Yamaha ra mắt xe ga Blue Core giá mềm mới
Fascino là xe ga mới nhất sử dụng động cơ Blue Core của tên tuổi Nhật Bản. Tại thị trường Ấn Độ, xe tay ga này có giá bán khoảng 822 USD.
7ae1x110b2x9c6ax982fx9e24x12df6x9b6dxca91x1360exX7x11ec1xa62exad83xa35dx7d4cx113edxX5x116e1xXaxb95dx120dfxX6xc497xX6xX1xX6xX3x120f8xX6xX3xX15xd5ccxXexX3xfcdaxX10xX3xca97xX6xX3xee96xX5xf0cbxX10xX3xd881xfacfxX1axX10xX3xX24xXdxd51bxX3xX15xdee7xX15xX3xX15xf91bxXdxX0xc85dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc6axX10xX6xf1bbxXaxX12x9f4bxX6xX7xX4xXdx8f63xX2dxX3xX5xdf24xX3xX21xX10xX3xX24xX6xX3xX15xX3axXdxX3xX57xX1x9683xXexX3xX7x10a3exX3xX4fx10c38xX57xX24xX3xa51bxfc1cxX57xX24xX3xX4xf6fcxX3xX27xX5xX29xX10xX3xX2cxX2dxX1axX10xX3xX4xe816xX6xX3xXexec3bxX57xX3xXexX29x8aa7xXdxX3x139edxX1xfbf0xXexX3xX27xeed9xX57x10498xX3xXcx102ebxXdxX3xXexX1x11224xX3xXexX1ax7f94xe60axX57xX24xX3xecd8xX57xX3xcf44xX75xaf41xX3xX21xX10xX3xXexX6x117f6xX3xX24xX6xX3xX57xX5bxXb8xX3xX4x1055dxX3xX24xXdxX33xX3x8e56xX33xX57xX3xdeafxX1xX2dxX99xX57xX24xX3x13ddbx11bb3xXd4xX3x10ec9x9b54xa650xX9bxX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xXc8xX5xX10xX3x825fxXdxX4fxXexX1xX9xXaxXd4x119afxXeexXaxX3xXc8xX2dxX1axX4fxX10xX1axX9xXaxXeexXaxX3xX6xX5xXdxX24xX57xX9xXaxX4xX10xX57xXexX10xX1axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX57xX24xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4fxX4fxXdxX57xX24xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexXc8xX2dxX4fxXb8xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX2dxX4fxXb8xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexd669xX6xX5xXdxX24xX57xf292xX3x124f4xX29xX7xXexXdx13500xXb8x116b7xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1axX10xX164xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX3dxX3dxXc8xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX57xX1xX9bx8c68xX57xX3dxX2dxX164xX4xXccxX10xX4fxXdxXexX2dxX1axX3dxX10xX4fxXdxXexX2dxX1axX3dxX164xX4xXccxX10xX4fxXdxXexX2dxX1axX9bxX1xXexX15xX5xf499x8332xX57xX7xXexX6xX57xX4xX10xX93xX6xX15xX10xX9xXexX21xXexX2cxX2dxX57xXexX10xX57xXexX164x10fbax874cxbf72xc17dxX2cx7e0axXcxX2dxX2dxX5xXc8xX6xX1axX9x12fe4xX7xcb81xX2dxX1axXexX6xX5xX1bfxX4fxXdxXexX2dxX1axXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX9bxXc8xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX57xX1xX9bxX183xX57xX3dxX57xX10xXe6xX7xX3dxX2x10ca7xX2xXd3xX3dxX2xXeexX1fexX4fxdb77xX2xX1fexec85xX209xXeexXeexXex106a3xX20exX20ex8f2exXeexX5xXeexX9bxX15fxXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX1a7xX15xX6xX24xX10xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1axX12xX0xX3dxXexXc8xX2dxX4fxXb8xX12xX0xX3dxXexX6xXc8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX2dxX4fxXb8xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX157xX6xX5xXdxX24xX57xX15dxX3xX15fxX29xX7xXexXdxX164xXb8xX166xXaxX12xXd8xX6xX29xX3xX93xX2dxedcdxX282xX6xX3x11cc9xX1axX6xX57xX4fxX10xX3xXexX9exXdxX3xX1c2xXdx99a8xXexX3xX93xX