5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ
Trong bối cảnh hiện nay, Quân đội Mỹ có thể tạo ra một sức mạnh hỏa lực đáng kinh ngạc và đưa nguồn sức mạnh này áp dụng vào các cuộc chiến có quy mô từ nhỏ đến lớn.
732dxf2adxc9cfx733dxdc77x102dcxa6f6x8f4ex8822xX7xa215xe16dx10b63xcdaex1141ex8f8fxX5xda14xXaxfe9dx104f3xX3xX5xa3d8xc494xXdxX3xd895xf3d4xX3xd94axX1xc3d1xX3xb542xbc79x9026xb1f5xX3xX24xf3e2x106c3xX3xX4xfc16xX6xX3x7d45xbd3axfd97xX23xX3xX21x9437xXdxX3x107c6x7aefxX0x10f27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11049xX10xX6x78e8xXaxX12xXcxb84exX16xX23xX24xX3xa191xb8daxXdxX3xX4xdde9xX23xX1xX3xX1xXdxa5f6xX23xX3xX23xX6x10c69xb6f1xX3xX2exX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX4xe9a7xX3xXexX1xc2cexX3xXexX17xX16xX3xX50xX6xX3xX28xX34xXexX3xX7xd0ebxX4xX3xX28xX17xX23xX1xX3xX1x107b6xX6xX3xX5x758bxX4xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX1dxXdxX23xX1xX3xX23xX24xX17xX4xX3xX1axa4a6xX3xX21xefecxX6xX3xX23xX24xX2fxe9b4xX23xX3xX7xX87xX4xX3xX28xX17xX23xX1xX3xX23xXa7xX65xX3xX22xXbxX3xX4cx10922xX23xX24xX3xX1axXa7xX16xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxe630xX23xX3xX4xX75xX3x9dcdxX2fxX65xX3xX28xa057xX3xXex8d69xX3xX23xX1xX90xX3xX21xXd8xX23xX3xX5xf22cxX23x103d1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb80xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX50xX16xX23xX24xX3xX1axXdxXd8xXexX3xX28xXf1xXdxX3xX21xX30xX65xX3xX21xc7faxX23xX24xX3xXexX50xee88xX23xX3xXcxX17xXbxX3xX4xX1xX1fxX3xX37xX38xX3xXcxX1xX10xX3xa003xX6xXexXdxX16xX23xX6xX5xX3xc3d4xX23xXexX10xX50xX10xX7xXexX66xX3xX4xX1xX2fxX65xX123xX23xX3xX24xXdxX6xX3xXbxX1xX30xX23xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xX37xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xb3a4xX10xX4xX1dxX3xX21x995dxX3xX21xXdxX79xX28xX3xX28xefe4xXexX3xX13xX3xX5xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX24xX27xX28xX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX0xX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xXcxX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xe0a2xX49x8724x89e3x86dfxX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX0xX3axX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xc9e0xX22xXdxX3xXexX123xX23xX3xX21xXaax99e0xX4xX3xX4xX1xX2fxX65xX123xX23xX3xX24xXdxX6xX3xXbxX1xX30xX23xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xX37xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX16dxX10xX4xX1dxX3xX21xXaaxX6xX3xX50xX6xX3xX21xa307xX2fxX3xXexXdxX123xX23xX3xXexX50xX123xX23xX3xXcxX1xX10xX3xX135xX6xXexXdxX16xX23xX6xX5xX3xX13exX23xXexX10xX50xX10xX7xXexX3xX5xXa7xX3xXexX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xX1cdxX49xX1cfxX1d0xX1d1xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xf18bx9745xXexX3xX21xXd8xX23xX3xX23xX1x7980xX23xX24xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xfc13xX2fxX23xX24xX3xX21xX34xXexX3xX28xXa7xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX24xX236xX23xX3xX21xX30xX65xX3xX21xX173xX3xXexX1xX6xX28xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX1axXa7xX3xX4xX75xX3xXexX1xX79xX3xX7x11338xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX21x87e2xX2fxX66xX3xXexX1xce26xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX5xXa7xX3xX23xX1xX30xX23xX3xXexX56xX3xXdexX2fxX65xXd8xXexX3xX21xcb56xX23xX1xX3xX23xX1xX2dexXexX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xXexX1x98ffxX23xX24xX3xX5xX201xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX29cxX2fxX23xX24xX3xX21xX34xXexXf3xX3xXcxX1xX10xX16xX3xXe3xX23xX24xX3xX37xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX16dxX10xX4xX1dxX66xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX1xXa7xX23xX24xX3xX21xX236xX2fxX3xX4xX2bxX6xX3xX5xX94xX4xX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX55xX34xX3xX55xXdxX23xX1xX3xXexX1xX2fxX34xX4xX3xX2exX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX5xXa7xX3xX23xX1xX293xX23xX24xX3xX4xX1xXdxXd8xX4xX3xX28xX22xX65xX3xX55xX6xX65xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65x9573xX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dx776axXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bfxX3axX3axXdxXf3xX55xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf3xX1axX23xX3axX23xX10xc23cxX7xX3axX2x746bxX1d1xa42dxX3axX2x8feex7703xX4cxX1d0xX2xX3f8xX2xX1d0xX3fbxX3f6xXexX3f8xX1d1xX2xX5xX3fbxXf3x1018cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX6xXdxX3xX1axX2fxX3xX1dxX1xXdxX3xX4cxX6xX23xX24xX3xX24xX16xX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xX4cxX16xXdxX3xX28xX65xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xXcxX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xX1cdxX49xX1cfxX1d0xX1d1xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xXf3xX3xX135xX24xX2fxXb0xX23xX3bfxX3xX55xX16xX10xXdxX23xX24xXf3xX4xX16xX28xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX1cdxX49xX1cfxX1d0xX1d1xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX3xX28xX6xX23xX24xX3xX28xX34xXexX3xX1dxX1x758dxX2fxX3xXbxX1xX22xX16xX3xX4xa829xX3xX23xc1a0xX23xX24xX3xX3f8xX3fbxX3xX28xX28xX66xX3xXexX123xX23xX3xX5x807dxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX5xX16xX17xXdxX66xX3xX55xX16xX28xX3xX1axXa7xX3xX1xX60xX3xXexX1xX56xX23xX24xX3xX4xX5axX28xX3xX55xXdxXd8xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1axXdxX66xX3xX24xXdxccc6xXbxX3xX23xX75xX3xX24xXdxXa7xX23xX1xX3xX5xX201xXdxX3xXexX1xXd8xX3xX1xX16xXa7xX23xX3xXexX16xXa7xX23xX3xXexX50xXaaxXf1xX4xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX1dxaaf8xX3xX21xX303xX4xX1xXf3xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX3xX5xXa7xX3xX7xX94xX3xX1dxXd8xXexX3xX1xX201xXbxX3xX1xX16xXa7xX23xX3xX1xX5axX16xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX56xX4xX3xX21xX34xX66xX3xXexX236xX28xX3xX55xX314xX23xX3xX1axXa7xX3xX1xX90xX6xX3xX5xX94xX4xX3xX28xX17xX23xX1xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX28axXbxX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX4cxfc7dxX3xX4cxXa7xX23xX24xX3xX29cxX75xX6xX3xX7x956bxX3xX28xX34xXexX3xX21xX34xXdxX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX21xX56xXdxX3xXbxX1xXaaxee83xX23xX24xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX1cdxX49xX1cfxX1d0xX1d1xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX3xX4xX1bxX23xX24xX3xXexX90xX3xX50xX6xX3xX1xX293xX2fxX3xX1fxX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX4cxc9d2xX23xX24xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX23xX1xXdxX60xX28xX3xX1axXc4xX3xX7xX11dxX23xX3xX5xX614xX23xX24xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX23xX5b7xXdxX3xX4cxafbfxX65xX3xX1xX16xX17bxX4xX3xXexXdxX123xX2fxX3xX4cxXdxX60xXexX3xX5xX94xX4xX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX4xX2bxX6xX3xX21xX303xX4xX1xXf3xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX3xX21xX173xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX2dexX65xX3xX1xXdxX60xX2fxX3xXdexX2fxX5axX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX21xX2dexX2fxX3xX50xX2dexXexX3xXexX56xXexX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX4cxX303xX4xX1xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xXaxX103xX173xX16xX3xXexX22xXbxX3xX7xX6xX3xX28xX17xX4xXaxX3xefaexX3x11394xX10xX7xX10xX50xXexX3xef33xXexX16xX50xX28x7f8cxX3xX1axXa7xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX1cdx114acxX24xX1xX6xX23xXdxX7xXexX6xX23xX3xX1xXdxX60xX23xX3xX23xX6xX65xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX1f7xX75xX3xX5xX2d5xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xXexX50xdd01xX23xX24xX3xX1