Quy hoạch tổng thể Y tế Hà Tĩnh phải toàn diện, đúng tầm, có tính khả thi
Sáng 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, do Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ Y tế lập.
6783xba61xbfafx7d1fx6f12x919ex7afaxe873xc4cexX7x9fa7xbeadx9a25x75d5xee4ax760bxX5xa8b5xXaxX3xX7xXex9e3fxX5xX10xX9xXaxXexX10x6b48xXexd4bexX6xX5xXdx8c21x7d8fxaba5xX3x9bd9xe833xX7xXexXdx7169xX15xXax8672xb92cxX27xX15xX3xX1xa792xc789xX4xX1xX3xXex979bxX23xX22xX3xXexX1xf88dxX3x80aexX3xXexc05cxX3xb55cx765bxX3xXcxf324xX23xX1xX3xXbxX1x7b4axXdxX3xXexX34xX48xX23xX3xbed0xXdxbb63xX23xd1c1xX3xf751xdd95xX23xX22xX3xXexa472x8b84xX5dxX3xX4x9a45xX3xXexbe4fxX23xX1xX3xe4b6xX1xX51xX3xXexX1xXdxX0xe32bxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xX59xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exc337x8e2exX23xX22xX3xbfb6xX79xbd53xX5dxX3x7092xX1xX6axX3x816bxX1x9e15xX3xXexa3f8xX4xX1xX3xc0efxa9f8x771bx75b4xX3xXex7185xX23xX1xX3xXc3xX22xX27xX15x9605xX23xX3xXcxX1xXdxX5bxX23xX3xX4xX1xXbaxX3xXexa806xce07xX3xX4xX27xb46axX4xX3xX1x8c15xXbxX3xX23xX22xX1xX10xX3xc59dxXabxX34xX3xX4xXabxX34xX3xX59x8d47xX3xXexX1xX51xX34xX3xa010xX2fxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX3axX23xX22xX3xXexX1xX40xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX1xX5bxX3xXexX1x9306xX23xX22xX3xX15xX3xXexX45xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX5fxX45xX23xX3xX23x7bacxX66xX3xd401x99d0xX13bxX13cxX5dxX3xXexX65xX66xX3xX23xX1xXdexX23xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cx891fxX13cx961fxX5dxX3xX59xX34xX3xa732xXdxX5bxX23xX3xXb8xX1xXdxX45xX23xX3xX5xd105x77e5xX4xX3xf1dbxX48xX3xXb8xX1xX6dxX23xX1xX3xX7xXabxX4xX1xX3xX15xX3xXexX45xX3xX1exX3xXc2xXe2xX3xX42xX3xXexX45xX3xX5xb12axXbx70b7xX0xX79xXbxX2exX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xXeexX34xXddxX59xX10xXddxX9xXaxX13cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xe020xXdxX59xXexX1xX9xXaxX13bxX13cxX13cxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXddxXaxX2exX0xXexXeexX34xX59xX15xX2exX0xXexXddxX2exX0xXexX59xX2exX0xXdxX66xX22xX3xX7xXddxX4xX9xXaxX79xX79xXdxX18cxXeexX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX18cxX16cxX23xX79xX23xX10xX1c3xX7xX79xX2xX13bxX13bxX154xX79xXb1xXafxX59xa339xX2x704fxX2xX215xX13cxX13cxXexX13bxX13cxX13bxXafxX217xX5xX13cxX18cxX26xXbxX22xXaxX3xX79xX2exX0xX79xXexX59xX2exX0xX79xXexXddxX2exX0xX79xXexXeexX34xX59xX15xX2exX0xX79xXexX6xXeexX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXc4xXf7xX3xXexX1xX51xX34xX3xX22x998dxX66xX3xX217xX3xXbxX1xX65xX23xX24xX3xXcxX1xXf7xX4xX3xXexXddxX35xX23xX22xX3xX4xX1xX138xX66xX3xX7xX6axX4xX3xX7xe030xX4xX3xX71xX1x8ec6xX10xX3xX23xX1xd260xX23xX3xX59xX2a6xX23xX3xb827xXb8xXaaxXaaxf727xXc3xXc4x871fxX3xXexXc7xX23xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX34xX35xX23xX3xX13bxX13cxX13cxXafxX1exX13bxX13cxX2xX2x923axX3xX23xX1xX27xX3xX4xX65xX