Đức - Italy, không có đất cho những sai lầm
Trong cuộc chiến một mất một còn giữa hai đội bóng càng chơi càng hay như Đức và Italy, một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể phải trải giá bằng tấm vé vào chung kết Euro 2012.
e599xee09x1549fx1215ax18303x12ed1x11b9bx156c2xf78exX7x13799xfa27x15d90x1585dxf5fcx11aecxX5xea48xXax155abx1281ax10139xX4xX3xe68exX3xed4cxXexX6xX5x10b74x10830xX3x11f90xX1x10a19x15e59x14d6fxX3xX4xf481xX3x19307x17fe3xXexX3xX4xX1x194d7xX3xX23xX1x10f2dxX23xX24xX3xX7xX6xXdxX3xX5xfc71x13f09xX0x1902exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b0exX10xX6x16554xXaxX12xXcx120e4xX2fxX23xX24xX3xX4x11925x1150axX4xX3xX4xX1xXdx193a3xX23xX3xX3dxX5cxXexX3xX3dxX2axXexX3xX3dxX5cxXexX3xX4x16991xX23xX3xX24xXdxX33xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX5cxXdxX3xff98xX27xX23xX24xX3xX4x15023xX23xX24xX3xX4xX1x15f9axXdxX3xX4xX88xX23xX24xX3xX1xX6xX1dxX3xX23xX1x1040fxX3xX13xX14xX4xX3x102c6xX88xX3xX19xXexX6xX5xX1dxX1exX3xX3dxX5cxXexX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX51x179e5xX3xX23xX1xe860xX3xX23xX1xX2axXexX3xX4x15a6dxX23xX24xX3xX4xX27xX3xXexX1x14dc7xX3xXbxX1x13b32xXdxX3xXexX55xXd2xXdxX3xX24xXdx177ecxX3xX82x139a2xX23xX24xX3xXexX2axX3dxX3xXa2x158a8xX3xXa2xX88xX2fxX3xX4xX1xX5bxX23xX24xX3xX20xX62xXexX3x18da0xX5bxX55xX2fxX3x18e24x14910xX2xXfdx10540xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx187abxX2fxX51xX1dxXaxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX55xXaxX12xX0xXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX101xX82xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX101xXa2xX23xX3fxX23xX10x133ddxX7xX3fxX2xXfdxXfdxef13xX3fx17260x14170xX51x15c4bxXfdxXfdxX164x116efxXfexXfexXexXfdxXfex13b45xX2xXfdxX5xXfexX101x1477bxXbxX24xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144fexX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xXcxX1xX5bxX6xX3xX20xXe8xX3dxX3xX5x169e2xX4xX1xX3xX7x14560xX3xX29x1576axXdxX3xX29xX3cxX5bxX1exX3xX23xX1xX9cxX23xX24xX3xX13xX14xX4xX3x11b8exXdcxX2fxX3xXexX55x10b76xX23xX24x107d8xX3xX29xX6xX23xX24xX3xX4xX27xX3xX9cxX5bxX3xXexX1xX62xX3xXa2x10235xX3xXbxX1xX2fxX23xX24xX3xX29xX5cxX101xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xX3fxXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xX3fxXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12x16b33xX6xX5bxX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX29xX2axX5bxX3xX82xXd2xX23xX24xX1exX3xX13xX14xX4xX3xXa2xX88xX