Ảnh chế: Mourinho đuổi theo top 4 trong vô vọng
Liên tục mất điểm lãng xẹt, Man United của Jose Mourinho đang ngày càng rời xa mục tiêu của mình, thậm chí họ còn chưa chắc cạnh tranh được suất trong top 4. Cùng điểm lại sự kiện trên bằng lăng kính hài hước, vui vẻ.
6fb4xc949x111bdx1178cx12c90xbb62x108b8x12dd2x944bxX7x129aaxf75dxa256xc961x9340x109c1xX5x123ccxXaxcd4fx104ccxdb8dxX1xX3xX4xX1x9f84x11593xX3x9627xa255x109c2x109bfxXdxX14xX1xX1dxX3xa5faxX1exebe6xXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3x10078xX3xXexX1fxX1dxX14xee99xX3xb26cx9ad2xX3xX3bxcabdxX14xX39xX0x7cf0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cb8xX10xX6x105adxXaxX12x10b9bxXdx7eacxX14xX3xXex9ba6xX4xX3xfaabxcd98xXexX3xX25xXdxb7a0xX61xX3xX5xc9f0xX14xX39xX3xae6ax115f4xXex9909xX3xX1cxX6xX14xX3xc861xX14xXdxXexX10xX55xX3xX4x11c28xX6xX3x9624xX1dxX7xX10xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX25xX6xX14xX39xX3xX14xX39xfe21x7532xX3xX4xX98xX14xX39xX3xX1fx898cxXdxX3xX6fxX6xX3xX61xX5exX4xX3xXexXdxX5axX1exX3xX4xX80xX6xX3xX61x99c9xX14xX1xX72xX3xXexX1xa477xX61xX3xX4xX1x93c4xX3xX1xX3fxX3xX4x11e53xX14xX3xX4xX1xb4a7xX6xX3xX4xX1x956axX4xX3xX4x115dcxX14xX1xX3xXexX1fxX6xX14xX1xX3xX25xXccx12a32xX4xX3xX7xX1exX62xXexX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xXexX1dxXbxX3xX33x9305xX3xc54cx11652xX14xX39xX3xX25xXdxX67xX61xX3xX5xXd5xXdxX3xX7x9ab1xX3xd685xXdxb7a4xX14xX3xXexX1fxX5axX14xX3xf49ax11ff6xX14xX39xX3xX5xde24xX14xX39xX3xX107xXc1xX14xX1xX3xX1xX98xXdxX3xX1xXccxfbfcxX4xX72xX3xX3bxX1exXdxX3xX3bxe7c8xXf4xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74fbxX1dxX55xX99xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107x10f8exX61xX6xX1fxX39xXdxX14x990axX5xX10xac56xXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10x732exX7xX43xX2xac26xX33x8b07xX43xX2x990dxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexbd3ax9a13xb329xX5xX1daxXf4xd785xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1dxX55xX99xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xX19exX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX43xX43xXdxX61xX39xXf4xX19exX2xX1daxXf4xX111xX55xXbxX4xX55xX14xXf4xX14xX10xXexX43x9419xX7xX7xX10xXexX7xX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX1e3xX1daxX2xX1d5xX43xX2xX2xX43xX1e3xX1d7xX43xX1d5xX1e3xX43xX6xX14xX1xX19bxX4xX1xX10xX19bxX39xXdxX6xXdxX19bxX14xX39xX1dxX6xXdxX19bxX1xX6xX14xX39xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexX1e1xX1e3xX1daxX1e3xX5xX2xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1dxX55xX99xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xX19exX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX43xX43xXdxX61xX39xXf4xX19exX2xX1daxXf4xX111xX55xXbxX4xX55xX14xXf4xX14xX10xXexX43xX226xX7xX7xX10xXexX7xX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX1e3xX1daxX2xX1d5xX43xX2xX2xX43xX1e3xX1d7xX43xX1d5xX1e3xX43xX6xX14xX1xX19bxX4xX1xX10xX19bxX1d1xX10xX14xX39xX10xX1fxXf4xX1e7xXbxX39xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXex11d94xX40dxX1e3xX1d7xX5xX1e3xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexX1e3xX40dxX1daxX1d7xX5xX40dxXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1dxX55xX99xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xX19exX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX43xX43xXdxX61xX39xXf4xX19exX2xX1daxXf4xX111xX55xXbxX4xX55xX14xXf4xX14xX10xXexX43xX226xX7xX7xX10xXexX7xX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX1e3xX1daxX2xX1d5xX43xX2xX2xX43xX1e3xX1d7xX43xX1d5xX1e3xX43xX6xX14xX1xX19bxX4xX1xX10xX19bxX4xX6xX4xX19bxX1xX5xX3bxX19bxXexX6xX14xX19bxXbxX1xX6xX19bxX61xX1exXf4xX1e7xXbxX39xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexX1e3xX33xX1d5xX33xX5xX33xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1dxX55xX99xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xX19exX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX43xX43xXdxX61xX39xXf4xX19exX2xX1daxXf4xX111xX55xXbxX4xX55xX14xXf4xX14xX10xXexX43xX226xX7xX7xX10xXexX7xX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX1e3xX1daxX2xX1d5xX43xX2xX2xX43xX1e3xX1d7xX43xX1d5xX1e3xX43xX6xX14xX1xX19bxX4xX1xX10xX19bxX111xX6xX1fxX4xX6xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexX2xX40dxX1d5xX5xX1e2xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX1dxX55xX99xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xX19exX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX43xX43xXdxX61xX39xXf4xX19exX2xX1daxXf4xX111xX55xXbxX4xX55xX14xXf4xX14xX10xXexX43xX226xX7xX7xX10xXexX7xX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX1e3xX1daxX2xX1d5xX43xX2xX2xX43xX1e3xX1d7xX43xX1d5xX1e3xX43xX6xX14xX1xX19bxX4xX1xX10xX19bxX111xX6xX1fxX4xX6xX19bxX1e3xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX12xX0xXdxX61xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1dxX1exX1fxXdxX14xX1xX1dxX3xX55xX1exX1dxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1dxXbxX3xX33xX3xXexX1fxX1dxX14xX39xX3xX3bxX1dxX3xX3bxX1dxX14xX39xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX99xX1axX111xX5xX1dxX4xX107xX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX5xX10xX19exXexX1axX6xX1exXexX1dxX194xX61xX6xX1fxX39xXdxX14xX19bxX1fxXdxX39xX1xXexX1axX6xX1exXexX1dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXf4xX111xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf4xX3bxX14xX43xX14xX10xX1d1xX7xX43xX2xX1d5xX33xX1d7xX43xX2xX1daxX1d5xX55xX2xX2xX33xXexX40dxX33xX1daxX2xX5xX1d5xXf4xX1e7xXbxX39xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx972exX1dxX1exX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX140xX1dxX14xX39xX55xX6xXbxX5xX1exX7xX0xX43xXbxX12