Từ 1/6, cập nhật danh sách tài xế vi phạm giao thông lên mạng
Bộ Công an và Bộ GTVT thống nhất kết nối thông tin vi phạm về giao thông và ma túy của tài xế để xử lý, quản lý lái xe.
9d00x130aax13d0cxccfdx122e2x14f21x12f2cx128a2xd728xX7x1764exc81bx157a3x17c99x17e3ax1054fxX5x12beexXax1344axXcxe308xX3xX2xe298xe43fx1363axX3xX4xbcd8xXbxX3xf951xX1xX1cxXexX3xc091xX6xX1fxX1xX3xX7xb9abxX4xX1xX3xXexfdbcxXdxX3x15efcx10086xX3x14662xXdxX3xXbxX1x10b68x1391cxX3x140a5xXdxX6x12310xX3xXexX1x115d2xX1fxX3dxX3xX5xab91xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1075cxX10xX6xX24xXaxX12x12a7bxd930xX3x150b7xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xX35xX2fxX3xX66xX67xX3xd8b0xXcx16de3xXcxX3xXexX1x17f92xX1fxX3dxX3xX1fxX1x14118xXexX3x10025xX33xXexX3xX1fxX7exXdxX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXexXdxX1fxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xaae7xX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX2fxX3xX3bxX6xX3xXexd1f1x1397exX3xX4x159a2xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xaf84xf96axX3xX32x10a81xX3xX5xc108xX19xX3x1783axb41dx1239fxX1fxX3xX5xXcbxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xfd5dxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xXcxae22xX40xX1fxX3dxX3xb6ffxXcfxbeafxXdxX3xX1x1042exXbxX3xXf8xX2axX40xX3xXcexXcfxXcbxX3x1467axX3xXc4xf068x14b82xX4xX3xX66xX67xX3xX69xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xXexXfaxX3xX4xX1xd123xX4xX3xX3bxd892xXdxX3xXc4x15fb9xXb7xX19xX3xXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXexX10cxX124xX1fxX3dxX3xX79x16044xX3x14674x14039xX3xb7e7xX1fxX1xX3x10820xX139xX1fxX3dxX19xX3xX69x15095xX4xX3xXexXf3xX10cx1527axX1fxX3dxX3xX69xX149xX4xX3xX69xce48xX77xXcxX3xX4xX1xX40xX3xXf8xXdxX33xXexX3xX66xX67xX3xX69xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xX35xX2fxX3xX66xX67xX3xX77xXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX1cxX1fxX3xXexXd0xXdxX3xXc4xfbe5xX3xXexX1xX7exX1fxX3dxX3xX1fxX1xX84xXexX3xX4xX6xX40xX3xXexXf3xX40xX1fxX3dxX3xX35xXdxb509xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa2eexX3xX24xfe77xX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX2fxX3xX3dxXdxX84xXb7xX3xXbxX1xb1efxXbxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX3xXf8x14d68xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX1afxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xXf8xX5xX10xX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX3bxX6xXf3xX3dxXdxX1fxf8a1xX3x1514fxXbxX32xX3xX6xXcfxXexX40x12251xXaxX12xX0xXexXf8xX40xX24xXb7xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX24xX12xX0xXdxX3bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3bxX7xbf4bxXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXax14673xXdxX24xXexX1xX207xX3xf25cxb821xb2acxXbxX32xX211xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX207xX3xa13cx11af0xX18xXbxX32xX211xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX5xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxX3xX1x116e2xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX207xX17xX17xXdxXdcxXf8xX6xX40xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXdcxX35xX1fxX17xX1fxX10xX241xX7xX17xX2xX24axX2xX209xX17xX2xX257xX248xX24xX257xX2xX257xX248xX18xX248xX248xXex1414fxX2x9e5axX2xX248xX5xX258xXdcx17294xXbxX3dxd2fdxXf3xX9xX249xX18xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX5xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxXaxX3xX24xX6xXexX6xX232xXbxX1xX40xXexX40xX232xX40xXf3xXdxX3dxXdxX1fxX6xX5xX232xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX207xX17xX17