Hà Tĩnh có 89% người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19
(Baohatinh.vn) - Đến nay, Hà Tĩnh đã có 89% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và 97% người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1.
9e71xdd88xbfb5xd595xf135xe805xc3e8xe46fxb3f1xX7xe9d1x129dfx11414xb931xb7a0xb91fxX5xf66fxXax1026ex10054x104ecxX3xXcxa726x125a1xX1xX3xX4xc454xX3x100e3xbad1x11f8cxX3xX18xd35cxd5e3xe524xXdxX3xXexd49fxX3xX2xX1exX3xXexebd0x114f0xXdxX3xXexa1fdx11fb2xX3xX5xb9abxX18xX3xXexXdxX38xab77xX3xd1a7xc5a2xX3xf126xX3xX3exb57bxXdxX3xe050xd2dcxX4xcdc7xb7e2xXdxX18xX3xXbxX1xdb65xX18xX23xX3xe642x12876xd61dxc727xd2fbxX4cxX2xX1fxX0x10980xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xdd72xXaxX12xcf8axaeb8xX18xX3xX18xX6xe0bexcd2exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xa628xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX72xf371xX18xX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX3xX49xX14xX3xX1fx100daxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX43xX3xX40xX76xX18xX3xX72xX24x10742xXdxX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xX2xadedxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101c6xcff7xX72xX7bxXaxX12xX13xXdxacacxX18xX3xX18xX6xX7bxX7cxX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX40xX6xX18xX23xX3xXexX34xXdxced1xX18xX3x9fc1xX1xX6xXdxX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xX2xX3xX4xX1xX111xX3xX18xX1xfc07xX18xX23xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX24xX6xX3xX40xX24xc7b2xX4xX3xXexXdxX38xX3exX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX7cxX3xXexX30xX3xX4xX1xbe0fxX4xX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xX43xX3xX4xX1xX111xX3xX18xX1xX14cxX18xX23xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX87xX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xX2xX7cxX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xcb62xX3xc3c1xX3exX46xXdxX3xXex11be1xX18xX23xX3xX4xX24xX25xX18xX23xbf40xX3xX4xX1xX111xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX87xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xXexX1xX10xX111xX3xX40xccd3xX18xX23xX3xX1xX24xXebxX18xX23xX3xX72xa842xX18xX3xX4xX41xX6xX3xX110x11f94xX3xba3exX3xXexX76xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40x10e03xXexX3xX34xX6xX3xX3ex1032exX4xX3xXexXdxX38xX2fxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xXexX34xX111xX18xX23xX3x114adxX2fxc6faxX3xX5axX3xX18xX1b1xX3exX3xX43x12672xX43xX43xX3xX7xa771xX3xX1xX111xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX3xX4xX1xX111xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX0xXdxX3exX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX2fxX3exeb8exX3xXdxX57xX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxd794xXdxX72xXexX1xe770xX3xb147xX2xf1b3xXbxX4dx10816xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2cdxX3x11c20xX2xX23bxXbxX4dxX2d4xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX100xX2b6xX6xX111xX1xX6xXexXdxX18xX1xX100xX49xX18xX60xX18xX10xX2c8xX7xX60xX43xX2xX2d1xX43xX60xX2xX1a9xX1a9xX72xX1a9xX43xX2xX1a9xX2dexX2dexX1a9xXexX2cfxX2xX2xX2d1xX1a9xX5xX23bxX100x1122exXbxX23xcaf0xX34xX9xX2xX2d1xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX2c8xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2cfxX2xX2d1xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2dexX2xX23bxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX111xX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX215xXexX3xX34xX6xX3xX3exX21cxX4xX3xXexXdxX38xX2fxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX230xX2fxX232xX3xX5axX3xX18xX1b1xX3exX3xX43xX23bxX43xX43xX3xX1xX111xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexXdxX38xX3exX3xX3exX46xXdxX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX3xX4xX1xX111xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12x1138cxX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX2xX1a9xX3xX4xX6xX3xX3exX4axX4xX3xX3exXebxXdxX7cxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX40xX1cxX7cxX3xX4xX1cxX3xX43xX3xX4xX6xX3xX4xX1f0xX18xX23xX3xX40xef16xX18xX23xX7cxX3xX43xX3xX4xX6xX3xX18xX1x11a24xXbxX3xX4x1152axX18xX1xX7cxX3xX1fxX3xX4xX6xX3xX40xX87xX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX4xdccbxX4xX1xX3xX5xX7bxX100xX3xXcxX30xX18xX23xX3xX7x102c5xX3xX4xX6xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX3xXexX29xX3xX18xX23xX14xX7bxX3xX2dexX60xX2cfxX3xX40xX76xX18xX3xX18xX6xX7bxX3xX5xX14xX3xX2xX100xX2d1xX1exXd6xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX59xXebxXdxX3xX1a9xX2xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX40xXdxd156xX2fxX3xXexX34xcc48xX3xX136xX1xeacexXdxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX18xX23xX14xX7bxX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX118xX18xX3xX4xX53xX18xX3xX43xX2xX2dexX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX18xX1xX97xX18xX7cxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX40xX1cxX7cxX3xX1fxX23bxX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX6xX18xX23xX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX40xXdxX513xX2fxX3xXexX34xX518xX3xXex11737xXdxX3xX4xX4a2xX4xX3xX4xee58xX3xX7xX35xX2cdxX3xX110xX118xX18xX1xX3xX49xXdxX118xX18xX3xa31bxX1xX30xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xdaf7xX1xX2fxX3xX4xX4a2xX4xX1xX3xX5xX7bxX3x11f96xX23bxX3xad67xXdxXexX34xX6xX4xX111xX3xX1abxXcxd8f3xX3xX598xd719xX3xb692xX18xX1xX1baxX7cxX3xXcxX34xX2fxX18xX23xX3xXexX97xX3exX3xX1f2xX3xXexX76xX3xX1xX2fxX7bxX118xX18xX3xX598xX5b4xX3xX5b6xX18xX1xX7cxX3xX110xX59xX75xX598xX3xX136xX1xX2fxX3xX49x1131axX4xX3xX57xf6d1xX6xX3xX136xX1x117dexX2fxX3xX230xX2fxX4b0xX4xX3xXexX76xX3xX57xa077xX2fxX3xXcxX34xX10xX111xX7cxX3xX110xX59xX75xX598xX3xXex1015exX18xX1xX2d4xX3xX2xX43xX2dexX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX4xX4a2xX4xX1xX3xX5xX7bxX7cxX3xX40xXdxX513xX2fxX3xXexX34xX518xX3xXexX572xXdxX3xX18xX1xX14xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX441xX23xX111xX14xXdxX3xX34xX6xX7cxX3xX4xX1cxX3xXd6xXd6xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX4xX1xX2fxX7bxX133xX18xX3xX34xX6xX3xX110xX118xX18xX1xX3xX49xXdxX118xX18xX3xX110xX118xX18xX1xX3xX441xX1xXdxX118xXexX3xX40xXebxXdxX3xXcxX34xX2fxX18xX23xX3xX24xX57axX18xX23xX7cxX3xX40xX76xX18xX3xX18xX6xX7bxX7cxX3xX2cfxX1exX3xX4xX6xX3xX136xX1xX51cxXdxX3xX2b6xX118xX18xX1xX7cxX3xX2d1xX3xX4xX6xX3xXexX5e7xX3xX49xX111xX18xX23xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX0xXdxX3exX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX72xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2xX2d1xXbxX4dxX2d4xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2cdxX3xX2dexX2xX23bxXbxX4dxX2d4xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX100xX2b6xX6xX111xX1xX6xXexXdxX18xX1xX100xX49xX18xX60xX18xX10xX2c8xX7xX60xX43xX2xX2d1xX43xX60xX2xX1a9xX1a9xX72xX1a9xX43xX2xX1a9xXd6xX2d1xXd6xXexX1a9xX1fxX2dexX1exX43xX5xX23bxX100xX31axXbxX23xX31dxX34xX9xX1fxX1fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX2c8xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2cfxX2xX2d1xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2dexX2xX23bxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX111xX18xXaxX12xXcxX34xX111xX18xX23xX3xX18xX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xX4xX4a2xX4xX3xX4xX57axX3xX230xX2fxX6xX18xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX40xX87xX3xXexX1xX5e3xX4xX3xX1xXdxX118xX18xX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX2xX100xX23bxX2cfxX23bxX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX133xX3xX7xX14xX18xX23xX3xX5xd9b5xX4xX3xX18xX23xX2fxX7bxX3xX4xX57axX3xX72xX518xX4xX1xX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX4xX1f0xX18xX23xX3xX40xX47fxX18xX23xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX57xX4a2xX4xX3xX40xX518xX6xX3xXbxX1xX24xX57axX18xX23xX7cxX3xX4xX57axX3xX7xX35xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX34xX14xX3xX7xX111xX4a2xXexX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX2xX1a9xX2xX3xXexX34xX24xX25xX18xX23xX3xX1xX15dxXbxX3xX4xX1cxX3xXexX34xXdxX118xX2fxX3xX4xX1xX173xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX3xX18xX23xX25xX3xX40xX133xX3xXexXdxX76xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4dxadeaxXexX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX2d4xX3xX4xX4a2xX4xX3xX4xX57axX3xX230xX2fxX6xX18xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX40xX87xX3xX4dxX8b0xXexX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xX2xX100xX23bxX1a9xX2d1xX3xX3exX1e8xX2fxX3xX2b6xf17dxX18xX23xX3xX136xe152xX3xXexX1xX2fxX48bxXexX3xb419xXcxX4cxX58axX57xX8f2xX7cxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX40xX1cxX3xX4xX1cxX3xX2xX1a9xX3xX3exX1e8xX2fxX3xX4xX1xX111xX3xX136xX76xXexX3xX230xX2fxX48fxX3xX72xX24xX57axX18xX23xX3xXex10401xX18xX1xX3xX49xXebxXdxX3xX49xXdxX34xX2fxX7xX3xca54xX5b6xX8f2xX92exX4cxX57xX111xX59xX4cxX43xX2d4xX3xXexX1xX5e3xX4xX3xX1xXdxX118xX18xX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX2xX100xX23bxX2cfxX23bxX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX40xX133xX3xX7xX14xX18xX23xX3xX5xX81exX4xX3xX18xX23xX2fxX7bxX3xX4xX57axX3xX72xX518xX4xX1xX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX4xX1f0xX18xX23xX3xX40xX47fxX18xX23xX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xX57xX4a2xX4xX3xX5xX5e3xX4xX3xX5xX24xX15dxX18xX23xX3xX4xX1xX173xX4xX3xX18xX1b1xX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX34xX14xX3xX7xX111xX4a2xXexX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX1a9xX1exX2xX3xX4xe5d7xX18xX23xX3xX72xX97xX18xX3xXexX34xX35xX3xX49xX513xX3xXexX29xX3xX4xX4a2xX4xX3xX49xdcc9xX18xX23xX3xX72xX518xX4xX1xX7cxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX40xX1cxX3xX4xX1cxX3xX1a9xX43xX43xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX49xX513xX3xXexX29xX3xXcxX58axX3xX13xX47fxX3xX57xX1xX920xX3xX5a7xXdxX18xX1xX7cxX3xX110xb83bxX18xX1xX3xX5bxX24xX57axX18xX23xX7cxX3xX75xX47fxX18xX23xX3xX441xX6xXdxX100xX3xXcxb6afxXexX3xX4xX48fxX3xX40xX513xX2fxX3xX40xX24xX15dxX4xX3xX4xX1xX920xX18xX1xX3xX230xX2fxX7bxX513xX18xX3xX40xX518xX6xX3xXbxX1xX24xX57axX18xX23xX3xX49xX14xX3xX5xX5e3xX4xX3xX5xX24xX15dxX18xX23xX3xX4xX1xX173xX4xX3xX18xX1b1xX18xX23xX3xX1xX24xXebxX18xX23xX3xX72xX1e8xX18xX3xX136xX1xX6xXdxX3xX2b6xX4a2xX111xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX49xX14xX3xXexX1xX5e3xX4xX3xX1xXdxX118xX18xX3xX4xX4a2xX4xX3xX23xXdxX48fxXdxX3xXbxX1xX4a2xXbxX3xXbxX1xX53xX18xX23xX7cxX3xX4xX1xX4b0xX18xX23xX3xX72xX518xX4xX1xX3xXbxX1xX9e2xX3xX1xX15dxXbxX100xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX111xX72xX7bxXaxX12xXcxX111xX14xX18xX3xXexX607xX18xX1xX3xX40xX6xX18xX23xX3xX4xX4a2xX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX48bxXbxX3xXexX34xX2fxX18xX23xX3xXd6xXd6xX2xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX7cxX3xX4xX4a2xX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX572xXdxX3xX18xX1xX14xX3xX2xX1a9xX100xX1fxX1exX2xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xX49xX14xX3xX4xX4a2xX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX572xXdxX3xX4xX4a2xX4xX3xX4xX57axX3xX7xX35xX3xX7bxX3xXexX76xX3xX1a9xX1exX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX1xX10xX111xX3xX40xX1ddxX18xX23xX3xX230xX2fxX7bxX3xX40xX518xX18xX1xX100xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX34xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4cxXexX1xX2fxX3exX2b6xX4cxX6xX18xX72xX4cxX7xX6xXbxX111xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX441xX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX2xX1a9xX3xX4xX6xX3xX3exX4axX4xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX1xX34xX10x11ef2xX9xXaxX60xX7bxX4cxXexX10xX60xX18xX23xX6xX7bxX4cxX43xX1fxX4cxX2xX43xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX4xX111xX4cxX2xX1a9xX4cxX4xX6xX4cxX3exX6xX4xX4cxX4xX111xX49xXdxX72xX4cxX2xX1fxX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX43xX100xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX23xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xX43xX23bxX60xX18xX10xX2c8xX7xX60xX43xX2xX2d1xX43xX60xXd6xX23bxX72xX1a9xX2xX1exX23bxX2xX1a9xX23bxXexX2dexX2d1xX1exX43xX2xX5xX23bxX100xX31axXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX49xX12xX0xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX441xX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX2xX1a9xX3xX4xX6xX3xX3exX4axX4xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX1xX34xX10xXbc8xX9xXaxX60xX7bxX4cxXexX10xX60xX18xX23xX6xX7bxX4cxX43xX1fxX4cxX2xX43xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX4xX111xX4cxX2xX1a9xX4cxX4xX6xX4cxX3exX6xX4xX4cxX4xX111xX49xXdxX72xX4cxX2xX1fxX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX43xX100xX1xXexX3exXaxX12xX441xX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX2xX1a9xX3xX4xX6xX3xX3exX4axX4xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX34xX2fxX18xX23xX3xXexX97xX3exX3xX598xXdxX133xX3exX3xX7xX111xX4a2xXexX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xXexX48bxXexX3xXexX607xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX111xX3xX2b6xXdxX76xXexX7cxX3xXexX29xX3xX2xX1exX1xX3xX18xX23xX14xX7bxX3xX43xX1exX60xX2xX43xX3xX40xX76xX18xX3xX2xX1exX1xX3xX18xX23xX14xX7bxX3xX43xX1fxX60xX2xX43xX7cxX3xXexX34xX38xX18xX3xX40xX518xX6xX3xX2b6xX14xX18xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX38xX3exX3xX2xX1a9xX3xX4xX6xX3xX3exX4axX4xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX7cxX3xXexX34xX111xX18xX23xX3xX40xX1cxX3xX4xX1cxX3xX43xX3xX4xX6xX3xX4xX1f0xX18xX23xX3xX40xX47fxX18xX23xX100xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX49xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX4a2xX18xX3xX2b6xX1f0xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXcxX1xX2fxX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX40xX572xXexX3xX23xXdxX48fxXdxX3xX57xX2fxX1f0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX4axX4xX