Đấu giá 11 lô đất tại xã Thường Nga (Can Lộc)
CN CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ PHÚ QUÝ TẠI HÀ TĨNH thông báo bán đấu giá QSDĐ 11 lô đất tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
3295x8523x4f19xc457xdf61xad72x501ex8447x885dxX7xa140xdb5fx5325x3ff6xd19cx390fxX5xbd84xXaxa141xd647xb19ax784fxX3xc891xXdx98dbxX3xX2xX2xX3xX5x6cc2xX3x52c5xX14xXexX3xXex886dxXdxX3x451fxa8edxX3xXcxX1x495axa7c8xddadxX17xX3x5c0cxX17xX6xX3x52ddxc66bxX6xX30xX3x50ffxa3c0xX4xc34exX0xbc4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc66xX10xX6x7f45xXaxX12xX38xX33xX3xX38x92c8xX33xc972xX3xXcxa560xX3xX38x6c1exX3xX13x5840xc77exX3xX5cx8732x6184xX3xX62xX50x5b97xX3xa255xX66x609fxX3xXcxb99dxX69xX3xX50x95b7xX3xXcx7902xX33xX50xX3xXexX1xX1fxX30xX17xX3x773bxX19xbf90xX3xX86xX19xX30xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX70x6015x5a00xX13xX3xX2xX2xX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX33xX17xX6x65f4xX3xX1xX15xd7b2x96a1xX30xX3xX38xX6xX30xX3xX3cxX3dxX4xXb6xX3xXex96a3xX30xX1xX3xX50x7fc1xX3xXcx7903xX30xX1x9828xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa94dxX88xX53xXbaxXaxX12xX98xXdxXbbxX30xX3xXex4291xX4xX1xX3xXex79a8xX3x4de2xd76dx62fexX3x5d2cxXf6xX3xX21xbfc2xX30xX3xXf7xXf7x6d02xX3xXfaxXf6xXb6xX3xX17xXdxX19xX3x5d2axX1xb3d6xXdxX3xX21xXdx5158xXfaxX3xXexXf4xX3xXf6xXf6xXf8xXd3xXf7x39d1xa83axXd3xX120xX120xX120xX3xX21xd0e7xX30xX17xX3xX21xXfexX30xX3xXf6x49e4x8d26xXd3xXf8xX11fxX120xXd3xX120xX120xX120xX3xX21xX127xX30xX17xXd3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xX38xX1xXdxX3xXexXdxXfexXexX3xX4xX19xX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexXb6xX3xXbxX1xXefxX3xXexX1xX6xXfaxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXb6xX3xXexXdxbfc4xX30xX3xX21xa29dxXexX3xXexad81xX2ex7796xX4xX3xX21xX2exa4cbxX4xX3xX30xXdx8dd9xXfaxX3xXbaxXfexXexX3xXexX1xX1fxX30xX17xX3xX86xX19xX88xX3xXexX26xXdxX3xXexX18axb0d9xX3xX7xX10fxX3xX66xXe3xX33xX98xX3xX29xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX33xX17xX6xXb6xX3xX66xXe3xX33xX98xX3xX1xX15xXbaxXbbxX30xX3xX38xX6xX30xX3xX3cxX3dxX4xX3x7850xXcdxX3xXexX18axX1adxX3xX7xX10fxX3xX38xX33xX3xX38xX1fxX30xX17xX3xXexXbaxX3xX38xX62xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX62xX1xca25xX3xX70xX15x48a7xX3xXexX26xXdxX3xX50xXcdxX3xXcxXd0xX30xX1xXd3xX3xX13x6cd1xX30xX17xX3xX10dxX1ffxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX21xXfexX30xX3xX2x55eexX1xX3xX30xX17xXcdxXbaxX3xX103xX41xX131xX41xXf6xX120xX2xX131xX3xXexX26xXdxX3xX66xXe3xX33xX98xX3xX29xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX33xX17xX6xXd3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xXe3xX19xX30xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX130xX1xX120xX120xd934xX3xX30xX17xXcdxXbaxX3xX11fxX41xX131xX41xXf6xX120xX2xX131xX3xXexX26xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xXexX18axX2exX2fxX30xX17xX3xX66xXe3xX33xX98xX3xX29xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX33xX17xX6xXd3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xc574x4657xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXfexXexX3xX29xXdxX30xX3xX5xXdxX196xX30xX3xX1xXbbx41dexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12x65f3xX3xX66xXe3xX33xX98xX3xX29xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX33xX17xX6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xX2e5xX3xX62xX1xe134xX30xX17xX3xXcxX33x7b03xX2b7xXcxX3xX1xX15xXbaxXbbxX30xX3xX38xX6xX30xX3xX3cxX3dxX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xX2e5xX3xX38xX33xX3xX38xX1fxX30xX17xX3xXexXbaxX3xX38xX62xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX62xX1xX1fbxX3xX70xX15xX1ffxX3xXexX26xXdxX3xX50xXcdxX3xXcxXd0xX30xX1xXd3xX3xX13x6675xX6xX3xX4xX1xXc8xX2cfxX3xXcxb19cxX30xX17xX3xX11fxXb6xX3xX7xXdxX196xX15xX3xXexX1xX36cxX3xX21xX127xX3xX17x8ca7xX3xX70xX15xX6xX30xX17xX3xXcxX18axXdxX182xX15xX3x7f0exX3xX7xb3c8xX3xXf7xX2xX2xXb6xX3xX21xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX18axX375xX30xX3xX62xX1xX1fbxXb6xX3xXbxX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX3cxXdxX30xX1xXb6xX3xXcxX62xX3xX50xXcdxX3xXcxXd0xX30xX1xXb6xX3xXexXc8xX30xX1xX3xX50xXcdxX3xXcxXd0xX30xX1xXd3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xX13xXdxXbbxX30xX3xXexX1xX88xX26xXdxX2cfxX3xX120xXf8xX223xXf8xX3xXf7xX223xX223xX223xX223xX103xX41xX120xXf8xX223xXf8xX3xXf7xX11fxX11fxX11fxX11fxX131xXd3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX12xX0xXdxXfaxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX53xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX2xX2xX3xX5xX88xX3xX53xX6xXexX3xXexX6xXdxX3xX29xX6xX3xXexX1xX15xX88xX30xX17xX3xX30xX17xX6xX3xX4xX6xX30xX3xX5xX88xX4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX15xXfaxX86xX3xX53xX1xXdxX53xX10xXaxX3xX7xX18axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cfxX41xX41xXdxXd3xX86xX6xX88xX1xX6xXexXdxX30xX1xXd3xX1d9xX30xX41xX30xX10x946dxX7xX41xX2xX131xXf6xX11fxX41xX131xX223xX53xX103xX120xX131xXexX2xX11fxX2xX11fxX5xX120xXd3x925exXbxX17xXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX494xXdxX53xXexX1xX2cfxX11fxX11fxX120xXbxX29xd471xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2cfxX103xX223xX131xXbxX29xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX397xX6xX5xXdxX17xX30xX2cfxX3xX18axXdxX17xX1xXexX4c1xXaxX12xX0xX7xXexX18axX88xX30xX17xX12xX5cxXdxX19xXfaxX3xX21xX39axX4xX3xX0xX41xX7xXexX18axX88xX30xX17xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX88xX53xXbaxXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX397xX6xX5xXdxX17xX30xX2cfxX3xX18axXdxX17xX1xXexX4c1xXaxX12xX0xX7xXexX18axX88xX30xX17xX12xXcxX18axX375xX30xX3xX13x63b1xX30xX1xX3xX97xX19xX15xX0xX41xX7xXexX18axX88xX30xX17xX12xX0xX41xXbxX12