Xây dựng NTM ở Hà Tĩnh: Bền vững từ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
(Baohatinh.vn) - Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tĩnh đã trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao hơn, hài hòa hơn về KT-XH - môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng NTM bền vững.
7f11x15f2cx857fxf5b8x105b7x14b3fx15855x14b3dx1595dxX7x10ad9x141f5x10304xcdb3xefeax11e23xX5xc8bfxXax106d6x15d46xa114x8c97xX3x10b00xde42xa5a5x11911xX3xeecexXcx1603exX3x10052xX3xb18bx11889xX3xXcxc57fxX19xX1xe4b0xX3x16336xf428xX19xX3x8088x1197bxX19xX1axX3xXexf856xX3x7f7cxX1xe1e8xX3xX17xX14xX19xX3xX4x11555xX3xX37xXdxb3eaxX39xX3xeae9xb3d2xX39x9856xX3xX2fxX40x91e2xX19xX3xX47xX48xX39xX0x14000xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3x993bx162d6xX3xXex8b8fxX20xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xXbxX1x16464xX19xX1axX3xXexXa3xX23xXaexX3xXa3x9ce9xX19xX1axX3xX37xX1x14466xXbxX4axX3xX9fxXdxX3xX2fxX23xXaexX3xX4xX1xXdxX2cxX39xX3xX7xX14xX39xX4axX3xX47xX6xX19xX1axX3xX5x11f33xXdxX3xX1xXdxcb05xX39xX3xc6c9xX39x1041axX3xX4xX6xXaexX3xX1xaddfxX19xX4axX3xX1xX23xXdxX3xX1xeb6exX6xX3xX1xXebxX19xX3xX2fxX2cxX3x14723xXcx14200xX13xX22xX3xX100xX3xX47x1098exXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX4axX3xX1axcc50xXbxX3xXbxX1x12943xX19xX3xX9fxa9c6xX15xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxde10xX19xX3xX9fxXb8xX3xX2fxX23xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXaexX3xX4xX1x16179xXexX3xX5xX40xab01xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3x15b4exX2cxX19xX3xX2fxX30xX19xX1ax13cfcxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb085xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xfa03xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX4xX10xX19xXexX10xXa3x1430fxXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29xX55xX55xXdxX150xX148xX6xXaexX1xX6xXexXdxX19xX1xX150xX2fxX19xX55xX19xX10x13f47xX7xX55xX2x121ebxX2x14309xX55x100c9xX1afxX17x14b12x119dbxe5b0xX1b3x102c7x10cd0xX1adxXexX2xX1b2xX1b2x12df3xX5xX1b3xX150x1544fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX172xX6xX15xX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xXexX47xX3xXaexX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX148xX10xX19xX3xX2fxX39xX19xX1axX3xXexX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX6xX19xX3xX4xX39xX3xX37xXdxX10xX39xX3xX47xX6xX39xX3xX2fxX39xXaexX19xX3xX47xX6xX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX1c1xX39xX7xXexXdx1463dxX15xX182xXaxX12x13b1cxX1xX113xX3xXcxX1x97f2xX3xXexX40xe533xX19xX1axX3xe0c8xX40xXebxX19xX1axX3x14aebx153d0xX19xX1xX3xX22xX39xXdfxX3xX4x1109axX19xX1axX3xX4x142b4xX4xX3xX9fx10e54xX19xX1axX3xX4xX1xad2bxX3xX5xXa0xX19xX1xX3xX9fxXdaxXaexX3xXex1437fxX19xX1xX3xXexX1xX6xX47xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xXexX1xX107xX19xX3xX22xX40xXebxX19xX1axX3xX1ex1228exX4axX3xX172xXa0xX3xX13xX39xX14xX19xX3xX1exX2b8xX3xcd87xX1cxX1axX1xXdxX3xX13xX39xX14xX19xX3xX100xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1x137f2xX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexXa3xXaexX19xX1axX12xX243xX1xXaexX19xX1axX3xXexXa3xX23xXaexX3xX5xX6xX19xX3xXexe729xX6xX4axX3xX9fxXdxX3xX2fxX23xXaexX3xX4xX1xXdxX2cxX39xX3xX7xX14xX39xX0xX55xX7xXexXa3xXaexX19xX1axX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX160xX1xX266xX19xX1xX3xX251x114a8xX19xX3xXbxX1xXf4xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xXexX27cxX19xX1xX3xXcxXa3xX118xX19xX3xX22xX39xX15xX3xc0a1xX266xX19xX1xX3xX4xX1xXaexX3xX148xXdxX127xXexX4axX3xXe2xX39xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdx14b83xX19xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX4axX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3xX9fxXa0xX3xX19xX1xceefxX19xX3xXexX1xX13bxX15xX3xX47xXb8xXexX3xX7x1377bxX3xX148xX13bxXexX3xX4xX395xXbxX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xXbxX1xX266xXexX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX37xXdxX19xX1xX3xXexX127xX3xX2fxX24dxXdxX3xX9fxXe4xX47xX3xX148xXe4xXaexX3xX47xX107xXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX4axX3xX2fxX342xX19xX3xX1xX113xX6xX4axX3x9568xX1cxXcxXcxX182xX3xX19xX113xXdxX3xX4xX266xX4xX1xX3xX37xX1xX266xX4xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexX1xX395xXexX3xX7xX18xX3xXa3x8107xX3xX2fxX2cxX3xX4xX1xXdxX2cxX39xX3xX7xX14xX39xX3xX2fxX23xX3xXexX270xX19xX1xX3xX148xX2cxX19xX3xX2fxX30xX19xX1axX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xX6xXaexX150xX3xXcxXa3xX40xX24dxX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXa3xXdaxX19xX1axX3xX9fxX113xX4axX3xXexX27cxX19xX1xX3xX9fxXa0xX3xX47xXdaxX19xX1xX3xX17xXdaxX19xX3xX4xX1xXaexX3xX19xX1axX1xXdxcd48xX19xX3xX4xbd19xX39xX4axX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX270xX3xX9fxXdxX44xX47xX3xX1adxX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX2fxX23xX3xX1b7xX1bdxX1b3xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXdaxXdxX3xX17xXdxXdfxX19xX3xX4xX1xXaexX3xX1b6xX3xX2fxX261xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX266xXdxX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12x14a2exX6xX39xX3xXexX1xX4exXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXdfxX19xX3xX9fxXa0xX3xXex9de6xX3xX4xX1xX467xX4xX3xX9fxX266xX19xX1xX3xX1axXdxX266xX4axX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX3xX148xX40xX24dxX4xX3xX9fxX118xX39xX3xX9fxXa0xX3xX47xX6xX19xX1axX3xX5xXdaxXdxX3xX1xXdxXdfxX39xX3xXe2xX39xXe4xX3xXa3xX40bxX3xX19xa31dxXexX4axX3xX47xXb8xXexX3xX7xX3a2xX3xX47xX107xX3xX1xX258xX19xX1xX3xX37xX1xX266xX3xXexX1xX39xX15xX127xXexX3xXbxX1xaf07xX4xX4axX3xX9fxX40xX140xX4xX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX3xX2fxX23xX3xX4xXb8xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xXexX1xX39xX395xX19xX3xX4xX6xXaexX150xX3xXcxX35xX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX3xX9fxX113xX4axX3xbfa6xX2bxX1cxc49axX3xXexX27cxX19xX1xX3xX9fxXa0xX3xX148xX6xX19xX3xX1xX23xX19xX1xX3xX2bxXb8xX3xXexXdxX463xX39xX3xX4xX1xX270xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX4axX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX9fxX113xX4axX3xXexX395xXbxX3xXexXa3xX39xX19xX1axX3xX2fxX23xXaexX3xXbxX1xX266xXexX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX37xXdxX19xX1xX3xXexX127xX4axX3xX4xXe4xXdxX3xXexXdaxXaexX3xX4xXe4xX19xX1xX3xXe2xX39xX6xX19xX4axX3xX9fxXe4xX47xX3xX148xXe4xXaexX3xX47xX107xXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX4axX3xX1axXdxX30xX3xX1axX258xX19xX4axX3xXbxX1xX266xXexX3xX1xX39xX15xX3xX4xX266xX4xX3xX1axXdxX266xX3xXexXa3x83c2xX3xX2fxX342xX19xX3xX1xX113xX6xX3xX5xX23xX19xX1axX3xXe2xX39xX463xX182xