Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở Thạch Hà đạt gần 99,6%
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 11/2 (ngày làm việc đầu tiên năm mới) đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xử lý 2.225 lượt hồ sơ, trong đó có 2.215 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ gần 99,6%.
7d79x10d44xe74axc4f1x98b4x11573x10c73xb30fx12492xX7xf22axea07xf05bx91e1xbf23x11483xX5x95f6xXaxe41dxXcxe4b8xX3xX5xe488xX3x8df0xXdxb535xXdxX3x8efbxe050xd94dxc15dxXexX3xX1x10fbfxX3xX7x112adxX3xb1bdx11206xe24bxX19xX3xX1x7dfcxX2cxX3x8b47xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3x82c6xc19cxX3xX2axX30xXexX3xX19x10b8fxX2cxX3xc0f5xX46xcbf3x11445xf313xX0xcdf8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x12382xXaxX12xXcx844cxX3xX2cxX19xX3cxX20xX3xX2xX2xX4cxc2f0xX3xbbdfxX2cxX19xX3cxX20xX3xX5xX3cx1137bxX3xde4fxXdxX17xX4xX3xX2axX43xX1fxX3xXexXdx8065xX2cxX3xX2cx12421xX76xX3xX76xe199xXdx12448xX3xX2axX21xX2cxX3xX2cxX6xX20xX48xX3xXcx11d8axX1fxX2cxX19xX3xXex9774xX76xX3xX3bxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xf0d8xX2cxX1xX3xX4xfcebxX2cxX19xX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX6exX3bxX3cxX3xXcxb0d4xX2cxX1xX8dxX3xX2ax10debxX3xd548xac76xX3xX5xf1e9xX3xX6cxc9f3xX6cxX6cx85b6xX3xX5x852fxae6exXexX3xX1xX25xX3xX7xX28xX48xX3xXexX99xd23cxX2cxX19xX3xX2ax11f0cxX3xX4xXedxX3xX6cxXd5xX6cxX2xXd8xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX2axXdbxXdcxX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX48xX3xX2axX30xXexX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX19xX43xX2cxX3xX46xX46xX48xX49xX4axXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7fbexX10xX2cxXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX76xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX2cxXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxb224xXdxX5exXexX1x8fc5xX3xX49xX2xXd8xXbxXcex96cdxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3x7eaexX2xf11cxXbxXcexX16bxXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX4cxX4cxXdxXd5x83e1xX6xXe8xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd5xX78xX2cxX4cxX2cxX10xX15fxX7xX4cxX2xX46xX177xb2e5xX4cxX2x8ebdxX2xX5exX175xX2xX1a3xX2xX6cxX177xd104xXexX1a3xX46xX1acxX6cxX6cxX5xX177xXd5xb116xXbxX19xbbf6xX99xX9xXd8xX1a0xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX5xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX33xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX2axX30xXexX3xX19xX43xX2cxX3xX46xX46xX48xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxXe8xX2cxXaxX12xbfcaxX6xX3xX7xda88xX3x95fcxX1x906cxX4xX1xX3xX1xX3cxX2cxX19xX3xX2axX21xX2cxX3xX19xXdxX6xXe8xX3xX5ex108b0xX4xX1xX3xX18bxX3cxX20xX3xXexb25exX3xX7xa16fxX3xX1xX3cxXdxX3xX5x806dxX2cxX19xX3xX78xX8bxXdxX3xXbxX1xXe8xX2cxX19xX3xX4xX222xX4xX1xX3xXbxX1x8446xX4xX3xX78xX25dxX3xX4x102c6xX6xX3xX4xX222xX2cxX3xX18bx10fc5xX3xXcxX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d4axXe8xX5exX20xXaxX12x11e65xXdbxXdcxX2cxX19xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xXexdf69xXbxX3xXexX99xX1fxX2cxX19xX3xX4xX1xX264xX3xX20xX21xX1fxX3xX33xX3xX4xX222xX4xX3xX5xXc6xX2cxX1xX3xX78xX241xX4xX164xX3xX4x10082xXbxX48xX3xX1exX1fxX1bxX2cxX3xX5xXd2xX3xX19xXdxX2daxX20xX3xX4xX1x8c52xX2cxX19xX3xX76xXdxX2cxX1xX3xX2cxX1xX9fxX2cxX3xX5exX9fxX2cxX3xX6exX2axXccxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX49xX46xX177xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX8dxX16bxX3xX5xXc6xX2cxX1xX3xX78xX241xX4xX3xX2axX2daxXexX3xX2axX6xXdxX3xXd8xX1acxX1a0xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX16bxX3xX5xXc6xX2cxX1xX3xX78xX241xX4xX3xX19xXdxX6xXe8xX3xX5exX235xX4xX1xX3xX18bxX1bxXe8xX3xX2axX1bxX76xX3xX6cxX46xX177xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX16bxX3xX5xXc6xX2cxX1xX3xX78xX241xX4xX3xXexX1xX1fxX21xX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX18bxX30xX3xX6cxX1a3xX1a3xX3xX1xX25xX3xX7xX28xXd5xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xXe8xX5exX20xXaxX12x7fc6xX21xXexX3xX1exX1fxX1bxX3xX2cxX3cxX20xX3xX4xXedxX3xX2axXdbxXdcxX4xX3xX2cxX1x9d57xX3xX7xX241xX3xX5xXdxX2cxX1xX3xX1xXe8xX30xXexX48xX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX5xXdxX17xXexX3xXexX99xXe8xX2cxX19xX3xX2axXdxaf4dxX1fxX3xX1xX3cxX2cxX1xX48xX3xX2cxe89cxX3xX5xX241xX4xX3xX4xX264xX6xX3xX2axX26cxXdxX3xX2cxX19xf154xX3xX2cxX1xX9fxX2cxX3xX78xXdxX83xX2cxX3xX78xX3cxX3xXcexX9fxX20xX3xX5exX241xX2cxX19xX3xX2cxX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexXdxX17xX2cxX3xXa9xX4xX1xX3xXexX1xXaexX2cxX19xX3xX76xXdxX2cxX1xX3xX4xX264xX6xX3xXcxX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xXe8xX5exX20xXaxX12xX393xX21xXexX3xX1exX1fxX1bxX3xXexea9cxX2cxX19xX3xX1xXdcxXbxX3xX1exX1fxX6xX3xX4xX222xX4xX3xX220xX83xX2cxX1xX3xX220xX1xX1bxXe8xX3xX7xX222xXexX3xX2axX222xX2cxX1xX3xX19xXdxX222xX3xX4xX264xX6xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xX5exX9fxX2cxX3xX78xX3ccxX3xX4xX1xX2daxXexX3xX5xXdbxXdcxX2cxX19xX3xX4xX1fxX2cxX19xX3xX2edxX2cxX19xX3xX5exX235xX4xX1xX3xX78xX25dxX3xX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xXexX30xXdxX3xXcxX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX48xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX1fxX2cxX19xX3xX46xX1acxX4axX3xX2axX222xX2cxX1xX3xX19xXdxX222xX3xX1xX3cxXdxX3xX5xX248xX2cxX19xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX99xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xb2dbxXexX1xX1fxX76xX18bxX53axX6xX2cxX5exX53axX7xX6xXbxXe8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc60fxX19xX1xXdxX3xf346xX1fxX9fxX2cxX3xX5exd45cxX2cxX3xX2axX43xX1fxX3xXexXe8xX3cxX2cxX3xXexb75dxX2cxX1xX3xX78xX3ccxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXcxXcxX3bxX13bxX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxXaxX3xX1xX99xX10xba1bxX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX2cxX19xX1xXdxX53axXcexX1fxX6xX2cxX53axX5exX6xX2cxX53axX5exX6xX1fxX53axXexXe8xX6xX2cxX53axXexXdxX2cxX1xX53axX78xX10xX53axX19xXdxX6xXdxX53axX1exX1fxX20xX10xXexX53axXexXexX1xX4xX53axXexX99xX1fxXe8xX4xX53axX78xX6xX53axX5exX1fxX2cxX19xX53axX1xX6xX2cxX4cxX2xX49xX1a0xX1a3xX6cxX46xXd5xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX19xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX76xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX6cxX177xX4cxX2cxX10xX15fxX7xX4cxX2xX46xX177xX6cxX4cxX2xX1a3xX1a3xX5exX49xX6cxX2xX1a3xX2xX177xX177xXexX1a0xX177xXd8xX49xX1a3xX5xX177xXd5xX1b6