33 sản phẩm miền núi thơm Hà Tĩnh đăng ký tham gia OCOP năm 2020
(Baohatinh.vn) - Từ các sản phẩm đặc trưng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang triển khai xây dựng 33 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020.
c791x14e7cx1811bx16368x168e7x16616x151e5xea4ax191daxX7x1885cxff6bx12123x17624x16fedx11567xX5x11ab0xXax15ce5x17d44xX13xX3xX7xcdbfx186e9xX3xXbxX1x160c6x13889xX3xX1dxXdxeff1xX18xX3xX18x16666xXdxX3xXexX1x1787axX1dxX3xfc00xfd29xX3xXcx1831dxX18xX1xX3x178ebx13efcxX18x13062xX3x13d57x13a09xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xf79fx10f6exX46xd83axX3xX18xX36xX1dxX3xefabx1176cxX4fxX50xX0x1450cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x15be3xXaxX12xXcx107b7xX3xX4x14743xX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35x142a2xX4xX3xXexe37cx10c44xX18xX38x14361xX3xX1x14f6fxc925x15e15xX18xX3xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3x14f21xX2axX18xX3x181e3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1x12f6dxX3xX35xX6xX18xX38xX3xXexX7exXdxe345xX18xX3xX3axX1xX6xXdxX3xd32fx111b1xX86xX3xX66x1755fxX18xX38xX3xX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX47xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7ex15de2xX18xX1xX3xX46xX47xX46xX49xX3xXexX7ex173dexX18xX38xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xf201xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1230bxXe0xX66xX86xXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax13f03xXdxX66xXexX1x134d8xX3x16227x1950exeaecxXbxXaex1731fxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX123xX3xX127xe799xX125xXbxXaexX12axXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX54xX54xXdxXecx19016xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX18xX1xXecx1070fxX18xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX135xX54xX2xX127xX2xX66xX127xX4fxX4fxX50x1590cxX13xX4fxXexX127xX2xX4fxX127xX126xX5xX50xXecx176e8xXbxX38x10e39xX7exX9xX126xX50xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX11exXdxX66xXexX1xX9xXaxX125xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX127xX135xX125xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxXe0xX18xXaxX12xfca5xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xX82xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xXcxX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX87xX18xX3xX47xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7exXd5xX18xX1xX3x14115x141cax104d2xXdxX3xXaex18496xX3xX1dx15bffxXexX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dx13de8xX3xX94xX46xX47xX46xX49xX9cxX82xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xXex15343xXbxX3xXexX7exX85xX18xX38xX3xX4xX1x1699dxX3xX35x134fexXe0xX3xX1xX87xX3xXexX1x15ab8xX18xX38xX3xX4xX1xec86xX18xX1xX3xXexX7ex15899xX3xX4x17b59xXbxX3xXaexX268xX3xXex17866xX3xX4xX1x12cbaxX4xX3xXexX85xX86x147dexX18xX3xXexX7exX85xX86xX21xX18xX3xX7xXafxX85xX3xX7exX26bxX18xX38xX3xX35x13eb3xX18xX3xXexX291xX18xX3xXexX1x12cc7xX18xX82xX3xXaexX268xX82xX3xX4xX1x14769xX3xXexX1xXa6xX3xX154xX2exX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX2axX3xX7xd467xX3xX7xX17xX18xX3xXaexX85xX2b6xXexX3xX3axXdxX18xX1xX3xX66xXe0xX6xX18xX1xX82xX3xX1xX26bxX3xX4xX1xX36xX18xX3xX18xX85xX2e4xXdxX3xXexX7ex194a3xX18xX38xX3xXexX7exe245xXexX3xX4x17a36xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX5x14de0xXdxX3xXexX1xX2dbxXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX66xXexX1xX123xX3xX125xX126xX127xXbxXaexX12axX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX123xX3xX127xX135xX125xXbxXaexX12axXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX54xX54xXdxXecxX14axX6xXe0xX1xX6xXexXdxX18xX1xXecxX154xX18xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX135xX54xX2xX127