xX5d1xX23xX66xX3xX1cdxX49xX1cfxX1d0xX1d1xX3xX1cdxXbxX6xX4xX1xX10xX3xX5xXa7xX3xXexX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xXexX2dexX23xX3xX4xXe3xX23xX24xX3xX4cxX16xX3x94f0xXc4xX4xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX37xX38xX3xX6c4xX28xX34xXexX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX4xX1xX2bxX23xX24xX3xX4xX2bxX6xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX4xX75xX3xXexX50xX22xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX60xX28xX3xX1axXf1xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX4cxX303xX4xX1xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xXexX50xX123xX23xX3xX55xX34xX6d2xX3xX1dxXdxX79xX28xX3xX7xX16xX22xXexXf3xX3xX37xX34xXexX3xXexX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xXexX2dexX23xX3xX4xXe3xX23xX24xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xX1axXa7xX3xX7xX2d5xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xX55xX6xX16xX3xX24xXdxX27xX3xXexX1xX6xX65xX3xXexX1xXd8xX3xX4xX1xX16xX3xX5xX94xX4xX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX55xX34xX3xX55xXdxX23xX1xXf3xX3xX135xX1xXaaxX23xX24xX3xX5xX94xX4xX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX55xX34xX3xX55xXdxX23xX1xX3xX21xX22xX23xX1xX3xX24xXdxX22xX3xX4xX6xX16xX3xX7xX94xX3xX1x9e4cxX3xXexX50xX201xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX50xX94xX4xX3xXexX1xX11dxX23xX24xX3xXexX2dexX23xX3xX4xXe3xX23xX24xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX29cxX2fxX23xX24xX3xX21xX34xXexXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX0xX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX289xX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX37xX1cfxX2xX3xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX0xX3axX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX749x78d9xX3xX4cxX16xX3xXexX1xX87xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xXdxXd8xX23xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXdexX2fxX56xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xXa7xX16xX3xX28xX2fxX56xX23xX3xX29cxX5axX65xX3xX50xX6xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX1axXf1xXdxX3xX37xX38xX3xX4xX1xX1fxX23xX1xX3xX5xXa7xX3xX7xX94xX3xX4xX75xX3xX28xX17bxXexX3xX4xX2bxX6xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX1dxX1xX16xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX37xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX16dxX10xX4xX1dxX66xX3xX1axXdxX60xX4xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX3xX4xX75xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX29cxX10xX28xX3xX5xXa7xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xXexX56xXexX3xX23xX1xX2dexXexX3xXexX1xXd8xX3xX24xXdxXf1xXdxX3xX1xX6xX65xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXbxX1xXc4xX3xXexX1xX2fxX34xX4xX3xX1axXa7xX16xX3xX1axXdxX60xX4xX3xX6xXdxX3xX21xX6xX23xX24xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX1xX90xXdxX3xX1ax7eb4xX3xX1axX2dexX23xX3xX21xX9c7xX3xX23xXa7xX65xX3xX1axXa7xX3xX23xX24xXaaxX27xXdxX3xX21xX75xX3xX21xXd8xX23xX3xXexXe6xX3xXdexX2fxX56xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xXa7xX16xXf3xX3xXcxX2fxX65xX3xX23xX1xXdxX123xX23xX66xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xX4xX75xX3xX24xX2e4xX3xXbxX1xX5axXdxX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX4xX173xXdxX66xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX3xX5xXa7xX3xX28xX34xXexX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX7xX56xX3xX23xX1xX293xX23xX24xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xXexX56xXexX3xX23xX1xX2dexXexX3xXexX50xX123xX23xX3xXexX1xXd8xX3xX24xXdxXf1xXdxXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bfxX3axX3axXdxXf3xX55xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf3xX1axX23xX