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX4xX1x115e9xX3xX24x16882xXbxX3xX23xX1xX6xX5bxX3x174d6xX3xX82xXdcxX23xX3xX20xX62xXexX3xX3dxX88xX3xX4xX72xX23xX3xX29xX6xX23xX24xX3xX29xXdxX3xX4xX1xX5bxX23xX24xX3xXexX55x1749bxX23xX3xX3dxX5cxXexX3xX4xX2fxX23xX3xX29xX9cxf137xX23xX24xX3xXbxX1xX2fxX23xX24xX3xX29xX5cxX101xX3xeac1x108d4xX5bxX3xX55xXdfxX23xX24xX1exX3xX20xX1xXdxX3xX82xX9cx1495exX4xX3xXa2xX88xX2fxX3xX24xXdxXd2xXdxX3xX23x12feaxX3dxX3xX23xX6xX1dxX3xX1x11db7xX3xX3dxX6xX23xX24xX3xX1xX6xXdxX3xXa2x106fbxX3xX3dxX259xXexX3xX1xX2fxX88xX23xX3xXexX2fxX88xX23xX3xX20xX1xXdcxX4xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12x1031exX1xXdxX3xX29xX27xX1exX3xX13xX14xX4xX3xX4xXb9xX23xX24xX3xXcx1716axX1dxX3xX111xX6xX23xX3x116c1xX1xX6xX3xX1xX6xX1dxX3xX4exX88xX3x11365xX6xX23xX3xX29xX9cx12d28xX4xX3xXexX55xX2c2xX23xX24xX3xXa2xX2c2xX23xX24xX3xXa2xX88xX3xX29xXdcxX23xX1xX3xX24xXdxXdcxX3xX5xX88xX3xX14xX23xX24xX3xXa2xXdxX282xX23xX3xX1xX88xX23xX24xX3xX29xX3cxX5bxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xX14xX4xX3xXa2xX22xX3xX29xX1bbxX4xX1xX101xX3x12ec0xX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX5xX2fx17361xXdxX1exX3xXexX1xX3cxX1dxX3xXexX55xX72xX3x11158xX2fxX6xX4xX1xXdxX3dxX3xX31cxX2fxX10xX159xX3xXexX2fxX88xX23xX3xXexX1xX1dbxX23xX24xX3xX4xXd2xX3xX2xXfexX3xXexX55xf8b2xX23xX3xXa2xX88xX3xX29xX6xX23xX24xX3xX4xX27xX3xXexX55xX2fxX23xX24xX3xXexX6xX1dxX3xX29xX3cxX1dxX3xX29x16185xX3xX3dxX5cxXexX3xX51xX88xX23xX3xX1xXb9xX23xX24xX3xX82xXdxX23xX1xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xXcxX55xX2fxX23xX24xX3xX20xX1xXdxX3xX29xX27xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX29xX62xX23xX3xXf8xX5bxX55xX2fxX3xX23xX2baxX3dxX3xX23xX6xX1dxX3xXa2xX2adxXdxX3xXexX30axX3dxX3xXexX55xX36cxX23xX24xX3xX55xX1c3xXdxX3xX82xX28fxXdxX101xX3xXcxX1xX282xX3dxX3xX3dxX5cxXexX3xXa2x182a1xX3xX82xX282xX3xX82xX1c3xXdxX3xX51xX88xX23xX3x17499xX62xXbxX3xXex12a83xX3xX7xX1c3xX3xX261xX3xX24xXdxXd2xXdxX3xXa2xX22xX3xX29xX1bbxX4xX1xX3x18cdcxX5bxX1c3xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX82xX425xX4xX3xXa2xf536xX3xXexX55xX9cxX2adxX4xX3xXexX1xX1f0xX3dxX3xX24xXdxXd2xXdxX3xX29xX2axX5bxX1exX3xX20xX1xXdxX62xX23xX3xX3dxX5cxXexX3xX7xX1c3xX3xX4xX3cxX5bxX3xXexX1xX3b6xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX23xX24xe8b1xXdxX3xX23xX1xX88xX3xXa2xX88xX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX20x14882xX1exX3xXexX1xX2axXexX3xXa2xX2c2xX23xX24xX3xX51xX30axX23xX24xX3xX4xX6xX2fxX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX311xX1xX9cxX23xX24xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX4xX88xX23xX24xX3xX4xX1xX8exXdxX3xX4xX88xX23xX24xX3xX1xX6xX1dxX101xX3xX4exX2c2xX3xX4xX1xX8exXdxX3xX23xX1xX9cxX3xX29xXcexX3xX44bxX5bxX282xX23xX3xX29xXdxX3xXexX1x13b29xX4xX3xXexX36cxXdxX3xX29xXdcxX23xX24xX3xX432xX2axX5bxX3xX1xe8e3xX3xX261xX3xX22exX10xX55xXdxX10xX3x18fa6xX1exX3xX23xX1xX9cxX3xX29xXcexX3xXexX36cxX3xXexX5cxXdxX3xXa2xX2adxXdxX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX1xX30axX3dxX3xX3dxX5cxX3xX3dxX88xX5bxX3xXdcxX2fxX3xXexX1xXdxX282xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX101xX3xXcxX36cxXdxX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX82xXd2xX23xX24xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX29x1804dxX3xX4xX3cxX3dxX3xX1xX72xX6xX3xX29xX5cxXdxX3xX29xX9cxX8exX23xX24xX3xX20xXdxX3dxX3xXa2xX22xX3xX29xX1bbxX4xX1xX3xXcxX30axX1dxX3xX111xX6xX23xX3xX311xX1xX6xX3xXexX55xX2fxX23xX24xX3xX3dxX5cxXexX3xXexX55xX399xX23xX3xX29xX2axX5bxX3xX55xX2axXexX3xX4xX261xXdxX3xX3dxX261xX3xXa2xX88xX3xX23xX24xX6xX23xX24xX3xXbxX1xX30axX23xX101xX3xX22exX6xX5bxX3xX29xX27xX1exX3xX1xX2c2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX29xXdxXcexX3dxX3xXa2xX2adxXdxX3xX29xX5cxXdxX3xX29xX9cxX322xX4xX3xX432xX62xXbxX3xXa2xX88xX2fxX3xX23xX1xX27xX3dxX3xX23xX24xX507xX6xX3xX22xX3xX1a8xX55xX2fxX6xXexXdxX6xX3xX55xX48cxXdxX3xX29xXdcxX23xX1xX3xX82xX36cxXdxX3xX1a8xX5cxX23xX24xX3xX1xX72xX6xX3xX19xX55xX10xX5xX6xX23xX51xX3xX29xXcexX3xXa2xX88xX2fxX3xXexX14xX3xX20xX62xXexX3xX24xX259xXbxX3xX522xX23xX1xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12x1765fxX5cxXexX3xX5xX3cxX23xX3xX23xX33xX6xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX5xX36cxXdxX3xX24xX30axX1dxX3xX82xX2axXexX3xX23xX24xX28fxX3xXa2xX2adxXdxX3xX3dxX5cxXexX3xX5xX1c3xXdxX3xX4xX1xX8exXdxX3xX20xX1xX2fxXdcxX23xX24xX3xX29xX36cxXexX3xXa2xX88xX3xXexX256xX23xX1xX3xXexXdcxX2fxX3xX261xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX5bxX1dxX62xX23xX101xX3xX2f8xX1xX22xX23xX24xX3x164c2xXexX3xX23xX1xX399xX23xX3xX432xXe8xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX55xXdfxX23xX24xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX4xX72xX23xX3xXexX9cxX3xXexX9cxX261xX23xX24xX3xX4xX1xX8exXdxX3xXbxX1xX72xX23xX24xX3xX23xX24xX507xX3xX82xX282xX3xXexX22xX23xX24xX3xX23xX1xX9cxX3xXexX55xX5bxX1dxX1f0xX23xX3xXexX1xX1c3xX23xX24xX101xX3xXcxX1xX6xX1dxX3xXa2xX88xX2fxX3xX29xX27xX1exX3xX1xX2c2xX3xX4xX1xX8exXdxX3xX24xXdxX88xX5bxX3xX4xX1xX2axXexX3xX23xX24xX1x12dadxX3