Hơn 20.000 người sơ tán vì bom
Giới chức Đức đã vô hiệu hóa thành công một quả bom lớn sót lại từ thời Thế chiến 2, sau khi sơ tán phần lớn thành phố Dortmund, miền tây nước này.
387ex99fbx8146x66baxab04x7b39x87fbx9dbaxc644xX7x6452xc3fcx5594xcb2cxb6cex83d1xX5x7b3axXax700dx4050xaffbx5a15xX3xb211x4c03x3ac5xX18xX18xX18xX3xX15x3a7bx5a6fxa90axXdxX3xX7xX14xX3xXex9b2fxX15xX3x8c33x38a9xX3x975dx7df0x75e4xX0x7447xX1xX2xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1fxX9xXaxX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xaabaxX53xXdxX15xX1fxX9xXaxX18xXaxX3xX7xXex4b0fxX5xX10xX9xXaxX53xXdxX7xXbxX5xX6xX5fx9cf2xX3xX15xX2fxX15xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX6xX1fxX10xXaxX3xXdxX53xX9xXaxX15xX10x7e51xX7xXdxX30xX6xX1fxX10xXaxX12xX0xXexX2exX2fxX53xX5fxX12xX0xXexa668xX12xX0xX32xXexX99xX12xX0xXexX99xX12xX0xX32xXexX99xX12xX0xX32xXexX2exX2fxX53xX5fxX12xX0xX32xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10x44baxXex504exX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3x4c82x4685xX7xXexXdx8abaxX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX53xXaxX12xa6d7xXdxc930xXdxX3xX4xX1x3f47xX4xX3x71f2xXedxX4xX3xc911x6c88xX3xX2bx706exX3xX1xXdxcc3dxXd0xX3xX1x8de1xX6xX3xXexX1x8a49xX15xX1xX3xX4xXf8xX15xX1fxX3xX30x3c4axXexX3xc728xXd0xa1b0xX3xX2exX2fxX30xX3xX5xXe8xX15xX3xX7xX100xXexX3xX5x57e0xXdxX3xXex9faexX3xXexX1xX21xXdxX3xXcxX1xb3f8xX3xX4xX1xXdxX130xX15xX3xX17x4d51xX3xX7xX6xXd0xX3xa339xX1xXdxX3xX7xX14xX3xXexX28xX15xX3xXbxX1xab4bxX15xX3xX5xXe8xX15xX3xXexX1xX105xX15xX1xX3xXbxX1x8f19xX3xa491xX2fxX99xXexX30xXd0xX15xX53xX139xX3xX30xXdx9970xX15xX3xXex68dfxX5fxX3xX15xX20xXe8xX4xX3xX15xX105xX5fxX19xX0xX32xXbxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX6xX5xXdxX1fxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX99xXaxX12xX0xXexX2exX2fxX53xX5fxX12xX0xXexX99xX12xX0xXexX53xX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb56fxX2fxX53xX5fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc136xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xX0xXdxX30xX1fxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX19xX2exX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX19xX2bxX15xX32xX15xX10xX87xX7xX32xX2x9620x705bxX202xX32xX2xX18xcca3xX53xX17xX18x4482xX17xX202xX18xX18xXexX202xX18xX20bxX207xb7c2xX5xX18xX19xXcfxXbxX1fxXaxX3xX32xX12xX0xX2exX99xX3xX32xX12xX3x8e00xXd0xX114xX3xX7xXdx4cbbxXd0xX3xX2exX2fxX30xX3xX15x9bd0xX15xX1fxX3xX13fxX1xX2fxX114xX15xX1fxX3xX2xX139xcbc2xX3xXex7910xX15xX3xXc7xX3x790dxX15xX1xX6bxX3x3ceexX10xXd0xXexX10xX99xX7xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX53xX12xX0xX32xXexX99xX12xX0xX32xXexX2exX2fxX53xX5fxX12xX0xX32xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX24fxX10xXd0xXexX10xX99xX7xX139xX3xX13fxX1xX2fxX114xX15xX1fxX3xX17xX18xX19xX18xX18xX18xX3xX15xX1fxX20xX21xXdxX3xXf4xX20x8670xX4xX3xXf4xX20xX6xX3xXf4xX130xX15xX3xX15xX14xXdxX3xX6xX15xX3xXexX2fxX105xX15xX3xXexX99xX20xXe8xX4xX3xX13fxX1xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX1xXd0xX5fxX22dxX15xX3xX1fxXdxX6xX3xXf4xX130xX15xX3xXexX1xX28xX2fxX3xX1fxabcfxX3xX112xXd0xX114xX3xX2exX2fxX30xX3xX15xX235xX15xX1fxX3xX13fxX1xX2fxX114xX15xX1fxX3xX2xX139xX242xX3xXexX245xX15xX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xX227xXd0xX114xX3xX2exX2fxX30xX3xb339xX13fxX1x8ac4xX15xX1fx6f91xX3xX53xX2fxX3xX13fxX1xXf8xX15xX1fxX3xX112xXd0xX16dxX15xX3xa9ccxX15xX1xX3xXexX1xX114xX3xXc5xXd0xX15bxX15xX1fxX3xX2bxc377xX15xX1fxX3xX24fxXd0xX1xX99xX139xX3xXexX127xX15xX1fxX3xX5xX105xX3xX13fxX1xXd0xX3xX4xXf8xX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xXdxXfcxXbxX3xX112xXd0xX6xX15xX3xXexX99x8d8bxX15xX1fxX3xX53xX20xXe8xXdxX3xXexX1xX21xXdxX3xXf0xXedxX4xX3xX112xXd0xX15bxX4xX3xXc5xXf5xX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xXe6xX14cxX15xX3xX20bxX18xX3xX15xbb77xX30xX3xX7xX6xXd0xX3xXexX1xX130xX3xX4xX1xXdxX130xX15xX139xX3xX1xX105xX15xX1fxX3xX15xX1fxX105xX15xX3xX112xXd0xX114xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX1xX20xX6xX3xX15x6c6fxX3xXf4xX20xX2c5xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX5xX105xX3xX2bxae55xX15xX3xX4x90f2xX15xX3xX2bxX37bxXdxX3xX7xX16dxXd0xX3xXexX99xX2fxX15xX1fxX3xX5xX434xX15xX1fxX3xXf4xX245xXexX3x3d52xX3xXf0xXedxX4xX3xX2bxX105xX3xX30xX10fxXexX3xX7xX15bxX3xX15xX20xXe8xX4xX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xX13xb6b7xXdxX3xXexX1xX28xX15xX1fxX3xX202xX139xX3xX30xX10fxXexX3xX112xXd0xX114xX3xX2exX2fxX30xX3xX15xX235xX15xX1fxX3xX2xX18xX18xX3xX13fxX1fxX3xXf4xX20xX2c5xX4xX3xXexX1xX28xX2fxX3xX1fxX2ffxX3xXexX1xX105xX15xX1xX3xX4xXf8xX15xX1fxX3xX44exX3xXexX99xXd0xX15xX1fxX3xXexX16dxX30xX3xXexX1xX359xX3xXf4xXf8xX3xX1c6xX10xX99xX5xXdxX15xX3xXexX99xX2fxX15xX1fxX3xX13fxX1xXdxX3xX15xX1xXdxX169xXd0xX3xX15xX1xX105xX3xX4x5b5axX6xX3xX44exX3xXexX1xX105xX15xX1xX3xXbxX1xX15bxX3xa762xXd0xX15xXdxX4xX1xX3xX1xX20xX3xX1x5122xX15xX1fxX3xX15xX235xX15xX1fxX3xX2bxX2cxX3xX30xX10fxXexX3xX112xXd0xX114xX3xX2exX2fxX30xX3xX17x8b2axX18xX3xX13fxX1fxX3xXbxX1xX28xXexX3xX15xX421xX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xXcfxXd0xX7xXexXdxXd4xX5fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xXcxX99xX20xXe8xX4xX3xXf4xX100xX139xX3xX201xX3xX15xX1fxX20xX21xXdxX3xXexX1xXdxXfcxXexX3xX30xX123xX15xX1fxX3xXexX99xX2fxX15xX1fxX3xX2bxc910xX3xX15xX421xX3xX44exX3xXexX1xX105xX15xX1xX3xXbxX1xX15bxX3xXe6xX2fxX10xXexXexXdxX15xX1fxX10xX15xX3xX1xX495xXdxX3xX15xX3f7xX30xX3xX17xX18xX2xX18xX19xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX1fxX15xX6bxX3xX99xXdxX1fxX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX2fxX53xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX99xX2fxX15xX1fxX12xX15dxX6xX15xX1xX3xXcxX2fxX123xXdxX0xX32xX7xXexX99xX2fxX15xX1fxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb235xX2fxXd0xX99xX4xX10xXaxX12x7707xX1fxXd0xX495xX15xX6bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX61fxXdxX22dxX15xX3xX2fxX15xX5xXdxX15xX10xX0xX32xXbxX12
congthanh