Can Lộc trao 52 giải tại Hội thi Tin học trẻ cấp huyện lần thứ XV
(Baohatinh.vn) - Tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lần thứ XV có 73 học sinh đến từ cấp học tiểu học và THCS trong toàn huyện.
b134x13898x12d3exf56cx1373dx11a06xf2abx12fb3x10465xX7x1355cx10638xc3a6xe141xdb85x10cc4xX5xb8d0xXax11f05xf361xX6x103d4xX3x11692x100f1xX4xX3xXexbb05xX6xb683xX3xc5b6x1366fxX3x10cafxXdx107fdxXdxX3xXex10243xXdxX3xed49xX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1x105f3xX4xX3xXexX1cx122f8xX3xX4xdab9xXbxX3xX1x13a65xbfa3xbc8dxX15xX3xX5x138dfxX15xX3xXexX1xd13cxX3x12ad0xe346xX0x13728xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xc7c8xXaxX12xXcxX1xX6xd5f4xX3xX23xXdxX6xX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xd81exX2cxcb3fxX3xXcxbe96xX15xX1x109faxX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xX3xX4x1305cxX3xb755xd764xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xcf23x11ec5xX15xX3xXexe9f4xX3xX4xX41xXbxX3xX1xX39xX4xX3xXexXdx1080exX45xX3xX1xX39xX4xX3xc72exX9bxX3xXcxX2cxX13x1109bxX3xXexX1cxX1exX15xX23xX3xXexX1exX9bxX15xX3xX1xX45xX46xX47xX15x12f67xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdc6xX1exX67xX46xXaxX12xc4f6xX23xX9bxX46xX3xX2xd9e7xX55xf9c3xb7c7xX3xX2cxX45xX46xX47xX15xX3xXbdxX1exX9bxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXbxX1xcb8exXdxX3xX1x11ad5xXbxX3xXd5xc973xXdxX3x11c68xX1x125c4xX15xX23xX3x12ef4xd50bxba72xd72exXcxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xXex13b76xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xX3xX15x12c92xX6dxX3xX21xX109xX21xX2xXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xX0xXdxX6dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax11e50xXdxX67xXexX1xc341xX3x11f25xX2xX20xXbxf758x1102exX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1b0xX3xX10bxX2xX109xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXedxbb53xX6xX1exX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxXd5xX15xX55xX15xX10xX1abxX7xX55xX21xX2xX2xX10bxX55xX1b2x107fcxX67xX1b2xX21xX21xXb2xXb1xX21xX20xXexX2xX109x1069bxXb1xX109xX5xX109xXedx127f3xXbxX23x10ad2xX1cxX9xX1b2xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXaxX3xX1abxXdxX67xXexX1xX9xXaxX1b2xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX10bxX2xX109xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX15xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b6xXex100e0xX6xX5xXdxX23xX15xX1b0xX3xX4xX10xX15xXexX10xX1cxX1b7xXaxX12xX12exX1xX4bxX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xc989xX4xX3xX1xX9bxX15xX1xX3xX4xf203xX6xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbdxXbexX15xX3xXexXc2xX3xX4xX41xXbxX3xX1xX39xX4xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xXcxX1xX6xX6dxX3xX23xXdxX6xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXafxX3xXb1xXb2xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbdxXbexX15xX3xXexXc2xX3xX4xX41xXbxX3xX1xX39xX4xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xXd5xX9bxX3xXcxX2cxX13xXdbxX10cxX3xXexX1cxX1exX15xX23xX3xXbdxXafxX3xX1d2xe0c2xX4xX3xXcxX2cxX13xXdbxX3xX4xXafxX3xX21xX1f6xX3xX10xX6dxX3xXd5xX9bxX3xX1d2xX335xX4xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xX4xXafxX3xX10bxX20xX3xX10xX6dxXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xXcxX1cxX1exX15xX23xX3xXexX1x