Đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân thi đấu tại Army Games 2022
Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022, chiều 13/8/2022, (theo giờ địa phương), tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva, Nga, kíp số 1 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào thi đấu lượt đầu tiên của cuộc thi xe tăng hành tiến; rất đông bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã đến để cổ vũ cho đội tuyển.
2646x49fdx2b98x7191x3e07x81f0xb6a0xb2d1x8c1exX7x736ax796dx2826x9b62xb1f2x97afxX5x86c9xXax92c9x5a51x4556xXdxX3xXex8c92xab1ax297exb933xX3x7766xX10xX3xXex2a26xX1bx5d9cxX3x3c94xXdxb1e6xXexX3x6ef3xX6xb4bbxX3xba78xX6xX3xb168xX18xa777xX1bxX3xXexX1xXdxX3xa430x8360xX18xX3xXex57b3xXdxX3x3386xX2exX2cxX19xX3x5621xX6xX2cxX10xX7xX3x55b3x8716xX4dxX4dxX0x77b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx780fxX10xX6xadf5xXaxX12xXcxX2ex818fxX1bxX23xX3xaceaxX1xX18x7196xX1bxX3xX6dxX1x33efxX3xX61xX14xXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xX7x3d06xX3xX31xX18x54a2xX4xX3xXex8f42xX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dx515fxX3xX4xX1xXdx2858xX18xX3xX2xa64axX52x707axX52xX4dxX4exX4dxX4dxX9fxX3xa347xXexX1xX10xX69xX3xX23xXdx8337xX3xX3ax5487xX6xX3xXbxX1x80f6x37d1xX1bxX23x87aexX9fxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xXexX2exXc2xXbaxX1bxX23xX3xX42xX5xX6x8f74xXdxX1bxX69xX9fxX3xX1bxX23xX69xX3fxXdxX3xX70xX3x8eadxX69xX7xX6dx36c0xX6xX9fxX3xX2axX23xX6xX9fxX3xX6dx3991xXbxX3xX7xX8axX3xX2xX3xX4x4745xX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xXdcxXc2x319bxX4xX3xXeex4a07xX69xX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xX5xXc2x65bexXexX3xX3ax3539xX18xX3xXexXdx3133xX1bxX3xX4xX101xX6xX3xX4xX18xX14xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX1xX125xX1bxX1xX3xXexXdxX8exX1bx94d6xX3xX2exX3bxXexX3xX3axX70xX1bxX23xX3xXdcxX125xX3xX4xX69xX1bxX3xX4xX14xX1bxX23xX3xX3ax9130xX1bxX23xX3xX1bxX23xXc2xXbaxXdxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX3xX3ax852bxX3xX3axX8exX1bxX3xX3axX1axX3xX4xX75xX3xXeex856cxX3xX4xX1xX69xX3xX3axX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bx8044xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx657bxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10x6625xX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4ex2eb8xX64xX4exX2xX2xX4ex3f4ax7ab9xX4exXexX2xX1f0xa92axXaaxX5xX2xX1acx6120xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa44axX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xXcxX3fxXdxX3xX61xX14xXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX1bxX21xX2cxX3xX1bxX6xX19xX9fxX3xX4xb85axX4xX3xX6dxXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXbxX1x3ec4xXdxX3xXexX86xX3xX5x4a44xXbxX3xX3ax56fdxXexX3xX7x3242xX1bxX23xX3xX2cxX275xX19xX3xX3axX1axX3xXexX1xX86xX4xX3xX1xXdxX27xX1bxX3xX4xX275xX4xX3xXdcxX125xXdxX3xXdcxX288xX1bxX3xXdcxXdxX6xX3xX2cxX70xX3xXbxX1x7ccexX1bxX23xX3xXexX2exX86xX4xX3xXexX1xX21xX1bxX23xX3xXeexX125xX3xX2cxaf14xX4xX3xXexXdxX13bxX18xX3xXdcxXdxX6xX3xX4xX1xX8axX1bxX23xX3xXexX21xX1bxX23xX1acxX3x303exX1bxX1x9249xX3x7701xX18xX19xX3xXcxX2exXdxX1bxX1xX52x972dxXeexX3xXcxXcx8ba4xX25xX2axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX2xX4exXa8x8693xX5xX4dxX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xXcx5afcxX1bxX1xX3xX1xX18xX8axX1bxX23xX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xX4xX101xX6xX3xX6dxXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX4dxX1f0xX1efxX2xX5xXa8xX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xa759xX3bxXexX3xX3axX70xX1bxX23xX3xXdcxX125xX3xX4xX69xX1bxX3xX4xX14xX1bxX23xX3xX3axX174xX1bxX23xX3xX1bxX23xXc2xXbaxXdxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX3xX3axX190xX3xX3axX8exX1bxX3xXexX1xX6xX69xX3xXexX2exXc2xXbaxX1bxX23xX3xX42xX5xX6xXdcxXdxX1bxX69xX9fxX3xX1bxX23xX69xX3fxXdxX3xX70xX3xXeaxX69xX7xX6