Bộ Chính trị đã làm việc với Hà Tĩnh cùng 11 tỉnh về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương
Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 24 đến ngày 29/8 (tuần thứ 2, đợt 2), Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 12 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.
2e9fx79ebx5155x8ee1xba0ex4764x33f4x8964xb668xX7x3f81x3c96x8426x483fxb37ax7956xX5xbbe1xXaxX3xX7xXex420axX5xX10xX9xXaxXexX10x9b4exXex51bdxX6xX5xXdxa0f0xbb3cx8d3exX3x99afx4718xX7xXexXdx2f3dxX15x3656xXax6308xb359x64f0xX3x9dd5xX1x5652xX23xX1xX3xXex8e1bxa301xX3x9a56x789dxX3xX5x5e89x5c41xX3x67aaxXdxba36xX4xX3xX44xaf73xXdxX3xbceaxX41xX3xXcx49d7xX23xX1xX3xX4x30faxX23xX22xX3xX2xX2xX3xXex81f4xX23xX1xX3xX44x394fxX3xX4xX1xX27xbc2exX23xX3x51bbxX3bxX3xX3dxbea6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4x9512xX4xX3xX3dx72c0xX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3ax591bxX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3x9cc0x65e3xX23xX22xX0xa837xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6x6905xXaxX2fxXcxX1xX84xX4xX3xX1xXdxX46xX23xX3x9be8x9af5xXexX3xX5xX27x9284xX23xX3xX7x58ccxX3x7e23x8506xX1exXb7x67d2xX98xXcx95c4xad5fxX3xX23xX22xX41xX15xX3xX2x8a0exX98xXd3xX98xa846x3a89xXd7xXd8xX3xX4x68e7xX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xXex9409xX3xX23xX22xX41xX15xX3xXd7x7f6axX3xX3dxXb8xX23xX3xX23xX22xX41xX15xX3xXd7xXc4xX98x3530xX3x8e4axXexX27x3310xX23xX3xXexX1xa295xX3xXd7xXcbxX3xX3dx5baaxXexX3xXd7x51a8xXcbxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xXexXdxXb8xXbxX3xXexaf69xX4xX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xXexX1xX10x7cdcxX3xX23xX1x98bfxX42xX3xX44xX4axXdxX3xX2xXd7xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX3dx75b4xX3xX4xX1xX13exX3x6900xX3xa46bxXdxXb8xX23xX3xX44xX41xX13exX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX4xX77xX4xX3xX44x36c2xX23xX3xX173xXdxX46xX23xX3xX44xX41xX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xX77xX23xX3xX23xX1xa152xX23xX3xX7xX84xX3xX4x5ae5xXbxX3xXddxX15xX3xXexX3axX93xX4axX4xX3xX173xX1xXdxX3xXexXdxXb8xX23xX3xX1xX41xX23xX1xX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173x7837xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7x5ea7xX3xXexX1xX10xX13exX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX10axX23xX3xX33xX1xX5exX3xXexX1xX3bxX3xX7xXc1xX3x4c48xX1e4xX1exX33xXcxX98xXcxXcaxXcbxX3xX23xX22xX41xX15xX3xX200xXd8xX98xX1e4xX98xXd7xXd8xX2xXc4xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bx8630xX0xX98xXbxX2fxX0xXexX6xX6bxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX42xX6xX3axX22xXdxX23xX24xX3xXd7xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX13exX2dxXaxX2fxX0xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax85ddxXdxXaaxXexX1xX24xX3xX105xXd7xXd8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX98xX98xXdxX229xX6bxX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX229xX44xX23xX98xX23xX10xX26axX7xX98xXd7xXd8xX200xXf7xX98xX2xXd8xXd3xXaaxXd8xXd7xX2xX1e4xXd3xXf7xXf7xXexX2xXc3xXd7xX2xX5xX2xX229xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX56xX23xX22xX3xX2xX2xX3xXexX5exX23xX1xX3xX44xX63xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX105xXd7xXd8xXaxX3xX98xX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX2fx34f6xX77xX23xX22xX3xXd7xX1e4xX98xX105xX98xXd7xXd8xXd7xXd8xXcbxX3xXexX6fxXdxX3xXcxX3axX12fxX3xX7x5537xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xbb4exX7bxX23xX22xXcbxX3xX3dx9ef9xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3x66e6xX22xX27xX15xafd9xX23xX3x3abexX27xX1a0xX23xX3xa2aaxX1x344fxX4xXcbxX3x82b2xX15xX3xX44xXdx4cf1xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xXcxX1xXddxX3xXexX93xX4axX23xX22xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXbxX1xXddxX3xX4xX1xXddxX3xXexX3ax39d4xX3xX6bxX27x5164xXdxX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX44xX4axXdxX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX93x4a93xX23xX22xX3xX44xX12fxX3xXcxX5exX23xX1xX3xXddxX15xX3xXcxX27xX15xX39fxX23xX3x342cxX27xX6xX23xX22xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xX98xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xX98xXexX6xX6bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX388xX1xX142xX42xX3xX2xX3xXaaxX13exX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX388xX22xX27xX15xX38cxX23xX3xX38fxX27xX1a0xX23xX3xX394xX1xX396xX4xXcbxX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xXcxX1xXddxX3xXexX93xX4axX23xX22xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXbxX1xXddxX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxXcbxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX394xX1xX396xX3xXcxX1xad1exXcbxX3xXcxX27xX15xX39fxX23xX3xX40bxX27xX6xX23xX22xXcbxX3xX4dxX41xX3xX388xX6xX42xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX388xX1xX142xX42xX3xXd7xX3xXaaxX13exX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX388xX22xX27xX15xX38cxX23xX3xXcxX1xX3bxX3xXb7xXdxX42xX3xX388xX22xX1a0xX23xXcbxX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xX33xX1xXddxX3xXexX3bxX4xX1xX3xX40bxX27xXc1xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxXcbxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xXcbxX3xX4dx30ecxX6xX3xX30xX3caxX23xX1xXcbxX3xX30x38c6xX4xX3xX388xXdxX23xX1xXcbxX3xXc7xX6xXdxX3xX33xX1xX1a0xX27xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXaaxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaaxX3axX10xX5xX6xXexX10xXaaxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX42xX6bxX1exX6xX23xXaaxX1exX7xX6xXbxX13exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173xX1d8xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7xX1e4xX3xX23xX22xX1xXdxX39fxX42xX3xXexX396xX4xXcbxX3xX6bxX41xXdxX3xX6bxX7bxX23xXcbxX3xX173xX1xX13exX6xX3xX1xX4bbxX4xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX98xX1cxX6xX15xX1exXaaxX27xX23xX22xX1exXaaxX6xX23xX22xX98xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX6bxXdxX1exXaaxX6xXdxX1exX1xX13exXdxX1exXaaxX6xX23xX22xX1exX6bxX13exX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX42xX1exX173xX15xX1exXd7xXd8xXd7xXd8xX1exXd7xXd8xXd7xX1e4xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX42xX1exXexX27xX4xX1exX6bxX6xXdxX1exX6bxX6xX23xX1exX173xX1xX13exX6xX1exX1xX13exX4xX98xX2xXc4xXc3xX1e4xX200xXc3xX229xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX98xX42xX10xXaaxXdxX6xX98xX2xXd7xXd8xX98xX23xX10xX26axX7xX98xXd7xXd8xX200xXf7xX98xX2xXd7xXc4xXaaxX2xX2xX1e4xXd7xX2xXf7xX1e4xXexXd7xXd8xX1e4xX2xX200xX5xXd8xX229xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX56xX23xX22xX3xX2xX2xX3xXexX5exX23xX1xX3xX44xX63xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXaxX3xX98xX