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX5xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX33xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX2axX30xXexX3xX19xX43xX2cxX3xX46xX46xX48xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX78xX12xX0xX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX559xX19xX1xXdxX3xX55exX1fxX9fxX2cxX3xX5exX564xX2cxX3xX2axX43xX1fxX3xXexXe8xX3cxX2cxX3xXexX571xX2cxX1xX3xX78xX3ccxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXcxXcxX3bxX13bxX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxXaxX3xX1xX99xX10xX59exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX2cxX19xX1xXdxX53axXcexX1fxX6xX2cxX53axX5exX6xX2cxX53axX5exX6xX1fxX53axXexXe8xX6xX2cxX53axXexXdxX2cxX1xX53axX78xX10xX53axX19xXdxX6xXdxX53axX1exX1fxX20xX10xXexX53axXexXexX1xX4xX53axXexX99xX1fxXe8xX4xX53axX78xX6xX53axX5exX1fxX2cxX19xX53axX1xX6xX2cxX4cxX2xX49xX1a0xX1a3xX6cxX46xXd5xX1xXexX76xXaxX12xX559xX19xX1xXdxX3xX55exX1fxX9fxX2cxX3xX5exX564xX2cxX3xX2axX43xX1fxX3xXexXe8xX3cxX2cxX3xXexX571xX2cxX1xX3xX78xX3ccxX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXcxXcxX3bxX13bxX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX559xX1xX3a9xX3xXexX1xX241xX4xX3xX1xXdxX17xX2cxX3xX2axX25xX2cxX19xX3xX18bxX26cxX3xX4xX222xX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xXbxX1xX222xXbxX3xX78xX3ccxX3xX4xXe8xX2cxX3xX2cxX19xXdbxX3a9xXdxX48xX3xX4xX28xX3xX7xX33xX3xX78xX2b8xXexX3xX4xX1xX2daxXexX3xX78xX3cxX3xX220xX14xX3xX5xX1fxX2b8xXexX48xX3xX220xX14xX3xX4xXdbxX28xX2cxX19xX3xX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX2cxX83xX2cxX3xX2cxX87xX76xX3xX6cxX177xX2xX1acxX48xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX4xX264xX6xX3xX559xX19xX1xXdxX3xX55exX1fxX9fxX2cxX3xX6exX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX8dxX3xX2axX30xXexX3xXexX99xX83xX2cxX3xX46xX46xX48xX46xX1a0xX4axX48xX3xX5exX564xX2cxX3xX2axX43xX1fxX3xX2xX1a3xX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX48xX3xXexX1xX235xX48xX3xXexX1xX3cxX2cxX1xX3xXbxX1xX21exXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX78xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xX2cxX1xX2b8xX2cxX48xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1acxX1a0xX1a3xXd5xX1a3xX1acxX1a0xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX48xX3xX1exX1fxX222xX3xX1xX30xX2cxX3xX4xX1xX571xX3xX4xX1xXdxX21xX76xX3xX177xX48xX2xX1a3xX4axXaxX3xX1xX99xX10xX59exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX1xX6xX53axXexXdxX2cxX1xX53axXexXdxX10xXbxX53axX2cxX1xX6xX2cxX53axX19xXdxX6xXdxX53axX1exX1fxX20xX10xXexX53axX1acxX1a0xX1a3xX53axX1a3xX1acxX1a0xX53axX1xXe8xX53axX7xXe8xX53axX1exX1fxX6xX53axX1xX6xX2cxX53axX4xX1xXdxX53axX4xX1xXdxX10xX76xX53axX177xX53axX2xX1a3xX4cxX2xX49xX49xX46xX46xX1a0xXd5xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX19xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX76xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX6cxX177xX4cxX2cxX10xX15fxX7xX4cxX2xX46xX177xX2xX4cxX2xX177xX49xX5exX177xX6cxX6cxXd8xX177xX177xX175xXexX1a3xX1acxXd8xXd8xX5xX1acxX53axX2xX1a3xX177xX5exX177xX177xX1acxX2xX1a3xX177xXd8xXexX1a3xX175xX6cxX1a0xX5xX46xX53axX19xXd5xX1b6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX5xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX33xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX2axX30xXexX3xX19xX43xX2cxX3xX46xX46xX48xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX78xX12xX0xX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xX2cxX1xX2b8xX2cxX48xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1acxX1a0xX1a3xXd5xX1a3xX1acxX1a0xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX48xX3xX1exX1fxX222xX3xX1xX30xX2cxX3xX4xX1xX571xX3xX4xX1xXdxX21xX76xX3xX177xX48xX2xX1a3xX4axXaxX3xX1xX99xX10xX59exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX1xX6xX53axXexXdxX2cxX1xX53axXexXdxX10xXbxX53axX2cxX1xX6xX2cxX53axX19xXdxX6xXdxX53axX1exX1fxX20xX10xXexX53axX1acxX1a0xX1a3xX53axX1a3xX1acxX1a0xX53axX1xXe8xX53axX7xXe8xX53axX1exX1fxX6xX53axX1xX6xX2cxX53axX4xX1xXdxX53axX4xX1xXdxX10xX76xX53axX177xX53axX2xX1a3xX4cxX2xX49xX49xX46xX46xX1a0xXd5xX1xXexX76xXaxX12xX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xX2cxX1xX2b8xX2cxX48xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1acxX1a0xX1a3xXd5xX1a3xX1acxX1a0xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX48xX3xX1exX1fxX222xX3xX1xX30xX2cxX3xX4xX1xX571xX3xX4xX1xXdxX21xX76xX3xX177xX48xX2xX1a3xX4axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xXe8xX3xc818xX2a5xX559x8dcdxX3xXexX571xX2cxX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX48xX3xXexX99xXe8xX2cxX19xX3xX2cxX87xX76xX3xX6cxX177xX2xX1acxX3xX78xX62xX6xX3xX1exX1fxX6xX48xX3xX78xXdxX17xX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXexX1xX264xX3xXexX25dxX4xX3xX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX6exXcxXcxX3bxX13bxX8dxX48xX3xX4xX1fxX2cxX19xX3xX4xX2daxXbxX3xX5exX235xX4xX1xX3xX78xX25dxX3xX4xXaexX2cxX19xX3xXexX99xX83xX2cxX3xX2axX235xX6xX3xX18bxX3cxX2cxX3xXexX571xX2cxX1xX3xX2axXccxX3xX4xXedxX3xX2cxX1xXdxX3ccxX1fxX3xX4xX1xX1fxX20xf191xX2cxX3xX18bxXdxX21xX2cxX3xXexXa9xX4xX1xX3xX4xX241xX4xX16bxX3xXex12006xX2cxX1xX3xXexX99xX30xX2cxX19xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX4xX1xX2b8xX76xX3xXexX99xa749xX3xX19xXdxX1bxX76xX3xX1x10999xX2cxX3xX7xXe8xX3xX78xX8bxXdxX3xX2cxX87xX76xX3xX6cxX177xX2xX1a0xX16bxX3xXexX1xX222xXdxX3xX2axX26cxX3xXbxX1xX25dxX4xX3xX78xX25dxX3xX4xX264xX6xX3xX4xX222xX2cxX3xX18bxX26cxX48xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xX4xX1xX2edxX4xX48xX3xX78xXdxX83xX2cxX3xX4xX1xX2edxX4xX3xXexX2b8xX2cxX3xXexXb8axX2cxX1xX48xX3xX4xX1xX1fxX20xX83xX2cxX3xX2cxX19xX1xXdxX17xXbxX3xX1xX28xX2cxXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX78xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX559xX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX13bxX13bxX3xX4xX2daxXbxX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xX2axX30xXexX3xX1xX28xX2cxX3xX46xX46xX4axX3xXcexXcfxX3xX5xXd2xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxXaxX3xX1xX99xX10xX59exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX2cxX1xXdxX10xX1fxX53axXexX99xX1fxX2cxX19xX53axXexX6xX76xX53axX1xX4xX4xX53axX4xX6xXbxX53axX1xX1fxX20xX10xX2cxX53axX5exX6xXexX53axX1xXe8xX2cxX53axX46xX46xX53axXcexX1fxX53axX5xX20xX53axX1xXe8xX53axX7xXe8xX53axXexX99xX1fxXe8xX4xX53axX78xX6xX53axX5exX1fxX2cxX19xX53axX1xX6xX2cxX4cxX2xX49xXd8xX1a0xX49xX6cxXd5