Công Phượng và nỗi ưu tư ngày trở về xứ Nghệ
Cuối tuần này, HA.GL sẽ có chuyến làm khách tại sân Vinh gặp SLNA, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2015. Với cá nhân Công Phượng, những kỷ niệm, nỗi niềm trong quá khứ tại mảnh đất quê hương sẽ làm cuộc hội ngộ này trở nên đặc biệt hơn.
8df3xad93xb189xf65exf400xf48dxe8c3xca45xc551xX7x11190xa3e0x8ecaxdb82x10e12x101baxX5x110cexXax9213xc7dexe321xdc9cxce23xX3xcbc2xX1x9a8cxdfa1xX15xX16xX3xc024xf0b4xX3xX15xe40bxXdxX3xX1ax10a42xX3xXexX1axX3xX15xX16xX20xc984xX3xXexab1dxae92xX3xX1fx98e5xX3xdd81xf9b8xX3xa656xX16xX1x11351xX0x1077fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10067xX10xX6xa6d5xXaxX12xX13xX27xd968xXdxX3xXexX27xeea8xX15xX3xX15xX20xX2fxeeb6xX3xX4fxecfaxcc30xd6f7xc93exX3xX7xc68fxX3xX4xbf4bxX3xX4xX1xX27xX2fxc92dxX15xX3xX5xX20xc3c0xX3xcd47xX1xcaacxX4xX1xX3xXexafc6xXdxX3xX7xf020xX15xX3xcd3bxXdxX15xX1xX3xX16xcf8fxXbxX3xa6dfxX68xX3bxX65xX62xX3xXexX32x10832xX15xX16xX3xX7bxX1xX27xX14xX15xX3xX7bxX1xb6c1xX3xX1fx9b05xX15xX16xX3xee5exX3xX89xX66xX68xX10xX6xX16xX27xX10xX3xbbd4xaa99xX2xb3fbxX66xX3xX89xb493xXdxX3xX4xX7dxX3xX15xX1xX86xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX62xX3xX15xX1xc5c9xX15xX16xX3xX7bxb4d7xX3xX15xXdxX3exX79xX62xX3xX15xX23xXdxX3xX15xXdxX36xX79xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xc4d3xX27xX7dxX3xX7bxX1xX39xX3xXexX82xXdxX3xX79xc6c3xX15xX1xX3xc3e4xa2c3xXexX3xXf5xX27xe242xX3xX1xX1axd0e2xX15xX16xX3xX7xX6bxX3xX5xX20xX79xX3xX4xX27x109c8xX4xX3xX1xX11dxXdxX3xX15xX16xX11dxX3xX15xX20xX2fxX3xXexX32xX33xX3xX15xX10cxX15xX3xX106xX8fxX4xX3xc736xXdxX3exXexX3xX1xX110xX15xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX138xX5xX10xX3xef7fxXdxX52xXexX1xX9xXaxXb8xXb9xXb9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX138xX9axX32xX52xX10xX32xX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f0axX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexacb7xX6xX5xXdxX16xX15xa39fxX3xb14axX27xX7xXexXdxfd6cxX2fxf3e3xXaxX12xX0xXdxX79xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX66xX138xX6xX9axX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX1fxX15xX40xX15xX10xX14cxX7xX40xX2xXbbxX2xb3b2xX40xX2xXb9xXbbxX52xa457xXb9xXadxX2xX1f8xXb9xXb9xXexf730xXbbxX1f8xXb8xX200xX5xXb9xX66xX1c5xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX27xX79xX138xX1f8xXb9xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xX6bxX3xX4xX1xX82xX79xX3xXexX32xX7dxX15xX3xX92xX14xX15xX16xX3xX68xX6xX79xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX5xX5cxX15xX3xX106xX5cxX27xX3xXexX1xX6xX79xX3xX52x9841xX3xX89xX66xX68xX10xX6xX16xX27xX10xX3xX1bdxX3xdcccxX15xX1xX1c3xX3xacecxXdxX15xX1xX3xXcxX27xX107xX15xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xX40xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xX40xXexX6xX138xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX32xX33xX3xX1fxX36xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX66xX3xX13xX1xX27xX2fxX3exX15xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xXf5xX27xX7dxX3xX5xX82xX3xX5xe34bxX79xX66xX3xX1acxX33xXdxX3xX15xX110xXdxX3xX106xX86xX2fxX3xX1fxX57xX15xX3xX106xe798xX3xX4xX1xX39xX15xX16xX3xX7bxXdxX74xX15xX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xX15xX16xX20xX2fxX3xXexX1xX7dxX15xX16xX3xX16xa6f7xX15xX3xX1fxXbfxXdxX3xXexX32xX7dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX32xX110xX79xX3xX4xb490xX6xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX1xX27xX33xX3xX4xXa9xX15xX3xXexX1xX110xX66xX3xX92xX68xX3bxX65xX3xX4xX1xX82xX79xX3xXexX32xX7dxX15xX3xX4fxX65xX66xX67xX68xX3xX4xX6exX3xX5xX6bxX3xX4xb2a7xX15xX16xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX4xXa9xX15xX3xX79xXbfxXdxX3xX79xc00fxX62xX3xX7bxX1xXdxX3xX1fxX57xX15xX3xX52xcb19xX3xX1xX6xXdxX3xX106xX11dxXdxX3xX106xX334xX3xX5xXdxX10cxX15xX3xXexa94fxX4xX3xX106xX3cfxX15xX16xX3xX106xX5cxX27xX3xX15xX1xX6xX27xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX7xX27xX57xXexX3xX1xX110xX15xX3xX2xX3xXexX1x10ea0xXbxX3xX7bxXdexX3xXf5xX27xX6xX62xX3xXexX1xdde9xXdxX3xX106xXdxd450xX79xX3xX16xXdxX102xXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX4xX6xX9axX3xX15xX1xX107xXexX3xX33xX3xX89xXdxX3exXexX3xX3bxX6xX79xX3xX138xX353xXexX3xX106xX5cxX27xX3xX16xX353xX15xX3xX1fxXbfxXdxX3xX4xX7dxXdxX3xXexX10cxX15xX3xX89xX66xX68xX10xX6xX16xX27xX10xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xXcxX27xX2fxX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX62xX3xX7bxX1xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2fxX74xX27xX3xXexX57xX3xX107xX2fxX3xX1xXa9xX6xX3xX1fxX20xX9axX3xX5xX20xX79xX3xX79xX11dxXexX3xXexX1x1137cxX3xX32xf6f1xX3xX32xX20xX15xX16xX3xX4xX27xX11dxX4xX3xX106xX57xXdxX3xX106xX5cxX27xX3xX4xX27xX57xXdxX3xXexX27xX5cxX15xX3xX15xX20xX2fxX3xXexX32xX10cxX15xX3xX7xX86xX15xX3xX89xXdxX15xX1xX3xX5xX82xXdxX3xX4xX6exX3xX7xX39xX4xX3xX1xX107xXbxX3xX52xX31fxX15xX3xX5xX82xX3xX7bxd4dbxX66xX3xX89xXbfxXdxX3xX13x969exX89xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX62xX3xX1xc28axX3xX7xX6bxX3xX4xX1xX39xX15xX16xX3xX7bxXdxX74xX15xX3xXexX1xX10cxX79xX3xX79xX11dxXexX3xX15xX16xX1axX400xXdxX3xX4xX9axX15xX3xX38xX6xX3xX38xX39xX3xX15xXd9xX6xX3xfde8xX7xX6xX27xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX89xXdxX15xX1xX62xX3xX89x9d40xX15xX3xabd3xX27xX2fxX74xX15xX62xX3xX54fxX27xX57xX4xX3xX89xX1axX1bxX15xX16xX62xa21bxc79bxX3xXexX32xX33xX3xX5xX82xXdxX3xX79xX102xX15xX1xX3xX106xX107xXexX3xXf5xX27xX10cxX3xX1xX1axX110xX15xX16xX62xX3xX15xX1xX1axX15xX16xX3xX33xX3xX138xX400xX3xX138xX10cxX15xX3xX7bxXdxX6xX3xX4xX1xXdxX74xX15xX3xXexX27xX2fxX74xX15xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX13xXa9xX15xX3xX4xX7dxX3xX15xX1xX86xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX62xX3xX15xX6exX3xX7bxX1xXdxX74xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX1xaa73xX15xX3xX4xX6exX3xX4xX102xX79xX3xX16xXdxX7dxX4xX3xX1xX7dxX9axX3xX1xX39xX4xX3xX38xX10xX15xX3xX5xX31fxX15xX3xX138xd9d6xX15xX3xX4xX1xX618xX15xX3xX7bxX1xXdxX3xX106xX86xX2fxX3xX5xX20xX3xX5xX5cxX15xX3xX106xX5cxX27xX3xXexXdxX10cxX15xX3xX7bxX405xX3xXexea01xX3xX7bxX1xXdxX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX106xX14xX15xX3xX5xX10cxX15xX3xXexX1xXdxX3xX106xX107xX27xX3xX4xX1xX27xX2fxX10cxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX62xX3xXexXdxX36xX15xX3xX106xX82xX9axX3xX15xX20xX2fxX3xX106xX3cfxX15xX16xX3xX106xX11dxX3xX92xX68xX3bxX65xX3xX1bdxX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXf5xX27xX10cxX3xX1xX1axX110xX15xX16xX3xX1fxX20xX3xX4xX39dxX15xX16xX3xX4xX1x9244xX15xX1xX3xX5xX20xX3xX13xX68xX1acxX3xX1fxX57xX15xX3xX52xX3bcxX3xX106xX334xX3xX106xX405xX3xX5xX82xXdxX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX138xXdxX74xXexX3xX138xX6xX9axX3xX7bxXdexX3xX15xXdxX3exX79xX3xX1fxX27xXdxX3xX138xX27xX618xX15xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xXf5xX27xX7dxX3xX7bxX1xX39xX561xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xXcxX32xX7dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX32xX110xX79xX3xX1fxX20xX3xX5xX400xXdxX3xX1xX39xX6xX3xX1fxXbfxXdxX3xX15xX16xX1axX400xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX38xX107xX27xX3xX7xX57xX0xX40xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX92xXdxX15xX1xX3xX32xX6xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX106xX4afxX15xX1xX3xX106xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX79xX62xX3xX138xX57xX3xX79xbaddxX3xXf5xX27xX6xX15xX1xX3xX15xX54cxX79xX3xcb9axX138xX7dxX15xX3xX79xX8fxXexX3xX4xX1xX9axX3xX106xX107xXexX62xX3xX138xX7dxX15xX3xX5xX1axX15xX16xX3xX4xX1xX9axX3xXexX32xX400xXdxc0b7xX62xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1fxX20xX3xX15xX16xX1axX400xXdxX3xX6xX15xX1xX3xXexX10cxX15xX3xbc15xX1xX9axX6xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX6exX3xX15xX1xXdxX36xX27xX3xX106xXdxX36xX27xX3xX7bxXdxX3exX15xX3xX106xX405xX3xXexX1xd6e7xX6xX3xX79xX334xX15xX3xX15xXdxX36xX79xX3xX106xX6xX79xX3xX79xX10cxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX66xX3xXcxX1xX27xX33xX3xX1xX50exX4xX3xX1fxad86xX3xX5xXa9xX15xX16xX62xX3xXexX1xX39xX3xX106xX405xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX10xX79xX3xX5xX107xX2fxX3xX5xX20xX79xX3xXexX1xa2c9xX3xX1fxX27xXdxX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xX5xX873xX4xX3xX32xX102xX15xX1xX3xX32xX23xXdxX3xX4xX1xd04axX3xX5xX20xX3xXexX32xX7dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX32xX110xX79xX3xXexX287xX3xX5xX20xX79xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX138xX5xX10xX3xX14cxXdxX52xXexX1xX9xXaxXb8xXb9xXb9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX138xX9axX32xX52xX10xX32xX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xXdxX79xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX66xX138xX6xX9axX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX1fxX15xX40xX15xX10xX14cxX7xX40xX2xXbbxX2xX1f2xX40xX2xXb9xXbbxX52xX1f8xXb9xXadxX2xX1f8xXb9xXb9xXexbbf0xXb9xXadxX1f2xX1f8xX1f8xXb9xXb8xX5xX2xX66xX1c5xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9ax9d9dxX79xX6xX16xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1xX6xX79xX3xX4xX1xX110xXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXexX63cxX3xX15xX1xX829xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xX40xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xX40xXexX6xX138xX5xX10xX12xX0xX52xXdxX1fxX12xX299xX102xX15xX1xX3xX7xX86xX15xX3xX7bxX1xX9axX102xX15xX16xX3xXexX5cxX79xX3xX1f8xXb9xX3xX79xaadfxXexX3xX1fxX27xX14xX15xX16xX3xXexX32xX1axXbfxX4xX3xX15xX1xX20xX3xX4xX39xX3xX79xX23xXdxX3xX7bxX1xXdxX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX110xXdxX3xX32xX110xX79xX62xX3xXexX32xX102xXdxX3xX32xX82xX3xX5xX20xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1fxX20xX3xX6xX15xX1xX3xXexX32xX6xXdxX3xX5xX82xXdxX3xX5xX14xXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX32xX6xX3xX106xX7dxX3xX1fxXbfxXdxX3xX15xX1xX6xX27xX66xX3xX1acxX107xXexX3xX7bxX405xX3xX79xX1axX6xX3xX1xX6xX2fxX3xX15xX353xX15xX16xX62xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX10xX79xX3xX1fxX31fxX15xX3xX32xX1axX1bxXexX3xXexX1xX10xX9axX3xXexX32xX7dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXexX287xX3xXexX82xX9axX66xX3xX13xX6exX3xX106xX1bxXexX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX106xX7dxX62xX3xX6xX15xX1xX3xX806xX1xX9axX6xX3xX138xX353xXexX3xX16xX14xX15xX62xX3xXexXdxX36xX15xX3xX106xX82xX9axX3xX15xX20xX2fxX3xX52xX8fxX15xX3xX106xXdxX3xX52xX8fxX15xX3xX5xX82xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX79xX4afxX15xX1xX1c3xX3xX7c3xX1acxX353xXexX3xX16xX14xX15xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX15xX16xX334xX3xX4xX1xX9axX3xX106xX7b7xXbxX3xX79xXbfxXdxX3xX106xX1axX1bxX4xX3xXexX69fxX15xX1xX3xX106xXdxX405xX79xX7e6xX66xX0xX40xX52xXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX3bxX54cxX79xX3xXb8xXb9xXb9xX1f2xX62xX3xX7bxX1xXdxX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX5xX10cxX15xX3xXadxX3xXexX27xXa6xXdxX62xX3xX806xX1xX9axX6xX3xX79xX107xXexX3xX52xX9axX3xX15xX16xX334xX3xX38xX27xX57xX15xX16xX3xX106xX5cxX79xX3xX15xX1axXbfxX4xX3xX7bxX1xXdxX3xX106xXdxX3xX4xX1xX54cxX15xX3xXexX32xX86xX27xX3xX15xX16xX9axX20xXdxX3xX106xX618xX15xX16xX66xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX138xX27xX618xX15xX3xX1xX5f8xX15xX3xX106xXdxX66xX3xX13xX3f3xX27xX3xX5xX5cxX79xX3xX5xX39dxXdxX3xX106xX7dxX3xX79xX11dxXexX3xX79xX4afxX15xX1xX66xX3xX89xX63cxX6xX3xX106xX7dxX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1fxX63cxX6xX3xX16xX50exXdxX3xXexX10cxX15xX3xX6xX15xX1xX3xXexX32xX6xXdxX1c3xX3xX7c3xa274xX79xX3xX106xX7dxX3xXexXdxX74xXbxX3xXbxX1xX5cxX15xX3xX6xX15xX1xX3xX15xX1xXa13xX7e6xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xX4fxX3cfxXexX3xX92xX14xX15xX16xX3xX68xX6xX79xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX3xX1fxX4afxX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX106xX369xX3xX4xX86xX15xX3xX15xX8fxX15xX16xX0xX40xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX92xX14xX15xX16xX3xX68xX6xX79xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX3xX4xX6exX3xXexX1xX405xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX38xX10xX79xX3xX5xX20xX3xXexX1xX107xXexX3xX138xX82xXdxX3xX106xX5cxX27xX3xXexXdxX10cxX15xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX7xX287xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX4xX369xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX66xX3xX89xX20xX3xX106xX6exX3xX5xX20xX3xX5xbb8axX3xX52xX9axX3xX7bxX1xXdxX74xX15xX3xX5xXa9xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1xX5f8xX15xX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX3xX4xX6exX3xX15xX1xXdxX36xX27xX3xX15xX23xXdxX3xX1axX27xX3xXexX1axX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX4xX1xX27xX2fxX74xX15xX3xX5xX20xX79xX3xX7bxX1xX7dxX4xX1xX3xXexXbfxXdxX3xX7xX86xX15xX3xX89xXdxX15xX1xX66xX3xXcxX32xX33xX3xX5xX82xXdxX3xXexX1xX400xXdxX3xX106xXdxX405xX79xX3xX107xX2fxX62xX3xX15xX54cxX79xX3xXb8xXb9xXb9xa2aaxX62xX3xX7xX6xX27xX3xX2xX3xXexX1xX400xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX138xX57xX3xX79xX7b7xX3xX4xX1xX33xX3xX5xX10cxX15xX3xXcxX32xX27xX15xX16xX3xXexX86xX79xX3xX89xX54cxX15xX3xX1xX9axX7dxX3xX1xX27xX2fxX3exX15xX3xX501xX14xX3xX68xX1axX110xX15xX16xX3xX1xX50exX4xX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX4xX7dxX4xX1xX3xX15xX1xX20xX3xX16xX5cxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3cfxX4xX3xX4xX86xX2fxX3xX7xX57xX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX13xX68xX1acxX3xX92xX14xX15xX16xX3xX68xX6xX79xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX1xX3xX106xX1axX6xX3xX1fxX36xX3xX106xX20xX9axX3xXexX82xX9axX3xX32xX618xXdxX3xX4xX1xX9axX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX2fxX405xX15xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX4fxX110xX15xX3xX79xX11dxXexX3xXexX1xX7dxX15xX16xX3xX54cxX15xX3xXexX3f3xXbxX3xX33xX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX1xX3exX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX16xX86xX2fxX3xX107xX15xX3xXexX1axX1bxX15xX16xX3xX79xX82xX15xX1xX66xX3xXcxXdxX36xX15xX3xX106xX82xX9axX3xX15xX20xX2fxX3xX5xXdxX10cxX15xX3xXexX3cfxX4xX3xX1xX9axX20xX15xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xXexX57xXexX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xX138xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX106xX8fxXexX3xX32xX6xX66xX3xXcxX1xX74xX3xX15xX1