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX270xX19xX1xX3xXexXa3xX640xX3xX2fxX23xX3xXcxXcxX3e6xXcxX13xX22xX3xX4f6xX19xX3xX9fxX640xX19xX1x138d0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29xX55xX55xXdxX150xX148xX6xXaexX1xX6xXexXdxX19xX1xX150xX2fxX19xX55xX19xX10xX1a7xX7xX55xX2xX1abxX2xX1adxX55xX1afxX1afxX17xX1b2xX1b3xX1b4xX1b3xX1b6xX1b7xX1adxXexX1b4xX1b3xX1afxX1b3xX5xX2xX150xX1c1xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX172xX6xX15xX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xXexX47xX3xXaexX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX148xX10xX19xX3xX2fxX39xX19xX1axX3xXexX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX6xX19xX3xX4xX39xX3xX37xXdxX10xX39xX3xX47xX6xX39xX3xX2fxX39xXaexX19xX3xX47xX6xX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX1c1xX39xX7xXexXdxX23exX15xX182xXaxX12xXfexX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX19xX107xX19xX1axX3xXexX1xX107xX19xX3xX47xX24dxXdxX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX1cxX6xX47xX3xXcxXa3xX23xX3xX2c6xX22xX40xXebxX19xX1axX3xXcxXa3xX23xX4axX3xX22xX40xXebxX19xX1axX3xXfexX1xX463xX2daxX3xX9fxXdaxXexX3xX1axXdxXe4xXdxX3xX9fx98c3xX4xX3xX148xXdxXdfxXexX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX160xX261xX19xX1axX3xX2fxX24dxXdxX3xX148xX6xX19xX3xX1xX23xX19xX1xX3xX148xXb8xX3xXexXdxX463xX39xX3xX4xX1xX270xX4axX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3xX9fxXa0xX3xX4xX113xX3xX4xX1xX270xX19xX1xX3xX7xX266xX4xX1xX3xX1x10953xX3xXexXa3xX140xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX2fxX24dxXdxX3xX7xX3a2xX3xXexXdxX2cxX19xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexa610xX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX47xX7efxXdxX3xX19xX342xX47xX150xX3xX243xX1xX118xX19xX3xX2fxX3a2xX19xX3xX1xX7efxX3xXexXa3xX140xX3xX4xX1xX249xX3xX15xX127xX39xX3xX4xX1xXaexX3xX4xX266xX4xX3xX19xXb8xXdxX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xX1xX40xX29xX3x13719xX39xX15xX3xX1xXaexXdaxX4xX1xX4axX3xX5xX23xX47xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXa3xX23xXaexX3xX172xX6xX19xX1xX4axX3xX1xX7efxX3xXexXa3xX140xX3xX1axXdxX3a2xX19xX1axX3xX4xX14xX15xX4axX3xX467xX19xX1axX3xX17xX551xX19xX1axX3xXexXdxX127xX19xX3xX148xXb8xX3xX37xX1xXaexX6xX3xX1x83c4xX4xX3xX4xX107xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdfxX3xX2fxX23xXaexX3xX7xXe4xX19xX3xX172xX39xX13bxXexX3xX2c6xX1xXdfxX3xXexX1xX3a2xX19xX1axX3xXexX40xX24dxXdxX3xXexXdxX127xXexX3xX37xXdxXdfxX47xX4axX3xX4xX1xX127xX3xXbxX1xX11cxX47xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX8aexX4xX4axX3xX7xXe4xX19xX3xX172xX39xX13bxXexX3xX19xX107xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXdfxXbxX3xX1xX30xX39xX3xX4xXebxX150xX150xX150xX2daxX150xX3xX22xXdxXdfxX19xX3xX19xX6xX15xX4axX3xXexX27cxX19xX1xX3xX9fxXa0xX3xX148xX6xX19xX3xX1xX23xX19xX1xX3xX4xX1xX270xX19xX1xX3xX7xX266xX4xX1xX3xXexX1xX40xX20xX19xX1axX3xXexX1xX10xXaexX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX3xX9fxX118xX39xX3xXa3xX6xX4axX3xX47xX7efxXdxX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX3xXexX35xX3xX1adxX1b3xX3xX100xX3xX1b6xX1b3xX1b3xX3xXexXa3xXdxXdfxX39xX3xX9fxX26axX19xX1axX182xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX3xXexX1xX40xX20xX19xX1axX3xXexX35xX3xX1adxX3x1189dxX3xX1b6xX1b3xX3xXexXa3xXdxXdfxX39xX3xX9fxX26axX19xX1axX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX160xX1xX249xX3xXexXa3xX40xXebxX19xX1axX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX113xX19xX1axX3xX9fxX40xX140xX4xX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX3xX1xX40xX20xX19xX1axX3xX467xX19xX1axX4axX3xXexX18xX3xX1axXdxX266xX4xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1axXdxX6xX3xX2fxX23xX3xX17xX118xX19xX3xXexXa3xX20xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xXbxX1xXaexX19xX1axX3xXexXa3xX23xXaexX3xX4xX113xX3xX7xX467xX4xX3xX5xX6xX19xX3xXexX309xX6xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX4axX3xXexXa3xX463xX19xX3xX17xXdxXdfxX19xX3xXa3xXb8xX19xX1axX150xX3xXcxX35xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX47xX107xX3xX1xX258xX19xX1xX3xX9fxXdxX44xX47xX4axX3xX9fxX127xX19xX3xX19xX6xX15xX3xX4xX113xX3xX2xX150xX2xX2xX1b2xX55xX2xX150xX1abxX1b3xX1b7xX3xXexX1xX107xX19xX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2c6xX4xX1xXdxX127xX47xX3xX1b2xX1b7x1560cxX2daxX4axX3xXexXa3xX463xX19xX3xX1abxX150xX1b7xX1b3xX1b3xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXdfxX19xX4axX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX9fxX113xX3xX4xX113xX3xX1b7xX1b7xX1abxX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX4axX3xX1b7xX150xX1b6xX1b3xX1b3xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX182xX3xXexX1xX39xX3xX19xX1xX395xXbxX3xX148xX258xX19xX1xX3xXe2xX39xX14xX19xX55xX2fxX40xX4exX19xX3xX20xX3xX2fxX261xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX148x11d41xX19xX1axX3xX9fxXdaxXexX3xXexXa3xX463xX19xX3xX1afxX1b3xX3xXexXa3xXdxXdfxX39xX3xX9fxX26axX19xX1axX55xX19xX342xX47xX4axX3xX47xXdxX2cxX19xX3xX19xd863xXdxX3xX2fxX23xX3xX148xX266xX19xX3xX7xXebxX19xX3xX9fxX640xX6xX3xXexXa3xX463xX19xX3xX2xX1adxX1b3xX3xXexXa3xXdxXdfxX39xX3xX9fxX26axX19xX1axX55xX19xX342xX47xX4axX3xX4xX113xX3xXexXa3xX463xX19xX3xX2xX150xX1b7xX1b3xX1b3xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX17xXaexX6xX19xX1xX3xXexX1xX39xX3xXexX35xX3xX1adxX1b3xX1b3xX3xXexXa3xXdxXdfxX39xX3xX9fxX26axX19xX1axX55xX19xX342xX47xX3xXexXa3xX20xX3xX5xX463xX19xX4axX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX9fxX113xX3xX4xX113xX3xX1b7xX1b2xX2xX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX17xXaexX6xX19xX1xX3xXexX1xX39xX3xXexXa3xX463xX19xX3xX2xX3xXexX829xX3xX9fxX26axX19xX1axX55xX19xX342xX47xX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29xX55xX55xXdxX150xX148xX6xXaexX1xX6xXexXdxX19xX1xX150xX2fxX19xX55xX19xX10xX1a7xX7xX55xX2xX1abxX2xX1adxX55xX1afxX1afxX17xX1b2xX1b3xX1b4xX1b3xX1b6xX1b7xX1adxXexX1b2xX2xX1b4xX1bdxX5xX1b7xX150xX1c1xXbxX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX17xXexX1xX29xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX172xX182xX1xX10xXdxX1axX1xXexX29xX1b6xX1adxX1adxXbxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX172xX6xX15xX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xXexX47xX3xXaexX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX148xX10xX19xX3xX2fxX39xX19xX1axX3xXexX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX6xX19xX3xX4xX39xX3xX37xXdxX10xX39xX3xX47xX6xX39xX3xX2fxX39xXaexX19xX3xX47xX6xX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX1c1xX39xX7xXexXdxX23exX15xX182xXaxX12xXfexX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