Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (19/9), Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại TP Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp.
fd81x158bdx14e5ex1237bx15a6ex1b174x1b6d0x10c72x1b0b6xX7x17910x1610ax11450x1219cx14a60x1a1e2xX5x17ec8xXax16e91x11555x158ccxXdxX3xX1x13180xXdxX3x127afxX14xXdxX3x1a0efxXdx1acbex16a2cxX3x163d5x1a69cx1b24cx143b1xXdxX3x1bb3bx17825xX24xX25xX3xX25xXdx1242fx16cd0xX3x15d31x191cfx10ebexX3x176a0x10de2xX24xX25xX3x11715x1156dxX3xX1fx17cd8xX32xX3xX3dx1b6a3xX3xXcx18520xX3x14abfxX22x11433xX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bx1b842xXbxX0x1044cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cd9xX10xX6xX38xXaxX12x1005exX31xX24xX25xX3xX24xX6xX36xX3x163c1xX2x1b7eaxX62xX82x13a81x19976xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXex12ea2xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcx1418axX24xX1xX3xX5x125f0xX24xX3xXexX1x12d17xX3x13af2x10327xXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45x150cdxX3x14bb7x18436xX3x18537x1b955xX2x1045bx18dedxXe7xXe8xXe7x10478xX3xX38xXdx17163xX24xX3x120d7xX6xX3xXexX14xXdxX3xXcx18a9fxX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX1bx106d8xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbx102daxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17c6cxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax19864xXdxX38xXexX1x13116xX3x19d09xX2x17833xXbxX34x16c11xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3x1444dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXe7xXefxXe7xX82xXexX2xXe8xXe7xX15exX5xXeaxXebxXe7xX6xX11dx129cbxXbxX25x1b860xXf6xX9xXeax177e8xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX1b0xX22xX7xXexXdx121b8xX36xX163xXaxX12xXfexX1x1861dxX3xX2axX1x1995fxX3xXex18a6axX4xX1xX3xXcxX1xX26xX27xX24xX25xX3xXexXf6xX39xX4xX3x10cc7xX12dx10b05x1311cxX3xXexXc5xX24xX1xX3xX13x1300axX24xX25xX3x1b9a1xX22xX4cxX4xX3xXd9xXdxX24xX1xX86xX3xXcxXf6xX26x19c3axX24xX25xX3xX1fxX6xX24xX3xX263xX35xX24xX3xX3dx11356xX24xX3xXcxXc5xX24xX1xX3xX24dxX36xX3xXfexX1xX6xX24xX3xX2axX6xX32xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX86xX3xX12dx19780xX3xXexX1xX26xX3xXcxX1xX3exX24xX1xX3xX24dxX36xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX262xX25xX22xX36xXf3xX24xX3xX71x1a64fxX24xX25xX3x142b5xXcdxX24xX1xX86xX3xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX71xX13xX262xX263xX3xXd9x1a992xX3xX71xX2c5xX24xX25xX3xX71xX41xXdxX163xX3xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3x1ae07xX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4x15f35xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXd9xXdxX45xXexX3xX262xX6xXe2xX3xXebxX3xX5xXdxX24xX1xX3xXe2x17d35xX4xX3xXfexX1xX6xX24xX3x15822xX1x17ab1xX4xX3xXcx190e6xX3xX4x16f59xX24xX25xX3xX2xXefxX160xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX38xX39xX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xX12dxX31xX32xX3xX4xX31xX32xX3xXexX48xX24xX25xX3xXe4xX308xXexX86xX3xX1bxX31xX24xX1xX3xX25xXdxX31xX3xXe4xX308xXexX3xX4axX22xX41xX3xX160xX3xX24x1a8d9xXe2xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xX262xX25xX1xX250xX3xX4axX22xX36xX308xXexX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX5xXd2xX24xX3xXexX1xXd7xX3xXd9xXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXefxX3xXebxX3xXe7xXe8xX2xXeaxX3xXe4xX1x19c7exX24xX25xX3xX1bxX250xX24xX1xX15cxX3xX262xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xX4axX22xX6xX86xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX22xX36xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xXd2xX24xX3xX36x174bdxX22xX3xX24xX26x1ba51xX4xX86xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX1xX86xX3xX25xX330xX24xX3xX1fxX249xX3xX4xX337xX24xX25xX3xX38xX35xX24xX3xXexX18xX4xX86xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1fxX3exX32xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX38xX35xX24xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX24xX1xX3exX3xX1bxX109xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX25xXdxX6xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xXexX4cxXexX3xX4xX31xX4xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX36xX44dxX22xX3xX24xX26xX452xX4xX86xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX22xX18xX4xX3xX3dxX28axX24xX3xX1bxX18xX24xX25xX3xX38xX32xX3xX262xX1xX3exX3xX24xX26xX452xX4xX3xX3dxX3exX3x13faexXcxXcxX26fxX3xXbxX1xX31xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX163xX3xX1bx129eaxX36xX3xXe2xX14xX24xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX32xX14xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX3xXexX334xX3xXexX1xXdxX45xX24xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX1bxX14xX32xX86xX3xX4xX1x15353xXbxX3xX1xX3exX24xX1xX3xXexX4cxXexX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX24dxX3xXexXf6xX26x11ae1xX24xX25xX86xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX86xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX22xX28axXexX3xX4xX24dxX6xX3xX13xX41xX24xX25xX86xX3xX262xX1xX3exX3xX24xX26xX452xX4xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xXfexX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3x11696xXcxX32xX3exX24xX3xX38xX35xX24xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX24xX2bxX24xX25xX3xXexX1xX2bxX24xX3xXe2xX452xXdxX86xX3xX1bxX2bxX3xXexX1xX250xX3xX3dxX39dxX24xX3xXe2xXdxX24xX1xX86xX3xX7xX4cxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX27xXdxX86xX3xX1bxX5fxXbxX3xX1bxX14xX32x1101dxX86xX3xX3dxX452xXdxX3xX2xXe8xX3xX24xX18xXdxX3xX38xX22xX24xX25xX3xX597xX12dxX41xX36xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX27xXdxX86xX3xX1fxX6xX3xX1bxX5fxXbxX3xX1bxX14xX32xX5e8xX3xX1bxX109xX3xXe2xX6xX24xX25xX3xX5xX14xXdxX3xX1xXdxX45xX22xX3xX4axX22xX41xX3xXexX1xXdxX308xXexX3xXexX1xX39xX4xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xX4xX22xX18xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXf6xXdxX21xX24xX3xXe4xXdxX24xX1xX3xXexX308xX86xX3xX34xX249xX6xX3xX1bxX249xXdxX3xX25xXdxX41xXe2xX3xX24xX25xX1x18606xX32xX86xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX24xX2bxX24xX25xX3xXexX1xX2bxX24xX3xXe2xX452xXdxX86xX3xX1bxX2bxX3xXexX1xX250xX3xX3dxX39dxX24xX3xXe2xXdxX24xX1xX11dxX11dxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXe7xX15exXe7xXe7xXexX1b7xX160xX15exXe7xX5xX15exXebxXe2xX25xXebxXe8xX16dxX82xXe7xX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xXefxXe8xXe7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX1b0xX22xX7xXexXdxX242xX36xX163xXaxX12xXcxX1xX26xX3xXe4x11a41xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX262xX25xX22xX36xXf3xX24xX3xX13xX39dxX24xX25xX3xX13xX14xXdxX3xX1fxX31xX32xX3xX4xX31xX32xX3xXe4xX308xXexX3xX4axX22xX41xX3xX160xX3xX24xX39dxXe2xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xX262xX25xX1xX250xX3xX4axX22xX36xX308xXexX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX262xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX5xXd2xX24xX3xXexX1xXd7xX3xXd9xXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXefxX3xXebxX3xXe7xXe8xX2xXeaxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xX13xX27xXdxX3xX7xX4cxX24xX25xX3xX3dxX28axXexX3xX4xX1xX532xXexX86xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xXd2xX24xX3xX4xX24dxX6xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1fxX3exX32xX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXe4xX1xX2bxX24xX25xX3xX24xX25xX334xX24xX25xX3xX1bxX26x19c8axX4xX3xX4xX41xXdxX3xXexX1xXdxX45xX24xX86xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX549xX3xX7xX27dxX3xXexX1xX27xX3xXexX39xX3xX1bxX26xX8e8xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX86xX3xX1bxX31xXbxX3xXd7xX24xX25xX3xX24xX1xX22xX3xX4xXd2xX22xX3xXexX2a6xX24xX3xX24xX25xX26x16178xX24xX25xX86xX3xX1xX32xX14xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX3xX4xX24dxX6xX3xXexX2bxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX24xX25xX3exX36xX3xX4xX3exX24xX25xX3xX1bxX26xX8e8xX4xX3xX4axX22xX6xX24xX3xXexX35xXe2xX86xX3xXexX14xX32xX3xX1bxXdx18f61xX22xX3xXe4xXdxX45xX24xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXe7xXeaxXe7xXefxXexX16dxXe8xXefxXeaxX5xX15exXebxX2xX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xX16dxXe8xX15exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX1b0xX22xX7xXexXdxX242xX36xX163xXaxX12xX12dxX31xX32xX3xX4xX31xX32xX3xX4x17c82xX24xX25xX3xX24xX44dxX22xX3xX1fxX28axXexX3xX1xX32xX14xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX3xX4xX24dxX6xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX86xX3xX1fxX6xX24xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX4xX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX22xX36xX45xX24xX86xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xXbxX1xX4cxX86xX3xXexX1xX250xX3xX34xX109xX3xX4xX249xX3xX1fxX26xX452xX4xX3xX4xX1xX22xX36xX21xX24xX3xX1fxXdxX308xX24xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX86xX3xXexX14xX32xX3xXexX1xX44dxXe2xX3xX24xX25xX22xX2c5xX24xX3xX5xX39xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX7xX39xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXf6xXdxX21xX24xX3xX4xX24dxX6xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX24xX1xX3exX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xXex1618bxX24xX1xX3xX1xXb6cxX24xX1xX3xXe2xX452xXdxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX4xX10xX24xXexX10xXf6xX163xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXefxXe8xX16dxXeaxXexX15exX1b7xXefxXe8xX5xX16dxXebxX16dxX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xXe7xX15exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX1b0xX22xX7xXexXdxX242xX36xX163xXaxX12x10dfexX24xX25xX3xX262xX25xX22xX36xXf3xX24xX3xXcxXf6xX22xX24xX25xX3xX71xXdxX308xX22xX3xXebxX3xX1bxX14xXdxX3xX38xXdxX45xX24xX3xX12dxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX13xXd7xX4xX3xXcxX1x19231xX3xXexXf6xXb6cxX24xX1xX3xX1fxX3exX36xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX3dxX968xX3xXe4xX308xXexX3xX4axX22xX41xX3xX4xX24dxX6xX3xX1fxX3exX3xX4xX32xX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX38xX35xX24xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX262xXcxX4f6xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xXaa7xX24xX25xX3xX1bxX109xX3xX38xX3exX24xX1xX3xX24xX1xXdxX968xX22xX3xXexX1xX27xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xXexX1xX41xX32xX3xX5xX22xX28axX24xX86xX3xXbxX1xX35xX24xX3xXexX2a6xX4xX1xX86xX3xX1bxX31xX24xX1xX3xX25xXdxX31xX3xX24xX1x18e4cxX24xX25xX3xXexX2c5xX24xX3xXexX14xXdxX86xX3xX1xX14xX24xX3xX4xX1xX308xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX36xX44dxX22xX3xX24xX26xX452xX4xX3xX4xX24dxX6xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1fxX3exX32xX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX24xX1xX3exX3xXexX1xX27xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX4axX22xX6xX86xX3xXexX334xX3xX1bxX249xX3xXf6x10235xXexX3xXf6xX6xX3xX1bxX26xX8e8xX4xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xX24xX25xX22xX36xX44dxX24xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX3dxX3exX3xX1fxX3exXdxX3xX1xXcfcxX4xX3xXe4xXdxX24xX1xX3xX24xX25xX1xXdxX45xXe2xX86xX3xX1bxX968xX3xXf6xX6xX3xXbxX1xX26xX549xX24xX25xX3xX1xX26xX452xX24xX25xX86xX3xXe2xX326xX4xX3xXexXdxX44dxX22xX86xX3xX4xX1xXc5xX3xXexXdxX44dxX22xX3xX4xX326xX3xXexX1xX21xX3xX3dxX3exX3xX4xX31xX4xX3xX25xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xXexX48xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX45xX24xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXeaxXebxXe7xXe8xXe7xXefxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXefxXe7xXefxX160xXexXe7xX16dxX2xX2xX5xXe7xXebxX1b7xX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xXefxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX12xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXd9xXdxX45xXexX3xX262xX6xXe2xX3xXebxX3xX5xXdxX24xX1xX3xXe2xX326xX4xX3xXfexX1xX6xX24xX3xX32exX1xX330xX4xX3xXcxX334xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX14xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xXfexX1xX31xXexX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX14xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX86xX3xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xXcxX1xX26xX27xX24xX25xX3xXexXf6xX39xX4xX3xX260xX12dxX262xX263xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX13xX26bxX24xX25xX3xX26fxX22xX4cxX4xX3xXd9xXdxX24xX1xX3xX25xX1xXdxX3xX24xX1xX28axX24xX86xX3xX1bxX31xX24xX1xX3xX25xXdxX31xX3xX4xX6xX32xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xXe4xX308xXexX3xX4axX22xX41xX3xX1xX32xX14xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX3xX4xX24dxX6xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX4xXaa7xX24xX25xX3xX24xX1xX26xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xX1bxX249xX24xX25xX3xX25xX249xXbxX3xX5xX452xX24xX3xX5xX6xX32xX3xX4xX24dxX6xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1fxX3exX32xX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX3dxX3exX32xX3xX7xX39xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXf6xXdxX21xX24xX3xX4xX24dxX6xX3xX4axX22xX44dxX3xX1xX26xX549xX24xX25xX86xX3xX24xX1xX532xXexX3xX5xX3exX3xX4xX31xX4xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX262xXcxX4f6xX86xX3xX1bxX2bxX3xXexX1xX250xX3xX3dxX39dxX24xX3xXe2xXdxX24xX1xX86xX3xXexX334xX3xXexX1xXdxX45xX24xX3xX34xX109xX3xX1xX18xXdxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXefxXefxXe7xX160xXexX2xXe8xX2xX15exX5xX15exXebxX82xX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xX160xX2xXe7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXebxX6xX5xXdxX25xX24xX15cxX3xX1b0xX22xX7xXexXdxX242xX36xX163xXaxX12xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX260xX12dxX262xX263xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX13xX26bxX24xX25xX3xX26fxX22xX4cxX4xX3xXd9xXdxX24xX1xX15cxX3xX0xX10xXe2xX12xX2fbxX36xX3xX3dxXdxX44dxX24xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX3dxX3exX3xX1fxX3exX3xX4xX32xX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX38xX35xX24xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX22xX36xX3xXexX4cxXexX3xX1xX549xX24xX3xX24xXda9xX6xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xX25xXdxX31xX3xXexXf6xX250xX3xX1bxX14xX32xX3xX1bxXd7xX4xX3xX4xX24dxX6xX3xXexX2bxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX86xX3xX24xX44dxX22xX3xX4xX6xX32xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xXd2xX24xX3xXexXf6xX31xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX163xX3xX4xX1xX532xXbxX3xX1xX3exX24xX1xX3xXexX4cxXexX3xX4xX1xX24dxX3xXexXf6xX26xX549xX24xX25xX86xX3xX1bxX26xX27xX24xX25xX3xX5xX4cxXdxX3xX4xX24dxX6xX3xX13xX41xX24xX25xX86xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX22xX28axXexX3xX4xX24dxX6xX3xX262xX1xX3exX3xX24xX26xX452xX4xX163xX3xX1bxX532xX22xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xX3dxX452xXdxX3xX4xX31xX4xX3xXexX26xX3xXexX26xX27dxX24xX25xX86xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX1bxXdxX45xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXexXf6xX31xXdxX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX308xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1xX337xX3xX1bxX250xX4xX1xX11dxX11dxX11dxX0xX62xX10xXe2xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xX13xX21xX3xX25xX249xXbxX3xXbxX1xXd2xX24xX3xX4xX337xX24xX25xX3xX3dxX452xXdxX3xX13xX41xX24xX25xX3xX1fxX18xX86xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xX4axX22xX36xX968xX24xX3xX3dxX3exX3xX4f6xXcxXcxX26fxX86xX3xX4xX31xX4xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXexX1xX21xX3xX1xX32xX3exX24xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX31xX4