xXdxX3bxX6xX3dxX10xX7xXdcxX35xX40xX35xXdcxX35xX1fxX17xXcfxXbxX5xX40xX6xX24xX10xX24xX17xX241xX32xX24ax16325xX35xXdxXexX1xX87xX1xX2dfxX32xX7xXb7xXcfxX10xX2xX2e5xX6xX6xX241xX17xX209xX258xX2xX24axc2c8xX258xX257xX386xX209xX2dfxX17xX4xX35xX209xX386xXcexX3dxXf3xX87xXdcxX2e5xXbxX3dxXaxX3xX24xX6xXexX6xX232xX24xX10xX7xX4xX9xXaxXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXexX10cxX124xX1fxX3dxX3xX79xX139xX3xX13bxX13cxX3xX13exX1fxX1xX3xX142xX139xX1fxX3dxX19xX3xX69xX149xX4xX3xXexXf3xX10cxX14fxX1fxX3dxX3xX69xX149xX4xX3xX69xX158xX77xXcxXdcxXaxX3xX17xX12xX0xX17xXexX24xX12xX0xX17xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX40xX1fxXaxX12xXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXexX10cxX124xX1fxX3dxX3xX79xX139xX3xX13bxX13cxX3xX13exX1fxX1xX3xX142xX139xX1fxX3dxX3xX232xX3xX69xX149xX4xX3xXexXf3xX10cxX14fxX1fxX3dxX3xX69xX149xX4xX3xX69xX158xX77xXcxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX24xX12xX0xX17xXexXf3xX12xX0xX17xXexXf8xX40xX24xXb7xX12xX0xX17xXexX6xXf8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xXaxX69xX1xX1cxX3bxX3xX1fxX1xX84xXexX3xXc4xX33xX1fxX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX3xX2xX17xX18xX3xX4xX1xXb6xX1fxX3dxX3xXexX44xXdxX3xX7x10c37xX3xX87xX33xXexX3xX1fxX7exXdxX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xX35xX124xXdxX3xXcxXfaxX1fxX3dxX3xX4xX149xX4xX3xX13bxX10cx12c00xX1fxX3dxX3xXf8xX67xX3xX35xX2fxX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xXexXf3xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxXaxX19xX3xX44xX1fxX3dxX3xX142xX139xX1fxX3dxX3xX87xX1x17bb3xX1fxX3dxX3xXc4xX1e5xX1fxX1xXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX44xX1fxX3dxX3xX142xX139xX1fxX3dxX19xX3xX87xX1xXdxX3xX87xX33xXexX3xX1fxX7exXdxX19xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXexXdxX1fxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX4xXbaxX6xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX4xXd0xX3xX35xXa2xX3xXf8x157fcxX1fxX3dxX3xX5xX2axXdxX19xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX2fxX3xX7xXc8xX3xX24xX149xX1fxX3dxX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX3xXc4xXa2xXcfxX3xX7xX483xX3xXc4xX10cxX10dxX4xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xXexX1xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX32xXcfxXb7xX49xX1fxX19xX3xX1xX6xXdxX3xX66xX67xX3xX4xf476xX3xXexX1xXc5xX3xX7xXc8xX3xX24xX149xX1fxX3dxX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xX4xXbaxX6xX3xX1fxX1xX6xXcfxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xX69xX2axX4xX3xXc4x10d33xX1fxX3xX35xX1e5xX3xXexX1xXcfxX67xX4xX3xX66xX67xX3xX77xXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX1cxX1fxX3xXexXd0xXdxX3xX7xX483xX3xX1fxX1xX1cxXbxX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xX5xX49xX1fxX3xX1xX1a3xX3xXexX1xX7exX1fxX3dxX3xX4xX5bexX3xX7xX14fxX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xXc4xXc5xX3xXcexXcfxXd0xX1fxX3xX5xXcbxXdcxX3xXcxXf3xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX1xX10dxXbxX3xX1fxX2fxX40xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xXc4xX18axX3xXf8xX1e5xX3xXexX10cxX124xX4xX3xXf8xX52cxX1fxX3dxX3xX5xX2axXdxX19xX3xX4xX7exX3xXexX2a5xX1fxX1xX3xXf8xX2axX40xX3xX3bxX84xXexX3xXc4xXc5xX3xX5xX2fxX3bxX3xX5xX3axXdxX3xXexX1xX2a5xX3xX7xX483xX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xXc4xX10cxX10dxX4xX3xX4xX84xXbxX3xX3bxX124xXdxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xXcxXf3xX10cxX124xX4xX3xXc4xX585xX19xX3xXc4xX3axXdxX3xX24xXdxX1a3xX1fxX3xXcxXfaxX1fxX3dxX3xX4xX149xX4xX3xX13bxX