xX1xX3xXb0xX20xX3xX3bxX6exX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xXbxX1xX3adxX20xX39xX66xX3xX4xX1xX40xX20xX39xX3xXexX1xX6xX18xX3xX20xX1xX335xX20xX39xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX4c4xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2ecxX20xX1xX3xXbxX1xX2axX66xX3xXcxX3adxX6xX3xXb0xX20xX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xX1fdxXdxX2a7xX20xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX3xX3bxX5fxX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xX39xXdxX4e5xXdxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xXb8xX1xXdxX404xX3fxX3xX20xX19xXdxX66xX3xXexX40xX3xX4xXb0xX104xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX4c4xX3xX20exXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2c1xX20xX39xX3xXexXb0xX4xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX3xX3bxX6exX3xXb8xX404xX3xX1xX104xX19xX4xX1xX3xXb8xXdxXb5xX18xX3xXexX104xXb0xX20xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX2xX3xX4xX2axX6xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xXexX104xXb0xX20xX3xX6cxX1xX6exX3xX20xX36xX318xX4xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xX6cxX39xX104xX6exXdxX3xXa8xX6xX66xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX4xX335xX20xX39xX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX4xXb0xX4xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2ecxX20xX1xX3xXbxX1xX2axX66xX3xX5cxX1xXb0xX20xX1xX3xXb0xX20xX3xXcxX3adxX6xX3xXb0xX20xX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xX1fdxXdxX2a7xX20xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xXcxX2b3xX20xX39xX3xXb8xXdxXb5xX18xX3xXexX104xXb0xX20xX3xX20xX1xX6exX3xX20xX36xX318xX4xX3xX3bxX6exX3xX4xXb0xX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX4xX37cxX3xX5xXdxX1fxX20xX3xX308xX3fxX6xX20xX3xX3bxX5fxX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX1xXdxX2a7xX20xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX5fxX3xX39xXdxXb0xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX4xX1xX3fxX2exX1fxX20xX3xXa0xX5fxX3xX3bxX6exX3xX4xX1xX33dxXexX3xX3bxX33dxX20xX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xXb8xX378xX3xXb8xX1xX37cxX6xX3xX1fcxX2d3xX1fdxX3xX3bxX6exX3xX18xX44xXexX3xX7xX40xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xXb8xX378xX3xXb8xX1xX37cxX6xX3xX1fcxX2d3xX2d3xX2d3xX4c4xX3xX4xXb0xX4xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2ecxX20xX1xX3xXbxX1xX2axX66xX3xXcxX3adxX6xX3xXb0xX20xX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xX1fdxXdxX2a7xX20xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX66xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xXexX104xXb0xX20xX3xX20xX1xX6exX3xX20xX36xX318xX4xX3xX3bxX5fxX3xXb8xX404xXexX3xX308xX3fxX4e5xX3xXa8xX6exX3xX7xX104xXb0xXexX3xX3bxX32bxX20xX3xX30xX4e5xX20xX3xX308xX3fxX2exX3xXbxX1xX19xX18xX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX5xX3fxX348xXexX4c4xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xXb8xX404xXexX3xX308xX3fxX4e5xX3xX39xXdxXb0xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX4xX2axX6xX3xX56xX44xXdxX3xXa0xX2cexX20xX39xX3xX48axX9dxX20xX3xXexX44xX4xX66xX3xX4xXb0xX4xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX5fxX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX30xX6xX20xX3xX1xX6exX20xX1xX3xX3bxX32bxX20xX3xX30xX4e5xX20xX3xX308xX3fxX2exX3xXbxX1xX19xX18xX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX5xX3fxX348xXexX3xXexXa8xX104xX20xX39xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xXb8xX378xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xXb8xX1xX37cxX6xX3xX1fcxX2d3xX1fdxX4c4xX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xX3bxX5fxX3xXexXa9xX20xX1xX3xX1xXa9xX20xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6exX20xX1xX3xX56xXdxX404xX20xX3xXbxX1xXb0xXbxX66xX3xX490xX3fxX348xXexX66xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX28bxX39xX2cexX18xX3xX128xX3xX20xX44xXdxX3xX59xX3fxX20xX39xX1f8xX3xXcxXa9xX20xX1xX3xX1xXa9xX20xX1xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX1xXdxX2a7xX20xX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX7xX40xX3xX12bxX7f2xX47xX128xX63xX2xX12axX47xX3exX56xX2xX12axX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX3bxX6exX3xX6cxX39xX1xX7fxX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xX7xX40xX3xX7f2xX2xX27xX47xX6cxX3exf858xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX2xX12axX3xX4xX2axX6xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX292xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX66xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX7xX47axX3xX768xX10xX18xX3xX768x11795xXexX66xX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xXa0xX7fxX20xX1xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX1xX3fxX803xX20xX3xXa0xX5fxX3xX20xX39xX1xX7fxX3xX30xX2b3xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xX2c5xX19xXdxX3xX7xXcdxX3xXa0xX300xX4xX3xX18xX2a7xX20xX1xX3xXexX104xX6exX20xX3xX308xX3fxX2exX5fxX20xX3xX6cxX36xX318xX4xX3xX5cxX44xX20xX39xX3xX1xX3adxX6xX3xX768xXa1xX3xX1xX44xXdxX3xX4xX1xX2axX3xX20xX39xX1xc65axX6xX3xX1fdxXdxX2a7xXexX3xX6cxX6xX18xX4c4xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX30xX2b3xX3xX7xX3fxX20xX39xX3xX20xX1xX37cxX18xX3xX3bxX348xXexX3xXexX36xX66xX3xXexX1xXdxX404xXexX3xX30xX7fxX3xX2exX3xXexX404xX3xX3bxX6exX104xX3xX59xX6xX20xX1xX3xX18xX3cxX4xX3xX1xX6exX20xX39xX3xX59xX2e3xX3xXexXa8xX3e4xX3xX308xX3fxX40xX4xX3xX39xXdxX6xX4c4xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX30xX2b3xX3xX7xX3fxX20xX39xX3xXb8xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX2ecxX3xX18xX3fxX6xX3xX30x10aeaxX3xX39xX19xX104xX3xX59xX2e3xX3xXexXa8xX3e4xX3xX308xX3fxX40xX4xX3xX39xXdxX6xX4c4xX3xX768xX10xX18xX3xX768xXd8bxXexX66xX3xX308xX3fxX2exX404xXexX3xXa0xX7fxX20xX1xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xXexX1xX6xX2exX3xXa0xX2b3xXdxX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xX3bxXdxX1fxX20xX3xX56xX44xXdxX3xXa0xX2cexX20xX39xX3xXexX3fxX2exXb5xX20xX3xX4xX1xX23xX20xX3xX13xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX3bxXdxX1fxX20xX3xX1fdxXdxX2a7xX20xX3xXb8xXdxXb5xX18xX3xX7xXb0xXexX3xX20xX1xX9dxX20xX3xX59xX9dxX20xX3xXexX40xXdxX3xX4xX6xX104xX4c4xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xX5xX348xXbxX3xXexX1xX6exX20xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX56xX2cexX20xX39xX3xX6cxX39xX2e3xX66xX3xXexX667xX20xX1xX3xX2c5xX2cexX20xX39xX3xXcxX1xXb0xXbxXefxX3xX2c5xX2cexX20xX39xX3xXexX1xX37xXdxX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX7xX47axX3xX20xX39xX1xX10xX3xX30xXb0xX104xX3xX4xXb0xX104xX3xXb8xX404xXexX3xX308xX3fxX4e5xX3xX128xX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xX39xXdxX4e5xXdxX3xXexXa8xXa9xX20xX1xX3xX3bxX5fxX3xf66axX2d2xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX20xX39xX3fxX2cexX20xX3xX20xX36xX318xX4xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX3bxX3cxX3xX7xX4e5xX20xX3xX768xX3fxX33dxXexX66xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX104xX19xXexX3xX3bxX6exX3xX308xX3fxX4e5xX20xX3xX5xX480xX3xX6xX20xX3xXexX104xX6exX20xX3xX1xX2cexX66xX3xXa0xX348xXbx142c4xX3xX3bxX6exX3xXf5cxXcxX1xX2e3xX4xX3xXexXa8xX19xX20xX39xX66xX3xX39xXdxX4e5xXdxX3xXbxX1xXb0xXbxX3xXbxX1xXb0xXexX3xXexXa8xXdxXb5xX20xX3xXa0xXdxX2a7xX20xX3xX5xX2e3xX4xX3xXa0xX404xX20xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX12axX63xX3xX20xX1x124baxX18xX3xXa0xXb0xXbxX3xXcdxX20xX39xX3xX2exX1fxX3fxX3xX4xX3d8xX3fxX3xXbxX1xXb0xXexX3xXexXa8xXdxXb5xX20xX3xXb8xXdxX20xX1xX3xXexX404xX3xXd3fxX3xX768xXa1xX3xX1xX44xXdxXfa6xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX104xX3xX59xX2e3xX3xXb8xXdxX404xX20xX66xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX4xX335xX20xX39xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX4xX1xX3fxX803xX20xX3xX30xX7fxX3xX13xX378xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX1fcxX3xX4xX2axX6xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xXb8xX1xX37cxX6xX3xX1fcxX2d3xX1fdxX4c4xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6exX20xX1xX3xX18xX44xXexX3xX7xX40xX3xX308xX3fxX2exX3xXa0xX7fxX20xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX20exX44xX3xX5xX3fxX348xXexX3xXcxX40xX3xXexX3cxX20xX39xX3xX1xXa9xX20xX1xX3xX7xX2e3xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX2xX133xX4c4xX3xX4xX1xX104xX3xX480xX3xXb8xXdxX404xX20xX3xX3bxX5fxX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX7xX496xX3xX59xX3cxX20xX39xX3xX20xX39xX3fxX2cexX20xX3xX4xX4e5xXdxX3xX4xXb0xX4xX1xX3xXexXdxX404xX20xX3xX5xX36xX3f8xX20xX39xX3xX4xX3adxX20xX3xX59xX36xX3xXa0xXb5xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX1xXdxX2a7xX20xX3xX18xX44xXexX3xX7xX40xX3xX20xX1xXdxX2a7xX18xX3xX3bxX3cxX3xX308xX3fxX6xX20xX3xXexXa8xX23xX20xX39xX66xX3xX4xX33dxXbxX3xX30xXb0xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xXexX667xX20xX1xX3xXcxX1xXb0xXdxX3xX6cxX39xX3fxX2exX1fxX20xX4c4xX3xX3bxXdxX2a7xX4xX3xX30xX2b3xX3xX7xX3fxX20xX39xX3xX59xX2e3xX3xXexX104xXb0xX20xX3xXexX1xX3fxX66xX3xX4xX1xXdxX3xX20xX39xX9dxX20xX3xX7xXb0xX4xX1xX3xX20xX1xX6exX3xX20xX36xX318xX4xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX128xX63xX3xXexX2afxX3xX20xX39xX3fxX2cexX20xX3xXexX1xX3fxX3xX7f2xX63xf106xX3xX5xX2a7xX3xXbxX1xX2ecxX3xX768xX3fxX33dxXexX3xX20xX1xX348xXbxX3xX4xX4e5xX20xX1xX3xXa0xX36xX4d7xX4xX3xXbxX1xXd8bxXbxX3xXa0xXb5xX3xX5xX19xXdxX3xXexX2afxX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX2xX2xX3xXa0xX404xX20xX3xX20xX32bxX18xX3xX128xX63xX2xX26xX3xX4xX2axX6xX3xX20exX44xX3xX5cxX2c1xX20xX39xX3xX6xX20xXefxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX12xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX28cxX20exXcxX1fdxX3exX56xX3xX7xX47axX3xXb8xX404xXexX3xXexX1xX520xX4xX3xX3bxX6exX104xX3xX20xX39xX6exX2exX3xX2xX27xX47xX65xXefxX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX104xX20xX39xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX1fxX20xX3xX308xX3fxX6xX20xX1f8xX0xX47xX7xXexXa8xX104xX20xX39xX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd3fxXexX1xX3fxX18xX30xXd3fxX6xX20xX59xXd3fxX7xX6xXbxX104xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX7f2xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxXaxX3xX1xXa8xX10x143fdxX9xXaxX47xX4xX1xXdxX20xX1xXd3fxXexXa8xXdxX47xXb8xX1xX6xXdxXd3fxX18xX6xX4xXd3fxXbxX1xXdxX10xX20xXd3fxX1xX104xXbxXd3fxXexX1xX3fxXd3fxX26xX7f2xXd3fxX4xX3fxX6xXd3fxX3fxX2exXd3fxX30xX6xX20xXd3fxXexX1xX3fxX104xX20xX39xXd3fxX3bxX3fxXd3fxX308xX3fxX104xX4xXd3fxX1xX104xXdxX47xX2xX65xX12bxX27xX12axX7f2xXefxX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX47xX18xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX128xX63xX47xX20xX10xX125xX7xX47xX128xX63xX12axX128xX47xX2xX128xX27xX59xX2xX2xX63xX63xX63xX63xX26xXexX7f2xX7f2xX2xX2xX2xX5xX63xXefxX140xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX3bxX12xX0xX7xXexXa8xX104xX20xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX7f2xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxXaxX3xX1xXa8xX10xX12d8xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX20xX1xXd3fxXexXa8xXdxX47xXb8xX1xX6xXdxXd3fxX18xX6xX4xXd3fxXbxX1xXdxX10xX20xXd3fxX1xX104xXbxXd3fxXexX1xX3fxXd3fxX26xX7f2xXd3fxX4xX3fxX6xXd3fxX3fxX2exXd3fxX30xX6xX20xXd3fxXexX1xX3fxX104xX20xX39xXd3fxX3bxX3fxXd3fxX308xX3fxX104xX4xXd3fxX1xX104xXdxX47xX2xX65xX12bxX27xX12axX7f2xXefxX1xXexX18xXaxX12xX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX7f2xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXa8xX104xX20xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12x11989xXb0xX20xX39xX3xX2xX63xX47xX27xX3xXexX19xXdxX3xX6cxX1xX6exX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX66xX3xX59xX36xX318xXdxX3xX7xX2e3xX3xX4xX1xX2axX3xXexXa8xXa9xX3xX4xX2axX6xX3xX5cxX1xX2axX3xXexX7fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX6cxX39xX3fxX2exX90xX20xX3xXcxX1xX7fxX3xX13xXdxX18xX3xX6cxX39xX9dxX20xX66xX3xX1cxX1xXdxX1fxX20xX3xX1xX23xXbxX3xXexX1xXcdxX3xX26xX7f2xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX20xX3xXcxX1xX36xX37xX20xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX1xX44xXdxX3xXa0xXa1xX3xXb8xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xXefxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX3bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX3fxX5xX12xX0xX59xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX3bxX12xX0xX47xX59xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX104xX59xX2exXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX768xXexXd3fxX6xX5xXdxX39xX20xX1f8xX3xXa8xXdxX39xX1xXexX4c4xXaxX12xX0xX10xX18xX12xXcxX1xX10xX104xX3xX1fdxXefxXcxX2c1xX20xX47xX20exXb0xX104xX3xXcxXdxX20xX3xXexXcdxX4xX0xX47xX10xX18xX12xX0xX47xXbxX12