xX1xXexX76xXaxX12xX0xXdxX76xX19xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4cxX76xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX6cxX177xX4cxX2cxX10xX15fxX7xX4cxX2xX1acxXd8xX2xX4cxX2xX177xX49xX5exX6cxX2xX175xX1a3xX1acxX1a3xX1a3xXexXd8xX2xX1acxX46xX5xX177xX53axX2xX1a3xX1a3xX5exX6cxX2xX2xXd8xX2xX175xX1acxXexX49xX49xX1acxX49xX175xX5xX177xXd5xX1b6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX5xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX33xX3xXcxX1xX30xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3xX2axX30xXexX3xX19xX43xX2cxX3xX46xX46xX48xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX78xX12xX0xX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX559xX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX13bxX13bxX3xX4xX2daxXbxX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xX2axX30xXexX3xX1xX28xX2cxX3xX46xX46xX4axX3xXcexXcfxX3xX5xXd2xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxXaxX3xX1xX99xX10xX59exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX2cxX1xX53axX1exX1fxX20xX10xX2cxX4cxX2cxX1xXdxX10xX1fxX53axXexX99xX1fxX2cxX19xX53axXexX6xX76xX53axX1xX4xX4xX53axX4xX6xXbxX53axX1xX1fxX20xX10xX2cxX53axX5exX6xXexX53axX1xXe8xX2cxX53axX46xX46xX53axXcexX1fxX53axX5xX20xX53axX1xXe8xX53axX7xXe8xX53axXexX99xX1fxXe8xX4xX53axX78xX6xX53axX5exX1fxX2cxX19xX53axX1xX6xX2cxX4cxX2xX49xXd8xX1a0xX49xX6cxXd5xX1xXexX76xXaxX12xX559xX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX3bxX13bxX13bxX3xX4xX2daxXbxX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xX2axX30xXexX3xX1xX28xX2cxX3xX46xX46xX4axX3xXcexXcfxX3xX5xXd2xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX99xXe8xX2cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX559xX1xX3a9xX3xX5xXdxX2cxX1xX3xX1xXe8xX30xXexX48xX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xX5xXdxX17xXexX3xXexX99xXe8xX2cxX19xX3xX2axXdxX3ccxX1fxX3xX1xX3cxX2cxX1xX48xX3xX2cxX3d6xX3xX5xX241xX4xX3xX4xX264xX6xX3xX2axX26cxXdxX3xX2cxX19xX3e6xX3xX2cxX1xX9fxX2cxX3xX78xXdxX83xX2cxX3xX78xX3cxX3xXcexX9fxX20xX3xX5exX241xX2cxX19xX3xX2cxX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexXdxX17xX2cxX3xXa9xX4xX1xX3xXexX1xXaexX2cxX19xX3xX76xXdxX2cxX1xX3xX2cxX83xX2cxX3xX7xX6xX1fxX3xX76xX26cxXexX3xXexX1xX3a9xXdxX3xX19xXdxX6xX2cxX3xX78xX2b8xX2cxX3xX1xX3cxX2cxX1xX48xX3xX2cxX1xXdxX3ccxX1fxX3xXexX99xX1fxX2cxX19xX3xXexX9fxX76xX3xX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXa9xX2cxX1xX3xX4xXaexX2cxX19xX3xX6exX3bxX13bxX13bxX8dxX3xX4xX2daxXbxX3xX1xX1fxX20xX17xX2cxX3xX33xX3xX3bxX3cxX3xXcxXc6xX2cxX1xX3xX4xXedxX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX25xX3xX7xX28xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX21xXexX3xXexX99xXdbxX8bxX4xX3xX78xX3cxX3xX2axX2bxX2cxX19xX3xX1xX30xX2cxX3xX2axX30xXexX3xX76xX2edxX4xX3xX4xX6xXe8xXd5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX78xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX1fxX5xX12xX0xX5exXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX99xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX78xX12xX0xX4cxX5exXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe925xX1fxXexX1xXe8xX99xXaxX12xXcxX1xdbcfxX20xX3xXaecxXdbxX28xX2cxX19xX0xX4cxXbxX12
Thùy Dương