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xXf8xX67xX3xX79xXdxX1a3xXexX3xbf73xX6xX3bxX3xX4xX1xX40xX3xXf8xXdxX33xXexX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXexX10cxX3xX5xXdxX49xX1fxX3xXexX1e5xX4xX1xX3xX3dxXdxX1afxX6xX3xX66xX67xX3xX69xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xX35xX2fxX3xX66xX67xX3xX77xXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX1cxX1fxX3xXexXd0xXdxX3xX4xX1xX40xX3xXbxX1xX1daxXbxX3xX4xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xX3dxXc8xXdxX3xX7xX7exX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xXexX10cxX124xX4xX3xX3dxXdxX84xXb7xX3xXbxX1xX1daxXbxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xXcxXcfxXb7xX3xX1fxX1xXdxX49xX1fxX19xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXexX10cxX3xX5xX3axXdxX3xX4xX1xX10cxX6xX3xXcexXcfxXb7xX3xXc4xX1e5xX1fxX1xX3xX35xXdxX1a3xX4xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX3dxXc8xXdxX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxX3xX35xXa2xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX1afxX3xXf8xX52cxX1fxX3dxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX19xX3xX1fxX49xX1fxX3xX3bxX67xXexX3xX7xX7exX3xXc4xX5bexX1fxX3xX35xX1e5xX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xX3dxXc8xXdxX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXf8xX2axX40xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX1afxX3xX35xXa2xX3xX4xX2axX4xX3xX7xX14fxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX35xX1cxX1fxX3xXexXd0xXdxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xX79xXdxX1a3xX4xX3xX1fxX2fxXb7xX3xX24xfc0axX1fxX3xXc4xX33xX1fxX3xX4xX5bexX3xXcexXcfxX6xX1fxX3xXcexXcfxXd0xX1fxX3xX5xXcbxX3xX35xXa2xX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xX1fx1019dxX3bxX3xXc4xX10cxX10dxX4xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX4xXbaxX6xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX87xX1xXdxX3xX1xXfexX3xXc4xX33xX1fxX3xX5xX2fxX3bxX3xXexX1xXbaxX3xXexX149xX4xX3xX32xXdxX1fxX3xX4xX84xXbxX3xX5xX3axXdxX3xX3dxXdxX84xXb7xX3xXbxX1xX1daxXbxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xXdcxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX40xX24xXb7xXaxX12xX6b7xX3dxX40xX2fxXdxX3xXf3xX6xX19xX3xX35xXdxX1a3xX4xX3xX3dxXc8xXdxX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXexXdxX1fxX3xXf8xX52cxX1fxX3dxX3xX35xc8ecxX1fxX3xXf8xXd0xX1fxX3xX4xX585xX3xXexX1xXc5xX3xXexX1xX84xXexX3xX5xX3axX4xX3xX1xX40x11bfdxX4xX3xX4xX1xX1cxX3bxX3xX1fxX49xX1fxX3xXd0xX1fxX1xX3xX1xX10cxX14fxX1fxX3dxX3xXc4xX33xX1fxX3xXcexXcfxX2axX3xXexXf3xX2a5xX1fxX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX1afxX3xX5xXdxX1a3xXcfxXdcxX17xXdcxX0xX17xXbxX12xX0xX24xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX24xXaxX12xX0xXcfxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX232xXexX1xXcfxX3bxXf8xX232xX6xX1fxX24xX232xX7xX6xXbxX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1135axX2axXdxX3xX32xX10xX3xX257xX2dfxX69xX232xX258xX248xX2xXdcxX2dfxX2dfxX3xX4xX585xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xXexX3axXdxX3xX1fxXb6xXexX3xXex161c6xX1fxX3xX1xXdxX1a3xXcfxX3xXc4x15307xX1fxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX14fxX3xXcx15aa7xX3x17ab1xb938xX3xX13exX1fxX1xX2e8xXaxX3xX1xXf3xX10xf42fxX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xX5xX6xXdxX232xX32xX10xX232xX257xX2dfxX4xX232xX258xX248xX2xX232xX2dfxX2dfxX232xX4xX40xX232xX35xXdxX232xXbxX1xX6xX3bxX232xXexX6xXdxX232xX1fxXcfxXexX232xXexXdxX1fxX232xX1xXdxX10xXcfxX232xX24xX10xX1fxX232xX3dxXdxX6xX40xX232xXexX1xX40xX1fxX3dxX232xX40xX232xXexX32xX232xX87xXb7xX232