Xóa tư duy “đói nằm co”, thích làm thầy hơn làm thợ!
(Baohatinh.vn) - Được triển khai từ năm 2010, đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là đề án 1956) với tổng mức kinh phí ban đầu gần 26.000 tỷ đồng có mục tiêu cơ bản là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn... Tuy nhiên, sau gần 7 năm triển khai, hiệu quả từ đề án mang lại trên địa bàn Hà Tĩnh chưa như kỳ vọng.
bbf8xe25axd884xc824xcd6cx112bax116b3x134e3xX6x14dc6xf04exX1xe563xcd78x113b3x105baxX9xX2xX6xd484xXexX4xdb7cxX8xX9xX12xX15x1681bxX12x1349dxX5xX4x125cax109acxef99xf167xX2xd278x111c2xX6xX12xX1fxe88axXex10178xX9x158d2xX0xX6xX12x124d2xXcxX21xX20xX2dxce19x1304bxXcxX2xX12x132f1xXcxX2xX21xX20x16609xcdacxX2xX3xX40xXcxX2xX4xX5xXcxX2x11460xf6edxX21xX20xX2xX21x13e6dxX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX4bxd0adxX21xX2xX21x1609ex125cexX2x162d0x161cdxX62xX63xX22xX0xfb66xX6xX12xX31xXcxX21xX20xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX40x159c6xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xcb5bxX1fxX12xX4xX15xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX2x15cf0x11d4bxX5xX2xX12x1614bxX2xXdxX25xXexX2xX9xX4bxXa6xX1fxX2xX21x16937xX60xX2xX3xXcxX9x1066exX2xX12xX40x10129xX3xX40xX2xX4xX37xX60xX2xX12xX40xc98exXexX2xX40x13f1axX21xX2xX4xX37xX60xX2xX12xX40x11515x11471xX0xX68xX40xX76xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x14acexX15xX5xXdxX9xX2dxX36xXaaxXd7xX3xX2xX12xX31xX1fxd3b4xX21xX2x140e7xX40xX5xX1fxX2xX12x1454dxX2xX21xX5fxX60xX2xX62xX63xX76xX63xXbcxX2xX4bxX41xX2x1213dxX21xX2xcd05xX36xX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX21xX20xX40xX41xX2xX3xX40xXcxX2xX4xX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX4bxX5bxX21xX2xX21xX5fxX60xX2xX62xX63xX62xX63xd50exX2x1288cxX20x1321cxX1fxX2xX12x13b07xX12xX2xX4xX37xX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX2xX76x151c6xbe2fxc739xd93exX2xfbadx1433bxX1fxX2xX12x13123xX21xX20xX2xX60x11016xX3xX2xXfaxX1fxX21xX40xX2xX1xX40xXc0xX2xd371xX5xX21xX2xX4bxXcaxX25xX2xX20xXcaxX21xX2xX62xX15ax152bcxX63xX63xX63xX2xX12x13347xX2xX4bxf0e1xX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX60xeaedxX3xX2xX12xX1fx14e73xX25xX2xX3xXcexX2xX173x10fd0xX21xX2xX4xX37xX2xX21xbedcxX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX40x100c3xX12xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX15dxX37xX2xX40xX1fx15034xX25xX2x143f0xX25xX19exX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX21xX20xX40xX41xXbcxX2xX12xX3bxXcxX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4xX37xX60xXbcxX2xX12xX5fxX21xX20xX2xX12xX40xX25xX2xX21xX40x11ee9xX1xX2xX3xX40xXcxX2xX4xX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX181xX181xX181xX2xX80xX25xXexX2xX21xX40xX1fxX197xX21xXbcxX2xX6xX5xX25xX2xX20xXcaxX21xX2x12a9dxX2xX21xX5fxX60xX2xX12xX31xX1fxXf7xX21xX2xXfaxX40xX5xX1fxXbcxX2xX40xX1fxX1bdxX25xX2xX1c0xX25xX19exX2xX12xX100xX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX2xX60xX5xX21xX20xX2xX4xX3bxX1fxX2xX12xX31xX197xX21xX2xX4bxf1daxX5xX2xX173xX37xX21xX2xXe9xX37xX2xX80xcd31xX21xX40xX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX21xX40xXaaxX2xXfax13a4axX2xX15dxX147xX21xX20xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX0xX6xX12xX31xXcxX21xX20xX2dx152d9xX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xX2xX4bxXcaxX25xX2xX15dxX37xXcxX0xX68xX6xX12xX31xXcxX21xX20xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxXe9xX37xX2x10f97xX1fxX21xX40xX2xX145xXe9xXaaxXcexX21xX20xX2xX28bxX40xX197xX15bxX2xX4xX37xX2xX60xX4cxX12xX2xX1axc7e6xX2xX60xX1fxX41xX21xX2xX21x10a3fxX1fxX2xXfaxX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xXbcxX2xXdxX1fxX1bdxX21xX2xX12xXc0xX3xX40xX2xX4bxX1afxX12xX2xX4bxX5xX1fxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xX4xX3bxX1fxX2xX12xX40xXaaxf2edxX21xX20xX2xX1axX25xXexX197xX21xX2xX40xX167xX21xX20xX2xX3xX40xX24exX25xX2xX12xX40xX1fxX197xX21xX2xX12xX5xX1fxXbcxX2xX173xX2d5xXcxX2xX4xd074xXbcxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX15dxX192xX2xX60x11044xX5xX2xX112xX12xX31xX30fxX1fxX2xX3xX40xXcxX2xX12xX40xX1afxXexX2xX60xX37xX2xX3xX40xc99axX21xX20xX2xX3xX40xXcxX2xX5fxX21xX143xXbcxX2xX4bxX30fxX1fxX2xX6xd6c5xX21xX20xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xXdxX1a5xX21xX2xX40xX5bxX12xX2xX6xX167xX3xX2xXfaxX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xX181xX2xX36xXaaxXd7xX3xX2xX1xX40xX1a5xX21xX2xX173xX162xX2xX3xX40x13b21xX2xX12xX1fxX197xX25xXbcxX2xXfaxX1fxX21xX40xX2xX1xX40xXc0xX2xX3x1494dxX5xX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX2xX76xX158xX159xX15axX2xX12xX100xX2xX21xX5fxX60xX2xX62xX63xX76x12f9exXbcxX2xX3xX40xXc0xX21xX40xX2xX1c0xX25xXexX41xX21xX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xX2xX21xX40xXaaxX2xX112xX60x11a16xX2xX3xX30fxX2xX12xX31xXcxX21xX20xX2xX173xX192xX21xX20xX143xX2xX15dx1375exX2xX4bxX1a5xXexX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX3xXcxX1fxX2xX4xX37xX2xX20xX1fxX19exX1fxX2xX1xX40xX10fxX1xX2xX4bxXf7xX2xX20xX1fxX19exX1fxX2xX1c0xX25xXexX5bxX12xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4xX37xX60xX2xX3xX40xXcxX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xXdxX1a5xX21xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX3xX15xX21xX12xX15xX31xX2bxX9xX2dxX0xX1fxX60xX20xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9x15f11xX1fxXdxX12xX40xX22xX15axX63xX63xX1xX1axX2bxX40xX15xX1fxX20xX40xX12xX22x12090xX63xX63xX1xX1axX9xX2xX5xX4xX12xX8xX9xX1axXcxX5xX2xX12xX25xX2xXdxX25xXexX2xXdxXcxX1fxX2xX21xX5xX60xX2xX3xXcxX2xX12xX40xX1fxX3xX40xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xX5xXexX2xX40xXcxX21xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xXcxX9xX2xX6xX31xX3xX8xX9xX40xX12xX12xX1xX22xX68xX68xX1fxX181xX173xX5xXcxX40xX5xX12xX1fxX21xX40xX181xX15dxX21xX68xX21xX15xX472xX6xX68xX76xX21bxX485xX62xX68xX76xX63xX62xXdxX62xX76xX485xX485xX21bxX3c2xX158xX12xX158xX15axX15axX158xX4xX63xX181xX24xX1xX20xX9xX2xX68xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x153d2xX5xX1xX12xX1fxXcxX21xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX36xX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX21xX20xX40xX41xX2xX3xX40xXcxX2xX4xX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX4xX37xX2xX3xX40xX3aaxX2xX12xX31xXaaxXcexX21xX20xX2xX4bxX2ddxX21xX20xX2xX4bxX14bxX21xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xX40xX1fxX1bdxX25xX2xX1c0xX25xX19exX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX12xX40xX1ebxX12xX2xX6x16876xX2xX21xX40xXaaxX2xX60xXcxX21xX20xX2xX60xX25xX369xX21xX181xX2xX511xX40xXaaxX5xX2xX3xXa6xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX60xX51xX2xX40xX3f4xX21xX40xX2xXfaxX1fxX21xX40xX2xX12xX5bxX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX40xX3f4xX21xX40xX2xX12xX40xX37xX21xX40xX2xX12xX100xX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX80xX40xX5bxX2xX21xX40xXaaxX21xX20xXbcxX2xXdxX340xX2xX4bxX2d5xX2xX12xX5fxX21xX20xX2xX3xXaaxX30fxX21xX20xX2xX12xX25xXexX197xX21xX2xX12xX31xX25xXexX41xX21xX2xX3xX10fxX3xX2xX3xX40xX3aaxX2xX12xX31xXaaxXcexX21xX20xX2xX3xX3aaxX5xX2xX36xX19exX21xX20xXbcxX2xX3xX40xXc0xX21xX40xX2xX6xX10fxX3xX40xXbcxX2xX1xX40xX10fxX1xX2xX4xX25xX1ebxX12xX2xX3xX3aaxX5xX2x13dc7xX40xX37xX2xX21xXaaxX15exX3xX2xX15dxX41xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xX6xX369xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xXdxX1a5xX21xX2xX12xX40xX5xX60xX2xX20xX1fxX5xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX181xX2xc352xX5xX25xX2xX485xX2xX21xX5fxX60xX2xX12xX31xX1fxXf7xX21xX2xXfaxX40xX5xX1fxXbcxX2xX4bxX5bxX21xX2xX21xX5xXexXbcxX2xX1axX2d5xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX3xX40xX398xX2xX60xX15exX1fxX2xX60xX3e2xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX485xX2xX4xX15exX1xX2xX15dxX15exX1fxX2xX20xXcaxX21xX2xX76xX159xX63xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX181xX2xX80xX40xX15xXcxX2xX4xX2d5xX21xX40xX2xX4bxX3bxXcxX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xXbcxX2xX1axX2d5xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX12xX40xX5bxX2xX60xX3bxX21xX40xX2xX21xX197xX21xX2xX3xX40xX398xX2xX12xX1ebxX1xX2xX12xX31xX25xX21xX20xX2xX15dxX37xXcxX2xX60xX3e2xX2xX4xX15exX1xX2xX3xX40xX5fxX21xX2xX21xX25xX51xX1fxXbcxX2xX12xX31xX18axX21xX20xX2xX3xX1a5xXexX2xX5fxX21xX2xX1c0xX25xX19exX2xX3xXa6xX2xX60xX2ddxX1fxX181xX2xX80xX40xX30fxX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX4bxXcaxX25xX2xX60xX3e2xX2xX4xX15exX1xX2xX12xX40xX3f4xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xXdxX1a5xX21xX2xX12xX40xX5xX60xX2xX20xX1fxX5xX2xX40xX147xX3xXbcxX2xX15dxX41xX2xX6xX5xX25xX2xX12xX40xXaaxX5xX2xXdxXcaxX21xX2xX173xX3e2xX1fxX2xX6xX369xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX21xX40xX25xX2xX3xXcaxX25xX2xX40xX147xX3xX2xX60xX15exX1fxX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX12xX5fxX21xX20xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX80xX31xX197xX21xX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX12xX5bxXbcxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX20x15c30xX1xX2xX173xX37xX1fxX2xX12xXcxX10fxX21xX2xX21xX5xX21xX2xX20xX1fxX19exX1fxX2xX12xXaaxXcexX21xX20xX2xX12xX58cxX181xX2x10080xX340xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX12xX5xXexX2xX21xX20xX40xX41xXbcxX2xX4bxX18axX21xX20xX2xX21xX20xX40xX259xX5xX2xX15dxX15exX1fxX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX3xXcexX2xX40xX4cxX1fxX2xX12xX3f4xX60xX2xXfaxX1fxX5bxX60xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4xX37xX60xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX3xX40xX1afxX1xX2xX21xX40xX1ebxX21xX2xX112xX4bxXa6xX1fxX2xX12xX40xX3f4xX2xX21xXb6xX60xX2xX3xXcxX143xX181xX2xXbxX197xX21xX2xX3xX3bxX21xX40xX2xX4bxXa6xXbcxX2xX1xX40xXcaxX21xX2xX4xX15exX21xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX12xX31x113ecxX2xX60xX5xX21xX20xX2xX12xX1a5xX60xX2xX4xbcf5xX2xX12xX40xXc0xX3xX40xX2xX4xX37xX60xX2xX12xX40xXcaxXexXbcxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX60xX25xX369xX21xX2xX12xX40xX15xXcxX2xX40xX147xX3xX2xX12xX3bxX1fxX2xX3xX10fxX3xX2xX3xXcexX2xX6xX3e2xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX12xX1ebxX1xX2xX12xX31xX25xX21xX20xXbcxX2xX3xX40xXc0xX21xX40xX2xX1c0xX25xXexX2xX4bxXf7xX2xX112xX3xXa6xX2xX3xX10fxX1fxX2xX173xXb6xX21xX20xX143xX181xX2x10992xX4cxX12xX2xX173xX4cxX2xX1xX40xX1ebxX21xX2xX3xc0eexX21xX2xX4xX3bxX1fxXbcxX2xX15dxX3f4xX2xX4bxX1fxX41xX25xX2xXfaxX1fxX1bdxX21xX2xX12xX25xX162xX1fxX2xX12xX10fxX3xXbcxX2xX40xX3bxX21xX2xX3xX40xX5bxX2xX15dxX41xX2xX12xX31xX3f4xX21xX40xX2xX4bxX4cxX2xX21xX197xX21xX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX21xX40xX1ebxX21xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX4bxXcaxXexX2xX4bxX3aaxX2xX12xXcaxX60xX2xX1c0xX25xX5xX21xX2xX12xX31xX147xX21xX20xX2xX3xX3aaxX5xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX40xX147xX3xX2xX21xX20xX40xX41xX181xX2xXbxX3e2xX1fxX2xX15dxX1ebxXexXbcxX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX12xX40xX15xXcxX2xX40xX147xX3xX2xX3xX3aaxX5xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX4xX37xX2xX40xX3f4xX21xX40xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX21xX197xX21xX2xX3xX40xX1afxX12xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX181xX2xX645xX40xX1fxX41xX25xX2xX20xX1fxX10fxXcxX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX12xX40xX5xX60xX2xX20xX1fxX5xX2xX20xX1fxX19exX21xX20xX2xXdxX3bxXexX2xX3xX40xXaaxXcexX21xX20xX2xX12xX31xX3f4xX21xX40xX2xX3xX40xXcxX2xX173xX1fxX5bxX12xXbcxX2xX4bxX5bxX21xX2xX12xX40xX30fxX1fxX2xX4bxX1fxXf7xX60xX2xX15dxX192xX2xX60xX340xX5xX2xX12xX40xX3f4xX2xX6xX369xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX12xX40xXaaxX30fxX21xX20xX2xX1axX25xXexX197xX21xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX4bxX19exX60xX2xX173xX19exXcxX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX68dxX369xX2xX4xX1fxX1bdxX25xX2xX12xX100xX2xX68dxX3e2xX2xX2bcxX36xX1cxX80xXbxd436xXa5xXe9xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX3xX40xXcxX2xX12xX40xX1afxXexXbcxX2xX6xX369xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX20xX1fxX5xX1fxX2xX4bxXcxX3bxX21xX2xX62xX63xX76xX63xX2xdc0bxX2xX62xX63xX76xX485xX2xX3xX3aaxX5xX2xX12xXcxX37xX21xX2xX12xX398xX21xX40xX2xX4xX37xX2xX40xXcexX21xX2xX3c2xX76xX181x11488xX63xX63xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxXbcxX2xX3xX40xX398xX2xX4bxX3bxX12xX2xXfaxX40xXcxX19exX21xX20xX2xX21bxX63xdc3dxX2xXfaxX5bxX2xX40xXcxX3bxX3xX40xX2xX4bxX41xX2xX31xX5xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX3xX15xX21xX12xX15xX31xX2bxX9xX2dxX0xX1fxX60xX20xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX472xX1fxXdxX12xX40xX22xX15axX63xX63xX1xX1axX2bxX40xX15xX1fxX20xX40xX12xX22xX485xX63xX63xX1xX1axX9xX2xX5xX4xX12xX8xX9xX1axXcxX5xX2xX12xX25xX2xXdxX25xXexX2xXdxXcxX1fxX2xX21xX5xX60xX2xX3xXcxX2xX12xX40xX1fxX3xX40xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xX5xXexX2xX40xXcxX21xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xXcxX9xX2xX6xX31xX3xX8xX9xX40xX12xX12xX1xX22xX68xX68xX1fxX181xX173xX5xXcxX40xX5xX12xX1fxX21xX40xX181xX15dxX21xX68xX21xX15xX472xX6xX68xX76xX21bxX485xX62xX68xX76xX63xX62xXdxX62xX76xX485xX485xX21bxX3c2xX158xX12xX76xX158xX21bxX4xX76xX181xX24xX1xX20xX9xX2xX68xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX511xX5xX1xX12xX1fxXcxX21xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX80xX1ebxX1xX2xX40xX25xX1afxX21xX2xX21xX1a5xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xXfax14c62xX2xX21xX5fxX21xX20xX2xX3xX40xXcxX2xX40xX4cxX1fxX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX40xX4cxX1fxX2xX21xX51xX21xX20xX2xXdxX1a5xX21xX2xX4xX37xX2xX60xX4cxX12xX2xX12xX31xXcxX21xX20xX2xX21xX40x10814xX21xX20xX2xX173xX1fxX1bdxX21xX2xX1xX40xX10fxX1xX2xX21xX40xXb6xX60xX2xX20xXa6xX1xX2xX1xX40xXcaxX21xX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX40xX1fxX1bdxX21xX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX2xX76xX158xX159xX15axX181xX2xX80xX25xXexX2xX21xX40xX1fxX197xX21xXbcxX2xX1c0xX25xX10fxX2xX12xX31xX3f4xX21xX40xX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX40xX1fxX1bdxX21xX2xX3xX930xX21xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX15dxXaaxX15exX21xX20xX2xX60xX14bxX3xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX0xX6xX12xX31xXcxX21xX20xX2dxX28bxX40xXa6xX2xX1xX40xX10fxX12xX2xX40xX25xXexX2xX12xX5xXexX2xX21xX20xX40xX41xX0xX68xX6xX12xX31xXcxX21xX20xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX36xX369xX1fxX2xX15dxX15exX1fxX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xXc0xX12xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX3xXcxX1fxX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX40xX147xX3xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX4xX37xX2xX60xX4cxX12xX2xX3xXcexX2xX40xX4cxX1fxX2xX21xX14bxX60xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX112xX3xXcaxX21xX2xX3xX1a5xX25xX143xX2xX4bxXf7xX2xX173xX14bxX12xX2xX112xX3xXcxX21xX2xX3xX10fxX143xXbcxX2xX12xX40xX3f4xX2xXfaxX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xX2xX20xX7fcxX1xX2xX1xX40xX19exX1fxX2xX3e2xX2xX4bxX1a5xXexX2xX4xX37xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4bxXaaxX5xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX15dxX37xXcxX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX12xX1fxc8abxX21xX181xX2xX511xX40xX24exX2xX645xX20xX25xXexXda3xX21xX2xX80xX40xX24exX2xXe9xX19exX1fxX2xX145xX80xX40xX3bxX3xX40xX2xX923xXc2bxX2xX1cxX2xX2bcxX4cxX3xX2xXe9xX37xX15bxX2xX3xX40xXcxX2xX173xX1fxX5bxX12xX22xX2xX112x15ff1xX15exX1fxX2xX12xX40xX30fxX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX3xX40xX398xX2xX3c2xX2xX12xX40xX10fxX21xX20xX2xX12xX31xXcxX21xX20xX2xXfaxX40xX1fxX2xX40xXcaxX25xX2xX40xX5bxX12xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX173xX1fxX5bxX12xX2xX20xX3f4xX2xX15dxX41xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX60xX5xXexX2xX12xX40xX3f4xX2xX1c0xX25xX19exX2xX12xX40xX1ebxX12xX2xX4xX37xX2xX31xX1afxX12xX2xXfaxX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xX181xX2xXa5xXcxX21xX20xX2xXfaxX40xXa6xX5xX2xX40xX147xX3xXbcxX2xX3xX40xX2ddxX21xX20xX2xX12xX51xX1fxX2xX3xX40xX398xX2xX60xX15exX1fxX2xX173xXaaxX15exX3xX2xX4bxXcaxX25xX2xX4xX37xX60xX2xX1c0xX25xX15xX21xX2xX15dxX15exX1fxX2xXfaxX1fxX5bxX21xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX3xXcexX2xX173xX19exX21xXbcxX2xX60xX10fxXexX2xX60xXa6xX3xed2fxXbcxX2xX12xXaaxX2xXdxX25xXexX2xX15dxX37xX2xXfaxXc2bxX2xX21xX5fxX21xX20xX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX3xXa6xX2xX21xX197xX21xX2xX4bxXf7xX2xX1axX1fxX21xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX40xX5xXexX2xX12xX58cxX2xX60xX25xX5xX2xX60xX10fxXexX2xX15dxX41xX2xX4xX37xX60xX2xX4xX37xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX12xX40xXf7xX143xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX80xX3f4xX21xX40xX2xX12xX31xX3bxX21xX20xX2xX4bxXa6xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX1axX19exXexX2xX31xX5xX2xX15dxX15exX1fxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX3xX10fxX3xX2xX4xX15exX1xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX40xXaaxX22xX2xXe9xX37xX21xXbcxX2xX4xX10fxX1fxX2xX60xX10fxXexXe9dxX2xX36xX1a5xXexX2xX4xX37xX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xX21xX20xX37xX21xX40xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX4bxX930xX1fxX2xX40x106f3xX1fxX2xXfaxXc2bxX2xX12xX40xX25xX1ebxX12xX2xX3xX5xXcxXbcxX2xX12xX31xXcxX21xX20xX2xXfaxX40xX1fxX2xX12xX40xX30fxX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX1c0xX25xX10fxX2xX21xX20xX14bxX21xX2xX3xX340xX21xX20xX2xX15dxX15exX1fxX2xX6xX58cxX2xX40xX3bxX21xX2xX3xX40xX5bxX2xX15dxX41xX2xX12xX31xX5xX21xX20xX2xX12xX40xX1fxX5bxX12xX2xX173xX24exX2xX3xX3aaxX5xX2xX3xX10fxX3xX2xX3xXcexX2xX6xX3e2xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxXbcxX2xX12xX40xX1fxX5bxX25xX2xX4bxX1fxX41xX25xX2xXfaxX1fxX1bdxX21xX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX40xX37xX21xX40xXbcxX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX1xX40xX340xX2xX40xXd7xX1xX2xX15dxX15exX1fxX2xX21xX5fxX21xX20xX2xX4xX58cxX3xX2xX3xX3aaxX5xX2xX173xX19exX21xX2xX12xX40xX1a5xX21xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX37xX2xX21xX40xX25xX2xX3xXcaxX25xX2xX3xX3aaxX5xX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xXe9dxX2xX4bxX2d5xX2xX19exX21xX40xX2xX40xXaaxX3e2xX21xX20xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX21xX40xXf6dxX2xX4bxX5bxX21xX2xX3xX40xX1afxX12xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX3xX3aaxX5xX2xX60x10e02xX1fxX2xXfaxX40xXa6xX5xX2xX40xX147xX3xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX3xX15xX21xX12xX15xX31xX2bxX9xX2dxX0xX1fxX60xX20xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX472xX1fxXdxX12xX40xX22xX15axX63xX63xX1xX1axX2bxX40xX15xX1fxX20xX40xX12xX22xX485xX63xX63xX1xX1axX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX12xX40xX25xX60xX173xX9xX2xX5xX4xX12xX8xX9xX1axXcxX5xX2xX12xX25xX2xXdxX25xXexX2xXdxXcxX1fxX2xX21xX5xX60xX2xX3xXcxX2xX12xX40xX1fxX3xX40xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xX5xXexX2xX40xXcxX21xX2xX4xX5xX60xX2xX12xX40xXcxX9xX2xX6xX31xX3xX8xX9xX40xX12xX12xX1xX22xX68xX68xX1fxX181xX173xX5xXcxX40xX5xX12xX1fxX21xX40xX181xX15dxX21xX68xX21xX15xX472xX6xX68xX76xX21bxX485xX62xX68xX76xX63xX62xXdxX62xX76xX485xX485xX21bxX3c2xX158xX12xX21bxX485xX76xX21bxX4xX62xX181xX24xX1xX20xX9xX2xX68xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX511xX5xX1xX12xX1fxXcxX21xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX2bcxX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX12xX31xX8aexX2xX3e2xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX3xXa6xX2xX1axX25xX2xX40xXaaxX15exX21xX20xX2xX4xX58cxX5xX2xX3xX40xX147xX21xX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xX21xX20xX37xX21xX40xX2xX21xX20xX40xX41xXbcxX2xX3xXcexX2xX6xX3e2xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX3xX40xXc0xX21xX40xX2xX1c0xX25xXexX2xX173xX37xX1fxX2xX173xX19exX21xX2xX4bxXf7xX2xX12xX40xX15xXcxX2xX40xXcxX3xXbcxX2xXdxXcxX2xX4bxXa6xXbcxX2xX4bxXcaxX25xX2xX15dxX37xXcxX2xX3xX40xXcxX2xX4bxX41xX2xX10fxX21xX2xX76xX158xX159xX15axX2xX21xX20xX37xXexX2xX3xX37xX21xX20xX2xXfaxX40xXa6xX2xXfaxX40xX5fxX21xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dx11390xX21xX40xX2xX2bcxX197xX2xX36xX3f4xX21xX40xX2xXe9xX37xX2xX145xX1axX2d5xX2xX80xX40xX3bxX3xX40xX2xX511xX40xX1a5xX25xX2xX1cxX2xX2bcxX4cxX3xX2xXe9xX37xX15bxX2xX3xX40xX1fxX5xX2xX6xX8aexX22xX2xX112xX81bxX340xX2xX4bxX2d5xX2xX31xX1afxX12xX2xX3xX369xX2xX20xX14bxX21xX20xXbcxX2xX3xX40xX5fxX60xX2xX3xX40xX398xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xXdxXcxX2xX12xX40xX30fxX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX1c0xX25xX10fxX2xX21xX20xX14bxX21xXbcxX2xX20xX1fxX10fxXcxX2xX12xX31xX3f4xX21xX40xXbcxX2xX20xX1fxX10fxXcxX2xX3xX192xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX4bxX3aaxX2xX21xX197xX21xX2xX1axXcxX21xX20xX2xXfaxX40xXa6xX5xX2xX40xX147xX3xXbcxX2xX12xX51xX1fxX2xX15dx103ccxX21xX2xX3xX40xXaaxX5xX2xX12xX40xXf7xX2xX6xbdc8xX2xXdxX192xX21xX20xX2xX12xX40xX37xX21xX40xX2xX12xX40xX3bxXcxX2xX60xX10fxXexX2xX40xX37xX21xX181xX2xXdd9xX3f4xX2xX12xX40xX5bxXbcxX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX4xXcaxX21xX2xX4bxX1fxX2xX12xX40xX12f0xX2xX12xX5xXexX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX40xXaaxX21xX20xX2xX4bxX41xX25xX2xX173xX24exX2xX12xX100xX2xX3xX40xX369xX1fxX181xX2xX923xX4cxX12xX2xX6xX369xX2xX5xX21xX40xX2xX15xX60xX2xX40xX147xX3xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX15dxX1ebxX21xX2xX40xX37xX21xX40xX2xX60xX10fxXexX2xX1axX2ddxX3xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX40xX3f4xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX3xX40xX398xX2xX1xX40xX192xX2xX4xX10fxX1fxX2xX3e2xX2xX3xX51xX21xX20xX2xX12xX31xXaaxX30fxX21xX20xX143xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX80xX40xX30fxX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX40xX147xX3xX2xX21xX20xX14bxX21xXbcxX2xX21xX20xX37xX21xX40xX2xX21xX20xX40xX41xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX1xX40xX340xX2xX40xXd7xX1xX2xX21xX40xX25xX2xX3xXcaxX25xX2xX4bxX2d5xX2xXfaxX40xX1fxX5bxX21xX2xX4xX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX12xX3f4xX60xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4xX37xX60xX2xX6xX5xX25xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX181xX2xX80xX40xX1ebxX60xX2xX3xX40xXc0xXbcxX2xX15dxX15exX1fxX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xX4bxX24exX5xX2xX1xX40xXaaxXcexX21xX20xX2xX3xXa6xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX12xX31xX25xXexX41xX21xX2xX12xX40xX369xX21xX20xXbcxX2xX6xX369xX2xX4xXaaxXd7xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2xX4bxX4cxX21xX20xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX3xXa6xX2xX21xX40xX25xX2xX3xXcaxX25xX2xX3xX40xX25xXexXf7xX21xX2xX4bxX162xX1fxX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX21xX40xXaaxX2xX80xXa5xX2xXe9xX18axX21xX20xX2xX2bcxX259xX21xX40xX2xX3xX333xX21xX20xX2xX3xX40xX398xX2xX40xXcexX21xX2xX159xX159xXb06xX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xX145xX485xX21bxX21bxX68xXaeaxX15axX159xX15bxX2xX40xX147xX3xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX1xX40xX1fxX2xX21xX51xX21xX20xX2xX21xX20xX40xX1fxX1bdxX1xX2xX3xXa6xX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX4xX37xX60xX2xX6xX5xX25xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxX2xX12xX31xXcxX21xX20xX2xX20xX1fxX5xX1fxX2xX4bxXcxX3bxX21xX2xX62xX63xX76xX63xX2xXacbxX2xX62xX63xX76xX15axX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX36xX369xX1fxX2xX15dxX15exX1fxX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX21xX20xX40xX1fxX1bdxX1xX2xX12xX40xX3f4xX2xX12xX3f4xX21xX40xX2xX40xX3f4xX21xX40xX2xX3xXa6xX2xX15dxX8aexX2xXfaxX40xX19exX2xX1c0xX25xX5xX21xX2xX40xXcexX21xX2xXfaxX40xX1fxX2xX60xX37xX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xXfaxX1fxX5bxX21xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX40xX147xX3xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xXc0xX12xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX173xX37xX2xX3xXcxX21xX2xX21xX51xX21xX20xX2xXdxX1a5xX21xX2xX10fxX1xX2xXdxX192xX21xX20xX2xX15dxX37xXcxX2xX3xX40xX5fxX21xX2xX21xX25xX51xX1fxXbcxX2xX12xX31xX18axX21xX20xX2xX12xX31xX147xX12xX2xX12xX3bxX1fxX2xX20xX1fxX5xX2xX4bxX3f4xX21xX40xX181xX2x13d4cxX21xX20xX2xX80xX31xXcaxX21xX2xX36xX167xX3xX2xX80xX40xX25xX1ebxX21xX2xX1cxX2xX80xX31xXaaxX3e2xX21xX20xX2xX1xX40xX930xX21xX20xX2xX511xXcexX2xX4bxX1fxX1bdxX21xX2xXacbxX2xX645xX20xX37xX21xX40xX2xX21xX20xX40xX41xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX1cxX2xX511xX40xX1fxX2xX3xX192xX3xX2xbc48xX40xX10fxX12xX2xX12xX31xX1fxXf7xX21xX2xX21xX51xX21xX20xX2xX12xX40xX51xX21xX2xX3xX40xXcxX2xX173xX1fxX5bxX12xX22xX2xX112xX161exX40xXcaxX21xX2xX4xX15exX21xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX1fxX197xX21xX2xX4bxX2d5xX2xX3xXa6xX2xX6x12e00xX21xX2xX12xXaaxX2xX4xX1fxX1bdxX25xX2xX6xX19exX21xX2xX1axX25xX1afxX12xXbcxX2xXfaxX40xX1fxX2xX12xX40xX5xX60xX2xX20xX1fxX5xX2xX3xX10fxX3xX2xXfaxX40xXa6xX5xX2xX40xX147xX3xX2xX21xX40xXaaxX2xXfaxXc2bxX2xX12xX40xX25xX1ebxX12xX2xX12xX31xX18axX21xX20xX2xX12xX31xX147xX12xXbcxX2xX3xX40xX5fxX21xX2xX21xX25xX51xX1fxXbcxX2xX12xX40xX2ddxX2xXexXe9dxXbcxX2xX40xX147xX2xX4bxX2d5xX2xX15dxX1ebxX21xX2xXdxX192xX21xX20xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xXfaxX1fxX5bxX21xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX4bxX2d5xX2xX40xX147xX3xX2xX15dxX37xXcxX2xX12xX40xX58cxX3xX2xX12xX5bxX181xX2xX80xX25xXexX2xX21xX40xX1fxX197xX21xXbcxX2xX15dxX1fxX1bdxX3xX2xX6xX12f0xX2xXdxX192xX21xX20xX2xXfaxX1fxX5bxX21xX2xX12xX40xX167xX3xX2xX4bxXaaxXd7xX3xX2xX40xX147xX3xX2xX4bxXf7xX2xX60xX3e2xX2xX31xX4cxX21xX20xX2xX40xXcexX21xX2xX1c0xX25xXexX2xX60xX51xXbcxX2xX1xX40xX10fxX12xX2xX12xX31xX1fxXf7xX21xX2xX3xX10fxX3xX2xX60xX51xX2xX40xX3f4xX21xX40xX2xXfaxX1fxX21xX40xX2xX12xX5bxX2xX4xX15exX21xX2xX12xX40xX3f4xX2xXfaxX40xX51xX21xX20xX2xX40xX41xX2xX4bxXcexX21xX2xX20xX1fxX19exX21xXbcxX2xX173xX3e2xX1fxX2xX21xX20xXaaxX30fxX1fxX2xXdxX1a5xX21xX2xX3xXcaxX21xX2xX21xX40xX1fxX41xX25xX2xX40xXcexX21xX2xX21xX40xXc5bxX21xX20xX2xX3xXcexX2xX3xX40xX5bxXbcxX2xX3xX40xXc0xX21xX40xX2xX6xX10fxX3xX40xX2xX40xX1073xX2xX12xX31xXd7xX2xX6xX5xX25xX2xX4bxX37xXcxX2xX12xX3bxXcxXbcxX2xX15dxXc0xX2xXdxX192xX2xX21xX40xXaaxX22xX2xXdd9xX369xX21xXbcxX2xXfaxX40xXcxX5xX2xX40xX147xX3xX2xXfaxXc2bxX2xX12xX40xX25xX1ebxX12xXe9dxX143xX181xX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2dxX0xX15xX60xX2dxX145xX511xX930xX21xX2xX21xXc5bxX5xX15bxX0xX68xX15xX60xX2dxX0xX68xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1243xX25xX12xX40xXcxX31xX9xX2dxX28bxX1fxX41xX25xX2xX923xX1fxX21xX40xX0xX68xX1xX2d
Kiều Minh