Ôtô có thể gửi tin nhắn cho người đi bộ
Công nghệ do Honda và SoftBank hợp tác phát triển có thể giúp xe hơi cảnh báo người đi bộ tránh đường, ngăn ngừa tai nạn.
cbb8x15885x1419bx130a7xe9acx15e79xf5f6xf649x111a4xX7x1297cx14252x14c82xfbd0xde11xd100xX5xd067xXax14e6bx15198xXexe474xX3xX4x132dexX3xXexX1x15d14xX3x10a60xeac9xXdxX3xXexXdxeb3fxX3xX24xX1x14dbfxX24xX3xX4xX1x14ddcxX3xX24xX1ex1455dx10d43xXdxX3x154dfxXdxX3xcd34xdbc9xX0x13983xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1370fxX10xX6xf81cxXaxX12xd1e4xX15xX24xX1exX3xX24xX1exX1x1208bxX3xX4dxX2dxX3xX4axX2dxX24xX4dxX6xX3x120c8x10928xX3x1291fxX2dx15cc0xXex1282dxX6xX24xcec7xX3xX1x1153dxXbxX3xXex140a1xX4xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexdae4xXdxX1cxX24xX3xX4xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exXdx14064xXbxX3x1180cxX10xX3xX1x13de1xXdxX3xX4x14984xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xXexX7dxX74xX24xX1xX3xX35xX31xX32xX24xX1ex15c1fxX3xX24xX1ex11fd7xX24xX3xX24xX1ex10115xX6xX3xXexX6xXdxX3xX24x10338xX24x101ecxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxd71axXaxX12xXcxX7dxX2dxX24xX1exX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xX38xX74xX2dxX3xd1d1xe6efxXdxX3xX35xf482xXdbxXb5xX3xX1xX6xXdxX3xX38x126c3xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX38xXdxded8xXexX3xX35xe7f1xX3xX38xX28xXexX3xX35xeb63xd22axX3xX7xX1fxX3xX4dx14283xX24xX1exX3xX4xX74xX4xX3xX4xX15xX24xX1exX3xX24xX1exX1xX58xX3xX4dxef47xX6xX3xXexX7dxXfcxX24xX3xXex106daxX24xX1xX3xX1xX111xf6f1xX24xX1exX3xX24xX1x1430dxXeexX3xX1exXdxX96xXeexX3xXexX1xXdxX1cxX111xX3xX63xX6xX3xX4xX1xXc6xXeexX3xX1exXdxfb2exX6xX3xX15xXexX15xX3xX63xX64xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXc8xX3xX50xX15xX24xX1exX3xX24xX1exX1xX58xX3xX4dxX12axX6xX3xXexX7dxXfcxX24xX3xXeexXc6xX24xX1exX3x10e11xd46cxX3xX66x12369xX3xX63xX64xX3xX1xX58xX3xXexX1xX139xX24xX1exX3xX5xXdxXfcxX24xX3xX5xXc6xX4xX3x127eex12dabxf552xX3xd0a7xX1a1xX10xX1xXdxX4xX5xX10xX3xXexX2dxX3xcd11xX63xX10xX7dxXdbxXexX1xXdxX24xX1ex1152fxX3xX1xXdxX58xX24xX3xX35xX31xX70xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX24xX1exX1xXdxX58xXeexX3xXexXc6xXdxX3xX4axX2dxX6dxX6dxX6xXdxX4dxX2dxXb5xX3x12127xX1x1312dxXexX3xX6axX96xX24xXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xXcxX7dxX2dxX24xX1exX3xXexX133xX24xX1xX3xX1xX111xX139xX24xX1exX3xX2xXb5xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX8exX111xd0faxXexX3xX1xXdxX58xX24xX3xXexX7dxX2dxX24xX1exX3xXbxX1xXc6xXeexX3xX63xXdxX3x13922xX111xX6xX24xX3xX7xX74xXexX3xX4xf643xX6xX3xX4xX1xXdxX105xX4xX3xX8exX10xXc8xX3xd1b5xX1xXdxX3xX35xX18xXb5xX3xX24xX105xX111xX3xX4xX6xXeexX10xX7dxX6xX3xXexX7dxXfcxX24xX3xX8exX10xX3xXbxX1xX74xXexX3xX1xXdxX58xX24xX3xX24xX1exX111xXdbxX3xX4xX92xX3xX63xX6xX3xX4xX1xXc6xXeexX3xX63xXefxXdxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xXexX7dxX2dxX24xX1exX3xXexX110xXeexX3xX236xX111xX6xX24xX3xX7xX74xXexXb5xX3xX8exX10xX3xX7xd8e3xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX96xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xXexXefxXdxX3xXexX1xXdxX105xXexX3xX38x151f7xX3xX4dxXdxX3xX35xX39xX24xX1exX3xX4xX240xX6xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xX236xX111xX6xX3xX4dxX2c4xX4xX1xX3xX63xX117xX3xX35xXdxX58xX24xX3xXexX2dxX74xX24xX3xX38xXdxXfcxX24xX3xX35xX6xX3xXexX7dxX111xXdbxX3xX4xX1e2xXbxX3xX1a5x15892xX1b1xX50xX1bbxXc8xX3xde2exXdx1418dxX111xX3xX24xX64xXdbxX3xX4xX1xX2dxX3xXbxX1x142b3xXbxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX6dxX2c4xXbxX3xX1xX64xX24xX1xX3xX35xX39xX24xX1exX3xX24xX1xX31xX3xXexX7dxX74xX24xX1xX3xX6dxX1xcd84xXdxX3xX35xX31xX32xX24xX1exX3xX8exX10xX3xX4xX1xXc6xXdbxXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xX0xXdxXeexX1exX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xXdbxd111xX3xX38xX5xX2dxX4xX6dx13981xX3xXeexX6xX7dxX1exXdxX24x121faxX5xX10xX68xXexX383xX3xX6xX111xXexX2dxX38axX3xXeexX6xX7dxX1exXdxX24xX392xX7dxXdxX1exX1xXexX383xX3xX6xX111xXexX2dxX38axXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXc8xX38xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX24xX1xXc8xX63xX24xX3bxX24xX10x13861xX7xX3bxX1a2xX2xffbex15d33xX3bxX2xX1a2xfd50xX4dx13105xX2xX1a2x10ed4x12ddexX3d1xX3d2xXexX3d6x152b2xX3dcxX2xX5xX2xXc8x156c8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXexX15xX3xX4xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexXdxX24xX3xX24xX1xX28xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2dxX24xXaxX12xX30cxX39xXexX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX7xX6xX24xX1exX3xX35xX31xX32xX24xX1exX3x126fexX3xX187xXdxX24x10d80xX6xXb5xX3xXcxX2dxX6dxXdbxX2dxXc8xX3x12590xX24xX1xX383xX3xec95xX10xX111xXexX10xX7dxX7xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xXcxX7dxX2dxX24xX1exX3xXexX133xX24xX1xX3xX1xX111xX139xX24xX1exX3xX1a2xXb5xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX7dxX92xXdxX3xX63xX64xX2dxX3xX35xXdxX1cxXeexX3xXeexffeexXb5xX3xX24xX1xX31xX3xX6dxX1xX111xX220xXexX3xX7xX6xX111xX3xX24xX1xX157xX24xX1exX3xX4xX1xXdxX105xX4xX3xX8exX10xX3xX35xX6xX24xX1exX3xX35xdbdfxX3xX4dx107c2xX4xX3xX5xX314xX3xX35xX31xX32xX24xX1exXc8xX3xX24dxX1xXdxX3xX35xX18xXb5xX3xX8exX10xX3xX7xX2aaxX3xX6dxXdxX1cxXeexX3xXexX7dxX6xX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xX236xX111xX6xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xXdxX105xXexX3xX38xX2c4xX3xX4dxXdxX3xX35xX39xX24xX1exX3xX63xX64xX3xX24xX1xX157xX24xX1exX3xX8exX10xX3xX6dxX1xX74xX4xX3xX1exX110xX24xX3xX35xX18xX3xX35xX1cxX3xX38xXdxX105xXexX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX18xX3xX7xX12axX3xX8exX111