3axX23xX10xX3f2xX7xX3axX2xX3f6xX1d1xX3f8xX3axX2xX3fbxX3fcxX4cxX1d0xX2xX3f8xX2xX1d0xX3fbxX3f6xXexX3f6xX1d1xX1d0xX1d1xX5xX2xXf3xX40cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX6xXdxX3xX1axX2fxX3xX1dxX1xXdxX3xX4cxX6xX23xX24xX3xX24xX16xX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xX4cxX16xXdxX3xX28xX65xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xX289xX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX37xX1cfxX2xX3xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xXf3xX3xX135xX24xX2fxXb0xX23xX3bfxX3xX55xX2fxX7xXdxX23xX10xX7xX7xXdxX23xX7xXdxX4cxX10xX50xXf3xX4xX16xX28xXf3xX6xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xd269xXf1xXdxX3xXexX50xX719xX23xX24xX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX1d0xX3fbxX3xXexX2dexX23xX66xX3xXbxX1xXdxX123xX23xX3xX55xX5axX23xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX3fcxX3xX21xXaaxX201xX4xX3xXexX50xX6xX23xX24xX3xX55xX303xX3xXbxX1xX22xX16xX3xX4xX4d7xX3xX23xX4daxX23xX24xX3xX2xX3fcxX3fbxX28xX28xX66xX3xX4xX75xX3xX1axX63axX23xX3xXexX56xX4xX3xXexX56xXdxX3xX21xX6xX3xX1xX5d1xX23xX3xX1d1xX3fbxX3xX4cxX17bxX28xX3axX1xXf3xX3xX135xX11dxX28xX3xX2x8cddxXbefxX2xX66xX3xX5xX16xX17xXdxX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX23xXa7xX65xX3xX21xX173xX3xX1xX2bxX65xX3xX4cxXdxX60xXexX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX4xX2bxX6xX3xX13exX50xX6xXdexX3xX4xX75xX3xX29cxX2fxX2dexXexX3xX29cxX87xX3xXexXe6xX3xX749xXdxX123xX23xX3xX289xXe3xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xa43fxX2dexXexX3xX1fxXexX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX3xX55xX303xX3xXexXdxX123xX2fxX3xX4cxXdxX60xXexX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX21xX2dexX2fxXf3xX3xX6cdxX94xX3xX1axXdxX60xX4xX3xX23xX1xX75xX28xX3xX1dxX1xX2bxX23xX24xX3xX55xX56xX3xX135xX1xXa7xX3xX23xXaaxXf1xX4xX3xX49xXb0xXdxX3xX24xXdxX22xX16xX3xX6c4xX13exX6cdxX6d2xX3xX21xX173xX3xXbxX1xX22xX3xX1xX2bxX65xX3xX1xX16xX17bxX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX28xX3xX24xXdxX293xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX37xX1cfxX2xX1cdxX55xX50xX6xX28xX7xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX1xX1fxX23xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX13exX50xX6xXdexX3xX4xX1xX2bxX3xX65xXd8xX2fxX3xX5xXa7xX3xX4cxX16xX3xXexX50xX2e4xX23xX1xX3xX21xX34xX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX1dxX1fxXbxX3xX5xX22xXdxX3xX4xX1xX87xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX4cxX16xX3xX4xX1xX2dexXexX3xX5xXaaxX201xX23xX24xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX0xX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX16dxX1xX22xX16xX3xXexX94xX3xX1xXa7xX23xX1xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xXbxX6xX4cxXdxX23xX0xX3axX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXb80xX303xX3xXexX50xX1fxX3xXexX1xX87xX3xX55xX6xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX13xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX5xXa7xX28xX3xX23xX123xX23xX3xX7xX87xX4xX3xX28xX17xX23xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX34xX4xX3xX1axX9c7xX3xXbxX1xX22xX16xX3xXexX94xX3xX1xXa7xX23xX1xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xX5xX6xX4cxXdxX23xXf3xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xX5xX6xX4cxXdxX23xX3xX5xXa7xX3xXbxX1xXdxX123xX23xX3xX55xX5axX23xX3xX23xX30xX23xX24xX3xX4xX2dexXbxX3xX4xX2bxX6xX3xXbxX1xX22xX16xX3xXexX94xX3xX1xXa7xX23xX1xX3xX37xX1cfxX2xX3fbxXbefxX66xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX24xXdxXf1xXdxX3xXexX1xXdxX60xX2fxX3xX1axXa7xX16xX3xX21xX236xX2fxX3xX23xX1xX293xX23xX24xX3xX23xX11dxX28xX3xX2xXbefxX1d0xX3fbxXf3xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX4xX1xX1fxX23xX1xX3xXexX1xX87xX4xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