2fxX0xX98xX6xX2fxX0xXaaxXdxX44xX2fxX0xX7xXexX3axX13exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173xX1d8xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7xX1e4xX3xX23xX22xX1xXdxX39fxX42xX3xXexX396xX4xXcbxX3xX6bxX41xXdxX3xX6bxX7bxX23xXcbxX3xX173xX1xX13exX6xX3xX1xX4bbxX4xXaxX3xX1xX3axX10xX2bxX9xXaxX98xX1cxX6xX15xX1exXaaxX27xX23xX22xX1exXaaxX6xX23xX22xX98xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX6bxXdxX1exXaaxX6xXdxX1exX1xX13exXdxX1exXaaxX6xX23xX22xX1exX6bxX13exX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX42xX1exX173xX15xX1exXd7xXd8xXd7xXd8xX1exXd7xXd8xXd7xX1e4xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX42xX1exXexX27xX4xX1exX6bxX6xXdxX1exX6bxX6xX23xX1exX173xX1xX13exX6xX1exX1xX13exX4xX98xX2xXc4xXc3xX1e4xX200xXc3xX229xX1xXexX42xXaxX2fxX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173xX1d8xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7xX1e4xX3xX23xX22xX1xXdxX39fxX42xX3xXexX396xX4xXcbxX3xX6bxX41xXdxX3xX6bxX7bxX23xXcbxX3xX173xX1xX13exX6xX3xX1xX4bbxX4xX0xX98xX6xX2fxX0xX98xX7xXexX3axX13exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXaaxXaxX2fxX33xX1xXddxX3xXexX3bxX4xX1xX3xX40bxX27xXc1xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX63xX3xX23xX22xX1xX3bxX3xXexX5exX23xX1xX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xXexXdxXb8xXbxX3xXexX12fxX4xX3x4bdfxX27xX6xX23xX3xXexX1a0xX42xXcbxX3xX4xX1xX189xX42xX3xX5xX13exX3xX4xb3f0xX23xX22xX3xXexX77xX4xX3xX1cxX1a0xX15xX3xXaaxX84xX23xX22xX3xX379xX7bxX23xX22xXcbxX3xX3dxX68xX15xX3xX42xX6fxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX396xXexX3xX3dxX10axX27xX3xXexX93xXcbxX3xX1cxX1a0xX15xX3xXaaxX84xX23xX22xX3xXb7xX1xX27xX3xXb7xXdxX23xX1xX3xXexXb8xX3x807cxbfd5xX23xX22xX3xbadaxX23xX22xX3xXexX1xX10xX13exX3xX1xX93xX4axX23xX22xX3xX3dxX6xX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX23xX189xX23xX22xXcbxX3xX3dxX6xX3xX5xX51xX23xX1xX3xX44xX84xX4xXcbxX3xX5xX41xX3xX3dxX31xX23xX22xX3xX5xX84xX4xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX3axXdxX16bxX23xX3xX173xXdxX23xX1xX3xXexXb8xX3xX4xXddxX6xX3xXexX5exX23xX1xX3xX44xX41xX3xX173xX1xX27xX3xX44xX84xX4xX229xX229xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xX98xXaaxXdxX44xX2fxX0xX98xX5xXdxX2fxX0xX98xX27xX5xX2fxX0xXaaxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX2fxX0xX98xXaaxXdxX44xX2fxX0xX98xXaaxXdxX44xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX388xX1xX142xX42xX3xX200xX3xXaaxX13exX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xXcxX3axX10axX23xX3xX40bxX27xXc1xX4xX3xX92cxX93xX115xX23xX22xXcbxX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xXcxX1xX93xX3f6xX23xX22xX3xXexX3axX84xX4xX3xX30xX6xX23xX3xX30xX35xX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxXcbxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX5exX23xX1xX3xX388xXdxX23xX1xX3xX30xX3caxX23xX1xXcbxX3xXc7xX13exX23xX22xX3x618axX23xXcbxX3xX30xXb8xX23xX3xXcxX3axX10xXcbxX3xXcxX3axX41xX3xX92cxXdxX23xX1xXcbxX3xXa59xX23xX3x9b48xXdxX6xX23xX22xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX42xX3xXaaxX84xX3xX4xX77xX4xX3xX6bxX27xX3cexXdxX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX4xX142xX3xX3dxX6fxXdxX3xXaaxXdxX46xX23xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX3dxX6fxX13exX3xX4xX77xX4xX3xX6bxX6xX23xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXcbxX3xX92cxX189xX23xX3xXbxX1xX567xX23xX22xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX44xX41xX3xX3dxX6fxXdxX3xXaaxXdxX46xX23xX3xX42xX31xXexX3xX7xXc1xX3xX6bxX31xXcbxX3xX23xX22xX41xX23xX1xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX92cxX189xX23xX3xXbxX1xX567xX23xX22xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX4xX1xX13exX3xX6bxXdxXb8xXexXcbxX3xXexX6fxXdxX3xX4xX77xX4xX3xX6bxX27xX3cexXdxX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xXcbxX3xX7xX6xX27xX3xX173xX1xXdxX3xX23xX22xX1xX10xX3xX3dxX6fxXdxX3xXaaxXdxX46xX23xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX3dxX6fxX13exX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xX4xX77xX4xX3xXexX5exX23xX1xX3xXexX3axX3caxX23xX1xX3xX6bxX41xX15xX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX4xX77xX4xX3xX44xX189xX23xX3xX173xXdxX46xX23xX3xX44xX41xX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xX77xX23xX3xX4xX8e7xX23xX22xX3xXexX77xX4xX3xX23xX1xX1a0xX23xX3xX7xX84xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173xX1d8xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7xX1e4xXcbxX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX3dxX142xX23xX22xX3xX22xX142xXbxX3xX4xXddxX6xX3xX4xX77xX4xX3xX6bxX6xX23xXcbxX3xX6bxX31xXcbxX3xX23xX22xX41xX23xX1xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXcbxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xX30xX6xX23xX3xX30xX35xX3xXexX1xX93xX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX13exX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX44xX41xX13exX3xX4xX77xX4xX3xX44xX189xX23xX3xX173xXdxX46xX23xX3xX4xXddxX6xX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXexX6xX6bxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX42xX6xX3axX22xXdxX23xX24xX3xXd7xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX13exX2dxXaxX2fxX0xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaaxXexX1xX27xX42xX6bxX3xXdxX33xX10xX23xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX24xX3xX105xXd7xXd8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e4xXf7xXc3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX98xX98xXdxX229xX6bxX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX229xX44xX23xX98xX23xX10xX26axX7xX98xXd7xXd8xX200xXf7xX98xX2xXd8xXd3xXaaxXd8xXd7xX2xX1e4xXf7xX1e4xXd8xXexX1e4xXd8xX1e4xXc3xX5xXf7xX1exX2xXd7xXc4xXaaxX2xX2xX1e4xXd7xXd8xX200xXd8xXexXd3xX1e4xXd3xX2xXf7xX5xXd8xX229xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX56xX23xX22xX3xX2xX2xX3xXexX5exX23xX1xX3xX44xX63xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX105xXd7xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e4xXf7xXc3xXaxX3xX98xX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX2fxX353xX77xX23xX22xX3xXd7xXf7xX98xX105xX98xXd7xXd8xXd7xXd8xXcbxX3xXexX6fxXdxX3xXcxX3axX12fxX3xX7xX36cxX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX379xX7bxX23xX22xXcbxX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX388xX22xX27xX15xX38cxX23xX3xXcxX1xX3bxX3xXb7xXdxX42xX3xX388xX22xX1a0xX23xXcbxX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xX33xX1xXddxX3xXexX3bxX4xX1xX3xX40bxX27xXc1xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxX3xX4xX27xX31xX4xX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX44xX4axXdxX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX93xX3f6xX23xX22xX3xX44xX12fxX3xXcxX5exX23xX1xX3xX27x70afxX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xX98xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xX98xXexX6xX6bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX379xXc1xXdxX3xX44xX4axXdxX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX30xX77xX13exX3xX4xX77xX13exX3xX4xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX4xXddxX6xX3xX4xX1a7xXbxX3xXddxX15xX3xX44xX41xX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX388xX22xX1xX3bxX3xX8d4xX27xX15xXb8xXexX3xXexX3axX3caxX23xX1xX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xXcbxX3xX3dxX6fxXdxX3xXaaxXdxX46xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xX30xX6xX23xX3xX30xX35xX3xXexX1xX93xX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX13exX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX44xX63xX3xX23xX1x3ed6xX23xX22xX3xX44xX1a7xX23xX3xX3dxX63xX3xX8d4xX27xX6xX23xX3xXexX3axX4bbxX23xX22xX3xX23xX1xX93xX3xX4xX1xXddxX3xX3dxX63xXcbxX3xX173xXb8xXexX3xX4xX1a7xX27xX2dxX3xX3dxX77xX23xX1xX3xX22xXdxX77xXcbxX3xX23xX1xXbdxX23xX3xX3dxX3bxX23xX1xX3xX4xX1xXddxX3xX15xXb8xX27xX2dxX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xX1xX93xX4axX23xX22xXcbxX3xX42xX12fxX4xX3xXexXdxX39fxX27xXcbxX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX44xX12fxXcbxX3xX22xXdxX7bxXdxX3xXbxX1xX77xXbxX3xX5xX4axX23xX2dxX3xX23xX1xXf59xX23xX22xX3xX23xX31xXdxX3xXaaxX27xX23xX22xX3xX4xX94xX3xX6bxX7bxX23xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX77xX13exX3xX4xX77xX13exX3xX4xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX93xX6xX3xX44xX41xX13exX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX388xX22xX1xX3bxX3xX8d4xX27xX15xXb8xXexXcbxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX3bxX23xX1xX3xX1xX93xX4axX23xX22xX3xX5xX4axX23xX3xX23xX39fxX27xX3xXexX3axX13exX23xX22xX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX30xX77xX13exX3xX4xX77xX13exX3xX4xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3axX3caxX23xX1xX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX38fxaf5dxX1060xX1060xX3xX4xXddxX6xX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX4xX142xX3xX5xXdxX39fxX23xX3xX8d4xX27xX6xX23xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexXdxXb8xXbxX3xX3dxXb8xX23xX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX379xXc1xXdxX3xX44xX4axXdxX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX30xX77xX13exX3xX4xX77xX13exX3xX173xXdxX16bxX42xX3xX3dxXdxX16bxX42xX3xX7xX84xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX3dxX6fxX13exXcbxX3xX4xX1xX5exX3xX3dxX6fxX13exX3xX4xXddxX6xX3xX6bxX6xX23xX3xX4xX1xX1a7xXbxX3xX1xX41xX23xX1xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xXcbxX3xX4xX1xX13exX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX4xX1xXddxX3xX15xXb8xX27xX3xX44xX63xX3xXexX35xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX39fxX42xX3xXexX396xX4xXcbxX3xXexX35xX23xX1xX3xX4xX1xXdxXb8xX23xX3xX3dxX1a7xX27xX3xXexX3axX13exX23xX22xX3xXexX84xX3xXbxX1xX39fxX3xX6bxX3caxX23xX1xX3xX44xX41xX3xXbxX1xX39fxX3xX6bxX3caxX23xX1xX3xX4xXddxX6xX3xX4xX1a7xXbxX3xXddxX15xX2dxX3xX44xX63xX3xX23xX31xXdxX3xXaaxX27xX23xX22xX3xX44xX41xX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xXexX1xX10fxX4xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX3dxX6fxX13exX2dxX3xX23xX1xXf59xX23xX22xX3xX173xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX46xX42xX3xXexXc1xXexXcbxX3xX4xX77xX4xX1xX3xX5xX41xX42xX3xX42xX4axXdxX3xXexX3axX13exX23xX22xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX3dxX6fxX13exXcbxX3xX4xX1xX5exX3xX3dxX6fxX13exX3xX4xXddxX6xX3xX4xX1a7xXbxX3xXddxX15xX3xX44xX41xX3xX23xX1xX1a7xXexX3xX5xX41xX3xX44xXdxX46xX4xX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX46xX23xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX44xX12fxX3xX4xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xXexX6fxXdxX3xX3dxX3bxX6xX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX379xXc1xXdxX3xX44xX4axXdxX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xX77xX23xX3xX23xX1xX1a0xX23xX3xX7xX84xX3xX4xXddxX6xX3xX4xX1a7xXbxX3xXddxX15xXcbxX3xX4xX1xX13exX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX44xX63xX3xX8d4xX27xX77xX3xXexX3axX3caxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX23xX1xX1a0xX23xX3xX7xX84xXcbxX3xX7xXc1xX3xX5xX93xX115xX23xX22xX3xX6bxX6xX23xX3xX4xX1xX1a7xXbxX3xX1xX41xX23xX1xXcbxX3xX6bxX6xX23xX3xXexX1xX93xX3f6xX23xX22xX3xX44xX12fxX3xX44xX41xX3xX44xX63xX3xXexXdxX39fxX27xX3xX4xX1xX27xX68xX23xXcbxX3xX23xX1xX1a7xXexX3xX5xX41xX3xX4xX94xX3xX4xX1a7xX27xX3xX44xX63xX3xX3dxX31xX3xXexX27xX3cexXdxXcbxX3xXexXe91xX3xX5xX46xX3xXexX27xX3cexXdxX3xXexX3ax9054xXcbxX3xXexXe91xX3xX5xX46xX3xX23xXf59xXcbxX3xXexXe91xX3xX5xX46xX3xXexX77xXdxX3xX4x622dxX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXexX6xX6bxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX42xX6xX3axX22xXdxX23xX24xX3xXd7xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX13exX2dxXaxX2fxX0xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX26axXdxXaaxXexX1xX24xX3xX105xXd7xXd8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX98xX98xXdxX229xX6bxX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX229xX44xX23xX98xX23xX10xX26axX7xX98xXd7xXd8xX200xXf7xX98xX2xXd8xXd3xXaaxXd8xXd7xX2xX1e4xXd3xXf7xXf7xXexX105xX2xXd7xXf7xX5xXd7xX229xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xX4dxX41xX3xXcxX51xX23xX1xX3xX4xX56xX23xX22xX3xX2xX2xX3xXexX5exX23xX1xX3xX44xX63xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX3dxX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXaxX3xX26axXdxXaaxXexX1xX9xXaxX105xXd7xXd8xXaxX3xX98xX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xXexX3axX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX2fxX33xX1xXdxX63xX27xX3xXd7xX105xX98xX105xX98xXd7xXd8xXd7xXd8xXcbxX3xXexX6fxXdxX3xXcxX3axX12fxX3xX7xX36cxX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX379xX7bxX23xX22xXcbxX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xXcxX3axX10axX23xX3xX40bxX27xXc1xX4xX3xX92cxX93xX115xX23xX22xXcbxX3xX39axX15xX3xX44xXdxX39fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xXcxX1xX93xX3f6xX23xX22xX3xXexX3axX84xX4xX3xX30xX6xX23xX3xX30xX35xX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxX3xX6bxX27xX3cexXdxX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX44xX4axXdxX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX93xX3f6xX23xX22xX3xX44xX12fxX3xXcxX5exX23xX1xX3xXddxX15xX3xX30xXb8xX23xX3xXcxX3axX10xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xX98xXexXaaxX2fxX0xX98xXexX3axX2fxX0xX98xXexX6bxX13exXaaxX15xX2fxX0xX98xXexX6xX6bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX33xX189xX23xX3xX4xX10fxX3xX