6xX15xXb1xX3xXd8xX2dxX29xX5xX3xX286xXcxX2xXd4xX1fexX3x1143axX3xX1a7xX57xX4fxX2dxX57xX10xX7xXdxX6xXb1xX3xX74xX75xX57xX24xX3xX4xX7axX3xX27xX5xX29xX10xX3xX2cxX2dxX1axX10xX3xXexXdx1080exXbxX3xXexX70xX4xX3xX74xXa7xfd27xX4xX3xX1x1256dxX57xX24xX3xX21xX10xX3xX93xX1xX95xXexX3xX27xX99xX57xX3xXexX1axX6xX57xX24xX3xXc8xXa3xX3xXexX1axX8bxX57xX3xX52xX6xX7xX4xXdxX57xX2dxX3xX1axX6xX3xX15xX1exXexX3xXexX9exXdxX3xXacxX57xX3xXafxX75xX9bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX2dxX4fxXb8xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX157xX6xX5xXdxX24xX57xX15dxX3xX15fxX29xX7xXexXdxX164xXb8xX166xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX4xc922xX57xX24xX3xXc8xf109xX3xX4xX87xX6xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xXb1xX3xX52xX6xX7xX4xXdxX57xX2dxX3xXexX1axX6xX57xX24xX3xXc8xXa3xX3xX74xX75xX57xX24xX3xX4xX7axX3xef89xX3xXexX1xd829xXb1xX3xX2xX2xX209xX3xXbxX1xee35xX57xX3xXccxX1xX348xXdxXb1xX3xX4xX343xX57xX24xX3xX7xX29xX69xXexX3xX20exXb1xX2xX3xX15xX2d4xX3xX5x92cbxX4xX3xXexX9exXdxX3xX20exX9bxX1fexXeexXeexX3xX183xd72exX57xX24xX3dxXbxX1x10d6cxXexX3xX183xX5bxX3xX15xX343xX157xX15xX10xX57xX3xX21xX2dxX1exX57xX3xX4xX397xX4xX3xX74xX9exXdxX3xXd3xXb1xX2xX3xX93xX15xX3xXexX9exXdxX3xX1fexX9bxXeexXeexXeexX3xX183xX3a5xX57xX24xX3dxXbxX1xX3abxXexXb1xX3xXexe739xX4xX1xX3xX1xX2d0xXbxX3xX4xX343xX57xX24xX3xX57xX24xX1xX293xX3xX27xX5xX29xX10xX3xX2cxX2dxX1axX10xX9bxX3xX1c1x8ebfxX4xX3xXexXdxX8bxX29xX3xX1xX6xX2dxX3xX57xX1xXdxX8bxX57xX3xX5xXdxX293xX29xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX4xX343xX57xX24xX3xXc8xX348xX3xXex9ccfxX3xX57xX1xX5bxX3xX7xX99xX57xX3xX21xX29xX69xXexX3xX5xX5bxX3xX206xX206xX3xXccxX15xX3dxX5xX3e2xXexX9bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX2dxX4fxXb8xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX157xX6xX5xXdxX24xX57xX15dxX3xX15fxX29xX7xXexXdxX164xXb8xX166xXaxX12xXcxX1axX6xX57xX24xX3xXc8xXa3xX3xX6xX57xX3xXexX2dxX5bxX57xX3xXexX1axX8bxX57xX3xX21xX10xX3xX5xX5bxX3xX1xX293xX3xXexX1xX348xX57xX24xX3xXbxX1xX6xX57xX1xX3xXexX6xX57xX24xX3xXexX1axX348xX57xX24xX3xXexX1axXa7xX3axX4xXb1xX3xX7xX6xX29xX9bxX3xce7fxX3e2xX4xX1xX3xXexX1xXa7xX3axX4xX3xXc8xX33xX57xX1xX3xX21xX10xX3xX4xf04exX57xX24xX3xX2a6xX3xX15xX400xX4xX3xX211xXeexX3dxX2xXeexXeexX157xX2xXeexX9bxX3xX27xX373xX57xX1xX3xX21xba22xX57xX24xX3xX21xX10xX3xX4fxX29xX57xX24xX3xXexX3e2xX4xX1xX3xX1fexXb1xXd4xX3xX5xX3e2xXexX9bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX2dxX4fxXb8xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX157xX6xX5xXdxX24xX57xX15dxX3xX15fxX29xX7xXexXdxX164xXb8xX166xXaxX12xXcxX9exXdxX3xXexX1xXa3xX3xXexX1axXa7xXa8xX57xX24xX3xXacxX57xX3xXafxX75xXb1xX3xX52xX6xX7xX4xXdxX57xX2dxX3xX4xXc2xX3xX24xXdxX33xX3xXexXa7xX7axX57xX24xX3xX74xXa7xX7axX57xX24xX3xXccxX1xX2dxX99xX57xX24xX3xXd3xXd4xXd4xX3xXd7xXd8xXd9xX9bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX2dxX29xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xdd9dxXdxX57xX24xX0xX3dxXbxX12
sydong