11753xXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xX2xX3xX15xX23xX9bxX46xX10cxX3xX4x1089axX4xX3xXexX1xf703xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbdx124ffxX3xXexX1xX2a8xX4xX3xX1xXdxX47xX15xX3xX21xX3xXbxX1xX4bxX15xX3xXexX1xXdxX3xX5xc7f8xX3xXexX1xX45xX46xXbexXexX3xXd5xX9bxX3xXexX1xX2a8xX4xX3xX1xX9bxX15xX1xXedxX3xX12exX1xX4bxX15xX3xXexX1xXdxX3xX5xX3b2xX3xXexX1xX45xX46xXbexXexX3xX23xce55xX6dxX3xX4xX38dxX4xX3x113aaxXdxXbexX15xX3xXexX1xX50xX4xX3xX4xX1xX45xX15xX23xX3xXd5xb3a5xX3xX6dxX38dxX46xX3xXexX392xX15xX1xX10cxX3xXbxX1xX4bxX15xX3xX6dxX3f5xX6dxX10cxX3xX5xX335xXbxX3xXexX1cx1224exX15xX1xX10cxX3xX1xX47xX3xXbdxXdxX3f5xX45xX3xX1xX9bxX15xX1xX10cxX3xX4xX1xc4a5x13185xX15xX23xX3xXexX1cxX411xX15xX1xX3xX50xX15xX23xX3xX67x129eaxX15xX23xX10cxX3xX4xX38dxX4xX3xXexX1xX45xX335xXexX3xX15xX23xef5axX3xXexXdxX15xX3xX1xX39xX4xX10cxX3xX7xX45xX46xX3xX5xX45xX335xX15xX3xX5xX1exX23xXdxX4xXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xX0xXdxX6dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX67xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX20xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1b0xX3xX10bxX2xX109xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXedxX1d2xX6xX1exX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxXd5xX15xX55xX15xX10xX1abxX7xX55xX21xX2xX2xX10bxX55xX1b2xX1eaxX67xX1b2xX21xX21xXb2xXb1xX10bxX10bxXexX20xX1f6xX2xX20xX1f6xX5xX109xXedxX1fcxXbxX23xX1ffxX1cxX9xX1b2xX1b2xX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXaxX3xX1abxXdxX67xXexX1xX9xXaxX1b2xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX10bxX2xX109xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX15xXaxX12xX2cxX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3e4xX1xX123xXdxX3xXcxX2cxX13xXdbxX3xXexX1xX2a8xX4xX3xX1xXdxX47xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX1d2xX9bxXdxX3xXexX1exX38dxX15xX3xXexX1xX45xX18xX4xX3xX4xX1xX426xX427xX15xX23xX3xXexX1cxX411xX15xX1xX3xXcxX2cxX13xXdbxX10cxX3xX67xX2a8xX6xX3xXexX1cx11af8xX15xX3xXexX1xX426xX3xXd5xXdxX47xX15xX3xX15xX23x106d3xX15xX3xX15xX23xX447xX3xX12ex124b4xXdbxX13xX5cdxX17xX3xX67xX1exX3xX1d2xX6xX15xX3xX23xXdxX38dxX6dxX3xX3e4xX1xX25xX1exX3xX4xX45xX15xX23xX3xX4xX41xXbxX10cxX3xXexX1xX37cxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xX5xX9bxX6dxX3xX1d2xX9bxXdxX3xX2xX20xX109xX3xXbxX1xffd2xXexXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xefdaxX3xXbxX1xX4bxX15xX3xXexX1xX2a8xX4xX3xX1xX9bxX15xX1xX10cxX3xX4xX38dxX4xX3xX10xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7x1294fxX3xX67xX436xX15xX23xX3xX15xX23xX5c5xX15xX3xX15xX23xX447xX3xXdbxX13x12788xX5cdxXcxX13xX2cxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX1d2xX9bxXdxX3xXexX1exX38dxX15xX3xXexX1xX45xX18xX4xX3xX4xX1xX426xX427xX15xX23xX3xXexX1cxX411xX15xX1xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xXd5xX9bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX1d2xX9bxXdxX3xXexX1exX38dxX15xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1xX426xX12bxX15xX23xX3xXexX29xX1exX3xX1cxX6xX3xX7xX25xX15xX3xXbxX1xcb70xX6dxX3xX7xX38dxX15xX23xX3xXexX29xX1exX3xX23xc358xX15xX3xXd5xX12bxXdxX3xXexX1xX2a8xX4xX3xXexXbexX10cxX3xXexX1xX37cxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX5xX9bxX3xX2xX21xX109xX3xXbxX1xX606xXexXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