Diễn tập cứu hỏa, giải thoát cho công nhân trạm chiết nạp gas
(Baohatinh.vn) - Chiều 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn - cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Tiểu đoàn Đặc công D31 - Quân khu 4 và Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phương án PCCC cho CBCNV.
6dbx5227x6db6x8d5x54c2x7611x207bx6888x7ae6x7d0cx924ax2991x5192x347dxc30x3b44xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax941dx61a0x4141xXexX0x8073xXaxX17xX18xX19xXexX0x29f7x5518xX19x1a46xXexX0xXax671dxX9x1fa0xXdxX18x8ea4xX2fx17bdx14d2x5c62xX5x8bb6xXbxXdxX17xX32xXexX2xX35x8815x9378xX9xXbx6ac0xX33xX9xX2cx7ad1x1f54xX9xXax6f49xX18x859bxX9x792cxX35x4afcxX35xX9xXbxXaxX24x6d4exXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cx8c2cxX3exX4dxX9xX3exXax798exX3exX9xXbx6657x96e2xXcxX9xX2cxXaxX35x7331xXbxX9xX3exX68xX33xX9xX4dxX18xX2fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9526xX17xX18xX19xX32xXexX0xX35xXexX4xXaxX35x118bxX46xX9x36e3xX1cxX2axX4bxX9xX7xXax928xX3exX4dxX9xX4xX4fxX3exXaxX9xX2fxX55xXbxX9xX7xX4xX4xX4xX9x3fe6x36c5xX9xX4xX45xX46xX9xX3exX68xX3exX9x29f9xX9xX2cxX45xX46xX9xXax3d2cxX9xX4xX5dxX3exX4dxX9xX18xX3exX9xX88xXb1xX9xX5x2213xX3exXaxX9xX33xXax3108xX35xX9xXax33e6xX33xX9xXb0x87afxX35xX9xX5xX35x4df0xX46xX9x7292xX24xXb1xX3exX9x938ax924xX2cxX9xX2cxX5dxX3exX4dxX9xX2x2484xX2axX9xXbbxX9xc68xX46xX63xX3exX9x7ca7xXaxX46xX9x57a6xX9xXb0xXb1xX9xX4xX5dxX3exX4dxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xXffxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xXffxXax2e8exX9xXcxX35xX94xX3exX9x8b95x1102xX2cxX9xXbbxX9xX4xXaxX35xX9xX3exXaxX55xX3exXaxX9xX88xXb1xX9xX5xXd0xX3exXaxX9xXbx29a0xX9xX2cxXaxX45xX2cxX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxX41xX33xX9xX33xXax74fcx3e1fxX3exX4dxX9xX55xX3exX9xX7xX4xX4xX4xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xX127xX4x3f22x58b8x5e6cxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x738axXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3ex657axX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX67xe92xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x5e19xX35xX19xXbxXaxX193x624ax12c5xX1b1xX33xX18bxX19bxXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX193xX103xX1b1xX1b1xX33xX18bxX32xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX168xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX168xXb0xX3exX1cxX3exX17xX1aaxX2fxX1cxX2axd6cxX1b1xX2axX1cxX2axX1b1xX97xX19xX1b0xX2axXf5xX103x5d42xX2axX2axXbx565fxX1f1xX1b1xX2axXdxX1b1xX168x71ebxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX18xX33xX9xX2cxX46xX46xX9xXaxX24xX18xX9xX4dxX35xX18xX35xX9xXbxXaxX24xX18xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX3exX4dxX9xX3exXaxX18xX3exX9xXbxX67xX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX17xXbxX9xX3exX18xX33xX9xX4dxX18xX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX1fcxX46xX2fxXbxX35x779xX26xX19bxX32xXexX5x1210xX3exXaxX9xXaxX46xXd6xX3exX4dxX9xX4dxX35xX4fxX9xXe6x7b3dxX3exXaxX9xXdxXb1xX9xX2cxXaxX55xX26xX9xX18bxX4fxX26xX9xX67xX18xX9xXbxX68xX35xX9xXffxXaxX46xX9xXb0x3157xX2cxX9xX2fxX63xX3exX9xX2cxXaxX35xX6exXbxX9xX3exX68xX33xX9xX4dxX18xX2fxX168xX9xX166xX4dxX46xX26x252dxX3exX9xX3exXaxX63xX3exX9xX2cxXaxX55