xX2xX66xX127xX4fxX4fxX50xX126xX50xX125xXexX2xX169xX50xX2xX125xX5xX50xXecxX175xXbxX38xX178xX7exX9xX126xX50xX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX11exXdxX66xXexX1xX9xXaxX125xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX127xX135xX125xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxXe0xX18xXaxX12xX90xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX14axX2e4xX18xX38xX82xX3xXexX1xX2b3xXexX3xX14ax16ae9xX3xX3axX1xX2e4xX82xX3xX3axX1xX2e4xX3xX38xX2exX3xX5xX6dxX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xX2dxXe0xX6xX3xX2dxX2exXe0xX3xX2ffxX3xXexX2bdxX3xX66xXafxX18xX3xXbxX1xX2a7xX3xX135xX82xX3xXexX1xX2b3xX3xXexX7exX2b6xX18xX3xX49xX1xX2a7xX3xX47xX1xXafxX85xXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12x11abdxX2dbxX18xX3xX18xX6xX86xX82xX3xXexXe0xX2exX18xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX4xX32fxX3xX13xX13xX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX47xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7exXd5xX18xX1xX3xX46xX47xX46xX49xX3xXexX7exXe0xX18xX38xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXecxX3xXcxX7exXe0xX18xX38xX3xX35xX32fxX3xX4xX32fxX3xX2xX4fxX3xXexX2bdxX3xX4xX1xX2c1xX4xX3xX154xX2exX3xX4fxX2xX3xX4xX6dxX3xX18xX1xXafxX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX82xX3xXexX1xX85xX26bxX4xX3xX4xX6dxX4xX3xXaexX268xX123xX3xX90xX2axX18xX3xe2bcxXe0xX18xX38xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX554x151b4xX82xX3x169c6xX18xX3xX2dxX468xX6xX3xXcxX1xX2b3xX18xX1xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX554xXafxX1dxX82xX3xX90xX2axX18xX3xXcxX7exX2exX82xX3xX90xX2axX18xX3xXfcxXd5xX18xX1xX82xX3xXcxXafxX18xX3xX263x154d9xX3xX2dxX2exX82xX3x180fbxXdxX1dxX3xX2dxXe0xX6xX82xX3xX90xX2axX18xX3xXcxX7exX7fx12b6dxX18xX38xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX554xX31xX18xX1xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX2dxX325xX18xX38xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX597xXdxX1dxX2xX82xX3xX90xX2axX18xX3xX49xX1xX25xX82xX3xX90xX2axX18xX3xXcxX7exX85xX18xX38xX82xX3xX90xX2axX18xX3xXcxXafxX86xX3xX154xX2exX3xXexX1xX2b3xX3xXexX7exX2b6xX18xX3xX49xX1xX2a7xX3xX47xX1xXafxX85xXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xX47xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2eexX3xX86xX2dbxX85xX123xX3xX38xXdxX468xX3xX14axX26bxXexX82xX3xX38xX2exX3xX35xX325xXdxX82xX3xXexX1xX2b3xXexX3xX66xX2c7xX82xX3xX1dxX291xXexX3xXe0xX18xX38xX82xX3xX1xX2exX18xX1xX3xXexX36xX1dxX82xX3xX4xX6xX1dxX3xX14axeb1cxX3xX7xX2b6xX86xX82xX3xX35x12eabxX6xX3xX1dxX2a7xX4xX82xX3xX3axX1xX2e4xX3xX38xX2exX82xX3xX4xX1xfb31xX82xX3xX3ax16579xXe0xX3xX4xX85xX3xX35xX2axX12axX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2dbxX3xX14axXdxX2dbxX18xX3xXexX6axX3xX18xX1xX85xX18xX38xX3xX1xX7fxX2axX85xX3xXexX7fxX2axXdxXecxXecxXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX66xXexX1xX123xX3xX125xX126xX127xXbxXaexX12axX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX123xX3xX127xX135xX125xXbxXaexX12axXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX54xX54xXdxXecxX14axX6xXe0xX1xX6xXexXdxX18xX1xXecxX154xX18xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX135xX54xX2xX127xX2xX66xX127xX4fxX4fxX2xX135xX13xX126xXexX2x13480xX72cxX13xX4fxX5xX50xXecxX175xXbxX38xX178xX7exX9xX4fxX126xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX11exXdxX66xXexX1xX9xXaxX125xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX127xX135xX125xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxXe0xX18xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXex120c4xX6xX5xXdxX38xX18xX123xX3xX175xX85xX7xXexXdxd72dxX86xX12axXaxX12xX90xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX66xX468xX3xX14axX26bxXexX3xX2dxX468xX6