xX2cxX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3e4xX1xX123xXdxX3xXcxX2cxX13xXdbxX3xXexX1xX2a8xX4xX3xX1xXdxX47xX15xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX1d2xX9bxXdxX3xXexX1exX38dxX15xX3xXexX1xX45xX18xX4xX3xX4xX1xX426xX427xX15xX23xX3xXexX1cxX411xX15xX1xX3xXcxX2cxX13xXdbxX10cxX3xX67xX2a8xX6xX3xXexX1cxX5b7xX15xX3xXexX1xX426xX3xXd5xXdxX47xX15xX3xX15xX23xX5c5xX15xX3xX15xX23xX447xX3xX12exX5cdxXdbxX13xX5cdxX17xX3xX67xX1exX3xX1d2xX6xX15xX3xX23xXdxX38dxX6dxX3xX3e4xX1xX25xX1exX3xX4xX45xX15xX23xX3xX4xX41xXbxX10cxX3xXexX1xX37cxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xX5xX9bxX6dxX3xX1d2xX9bxXdxX3xX2xX20xX109xX3xXbxX1xX606xXexXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xX0xXdxX6dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX67xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX20xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1b0xX3xX10bxX2xX109xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXedxX1d2xX6xX1exX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxXd5xX15xX55xX15xX10xX1abxX7xX55xX21xX2xX2xX10bxX55xX1b2xX1eaxX67xX1b2xX21xX21xXb2xX1f6xX109xX21xXexXb1xX1eaxX1eaxX109xX109xX5xX109xXedxX1fcxXbxX23xX1ffxX1cxX9xX1f6xXb1xXb1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXaxX3xX1abxXdxX67xXexX1xX9xXaxX1b2xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX10bxX2xX109xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX15xXaxX12xXfdxX6xX15xX3xXexX141xX3xX4xX1xX50xX4xX3xXbdxX39axX3xXexX1cxX6xX1exX3xXexX141xX15xX23xX3xX7xX123xX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX1xX426xfd6cxX15xX23xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX38dxX4xX3xX10xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbdxX29xXexX3xXexX1xX9bxX15xX1xX3xXexX392xX4xX1xX3xX1b6xX45xX41xXexX3xX7xX6cexX4xX3xXexX1cxX1exX15xX23xX3xX3e4x127cbxX3xXexX1xXdxXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xf527xXbexXexX3xXexX1xX606xX4xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xXdxX10cxX3xXfdxX6xX15xX3xXexX141xX3xX4xX1xX50xX4xX3xXbdxX39axX3xXexX1cxX6xX1exX3xX10bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX15xX1xX41xXexX10cxX3xX1b2xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX15xX1xX411xX10cxX3xX2xX109xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX1d2xX6xX3xXd5xX9bxX3xX2xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX3e4xX1xX45xX46xXbexX15xX3xX3e4xX1xX392xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1d2xX335xX4xX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX1b7xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX15xX1xX41xXexX10cxX3xXb2xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX15xX1xX411xX10cxX3xX10bxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX1d2xX6xX3xXd5xX9bxX3xX2xX2xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX3e4xX1xX45xX46xXbexX15xX3xX3e4xX1xX392xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1d2xX335xX4xX3xXcxX2cxX13xXdbxXedxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX1exX67xX46xXaxX12xXfdxX6xX15xX3xXexX141xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX4xc6b9xX15xX23xX3xX4xX1xX39xX15xX3xXb2xX3xXexX1xX392xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3e4xX1xX123xXdxX3xXexXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