xX3xXe2xX326xX4xX3xXexXdxX44dxX22xX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xX3dxX326xX3xX1bxX968xX3xXf6xX6xX86xX3xX1bxX26xX6xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXf6xXdxX21xX24xX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX3dxX3exX3xX1fxX968xX24xX3xX3dxXda9xX24xX25xX86xX3xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX260xX12dxX262xX263xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX1bxX968xX3xX24xX25xX1xX250xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX7xX330xX4xX86xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX3dxXdxX45xX4xX86xX3xX2fbxX36xX3xX3dxXdxX44dxX24xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX3dxX3exX3xX1fxX3exX3xX4xX32xX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX38xX35xX24xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX22xX36xX3xX1xX549xX24xX3xX24xXda9xX6xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xX25xXdxX31xX3xXexXf6xX250xX3xX1bxX14xX32xX3xX1bxXd7xX4xX3xX4xX24dxX6xX3xXexX2bxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX86xX3xX24xX44dxX22xX3xX4xX6xX32xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xXd2xX24xX3xXexXf6xX31xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX163xX3xX4xX1xX532xXbxX3xX1xX3exX24xX1xX3xXexX4cxXexX3xX4xX1xX24dxX3xXexXf6xX26xX549xX24xX25xX86xX3xX1bxX26xX27xX24xX25xX3xX5xX4cxXdxX3xX4xX24dxX6xX3xX13xX41xX24xX25xX86xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX5xX22xX28axXexX3xX4xX24dxX6xX3xX262xX1xX3exX3xX24xX26xX452xX4xX163xX3xX1bxX532xX22xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xX3dxX452xXdxX3xX4xX31xX4xX3xXexX26xX3xXexX26xX27dxX24xX25xX86xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX1bxXdxX45xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXexXf6xX31xXdxX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX308xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1xX337xX3xX1bxX250xX4xX1xX3xX24xX1x1b6abxXe2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXf6x12044xX3xXe4xX1xX4cxXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX38xX35xX24xX3xXexX18xX4xX86xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xXexX2bxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xXcxX22xX36xX44dxX24xX3xXexXf6xX22xX36xX968xX24xX86xX3xX3dxX28axX24xX3xX1bxX18xX24xX25xX86xX3xXe4xX1xX549xXdxX3xX38xX28axX36xX3xXexXf6xX22xX36xX968xX24xX3xXexX1xX4cxX24xX25xX3xX36xX44dxX22xX3xX24xX26xX452xX4xX86xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX25xXdxX6xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xX4xX31xX4xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX262xXcxX4f6xX86xX3xX1bxX2bxX3xXexX1xX250xX3xX3dxX39dxX24xX3xXe2xXdxX24xX1xX86xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX1bxX27xXdxX3xX7xX4cxX24xX25xX3xX3dxX39dxX24xX3xX1xX249xX6xX163xX3xX4xX1xX39dxXe2xX3xX5xX32xX3xX4xX24dxX24xX25xX3xX4xX4cxX3xXexX48xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX3dxX3exX3xX12dxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX532xXbxX3xX24xX1xX1624xXe2xX3xX1bxX31xXbxX3xXd7xX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1xX549xX24xX3xX36xX44dxX22xX3xX4xXd2xX22xX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xX3dxX326xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xXexX1xX27xXdxX3xXe4xXe5xX3xXe2xX452xXdxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX260xX12dxX262xX263xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX13xX26bxX24xX25xX3xX26fxX22xX4cxX4xX3xXd9xXdxX24xX1xX3xX4xXaa7xX24xX25xX3xX1bxX968xX3xX24xX25xX1xX250xX3xX4xX532xXbxX3xX24dxX36xX86xX3xX4xX1xX2a6xX24xX1xX3xX4axX22xX36xX968xX24xX86xX3xX24xX25xX3exX24xX1xX86xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXexX1xX21xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX532xXbxX3xXexXdxX308xXbxX3xXexX326xX4xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1xX8e8xXbxX86xX3xXexX14xX32