xX1axXc4xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX1axXa7xX16xX3xX23xX11dxX28xX3xX2xXbefxXbefxX2xXf3xX3xXcxX1fxX23xX1xX3xXexXf1xXdxX3xX1dxX1xXdxX3xX23xX24xXe6xX23xX24xX3xX7xX5axX23xX3xX29cxX2fxX2dexXexX3xX1axXa7xX16xX3xX23xX11dxX28xX3xX2xXbefxXbefxXbefxX66xX3xX37xX38xX3xX21xX173xX3xX7xef48xX3xX1xX293xX2fxX3xXbefxX13xX3fbxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX5xX16xX17xXdxX3xX23xXa7xX65xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bfxX3axX3axXdxXf3xX55xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf3xX1axX23xX3axX23xX10xX3f2xX7xX3axX2xX3f6xX1d1xX3f8xX3axX2xX3fbxX3fcxX4cxX1d0xX2xX3f8xX2xX1d0xX3fbxX3f6xXexXbefxX3f8xX3fcxXbefxX5xX3fcxXf3xX40cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX6xXdxX3xX1axX2fxX3xX1dxX1xXdxX3xX4cxX6xX23xX24xX3xX24xX16xX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xX4cxX16xXdxX3xX28xX65xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX12xX16dxX1xX22xX16xX3xXexX94xX3xX1xXa7xX23xX1xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xXbxX6xX4cxXdxX23xXf3xX3xX135xX24xX2fxXb0xX23xX3bfxX3xX28xXdxX5xXdxXexX6xX50xX65xX1cfxXexX16xX4cxX6xX65xXf3xX4xX16xX28xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX1f7xX16xX23xX3xXdexX2fxX22xXdxX3xX1axX63axXexX3xXexX1xX28axXbxX3xX23xX17bxX23xX24xX3xX3fcxX3f6xX66xX13xX3xXexX2dexX23xX3xX23xXa7xX65xX3xX4xX75xX3xX4xX1xXdxX9c7xX2fxX3xX4cxXa7xXdxX3xXbefxX66xX2xX3xX28xX3cdxX3xX4xX1xXdxX9c7xX2fxX3xX50xX34xX23xX24xX3xX3f8xX66xX2xX13xX3xX28xX3xX1axXa7xX3xX4xX1xXdxX9c7xX2fxX3xX4xX6xX16xX3xX3f8xX66xX3fcxX13xX3xX28xXf3xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xX5xX6xX4cxXdxX23xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xXexX50xX6xX23xX24xX3xX55xX303xX3xXbxX1xX22xX16xX3xX37xX3fcxc508xX1d1xX3xX4xX4d7xX3xX23xX4daxX23xX24xX3xX2xX13xX13xX28xX28xX3xX4xX1xX16xX3xXexX56xX4xX3xX21xX34xX3xX55xX314xX23xX3xXexX56xXdxX3xX21xX6xX3xX1d1xX3xXbxX1xX22xXexX3axXbxX1xX51bxXexX66xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX28axXbxX3xX55xX314xX23xX3xX28xXc4xX4xX3xXexXdxX123xX2fxX3xXec5xX3xX1dxX1xX16xX5axX23xX24xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX3fcxX1d1xX1dxX28xX3xX1axXf1xXdxX3xX21xX17xX23xX3xXexX1xXaaxX27xX23xX24xX3xX1xX16xX17bxX4xX3xX5xX123xX23xX3xXexXf1xXdxX3xX3f8xX3fbxX3xX1dxX28xX3xX1dxX1xXdxX3xX7xX4eaxX3xX4cxXc4xX23xX24xX3xX21xX17xX23xX3xXexX11dxX23xX24xX3xXexX236xX28xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXb80xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xXbxX1xXc4xX3xX55xX6xX16xX3xX24xXb0xX28xX3xX28xX34xXexX3xX1dxX1xX4cexX2fxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX2xX3fcxX66xX3f6xX3xX28xX28xXf3xX3xX37xX34xXexX3xX7xX56xX3xX29cxX10xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xXexX50xX6xX23xX24xX3xX55xX303xX3xX7xX51bxX23xX24xX3xXbxX1xX75xX23xX24xX3xX5xX94xX2fxX3xXexX94xX3xX21xX34xX23xX24xX3xX1d1xX3fbxX3xX28xX28xX3xXexX1xX6xX65xX3xX4xX1xX16xX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXaxXcxX50xX22xXdxX3xXexXdxX28xXaxX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xX5xX6xX4cxXdxX23xX3xX5xXa7xX3xX21xX34xX23xX24xX3xX4xX5d1xX3xX4cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX6c6xX10xXexX50xX16xXdxXexX3xX6c6xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX106dxXb80xX3f6xX2xXcxX3xX4xXe3xX23xX24xX3xX7xX2fxX2dexXexX3xX1d1xX1d1xX3fbxX3xX28xX173xX3xX5xX94xX4xXf3xX3xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX4xX4daxX23xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xXexX50xX6xX23xX24xX3xX55xX303xX3xX1xX60xX3xXexX1xX56xX23xX24xX3xX1dxXdxX79xX28xX3xX7xX16xX22xXexX3xX1xX90xX6xX3xX5xX94xX4xX3xXexX94xX3xX21xX34xX23xX24xX3xX1axXf1xXdxX3xX1xX60xX3xXexX1xX56xX23xX24xX3xX4cxb7c4xX23xX3xX21xXaaxX27xX23xX24xX3xXdexX2fxX22xX23xX3xXexX1fxX23xX1xX