3x9580xX463xX19xX3xX1exX2b8xX3xX2c6xX160xX11cxX47xX3xXd39xX463xX19xX4axX3xX160xX11cxX47xX3xX13xX39xX15xX463xX19xX2daxX3xX9fxXdaxXexX3xX1axXdxXe4xXdxX3xX3e6xX3xX160xX39xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXfexX593xX160xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3xX1b7xX1b3xX2xX1afxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX19xX1axX23xX15xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX9fxXdxX3xX2fxX23xXaexX3xXexX1xX18xX4xX3xX4xX1xX13bxXexX4axX3xX1xX40xX24dxX19xX1axX3xXexX24dxXdxX3xX4xXb8xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX19xX1xXdxX2cxX39xX3xX1xXebxX19xX150xX3xX1cxX1xXdxX2cxX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX37xXdxX19xX1xX3xXexX127xX3xXbxX1xX266xXexX3xXexXa3xXdxX44xX19xX4axX3xX47xX107xXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX3xXexX3a2xXexX4axX3xX4xXe4xX19xX1xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xX9fxdf0bxXbxX4axX3xX2fxX342xX19xX3xX1xX113xX6xX3xX9fxX40xX140xX4xX3xXbxX1xX266xXexX3xX1xX39xX15xX3xX9fxXa0xX3xXexXa3xX20xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX2fxX261xX19xX1axX3xXe2xX39xX463xX3xXexXa3xX261xX3xXbxX1xXb87xX3xX100xX3xX6xX19xX3xX5xX23xX19xX1xX4axX3xX5xX23xX3xXaxX19xXebxXdxX3xX9fxX266xX19xX1axX3xX7xX3a2xX19xX1axXaxX3xX19xX1xX40xX29xX3xX1cxX6xX47xX3xXcxXa3xX23xX4axX3xXd39xX463xX19xX3xX1exX2b8xX4axX3xX22xX23xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX4axX3xX243xX1xXaexX19xX1axX3xfed7xXdxX6xX19xX1axX4axX3xX160xX1xX14xX39xX3xX1cxXb8xXdxX4axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX2bxX258xX19xX1xX4axX3xX22xX40xXebxX19xX1axX3xX243xX1xX3a2xX150xX150xX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX0xX7xXexXa3xXaexX19xX1axX12xXd39xX127xX39xX3xXexX3a2xX3xX148xX2cxX19xX3xX2fxX30xX19xX1axX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX0xX55xX7xXexXa3xXaexX19xX1axX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX1cxX113xXdxX3xX2fxX2cxX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX4axX3xX1xXdxXdfxX39xX3xXe2xX39xXe4xX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX160xX1xX249xX3xXexX640xX4xX1xX3xX590xX2bxX1cxX593xX3xXexX27cxX19xX1xX3xX257xX799xX19xX1axX3xX867xX39xX3a2xX4xX3xXfexX1xX266xX19xX1xX3xX4xX1xXaexX3xXa3xXb61xX19xX1axX4axX3xX9fxX14xX15xX3xX47xX24dxXdxX3xX4xX1xX27cxX3xX5xX23xX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX3xX148xX40xX24dxX4xX3xX9fxX118xX39xX4axX3xX19xX1xX40xX19xX1axX3xX4xX113xX3xXexX1xX44xX3xX37xX1xe107xX19xX1axX3xX9fxX640xX19xX1xX3xX1xXdxXdfxX39xX3xXe2xX39xXe4xX3xX2fxX23xX3x146d4xX3xX19xX1axX1xX26xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX377xX19xX3xX2fxXdxXdfxX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX47xX6xX19xX1axX3xX5xXdaxXdxX3xX5xX23xX3xXa3xX13bxXexX3xX5xX24dxX19xX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29xX55xX55xXdxX150xX148xX6xXaexX1xX6xXexXdxX19xX1xX150xX2fxX19xX55xX19xX10xX1a7xX7xX55xX2xX1abxX2xX1adxX55xX1afxX1afxX17xX1b2xX1b3xX1b4xX1b3xX1b6xX1b7xX1adxXexX2xX1afxX2xX2xX5xX1b6xX150xX1c1xXbxX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX17xXexX1xX29xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX172xX182xX1xX10xXdxX1axX1xXexX29xX1bdxX1b3xX1b3xXbxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX172xX6xX15xX