dxXeexX6xX3xX3axX1axX3xX4xX75xX3xXeexX19dxX3xX4xX1xX69xX3xX3axX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xX2eaxX18xX19xX3xXcxX2exXdxX1bxX1xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX4dxX1f0xX1e9xX2xX5xX1f0xX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xa1abxXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX3xXdcxX288xX1bxX3xX1xX3fxX3xX1f0xX52xX345xX3xX2cxX2cdxX4xX3xXexXdxX13bxX18xX3xX4xX101xX6xX3xXdcxX125xXdxX3xXexX1xXdxX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX3xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX64xXexX1xX18xX2cxXdcxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1dfxXdxX64xXexX1xX2e8xX3xX1e9xX1e9xX345xXbxX1dxX15cxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2e8xX3xX1f0xX1f0xXa8xXbxX1dxX15cxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX4dxX345xXexX2xX345xXa8xX345xX4dxX5xX4exX1acxX1faxXbxX23x3a96xX2exX9xX2xX345xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX1dfxXdxX64xXexX1xX9xXaxX1e9xX1e9xX345xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1f0xX1f0xXa8xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xX5fexXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX1dxX18xX3bxXexX3xX6dxXf8xX4xX1xX3xXexX2exX69xX1bxX23xX3xXexX2ex8b4axX1bxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX345xX345xX4exX2xX5xX345xX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xX5fexXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX64xX19dxX1bxX23xX3xX2cxX190xX1bxX1xX3xXeexXc2xX132xXexX3xX4xX1xXc2xX121xX1bxX23xX3xX1bxX23xX3fxXdxX3xXeexX77dxXexX3xXexX2exX13bxX1bxX3xX3axXc2xXbaxX1bxX23xX3xX3axX18xX6xX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX2xX2xX4exX1efxX5xX1e9xX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xX5fexXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX1dxX18xX3bxXexX3xX6dxXf8xX4xX1xX3xXexX2exX69xX1bxX23xX3xXexX2exX77dxX1bxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX2xX4exX1f5xX345xX5xX1efxX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xX5fexXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX1xX69xX125xX1bxX3xXexX1xX125xX1bxX1xX3xXdcxX125xXdxX3xXexX1xXdxX3xXeexX121xXdxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX23xXdxX6xX1bxX3xXa8xX1f0xX3xXbxX1xX290xXexX3xX345xXa8xX3xX23xXdxX33xX19xX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX69xX64xX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1acxXdcxX6xX69xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX1acxXeexX1bxX52xX1bxX10xX1dfxX7xX52xX4dxX4dxXa8xX4dxX52xX2xX4exX1e9xX64xX4exX2xX2xX4exX1efxX1f0xX4exXexX2xX1e9xX1e9xXaaxX5xXaaxX1acxX1faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX6xX3xX31xX18xX33xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3axX3bxX18xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX2exX2cxX19xX3xX47xX6xX2cxX10xX7xX3xX4dxX4exX4dxX4dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX69xX1bxXaxX12xX5fexXf8xXbxX3xX1dxX10xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX4xX101xX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX21xX1bxX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX6dxX8exXexX3xXexX1xX290xX4xX3xXbxX1xX136xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXeexX121xXdxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX23xXdxX6xX1bxX3xXexX3fxX2cxX3xXexXf8xX1bxX1xX3xX5xX125xX3xXa8xX1f0xX3xXbxX1xX290xXexX3xX345xXa8xX3xX23xXdxX33xX19xX9fxX3xXdcxX288xX1bxX3xX1xX3fxX3xX1f0xX52xX345xX3xXdcxXdxX6xX3xX2cxX2cdxX4xX3xXexXdxX13bxX18xX1acxX3xX2e5xX1bxX1xX2e8xX3xXcxX2exX136xX1bxX3xX25xX21xX1bxX3xX61xXdxX8exX18xX52xX2f4xXeexX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX3xXexX3fxXdxX3xX2axX23xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx53eaxX69xX18xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xXcxXcxX2f9xX25xX2axX0xX52xXbxX12