Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: “Vắng như chùa bà Đanh”!
(Baohatinh.vn) - Khung cảnh trang trại hoang vắng, đồi cỏ trọc lóc, chuồng trại chỉ còn vài trăm con bò... là những gì đang diễn ra tại trang trại chăn nuôi bò giống và bò thịt tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư.
dfcax175cex170aaxf6e4x10ca7x17fc7x14a8cxe59fx18278xX7xefa4xf6cax13ab6x176a5x173ffx1228cxX5x11749xXax18209x105dbx112fcxX3x17b98x13b39xX3xX4xX1x152b4xX17xX3xX17x14a18x13036xXdxX3x140e0x10b19xX3x175cfxe90bxX17xX1xX3x14583xf49ax15d5fxX3xXax115c6x15318xX17x11e85xX3xX17xX1x13f99xX3xX4xX1xe185xX6xX3xX23xX2cxX3x144d9xX6xX17xX1xXax18913xX0x102a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6x15de3xXaxX12xe3e9xX1xX1fxX17xX33xX3xX4xfc85xX17xX1xX3xXexee50xX6xX17xX33xX3xXexX69x16d53xXdxX3xX1x15acaxX6xX17xX33xX3x159b8xX31xX17xX33x15835xX3x165e5x14cc5xXdxX3xX4x11001xX3xXexX69x17742xX4xX3xX5x10998xX4xX7dxX3xX4xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX3xX4xX1xf5bcxX3xX4xX24xX17xX3xX79xX2cxXdxX3xXexX69xX1bx10904xX3xX4xX74xX17xX3xX23xX24x147bfxXb3xXb3xX3xX5xX2cxX3xX17xX1x186dbxX17xX33xX3xX33xX27xX3xX7fxX6xX17xX33xX3xX5axXdx1197dxX17xX3xX69xX6xX3xXexX70xXdxX3xXexX69xX6xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX33xXdxf071xX17xX33xX3xX79xX2cxX3xX23xX24xX3xXexX1xdfd0xXexX3xXexX70xXdxX3xf33axe439xX3x105a2x13740xXabxX3x14894xX1fxX6xX17xX3x17e06xX104xX105xXabxX3x12b16xX1fx1138ax103a6xX17xX3x11a49xX3xX2bxX2cxX3xXcx11c55xX17xX1x101a3xX3xX5axX74xX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX104x17d52xX3xX104xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2cxXabxX3xX4xX1x155c7xX3xX7fx118fexX1fxX3xXexX37xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXabxX4xX10xX118xX74xX23x15c7fxX10xX4xXexX3xX5axX33xXabxX10xX5axXdxX6xX3xX79xXdxX5axX10xX74xX3xXabxXbx126b1xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xX74xXbxX10xX17xX48xXabxX10xX5axXdxX6xX48xXexX1xX1fxXabxX23xf2f4xXbxX9xX17xX10xe4c2xX7xX48xX2x17cefxX2xf6eexX48xef9ex12937xX5ax183c6xX1bcxX1bcxX1bexX1b7x10c97xX1b9xXexX1b9xX1bbxX1bbxX190xX5xX1bexXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX5axX6xXexX6xX118xXexX114xXbxX10xX9xXaxX79xXdxX5axX10xX74xX48xXabxXbxX190xXaxX3xX5axX6xXexX6xX118xX10xX17xX4xX74xX5axX10xX9xXax111faxX79x131b2xX1f5xX69xe137xX5xX1b3xX5dxX1bbxX4xX17xX108x146a4x1153dxX1f7xX1f7x13a77x15ac3xX1b3xX2xX6xX13xX2bxX1faxX104xX1f5xX12fxX1bcxXabxX203x1378bx11e43xX1b9xX1bcxX2xX2bxX17bxX17xX13xX203x169bfxX23xX1b3xX1b7xX114x131abxX215x17d4ax134c5x143f8xXbxX108xX74xX225xX1xX6xX1xX203xX13x16b47xX1bcxX33xfe05xX112xX6xX1fxXdxX2bxX21exX2bxX10xX104xX10xX1c3xX2bxX104xX101xX1b9xX5axXexX2xXexXdxX5dxX1xX203xX5dxX33xX30xX190xX1xX10xX10xX1bbxX1f7x162e6xX2xX5axX231xX101xX1f7xX206xXcxX5dxea56xX108x1684exX1c3xX13xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69x15d52xXaxX12xX0xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX30xXdxX5axX10xX74xX2dxX3xX108xX1fxX6xX17xX33xX3xX4xX64xX17xX1xX3xX1xX74xX6xX17xX33xX3xX79xX31xX17xX33xX3xXexX70xXdxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX0xX48xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX0xX48xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9x1263cxX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX21exX1b7xX190xX1bbxX5xX337xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3x12802xX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xfdfcxX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX33xXdxXeexX17xX33xX3xX79xX2cxX3xX23xX24xX3xXexX1xXfaxXexX7dxX3xX225xX1fxX114xX3xXabxX20xX3xX1c3xX1c3xXb3xX337xX337xX337xX3xX4xX74xX17xX48xX5xeacaxX6xX7dxX3xX5axX74xX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX104xX12fxX3xX104xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2cxXabxX3xX4xX1xX149xX3xX7fxX14cxX1fxX3xXexX37xX7dxX3xX4xX1x12fdfxX17xX1xX3xXexX1xX434xX4xX3xX7fxXdxX3xX79xX2cxX74xX3xX1xX74xX70xXexX3xX7fx13b9dxX17xX33xX3xXexX1xX16xX17xX33xX3xX2xX337xX48xX1bcxX337xX2xX1bexXb3xX3xX41x10b3cxX114xX3xX7fxX37x15c5bxX4xX3xX4xX74xXdxX3xX5xX2cxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX4xX8cxX3xX225xX1fxX114xX3xXabxX20xX7dxX3xX7fxX14cxX1fxX3xXexX37xX3xXaxf607xX1xX149xX17xX33xXaxX3xX17xX1xf78cxXexX3xX4xX149xX6xX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xX3xX79x180f6xXdxX3xX17xX1xXdx11c56xX1fxX3xX4c6xe6edxX3xX79xX88xX17xX33xXb3xX3xXcxX1fxX114xX3xX17xX1xXdxX115xX17xX7dxX3xX7xX6xX1fxX3xX1x10fb6xX17xX3xX1bcxX3xX17xX1bxXabxX3xX7fxXdxX3xX79xX2cxX74xX3xX1xX74xX70xXexX3xX7fxX480xX17xX33xX7dxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX17xX2cxX114xX3xX7fxX102xX3xX79xX2cxX3xX7fxX6xX17xX33xX3xX7fxXeexXdxX3xXabx16f23xXexX3xX79xX4dfxXdxX3xX17xX1xXdxX4e5xX1fxX3xX4c6xX1xX8cxX3xX4c6xX1xX1bxX17xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX1fxXabxX23xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1bcxX1bcxX2xX190xX5xX2xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xXcxX69x12331xX3xX5xX70xXdxX3xXexX69xX6xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX33xXdxXeexX17xX33xX3xX79xX2cxX3xX23xX24xX3xXexX1xXfaxXexX3xX7fxX8cxX17xX33xX3xXexX69xX115xX17xX3xX7fxXfaxX6xX3xX23xX2cxX17xX3xX101xX102xX3xX104xX105xXabxX3xX108xX1fxX6xX17xX3xX10dxX104xX105xXabxX3xX112xX1fxX114xX115xX17xX121xX7dxX3xX4xX1x1628bxX17xX33xX3xXexX20xXdxX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX4c6xX1xX84xXdxX3xX1x17969xXexX3xX1x141c2xX17xX33xX3xX79xX4e5xX3xX7xX14xX3xX1xX74xX6xX17xX33xX3xX79xX31xX17xX33xX7dxX3xX7fxX27xX1fxX3xX1xXdxX1fxXb3xX3xX41xX80xXdxX3xX4xX84xX3xXexX69xX88xX4xX3xX5xX8cxX4xXb3xX3xX104xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX3xX4xX1xX9exX3xX4xX24xX17xX3xX79xX2cxXdxX3xXexX69xX1bxXabxX3xX4xX74xX17xX3xX23xX24xX3xXeexXabxX3xX17xX1xX16xX4xX1xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xX10xXabxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX2xX1bexX1b7xX1bexX5xX1bcxXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xXcxX74xX2cxX17xX3xX23xX480xX3xX4c6xX1xX1fxX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX4xX8cxX3xX1bexX1bexX3xX4xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX7dxX3xX4xX20xX17xX33xX3xX7xX1fxX4cfxXexX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX17xX1xXeexXexX3xX1c3xX1c3xXb3xX337xX337xX337xX3xX4xX74xX17xX48xX5xX434xX6xX7dxX3xXexX1fxX114xX3xX17xX1xXdxX115xX17xX7dxX3xX1xXdxec0axX17xX3xXexX70xXdxX3xX4xX1xX9exX3xX4xX24xX17xX3xX1c3xX3xX4xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xX4xX8cxX3xX17xX1xXeexXexX3xX23xX24xX7dxX3xX79xX4dfxXdxX3xX4c6xX1xX74xX64xX17xX33xX3xX1c3xX337xX337xX3xX4xX74xX17xXb3xX3xX2bxXdxX8a8xX17xX3xXexX37xX499xX17xX33xX3xX3abxX79xX37x16a4bxX17xX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX7dxX3xX4xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xXexX69xXeexX17xX33xX3c1xX3xX7fxX102xX3xX4c6x135b4xX74xX3xX5axX2cxXdxX3xX17xX1xXdxX4e5xX1fxX3xXexX1xX16xX17xX33xX3xX17xX6xX114xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xX10xXabxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1bbxX337xX1b7xX2xX5xX1c3xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xXcxX70xXdxX3xX4xX16xX4xX3xX4c6xX1xX1fxX3xX17xX1xX2cxX3xX101xX37xX668xX17xX33xX3xXex17d01xXbxX3xX4c6x11dc7xXexX7dxX3xX4xX1xXa51xX3xX23xXdxXa51xX17xX3xXexX1xX434xX4xX3xX1bxX17xX3xX4xX1xX74xX3xX23xX24xX3xXexX69xXeexX17xX33xX3xXexX69xX501xX7dxX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX4xX8cxX3xX17xX33xX1fxX114xX115xX17xX3xX5xXdxX8a8xX1fxXb3xXb3xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xX10xXabxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1b9xX2xX1bbxX1b9xX5xX190xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xXb3xXb3xXb3xXb3xXabxX16xX114xX3xX23xX1bxXabxX3xX4xX84xX3xX3abxX7fxX31xXbxX3xX4xX1xXdxXa51xX1fxX3c1xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xX10xXabxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1b9xX2xX337xX1b7xX5xX1bexXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xXcxec9exX3xX17xX33xX74xX2cxXdxX3xX4x13b28xX17xX33xX3xX7fxXdxX3xX79xX2cxX74xX3xX4c6xX1xX1fxX3xX4xX1xX1fxX80xX17xX33xX3xXexX69xX70xXdxX3xX4c6xX1xX74xX64xX17xX33xX3xX1xX501xX17xX3xX2xX4c6xXabxX3xX5xX2cxX3xX1xX2cxX17xX33xX3xXexX69xX1bxXabxX3xX1xX6xX3xX7fxX80xXdxX3xX17xX6c4xXdxX3xXexX69xX88xX4xX3xX5xX8cxX4xX7dxX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xXexX1xX4cfxX114xX3xX23xX8cxX17xX33xX3xX5axX16xX17xX33xX3xXabxX480xXexX3xX5xX74xX70xXdxX3xX4xX494xX114xX3xX4xX84xX3xX5axX3bxX17xX33xX3xX5xX2cxXabxX3xXexX1xX434xX4xX3xX1bxX17xX3xX4xX1xX74xX3xX23xX24xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1c3xX1b7xX1bbxX21exX5xX1b9xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX104xXcddxX17xX33xX3xX69xX2cxX74xX3xX69xX9exX3xX7xX90axXexX7dxX3xX4xX84xX3xX5axX70xXdxX3xXabxX88xX4xX3xX1fxXabxX3xXexX3bxXabxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX4xX10xX17xXexX10xX69xX295xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX1b9xX21exX21exX1b7xX5xX1bbxXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xX41xX37xX499xX4xX3xX23xXdxXa51xXexX7dxX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX7fxX6xX17xX33xX3xX4xX8cxX3xX4c6xXa51xX3xX1xX74xX70xX4xX1xX3xXexX69xX80xX17xX33xX3xX4xX1xX1fxXeexXdxX3xXexX70xXdxX3xX79xX3bxX17xX33xX3xX7fxX4cfxXexX3xX5axX14xX3xX16xX17xXb3xX3xXcxX1fxX114xX3xX