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xXexX47xX3xXaexX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX148xX10xX19xX3xX2fxX39xX19xX1axX3xXexX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX6xX19xX3xX4xX39xX3xX37xXdxX10xX39xX3xX47xX6xX39xX3xX2fxX39xXaexX19xX3xX47xX6xX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX1c1xX39xX7xXexXdxX23exX15xX182xXaxX12xX251xXdxXdfxX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX1axXbexX19xX3xX4xX1xX799xXexX3xX2fxX24dxXdxX3xX47xX107xXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX4axX3xXexXdaxXaexX3xX4xXe4xX19xX1xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xX19xX107xX19xX1axX3xXexX1xX107xX19xX3xX172xX6xX19xX1xX3xX100xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX100xX3xX9fxXe2axXbxX4axX3xX2fxX342xX19xX3xX47xXdxX19xX1xX3xX1xXebxX19xX4axX3xX1xX258xX19xX1xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX2fxX261xX19xX1axX3xXe2xX39xX463xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xbe4cxX9fxX266xX19xX1axX3xX7xX3a2xX19xX1ax158e7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX251xXdxXdfxX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xXexX1xX10xXaexX3xXe2xX39xX15xX3xX1xXaexXdaxX4xX1xX3xXexXdaxXaexX3xX17xXdxXdfxX19xX3xX47xXdaxXaexX3xX47xX24dxXdxX3xX4xX1xXaexX3xX37xX1xX39xX3xX2fxX18xX4xX3xX19xX107xX19xX1axX3xXexX1xX107xX19xX3xX2fxX23xX3xX4xXb8xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX4axX3xXexXdaxXaexX3xXa3xX6xX3xX172xXa0xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX3xX1cxXcxX1exX3xXexX1xX39xX15xX127xXexX3xXbxX1xX551xX4xX3xX2fxX23xX3xX148xX2cxX19xX3xX2fxX30xX19xX1axX3xX1xXebxX19xX150xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xXexXdaxXaexX3xX9fxXb8xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX4xX1xXaexX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX3xX2fxX23xX3xX4xXb8xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX182xX3xX2fxX258xX3xX2fxX395xX15xX4axX3xX1xX39xX15xX3xX9fxXb8xX19xX1axX3xXexX3a2xXdxX3xX9fxX6xX3xX7xX18xX3xX2fxX23xXaexX3xX4xX39xXb8xX4xX3xX4xX249xX6xX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX4axX3xXexX35xX3xX9fxX113xX4axX3xXe2xX39xX15xX2cxX19xX3xX4xX1xX249xX3xXexX1xX44xX3xX4xX249xX6xX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX3xX2fxX23xX3xX4xXb8xX19xX1axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX9fxX40xX140xX4xX3xXbxX1xX266xXexX3xX1xX39xX15xX3xX47xXb8xXexX3xX4xX266xX4xX1xX3xX4xX6xXaexX3xX19xX1xX13bxXexX150xX3xX251xXdxXdfxX4xX3xX4xXe4xXdxX3xXexXdaxXaexX4axX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX4axX3xXexXdaxXaexX3xXa3xX6xX3xX1xX40xX24dxX19xX1axX3xXbxX1xX266xXexX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX37xXdxX19xX1xX3xXexX127xX3xX47xX24dxXdxX3xX9fxX3a2xXdxX3xX2fxX24dxXdxX3xX19xX1xXdxX2cxX39xX3xX9fxX640xX6xX3xXbxX1xX40xXebxX19xX1axX3xX5xX14xX39xX3xX19xX6xX15xX3xX4xXf4xX19xX3xX148xX127xX3xXexXbexX4xX4axX3xX5xXb87xX19xX1axX3xXexXb87xX19xX1axX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXdfxX19xX3xX9fxX2cxX3xX266xX19xX3xXbxX1xX266xXexX3xXexXa3xXdxX44xX19xX3xX7xXe4xX19xX3xX172xX39xX13bxXexX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXaexX3xXexX1xX39xX3xX19xX1xX395xXbxX3xX4xX1xXaexX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX4axX3xX1axX113xXbxX3xXbxX1xX118