xX7x142d6xX3xX1xX8exX23xX3xX17xX3xXexX1xXcexX3xX1xXdxX726xX23xX3xXexX55xX2fxX23xX24xX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX4x12e26xX3xXa2xX5bxX1c3xXexX3xX82xX27xX23xX24xX3xX4xX3b6xX6xX3xX29dxX6xX23xXdxX10xX5xX3xX29dxX10xX3xf5cbxX2fxX7xX7xXdxX1exX3xXbxX1xX6xX3xXexX5bxX23xX24xX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX82xX1dbxXexX3xXa2xX22xX17xX5xX282xX3xX4xX3b6xX6xX3xX64exX6xX55xXdxX2fxX3xX111xX6xX5xX2fxXexX10xX5xX5xXdxX3xX1xX6xX1dxX3xX44bxX5bxXd2xX3xX7xX747xXexX3xXbxX1xX36cxXexX3xX29xX1f0xX23xX3xXbxX6xX23xX10xX5xX20xX6xX3xXexX9cxX23xX24xX3xXexX1c0xX23xX24xX3xX3dxX88xX3xX1xXdxX726xX5bxX3xX44bxX5bxXd2xX3xX4xX3b6xX6xX3xX522xX23xX51xX55xX10xX6xX3x10fc0xXdxX55xX5xX2fxX101xX101xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX55xXaxX12xX0xXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX432xXexX17xX6xX5xXdxX24xX23x14817xX3xX4xX10xX23xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX101xX82xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX101xXa2xX23xX3fxX23xX10xX159xX7xX3fxX2xXfdxXfdxX15fxX3fxX161xX162xX51xX164xXfdxXfdxX164xX168xXfexXfexXexXfdxX161xXfdxXfdxX164xX168xXfexX2xXfdxX5xX2xX101xX174xXbxX24xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX22exX507xX3xX82x13d2axX23xX1xX3xXbxX1xX425xX4xX3xX20xX1bbxXbxX3xXexX1xX28fxXdxX3xX4xX3b6xX6xX3xX22exX4xX1xX159xX10xXdxX23xX7xXexX10xXdxX24xX10xX55xX3xX1d5xXdcxX2fxX3xXexX55xX1dbxX23xX24xX1dexX3xX7xe8f6xX3xX24xXdxX747xXbxX3xXexX5bxX1dxX62xX23xX3xX24xXdxX33xX6xX3xX4xX3b6xX6xX3xX13xX14xX4xX3xX51xX5bxX1dxX3xXexX55xX8adxX3xX29xX9cxX322xX4xX3xX7xX14xX4xX3xX3dxX36cxX23xX1xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xX3fxXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xX3fxXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX311xX1xX9cxX23xX24xX3xX1xX22xX3dxX3xX23xX6xX1dxX1exX3xX7xX507xX3xX5xX56exX23xX24xX3xX3dxX36cxX23xX3xX29xX3cxX1dxX3xX5x11856xX3xXexX55xX6acxX3xX29xX27xX3xX4xX3b6xX6xX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX7xX8dexX3xX24xX259xXbxX3xX3dxX5cxXexX3xXexX1xX1c0xX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xXexX1xX507xX4xX3xX7xX507xX101xX3xX13xX14xX4xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX1xXdxX1f0xX23xX3xX5xX88xX23xX1xX3xX23xX1xX9cxX3xX1a8xX4exX3xX19xX55xX10xX5xX6xX23xX51xX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX4xX1x16c0exX23xX24xX3xX82xX1c3xX4xX3xX29xX48cxX23xX24xX3xX23xX1xX9cxX3xX1a8xX55xX2fxX6xXexXdxX6xX3xXa2xX88xX3xX3b6xX1dxX3xX3dxX1bbxX3xX23xX1xX9cxX3xX522xX23xX1xX101xX3xXaxX1a8x17fffxX3xX432xX10xX3xXexX2baxX23xX24xXaxX3xXa2xX29exX23xX3xX5xX36cxX23xX1xX3xX5xXb9xX23xX24xX1exX3xX4xX1xX6acxX23xX1xX3xX432xXdcxX4xX3xX23xX1xX9cxX23xX24xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX20xXe8xX3dxX3xXbxX1xX3cxX23xX3xX82xXb9xX23xX24xX3xX23xX518xX3xX23xX1xX9cxX3xX4xX1xX6acxX23xX1xX3xX1xX2c2xX3xX7xX5bxX1c3xXexX3xX15fxX3xX23xX2baxX3dxX3xX44bxX5bxX6xX3xX17xX3xXexX6acxX23xX1xX3xXex153d4xX3xXexX1xX28fxXdxX3xX4xX27xX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX4xXdcxX4xX1xX3xXexX30axX23xX3xX4xX3b6xX6xX3xX379xX5bxX10xX55xX24xX10xX23xX3xX2f8xX5xXdxX23xX7xX3dxX6xX23xX23xX3xXa2xX88xX3xX7xX6xX5bxX3xX23xX88xX1dxX3xX5xX88xX3xX379xX2fxX6xX4xX1xXdxX3dxX3xX31cxX2fxX10xX159xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX64exXdxX23xX1xX3xX4xX1xX14xX23xX24xX3xX432xXdcxX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX23xX1xX2axXexX3xXexX1xXcexX3xX1xXdxX726xX23xX3xX261xX3xXbxX1xX2fxX23xX24xX3xX29xX5cxX101xX3xX363xX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX5xX2fxX36cxXdxX1exX3xX1xX2c2xX3xXexX2fxX88xX23xX3xXexX1xX1dbxX23xX24xX3xX4xXd2xX3xX2xXfexX3xXexX55xX399xX23xX3xXa2xX88xX3xX29xX6xX23xX24xX3xX5xX88xX3xX29xX5cxXdxX3xX51xX5bxX1dxX3xX23xX1xX2axXexX3xXexX2fxX88xX23xX3xXexX1xX1dbxX23xX24xX3xXexX36cxXdxX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX4xX1xX5bxX23xX24xX3xX20xX62xXexX3xX23xX2baxX3dxX3xX23xX6xX1dxX3xX17xX3xX82xX6xX2fxX3xX24xX48cxX3dxX3xX82xX6xX3xXexX55xX399xX23xX3xXa2xX72xX23xX24xX3xX82xXd2xX23xX24xX3xXa2xX88xX3xXexX55xX399xX23xX3xXexX14xX3xX20xX62xXexX101xX3xX311xX1xX28fxX3xX29xX27xX1exX3xXexX1xX3cxX1dxX3xXexX55xX72xX3xX31cxX2fxX10xX159xX3xX29xX56exX3xX5xX399xXbxX3xX23xX282xX23xX3xX20x15b0axX3xXexX6acxX4xX1xX3xXa2xX22xX3xXexXdxX1f0xX23xX3xX20xX1xX2fxXdcxX23xX24xX3xX1xX399xX5bxX3xX2xX162xX3xXexX55xX399xX23xX3xXexX2fxX88xX23xX3xXexX1xX1dbxX23xX24xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX1xX8exX23xX3xX4xXdcxX4xX3xX29xX5cxXdxX3xX82xX27xX23xX24xX3xX20xX1xXdcxX4xX3xX261xX3xX4xX1xX9e9xX3xX7xX14xX4xX3xX3dxX36cxX23xX1xX3xXexX399xXbxX3xXexX1xXcexX101xX3xX311xX62xX5bxX3xX432xXe8xXexX3xXexXa4exX23xX24xX3xX4xXdcxX3xX23xX1xX30axX23xX1exX3xX64exX6xX55xXdxX2fxX3x17791xX2fxX3dxX10x14d9exX1exX3xX31cxX5bxX20xX6xX7xX3xX7d3xX2fxX51xX2fxX5xX7xX20xXdxX3xX1xX6xX1dxX3xXcxX1xX2fxX3dxX6xX7xX3xX64exX5bxX10xX5xX5xX10xX55xX3xX29xX30axX5bxX3xXexX1xXcexX3xX1xX8exX23xX3xX1a8xX55xXdxX7xXexXdxX6xX23xX2fxX3xX761xX2fxX23xX6xX5xX51xX2fxX