xX1axX15xX16xX3xXexX32xXbfxX3xXexX32xX10cxX27xX3xXexX1xX6xX2fxX62xX3xXexX1xX405xX3xX1xX4afxX15xX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX86xX15xX3xX15xX8fxX15xX16xX3xX106xX334xX3xX7bxX1xXdxX74xX15xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX138x9b49xX3xX5xX9axX82xXdxX3xX2xX3xX4xX7dxX4xX1xX3xX106xX7dxX15xX16xX3xXexXdxX74xX4xX66xX3xX89xXbfxXdxX3xX4xX1xX894xX3xXb8xXbbxX62xX1f2xX3xX7bxX16xX62xX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX32xX6xX3xXexX82xXdxX3xX501xX14xX3xX68xX1axX110xX15xX16xX3xX106xX334xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX106xX7dxXbxX3xX39xX15xX16xX3xXexXdxX10cxX27xX3xX4xX1xX27xf394xX15xX3xX79xX20xX3xXbxX1xX69fxX6xX3xX92xX68xX3bxX65xX3xX106xX8fxXexX3xX32xX6xX3xX53bxXexX57xXdxX3xXexX1xXdxX405xX27xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX1f8xXb9xX3xX7bxX16xX3xXexX32xX33xX3xX5xX10cxX15xX562xX66xX3xXcxX32xX9axX15xX16xX3xX138xX57xXdxX3xX4xX102xX15xX1xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX69fxX3xX52xX20xX15xX1xX3xX4xX1xX9axX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xX4xX369xX6xX3xX13xX68xX1acxX3xX7bxX1xXdxX3xX106xX6exX3xX4xXa9xX15xX3xX7bxX1xX6exX3xX7bxX1xX54cxX15xX62xX3xX1fxXdxX3exX4xX3xX15xX86xX15xX16xX3xX4xX6xX9axX3xXexX1xX405xX3xX4xX1xX107xXexX3xX4xX1xX9axX3xX4xX7dxX4xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX1fxXdxX10cxX15xX3xX16xX8fxXbxX3xX15xX1xXdxX36xX27xX3xX1xX82xX15xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX4afxX3xX79xX11dxXexX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xX7c3xX79xX829xX15xX16xX3xX4xX110xX79xX7e6xX3xX15xX1xX1axX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7bxX1xX6exX3xX5xXa9xX15xX16xX3xX4xX6exX3xXexX1xX405xX3xX16xXdxXd9xX3xX5xX82xXdxX3xX33xX3xX106xX11dxXdxX62xX3xX4xX1xX9axX3xX52xbb0dxX3xXexX57xX3xX4xX1xX107xXexX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX4xX369xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xXdxX36xX27xX3xXexX1xX5cxX2fxX3xX106xX7dxX15xX1xX3xX16xXdxX7dxX3xX4xX6xX9axX66xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX138xX5xX10xX3xX14cxXdxX52xXexX1xX9xXaxXb8xXb9xXb9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX138xX9axX32xX52xX10xX32xX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xXdxX79xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX66xX138xX6xX9axX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX1fxX15xX40xX15xX10xX14cxX7xX40xX2xXbbxX2xX1f2xX40xX2xXb9xXbbxX52xX1f8xXb9xXadxX2xX1f8xXb9xXb9xXexX96dxXb9xXadxX1f2xX1f8xX1f8xXb9xX1f8xX5xXb8xX66xX1c5xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axX985xX79xX6xX16xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX15xX23xX3xX5xX287xX4xX3xX1xX74xXexX3xX79xX4afxX15xX1xX3xX1fxX4afxX3xX15xXdxX36xX79xX3xX106xX6xX79xX3xX79xX10cxX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX1bdxX3xX294xX15xX1xX1c3xX3xX299xXdxX15xX1xX3xXcxX27xX107xX15xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xX40xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xX40xXexX6xX138xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xXcxX1xX107xXexX3xX138xX82xXdxX3xX106xX5cxX27xX3xXexXdxX10cxX15xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX7xX287xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX3xX7bxX1xXdxX74xX15xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX138xX27xX618xX15xX66xX3xX3bxX1xX1axX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xXexX829xX3xX32xX6xX3xX15xX102xX15xX3xX4xX1xX69fxX66xX3xX501xX74xX15xX3xX5xX873xX4xX3xX138xX5cxX27xX3xX501xX39xX4xX3xX79xX33xX3xX1xX50