xX19xX3xX9fxX6xX3xX17xXdaxX19xX1axX3xX1xX113xX6xX3xXexX1xX39xX3xX19xX1xX395xXbxX4axX3xX1xXaexX23xX19xX3xXexX1xXdxXdfxX19xX3xXexX1xX463xX47xX3xXexXdxX463xX39xX3xX4xX1xX270xX3xXexX1xX39xX3xX19xX1xX395xXbxX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX251xXdxXdfxX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX1axXbexX19xX3xX4xX1xX799xXexX3xX2fxX24dxXdxX3xX47xX107xXdxX3xXexXa3xX40xX4exX19xX1axX4axX3xXexXdaxXaexX3xX4xXe4xX19xX1xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xX19xX107xX19xX1axX3xXexX1xX107xX19xX3xX172xX6xX19xX1xX3xX100xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX100xX3xX9fxXe2axXbxX4axX3xX2fxX342xX19xX3xX47xXdxX19xX1xX3xX1xXebxX19xX4axX3xX1xX258xX19xX1xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX2fxX261xX19xX1axX3xXe2xX39xX463xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xX11d4xX9fxX266xX19xX1axX3xX7xX3a2xX19xX1axX11dexX3xX1xXebxX19xX150xX3xX257xX3a2xXdxX3xX2fxX24dxXdxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX4axX3xX9fxXdxX2cxX39xX3xX19xX23xX15xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX4xX113xX3xXfecxX3xX19xX1axX1xX26xX6xX3xX9fxX799xX4xX3xX148xXdxXdfxXexX3xX1xXebxX19xX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX9fxXdxX2cxX39xX3xX37xXdxXdfxX19xX3xX19xX1xXdxX2cxX39xX3xX4xXaexX19xX3xX10xX47xX3xX172xX6xX3xXe2xX39xX463xX3xX4xX261xX19xX1axX3xX1xX40xX24dxX19xX1axX3xXexX13bxX47xX3xX5xXf4xX19xX1axX3xX2fxX23xX3xXexXa3xX270xX3xXexX39xXdfxX3xX1axX113xXbxX3xX7xX467xX4xX4axX3xX4xX1xX39xX19xX1axX3xXexX6xX15xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXe2xX39xX463xX3xX1xX40xXebxX19xX1axX150xX3xX257xXb8xXdxX3xX19xX1ax9a94xX3xX4xX266xX19xX3xX148xXb8xX3xXe2xX39xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX377xX19xX3xX4xX1xX27cxX3xX9fxXdaxXaexX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXa0xX3xX5xX342xX19xX3xX5xXb8xX19xX4axX3xX7xX266xXexX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX377xX19xX4axX3xXexXa3xX40xX20xX19xX1axX3xXexX1xX23xX19xX1xX4axX3xX1axXbexX19xX3xX148xX113xX3xX2fxX24dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX1xXebxX19xX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX4xX10xX19xXexX10xXa3xX182xXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29xX55xX55xXdxX150xX148xX6xXaexX1xX6xXexXdxX19xX1xX150xX2fxX19xX55xX19xX10xX1a7xX7xX55xX2xX1abxX2xX1adxX55xX1afxX1afxX17xX1b2xX1b3xX1b4xX1b3xX1b6xX1b7xX1adxXexX1adxX1abxX1b4xX5xX1bdxX150xX1c1xXbxX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX17xXexX1xX29xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX172xX182xX1xX10xXdxX1axX1xXexX29xX1bdxX1b3xX1b3xXbxX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX172xX6xX15xX3xX17xX39xX19xX1axX3xX19xXexX47xX3xXaexX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX148xX10xX19xX3xX2fxX39xX19xX1axX3xXexX39xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX6xX19xX3xX4xX39xX3xX37xXdxX10xX39xX3xX47xX6xX39xX3xX2fxX39xXaexX19xX3xX47xX6xX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxXaexX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX100xX6xX5xXdxX1axX19xX29xX3xX1c1xX39xX7xXexXdxX23exX15xX182xXaxX12xX1cxX14xX19xX1axX3xX4xX6xXaexX3xX9fxX4exXdxX3xX7xX3a2xX19xX1axX3xX2fxX342xX19xX3xX1xX113xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX118xX19xX3