xX220xXexX3xX1xXdxX58xX24xX3xX4xX240xX6xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX24xX64xX2dxX3xX8exX111xX24xX1exX3xX236xX111xX6xX24xX1xX3xX1xX6xXdbxX3xX6dxX1xX15xX24xX1exXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xX1e0xX105xX111xX3xX4xX18xXb5xX3xX1xX58xX3xXexX1xX139xX24xX1exX3xX7xX2aaxX3xX4xX96xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX7dxX13fxX24xX1exX3xX4xX18xX3xX15xXexX15xX3xX35xX6xX24xX1exX3xX4xX1xXc6xXdbxX3xXexXefxXdxX3xX63xX64xX3xX4xe949xX24xX1exX3xX4xX96xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xX15xXexX15xX3xX63xX314xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXc8xX3xX1e0xX105xX111xX3xX4xX18xX3xX4xX1xXdxX105xX4xX3xX8exX10xX3xXexX1x15dfbxX3xX1xX6xXdxX3xX24xX1xX133xX24xX3xXexX1xX220xXdbxX3xX7dx15e5bxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXb5xX3xX8exX10xX3xX24xX64xXdbxX3xX7xX2aaxX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX96xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX15xXexX15xX3xX6dxX1xX74xX4xX3xX7dxX13fxX24xX1exX3xX4xX18xX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xX3xX35xX6xX24xX1exX3xXexXefxXdxX3xX1exX110xX24xXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xXcxX7dxX2dxX24xX1exX3xXexX133xX24xX1xX3xX1xX111xX139xX24xX1exX3xX3d8xXb5xX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xXexXdxX24xX3xX63xX314xX3xXeexX39xXexX3xX6dxX1xX111xX3xX63xX12axX4xX3xX4xX117xX3xXexX1xX1cxX3xX35xX31xX70xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfdc5xX3xX236xX111xX6xX3xX1xX58xX3xXexX1xX139xX24xX1exX3xX4xX1xX111xX24xX1exX3xXexXefxXdxX3xX4xX74xX4xX3xX8exX10xXc8xX3xX24dxX1xXdxX3xX35xX18xXb5xX3xX24xX1xX157xX24xX1exX3xX8exX10xX3xX35xX6xX24xX1exX3xX4xX1xXc6xXdbxX3xX7xX2aaxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xXexXdxX24xX3xX63xX314xX3xX4xX74xX4xX3xX24xX92xXdxX3xX4xX18xX3xXexX110xXeexX3xX236xX111xX6xX24xX3xX7xX74xXexX3xX1xXc6xX24xX3xX4xX1xX105xX3xXexXefxXdxX3xX4dxX2c4xX4xX1xX3xX63xX117xX3xX30cxX1b1xX50xXb5xX3xX63xX64xX3xX30cxX1b1xX50xX3xXexd4e4xX3xX4xX1xX607xX4xX3xX5xXc6xXdxX3xXexX1xX15xX24xX1exX3xXexXdxX24xX3xX63xX64xX3xX4xX96xX24xX1xX3xX38xX74xX2dxX3xXexXefxXdxX3xX4xX74xX4xX3xX8exX10xX3xX44fxX3xX63xX4aexX24xX1exX3xX5xXf3xX24xX3xX4xX1e2xX24xXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2dxX4dxXdbxXaxX12xX4axX2dxX24xX4dxX6xX3xX63xX64xX3xX66xX2dxX68xXexX6axX6xX24xX6dxX3xX38xX28xXexX3xX35xX110xX111xX3xX4xX4aexX24xX1exX3xX24xX1exX1xXdxXfcxX24xX3xX4xX607xX111xX3xX4xX15xX24xX1exX3xX24xX1exX1xX58xX3xXexXbexX3xX4xX111xX139xXdxX3xX1a2xX3dbxX2xX3d2xXb5xX3xX4dxX12axX3xX6dxXdxX105xX24xX3xX35xX105xX24xX3xX4xX111xX139xXdxX3xXexX1xX74xX24xX1exX3xX3d8xX3bxX1a2xX3dbxX1a2xX1a2xX3xX7xX2aaxX3xX5xXdxXfcxX24xX3xX6dxX105xXexX3xX4xX74xX4xX3xX1xX58xX3xXexX1xX139xX24xX1exX3xX35xX6xX24