27xX3xXeexX51xX34xX3xX16cxX5bxX5dxX3xX4xX1xX138xX66xX3xX7xX6axX4xX5dxX3xX23xX2a6xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xXaaxX2b1xXc3xXc4xX3xXexXc7xX23xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX13bxX13cxX2d6xX3x915exX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX23xX22xX48xX23xX1xX3xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX13bxX13cxX3xX16cxX48xX3xXexX65xX66xX3xX23xX1xXdexX23xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX154xX13cxX2d6xX3xX4xXabxX4xX3xX22xXdxX51xXdxX3xXbxX1xXabxXbxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX16cxX48xX3xXexX3axX3xX4xX1xX29cxX4xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX5bxX23xX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX15cxb538xX3xX23xXe2xXdxX3xX59xX27xX23xX22xX3xX31bxX27xXdxX3xX1xX34xX35xX4xX1xX5dxX3xX5fxX168xX169xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX29cxX4xX3xXexXddx7a36xX23xX3xX4x976fxX3xX7xe39exX3xXc3xX22xX1xXbdxX3xX5fxXbdxX23xX1xX3xX7xX122xX3xX2xX154xX79xX13bxX13cxX13cxcfafxX79xXc3xX3xc45dxX1exXb8xXb4xX5dxX3xXc3xX22xX1xXbdxX3xX5fxXbdxX23xX1xX3xX2xX215xX79xX13bxX13cxX13cxX414xX79xXc3xX3xX418xX1exXb8xXb4xX3xX16cxX48xX3xXexX1xb375xX23xX22xX3xXexX168xX3xX5xXdxX3f8xX23xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX7xX122xX3xX13cxX154xX79xX13bxX13cxX13cxX414xX3xX16cxX48xX3xXexX1xX43cxX23xX22xX3xXexX168xX3xX7xX122xX3xX13cxX217xX79xX13bxX13cxX13cxX414xX3xX4xXbaxX6xX3xXc2xXe2xX3xX42xX3xXexX45xX18cxX3xXcxX1xX10xX34xX3xX5fxX6axX5dxX3xX31bxX27xXdxX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX4x80cexX3xXexX1xX40xX3xX16cxX3d3xX3xX4xXabxX4xX3xXbxX1x9b07xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3f8xX23xX3xX66xX43cxX23xX5dxX3xX23xX22xX1xXdxX5bxXbxX3xX16cxX490xX2d6xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX490xX4xX3xXexXddxXf7xX4xX3xXexX1xX27xXe2xX4xX3xXaaxX3ffxX3xX42xX3xXexX45xX18cxX3xb070xXdxX3f8xX23xX22xX3xX4xXabxX4xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xX7xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX5bxXbxX3xXexXddxXf7xX4xX3xXexX1xX27xXe2xX4xX3xXaaxX3ffxX3xX42xX3xXexX45xX5dxX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX13bxX13cxX5dxX3xX1xX5bxX3xXexX1xX122xX23xX22xX3xX15xX3xXexX45xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xXexXc7xX23xX1xX3xX7xeb15xX3xX4xX6axX3xX13bxX215xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX5dxX3xXexXddxX34xX23xX22xX3xX5fxX6axX3xX4xX6axX3xX217xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xX5fxX168xX169xX4xX3xXexX1xX48xX23xX1xX3xX5xX18axXbxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX34xX35xX23xX3xX13bxX13cxX2xX13bxX1exX13bxX13cxX2xX217xX3xX2adxXc2xX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xXcxX2a6xX66xX3xXcxX1xX65xX23xX2d6xX3xXc2xX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xd418xbabcxXexX2d6xX3xXc