xX4xX1xXaexX3xX19xX1axX40xX4exXdxX3xX17xX14xX19xX3xX19xX107xX19xX1axX3xXexX1xX107xX19xX3xX100xX3xX47xXb8xXexX3xXexXa3xXaexX19xX1axX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX47xX551xX4xX3xXexXdxX463xX39xX3xX4xX3a2xXexX3xX5xX40bxXdxX3xX4xX249xX6xX3xXexXdxX463xX39xX3xX4xX1xX270xX3xX1b7xX1b3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xX251xX24dxXdxX3xX19xX1xX30xX19xX1axX3xX37xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXdfxX47xX3xX2fxX23xX3xX37xX127xXexX3xXe2xX39xXe4xX3xX9fxXdaxXexX3xX9fxX40xX140xX4xX4axX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3xX5xX39xX107xX19xX3xX172xX266xX4xX3xX9fxX640xX19xX1xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX5xX23xX3xX19xX1xXdxXdfxX47xX3xX2fxX551xX3xX4xX1xX270xX19xX1xX3xXexXa3xX640xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xXexXa3xX8aexX19xX1axX3xX1xX23xX19xX1axX3xX9fxX118xX39xX4axX3xXexX1xX40xX4exX19xX1axX3xX172xX39xX15xX463xX19xX3xX2fxX23xX3xX5xX14xX39xX3xX17xX23xXdxX4axX3xX11d4xX17xX35xX19xX1axX3xX5xXdaxXdxX3xX5xX23xX3xXa3xX24dxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX11dexX4axX3xX11d4xX4xX1xX39xX15xX44xX19xX3xX148xXdxX127xX19xX3xX4xX1xX395xX47xX3xX7x82b3xX3xX148xX309xX3xX5xXdaxXdxX3xXbxX1xX270xX6xX3xX7xX6xX39xX11dexX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXaexX17xX15xXaxX12xXcxX1xX4exXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX24dxXdxX4axX3xXexX27cxX19xX1xX3xX7xX18d1xX3xX40xX39xX3xXexXdxX463xX19xX3xX1xXebxX19xX3xX47xX551xX4xX3xXexXdxX463xX39xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX3xX2c6xX7xXaexX3xX2fxX24dxXdxX3xX47xX551xX4xX3xXexXdxX463xX39xX3xX172xXa0xX3xX9fxXdaxXexX3xX4xX1xX39xX11cxX19xX2daxX4axX3xX9fxX26axX19xX1axX3xXexX1xX4exXdxX3xX4xX266xX4xX3xX4xXebxX3xX4xX1xX127xX4axX3xX4xX1xX270xX19xX1xX3xX7xX266xX4xX1xX3xX7xX18d1xX3xX9fxX40xX140xX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2fxX23xX3xX40xX39xX3xXexXdxX463xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXdfxX19xX3xXexX1xX10xXaexX3xX47xX551xX4xX3xXexXdxX463xX39xX3xX19xX23xX15xX150xX3xX251xXdxXdfxX4xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX266xX4xX3xX37xX1xX39xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX40xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX4axX3xX2fxX40xX4exX19xX3xX47xX48xX39xX3xX7xX18d1xX3xXexXdaxXaexX3xXexXdxX2cxX19xX3xX9fxX2cxX3xX2fxX30xX19xX1axX3xX4xX1xXbexX4xX3xX4xX1xXaexX3xX2fxXdxXdfxX4xX3xX17xX39xX15xX3xXexXa3xX258xX4axX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXaexX3xX4xX1xX13bxXexX3xX5xX40xX140xX19xX1axX3xX2fxX23xX3xX9fxX11cxX15xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxX127xX19xX3xX9fxXb8xX3xX172xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xXexXdaxXdxX3xX4xX266xX4xX3xX172xXa0xX4axX3xX5xX23xX3xX4xXebxX3xX7xX20xX3xXe2xX39xX6xX19xX3xXexXa3xX8aexX19xX1axX3xX9fxX44xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX19xX1xX3xXbxX1xX13bxX19xX3xX9fxX13bxX39xX3xX4xX113xX3xX19xX1xXdxX2cxX39xX3xX9fxX640xX6xX3xXbxX1xX40xXebxX19xX1axX3xX9fxXdaxXexX3xX172xXa0xX3xX1cxXcxX1exX3xX37xXdxX44xX39xX3xX47xX48xX39xX3xX148xX2cxX19xX3xX2fxX30xX19xX1axX150xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e6xX39xXexX1xXaexXa3xXaxX12xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX22xXaexX23xXdxX0xX55xXbxX12
Thanh Hoài