1exX3x17152xX5xX6xXexX6xX23xX3xX19xX82xX55xX6xX1xXdxX3dxX2fxXa2xXdxX4xX101xX101xX101xX3x13b52xXe8xXexX3xXa2xX1f0xX3xX82xX1f0xX3xX51xX88xX1dxX3xXexX1xX88xX23xX1xX3xXexX6acxX4xX1xX1exX3xX51xX6xX23xX1xX3xXexXdxX62xX23xX24xX3xXa2xX88xX3xX20xXdxX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxX726xX3dxX1exX3xX1xX5bxX2axX23xX3xX5xX5bxX1dxX726xX23xX3xXa2xXdxX282xX23xX3xX31cxX2fxX10xX159xX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX4xX1xX9bcxX23xX24xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xXexX1xXcexX3xX7xX2fxX3xX82xX8adxX3xXa2xX2adxXdxX3x146b6xXdxX4xX10xX23xXexX10xX3xX51xX10xX5xX3xX111xX2fxX7xX44bxX5bxX10xX101xX101xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX311xX1xX9cxX23xX24xX3xX20xX1xXdxX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX13xX14xX4xX3xXa2xX88xX2fxX3xXexX55xX399xX23xX1exX3xX1xX2c2xX3xX4xX1xX8exXdxX3xXa2xX2adxXdxX3xX23xX1xX6xX5bxX3xX24xX1dbxX23xX3xX82xX27xX1exX3xX82xX88xXdxX3xX82xXd2xX23xX3xXa2xX88xX3xX82xXdxX62xXexX3xX23xX1xX9cxX28fxX23xX24xX3xX23xX1xX1bbxX23xX3xX23xX1xX9cxX3xX6xX23xX1xX3xX10xX3dxX3xX3dxX5cxXexX3xX23xX1xX88xX101xX3xX13xX27xX3xX5xX88xX3xX5xX961xX3xX51xX2fxX3xXa2xX8adxX3xX7xX6xX2fxX3xX20xX1xXdxX3xX22exX6xX3dxXdxX55xX3xX2f8xX1xX10xX51xXdxX55xX6xX3xX5xX282xX23xX3xX4xX22xX23xX24xX1exX3xX111xX6xX7xXexXdxX6xX23xX3xX22exX4xX1xX159xX10xXdxX23xX7xXexX10xXdxX24xX10xX55xX3xX7xX8dexX3xX30axX3dxX3xXexX1xX3cxX3dxX3xX5xX5bxXdxX3xXa2xX1f0xX3xXexX1xX3b6xX1exX3xX20xX1xXdxX3xX2f8xX5xX2fxX7xX10xX3xX5xX6xX2fxX3xXa2xX88xX2fxX3xX4xX2axX3dxX3xX29xX1bbxX6xX1exX3xX64exX5bxX10xX5xX5xX10xX55xX3xX1xX6xX1dxX3xX761xX10xX5bxX7xX3xX7xX8dexX3xXexX507xX3xX29xX5cxX23xX24xX3xX51xX56exX23xX3xX55xX6xX3xX23xX24xX2fxX88xXdxX101xX101xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX55xXaxX12xX0xXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX101xX82xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX101xXa2xX23xX3fxX23xX10xX159xX7xX3fxX2xXfdxXfdxX15fxX3fxX161xX162xX51xX164xXfdxXfdxX164xX168xXfexXfexXexXfdxX161xXfdxXfdxX164xX168xXfexX2xX168xX5xXfdxX101xX174xXbxX24xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xXexX55xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX6xXbxXexXdxX2fxX23xXaxX12xX19xXexX6xX5xX1dxX3xX4xX27xX3xXexX1xXcexX3xX432xX10xX3dxX3xX5xX88xX3xX3dxX5cxXexX3xX82xX2axXexX3xX23xX24xX28fxX3xX4xX3b6xX6xX3xX24xXdxXd2xXdxX3xX23xX2baxX3dxX3xX23xX6xX1dxX101xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX55xX12xX0xX3fxXexX82xX2fxX51xX1dxX12xX0xX3fxXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX22exX2fxX3xXa2xX2adxXdxX3x158eexX2fxX55xX5xX51xX3xX1a8xX5bxXbxX3xX23xX2baxX3dxX3xXfdxXfexX2xXfexX1exX3xX13xX14xX4xX3xX82xX30axX1dxX3xX24xXdxX28fxX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX82xXb9xX23xX24xX3xX23xX518xX3xX82xXdfxX23xX24xX101xX3xXcxX1xX399xX3dxX3xX4xX1xX6acxX1exX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX29xX322xXexX3xXbxX1xXd2xX23xX3xX4xX22xX23xX24xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX5xX747xX4xX3xX23xX88xX2fxX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX29xX10xX3dxX3xX29xX62xX23xX3xX1xXdxX726xX5bxX3xX44bxX5bxXd2xX3xXexX14xX4xX3xX20xX1xX1dbxX4xX101xX3xX311xX1xX9cxX23xX24xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xXa2xX8adxX3xXexX1xX62xX3xX3dxX88xX3xX23xX27xXdxX3xX55xXdfxX23xX24xX3xX7xX14xX4xX3xX3dxX36cxX23xX1xX3xX4xX3b6xX6xX3xX1xX2c2xX3xX29xX56exX3xX7xX5bxX1dxX3xX24xXdxXd2xX3dxX101xX3xX64exX5cxXexX3xX7xX1c3xX3xX23xX1xX399xX23xX3xX29xX1bbxX23xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX55xXdfxX23xX24xX3xX13xX14xX4xX3xX82xX30axX1dxX3xX24xXdxX28fxX3xX261xX3xX3dxX5cxXexX3xX29xX9bcxX23xX24xX3xX4xX2axXbxX3xX20xX1xXdcxX4xX3xX7xX2fxX3xXa2xX2adxXdxX3xX29xX6xX3xXbxX1xX3cxX23xX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX29xX5cxXdxX3xX4xX72xX23xX3xX5xX36cxXdxX3xX23xX282xX23xX3xX1xX2c2xX3xX20xX1xX22xX23xX24xX3xX4xX3cxX23xX3xXexX5bxX23xX24xX3xX1xX62xXexX3xX82xX88xXdxX101xX3xX1a8xXdcxXdxX3xX4xXdcxX4xX1xX3xX31cxX2fxX10xX159xX3xX4xXb9xX23xX24xX3xX5xX747xX4xX3xX4xX2axXexX3xX4xXd2xX3xXc1dxX2fxX3dxX10xXc21xX1exX3xX7d3xX2fxX51xX2fxX5xX7xX20xXdxX3xX1xX6xX1dxX3xX64exX5bxX10xX5xX5xX10xX55xX3xXexX55xX282xX23xX3xX82xX2baxX23xX24xX3xX24xX1xX62xX3xX51xX507xX3xX82xX1bbxX3xX261xX3xXexX55xX399xX23xX3xX29xX2axX5bxX3xXa2xX2adxXdxX3xX4exX1dxX3xX31cxX36cxXbxX3xX261xX3xXexX14xX3xX20xX62xXexX3xX29xX3b6xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX13xX14xX4xX3xXexX507xX3xXexXdxX23xX3xX29xX62xX23xX3xXexX1xX62xX3xX23xX88xX2fxX3xXa2xX88xX2fxX3xX7xX14xX4xX3xX3dxX36cxX23xX1xX3xXa2xX88xX3xXexX6acxX23xX1xX3xXexX2fxXdcxX23xX3xX4xX3b6xX6xX3xX3dxX8adxX23xX1xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xXcxX5bxX1dxX3xX23xX1xXdxX282xX23xX1exX3xX4xXdcxXdxX3xX24xX8adxX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX4xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX3dxX259xXexX3xXa2xX88xX3xX7xX507xX3xXexX507xX3xXexXdxX23xX3xX23xX62xX5bxX3xXexX1xXdcxXdxX3xX44bxX5bxXdcxX