exX4xX3xX1fxXdxX3exX15xX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX33xX3xXbxX1xX57xX3xX3bxX873xXdxX62xX3xX106xX54cxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX32xX5cxX79xX3xX32xX11dxX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX15xX1xX3f3xX15xX3xX32xX6xX3xX32xcbb1xX15xX16xX3xX106xX86xX2fxX3xXexX1xX3f3xXexX3xX7xX287xX3xX5xX20xX3xX79xX11dxXexX3xX4xX110xX3xX52xX27xX2fxX10cxX15xX66xX3xX92xX6xX27xX3xX15xX54cxX79xX3xX5xX5cxX15xX3xX138xX102xX2fxX3xX5xX1axX1bxXexX3xXexX1xX27xX2fxX74xXexX3xXbxX1xX3cfxX4xX3xX138xX57xX3xX79xX7b7xX3xX1fxX20xX9axX3xX18xX5xX10xXdxX7bxX27xX3xX53bxX67xXdxX6xX3xX68xX6xXdxX562xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX57xX3xXexX20xXdxX3xX15xX54cxX15xX16xX62xX3xX4xX27xX57xXdxX3xX4xX10b4xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX39dxX15xX16xX3xX15xX1xX3f3xX15xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX4xX7dxXdxX3xX16xX3f3xXexX3xX106xX5cxX27xX66xX3xXcxX1xX1axX110xX15xX16xX3xX4xX9axX15xX3xX15xX10cxX15xX3xX52xX10b4xX3xX1xX9axX20xX15xX3xX4xX102xX15xX1xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX74xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX52xX1axX3xX52xX102xX62xX3xX16xXdxX6xX3xX106xX4afxX15xX1xX3xX14xX15xX16xX3xX1acxX102xX2fxX3xX1fxX31fxX15xX3xXf5xX27xX2fxX74xXexX3xX106xXf51xX15xX1xX3xX5xXdxX10cxX15xX3xX1xX3exX3xX15xX16xX1axX400xXdxX3xXexX1xX86xX15xX62xX3xX138xX7dxX15xX3xX15xX9axX15xX3xX138xX57xX15xX3xXexX82xX3xX5xX873xX6xX62xX3xX4xX9axX15xX3xX5xX1bxX15xX3xXb8xXbbxX3xX7bxX16xX3xX32xX618xXdxX3xX4xX10b4xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX138xX353xXexX3xX4xX1xX27xX2fxX74xX15xX3xX38xX10xX3xX5xX8fxX15xX3xX5xX11dxXdxX3xXexX63cxX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX3xX1fxX20xX9axX3xXbxX1xX57xX3xX3bxX873xXdxX3xX5xX5cxX15xX3xX106xX5cxX27xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX4xX27xX11dxX4xX3xX106xX400xXdxX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX501xX74xX15xX3xX15xX16xX20xX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX2fxX405xX15xX62xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX7c3xX1fxXa9xX15xX16xX3xX1fxX86xX2fxX7e6xX3xX4xX369xX6xX3xX1f2xXb9xXb9xX3xXexX1xX69fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX52xX287xX3xXexX1xXdxX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xX1xX36xX3xXexX829xX3xX32xX6xX3xX5xX9axX3xX5xX353xX15xX16xX66xX3xX13xX1xX20xX15xX16xX3xXexX32xX6xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX54cxX79xX3xX2xXadxXadxXbbxX3xX138xX4afxX15xX1xX3xXexX3bcxX15xX1xX3xX1fxX20xX9axX3xX106xX7dxX3xX1fxXbfxXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX7c3xX106xX57xXdxX3xXexX1xX369xX7e6xX3xX4xX369xX6xX3xX79xX4afxX15xX1xX66xX3xX2xXbbxX3xX15xX16xX20xX2fxX3xX7xX6xX27xX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX32xX33xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX2xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX2xX200xX3xXexX20xXdxX3xX15xX54cxX15xX16xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX50exX15xX3xX1fxX20xX9axX3xX4fxX50exX4xX3xX1fxXdxX3exX15xX3xX7bxX1xX6exX6xX3xX985xX3xX7xX6xX27xX3xX7bxX1xXdxX3xXexX27xX2fxX405xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2xXb9xX66xXb9xXb9xXb9xX3xXexX1xX69fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX32xX10cxX15xX3xX4xX102xX3xX15xX1axXbfxX4xX66xX3xX806xX1xXdxX3xX107xX2fxX62xX3xX1xX6xXdxX3xX138xX57xX3xX4xX9axX15xX3xX14xX79xX3xX4xX1xX5cxX79xX3xX5xX107xX2fxX3xX15xX1xX6xX27xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX15xXdxX36xX79xX3xX1fxX27xXdxX3xX1fxX84fxX3xXa9