44xX41xX13exX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX173xXb8xXexX3xX5xX27xXbdxX23xX3xX4xXddxX6xX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1xXddxX3xXexX3axX3caxX3xX4dxX31xXdxX3xX23xX22xX1xX3bxX3xX44xX41xX3xX171xX3xX173xXdxXb8xX23xX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX380xX23xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxXcbxX3xX30xX6xX23xX3xX30xX35xX3xXexX1xX93xXcbxX3xX4xX77xX4xX3xX6bxX6xX23xXcbxX3xX6bxX31xXcbxX3xX23xX22xX41xX23xX1xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xXcbxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xX7x6e57xX3xXexXdxXb8xXbxX3xXexX12fxX4xX3xX6bxX3cexX3xX7xX27xX23xX22xXcbxX3xX1xX13exX41xX23xX3xXexX1xXdxX46xX23xX3xXaaxX84xX3xXexX1xX7bxX13exX3xX4xX77xX4xX3xX44xX189xX23xX3xX173xXdxX46xX23xX3xX44xX41xX3xXbxX1xX93xX94xX23xX22xX3xX77xX23xX3xX4xX8e7xX23xX22xX3xXexX77xX4xX3xX23xX1xX1a0xX23xX3xX7xX84xX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX16bxX3xXexX3cexX3xX4xX1xX10fxX4xX3xXexX1xX41xX23xX1xX3xX4xX8e7xX23xX22xX3xX379xX6fxXdxX3xX1xX31xXdxX3xX379xX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX173xX1d8xX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX1exX3xXd7xXd8xXd7xX1e4xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX388xX1xX93xX3xX44xXbdxX15xXcbxX3xXexX35xX23xX1xX3xX3dxXb8xX23xX3xX23xX22xX41xX15xX3xXd7xXc4xX98xX105xX98xXd7xXd8xXd7xXd8xXcbxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX44xX4axXdxX3xXd7xXc3xX98xXd3xXc3xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX84xX4xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX229xX3xX33xX8e7xX23xX22xX3xXexX77xX4xX3xXexX3cexX3xX4xX1xX10fxX4xX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX3dxX93xX115xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xX44xX41xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX94xX3xX8d4xX27xX6xX23xX3xX5xXdxX39fxX23xX3xX8d4xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX27xX68xX23xX3xX6bxX3bxX3xX23xX22xX1xXdxX39fxX42xX3xXexX396xX4xXcbxX3xX4xX1xX27xX3xX3dxX77xX13exXcbxX3xXexX3axX77xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX46xX42xX3xX4xX6xX13exXcbxX3xX8d4xX27xX77xX23xX3xXexX3axXdxX46xXexXcbxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX46xX23xX3xXexXc1xXexX3xX33xX1xX5exX3xXexX1xX3bxX3xX7xXc1xX3xX200xX1e4xX1exX33xXcxX98xXcxXcaxX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX44xX41xX3xX4xX77xX4xX3xX8d4xX27xX15xX3xX3dxX3bxX23xX1xXcbxX3xX1xX93xX4axX23xX22xX3xXaax73e5xX23xX3xX4xXddxX6xX3xXcxX3axX27xX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX13exXaaxX15xXaxX2fxX33xX77xX4xX3xX6bxX27xX3cexXdxX3xX5xX41xX42xX3xX44xXdxX46xX4xX3xX4xXddxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX23xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX44xX4axXdxX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX7bxX23xX22xX3xX6bxX31xX3xXexX3axX13exX23xX22xX3xXexX27xX10axX23xX3xXexX1xX10fxX3xXd7xXcbxX3xX3dxX115xXexX3xXd7xX3xX3dxX3exX3xX6bxX7bxX13exX3xX3dxX7bxX42xX3xXexXc1xXexX3xX4xX77xX4xX3xX15xX39fxX27xX3xX4xX10axX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX229xX98xX229xX0xX98xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX353xX13exX27xX3axX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX13exX3xX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX229xX44xX23xX0xX98xXbxX2f