xX3xX1bxXdxX968xX22xX3xXe4xXdxX45xX24xX3xXexX1xX22xX28axX24xX3xX5xX8e8xXdxX3xX1bxX21xX3xX24dxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32exX2ax197d9xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX532xXbxX3xX1xX32xX14xXexX3xX1bxX18xX24xX25xX3xX4xX249xX3xX1xXdxX45xX22xX3xX4axX22xX41xX86xX3xX1bxX26xX6xX3xXbxX1xX32xX24xX25xX3xXexXf6xX3exX32xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX86xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xX4xX24dxX6xX3xX1bxX2c5xX24xX25xX3xX1fxX3exX32xX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX24xX25xX3exX36xX3xX4xX3exX24xX25xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXf6xXdxX21xX24xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXe7xX1b7xX38xXefxX2xX160xXefxXe8xXe7xX16dxXexX82xX15exX15exXe7xX5xX1b7xXebxX2xXe8xXebxXe2xXe2xXe2xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xX160xXe8xXefxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX12xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xXcxX1xX26xX27xX24xX25xX3xXexXf6xX39xX4xX3xX260xX12dxX262xX263xX3xXexXc5xX24xX1xX86xX3xXfexX1xX249xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXd9xXdxX45xXexX3xX262xX6xXe2xX3xX3dxX3exX3xX5xX109xX24xX1xX3xX1bxX14xX32xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX4f6xXcxXcxX26fxX3xXexXc5xX24xX1xX3xXexX26bxX24xX25xX3xX1xX32xX6xX3xX4xX1xXe16xX4xX3xXe2xX334xX24xX25xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xXe4xX1xX249xX6xX3xXd9xXdaxXdaxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xXaa7xX24xX25xX3xX1bxX109xX3xXexX48xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX45xXbxX3xXexX1xX26xX549xX24xX25xX3xX4x17f08xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexXc5xX24xX1xX3xXe4xX1xX249xX6xX3xXd9xXdaxXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXeaxXebxXe7xXe8xXe7xXefxX3xX3dxX452xXdxX3xX16dxX15exX3xX24xX25xX26xX27xXdxX163xX3xX1xXdxX45xXbxX3xXexX1xX26xX549xX24xX25xX3xX4xX1aa9xX3xXf6xX6xX3xX15exX3xX1bxX14xXdxX3xX38xXdxX45xX24xX3xX1bxXdxX3xX38xX39xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX2fbxX36xX3xX1fxX6xX24xX3xX13xX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXexX32xX3exX24xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xX5xXd2xX24xX3xXexX1xXd7xX3xXd9xXdaxXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXeaxXebxXe7xXe8xXe7xXefxX11dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xX3xXbxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xXexX1xX22xXe2xX1fxX3xXdxX2axX10xX24xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX38xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX34xX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xXe8xXbxX34xX163xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX62xX62xXdxX11dxX1fxX6xX32xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dxX3dxX24xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxXeaxX62xX2xXefxXefxX38xXefxX2xX2xXefxX15exX160xX2xXexX1b7xXeaxX1b7xXeaxX5xX2xXe8xXebxX2xX2xX6xX11dxX1b0xXbxX25xX1b3xXf6xX9xXeaxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxX32xX24xXaxX12xXcxX14xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX86xX3xX4xX31xX4xX3xX1fxX6xX24xX3xX1bxX32xX3exX24xX3xXe4xX308xXexX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX3dxX3exX3xX4xX31xX4xX3xX4xX31xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX4xX249xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xXexX2a6xX4xX1xX3xXexXdxX44dxX22xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXefxXebxXe7xXe8xX2xXeaxX3xX1bxX109xX3xX1bxX26xX8e8xX4xX3xXe4xX1xX10xX24xX3xXexX1xX26xX27dxX24xX25xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX32xX38xX36xXaxX12xXcxXf6xX26xX452xX4xX3xX5xXf3xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXe2xX14xX4xX86xX3xX13xX32xX3exX24xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX38xX39xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX262xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX5xXd2xX24xX3xXexX1xXd7xX3xXd9xXdaxX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXefxX3xXebxX3xXe7xXe8xX2xXeaxX3xX1bxX109xX3xX38xX35xX24xX25xX3xX1xX26xX549xX24xX25xX86xX3xX1xX32xX6xX86xX3xX1fxX31xX32xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX14xXdxX3xX32exX1xX22xX3xX5xX26xX22xX3xX24xXdxX45xXe2xX3xX12dxX31xX4xX3xX71xX2c5xX3xX3dxX3exX3xX262xX25xX1xXcdxX6xX3xXexXf6xX6xX24xX25xX3xX2c9xXdxX45xXexX3xX7x19dbexX3xX262xXe16xXdxX3xX262xX3exXdxX3xX80xXcxXfexX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX85xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xX38xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xXf6xX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX22xXe2xX1fxXebxX6xX24xX38xXebxX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX1bxX532xX22xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xXbxX1xX41xX24xX3xX1fxX31xX4xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX1bxXdxX45xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXexXf6xX31xXdxX86xX3xX4xX1xX4cxX24xX25xX3xXbxX1xX31xX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX308xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1xX337xX3xX1bxX250xX4xX1xXaxX3xX1xXf6xX10xX242xX9xXaxX62xX34xX6xX36xXebxX38xX22xX24xX25xXebxX38xX6xX24xX25xX62xXexXdxX4xX1xXebxX4xX22xX4xXebxX38xX6xX22xXebxXexXf6xX6xX24xX1xXebxXbxX1xX6xX24xXebxX1fxX6xX4xXebxX5xX22xX6xX24xXebxX38xXdxX10xX22xXebxX7xX6xXdxXebxXexXf6xX6xXdxXebxX4xX1xX32xX24xX25xXebxXbxX1xX6xXebxX4xX22xX6xXebxX4xX6xX4xXebxXexX1xX10xXebxX5xX22xX4xXebxXexX1xX22xXebxX38xXdxX4xX1xX62xX2xX15exX2xXe8xXefxX2xX11dxX1xXexXe2xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX62xXe2xX10xX38xXdxX6xX62xX2xXe7xXe8xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxX1b7xX62xX2xXefxXefxX38xX160xX2xX2xXefxX82xX160xX82xXexX1b7xX1b7xX2xX82xX5xXefxXebxX2xX6xX11dxX1b0xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX38xXdxX3dxX12xX0xX7xXexXf6xX32xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX1bxX532xX22xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xXbxX1xX41xX24xX3xX1fxX31xX4xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX1bxXdxX45xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXexXf6xX31xXdxX86xX3xX4xX1xX4cxX24xX25xX3xXbxX1xX31xX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX308xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1xX337xX3xX1bxX250xX4xX1xXaxX3xX1xXf6xX10xX242xX9xXaxX62xX34xX6xX36xXebxX38xX22xX24xX25xXebxX38xX6xX24xX25xX62xXexXdxX4xX1xXebxX4xX22xX4xXebxX38xX6xX22xXebxXexXf6xX6xX24xX1xXebxXbxX1xX6xX24xXebxX1fxX6xX4xXebxX5xX22xX6xX24xXebxX38xXdxX10xX22xXebxX7xX6xXdxXebxXexXf6xX6xXdxXebxX4xX1xX32xX24xX25xXebxXbxX1xX6xXebxX4xX22xX6xXebxX4xX6xX4xXebxXexX1xX10xXebxX5xX22xX4xXebxXexX1xX22xXebxX38xXdxX4xX1xX62xX2xX15exX2xXe8xXefxX2xX11dxX1xXexXe2xXaxX12xXcxX2a6xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX1bxX532xX22xX3xXexXf6xX6xX24xX1xX3xXbxX1xX41xX24xX3xX1fxX31xX4xX3xX5xX22xX28axX24xX3xX1bxXdxX45xX22xX3xX7xX6xXdxX3xXexXf6xX31xXdxX86xX3xX4xX1xX4cxX24xX25xX3xXbxX1xX31xX3xX4xX24dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX308xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1xX337xX3xX1bxX250xX4xX1xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXf6xX32xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX13xX249xX3xX5xX3exX3xXe2xX18xXexX3xXexXf6xX32xX24xX25xX3xX24xX1xXda9xX24xX25xX3xX24xX18xXdxX3xX38xX22xX24xX25xX3xX1bxX26xX8e8xX4xX3xXfexX1xX249xX3xXcxXf6xX26xX27dxX24xX25xX3xX1fxX6xX24xX3xXcxX22xX36xX44dxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXcxXf6xX22xX24xX25xX3xX26xX549xX24xX25xX3xX2c9xX44dxX3xX4f6xX14xX24xX1xX3xX71xX337xX24xX25xX3xX1bxX250xX24xX1xX3xX1xX26xX452xX24xX25xX3xXexX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX24xX25xX1xX250xX3xXexXf6xX39xX4xX3xXexX22xX36xX308