Mỹ yêu cầu khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran
Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ yêu cầu khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran.
351x442dx35afx6c0ex25b9x5389x3993x5e16x56eaxX7x7d3ax3da4x7eaex4cex1751x5e57xX5x7c5axXax2960x38ex850fxX3x5751x1bc4x4d5exX3xX4x8c2fxX18xX3x4d68xX1x75b7xXdxX3xXbxX1x4febxX4xX3xXex4d99xXexX3xX4x352exX3xX4x5827xX4xX3xX5x7b56x752fxX1xX3xXex1485x790axX35x4219xX3xXbxX1x54b8xXexX3xX4x7aebxX6xX3x7c72x563fx6b5fxX3xc87x4ec3xXdxX3x5910x2a1fxXdxX3x242axX39xX6xX35xX0x64c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x839xXaxX12x511fxX3cx8809xX16xX3xX2x4f48xX58x69c7x4223xX3xXcx5703xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xX13xX14xX3x7ea1x576dxX35xX6xX5xX6axX3xXcxX39xX18x5770xXbxX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3x6c3axX30xX87xX3xX35x1aafxX50xX4xX3xX35xX6fxX16xX3xX7x5c7axX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX48x8743xXdxX3xX4bx8b27xX35xX3cxX3x1151xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48x9dfxXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX35xX1x3a41xX90xX3xX4fxX6fxX87xX3xX53xX39xX6xX35x66a0xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xdacxX11dxX7xX18xX90xX90xX6xX39xX16xX3xX4xX90xX7x43caxX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX90xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4f4dxX10xX35xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax8301xXdxX6axXexX1x81e7xX3x6c73xX2x24ffxXbx2111x2affxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX152xX3xcc1xX73x5de5xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX105xX99xX6xX87xX1xX6xXexXdxX35xX1xX105xX4fxX35xX58xX35xX10xX14dxX7xX58x4abdx689axX163xX163xX58xX2xX187xX75xX6axX165xX187xX73xX163xX2xX156xX187xXexX165xX163xX165xX186xX5xX165xX12axX2xX75xX187xX75xXexX87xX35xX3cxXexX1xX87xX35xX3cxX90xX16xX105x5c1dxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xXaxX3xX14dxXdxX6axXexX1xX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX163xX73xX165xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xX6axXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xX11dxX11dxX7xX18xX90xX90xX6xX39xX16xX3xX4xX90xX7xX12axX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xX6axXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX39xXexXdxX4xX5xX10xX12axXbxX1xX87xXexX87xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxX87xX35xXaxX12xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xX13xX14xX3xX86xX87xX35xX6xX5xX6axX3xXcxX39xX18xX90xXbxX105xX3x84fxX6dxX3cxX18xXdfxX35xX152xX3x7199x8463x6666xX58xXcxXcx3c73x258fxX6dx1e86xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX6dxX3cxX6fxX16xX3xX2xX73xX58xX75xX76xX3xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xX13xX14xX3xX86xX87xX35xX6xX5xX3xXcxX39xX18xX90xXbxX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3xX99xX30xX87xX3xX35xX9exX50xX4xX3xX35xX6fxX16xX3xX7xXa7xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48xXf0xXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX35xX1xXfaxX90xX3xX4fxX6fxX87xX3xX53xX39xX6xX35xX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX2a1xX1x12c4xX35xX3cxX3xX4fxXdxX17xX35xX3xXcxXcxX2a5xX2a6xX6dxX3xXexX40xXdxX3x8535xX6xX7xX1xXdxX35xX3cxXexX87xX35xX3xX6ax3b8bxX35xX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3xX99xX30xX87xX3xX4xX44xX6xX3xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xXcxX39xX18xX90xXbxX3xX35xX17xX18xX3xX39x7264xX3xX13xX14xX3xX4xX36dxX3x1b1fxX3xX4bx5c4dxX35xX1xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xX1xX1bxX18xX3xX1x3a29xXexX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX39xX9exX50xX4xX3xX4bx2ba6xX16xX3xX4xX44xX6xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48xXf0xXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX105xX3x6061xX3efxX16xX3xX7xXa7xX3xX5xX6fxX3xXexXdxX3d1xX35xX3xXexX39x3e25xX35xX1xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xX35xX1x1388xX35xX3cxX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX3axX35xX3cxX3xX30xXbxX3xX6axX25xX35xX3cxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4xX1xX87xX3xXexX50xXdxX3xX1exX1xXdxX3xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX3xX4bxX40xXexX3xX4bxX9exXf0xX4xX3xXexX1x449bxX6xX3xXexX1xX18x6fb1xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xX4fxX50xXdxX3xX35xX1xX36dxX90xX3xX2a1xX156x8bb5xX2xX3xX297xX3cxXdfxX90xX3xX29fxX35xX1xX76xX3xX2a1xX1xX30xXbxX76xX3xX13xX14xX76xX3xX6dxX3cxX6xX76xX3xXcxX39xX18xX35xX3cxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX4fxX6fxX3xX412x7404xX4xX2a8xX3xX4fxX6fxX3xX1exX1xX20xX35xX3cxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX5xX6fxX3xX35xX1xX433xX35xX3cxX3xX99xXdxX34xX35xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX99xX29xXexX3xXexX1xX9ex3aabxX35xX3cxX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xXcxX39xX18xX90xXbxX3xX4x2110xX35xX3cxX3xX4xX1xX87xX3xX99xXdxX3d1xXexX3xX6dxX3cxX87xX40xXdxX3xXexX39xX9ex2dd3xX35xX3cxX3xX13xXdxX1exX10xX3xX2a1xX87xX90xXbxX10xX87xX3xX7xXa7xX3xXexX50xXdxX3xXexX39xX25xX3xX7xX530xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX1xXf0xXbxX3x6aefxX18xX4cxX4xX3xXexX40xXdxX3xX6dxX10xX14dxX3x6e20xX87xX39xX1exX3xXexX39xX87xX35xX3cxX3xX35xX3cxX6fxX16xX3xX186xX187xX58xX75xX3xX4bx5c03xX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3xX99xX30xX87xX3xX4fx5906xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX1ex1624xX4xX1xX3xX1xX87xX40xXexX3xX4x2c3bxX3xX4xX1xX3d1xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4fxX50xXdxX3xX4xX30xX87xX3xX99xX18xXdbxX4xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4bx1340xX3xX4fxXdxX3xXbxX1xX40xX90xX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX186xX187xX2xX156xX105xX3xXcxX1xX10xX87xX3xX4bxX36dxX76xX3xX13xX14xX3xX7xXa7xX3xXexX39xX423xX35xX1xX3xX4bxX599xX35xX3xX1exX1xXdxX3d1xX18xX3xX35xX40xXdxX3xX5xX17xX35xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX1xXf0xXbxX3xX557xX18xX4cxX4xX3xX3cxXdfxX90xX3xX2xX156xX3xX35xX9exX50xX4xX3xX44xX16xX3xX4fxXdxX17xX35xX3xX4fxX587xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX1exX1xX20xX35xX3cxX3xXexX18xX3efxX35xX3xXexX1xX44xX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xX5xX3bexX4xX1xX3xX7x8332xX3xX4xX36dxX3xXexX17xX35xX3xX3cx6906xXdxX3xX4bxX1bxX16xX3xX4bxX44xX3xX5xX6fxX3x83axX3d1xX3xX1xX87xX40xX4xX1xX3xX48xX6fxX35xX1xX3xX4bxXdbxX35xX3cxX3xX4xX1xX18xX35xX3cxX3xXexX87xX6fxX35xX3xX6axXdxX34xX35xX3xX297x8119xX13exX2a1x6187xX29fxX2a8xX76xX3xX6ax5c6fxX3xX380xX6xX7xX1xXdxX35xX3cxXexX87xX35xX3xX4bxX5c7xX3xX39x6455xXexX3xX1exX1xX47bxXdxX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX35xX6fxX16xX3xX4fxX6fxX87xX3xX35x6621xX90xX3xX186xX187xX2xX75xX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xXcxX39xX9exX50xX4xX3xX4bxX36dxX76xX3xX35xX3cxX6fxX16xX3xX2xX165xX58xX75xX76xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48xXf0xXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX99xX30xX4xX3xX99xX47bxX3xX6ax42adxX3xXexX1xX2dxX87xX3xX35xX3cxX1xX3bexX3xX557xX18xX16xX3d1xXexX3xX6axX87xX3xX13xX14xX3xX4bxX587xX3xX158xX18xX29xXexX3xX4fxX587xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX1ex6ca5xX87xX3xX6axX6fxXdxX3xX5xX34xX35xX1xX3xX4xX29xX90xX3xX4fxX481xX35xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX76xX3xX4fxX4cxX35xX3xXexX1xX10xX87xX3xX6axX73fxX3xX1exXdxX3d1xX35xX3xX7xXa7xX3xX1xX3d1xXexX3xX1xX40xX35xX3xX4fxX6fxX87xX3xXexX1xX30xX35xX3cxX3xX2xX187xX3xXexX50xXdxX105xX3xX86xX73fxX3xXexX1xX2dxX87xX3xX35xX3cxX1xX3bexX3xX557xX18xX16xX3d1xXexX3xX4xX44xX6xX3xX13xX14xX3xX35xX1xX481xX35xX3xX4bxX9exXf0xX4xX3xX186xX3xXbxX1xXdxX3d1xX18xX3xX44xX35xX3cxX3xX1xXdbxX76xX3xX186xX3xXbxX1xXdxX3d1xX18xX3xX4xX1xX4cxX35xX3cxX3xX4fxX6fxX3xX2xX2xX3xXbxX1xXdxX3d1xX18xX3xXbxX1xXdxX3d1xX18xX3xXexX39x3dbexX35xX3cxX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xXcxX3axX3xX35xX6e7xX90xX3xX186xX187xX187xX154xX3xX4bxX3d1xX35xX3xX35xX6e7xX90xX3xX186xX187xX2xX187xX76xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX4bxX5c7xX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3xX557xX18xX6xX3xX163xX3xX35xX3cxX1xX3bexX3xX557xX18xX16xX3d1xXexX3xX4xX29xX90xX3xX158xX18xX29xXexX3xX1exX1x776fxX18xX3xX4xX20xX35xX3cxX3xX35xX3cxX1xX34xX3xX5xXdxX17xX35xX3xX557xX18xX6xX35xX3xXexX50xXdxX3xX1xX34xX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xX4fxX481xX35xX3xX4xX1xX18xX16xX57axX35xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xXexX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX76xX3xX4xX29xX90xX3xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX3xX158xX18xX29xXexX3xX1exX1xX87dxX18xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xX4fxX6fxX3xX4xX29xX90xX3xX4xX30xX4xX3xX35xX9exX50xX4xX3xX99xX30xX35xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xXexX1xX20xX35xX3cxX3xXexX1xX9exX4efxX35xX3cxX3xX4xX1xX87xX3xX557xX18xX4cxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX35xX6fxX16xX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX412xXdxX587xX18xX3xX1exX1xX87xX2dxX35xX3xX557xX18xX16xX3xX4bxX3bexX35xX1xX3xXexX1xX4efxXdxX3xX1xX40xX35xX3xX35xX3cxX3axX35xX3cxX3xX4xX29xX90xX3xX4fxX481xX35xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4bxX9exXf0xX4xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48xXf0xXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX4bxX9exX6xX3xX39xX6xX3xXexX39xX87xX35xX3cxX3xX6dxX3cxX1xX3bexX3xX557xX18xX16xX3d1xXexX3xX186xX186xX163xX2xX76xX3xX35xX1xX9exX3xX90xXdbxXexX3xXbxX1xX1bxX35xX3xX4xX44xX6xX3xX6b1xX13exX2a1xX6b4xX29fxX105xX3xXcxX1xX10xX87xX3xX4bxX36dxX76xX3xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xX3bbxX3xX1xX40xX35xX3xX4xX1xX3d1xX3xX4xX1xX9exX599xX35xX3cxX3xXexX39xX423xX35xX1xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xX4bxX57axX3xX4bxX79xXdxX3xX5xX29xX16xX3xX35xX50xXdxX3xX5xX47bxX35xX3cxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX105xX3xX13exX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xX4xX29xX90xX3xX4fxX481xX35xX3xX4fxX51axX3xX1exX1xX58fxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX7xXa7xX3xX1xX3d1xXexX3xX1xXdxX34xX18xX3xX5xX73fxX4xX3xX4fxX6fxX87xX3xX35xX3cxX6fxX16xX3xX2xX75xX58xX2xX187xX3xXexX50xXdxX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX412xXdbxX35xX3cxX3xXexX1xX30xXdxX3xX90xX50xXdxX3xX4xX44xX6xX3xX13xX14xX3xX4xX51axX35xX3cxX3xX5xX6fxX90xX3xX3cxXdxX6xX3xXexX6e7xX35xX3cxX3xX35xX3cxX18xX16xX3xX4xX599xX3xX1exX1xXdxX3d1xX35xX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4bxX79xX3xX4fx3e12xX76xX3xX3cxX3efxX16xX3xXexX1xX17xX90xX3xX99xX29xXexX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xX4fxX50xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX35xX9exX50xX4xX3xX4xX1xX3efxX18xX3x79c8xX18xX3xX4fxX587xX3xX4fxX29xX35xX3xX4bxX587xX3xX35xX6fxX16xX105xX3xX13exX599xX3xX4xX1xX3d1xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xX4xX30xX4xX3xX99xXdxX34xX35xX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX1xX9exX6xX3xXexX3axX35xX3cxX3xX4bxX9exXf0xX4xX3xX7xX676xX3xX6axX25xX35xX3cxX3xXexX39xX9exX50xX4xX3xX4bxX3efxX16xX76xX3xXexX39xX87xX35xX3cxX3xX1exX1xXdxX3xX29fxX35xX1xX76xX3xX412xX4c3xX4xX3xX4fxX6fxX3xX2a1xX1xX30xXbxX3xX4bxX587xX18xX3xX4xX1xX87xX3xX39xXfaxX35xX3cxX3xX13xX14xX3xX1exX1xX20xX35xX3cxX3xX4xX36dxX3xX557xX18xX16xX587xX35xX3xX1exX58fxX4xX1xX3xX1xX87xX40xXexX3xX4xX599xX3xX4xX1xX3d1xX3xX35xX6fxX16xX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX2a1xX1xX36dxX35xX3cxX3xX4fxXdxX17xX35xX3xXcxXcxX2a5xX2a6xX6dxX3xXexX40xXdxX3xXcxX39xX18xX35xX3cxX3xX412xX20xX35xX3cxX3xX35xX3cxX6fxX16xX3xX2xX73xX58xX75xX3xX6axX38cxX35xX3xX5xX4efxXdxX3xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX48xX6xX7xX7xX6xX35xX3x6ac9xX87xX18xX1xX6xX35xXdxX3xX1exX1x6a42xX35xX3cxX3xX4bxX3bexX35xX1xX3xX35xX9exX50xX4xX3xX13exX48xX3xX48xXdfxXdxX3xX3cxXdxX30xX87xX3xX7xXa7xX3xXexXdxX3d1xXbxX3xXexX25xX4xX3xX4xX1xX4cxX35xX3cxX3xX5xX40xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX13xX14xX105xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX87xX6axX16xXaxX12xX2a1xX1xX30xXexX3xX99xXdxX57axX18xX3xXexX40xXdxX3xX4xX18xXdbxX4xX3xX1xX680xXbxX3xX35xXdbxXdxX3xX4xX30xX4xX76xX3xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX4cxX35xX3cxX3xXbffxX87xX18xX1xX6xX35xXdxX3xXexX18xX16xX17xX35xX3xX99xX4cxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX90xX6fxX3xX380xX6xX7xX1xXdxX35xX3cxXexX87xX35xX3xX35xX1xXfaxX90xX3xX4fxX6fxX87xX3xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX3xX7xXa7xX3xX1exX1xX20xX35xX3cxX3xXexX1xX57axX3xX1exX768xX87xX3xX6axX6fxXdxX105xX3x299fxX6xX18xX3xX4xX18xXdbxX4xX3xX99xX