xX6xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xX7c3xXc18xX79xX3xX79xX27xX57xX15xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX7bxX1xX9axX7dxX4xX3xX7dxX9axX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXf5xX27xX10cxX3xX1xX1axX110xX15xX16xX7e6xX0xX40xX7xXexX32xX9axX15xX16xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xXcxX1xX107xX79xX3xXexX1xX9axX7dxXexX3xX106xX334xX3xX200xX1bdxX96dxX3xX15xX54cxX79xX3xXexX32xX14xXdxX3xXf5xX27xX6xX62xX3xXexX63cxX3xX79xX11dxXexX3xX4xX3f3xX27xX3xX138xXa13xX3xX15xX1xX20xX3xXf5xX27xX10cxX62xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX16xXdxX400xX3xX106xX334xX3xXexX32xX33xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX79xX11dxXexX3xXexX20xXdxX3xX15xX54cxX15xX16xX3xXexX32xX3b0xX3xX106xX5cxX2fxX3xX1xX39xX6xX3xX1xX7b7xX15xX3xX4xX369xX6xX3xX138xX6exX15xX16xX3xX106xX7dxX3xX15xX1axXbfxX4xX3xX15xX1xX20xX66xX3xX3bxX1xXd9xX15xX16xX3xX79xX20xX15xX3xXexX32xX4afxX15xX1xX3xX52xXdxac38xX15xX3xX4xX1xX6exXdxX3xX7xX7dxX15xX16xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX106xX11dxXdxX3x110ebxX2xXadxX3xX89xXdxX3exXexX3xX3bxX6xX79xX3xX32xX618xXdxX3xX79xXbfxXdxX3xX15xX1xX107xXexX3xX5xX20xX3xX177dxXb8xX1f8xX3xX89xXdxX3exXexX3xX3bxX6xX79xX3xX5xX20xX3xX5xX400xXdxX3xX7bxX1xX5f8xX15xX16xX3xX106xXf51xX15xX1xX3xX4xX1xX9axX3xXexX20xXdxX3xX15xX54cxX15xX16xX62xX3xX7xX287xX3xX15xX23xX3xX5xX287xX4xX3xX1xX74xXexX3xX79xX4afxX15xX1xX3xX4xX369xX6xX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX1xX3exX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xXcxX32xX9axX15xX16xX3xX79xX20xX27xX3xX7dxX9axX3xX4fxX65xX66xX67xX68xX62xX3xX4xX10b4xX15xX16xX3xX1fxXbfxXdxX3x10c74xX27xX86xX15xX3xXcxX32xX1axX400xX15xX16xX62xX3xXcxX27xX107xX15xX3xX65xX15xX1xX62xX3xX501xX14xX15xX16xX3xXcxX32xXdxX36xX27xX62xX3xX4fxX618xX15xX16xX3xbb81xX27xX2fxX62xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7xXbfxX79xX3xXexX32xX33xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xX79xX11dxXexX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xX7bxX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX405xX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX74xX66xX3xXcxX27xX2fxX3xX1fxX3f3xX2fxX62xX3xX52xX10b4xX3xX79xX6xX15xX16xX3xX15xX8fxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX3bcxX6xX3xX86xX15xX3xXexX4afxX15xX1xX3xX1fxXbfxXdxX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXbxX1xX57xX3xX3bxX873xXdxX3xX15xX1xX1axX15xX16xX3xXexX4afxX15xX1xX3xX2fxX10cxX27xX3xX4xX369xX6xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX1fxX31fxX15xX3xX1xX1axXbfxX15xX16xX3xX1fxX36xX3xXf5xX27xX10cxX3xX15xX1xX20xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX138xX5xX10xX3xX14cxXdxX52xXexX1xX9xXaxXb8xXb9xXb9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX138xX9axX32xX52xX10xX32xX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX0xXdxX79xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX66xX138xX6xX9axX1xX6xXexXdxX15xX1xX66xX1fxX15xX40xX15xX10xX14cxX7xX40xX2xXbbxX2xX1f2xX40xX2xXb9xXbbxX52xX1f8xXb9xXadxX2xX1f8xXb9xXb9xXexX96dxXb9xXadxX1f2xX1f8xX1f8xXb9xX1f2xX5xX1f8xX66xX1c5xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axX985xX79xX6xX16xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX7bxX1xX9axX7dxX4xX3xX7dxX9axX3xX92xX14xX15xX16xX3xX68xX6xX79xX3xX3bxX16xX1xX3exX3xX65xX15xX62xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xXexX32xX3f3xX15xX3xX106xX107xX27xX3xX16xXdxXd9xX6xX3xX4fxX65xX66xX67xX68xX3xX1fxX20xX3xX92xX68xX3bxX65xX3xXexX82xXdxX3xX89xX66xX68xX10xX6xX16xX27xX10xX3xXb8xXb9xX2xX