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xea32xX57xX1xX2fxX18xX23xX3xXexX6xX7bxX3xX100xX100xX100xXaxX3xX1xX34xX10xXbc8xX9xXaxX60xX18xX2fxXdxX4cxX1xX111xX18xX23xX4cxX7xX111xX18xX23xX4cxX5xX6xX60xX4xX6xX18xX4cxX2b6xX111xX4cxX18xX23xX6xX18xX1xX4cxXexX1xX2fxX10xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX5xX6xX18xX4cxXexX1xX2fxX4cxX1a9xX4cxX72xX6xXexX4cxX23xXdxX6xXdxX4cxX4xX2fxX111xX4xX4cxXexX1xXdxX4cxXexX34xX6xX4xX4cxX18xX23xX1xXdxX10xX3exX4cxX4xX1xX2fxX18xX23xX4cxXexX6xX7bxX4cxXbxX1xX111xX18xX23xX4cxX4xX1xX111xX18xX23xX4cxX72xXdxX4xX1xX4cxX4xX111xX49xXdxX72xX4cxX2xX1fxX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX1a9xX100xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX23xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xX43xX23bxX60xX18xX10xX2c8xX7xX60xX43xX2xX2d1xX43xX60xX2cfxX1exX72xX1a9xX2xXd6xX2xX2d1xX23bxX1fxXexX2cfxX2d1xX43xX2xX2d1xX5xX23bxX100xX31axXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX49xX12xX0xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX4a2xX18xX3xX2b6xX1f0xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXcxX1xX2fxX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX40xX572xXexX3xX23xXdxX48fxXdxX3xX57xX2fxX1f0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX4axX4xX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xXe5cxX57xX1xX2fxX18xX23xX3xXexX6xX7bxX3xX100xX100xX100xXaxX3xX1xX34xX10xXbc8xX9xXaxX60xX18xX2fxXdxX4cxX1xX111xX18xX23xX4cxX7xX111xX18xX23xX4cxX5xX6xX60xX4xX6xX18xX4cxX2b6xX111xX4cxX18xX23xX6xX18xX1xX4cxXexX1xX2fxX10xX4cxX1xX6xX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX5xX6xX18xX4cxXexX1xX2fxX4cxX1a9xX4cxX72xX6xXexX4cxX23xXdxX6xXdxX4cxX4xX2fxX111xX4xX4cxXexX1xXdxX4cxXexX34xX6xX4xX4cxX18xX23xX1xXdxX10xX3exX4cxX4xX1xX2fxX18xX23xX4cxXexX6xX7bxX4cxXbxX1xX111xX18xX23xX4cxX4xX1xX111xX18xX23xX4cxX72xXdxX4xX1xX4cxX4xX111xX49xXdxX72xX4cxX2xX1fxX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX1a9xX100xX1xXexX3exXaxX12xX57xX4a2xX18xX3xX2b6xX1f0xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXcxX1xX2fxX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX40xX572xXexX3xX23xXdxX48fxXdxX3xX57xX2fxX1f0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX4axX4xX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xXe5cxX57xX1xX2fxX18xX23xX3xXexX6xX7bxX3xX100xX100xX100xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX57xX1xX518xX3xX441xX23xX2fxX7bx1023axX18xX3xXcxX1xX518xX3xXcxX1xX2fxX5b4xX3xX5bxX2fxX18xX23xX3xX4cxX3xX4xX4a2xX18xX3xX2b6xX1f0xX3xX57xX1xXdxX3xX4xX21cxX4xX3xXcxX1xX2fxX76xX3xX1xX2fxX7bxX118xX18xX3xX441xX23xX1xXdxX3xX5b1xX2fxX97xX18xX3xX1abxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1baxX3xX49xX29xX6xX3xX40xX572xXexX3xX23xXdxX48fxXdxX3xX2b6xX6xX3xX57xX2fxX1f0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX4axX4xX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xXe5cxX57xX1xX2fxX18xX23xX3xXexX6xX7bxX3xXbxX1xX53xX18xX23xX7cxX3xX4xX1xX4b0xX18xX23xX3xX72xX518xX4xX1xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxbf1cxX3xXexX34xX38xX18xX3xX3exX572xX18xX23xX3xX4dxX87xX3xX1xX1f0xXdxX3xX59xX57xX441xdae9xXcxX100xX3xX75xX97xX7bxX3xX5xX14xX3xX5xX5f8xX18xX3xXexX1xX173xX3xX1a9xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1cxX3xX72xX2fxX7bxX38xX18xX3xX49xXebxXdxX3xX4xX2fxX1f0xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX14xX7bxX100xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX49xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