47bxX3xXbxX1xXdxX3d1xX18xX3xXexX40xXdxX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX76xX3xX20xX35xX3cxX3xX35xX1xX29xX35xX3xX90xX40xX35xX1xX3xX4xX1xX58fxX35xX1xX3xX557xX18xX16xX587xX35xX3xX380xX6xX7xX1xXdxX35xX3cxXexX87xX35xX3xX1exX1xX20xX35xX3cxX3xXexX1xX57axX3xX1exX58fxX4xX1xX3xX1xX87xX40xXexX3xX4xX599xX3xX4xX1xX3d1xX3xXexX39xX87xX35xX3cxX3xX6dxX3cxX1xX3bexX3xX557xX18xX16xX3d1xXexX3xX186xX186xX2xX163xX3xX4xX44xX6xX3xX48xXdbxXdxX3xX4bxXdfxX35xX3cxX3xXe3xX2dxX87xX3xX6xX35xX3xX47xXdxX17xX35xX3xX48xXf0xXbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xX4bxX57axX3xX30xXbxX3xX4bxa2bxXexX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX105xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX39xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xXcxXdxX35xX3xX5xXdxX17xX35xX3xX557xX18xX6xX35xX152xX0xX58xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX18xX90xX99xX12axX6xX35xX6axX12axX7xX6xXbxX87xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX39xX6xX35xX3xX1exXdxX34xX35xX3xX13xX14xX3xX5xX17xX35xX3xXcx6240xX6xX3xX30xX35xX3xX13exX20xX35xX3cxX3xX5xX3bbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xXexX3d1xXaxX3xX1xX39xX10x41e8xX9xXaxX58xX557xX18xX87xX4xX12axXexX10xX58xXdxX39xX6xX35xX12axX1exXdxX10xX35xX12axX90xX16xX12axX5xX10xX35xX12axXexX87xX6xX12axX6xX35xX12axX4xX87xX35xX3cxX12axX5xX16xX12axX557xX18xX87xX4xX12axXexX10xX58xX2xX73xX165xX75xX187xX75xX105xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX3cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX90xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX186xX187xX58xX35xX10xX14dxX7xX58xX186xX187xX186xX154xX58xX2xX186xX165xX6axX187xX187x6ee2xX2xX156xX186xXea1xXexXea1xX2xXea1xX186xX75xX5xX187xX105xX1aexXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX4fxX12xX0xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX53xX39xX6xX35xX3xX1exXdxX34xX35xX3xX13xX14xX3xX5xX17xX35xX3xXcxXe22xX6xX3xX30xX35xX3xX13exX20xX35xX3cxX3xX5xX3bbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xXexX3d1xXaxX3xX1xX39xX10xXe3cxX9xXaxX58xX557xX18xX87xX4xX12axXexX10xX58xXdxX39xX6xX35xX12axX1exXdxX10xX35xX12axX90xX16xX12axX5xX10xX35xX12axXexX87xX6xX12axX6xX35xX12axX4xX87xX35xX3cxX12axX5xX16xX12axX557xX18xX87xX4xX12axXexX10xX58xX2xX73xX165xX75xX187xX75xX105xX1xXexX90xXaxX12xX53xX39xX6xX35xX3xX1exXdxX34xX35xX3xX13xX14xX3xX5xX17xX35xX3xXcxXe22xX6xX3xX30xX35xX3xX13exX20xX35xX3cxX3xX5xX3bbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xXexX3d1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX10xX1xX39xX6xX35xX3xX4bxX5c7xX3xX4bxX34xX3xX4bxX599xX35xX3xX1exXdxX34xX35xX3xX5xX17xX35xX3xXcxXe22xX6xX3xX30xX35xX3xX13exX20xX35xX3cxX3xX5xX3bbxX3xX49xX18xX4cxX4xX3xXexX3d1xX3xX297xX53xX13exX6b1xX2a8xX3xX4fxX587xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX13xX14xX3xX6axX18xX16xX3xXexX39xX423xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX35xX9exX50xX4xX3xX35xX6fxX16xX3xXexX39xX87xX35xX3cxX3xX99xX4cxXdxX3xX4xX2dxX35xX1xX3xX6axX3bexX4xX1xX3xX4fxXdxX17xX90xX3xX4bxX9exX4efxX35xX3cxX3xX1xX20xX3xX1xX29xXbxX3xX4xX29xXbxX3xX13exX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