3xX4xX614xX23xX24xX3xX1axX90xX3xX55xX719xX4xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xX5xX17xXdxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX23xX1xX90xX3xX1axXa7xX3xXbxX1xX22xX16xX3xXbxX1xX4daxX23xX24xX3xXexX1xX2bxXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX37xX2xX3fbxXbefxX1cdxX1d0xX3xX16dxX6xX5xX6xX4cxXdxX23xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX1xX82exX3xXexX50xX201xX3xX55xXec5xXdxX3xX5xX16xX17xXdxX3xX29cxX10xX3xX4xX2fxX23xX24xX3xX4xX2dexXbxX3xX21xX17xX23xX3xX4cxXaaxX201xX4xX3xX37xXbefxXbefxX3fcxX3xX1axXf1xXdxX3xX1dxX1xX5axX3xX23xX11dxX23xX24xX3xX28xX6xX23xX24xX3xXexX1xX10xX16xX3xXexX56xXdxX3xX21xX6xX3xXbefxX3f8xX3xX1axXdxX123xX23xX3xX21xX17xX23xX3xX1axXa7xX3xX4xX1xX2fxX65xX79xX23xX3xX4xX1xX51bxX23xX24xX3xXexXf1xXdxX3xXbxX1xX22xX16xX3xXexX94xX3xX1xXa7xX23xX1xX3xXexX1xXe3xX23xX24xX3xXdexX2fxX6xX3xX55xX11dxX23xX24xX3xXexX5axXdxXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX0xX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xXcxX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX103xaebcxX37xX1cfxX3f6xX2xX3xXcxb7d6x112bdxX0xX3axX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX50xX16xX23xX24xX3xX55xXa7xXdxX3xX1axXdxXd8xXexX3xX21xX11dxX23xX24xX3xXexX50xX123xX23xX3xXcxX1xX10xX3xX135xX6xXexXdxX16xX23xX6xX5xX3xX13exX23xXexX10xX50xX10xX7xXexX66xX3xX4xX1xX2fxX65xX123xX23xX3xX24xXdxX6xX3xXbxX1xX30xX23xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xX37xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX16dxX10xX4xX1dxX3xX21xX173xX3xX4xX1xX719xX23xX3xXexX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX103xX136fxX37xX1cfxX3f6xX2xX3xXcxX1376xX1377xX3xX5xXa7xX28xX3xX5xX8b2xX3xX4cxX16xX3xXexX1xX87xX3xXexXaaxX3xX1dxX1xXdxXd8xX23xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXdexX2fxX56xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xXa7xX16xX3xX28xX2fxX56xX23xX3xX29cxX5axX65xX3xX50xX6xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX1axXf1xXdxX3xX37xX38xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bfxX3axX3axXdxXf3xX55xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf3xX1axX23xX3axX23xX10xX3f2xX7xX3axX2xX3f6xX1d1xX3f8xX3axX2xX3fbxX3fcxX4cxX1d0xX2xX3f8xX2xX1d0xX3fbxX3f6xXexX3f6xX3fbxX106dxX5xX3f8xXf3xX40cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX6xXdxX3xX1axX2fxX3xX1dxX1xXdxX3xX4cxX6xX23xX24xX3xX24xX16xX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xX4cxX16xXdxX3xX28xX65xXaxX3xX3axX12xXcxX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX103xX136fxX37xX1cfxXcxX1376xX1377xXf3xX3xX135xX24xX2fxXb0xX23xX3bfxX3xX4xX16xX28xX28xX16xX23xX7xXf3xX3f2xXdxX1dxXdxX28xX10xX4cxXdxX6xXf3xX16xX50xX24xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX749xXdxX123xX23xX3xX289xXe3xX66xX3xX7xX6xX2fxX3xX23xXa7xX65xX3xX5xXa7xX3xX135xX24xX6xX66xX3xX5xXa7xX3xX1axX2fxX6xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX5xX16xX17xXdxX3xXexX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xXf3xX3xXcxX2fxX65xX3xX23xX1xXdxX123xX23xX66xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX4xX1bxX23xX24xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4xX94xX4xX3xX23xX24xX1xXdxX123xX23xX3xX4xX87xX2fxX3xX5xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX23xXa7xX65xX3xX1axXa7xX3xX7xX5axX23xX3xXbxX1xX4cexX28xX3xXexX1xXa7xX23xX1xX3xX4xXe3xX23xX24xX3xX23xX1xX2dexXexX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX719xX3xX5xXa7xX3xX103xX136fxX37xX1cfxX3f6xX2xX3xXcxX1376xX1377xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX103xX136fxX37xX1cfxX3f6xX2xX3xXcxX1376xX1377xX3xX6c4xX3xX55xX6xX16xX3xX24xXb0xX28xX3xX1xX60xX3xXexX1xX56xX23xX24xX3xX56xX23xX24xX3xXbxX1xX75xX23xX24xX66xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4cxa88exXdxX3xXdexX