2xX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xX418xX6xX3xX71xX1xX34xX6xX3xX71xX1xX27xX3xX16cxXf7xX4xX3xX15cx6f59xX23xX22xX3x73f8xX23xX22xX2d6xX3xXcxXddxX27xX23xX22xX3xXexX2a6xX66xX3xX71xXdxX40xX66xX3xX59xXbdxX4xX1xX3xX15xX3xXexX45xX3xX31bxX27xX122xX4xX3xXexX45xX2d6xX3xXcxXddxX27xX23xX22xX3xXexX2a6xX66xX3xXb8xf8e2xXbxX3xX4xX29cxX27xX3xX2xX2xX217xX2b4xX5dxX3xX4xX6axX3xX215xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xX5fxX168xX169xX4xX3xXexX1xX48xX23xX1xX3xX5xX18axXbxX3xXexXddxX34xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX34xX35xX23xX3xX13bxX13cxX2xXb1xX1exX13bxX13cxX13bxX13cxX3xX2adxXc2xX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xXaaxX51xX23xX3xXc3xX1xXdxX2d6xX3xXc2xX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xX418xX6xX3xX71xX1xX34xX6xX3xX71xX1xX27xX3xX16cxXf7xX4xX3xXcxX1xX35xX4xX1xX3xX2b1xX1xX3f8xX2d6xX3xXcxXddxX27xX23xX22xX3xXexX2a6xX66xX3xXaaxX2b1xe414xX418xX3xX16cxX48xX3xX15cxXaaxX598xXcxX2b4xX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb8xXabxX4xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xX1xX27xX15xX5bxX23xX5dxX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX13bxX13cxX5dxX3xX7xX122xX3xX5xX168xX169xX23xX22xX3xX4xXabxX4xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xX15xX3xXexX45xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xX1xX27xX15xX5bxX23xX3xX71xX1xX43cxX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xX5fxX3axXdxX3xX7xX34xX3xX16cxc944xXdxX3xX1xXdxX5bxX23xX3xXexX35xXdxX18cxX3xX15cxX3d3xX3xX5fxXbdxX23xX1xX3xX1xX168xX710xX23xX22xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX154xX13cxX5dxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX490xX4xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX1xX5bxX3xXexX1xX122xX23xX22xX3xX15xX3xXexX45xX3xXexXc7xX23xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX1xX168xX710xX23xX22xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xX5fxX35xXdxX3xX1xX6axX6xX5dxX3xX16cx8284xX6xX3xX5fxX51xX66xX3xXeexX51xX34xX3xXexX6dxX23xX1xX3xX1xX5bxX3xXexX1xX122xX23xX22xX3xX16cxX48xX3xXexX6dxX23xX1xX3xX5xXdxX3f8xX23xX3xXexX490xX4xX3xXexXddxX34xX23xX22xX3xX1xX34xX35xXexX3xX5fxXe2xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3f8xX23xX3xX66xX43cxX23xX3xX4xXbaxX6xX3xXexX77axX23xX22xX3xXexX27xX15xX45xX23xX3xX16cxX48xX3xX22xXdx913cxX6xX3xX4xXabxX4xX3xXexX27xX15xX45xX23xX2d6xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX4xX2a6xX23xX3xX5fxX122xXdxX5dxX3xX1xX169xXbxX3xX5xb336xX3xX22xXdxX7d3xX6xX3xX4xXabxX4xX3xXeexX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xX418xX6xX3xX71xX1xX34xX6xX3xX16cxX48xX3xX4xX1xX27xX15xX3f8xX23xX3xX71xX1xX34xX6xX2d6xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX15xX3xXexX45xX3xXbxX1xX3axX3xX4xX18axXbxX3xX71xX45xXexX3xX1xX169xXbxX3xX15xX3xXexX45xX3xX4xX1xX27xX15xX3f8xX23xX3xX7xX2a6xX27xX5dxX3xX22xXdxX7d3xX6xX3xX15xX3xX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xX5fxX35xXdxX3xX16cxX710xXdxX3xX15xX3xX1xXe6xX4xX3xX4xX3axX3xXexXddxX27xX15xX3d3xX23xX5dxX3xX59xXf7xX3xXbxX1xX49fxX23xX22xX3xX16cxX48xX3xX5fxXdxX3d3xX27xX3xXexXddxXbdxX5dxX3xX22xXdxX7d3xX6xX3xX15xX3xXexX45xX3xX4xX43cxX23xX22xX3xX16cxX48xX3xXexX168xX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb8xXabxX4xX3xX5fxX35xXdxX3xXeexXdxX40xX27xX3xXexX1xX6xX66xX3xX59xXf7xX3xX5fxb8cbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xXf7xX4xX3xXbxX1xXabxXexX3xXeexXdxX40xX27xX3xX4xXabxX4xX3xX7faxX3xX71xXdxX45xX23xX3xXeexX3axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX59xXf7xX3xXexX1xX51xX34xX3xX23xX1xd61dxX66xX3xX1cxX2a6xX15xX3xX59xXf7xX23xX22xX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX3axX23xX22xX3xXexX1xX40xX3xXbxX1xXabxXexX3xXexXddxXdxX40xX23xX3xX1xX5bxX3xXexX1xX122xX23xX22xX3xX15xX3xXexX45xX3xXexXc7xX23xX1xX3xX5fxX45xX23xX3xX23xX138xX66xX3xX13bxX13cxX13bxX13cxX3xX16cxX48xX3xXexX65xX66xX3xX23xX1xXdexX23xX3xX13bxX13cxX154xX13cxX3xXbxX1xc2c6xX3xX1xX169xXbxX3xX16cxX710xXdxX3xX5fxXdxX3d3xX27xX3xX71xXdxX5bxX23xX3xXexX1xXf7xX4xX3xXexX45xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX23xX1xX168xX3xX1cxX2a6xX15xX3xX59xXf7xX23xX22xX3xX31bxX27xX15xX3xX66xX43cxX3xX66xX35xX23xX22xX3xX5xX168xX710xXdxX3xXbxX1xX51xXdxX3xX5fxXdxX3xX5fxX43cxXdxX3xX16cxX710xXdxX3xX4xX1xX5eexXexX3xX5xX168xX169xX23xX22xX2d6xX3xX4xX65xX23xX3xX4xX6axX3xX59xXf7xX3xXeexXabxX34xX3xX4xXabxX4xX3xX15xX45xX27xX3xXexX122xX3xXexXabxX4xX3xX5fxXe2xX23xX22xX3xX5fxX45xX23xX3xX1xX5bxX3xXexX1xX122xX23xX22xX3xX15xX3xXexX45xX3xXexXddxX34xX23xX22xX3xXexX1x70f1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX710xXdxX2d6xX3xXeexX3axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX59xX6xX23xX1xX3xX66xX490xX4xX3xX4xXabxX4xX3xX59xXf7xX3xXabxX23xX3xX168xX27xX3xXexXdxX3f8xX23xX2d6xX3xXeexX3axX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xX3f8xX66xX3xX4xXabxX4xX3xX23xX22xX27xX27cxX23xX3xX5xXf7xX4xX3xX1cxX2a6xX15xX3xX59xXf7xX23xX22xX5dxX3xX71xX1xX43cxX23xX22xX3xX23xX3f8xX23xX3xX4xX1xXc7xX3xX59xXf7xX6xX3xX16cxX48xX34xX3xX71xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xXc3xX1xX48xX3xX23xX168xX710xX4xX2d6xX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX4xXabxX4xX3xXeexX5bxX23xX1xX3xX16cxXdxX5bxX23xX3xX418xX6xX3xX71xX1xX34xX6xX3xX71xX1xX27xX3xX16cxXf7xX4xX3xX23xX3f8xX23xX3xX4xX2a6xX23xX3xX5fxX122xXdxX3xX22xXdxX7d3xX3xX4xXabxX4xX3xX16cxX982xX23xX22xX3xX66xXdxX3d3xX23xc30axX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2b1xX45xXexX3xX5xX27xX18axX23xX3xX4xX27xXe2xX4xX3xX1xXe6xXbxX5dxX3xXb4xX1xX6axX3xXb8xX1xXbaxX3xXexXbdxX4xX1xX3xXc1xXc2xXc3xXc4xX3xXc3xX22xX27xX15xXcfxX23xX3xXcxX1xXdxX5bxX23xX3xX4xX1xX34xX3xXddxX925xX23xX22xX3xX59xXf7xX3xXexX1xX51xX34xX3xX16cxX3d3xX3xX4xX3fcxX3xXeexX51xX23