xX3xX1xX87xX6fxX35xX1xX3xX1xX6fxX35xX1xX3xX530xX3xX53xX39xX6xX35xX105xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX1exX17xX18xX3xX3cxX680xXdxX3xX47xX48xX49xX3xX557xX18xX16xX3xXexX39xX30xX4xX1xX3xX35xX1xXdxX34xX90xX3xX13xX14xX3xX4fxX423xX3xX39xX6cbxXexX3xX1exX1xX47bxXdxX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xXaxX3xX1xX39xX10xXe3cxX9xXaxX58xXexX39xX18xX35xX3cxX12axX6axX87xX35xX3cxX58xX35xX99xX7xXbxX12axXdxX39xX6xX35xX12axX1exX10xX18xX12axX3cxX87xXdxX12axX5xX1xX557xX12axX557xX18xX16xX12axXexX39xX6xX4xX1xX12axX35xX1xXdxX10xX90xX12axX90xX16xX12axX4fxXdxX12axX39xX18xXexX12axX1exX1xX87xXdxX12axXexX1xX87xX6xX12axXexX1xX18xX6xX35xX12axX1xX6xXexX12axX35xX1xX6xX35xX58xX2xX73xX2xX75xX156xXea1xX105xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX3cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX90xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX186xX187xX58xX35xX10xX14dxX7xX58xX186xX187xX2xX75xX58xX2xX187xX75xX6axX187xX187xX75xX163xX165xX187xXea1xXexX156xX187xX165xX156xX5xX2xX187xX12axXexXexX158xX4fxX35xX35xX3cxX87xX6xXdxX12axXexX39xX18xX87xX35xX3cxXdxX39xX6xX105xX1aexXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX4fxX12xX0xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX1exX17xX18xX3xX3cxX680xXdxX3xX47xX48xX49xX3xX557xX18xX16xX3xXexX39xX30xX4xX1xX3xX35xX1xXdxX34xX90xX3xX13xX14xX3xX4fxX423xX3xX39xX6cbxXexX3xX1exX1xX47bxXdxX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xXaxX3xX1xX39xX10xXe3cxX9xXaxX58xXexX39xX18xX35xX3cxX12axX6axX87xX35xX3cxX58xX35xX99xX7xXbxX12axXdxX39xX6xX35xX12axX1exX10xX18xX12axX3cxX87xXdxX12axX5xX1xX557xX12axX557xX18xX16xX12axXexX39xX6xX4xX1xX12axX35xX1xXdxX10xX90xX12axX90xX16xX12axX4fxXdxX12axX39xX18xXexX12axX1exX1xX87xXdxX12axXexX1xX87xX6xX12axXexX1xX18xX6xX35xX12axX1xX6xXexX12axX35xX1xX6xX35xX58xX2xX73xX2xX75xX156xXea1xX105xX1xXexX90xXaxX12xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX1exX17xX18xX3xX3cxX680xXdxX3xX47xX48xX49xX3xX557xX18xX16xX3xXexX39xX30xX4xX1xX3xX35xX1xXdxX34xX90xX3xX13xX14xX3xX4fxX423xX3xX39xX6cbxXexX3xX1exX1xX47bxXdxX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX3cxX87xX40xXdxX3xXexX39xX9exX530xX35xX3cxX3xX53xX39xX6xX35xX3xX13xX87xX1xX6xX90xX90xX6xX6axX3xX6b1xX6xX4fxX6xX6axX3x509xX6xX39xXdxXe3cxX3xX4bxX5c7xX3xX3cxX676xXdxX3xX90xXdbxXexX3xX99xX4c3xX4xX3xXexX1xX9exX3xX4xX1xX87xX3xXcxX79xX35xX3cxX3xXexX1xX9exX3xX1exX3bbxX3xX47xXdxX17xX35xX3xX1xXf0xXbxX3xX557xX18xX4cxX4xX3xX29fxX35xXexX87xX35xXdxX87xX3x4f5cxX18xXexX10xX39xX39xX10xX7xX3xX35xX1xXfaxX90xX3xX99xX18xXdbxX4xX3xX13xX14xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX4xX1xX3bexX18xX3xXexX39xX30xX4xX1xX3xX35xX1xXdxX34xX90xX3xX4xX1xX87xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX39xX6cbxXexX3xX1exX1xX47bxXdxX3xXexX1xX47bxX6xX3xXexX1xX18xX481xX35xX3xX1xX40xXexX3xX35xX1xX3efxX35xX3xX186xX3xX35xX6e7xX90xX3xXexX39xX9exX50xX4xX105xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX423xX90xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX35xX3cxX6e7xX35xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4fxX6xX16xX3xX1exX1xX87dxX35xX3xX4xX29xXbxX3xX156xX3xXex779cxX3x