xX6xX1fxX1xX17xX2xX18xX24axX2dfxX209xX209xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX3dxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX17xX3bxX10xX24xXdxX6xX17xX2xX209xX258xX17xX1fxX10xX241xX7xX17xX2xX24axX2xX258xX17xX2dfxX2dfxX24xX257xX2xX18xX249xX2ddxX258xX24axXexX209xX249xX249xX24axX248xX5xX258xXdcxX2e5xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX5xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX24xXdxX35xX12xX0xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX952xX2axXdxX3xX32xX10xX3xX257xX2dfxX69xX232xX258xX248xX2xXdcxX2dfxX2dfxX3xX4xX585xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xXexX3axXdxX3xX1fxXb6xXexX3xXexX978xX1fxX3xX1xXdxX1a3xXcfxX3xXc4xX981xX1fxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX14fxX3xXcxX992xX3xX994xX995xX3xX13exX1fxX1xX2e8xXaxX3xX1xXf3xX10xX9a0xX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xX5xX6xXdxX232xX32xX10xX232xX257xX2dfxX4xX232xX258xX248xX2xX232xX2dfxX2dfxX232xX4xX40xX232xX35xXdxX232xXbxX1xX6xX3bxX232xXexX6xXdxX232xX1fxXcfxXexX232xXexXdxX1fxX232xX1xXdxX10xXcfxX232xX24xX10xX1fxX232xX3dxXdxX6xX40xX232xXexX1xX40xX1fxX3dxX232xX40xX232xXexX32xX232xX87xXb7xX232xX6xX1fxX1xX17xX2xX18xX24axX2dfxX209xX209xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xX952xX2axXdxX3xX32xX10xX3xX257xX2dfxX69xX232xX258xX248xX2xXdcxX2dfxX2dfxX3xX4xX585xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xXexX3axXdxX3xX1fxXb6xXexX3xXexX978xX1fxX3xX1xXdxX1a3xXcfxX3xXc4xX981xX1fxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX14fxX3xXcxX992xX3xX994xX995xX3xX13exX1fxX1xX2e8xX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12x9da5xX84xXb7xX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX3xX3dxeac0xX1fxX3xXc4xX128xXb7xX19xX3xXexXf3xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxX3xX32xX18axX3xX1xX67xXdxX3xX32xXcfxX84xXexX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX3bxX67xXexX3xX4xX5xXdxXbxX3xXc4xX10cxX10dxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1acxX3xX87xX1xX2axX3xX1fxX1xXdxXa2xXcfxX19xX3xX4xX1xX40xX3xXf3xX52cxX1fxX3dxX3xX69xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xXcxX992xX3xX994xX995xX3xX13exX1fxX1xX3xa0f4xX60xX2fxX3xXcx154a0xX1fxX1xdda4xX3xXc4xX18axX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xXc4xXb6xX1fxX3dxX3xX87xX1xXdxX3xX32xXc8xX3xXbxX1xX3axXexX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX1xX2fxX1fxX1xX3xX4xX1xX978xX1fxX1xX3xXc4xX7exXdxX3xX35xX124xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX3xXexXd0xXdxX3xX257xX2dfxX69xX232xX258xX248xX2xX2dfxX2dfxXdcxX3xXcxXcfxXb7xX3xX1fxX1xXdxX49xX1fxX19xX3xXexX1xcc53xX4xX3xXexX33xX3xX4xX1xX40xX3xXexX1xX84xXb7xX3xX35xXdxX1a3xX4xX3xX32xXc8xX3xXbxX1xX3axXexX3xX5xX2fxX3xX4xX585xX3xX4xX5bexX3xX7xX14fx11f36xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX24xXdxX35xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX158xX77xXcxX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xXc4xXc5xX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX19xX3xbe46xX3bxX6xX3xX3bxX10xX1fxa682xX3xX1fxX3dx16c08xXdxX3xX7xX6xXcfxX3xXexX6xXb7xX3xX5xX2axXdxXaxX3xX1xXf3xX10xX9a0xX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xX4xX7xX3dxXexX232xX1xX6xX232xXexXdxX1fxX1xX232xX87xX1xX40xX1fxX3dxX232xX24xX10xX232xX3bxX6xX232xXexXcfxXb7xX232xX3bxX6xX232xX3bxX10xX1fxX232xX1fxX3dxX40xXdxX232xX7xX6xXcfxX232xXexX6xXb7xX232xX5xX6xXdxX17xX2xX18xX2dfxX2ddxX2dfxX249xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX3dxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX17xX3bxX10xX24xXdxX6xX17xX2xX209xX258xX17xX1fxX10xX241xX7xX17xX2xX24axX258xX248xX17xX2xX209xX249xX24xX248xX2xX258xX209xX2ddxX209xX2dfxXexX257xX249xX24axX209xX249xX5xX258xXdcxX2e5xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX5xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX24xXdxX35xX12xX0xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX158xX77xXcxX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xXc4xXc5xX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX19xX3xXcecxX3bxX6xX3xX3bxX10xX1fxXcf3xX3xX1fxX3dxXcf7xXdxX3xX7xX6xXcfxX3xXexX6xXb7xX3xX5xX2axXdxXaxX3xX1xXf3xX10xX9a0xX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xX4xX7xX3dxXexX232xX1xX6xX232xXexXdxX1fxX1xX232xX87xX1xX40xX1fxX3dxX232xX24xX10xX232xX3bxX6xX232xXexXcfxXb7xX232xX3bxX6xX232xX3bxX10xX1fxX232xX1fxX3dxX40xXdxX232xX7xX6xXcfxX232xXexX6xXb7xX232xX5xX6xXdxX17xX2xX18xX2dfxX2ddxX2dfxX249xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xX69xX158xX77xXcxX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xX87xX1xX44xX1fxX3dxX3xXc4xXc5xX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX19xX3xXcecxX3bxX6xX3xX3bxX10xX1fxXcf3xX3xX1fxX3dxXcf7xXdxX3xX7xX6xXcfxX3xXexX6xXb7xX3xX5xX2axXdxX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xXcxX1xXc89xX4xX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX87xX33xX3xX1xX40xX3axX4xX1xX3xXexXfaxX1fxX3dxX3xX87xXdxXc5xX3bxX3xXexXf3xX6xX3xX4xX1xX84xXexX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX19xX3xXf3xX10cxX10dxXcfxX3xXf8xXdxX6xX3xXc4xX7exXdxX3xX35xX124xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX32xX10xX3xX87xX1xX2axX4xX1xX3xXexX14xX3xX2ddxX3xX4xX1xX13cxX3xX1fxX3dxXcf7xXdxX3xXexXf3xX14fxX3xX5xX49xX1fxX3xX35xX2fxX3xX32xX10xX3xXexXd0xXdxX3xXexXf3xX49xX1fxX3xX249xX3xXexX84xX1fxX19xX3x142b1xX1x17645xX1fxX3dxX3xX69xX158xX77xXcxX3xX13bxX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xXf8xX67xX19xX3xXc4xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX7xX832xXexX3xXc27xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xXc2fxX3xXc4xX18axX3xX1xXcfxXb7xX3xXc4xX67xX1fxX3dxX3xXexX7exXdxX3xXc4xX6xX3xX5xXc89xX4xX3xX5xX10cxX10dxX1fxX3dxX19xX3xXbxX1xX10cxX5bexX1fxX3dxX3xXexXdxX1a3xX1fxX19xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXf8xX1e5xX3xX87xf556xX3xXexX1xXcfxX1cxXexX3xX35xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xXf8xXdxX1a3xX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1fxX3dxX1xXdxX1a3xXbxX3xX35xX149xX3xXexX1cxXbxX3xXexXf3xXcfxX1fxX3dxX3xX32xXc8xX3xX5xXcbxX3xX1fxX3dxX1xXdxX49xX3bxX3xX4xX2axX4xX3xXexXf3xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX1xX10dxXbxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxXdcxX0xX17xXbxX12xX0xX17xX24xXdxX35xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXf8xX2a5xX1fxX1xX3xX3bxX13cxXdxX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX19xX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX2xX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX3xXc4xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX24xX2fxXdxX3xX24xX10cxX5bexX1fxX3dxX3xXexX978xX1fxX1xX3xX35xX124xXdxX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xXaxX3xX1xXf3xX10xX9a0xX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xXexXf3xXcfxX1fxX3dxX232xXf8xXdxX1fxX1xX232xX3bxX40xXdxX232xX1fxX3dxX6xXb7xX232xX1xX6xX232xXexXdxX1fxX1xX232xXbxX1xX6xXexX232xX1xXdxX10xX1fxX232xX2xX232xX5xX6xXdxX232xX32xX10xX232xX24xXcfxX40xX1fxX3dxX232xX24xX6xXdxX232xX24xXcfxX40xX1fxX3dxX232xXexXdxX1fxX1xX232xX35xX40xXdxX232xX3bxX6xX232xXexXcfxXb7xX17xX2xX18xX