Người dân Iran tuần hành ủng hộ chính phủ trên cả nước
Người dân bày tỏ mong muốn chính phủ tăng cường nỗ lực để kiểm soát giá cả của các loại hàng hóa khác sau quyết định tăng giá xăng.
86b6xa6aexf0d5x10232x103c5xa6c0xf0afxcfacxcaacxX7xbc47x9853xd193xb8c4xaf9cxa386xX5xd2f8xXaxa953xe10cxfc46x8e9fxd30axXdxX3xfca3xaa99xe4fdxX3xc260x90fbxX6xX1bxX3xXexe370x91caxX1bxX3xX1x8c43xX1bxX1xX3xe72exX1bxX14xX3xX1xc0f0xX3xX4xX1xbd51xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exef7bxX1bxX3xX4x98a8xX3xX1bxX15xfc21xX4xX0xb2d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef1cxX10xX6xX19xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xbf1axX28xbb46xX3xXexe4acxX3xd949xef5cxX1bxX14xX3xX70xX23x9f4exX1bxX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXex10308xX1bxX14xX3xX4xX15xX16xX1bxX14xX3xX1bxd4a2xX3xX5x10574xX4xX3x1031exca9dxX3xc594xXdxX97xX70xX3xX7xX71xfe90xXexX3xX14xXdxXa0xX3xX4xX43xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX5xX71xb468xXdxX3xX1xX28xX1bxX14xX3xX1x93a8xX6xX3xX99xX1xXa0xX4xX3xX7xX6xX23xX3xf907xX23xX6bxa88bxXexX3xX96xa8f3xX1bxX1xX3xXexX85xX1bxX14xX3xX14xXdxXa0xX3xf947xX85xX1bxX14xebfaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa46axX10xX1bxXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxX70xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX70xX7x936fxXbxX1xX71xXexX71xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax9d17xXdxX19xXexX1xd2a7xX3xd9b9xd9f4xa490xXbxXddxcc4cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11cxX3xadfdxX2x93c5xXbxXddxX123xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xX3xX1x8edcxX1bxX1xX3xX43xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4axX4axXdxXe1xX69xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe1xd6dfxX1bxX4axX1bxX10xX117xX7xX4axX2xb8d1xX12dxX11exX4axX2xX12fxX12dxX19xee51xX2xf2efxX120xX12dxX11fxX2xXexX11exX12dxX1aaxX120xX12dxX5xX120xXe1xd7edxXbxX14xb2e5xX1exX9xe663xX1a8xX11exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xXaxX3xX19xX6xXexX6xX108xXbxX1xX71xXexX71xX108xX71xX1exXdxX14xXdxX1bxX6xX5xX108xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11cxX4axX4axX4xX19xX1bxXdxX70xX14xXe1xX197xXdxX10xXexX1bxX6xX70xXbxX5xX23xX7xXe1xX197xX1bxX4axXexX11exX11fxX120xX4axX23xXbxX5xX71xX6xX19xX10xX19xX4axXc9xfa54xX7xXc9xX6bxX4axX11fxX120xX2xX1a0xe366xX2xX2xX24fxX11fxX11fxX4axXexXexXddxX197xX1bxX24fxX11fxX11fxX2xX2xXdxX1exX6xX1bxXe1xX1b8xXbxX14xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX71xX1bxXaxX12xXcxcbb1xX1bxX14xX3xXexX1xX77xX1bxX14xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX59xX6xX7xX7xX6xX1bxX3xdc85xX71xX23xX1xX6xX1bxXdxX3xebbbxX0xX10xX70xX12xX69xX3fxX1bxX3xXexX1exXa0xXdxbd8cxXe1xX0xX4axX10xX70xX12xX3xX2a3xee48xX1bxX1xX11cxX3xad61xd31fx8c96xX4axXcxXcxf7e3xc09bxX13xX2b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda58xX71xX19xX6bxXaxX12xX13xX14xX28xX6bxX3xX11fxX2xX4axX2xX2xcc99xX3xX1bxX1xcac3xX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xXf1xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX285xX3xX4xX1xbfc0xX4xX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xXexXb4xXdxX3xX1bxX1xXdxfb90xX23xX3xXexX1xX28