5d98xXcedxX86xX3xX4bxX4cxXdxX3xXbxX1xX36dxX3xX4fxX50xXdxX3xX13exX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xXaxX3xX1xX39xX10xXe3cxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX90xX12axX35xX87xX35xX3cxX58xX90xX16xX12axXexXdxX90xX12axX4xX6xX4xX1xX12axX35xX3cxX6xX35xX12axXdxX39xX6xX35xX12axX4fxX6xX16xX12axX1exX1xX6xX35xX12axX4xX6xXbxX12axX156xX12axXexX16xX12axX18xX7xX6axX12axX6axX87xXdxX12axXbxX1xX87xX12axX4fxX87xXdxX12axX4xX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xX58xX2xX73xX187xX2xX2xX73xX105xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX3cxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX90xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX186xX187xX58xX35xX10xX14dxX7xX58xX186xX187xX2xX165xX58xX2xX187xX75xX6axX163xX187xX73xX186xX156xX186xX156xXexX163xX163xX186xX75xX2xX5xX187xX105xX1aexXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1xX20xXdxX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX29xXexX3xX4xX2dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX34xX35xX1xX3xXexX39xX3axX35xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX39xX6xX35xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX4fxX12xX0xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX423xX90xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX35xX3cxX6e7xX35xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4fxX6xX16xX3xX1exX1xX87dxX35xX3xX4xX29xXbxX3xX156xX3xXexX1406xX3xX1408xXcedxX86xX3xX4bxX4cxXdxX3xXbxX1xX36dxX3xX4fxX50xXdxX3xX13exX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xXaxX3xX1xX39xX10xXe3cxX9xXaxX58xX6axXdxX10xX90xX12axX35xX87xX35xX3cxX58xX90xX16xX12axXexXdxX90xX12axX4xX6xX4xX1xX12axX35xX3cxX6xX35xX12axXdxX39xX6xX35xX12axX4fxX6xX16xX12axX1exX1xX6xX35xX12axX4xX6xXbxX12axX156xX12axXexX16xX12axX18xX7xX6axX12axX6axX87xXdxX12axXbxX1xX87xX12axX4fxX87xXdxX12axX4xX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xX58xX2xX73xX187xX2xX2xX73xX105xX1xXexX90xXaxX12xX13xX14xX3xXexX423xX90xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX35xX3cxX6e7xX35xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4fxX6xX16xX3xX1exX1xX87dxX35xX3xX4xX29xXbxX3xX156xX3xXexX1406xX3xX1408xXcedxX86xX3xX4bxX4cxXdxX3xXbxX1xX36dxX3xX4fxX50xXdxX3xX13exX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX87xX35xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX14xX3xX4bxX6xX35xX3cxX3xXexX423xX90xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX35xX3cxX6e7xX35xX3xX4xX2dxX35xX3xX4fxXdxX34xX4xX3xX53xX39xX6xX35xX3xX4fxX6xX16xX3xX1exX1xX87dxX35xX3xX4xX29xXbxX3xX156xX3xXexX1406xX3xX1408xXcedxX86xX3xXexX3axX3xX49xX18xX14xX3xXexXdxX587xX35xX3xXexX34xX3xX557xX18xX4cxX4xX3xXexX3d1xX3xX297xX53xX13xX2a0xX2a8xX3xX35xX1xXfaxX90xX3xX4bxX4cxXdxX3xXbxX1xX36dxX3xX4fxX50xXdxX3xX4bxX40xXdxX3xX6axX3bexX4xX1xX3xX13exX87xX4fxXdxX6axX12axX2xX73xX105xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX18xX5xX12xX0xX6axXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcedxX87xX18xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX2a6xXdxX10xXexX35xX6xX90xX498xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX4fxX12