xX1exX3xX35xX31xX70xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX24xX1exX1xXdxX58xXeexXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX7dxX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX7dxX2dxX24xX1exX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxXfcxX24xX3xX236xX111xX6xX24xX383xX0xX3bxX7xXexX7dxX2dxX24xX1exX12xX0xX111xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX392xXexX1xX111xXeexX38xX392xX6xX24xX4dxX392xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xXexX15xX3xX24xX1xX1e2xXbxX3xX6dxX1xfa0exX111xX3xXexXb9xX24xX1exX3xXeexXc6xX24xX1xXaxX3xX1xX7dxX10xX68xX9xXaxX3bxX8exX10xX3bxX2dxX392xXexX2dxX392xX24xX1xX6xXbxX392xX6dxX1xX6xX111xX392xXexX6xX24xX1exX392xXeexX6xX24xX1xX3bxX2xX3dcxX3d2xX3d1xX186xX3d6xXc8xX1xXexXeexXaxX12xX0xXdxXeexX1exX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX3bxXeexX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX1a2xX3dbxX3bxX24xX10xX3ccxX7xX3bxX1a2xX3dbxX3d8xX3d8xX3bxX2xX1a2xX3d6xX4dxX3e1xX2xX3d8xX2xX3d8xX3d8xX3dbxXexX1a2xX186xX1a2xX1a2xX5xX2xXc8xX3e7xXbxX10xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXexX15xX3xX4xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexXdxX24xX3xX24xX1xX28xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX24xX1exX31xX32xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX63xX12xX0xX7xXexX7dxX2dxX24xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xXexX15xX3xX24xX1xX1e2xXbxX3xX6dxX1xX89bxX111xX3xXexXb9xX24xX1exX3xXeexXc6xX24xX1xXaxX3xX1xX7dxX10xX68xX9xXaxX3bxX8exX10xX3bxX2dxX392xXexX2dxX392xX24xX1xX6xXbxX392xX6dxX1xX6xX111xX392xXexX6xX24xX1exX392xXeexX6xX24xX1xX3bxX2xX3dcxX3d2xX3d1xX186xX3d6xXc8xX1xXexXeexXaxX12xX13xX3xXexX15xX3xX24xX1xX1e2xXbxX3xX6dxX1xX89bxX111xX3xXexXb9xX24xX1exX3xXeexXc6xX24xX1xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX7dxX2dxX24xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX13xX3xXexX15xX3xX24xX1xX1e2xXbxX3xX6dxX1xX89bxX111xX3xX24xX1fxX6xX3xX35xX110xX111xX3xXexX1xX74xX24xX1exX3xX3d6xX3xX38xX220xXexX3xX24xX1exX32xX3xXexXb9xX24xX1exX3xXeexXc6xX24xX1xX3xXexX7dxX44fxX3xX5xXc6xXdxX3xX63xXefxXdxX3xX7xX96xX24xX3xX5xX31xX70xX24xX1exX3xX1exX110xX24xX3xX38xX13fxX24xX1exX3xX4xX96xX3xXexX1xX74xX24xX1exX3xX3d2xX3xXexX7dxX31xXefxX4xX3xX35xX18xXc8xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX63xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX111xX5xX12xX0xX4dxXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7dxXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX63xX12xX0xX3bxX4dxXdxX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX2dxX111xX7dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX30cxd2adxX3xX18axX24xX1xX3bxX1a1xX1e0xX1b1xX3xX1a5xX6axX5xX2dxX2dxXeexX38xX10xX7dxX1exX3xX1bbxX0xX3bxXbxX12