xX26xX9xXdxXb1xX9xX19xX24xX9xXb0xX35xX9xX33xXaxX68xXcxX9x241bxX46xX26xX9xXbxX67xX27cxX3exXaxX9xXffx40d7xX9xXbxXaxX46xX41xXbxX9xXbxX67xX24xX3exX4dxX9xX2dcxX46xX55xX9xXbxX67xX27cxX3exXaxX9xX18bxX6exX33xX9xX19xc1exX9xX2cxXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX4dxX18xX2fxX9xX4dxX63xX26xX9xXcxX18xX9xX2fxX55xXbxX9xXdxXb1xXcxX9xX33xXaxX55xXbxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX35xX18xX9xXdx3a69xX18xX9xX4dxX63xX26xX9xX2cxXaxX55xX26xX168xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX67xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX193xX1b0xX1b1xX1b1xX33xX18bxX19bxXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX193xX103xX1b1xX1b1xX33xX18bxX32xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX168xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX168xXb0xX3exX1cxX3exX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX2axX1cxX2axX1b1xX97xX19xX1b0xX2axXf5xX103xX1f1xX2axX2axXbx8082xX1b1xX1b1xX1f5xXdxX2axX168xX1fcxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX18xX33xX9xX2cxX46xX46xX9xXaxX24xX18xX9xX4dxX35xX18xX35xX9xXbxXaxX24xX18xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX3exX4dxX9xX3exXaxX18xX3exX9xXbxX67xX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX17xXbxX9xX3exX18xX33xX9xX4dxX18xX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX1fcxX46xX2fxXbxX35xX276xX26xX19bxX32xXexX5xXax22cfxX35xX9xXe6xX35xXe3xXcxX9xX2cxXaxX55xX26xX9xXb0xXb1xX24xX9xXffxXaxX24xX4fxX3exX4dxX9xX2axX1b0xX9xX4dxX35xX44exX4bxX9xX2cx70fbxX9xX97xX9xX2cxX5dxX3exX4dxX9xX3exXaxX63xX3exX9xXe6xX18xX3exX4dxX9xXdxXb1xXcxX9xXb0xX35x9272xX2cxX9xX23xX28bxX9xXcxX128xX2cxX9xXffx8f21xXbxX9xX19xX24xX9xXdxX332xX18xX4bxX9xXffxXaxX46fxX35xX9xXe6xX17xX9xX19x855axX18xX168xX9xX166xXaxX35xX488xXbxX9xXe6xXc2xX9xXe6xX55xXcxX9xX2cxXaxX55xX26xX9xXbxefexX3exX4dxX9xX3exXaxX18xX3exXaxX4bxX9xX3exX4dxX46xX26xX9xX2cxX153xX9xX3exX140xX9xX23xX27cxX3exXaxX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX4dxX18xX2fxX9xX19xX24xX9xX23xX45xX2cxX9xX18bxX68xX9xX3exXaxX35xX488xXbxX9xXb0xXb1xX9xX3exX4dxX46xX26xX9xX2cxX153xX9xXdxX18xX3exX9xX2fxX18xX3exX4dxX9xXffxXaxX46xX9xXb0xX2a7xX2cxX9xXdxX63xX3exX9xX2cxX41xX3exX9xXbxX68xX24xX9xXbxXaxXb1xX3exXaxX9xXe6xX55xXcxX9xX2cxXaxX55xX26xX9xXdxXdexX3exX168xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX67xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX193xX1b0xX1b1xX1b1xX33xX18bxX19bxXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX193xX103xX1b1xX1b1xX33xX18bxX32xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX168xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX168xXb0xX3exX1cxX3exX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX2axX1cxX2axX1b1xX97xX19xX1b0xX2axXf5xX103xX1f1xX2axX2axXbxX1e5xXf5xX1b0xX3c6xXdxX3c6xX168xX1fcxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX18xX33xX9xX2cxX46xX46xX9xXaxX24xX18xX9xX4dxX35xX18xX35xX9xXbxXaxX24xX18xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX3exX4dxX9xX3exXaxX18xX3exX9xXbxX67xX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX17xXbxX9xX3exX18xX33xX9xX4dxX18xX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX1fcxX46xX2fxXbxX35xX276xX26xX19bxX32xXexd32xX18xX46xX9xXffxXaxX35xX9xXe6xX152xXdaxX2cxX9xXbxX67xX46xX26xX94xX3exX9xXe6xX68xXbxX9xX3exXax1712xX3exX4dxX9xXffxX35xX6exX3exX9xXbxXaxX45xX2cxX9xX2cxX153xX9xX23xX4fxX3exX9xXb0xX94xX9xX7xX4xX4xX4xX4bxX9xX3exXaxX655xX3exX4dxX9xXffxX2e7xX9xX3exX4bexX3exX4dxX4bxX9xX2cxX55xX2cxXaxX9xX18bxX332xX9xXdx413cxX9xXbxX27cxX3exXaxX9xXaxX46xXd6xX3exX4dxX9xXffxXaxX35xX9xX18bxX4fxX26xX9xX67xX18xX9xX2fxX2a7xX9xX2cxXd6xX9xX2cxXaxX55xX26xX9xX3exX140xX4bxX9xXffxX2e7xX9xX3exX4bexX3exX4dxX9xXbxXaxX24xX55xXbxX9xXaxX35xXe3xXcxX4bxX9xX23xX35xX488xX3exX9xX33xXaxX55xX33xX9xX2cxXaxX655xX18xX9xX2cxXaxX55xX26x3bf4xX4bxX9xX2cxX55xX2cxX9xXaxX4a7xX2cxX9xXb0xX35xX2c1xX3exX9xXe6x50d9xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4dxX35xX18xX9xXbxXaxX2a7xX2cxX9xXaxXb1xX3exXaxX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxX41xX33xX9xXb0xX94xX9xX2cxX55xX2cxXaxX9xX2fxX332xX9xX19x87a5xX3exX4dxX9xX2cxX55xX2cxX9xX33xXaxX152xX153xX3exX4dxX9xXbxX35xX488xX3exX9xX3exXaxX152xX193xX9xX23xX27cxX3exXaxX9xX23xX4a7xXbxX4bxX9xX23xX27cxX3exXaxX9xXffxXaxX120xX9xX4xX3xX3c6xX4bxX9xX3exX152xXdexX2cxX9xXb0xXb1xX9xX2cxX55xX2cxX9xX19xX714xX3exX4dxX9xX2cxX714xX9xXbxXaxX5dxX9xX2fxX153xX9xXffxXaxX55xX2cxX9xXe6xXe3xX9xX19xX41xX33xX9xXbxX128xXbxX9xXe6xX55xXcxX9xX2cxXaxX55xX26xX9xXb0xXb1xX9xX2cxX55xX2cxXaxX9xXbxXaxX45xX2cxX9xX18bxX332xX9xXdxX68bxX9xX3exXaxX18xX3exXaxX9xXbxX27cxX3exXaxX9xXaxX46xXd6xX3exX4dxX9xX2cxX46fxX9xXbxXaxXe3xX9xX18bxX4fxX26xX9xX67xX18xX168xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX127xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX67xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX193xX1b0xX1b1xX1b1xX33xX18bxX19bxXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX193xX103xX1b1xX1b1xX33xX18bxX32xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX168xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX168xXb0xX3exX1cxX3exX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX2axX1cxX2axX1b1xX97xX19xX1b0xX2axXf5xX103xX1f1xX2axX2axXbxX97xX103xX103xX103xXdxXf5xX168xX1fcxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX18xX33xX9xX2cxX46xX46xX9xXaxX24xX18xX9xX4dxX35xX18xX35xX9xXbxXaxX24xX18xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX24xX3exX4dxX9xX3exXaxX18xX3exX9xXbxX67xX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX17xXbxX9xX3exX18xX33xX9xX4dxX18xX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX3exX193xX9xX1fcxX46xX2fxXbxX35xX276xX26xX19bxX32xXexX127xX46xX140xX35xX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxX41xX33xX9xXdxXb1xX9xX19xX28bxX33xX9xXe6xXe3xX9xX2cxX55xX2cxX9xX4xX127xX4xX166xX167xX9xX4xX5dxX3exX4dxX9xXbxX26xX9xX3exX63xX3exX4dxX9xX2cxX18xX24xX9xXffxX35xX6exX3exX9xXbxXaxX45xX2cxX4bxX9xX68bxX9xXbxXaxX45xX2cxX9xXbxX67xX55xX2cxXaxX9xX3exXaxX35xX488xXcxX9xXe6xXd6xX35xX9xXb0xXdexX35xX9xXaxX24xX68xXbxX9xXe6xXc2xX3exX4dxX9xX7xX4xX4xX4xX4bxX9xX2dcxX46xX18xX9xXe6xX46fxX9xX2cxXax4123xX9xXe6xXc2xX3exX4dxX9xX2cxX45xX46xX9xX3exX68xX3exX4bxX9xX2cxX45xX46xX9xXaxXc2xX9xXffxXaxX35xX9xX2cxX46fxX9xX2fxX2a7xX9xX2cxXd6xX9xX18bxX4fxX26xX9xX67xX18xX168xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x39c6xX46xXbxXaxX24xX67xX32xXexX88xX24xXb1xX35xX9xX166xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Hoài Nam