1f8xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX32xX12xX0xX40xXexX138xX9axX52xX2fxX12xX0xX40xXexX6xX138xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX13xXa9xX15xX3xX15xX1xXbfxX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xXexX32xX3f3xX15xX3xX106xX107xX27xX3xX16xXdxXd9xX6xX3xX4fxX65xX66xX67xX68xX3xX16xX8fxXbxX3xX92xX68xX3bxX65xX3xXexX32xX10cxX15xX3xX7xX86xX15xX3xX67xXdxX6xX3xX68xX6xXdxX3xX4xX7dxX4xX1xX3xX106xX86xX2fxX3xXb8xX3xX15xX54cxX79xX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX1xX3f3xX79xX3xX4xX1xX69fxX3xX106xX334xX3xX5xX10cxX15xX3xX7bxX1xX27xX3xX1fxX287xX4xX3xX52xX20xX15xX1xX3xX4xX1xX9axX3xX1xX11dxXdxX3xX13xX501xX89xX3xX92xX68xX3bxX65xX62xX3xXexX287xX3xX1xX20xX9axX3xX7bxX1xX9axX7dxX4xX3xX5xX10cxX15xX3xX79xX4afxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX74xX4xX3xX7dxX9axX3xXexX32xX27xX2fxX36xX15xX3xXexX1xX57xX15xX16xX3xX4xX369xX6xX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX66xX3xX806xX1xXdxX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX1xX829xXdxX3xX1fxX36xX3xX5xXd38xX3xX52xX9axX62xX3xX4xX5cxX27xX3xXexX1xX369xX3xXb8xXb9xX3xXexX27xXa6xXdxX3xX7bxX1xX5f8xX15xX16xX3xX106xXf51xX15xX1xX3xX79xX11dxXexX3xX4xX7dxX4xX1xX3xX79xX334xX15xX1xX3xX5xXdxX3exXexX1c3xX3xX7c3xXcxX32xX9axX15xX16xX3xX15xX1axXbfxX4xX62xX3xX10xX79xX3xX79xX27xX57xX15xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX7bxX1xX9axX7dxX4xX3xX7dxX9axX3xX92xX68xX3bxX65xX62xX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXf5xX27xX10cxX3xX1xX1axX110xX15xX16xX7e6xX66xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX9axX52xX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1bdxX6xX5xXdxX16xX15xX1c3xX3xX1c5xX27xX7xXexXdxX1caxX2fxX1ccxXaxX12xX89xXbfxXdxX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX62xX3xX79xX110xX3xX1axXbfxX4xX3xX4xX1xX7dxX2fxX3xX138xX829xX15xX16xX3xXexX32xX9axX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX69fxX15xX1xX3xX5xX20xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX79xX11dxXexX3xX15xX16xX20xX2fxX3xX7xX7dxX15xX1xX3xX1fxX6xXdxX3xX1fxXbfxXdxX3xXexX1xX5cxX15xX3xXexX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX369xX6xX3xX79xX4afxX15xX1xX62xX3xX15xX1xX1axX3xX4fxXd9xX27xX3xXcxX1xX353xX15xX16xX62xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX89xXdxX15xX1xX3xX1xX6xX2fxX3xX89xX54cxX15xX3xX54fxX27xX2fxX74xX15xX3xc65axX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xXexX20xXdxX3xX15xX54cxX15xX16xX3xX106xX1axX1bxX4xX3xX15xX27xX14xXdxX3xX52xX1axX84fxX15xX16xX3xXexX63cxX3xX79xX102xX15xX1xX3xX106xX107xXexX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX1xX3exX66xX3xX13xXa9xX15xX3xX138xX86xX2fxX3xX16xXdxX400xX62xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16xX3xX4xX10b4xX15xX16xX3xX4xX7dxX4xX3xX106xX618xX15xX16xX3xX106xX11dxXdxX3xX4xX5cxX15xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX1fxX6xXdxX3xX106xX7dxX15xX1xX3xX138xX82xXdxX3xX92xX68xX3bxX65xX3xX15xX16xX6xX2fxX3xXexX32xX10cxX15xX3xX7xX86xX15xX3xX89xXdxX15xX1xX3xX106xX405xX3xX5xX107xX2fxX3xX5xX82xXdxX3xX1fxXf51xX3xXexX1xX74xX3xX4xX1xX9axX3xX106xX11dxXdxX3xX138xX6exX15xX16xX3xXbxX1xX57xX3xX3bxX873xXdxX66xX3xX54fxX27xX102xX3xX5xX20xX3xX15xX16xX20xX2fxX3xX1fxX36xX3xX15xX16xX3f3xXbxX3xXexX32xX20xX15xX3xX15xX1xXd9xX15xX16xX3xX4xX102xX79xX3xX38xX873xX4xX3xXexX32xX7dxXdxX3xX4xX1xXdxX36xX27xX3xX4xX369xX6xX3xX18xX1xX1axX1bxX15xX16x9808xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX9axX27xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3xX1acxX9axX15xX16xX52xX6x104bdxX0xX40xXbxX12
quanglinh