xX3xX2dxXdxX87xXbxX3xX2ffxX3xXexX1xX2e4xX18xX3xX127xX82xX3xXaexX268xX3xX90xX2axX18xX3xX554xXe0xX18xX38xX3xX4xX660xX18xX38xX3xX5xX2exX3xX1dxX26bxXexX3xXexX7exXe0xX18xX38xX3xX18xX1xc8f2xX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xXcxX7exXe0xX18xX38xX3xX7xX2a7xX3xX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX47xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7exXd5xX18xX1xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xX82xX3xX1xXdxX87xX18xX3xX35xX268xX3xX4xX32fxX3xX2xX126xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX7xX17xX18xX3xXaexX85xX2b6xXexX3xX35xX29fxXdxX3xXexX7exX2exX3xX1dxX6xX18xX38xX3xX7exX6xX3xXexX1xX2b3xX3xXexX7exX7fxX5a7xX18xX38xX3xXexXdxX2c7xX85xX3xXexX1x13d61xXecxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe0xX66xX86xXaxX12xXcxX1xX10xXe0xX3xX2e4xX18xX38xX3xX49xX1xX6xX18xX3xffe0xX85xXafxX18xX3xX4bexX2c1xX4xX3xX7c3xX3xX49xX1xX32fxX3xXbxX1xX468xX18xX38xX3xX1faxX1faxe138xX49xXcxX1faxXcxX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX82xX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX1x1098dxX85xX3xX1xX2dbxXexX3xX5xX2exX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX7axX4xX3xXexX7exX7fxX18xX38xX3xX4xX2eexX6xX3xX1xX85xX86xX87xX18xXecxX3xX2dxXdxX87xX18xX3xXexX29fxXdxX82xX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX154xX2exX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXexX7exX2c7xX18xX3xX35xX7fxX33bxX4xX3x155c8xX36xX18xX3xXbxX1xX468xX18xX38xX3xX4bexXdxX21xX85xX3xXbxX1xX2a7xXdxX3xX1faxXcxX263xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX35xX2b3xX18xX1xX82xX3xX4xX1xX2b6xXbxX3xXexX1xX85xX291xX18xX3xX35xX2eexX3xX35xXdxX21xX85xX3xX3axXdxX87xX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX82xX3xXexX7exXdxXa6xX18xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX2bdxX3xX4xX1xX2c1xX4xX3xXexX291xXbxX3xX1xX85xX2b6xX18xX82xX3xX1xX7fx13b06xX18xX38xX3xX66x154b0xX18xX3xX4xX2axX3xX7xX2ffxX3xX5xX291xXbxX3xXbxX1xX7fxX2axX18xX38xX3xX6dxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXaexX85xX2b6xXexX3xX3axXdxX18xX1xX3xX66xXe0xX6xX18xX1xXecxX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX7exX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2c7xX18xX3x1254bxX85xX6xX18xX123xX0xX54xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xX85xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7c3xXexX1xX85xX1dxX14axX7c3xX6xX18xX66xX7c3xX7xX6xXbxXe0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX4xX1xX2b6xXbxX3xXexX1xX85xX291xX18xX3xX169xX4fxX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX2eexX3xX35xXdxX21xX85xX3xX3axXdxX87xX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xXexX1xX85xXe0xX18xX38xX7c3xX1dxX6xXdxX7c3xX66xXdxX4xX1xX7c3xX154xX85xX54xX1xX6xX7c3xXexXdxX18xX1xX7c3xX4xX1xX6xXbxX7c3xXexX1xX85xX6xX18xX7c3xX169xX4fxX7c3xX86xX7c3xXexX85xXe0xX18xX38xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xX66xX85xX7c3xX66xXdxX10xX85xX7c3xX3axXdxX10xX18xX7c3xXexX1xX6xX1dxX7c3xX38xXdxX6xX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX54xX2xX72cxX169xX13xX72cxX13xXecxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX7xX7exX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX4fxX50xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX13xX54xX169xX4fxX66xX127xX4fxX4fxX4fxX2xX50xX4fxXexX135xX13xX169xX13xX169xX5xX50xXecxX175xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX154xX12xX0xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX4xX1xX2b6xXbxX3xXexX1xX85xX291xX18xX3xX169xX4fxX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX2eexX3xX35xXdxX21xX85xX3xX3axXdxX87xX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xXexX1xX85xXe0xX18xX38xX7c3xX1dxX6xXdxX7c3xX66xXdxX4xX1xX7c3xX