2fxX6xX23xX24xX3xX1xX719xX4xX3xX1axXa7xX3xX4cxX30xX65xX3xX4cxX1249xX23xX6d2xX3xX1axX1249xX23xX3xX4xX1xX87xX23xX24xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX1xXdxX60xX2fxX3xXdexX2fxX5axX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX7xX6xX2fxX3xX24xX236xX23xX3xX1d1xX13xX3xX23xX11dxX28xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xX1axXc4xXf3xX3xX135xX75xX3xXexXe6xX23xX24xX3xX29cxX2fxX2dexXexX3xX1xXdxX60xX23xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX1cdxX50xX6xX55xX1cfxX13exX7xX50xX6xX10xX5xX66xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX13exX50xX6xX23xX1cfxX13exX50xX6xXdexX3xX1axXa7xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXec5xX3xX6cdxX65xX50xXdxX6xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX49xXdxX60xX23xX3xX23xX6xX65xX3xXexX123xX23xX3xX5xX4eaxX6xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xXexX11dxX23xX24xX3xXcxX1376xX1377xX3xX1axXa7xX3xX4xX22xX4xX3xX55xXdxXd8xX23xX3xXexX1xX79xX3xX4xX2bxX6xX3xX23xX75xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX1xX5d1xX23xX3xX1d1xX13xX3xXdexX2fxX56xX4xX3xX24xXdxX6xX3xXexX50xX123xX23xX3xXexX1xXd8xX3xX24xXdxXf1xXdxX3xX7xX4eaxX3xX4cxXc4xX23xX24xXf3xX3xX135xX24xX16xXa7xXdxX3xX1axXdxX60xX4xX3xX7xX4eaxX3xX4cxXc4xX23xX24xX3xXexX50xX94xX4xX3xXexXdxXd8xXbxX66xX3xX23xX24xXaaxX27xXdxX3xXexX6xX3xX4xX75xX3xXexX1xX79xX3xX24xX314xX23xX3xX103xX136fxX37xX1cfxX3f6xX2xX3xXcxX1376xX1377xX3xX5xX123xX23xX3xX29cxX10xX3xXdexX2fxX30xX23xX3xX7xX94xX3xX1xX16xX17bxX4xX3xX29cxX10xX3xX55xX719xX4xX3xXexX1xX28axXbxX3xX21xX79xX3xXexX11dxX23xX24xX3xX1dxX1xX5axX3xX23xX11dxX23xX24xX3xX4xX5d1xX3xX21xX34xX23xX24xX3xX4xX2bxX6xX3xX23xX75xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX5b7xX3xX1xX201xXbxX3xX1xXdxX60xX23xX3xX21xX17xXdxX3xX23xX1xX2dexXexX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX1376xX1377xX3xX5xXa7xX3xXcxX1376xX1377xX3xX3fcxXb80xX3xX21xX6xX23xX24xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX7xX5axX23xX3xX29cxX2fxX2dexXexX3xX23xX1xXdxX9c7xX2fxX3xX55xXdxXd8xX23xX3xXexX1xX79xX3xX1dxX1xX22xX4xX3xX23xX1xX6xX2fxX66xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX7xX56xX3xX21xX75xX3xX4xX75xX3xXbxX1xXdxX123xX23xX3xX55xX5axX23xX3xX1cdxX10xX50xX16xX1cfxX3xXbxX1xXdxX123xX23xX3xX55xX5axX23xX3xX4xX75xX3xXexX1xX79xX3xX29cxX2fxX65xX123xX23xX3xXexX1xX2bxX23xX24xX3xX4xX22xX4xX3xX5xXf1xXbxX3xX24xXdxX22xXbxX3xX4xX2bxX6xX3xX29cxX10xX3xXexX11dxX23xX24xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX0xX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX6cdxX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX37xX3fcxX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xX0xX3axX7xXexX50xX16xX23xX24xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXb80xX303xX3xXexX50xX1fxX3xX4xX2fxX56xXdxX3xX4xX614xX23xX24xX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX13xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX1dxX1xXdxXd8xX23xX3xX1dxX1xXe3xX23xX24xX3xXdexX2fxX56xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX23xXa7xX16xX3xX28xX2fxX56xX23xX3xX29cxX5axX65xX3xX50xX6xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX50xX6xX23xX1xX3xX1axXf1xXdxX3xX37xX38xX3xXexX1xX2fxX34xX4xX3xX1axX9c7xX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX37xX3fcxX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX65xX3bfxX3xXdxX23xX5xXdxX23xX10xX1cfxX55xX5xX16xX4xX1dxX3cdxXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3bfxX3axX3axXdxXf3xX55xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf3xX1axX23xX3axX23xX10xX3f2xX7xX3axX2xX3f6xX1d1xX3f8xX3axX2xX3fbxX3fcxX4cxX1d0xX2xX3f8xX2xX1d0xX3fbxX3f6xXexX3fcxX106dxX3fbxX3fbxX5xX1d1xXf3xX40cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX6xXdxX3xX1axX2fxX3xX1dxX1xXdxX3xX4cxX6xX23xX