xX3xX5fxX8f3xX3xX71xX1xXabxXdxX3xX31bxX27xXabxXexX3xX5fxX168xX169xX4xX3xXexX3axX23xX22xX3xXexX1xX40xX3xX31bxX27xXdxX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX66xX35xX23xX22xX3xX5xX168xX710xXdxX3xX42xX3xXexX45xX18cxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX3f8xX23xX5dxX3xX5fxX2a6xX15xX3xX5xX48xX3xX66xXe2xXexX3xX4xX43cxX23xX22xX3xXexXddxXdexX23xX1xX3xX71xX1xX34xX6xX3xX1xXe6xX4xX3xX23xX3f8xX23xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX5fxX168xX169xX4xX3xX1cxX2a6xX15xX3xX59xXf7xX23xX22xX3xX7xXabxXexX3xXexX1xXf7xX4xX5dxX3xX5fxXabxXbxX3xX29cxX23xX22xX3xX66xX34xX23xX22xX3xX66xX27xX122xX23xX3xX66xXe2xXexX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xX1xX34xX48xX23xX3xX4xX1xXc7xX23xX1xX5dxX3xX4xX65xX23xX3xXexX1xXdxX45xXexX5dxX3xX4xX1xX5eexXexX3xX5xX168xX169xX23xX22xX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb4xX1xX6axX3xXb8xX1xXbaxX3xXexXbdxX4xX1xX3xXc1xXc2xXc3xXc4xX3xXexXc7xX23xX1xX3xX5fxX3d3xX3xX23xX22xX1xXbdxX3xX4xX1xXbaxX3xX5fxX65xX27xX3xXexX168xX3xX16cxX48xX3xX5fxX3fcxX23xX3xX16cxXbdxX3xXexX168xX3xX16cxX5eexX23xX3xXbxX1xX122xXdxX3xX1xX169xXbxX3xX4xX1x691axXexX3xX4xX1xX531xX5dxX3xX7xX34xXabxXexX3xX1cx6d98xXexX5dxX3xX4xX18axXbxX3xX23xX1xX18axXexX3xX5xX35xXdxX3xX7xX122xX3xX5xXdxX5bxX27xX5dxX3xX4xX1xXc7xX3xX7xX122xX5dxX3xX5fxXdxX3d3xX27xX3xX4xX1xXc7xX23xX1xX3xX66xXe2xXexX3xX7xX122xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX3f8xX27xX5dxX3xX5fxXdxX3d3xX27xX3xX4xX1xXc7xX23xX1xX3xX5xX35xXdxX3xX23xX1xX7d3xX23xX22xX3xX23xXe2xXdxX3xX59xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX168xX6xX3xXbxX1xX982xX3xX1xX169xXbxX3xX16cxX710xXdxX3xX5fxXc98xX4xX3xXexX1xX982xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xX1xX168xX710xX23xX22xX3xX5fxX45xX23xX3xX66xXe2xXexX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX34xX48xX23xX3xX59xXdxX5bxX23xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xXexX65xX66xX5dxX3xX4xX6axX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX1xX51xX3xXexX1xXdxX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX34xX59xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb4xX1xX6axX3xXb8xX1xXbaxX3xXexXbdxX4xX1xX3xXc1xXc2xXc3xXc4xX3xXexXc7xX23xX1xX3xXc3xX22xX27xX15xXcfxX23xX3xXcxX1xXdxX5bxX23xX3xX4xX5b8xX23xX22xX3xX5fxX8f3xX3xX22xXdxX6xX34xX3xX23xX1xXdxX5bxX66xX3xX16cxX490xX3xX4xX1xX34xX3xX4xXabxX4xX3xX23xX22xX48xX23xX1xX3xX5xXdxX3f8xX23xX3xX31bxX27xX6xX23xX3xXexX1xX6xX66xX3xX22xXdxX6xX3xXexX168xX3xX16cxX5eexX23xX3xX5fxX40xX3xX1xX34xX48xX23xX3xXexX1xXdxX5bxX23xX3xX5fxX168xX169xX4xX3xX66xXe2xXexX3xX31bxX27xX15xX3xX1xX34xX35xX4xX1xX3xXexX122xXexX3xX23xX1xX5eexXexX18cxX0xX79xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74c7xX27xXexX1xX34xXddxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXddxXdxX22xX1xXexXaxX2exXc2xXdxX5bxX23xX3xXc3xX1xX27xX23xX22xX0xX79xXbxX2e
Biện Nhung