xXd6xX3xX5a4xX2xX3xX4xX41xX6xX3xX4xX6xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX3exXebxXdxX3xX35xX3xX75xX572xXdxX3xX441xX14xXdxX3xX97xX3exX3xXexX920xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xX2xX3xX49xXebxXdxX3xX49xXdxX34xX2fxX7xX3xX92exX5b6xX8f2xX92exX4cxX57xX111xX59xX4cxX43xXaxX3xX1xX34xX10xXbc8xX9xXaxX60xX7bxX4cxXexX10xX60xX43xXd6xX4cxXbc8xX2xX4cxX4xX2fxX6xX4cxX4xX6xX4cxX2b6xX10xX18xX1xX4cxX3exX111xXdxX4cxX111xX4cxX72xX6xXdxX4cxX18xX6xXdxX4cxX6xX3exX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX5xX6xX18xX4cxX2xX4cxX49xX111xXdxX4cxX49xXdxX34xX2fxX7xX4cxX7xX6xX34xX7xX4cxX4xX111xX49xX4cxX43xX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX2cfxX100xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX23xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xX43xX23bxX60xX18xX10xX2c8xX7xX60xX43xX2xX2d1xX43xX60xX2xX43xX43xX72xX1a9xX2xXd6xX1a9xX2cfxX2dexX23bxXexX1fxX23bxX43xX2cfxX1fxX5xX23bxX100xX31axXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX18xX23xX24xX25xXdxX3xXexX29xX3xX2xX1exX3xXexX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX3xX5xX38xX18xX3xXexXdxX38xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX3xX3exX46xXdxX3xX49xX4axX4xX4cxX4dxXdxX18xX3xXbxX1xX53xX18xX23xX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX49xX12xX0xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xXd6xX3xX5a4xX2xX3xX4xX41xX6xX3xX4xX6xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX3exXebxXdxX3xX35xX3xX75xX572xXdxX3xX441xX14xXdxX3xX97xX3exX3xXexX920xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xX2xX3xX49xXebxXdxX3xX49xXdxX34xX2fxX7xX3xX92exX5b6xX8f2xX92exX4cxX57xX111xX59xX4cxX43xXaxX3xX1xX34xX10xXbc8xX9xXaxX60xX7bxX4cxXexX10xX60xX43xXd6xX4cxXbc8xX2xX4cxX4xX2fxX6xX4cxX4xX6xX4cxX2b6xX10xX18xX1xX4cxX3exX111xXdxX4cxX111xX4cxX72xX6xXdxX4cxX18xX6xXdxX4cxX6xX3exX4cxXexXdxX18xX1xX4cxX5xX6xX18xX4cxX2xX4cxX49xX111xXdxX4cxX49xXdxX34xX2fxX7xX4cxX7xX6xX34xX7xX4cxX4xX111xX49xX4cxX43xX60xX43xX43xX2dexX1fxX1fxX2cfxX100xX1xXexX3exXaxX12xX43xXd6xX3xX5a4xX2xX3xX4xX41xX6xX3xX4xX6xX3xX2b6xX118xX18xX1xX3xX3exXebxXdxX3xX35xX3xX75xX572xXdxX3xX441xX14xXdxX3xX97xX3exX3xXexX920xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xX2xX3xX49xXebxXdxX3xX49xXdxX34xX2fxX7xX3xX92exX5b6xX8f2xX92exX4cxX57xX111xX59xX4cxX43xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX34xX111xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX598xX76xXexX3xX230xX2fxX48fxX3xX4dxX8b0xXexX3xX18xX23xX1xXdxX118xX3exX3xX8f2xXcxX4cxX58axX57xX8f2xX3xX4xX41xX6xX3xX43xXd6xX5a4xX2xX3xX5xXdxX38xX18xX3xX230xX2fxX6xX18xX3xX40xX76xX18xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX10eexX3exX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX4cxX2xX1fxX3xXexX572xXdxX3xXexX30xX3xX72xX97xX18xX3xXbxX1xX4b0xX3xX2xX23bxX7cxX3xXbxX1xX24xX25xX18xX23xX3xX75xX572xXdxX3xX441xX14xXdxX3xX1abxXcxX58axX100xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1baxX3xX40xX87xX3xX97xX3exX3xXexX920xX18xX1xX3xX5xX5f8xX18xX3xX2xX3xX49xXebxXdxX3xX49xXdxX34xX2fxX7xX3xX92exX5b6xX8f2xX92exX4cxX57xX111xX59xX4cxX43xX100xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX49xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX2fxX5xX12xX0xX72xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX49xX12xX0xX60xX72xXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b6xX2fxXexX1xX111xX34xXaxX12xX58axX1xX1ddxX4xX3x12710xX2fxX6xX18xX23xX0xX60xXbxX12
Phúc Quang