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX7xX8dexX3xX24xX30axX1dxX3xX55xX6xX3xX23xX1xX33xX23xX24xX3xX23xX24xX5bxX1dxX3xX1xXdxXcexX3dxX3xX20xX1xX22xX23xX3xX5xX9cxX28fxX23xX24xX101xX3xX311xX1xX2axXexX3xX5xX88xX3xX20xX1xXdxX3xX29xX1c3xXdxX3xXexX1xX3b6xX3xX29xX6xX23xX24xX3xX4xX1xX8exXdxX3xXa2xX2adxXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX3cxX23xX3xXexX1xX2fxXd2xXdxX3xX3dxXdcxXdxX3xX17xX3xXa2xX8adxX3xXa2xX88xX2fxX3xX29xX62xX23xX3xX82xXdcxX23xX3xX20xX62xXexX3xX4xXc5xX23xX24xX3xX4xX27xX3xXexX1xXcexX3xX432xX10xX3dxX3xX5xX88xX3xXexX1xX88xX23xX1xX3xX4xX22xX23xX24xX3xXa2xX2adxXdxX3xX1xX2c2xX101xX3xX4exX8exX23xX3xX23xX33xX6xX1exX3xX19xXexX6xX5xX1dxX3xXa2xX1c3xX23xX3xX55xX2axXexX3xXaxX20xX1xX1dbxX4xXaxX3xX5xX1c3xXdxX3xX4xX1xX8exXdxX3xX4xX3b6xX6xX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX13xX14xX4xX101xX3xX64exXdxX23xX1xX3xX4xX1xX14xX23xX24xX3xX5xX88xX3xXexX55xX2fxX23xX24xX3xX4xXd2xX3xX16exX3xX5xX3cxX23xX3xX24xX259xXbxX3xX23xX1xX6xX5bxX3xX261xX3xX4xXdcxX4xX3xX24xXdxXd2xXdxX3xX29xX2axX5bxX3xX4xX1xX6acxX23xX1xX3xXexX1xX14xX4xX3xX4xX3b6xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX5cxXdxX1exX3xX4xX1xX9cxX6xX3xX3dxX5cxXexX3xX5xX3cxX23xX3xX23xX24xX9cxX28fxXdxX3xX13xX14xX4xX3xXexX8adxX3dxX3xX29xX9cxX322xX4xX3xX4xX1xXdxX62xX23xX3xXexX1xX1dbxX23xX24xX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xX363xX3xX4xX5bxX5cxX4xX3xX29xX1c3xXdxX3xX29xX3cxX5bxX3xX24xX3cxX23xX3xX29xX30axX1dxX3xX23xX1xX2axXexX3xX24xXdxX33xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX5cxXdxX1exX3xX261xX3xX82xXdcxX23xX3xX20xX62xXexX3xXf36xX2fxX55xX5xX51xX3xX1a8xX5bxXbxX3xXfdxXfexXfexX15fxX1exX3xX29xX9cxX322xX4xX3xX4xX1xX8exXdxX3xXexX55xX282xX23xX3xX7xX30axX23xX3xX23xX1xX88xX3xX13xX14xX4xX3xXa2xX29exX23xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX4xX1xX1bbxX5bxX3xXexX1xX5bxX6xX3xXfexX17xXfdxX101xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX2fxX51xX1dxXaxX12xXcxX1c3xXdxX3xX23xX6xX1dxX1exX3xX5xX1bbxX4xX1xX3xX7xX1c0xX3xX7xX8dexX3xX23xX1c3xXdxX3xX51xX88xXdxX3xX1xX6xX1dxX3xX1xXdxX726xX23xX3xXexX36cxXdxX3xX7xX8dexX3xX5xX282xX23xX3xXexXdxX62xX23xX24x1527exX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX522xX5bxXexX1xX2fxX55xXaxX12xX0xX7xXexX55xX2fxX23xX24xX12xX4exX88xX3x189e4xX1dxX282xX23xX3xX0xX3fxX7xXexX55xX2fxX23xX24xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22exX2fxX5bxX55xX4xX10xXaxX12xX311xX24xX5bxX48cxX23xX826xX3xXce4xX23xXf8xX432xXbxX55xX10xX7xX7xX0xX3fxXbxX12
Hà Uyên