xX24xX3xX1fxX31xX32xX3xX4xX31xX32xX3xX3dxXdxX44dxX24xX3xX4xX31xX4xX3xXcxXc5xX24xX1xX3xX24dxX36xX86xX3xXcxX1xX3exX24xX1xX3xX24dxX36xX86xX3xX13xX41xX24xX25xX3xX24dxX36xX3xXexXf6xX39xX4xX3xXexX1xX22xX18xX4xX3xXcxXf6xX22xX24xX25xX3xX26xX549xX24xX25xX3xXexX1xX31xX24xX25xX3xX82xX62xXe7xXe8xX2xXeaxX3xX38xXdxXf3xX24xX3xXf6xX6xX3xX7xX31xX24xX25xX3xX24xX6xX36xX3xX2xX16dxX62xX82xX11dxX3xX13xXdxX21xXe2xX3xX4xXd2xX22xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX38xX32xX3xXcxXf6xX26xX27dxX24xX25xX3xX1fxX6xX24xX3xXcxX22xX36xX44dxX24xX3xX25xXdxX31xX32xX3xXcxXc5xX24xX1xX3xX24dxX36xX3xX71xX32xX3exX24xX25xX3xXcxXf6xX22xX24xX25xX3xX263xXaa7xX24xX25xX3xX1bxXdxX968xX22xX3xX1xX3exX24xX1xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX38xXdxX3dxX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcbexX24xX25xX3xX12dxX337xXdxX3xX262xX1xX35xX24xX3xX77xX35xXe2xX3xXexX31xXdxX3xX1bxX330xX4xX3xX4xX1aa9xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX71xX18xXdxX3xX262xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xXe4xX1xX249xX6xX3xXdax1544fxXaxX3xX1xXf6xX10xX242xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX24xX1xXebxXexXf6xXdxX62xX32xX24xX25xXebxX1fxX22xXdxXebxX24xX1xX6xX24xXebxX7xX6xXe2xXebxXexX6xXdxXebxX38xX6xX4xXebxX4xX22xXebxX4xX1xX22xXebxXexXdxX4xX1xXebxX1xX32xXdxXebxX24xX32xX24xX25xXebxX38xX6xX24xXebxX1xX6xXebxXexXdxX24xX1xXebxXe4xX1xX32xX6xXebxXdxX34xX62xX2xX15exXe8xXeaxX15exX160xX11dxX1xXexXe2xXaxX12xX0xXdxXe2xX25xX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX62xXe2xX10xX38xXdxX6xX62xX2xXe7xXe8xX62xX24xX10xX157xX7xX62xX2xXeaxXefxX1b7xX62xX1b7xXe7xX38xXe7xX2xX16dxX16dxX1b7xX2xX2xXexX160xX16dxXe7xX82xX5xXefxXebxX6xXebxX1b7xX1b7xXefxX2xX11dxX1b0xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX24xX25xX3xX25xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX24xX25xX3xX3dxX3exX3xX1fxX41xX32xX3xX3dxX45xX3xXcxX48xX3xX4axX22xX4cxX4xX3xXexX1xX3exX24xX1xX3xX4xX2bxX24xX25xX3xXexX4cxXexX3xX1bxX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX38xXdxX3dxX12xX0xX7xXexXf6xX32xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcbexX24xX25xX3xX12dxX337xXdxX3xX262xX1xX35xX24xX3xX77xX35xXe2xX3xXexX31xXdxX3xX1bxX330xX4xX3xX4xX1aa9xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX71xX18xXdxX3xX262xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xXe4xX1xX249xX6xX3xXdaxX2277xXaxX3xX1xXf6xX10xX242xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX24xX1xXebxXexXf6xXdxX62xX32xX24xX25xXebxX1fxX22xXdxXebxX24xX1xX6xX24xXebxX7xX6xXe2xXebxXexX6xXdxXebxX38xX6xX4xXebxX4xX22xXebxX4xX1xX22xXebxXexXdxX4xX1xXebxX1xX32xXdxXebxX24xX32xX24xX25xXebxX38xX6xX24xXebxX1xX6xXebxXexXdxX24xX1xXebxXe4xX1xX32xX6xXebxXdxX34xX62xX2xX15exXe8xXeaxX15exX160xX11dxX1xXexXe2xXaxX12xXcbexX24xX25xX3xX12dxX337xXdxX3xX262xX1xX35xX24xX3xX77xX35xXe2xX3xXexX31xXdxX3xX1bxX330xX4xX3xX4xX1aa9xX3xX2axX1xX24dxX3xXexX250xX4xX1xX3xX71xX18xXdxX3xX262xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xXe4xX1xX249xX6xX3xXdaxX2277xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXf6xX32xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX2axX1xXdxX968xX22xX3xX2xX2xX62xX82xX86xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX71xX18xXdxX3xX262xX2bxX24xX25xX3xX38xX35xX24xX3xXexXc5xX24xX1xX3xX71xX3exX3xXcxXcdxX24xX1xX3xX5xXd2xX24xX3xXexX1xXd7xX3xXdaxX2277xX86xX3xX24xX1xXdxX45xXe2xX3xXe4xXe5xX3xXe7xXe8xX2xXeaxX3x17aadxX3xXe7xXe8xXe7xXefxX3xXexXdxX308xX24xX3xX1xX3exX24xX1xX3xXbxX1xXdxX44dxX24xX3xX1fxX308xX3xXe2xX14xX4xX11dxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX38xXdxX3dxX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX22xX5xX12xX0xX38xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf6xXaxX12xX0xX62xX38xXdxX3dxX12xX0xX62xX38xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a57bxX22xXexX1xX32xXf6xXaxX12xXfexX1xXe16xX4xX3xX26fxX22xX6xX24xX25xX0xX62xXbxX12
Phúc Quang