xXd5xX9bxX3xXb2xX3xXexX1xX392xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3e4xX1xX123xXdxX3xXcxX2cxX13xXdbxX3xXexX1xX6xX6dxX3xX67xX2a8xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xXexf9f0xX15xX1xX3xXexX1xX37cxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xXexX12bxXdxXedxX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX45xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28cxXexX1xX45xX6dxX1d2xX28cxX6xX15xX67xX28cxX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eaxX10bxX3xXexX1xX392xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1cxX6xX15xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xXexXa6cxX15xX1xX3xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52x126aexXb08xXb08xXaxX3xX1xX1cxX10x134a8xX9xXaxX55xX23xXdxX6xX1exX28cxX67xX45xX4xX55xX1eaxX10bxX28cxXexX1xXdxX28cxX7xXdxX15xX1xX28cxXexX1cxX6xX15xX1xX28cxXexX6xXdxX28cxX1xX1exXdxX28cxXexX1xXdxX28cxXexXdxX15xX28cxX1xX1exX4xX28cxXexX1cxX10xX28cxXexXdxX15xX1xX28cxX1xX6xX28cxXexXdxX15xX1xX28cxX5xX6xX15xX28cxXexX1xX45xX28cxX1b6xX1b6xXdxXdxXdxX55xX2xX1eaxXb1xXb2xX1f6xX10bxXedxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX23xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX6dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX21xX109xX55xX15xX10xX1abxX7xX55xX21xX109xXb2xXb2xX55xX2xX10bxX10bxX67xX10bxX2xX1b2xX20xX109xX20xXb1xXexX1b2xX20xX1eaxX1eaxX1eaxX5xX109xXedxX1fcxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXd5xX12xX0xX7xXexX1cxX1exX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eaxX10bxX3xXexX1xX392xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1cxX6xX15xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xXexXa6cxX15xX1xX3xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXb08xXb08xXb08xXaxX3xX1xX1cxX10xXb10xX9xXaxX55xX23xXdxX6xX1exX28cxX67xX45xX4xX55xX1eaxX10bxX28cxXexX1xXdxX28cxX7xXdxX15xX1xX28cxXexX1cxX6xX15xX1xX28cxXexX6xXdxX28cxX1xX1exXdxX28cxXexX1xXdxX28cxXexXdxX15xX28cxX1xX1exX4xX28cxXexX1cxX10xX28cxXexXdxX15xX1xX28cxX1xX6xX28cxXexXdxX15xX1xX28cxX5xX6xX15xX28cxXexX1xX45xX28cxX1b6xX1b6xXdxXdxXdxX55xX2xX1eaxXb1xXb2xX1f6xX10bxXedxX1xXexX6dxXaxX12xX1eaxX10bxX3xXexX1xX392xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1cxX6xX15xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xXexXa6cxX15xX1xX3xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXb08xXb08xXb08xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX1cxX1exX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXb2xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX15xX1xX41xXexX3xXbdxX426xX127xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX4xX1xX1exX3xX4xX38dxX4xX3xX10xX6dxX1b0xX3xX103xX23xX45xX46xf6d7xX15xX3x10d69xX45xX123xX4xX3xX13xX426xX37cxX15xX23xX3xX99xXcxX2cxX12exXcxX3xX13xX1xX45xX46xX5b7xX15xX3xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xXa1xX10cxX3xX12exX1xX6xX15xX3xX5cdxX15xX1xX3xXcxX9bxXdxX3xX99xXcxX2cxX13xXdbxX3xX17xX5b7xX3xX53xX172xX15xX3xXcxX1xXdxX5b7xX6dxX10cxX3xXcxX12exX3xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xXa1xX3xXd5xX9bxX3xX12exX1xX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2cxX25xXdxX3xX99xXcxXdxXcexX45xX3xX1xX39xX4xX3xXcxff13xX15xX23xX3xe25exX15xX1xX10cxX3xX137xX50xX4xX3xXcxX1xX39xXa1xXedxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXd5xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3e4xX1xX10xX15xX3xXexX1xX426xX8dcxX15xX23xX3xX2xX20xX10bxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX23xXdxcc47xXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX4xX41xXbxX3xX15xX172xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX21xX109xX2xX1eaxX3xX28cxX3xX21xX109xX21xX109xXaxX3xX1xX1cxX10xXb10xX9xXaxX55xX23xXdxX6xX1exX28cxX67xX45xX4xX55xX4xX6xX15xX28cxX5xX1exX4xX28cxX3e4xX1xX10xX15xX28cxXexX1xX45xX1exX15xX23xX28cxX2xX20xX10bxX28cxX1xX1exX4xX28cxX7xXdxX15xX1xX28cxX23xXdxX1exXdxX28cxX4xX6xX4xX28cxX4xX6xXbxX28cxX15xX6xX6dxX28cxX1xX1exX4xX28cxX21xX109xX2xX1eaxX28cxX21xX109xX21xX109xX55xX2xX1eaxX10bxX1eaxX1f6xX1f6xXedxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX23xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX6dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX21xX109xX55xX15xX10xX1abxX7xX55xX21xX109xX21xXb1xX55xX1b2xX1eaxX67xXb2xX2xX2xX21xX1eaxX109xX109xXexX2xX20xX10bxX10bxX109xX5xX109xXedxX1fcxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1cxX3exX3xX4xX41xXbxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX5xX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXd5xX12xX0xX7xXexX1cxX1exX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3e4xX1xX10xX15xX3xXexX1xX426xX8dcxX15xX23xX3xX2xX20xX10bxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX23xXdxXdfaxXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX4xX41xXbxX3xX15xX172xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX21xX109xX2xX1eaxX3xX28cxX3xX21xX109xX21xX109xXaxX3xX1xX1cxX10xXb10xX9xXaxX55xX23xXdxX6xX1exX28cxX67xX45xX4xX55xX4xX6xX15xX28cxX5xX1exX4xX28cxX3e4xX1xX10xX15xX28cxXexX1xX45xX1exX15xX23xX28cxX2xX20xX10bxX28cxX1xX1exX4xX28cxX7xXdxX15xX1xX28cxX23xXdxX1exXdxX28cxX4xX6xX4xX28cxX4xX6xXbxX28cxX15xX6xX6dxX28cxX1xX1exX4xX28cxX21xX109xX2xX1eaxX28cxX21xX109xX21xX109xX55xX2xX1eaxX10bxX1eaxX1f6xX1f6xXedxX1xXexX6dxXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3e4xX1xX10xX15xX3xXexX1xX426xX8dcxX15xX23xX3xX2xX20xX10bxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX23xXdxXdfaxXdxX3xX4xX38dxX4xX3xX4xX41xXbxX3xX15xX172xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX21xX109xX2xX1eaxX3xX28cxX3xX21xX109xX21xX109xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX1cxX1exX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX103xX172xX6dxX3xX1xX39xX4xX3xX21xX109xX2xX1eaxX3xX28cxX3xX21xX109xX21xX109xX10cxX3xX1xX45xX46xX47xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX99xX2cxX9bxX3xXcxX9exX15xX1xXa1xX3xX4xXafxX3xX2xX20xX10bxX3xX10xX6dxX3xXbdxX426xX127xX4xX3xX4xX5c5xX15xX23xX3xX15xX1xX335xX15xX3xX67xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX47xX45xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX23xXdxXdfaxXdxX3xX99xX2cxXdbxX134xXa1xX3xX4xX41xXbxX3xXexXa6cxX15xX1xX3xXd5xX9bxX3xX4xX41xXbxX3x101eaxX45xX123xX4xX3xX23xXdxX6xXedxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXd5xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX45xX5xX12xX0xX67xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX55xX67xXdxXd5xX12xX0xX55xX67xXdxXd5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cdxX45xXexX1xX1exX1cxXaxX12xX137xX29xXexX3xX53xe3b4xX0xX55xXbxX12
Đạt Võ