24xX3xX24xX16xX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXdexX2fxX6xX23xX3xX4cxX16xXdxX3xX28xX65xXaxX3xX3axX12xX6cdxX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX37xX3fcxX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xXf3xX3xX135xX24xX2fxXb0xX23xX3bfxX3xX28xXdxX5xXdxXexX6xX50xX65xXf3xX4xX16xX28xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXcxX1xX10xX3xX135xX6xXexXdxX16xX23xX6xX5xX3xX13exX23xXexX10xX50xX10xX7xXexX66xX3xX135xX24xX1xX10xX3xX4xX75xX3xX1axX54bxX3xX1dxc6c8xX3xX5xX17xX3xX1dxX1xXdxX3xX29cxXd8xXbxX3xX28xX34xXexX3xX1dxX1xX4cexX2fxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX106dxX3fbxX3xX23xX11dxX28xX3xXexX2fxX5b7xXdxX3xX5xXa7xX3xX28xX34xXexX3xXexX50xX16xX23xX24xX3xX23xX1xX293xX23xX24xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xXexX56xXexX3xX23xX1xX2dexXexX3xX4xX2bxX6xX3xX2exX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX37xX38xXf3xX3xXcxX2fxX65xX3xX23xX1xXdxX123xX23xX66xX3xXexX50xX123xX23xX3xXexX1xX94xX4xX3xXexXd8xX66xX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX37xX1cfxX3fcxX3xXaxX37xX6xX3xX6c6xX10xX2fxX4xX10xXaxX3xX1axX1249xX23xX3xX21xX6xX23xX24xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX7xX4eaxX3xX4cxXc4xX23xX24xX3xX7xX6xX2fxX3xX24xX236xX23xX3xX28xX34xXexX3xXexX1xXd8xX3xX1dxee10xX3xX1axXa7xX3xX1axXe3xX3xX7xX56xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX87xX23xX24xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX94xX4xX3xXexXd8xX3xX50xdc64xX23xX24xX66xX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX37xX3fcxX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xX3xX5xXa7xX3xX28xX34xXexX3xX1dxX1xX4cexX2fxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX51bxX3xX8b2xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xX3xX37xX3fcxX3xX5xXa7xX3xX28xX34xXexX3xX5xX16xX17xXdxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX5xXe6xX23xX24xX3xX4cxX6xX23xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xX4cxX16xX3xX23xX1xXa7xX3xXexX1xXdxXd8xXexX3xX1dxXd8xX3xb816xX16xX1xX23xX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xX3xXexX17xX16xX3xX50xX6xXf3xX3xb5ddxXaaxX201xX4xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX50xXdxX79xX23xX3xX1dxX1xXdxX3xXcxX5b7xX23xX24xX3xXexX1xX56xX23xX24xX3xX37xX38xX3xc125xX50xX6xX23xX1dxX5xXdxX23xX3xXc4cxX16xX16xX7xX10xX1axX10xX5xXexX3xX1axXe6xX6xX3xX28xXf1xXdxX3xX23xX1xX63axX28xX3xX4xX1xX87xX4xX3xX1axXa7xX3xX49xXdxXexX5xX10xX50xX3xX28xXf1xXdxX3xX23xX314xX28xX3xXdexX2fxX65xX9c7xX23xX3xXec5xX3xX1c1exX87xX4xX66xX3xX103xX50xX16xX3f2xX23xXdxX23xX24xX3xX37xX3fcxX3xX21xX173xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX7xX4eaxX3xX4cxXc4xX23xX24xX3xXec5xX3xX24xX236xX23xX3xX23xX1xXaaxX3xXexX2dexXexX3xX4xX5axX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX1axXf1xXdxX3xXexXaaxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xXa7xX3xX5xX16xX17xXdxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xX28xX22xX65xX3xX55xX6xX65xX66xX3xX4xX1xX56xX23xX24xX3xX55xX34xX3xX55xXdxX23xX1xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX16xX4cxX65xXaxX12x86ecxX1xX4cexX2fxX3xX7xX51bxX23xX24xX3xX23xX17bxX23xX24xX3xX3f8xX106dxX3xX1dxX24xX3xX1axXf1xXdxX3xX4xX1xXdxX9c7xX2fxX3xX4cxXa7xXdxX3xX2xX66xX1d0xX13xX1d0xX3xX28xX28xX66xX3xX1axX63axX23xX3xXexX56xX4xX3xX55xX314xX23xX3xX1d1xX106dxX13xX1cfxX3xX1d0xX3f8xX13xX3xX1axXdxX123xX23xX3axXbxX1xX51bxXexXf3xX3xX16dxX1xXdxX123xX23xX3xX55xX5axX23xX3xX21xXaaxX201xX4xX3xX4xX5axXdxX3xXexXdxXd8xX23xX3xX37xX3fcxX1cdxX2xX3xX4xX75xX3xX1dxX1fxX23xX1xX3xX23xX24xX314xX28xX3xX21xX123xX28xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cdxX16xX2fxX50xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX2exX2fxX30xX23xX3xX21xX34xXdxX3xX135xX1xX30xX23xX3xX4cxX30xX23xX0xX3axXbxX12