2dfxX18xX18xX258xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX3dxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX17xX3bxX10xX24xXdxX6xX17xX2xX209xX258xX17xX1fxX10xX241xX7xX17xX2xX24axX258xX257xX17xX2xX209xX209xX24xX18xX2xX249xX258xX2xX2xX2ddxXexX18xX248xX209xX257xX18xX5xX258xXdcxX2e5xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxX1xX1cxXexX3xX24xX6xX1fxX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xX5xX49xX1fxX3xX3bxX3axX1fxX3dxXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX24xXdxX35xX12xX0xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXf8xX2a5xX1fxX1xX3xX3bxX13cxXdxX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX19xX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX2xX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX3xXc4xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX24xX2fxXdxX3xX24xX10cxX5bexX1fxX3dxX3xXexX978xX1fxX1xX3xX35xX124xXdxX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xXaxX3xX1xXf3xX10xX9a0xX9xXaxX17xX6xX1fxX232xX1fxXdxX1fxX1xX232xXexXf3xX6xXexX232xXexXcfxX17xXexXf3xXcfxX1fxX3dxX232xXf8xXdxX1fxX1xX232xX3bxX40xXdxX232xX1fxX3dxX6xXb7xX232xX1xX6xX232xXexXdxX1fxX1xX232xXbxX1xX6xXexX232xX1xXdxX10xX1fxX232xX2xX232xX5xX6xXdxX232xX32xX10xX232xX24xXcfxX40xX1fxX3dxX232xX24xX6xXdxX232xX24xXcfxX40xX1fxX3dxX232xXexXdxX1fxX1xX232xX35xX40xXdxX232xX3bxX6xX232xXexXcfxXb7xX17xX2xX18xX2dfxX18xX18xX258xXdcxX1xXexX3bxXaxX12xXcxXf3xXcfxX1fxX3dxX3xXf8xX2a5xX1fxX1xX3xX3bxX13cxXdxX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX19xX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX2xX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xX3xXc4xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX24xX2fxXdxX3xX24xX10cxX5bexX1fxX3dxX3xXexX978xX1fxX1xX3xX35xX124xXdxX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXf3xX40xX1fxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX24xXaxX12xXf5cxX1xXf5exX1fxX3dxX3xX69xXd0xX1fxX1xX3xX7xX2axXexX3xX3dxXdxX6xX40xX3xXexX1xX44xX1fxX3dxX3xXc27xX69xX158xX77xXcxXc2fxX3xX69xX44xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xX60xX2fxX3xXcxXc2cxX1fxX1xX3xX4xX1xX40xX3xXf8xXdxX33xXexX19xX3xX7xX6xXcfxX3xX18xX3xX1fxX3dxX2fxXb7xX3xXc27xXexX14xX3xX209xX2xX232xX209xX18xX17xX2xXc2fxX3xXexX1xXc89xX4xX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX4xX6xX40xX3xXc4xXdxXc5xX3bxX3xXc4xX40xX3xX1fxXcf7xX1fxX3dxX3xXc4xX67xX3xX4xXcf7xX1fxX3xX35xX2fxX3xX87xXdxXc5xX3bxX3xXexXf3xX6xX3xX4xX1xX84xXexX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX3xX35xX124xXdxX3xX4xX2axX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX33xX3xX32xX10xX3xXexXd0xXdxX19xX3xX4xX40xX1fxXexX6xXdxX1fxX10xXf3xX19xX3xX32xX10xX3xX87xX1xX2axX4xX1x15e7axX19xX3xXc4xX5bexX1fxX3xX35xX1e5xX3xXc4xX18axX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX1a3xX1fxX3xX18xX3xXexXf3xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX1xX10dxXbxX3xX7xXc8xX3xX24xX149xX1fxX3dxX3xX3bxX6xX3xXexXb6xXb7xX3xX35xX2fxX3xX2xX209xX3xXexXf3xX10cxX4a4xX1fxX3dxX3xX1xX10dxXbxX3xX35xX1e5xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX1fxXcf7xX1fxX3dxX3xXc4xX67xX3xX4xXcf7xX1fxX3xX87xX1xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX32xX10xXdcxX0xX17xXbxX12xX0xX17xX24xXdxX35xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX17xXcfxX5xX12xX0xX24xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX17xX24xXdxX35xX12xX0xX17xX24xXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX40xXcfxXf3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX79x9dfexX79xXdcxX79xX6b7xX0xX17xXbxX12