154xX85xX54xX1xX6xX7c3xXexXdxX18xX1xX7c3xX4xX1xX6xXbxX7c3xXexX1xX85xX6xX18xX7c3xX169xX4fxX7c3xX86xX7c3xXexX85xXe0xX18xX38xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xX66xX85xX7c3xX66xXdxX10xX85xX7c3xX3axXdxX10xX18xX7c3xXexX1xX6xX1dxX7c3xX38xXdxX6xX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX54xX2xX72cxX169xX13xX72cxX13xXecxX1xXexX1dxXaxX12xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX4xX1xX2b6xXbxX3xXexX1xX85xX291xX18xX3xX169xX4fxX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX2eexX3xX35xXdxX21xX85xX3xX3axXdxX87xX18xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX9acxX36xX18xX3xXbxX1xX468xX18xX38xX3xX4bexXdxX21xX85xX3xXbxX1xX2a7xXdxX3xX18xX2e4xX18xX38xX3xXexX1xX2e4xX18xX3xX1dxXa18xXdxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX154xX6axX6xX3xX4xX1xX2b6xXbxX3xXexX1xX85xX291xX18xX3xX169xX4fxX3xX3bxX3xXexX7fxX2ffxX18xX38xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX35xX2eexX3xX35xXdxX21xX85xX3xX3axXdxX87xX18xX3xX5xX291xXbxX3xXbxX1xX7fxX2axX18xX38xX3xX6dxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXaexX85xX2b6xXexX3xX3axXdxX18xX1xX3xX66xXe0xX6xX18xX1xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX47xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7exXd5xX18xX1xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xX3xX94xX35xX33bxXexX3xX4fxX9cxXecxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX154xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX291xXbxX3xX1xX85xX2b6xX18xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX154xX2exX3xX7exX6xX3xX1dxf255xXexX3xX1dxX2e4xX3xX1xXd5xX18xX1xX3xX3axXdxX18xX1xX3xXexX2dbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2c7xX18xX3xX2ffxX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xX18xXe0xX18xX38xX7c3xX18xX38xX1xXdxX10xXbxX54xXexX6xXbxX7c3xX1xX85xX6xX18xX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX7c3xX154xX6xX7c3xX7exX6xX7c3xX1dxX6xXexX7c3xX1dxXe0xX7c3xX1xXdxX18xX1xX7c3xX3axXdxX18xX1xX7c3xXexX10xX7c3xXexX1xX6xX18xX1xX7c3xX18xXdxX10xX18xX7c3xXe0xX7c3xX4xX6xX4xX7c3xX1xX85xX86xX10xX18xX7c3xX1dxXdxX10xX18xX7c3xX18xX85xXdxX7c3xX1xX6xX7c3xXexXdxX18xX1xX54xX2xX72cxX169xX127xX13xX127xXecxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX7xX7exX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX4fxX50xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX13xX54xX2xX127xX127xX66xX135xX2xX72cxX13xX126xX127xX2xXexX72cxX169xX72cxX4fxX169xX5xX50xXecxX175xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX154xX12xX0xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX291xXbxX3xX1xX85xX2b6xX18xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX154xX2exX3xX7exX6xX3xX1dxXdd9xXexX3xX1dxX2e4xX3xX1xXd5xX18xX1xX3xX3axXdxX18xX1xX3xXexX2dbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2c7xX18xX3xX2ffxX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xX18xXe0xX18xX38xX7c3xX18xX38xX1xXdxX10xXbxX54xXexX6xXbxX7c3xX1xX85xX6xX18xX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX7c3xX154xX6xX7c3xX7exX6xX7c3xX1dxX6xXexX7c3xX1dxXe0xX7c3xX1xXdxX18xX1xX7c3xX3axXdxX18xX1xX7c3xXexX10xX7c3xXexX1xX6xX18xX1xX7c3xX18xXdxX10xX18xX7c3xXe0xX7c3xX4xX6xX4xX7c3xX1xX85xX86xX10xX18xX7c3xX1dxXdxX10xX18xX7c3xX18xX85xXdxX7c3xX1xX6xX7c3xXexXdxX18xX1xX54xX2xX72cxX169xX127xX13xX127xXecxX1xXexX1dxXaxX12xXcxX291xXbxX3xX1xX85xX2b6xX18xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX154xX2exX3xX7exX6xX3xX1dxXdd9xXexX3xX1dxX2e4xX3xX1xXd5xX18xX1xX3xX3axXdxX18xX1xX3xXexX2dbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2c7xX18xX3xX2ffxX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX554xXa18xXbxX3xXexX291xXbxX3xX1xX85xX2b6xX18xX3xX18xX1x19629xX1dxX3xX18xXafxX18xX38xX3xX4xX6xXe0xX3