xX1bxX1xX3xXbxX1xX77xX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xX2e7xX3xX69xX28xX6bxX3xXexX6exX3xX7xX93xX3xXexX1exX23xX1bxX14xX3xXexX1xX28xX1bxX1xX3xX197xX47xXdxX3xdcd3xXb4xXdxX3xX14xXdxXa0xX71xX3xX4xX1xX2cxX3xX2bexX5xXdxX3x948bxX1xX6xX70xX10xX1bxX10xXdxX3xX197xX28xX3xXcxX285xX1bxX14xX3xXexX1xX77xX1bxX14xX3xX59xX6xX7xX7xX6xX1bxX3xX29bxX71xX23xX1xX6xX1bxXdxXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xX59xb39axX1bxX14xX3xXexX1xc1c3xX1bxX14xX3xXexdd59xX1bxX3xX69xXa0xX1bxX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXexX1xX310xX4xX3xX2bfxX6xX1exX7xX3xX96xX15xX6xX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX96xX3a6xX3xX96xX285xX3xXddxX23xX77xX1bxX14xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX23xX6bxXccxX1bxX3xX96xX15xX16xX1bxX14xX3x967dxX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX28xX1bxX1xX3xXbxX1xX77xX3x90c6xX1xXdxX1exX6xd347xX2e7xX3xX1dxX7xX246xX6xX1xX6xX1bxX2e7xX3xef45xX71xX70xX2e7xX3x96cdxX6xX7xX71xX23xX1b8xX2e7xX3xX407xX1xX6xX1xX1exX71xX23xX19xX2e7xX3xX36axX6xX1exX6xX1b8xX2e7xX3xX36axX10xX1exX70xX6xX1bxX2e7xX3xcec8xX6xX1xX10xX19xX6xX1bxX3xX197xX28xX3xX2d7xX6xX1bxX19xX6xX1exX3xX2bexX69xX69xX6xX7xX2e7xX3xXexX1xX97xX3xX1xXdxb938xX1bxX3xX7xX93xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX197xX47xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX1bxX1xX28xX3xX5xX3a6xX1bxX1xX3xX96xXb4xX71xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xX3xX4xa63dxX1bxX14xX3xX14xXdxX15xa683xX1bxX14xX3xX4xX6xX71xX3xX99xX1xb120xX23xX3xX1xXdxX45dxX23xX3xXbxX1xX43xX1bxX3xX96xX77xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX23xX31xX4xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xX3xXbxX1xXa0xX3xX1xX71xXb4xXdxX2e7xX3xX4xX1xX77xX1bxX14xX3xX96xX77xXdxX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxXe1xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX69xX28xX6bxX3xXexX6exX3xX70xX71xX1bxX14xX3xX70xX23xX77xX1bxX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX85xX1bxX14xX3xX4xX15xX16xX1bxX14xX3xX1bxX90xX3xX5xX93xX4xX3xX96xX97xX3xX99xXdxX97xX70xX3xX7xX71xXa0xXexX3xX14xXdxXa0xX3xX4xX43xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX5xX71xXb4xXdxX3xX1xX28xX1bxX14xX3xX1xXbdxX6xX3xX99xX1xXa0xX4xX3xX7xX6xX23xX3xXc9xX23xX6bxXccxXexX3xX96xXd0xX1bxX1xX3xXexX85xX1bxX14xX3xX14xXdxXa0xX3xXddxX85xX1bxX14xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xXf1xXa0xX4xX3xX4xX23xX31xX4xX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX19xXdxa7f0xX1bxX3xX1exX6xX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX69xX77xXdxX3xX4xX43xX1bxX1xX3xX1bxX1xX2ebxX1bxX14xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX3xXddxX23xX3b1xXexX3xX1xXdxX45dxX1bxX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX23xX31xX4xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xX3xX69xXb4xX71xX3xX5xX93xX4xX3xXbxX1xX43xX1bxX3xX96xX77xXdxX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX85xX1bxX14xX3xX14xXdxXa0xX3xXddxX85xX1bxX14xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX71xX3xX2bfxX6xX1exX7xX2e7xX3xX14xX24xX1bxX3xX1bexX120xX3xX4xX1xX23xX90xXdxX3xX4xe96exX6xX3xX1xX28xX1bxX14xX3xX3f7xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX96xX3a6xX3xX69xXd0xX3xX4xX15xX47xXbxX3xX69xXbdxX4xX3xX197xX28xX3xXbxX1xXa0xX3xX1xX71xXb4xXdxX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX1bxX1xX2ebxX1bxX14xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xX19xXdxX5a6xX1bxX3xX1exX6xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xXe1xX3x87d0xX47xX4xX3xXexX35xX1bxX1xX3xX7xX4acxX3xX69xX31xX3xX4xX1xX71xX3xXexX1xX3b1xX6bxX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX1xX23xX90xXdxX3xX4xX63exX6xX3xX1xX28xX1bxX14xX3xX1bxX28xX6bxX3xX4xXbdxX3xXexX1xX97xX3xX4xX1xXd0xX23xX3xXexX1xXdxX45dxXexX3xX1xXb4xXdxX3xX5xX3fxX1bxX3xXexX47xXdxX3xX2xX1aaxX3xXexX1exXdxX45dxX23xX3xe469xX407x90c5xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xXf1xX4a5xX1bxX14xX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xX11fxX2xX4axX2xX2xX2e7xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX96xX3a6xX3xX99xX1xX3acxXdxX3xXbxX1xfb8bxX4xX3xX19xXd0xX4xX1xX3xX197xX721xX3xX1dxX1bxXexX10xX1exX1bxX10xXexX3xXexXb4xXdxX3xXexX1xX2cxX3xX96xX3acxX3xXcxX10xX1xX1exX6xX1bxX3xX197xX28xX3xX70xX31xXexX3xX7xX77xX3xXex9b92xX1bxX1xX3xX7xX6xX23xX3xX1a8xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xX14xXdxXa0xX1bxX3xX96xX71xXb4xX1bxX3xX197xX174xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xX2bfxX6xX1exX7xX3xX96xX15xX6xX3xXexXdxX1bxX3xX19xXd0xX4xX1xX3xX197xX721xX3xX1dxX1bxXexX10xX1exX1bxX10xXexX3xX96xX6xX1bxX14xX3xX19xX24xX1bxX3xX96xX15xbe95xX4xX3xX99xX1xX3acxXdxX3xXbxX1xX721xX4xX3xXexXb4xXdxX3xX70xX31xXexX3xX7xX77xX3xX99xX1xX23xX3xX197xX93xX4xX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX99xX1xXdxX3xX96xX15xX16xX1bxX14xX3xX19xX1axX6bxX3xX1dxX1bxXexX10xX1exX1bxX10xXexX3xX4xX77xX3xX96xXd0xX1bxX1xX3xX4xX4a5xX1bxX14xX3xX96xX3a6xX3xX96xX15xX7b6xX4xX3xX99xX1xX3acxXdxX3xXbxX1xX721xX4xX3xX3f7xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX752xX1bxX1xX3xX59xX71xX1exX70xX71xX40cxX14xX6xX1bxX2e7xX3xX36axX10xX1exX70xX6xX1bxX7xX1xX6xX1xX2e7xX3xX2bexX1exX6xX99xX2e7xX3xea62xX6xX7xX1xX1xX6xX19xX2e7xX3xX418xX71xX70xX2e7xX3xXcxX6xX69xX1exXdxX40cxX2e7xX3xX59xX6xX70xX6xX19xX6xX1bxX3xX197xX28xX3xX2d7xX23xX7xX1xX10xX1xX1exX3xX4x10570xX1bxX14xX3xX70xX31xXexX3xX7xX77xX3xX99xX1xX23xX3xX197xX93xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX1xX2cxX3xX96xX3acxX3xXcxX10xX1xX1exX6xX1bxXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xX359xXb4xXdxX3xX14xXdxXa0xX71xX3xX4xX1xX2cxX3xX2bexX5xXdxX3xX36axX1xX6xX70xX10xX1bxX10xXdxX3xX96xX3a6xX3xX5xX3fxX1bxX3xXa0xX1bxX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX23xX31xX4xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xX3xX197xffbaxX6xX3xXc9xX23xX6xX3xX5xX28xX3x9a42xX197xX3b1xX1bxX3xX96xX324xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX2e7xX3xX99xX1xX3acxX1bxX14xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX5xX28xX3xX70xX31xXexX3xXbxX1xX71xX1bxX14xX3xXexX1exX28xX71xX3xX19xX1axX1bxX3xX7xX93xe199xX3xX197xX28xX3xX99xX1xa151xX1bxX14xX3xX96xXd0xX1bxX1xX3xX4xXa0xX4xX3xX197xX721xX3xX197xXdxX45dxX4xX3xX96xX3a6xX3xX96xX15xX7b6xX4xX3xXddxX63exX3xX5xe2a1xX3xXexX1xX28xX1bxX1xX3xX4xX3acxX1bxX14xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX71xX19xX6bxXaxX12xf271xXdxX47xXdxX3xX4xX1xX310xX4xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXddxXa0xX4xX3xX1bxX1x8924xX1bxX3xX70xX31xXexX3xX7xX77xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX96xX3a6xX3xXexX1xXdxX45dxXexX3xX70xXb4xX1bxX14xX2e7xX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX96xXbdxX3xX4xXbdxX3xX4xXa0xX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX197xXdxX3fxX1bxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX2e7xX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX23xX31xX4xX3xX69xXdxX97xX23xX3xXexX174xX1bxX1xX3xX69xXb4xX71xX3xX5xX93xX4xX3xX70xX28xX3xXcxX10xX1xX1exX6xX1bxX3xX4xX1xX71xX3xX1ex100fcxX1bxX14xX3xX19xX71xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xXccxX3xX5xX93xX4xX3xX1bxX15xX47xX4xX3xX1bxX14xX71xX28xXdxX3xXddx956axXdxX3xX14xXdxX721xX4xX3xX1bxX1xX9e5xX70xX3xXbxX1xXa0xX3xX1xX71xXb4xXdxX3xX1bxX1xX28xX3xX1bxX15xX47xX4xX3xXf1xX31xX1bxX14xX3xX1xe085xX6xX3xX59x1045dxXdxX3xX14xXdxXa0xX71xX3xX1bxX28xX6bxXe1xX4axXe1xX0xX4axXbxX12xX0xX19xXdxX197xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX1exX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX108xXexX1xX23xX70xX69xX108xX6xX1bxX19xX108xX7xX6xXbxX71xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX69xb952xXexX3xX14xXdxX2ebxX3xXexX28xX23xX3xX4xX1xX3f7xX3xX19xX24xX23xX3xX4xX2cxX6xX3xX2bexX1bxX1xXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX10xX108xX14xXdxX71xXdxX108xX1bxX14xX6xX6bxX108xXc9xX23xX6xX108xXdxX1exX6xX1bxX108xX69xX6xXexX108xX14xXdxX23xX108xXexX6xX23xX108xX4xX1xX71xX108xX19xX6xX23xX108xX4xX23xX6xX108xX6xX1bxX1xX4axX2xX1aaxX11exX2xX1bexX12fxXe1xX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX14xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4axX70xX10xX19xXdxX6xX4axX2xX11fxX120xX4axX1bxX10xX117xX7xX4axX2xX1a0xX11fxX1bexX4axX2xX11fxX12dxX19xX11exX120xX11exX12dxX1a0xX12fxX12fxXexX11fxX11exX11exX120xX5xX2xX108xX2xXe1xX1b8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX19xXdxX197xX12xX0xX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX69xXa9dxXexX3xX14xXdxX2ebxX3xXexX28xX23xX3xX4xX1xX3f7xX3xX19xX24xX23xX3xX4xX2cxX6xX3xX2bexX1bxX1xXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX10xX108xX14xXdxX71xXdxX108xX1bxX14xX6xX6bxX108xXc9xX23xX6xX108xXdxX1exX6xX1bxX108xX69xX6xXexX108xX14xXdxX23xX108xXexX6xX23xX108xX4xX1xX71xX108xX19xX6xX23xX108xX4xX23xX6xX108xX6xX1bxX1xX4axX2xX1aaxX11exX2xX1bexX12fxXe1xX1xXexX70xXaxX12xXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX69xXa9dxXexX3xX14xXdxX2ebxX3xXexX28xX23xX3xX4xX1xX3f7xX3xX19xX24xX23xX3xX4xX2cxX6xX3xX2bexX1bxX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX1dxX1exX6xX1bxX3xX69xXa9dxXexX3xX14xXdxX2ebxX3xXexX28xX23xX3xX4xX1xX3f7xX3xX19xX24xX23xX3xX4xX2cxX6xX3xX2bexX1bxX1xX123xX3xXcxX1xX285xX3xX13xX1xa176xX3xX36axf259xX3xX70xX3b1xXexX3xX1a0xX3xXex8ce0xX3xX6e2xX407xX6e4xX3xX7xX6xX23xX3xX99xX1xXdxX3xX69xXd0xX3xX5xX71xXb4xXdxX3xX99xX1xX6exXdxX3xX4xX1xX15xX4acxX1bxX14xX3xXexX1exX174xX1bxX1xX3xX2bfxX108xX12fxX1a8xXe1xXe1xXe1xX3xX5xX28xX3xX1bxX1xX2ebxX1bxX14xX3xXexX1xX3acxX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX285xXdxX3xX69xX973xXexX3xXexX1exX3fxX1bxX3xXexX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xX2xX1a0xX4axX1aaxX3xX96xX15xX7b6xX4xX3xX2d7xXa0xX71xX3xX59xX28xX3xXcxXc95xX1bxX1xX3xX96xXdxX45dxX1bxX3xXexX63exX3xXexX285xX1bxX14xX3xX1xX7b6xXbxXe1xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX19xXdxX197xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX2bexae4cxX2bexX3xXddxXa0xX4xX3xX1bxX1xX973xX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX5xX28xX70xX3xX14xXdxX28xX23xX3xX23xX1exX6xX1bxXdxX3xX197xX15xX7b6xXexX3xX70xX310xX4xX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xed06xXbxXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX10xX108xX14xXdxX71xXdxX108xX1bxX14xX6xX6bxX108xXc9xX23xX6xX108xXdxX6xX10xX6xX108xXddxX6xX4xX108xX1bxX1xX6xX1bxX108xXdxX1exX6xX1bxX108xX5xX6xX70xX108xX14xXdxX6xX23xX108xX23xX1exX6xX1bxXdxX108xX197xX23xX71xXexX108xX70xX23xX4xX108xX4xX1xX71xX108xXbxX1xX10xXbxX4axX2xX1aaxX1a8xX1a8xX1bexX1a0xXe1xX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX14xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4axX70xX10xX19xXdxX6xX4axX2xX11fxX120xX4axX1bxX10xX117xX7xX4axX2xX1a0xX11fxX1aaxX4axX2xX11fxX12dxX19xX12fxX120xX11exX12fxX1bexX12dxX11fxXexX11fxX120xX1bexX1bexX2xX5xX120xXe1xX1b8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX19xXdxX197xX12xX0xX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX2bexXd5exX2bexX3xXddxXa0xX4xX3xX1bxX1xX973xX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX5xX28xX70xX3xX14xXdxX28xX23xX3xX23xX1exX6xX1bxXdxX3xX197xX15xX7b6xXexX3xX70xX310xX4xX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xXd8dxXbxXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX10xX108xX14xXdxX71xXdxX108xX1bxX14xX6xX6bxX108xXc9xX23xX6xX108xXdxX6xX10xX6xX108xXddxX6xX4xX108xX1bxX1xX6xX1bxX108xXdxX1exX6xX1bxX108xX5xX6xX70xX108xX14xXdxX6xX23xX108xX23xX1exX6xX1bxXdxX108xX197xX23xX71xXexX108xX70xX23xX4xX108xX4xX1xX71xX108xXbxX1xX10xXbxX4axX2xX1aaxX1a8xX1a8xX1bexX1a0xXe1xX1xXexX70xXaxX12xXcxX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xXc9xX23xX6xX11cxX3xX1dxX2bexXd5exX2bexX3xXddxXa0xX4xX3xX1bxX1xX973xX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX5xX28xX70xX3xX14xXdxX28xX23xX3xX23xX1exX6xX1bxXdxX3xX197xX15xX7b6xXexX3xX70xX310xX4xX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xXd8dxXbxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX1dxX2bexXd5exX2bexX3xXddxXa0xX4xX3xX1bxX1xX973xX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX5xX28xX70xX3xX14xXdxX28xX23xX3xX23xX1exX6xX1bxXdxX3xX197xX15xX7b6xXexX3xX70xX310xX4xX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xXd8dxXbxX123xX3xXf1xX3acxX1bxX14xX3xX96xX43xX1bxX14xX3xX2bexX1bxX1xX3xX99xX3fxX23xX3xX14xfd94xXdxX3xX70xX31xXexX3xX4xX23xX31xX4xX3xXexX1exX15xX1bxX14xX3xX4xX24xX23xX3xX93cxX3xX19xX1axX1bxX3xX70xX47xXdxX3xX197xX324xX3xX2d7xX1exX10xXddxXdxXexXe1xXe1xXe1xX3xX5xX28xX3xX1bxX1xX2ebxX1bxX14xX3xXexX1xX3acxX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX285xXdxX3xX69xX973xXexX3xXexX1exX3fxX1bxX3xXexX1xXccxX3xX14xXdxX47xXdxX3xXexX1exX71xX1bxX14xX3xX1bxX14xX28xX6bxX3xX1a0xX4axX1aaxX3xX96xX15xX7b6xX4xX3xX2d7xXa0xX71xX3xX59xX28xX3xXcxXc95xX1bxX1xX3xX96xXdxX45dxX1bxX3xXexX63exX3xXexX285xX1bxX14xX3xX1xX7b6xXbxXe1xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX19xXdxX197xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX864xX1bxX14xX3xXexX1xX23xX77xX4xX3xX7xXa04xX1bxX14xX3xX197xX864xX1bxX14xX3xX2c5xXd0xX1bxX1xX11cxX3xX2bexXdxX3xX7xbb19xX3xX5xX28xX3xX69xX3fxX1bxX3xX4xX1xX1axX70xX3xX1bxX14xXa29xXdxX3xXexX1exX15xX47xX4xX1bbxXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX23xX1bxX14xX108xXexX1xX23xX71xX4xX108xX7xX23xX1bxX14xX108xX197xX23xX1bxX14xX108xX197xXdxX1bxX1xX108xX6xXdxX108xX7xX10xX108xX5xX6xX108xX69xX10xX1bxX108xX4xX1xX6xX70xX108xX1bxX14xX71xXdxX108xXexX1exX23xX71xX4xX4axX2xX1aaxX11fxX1a0xX120xX12dxXe1xX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX14xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4axX70xX10xX19xXdxX6xX4axX2xX11fxX120xX4axX1bxX10xX117xX7xX4axX2xX1a0xX2xX1a0xX4axX2xX120xX1a8xX19xX120xX2xX1a8xX11fxX12fxX120xX120xXexX11exX2xX11exX12fxX5xX2xXe1xX1b8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX3xX1xX28xX1bxX1xX3xX2cxX1bxX14xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1exX3fxX1bxX3xX4xX43xX3xX1bxX15xX47xX4xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX19xXdxX197xX12xX0xX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX864xX1bxX14xX3xXexX1xX23xX77xX4xX3xX7xXa04xX1bxX14xX3xX197xX864xX1bxX14xX3xX2c5xXd0xX1bxX1xX11cxX3xX2bexXdxX3xX7xX109cxX3xX5xX28xX3xX69xX3fxX1bxX3xX4xX1xX1axX70xX3xX1bxX14xXa29xXdxX3xXexX1exX15xX47xX4xX1bbxXaxX3xX1xX1exX10xX246xX9xXaxX4axXc9xX23xX71xX4xX108xXexX10xX4axXexX1xX23xX1bxX14xX108xXexX1xX23xX71xX4xX108xX7xX23xX1bxX14xX108xX197xX23xX1bxX14xX108xX197xXdxX1bxX1xX108xX6xXdxX108xX7xX10xX108xX5xX6xX108xX69xX10xX1bxX108xX4xX1xX6xX70xX108xX1bxX14xX71xXdxX108xXexX1exX23xX71xX4xX4axX2xX1aaxX11fxX1a0xX120xX12dxXe1xX1xXexX70xXaxX12xXcxX1xX864xX1bxX14xX3xXexX1xX23xX77xX4xX3xX7xXa04xX1bxX14xX3xX197xX864xX1bxX14xX3xX2c5xXd0xX1bxX1xX11cxX3xX2bexXdxX3xX7xX109cxX3xX5xX28xX3xX69xX3fxX1bxX3xX4xX1xX1axX70xX3xX1bxX14xXa29xXdxX3xXexX1exX15xX47xX4xX1bbxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1exX71xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX174xX1bxX1xX3xX1xX174xX1bxX1xX3xX197xX864xX1bxX14xX3xX2c5xXd0xX1bxX1xX3xXexXdxXccxXbxX3xXexX721xX4xX3xX4xX85xX1bxX14xX3xXexX1xX91bxX1bxX14xX3xX197xX47xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX6bxXccxX23xX3xXexX77xX3xX1dxX1exX6xX1bxX2e7xX3xX407xX6xX23xX19xXdxX3xX197xX28xX3xX83axf985xXe1xX3xXf1xXa0xX4xX3xX69xX3fxX1bxX3xX96xX6xX1bxX14xX3xXexX1xX973xX1bxX3xXexX1exXfd8xX1bxX14xX3xXexX1xX10xX71xX3xX19x8742xXdxX3xX96xX31xX1bxX14xX3xXexX1xXa0xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX69xX3fxX1bxX3xX99xXdxX6xXe1xXe1xXe1xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX19xXdxX197xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX23xX5xX12xX0xX19xXdxX197xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX4axX19xXdxX197xX12xX0xX4axX19xXdxX197xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX407xX71xX23xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX71xX3xX2c5xXdxX10xXexX1bxX6xX70xd5f1xX0xX4axXbxX12