xX3axXdxX2dbxX18xX3xXexX1xX2c1xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX4bexX9acxXcxX1faxX3xX154xX21xX3xX5xX33bxXdxX3xXexX1xX2dbxX3xX4xX2eexX6xX3xX154xXdxX87xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX82xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xX7xX2ffxX3xX1xX818xX85xX3xXexX7exX2adxX3xXexX85xX87xX82xX3xX38xX1xXdxX3xX18xX1xX268xX18xX3xX1xX2exX18xX38xX3xX1xX32fxX6xX82xX3xXexX7exX85xX86xX3xXaexX85xX2b6xXexX3xX18xX38xX85xX325xX18xX3xX38xX2a7xX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxXecxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX154xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX7exXdxXa6xX18xX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2eexX3xX5xXb3xX4xX3xXexX1xX2exX18xX1xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xX18xXe0xX18xX38xX7c3xX18xX38xX1xXdxX10xXbxX54xX1xX85xXe0xX18xX38xX7c3xX7xXe0xX18xX7c3xXbxX1xX6xXexX7c3xXexX7exXdxX10xX18xX7c3xX4xX6xX4xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xX4xX1xX85xX7c3xX5xX85xX4xX7c3xXexX1xX6xX18xX1xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX54xX2xX72cxX125xX13xX169xX169xXecxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX38xX3xX7xX7exX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX4fxX50xX54xX18xX10xX11exX7xX54xX4fxX50xX13xX50xX54xX2xX127xX2xX66xX125xX4fxX50xX13xX169xX127xX127xXexX135xX125xX2xX169xX13xX5xX50xXecxX175xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX2axX1dxX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX3xX35xX36xX18xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX46xX47xX46xX49xX3xX18xX36xX1dxX3xX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX154xX12xX0xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX7exXdxXa6xX18xX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2eexX3xX5xXb3xX4xX3xXexX1xX2exX18xX1xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xXaxX3xX1xX7exX10xX7d0xX9xXaxX54xX18xXe0xX18xX38xX7c3xX18xX38xX1xXdxX10xXbxX54xX1xX85xXe0xX18xX38xX7c3xX7xXe0xX18xX7c3xXbxX1xX6xXexX7c3xXexX7exXdxX10xX18xX7c3xX4xX6xX4xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xX4xX1xX85xX7c3xX5xX85xX4xX7c3xXexX1xX6xX18xX1xX7c3xX7xX6xX18xX7c3xXbxX1xX6xX1dxX7c3xXe0xX4xXe0xXbxX54xX2xX72cxX125xX13xX169xX169xXecxX1xXexX1dxXaxX12xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX7exXdxXa6xX18xX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2eexX3xX5xXb3xX4xX3xXexX1xX2exX18xX1xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX7exXe0xX18xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX90xX6xX85xX3xX3axX1xXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX38xXdxX6xX3xX4xX1xX7fxX2axX18xX38xX3xXexX7exXd5xX18xX1xX3xX263xX264xXdxX3xXaexX268xX3xX1dxX26bxXexX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX94xX46xX47xX46xX49xX9cxX82xX3xX18xX1xX818xX18xX38xX3xX35xX7axX4xX3xX7xX17xX18xX3xX18xX2e4xX18xX38xX3xX18xX38xX1xXdxX87xXbxX3xX4xX2eexX6xX3xX1xX85xX86xX87xX18xX3xX1dxXdxX21xX18xX3xX18xX25xXdxX3xX2dxX7fxX2axX18xX38xX3xX90xX2axX18xX3xX94xX2dxX2exX3xXcxX31xX18xX1xX9cxX3xXexX6axX18xX38xX3xX14axX7fxXa18xX4xX3xXexX36xX18xX38xX3xX5xX33bxXdxX3xX18xX1xX85xX291xX18xX82xX3xX18xXafxX18xX38xX3xXexX94fxX1dxX3xX38xXdxX6dxX3xXexX7exX2b3xXecxXecxXecxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX154xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX85xX5xX12xX0xX66xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7exXaxX12xX0xX54xX66xXdxX154xX12xX0xX54xX66xXdxX154xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX562xX85xXexX1xXe0xX7exXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX7c3xX6xX5xXdxX38xX18xX123xX3xX7exXdxX38xX1xXexX12axXaxX12xX2dxX818xX85xX3xXcxX7exX85xX18xX38xX0xX54xXbxX12
Hữu Trung