17xX1xXdxX115xX17xX7dxX3xXexX1xX10xX74xX3xX33xX1xXdxX3xX17xX1xXa4dxX17xX3xX4xX149xX6xX3xX4xX1xX6c4xX17xX33xX3xXexX20xXdxX7dxX3xX1xXdxX8a8xX17xX3xX4xX8cxX3xX4c6xX1xX74xX64xX17xX33xX3xX2xX1xX6xX3xX4xX1xX1fxXeexXdxX3xXabxX4dfxXdxX3xXexX69xX80xX17xX33xX7dxX3xX17xX1xX37xX17xX33xX3xX4xX84xX3xX5axX70xXdxX3xXabxX88xX4xX3xXexXeexXexX3xX5xX4cfxXbxX3xX4xX64xX3xX4xX1xX1fxXeexXdxX1aexX46xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX12xX0xX10xXabxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX2xX1c3xX1bbxX1bexX5xX1b7xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX12xX104xX1xXeexXexX3xX23xX64xX74xX3xX79xX8a8xX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX4xX8cxX3xX17xX33xX37xX8eexXdxX3xXexX69xX14xX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX12xX0xX10xXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX104xX10xX17xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX5axXexX1xX2dxX3xX1b9xX337xX337xXbxX101xX295xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX2dxX3xX190xX337xX337xXbxX101xX295xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX48xX48xXdxXb3xX23xX6xX74xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb3xX79xX17xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b7xX2xX1b7xX48xX2xX1c3xX190xX5axX1bexX2xX337xX1bcxX1b7xX2xX1bbxXexX21exX190xX1c3xX1b7xX5xX21exXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX10xXabxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX118xX6xX5xXdxX33xX17xX2dxX3xX17bxX1fxX7xXexXdxX1f5xX114xX295xXaxX12xX206xX480xXexX3xX7xXeexX3xX5axXdxX8a8xX17xX3xXexX46axX4xX1xX3xX17xX1xX2cxX3xX101xX37xX668xX17xX33xX3xX23xXfaxX3xX23xX102xX74xX3xX7xXeexX3xX2xX337xX3xX17xX1bxXabxX3xX1bcxX337xX2xX1bbxX3xX225xX1fxXa4dxXexX3xX7fxXcddxX7dxX3xX7fxXa51xX17xX3xX17xX6xX114xX3xX79xX6dcxX17xX3xX4xX1xX37xX6xX3xX7fxX37xX499xX4xX3xX5axX88xX17xX3xX5ax1789cxXbxXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX12xX41x103e6xX3xX5xX2cxXabxX3xX69x1649bxX3xX17xX1xXbcxX17xX33xX3xX17xX33xX1fxX114xX115xX17xX3xX17xX1xX494xX17xX3xX7xX14xX3xX1xX74xX6xX17xX33xX3xX79xX31xX17xX33xX3xX17xX2cxX114xX7dxX3xXbxX1xX8cxX17xX33xX3xX79xXdxX115xX17xX3xX26xX16xX74xX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xX3xX7fxX102xX3xX5xXdxX115xX17xX3xX5xX70xX4xX3xX79xX4dfxXdxX3xX7fxX70xXdxX3xX5axXdxX8a8xX17xX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX17xX1xX37xX17xX33xX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX23xX31xXexX3xXabxX16xX114xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX74xX5axX114xXaxX12xX30xX4dfxXdxX3xXabxX6d8xX4xX3xXexXdxX115xX1fxX3xXexX16xXdxX3xX4xX501xX3xX4xX4cfxX1fxX3xX17xX33xX2cxX17xX1xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xXexX1xX10xX74xX3xX1xX37xX4dfxX17xX33xX3xX17xX494xX17xX33xX3xX4xX6xX74xX3xX33xXdxX16xX3xXexX69xXfaxX3xX33xXdxX6xX3xXexX1bxX17xX33xX7dxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX69xXdxX12e4xX17xX3xX23xX4e5xX17xX3xX79xXbcxX17xX33xX7dxX3xX17xX1bxXabxX3xX1bcxX337xX2xX1bexX7dxX3xXexX9exX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xX3xX7fxX102xX3xX3abxX4xX1xX88xX17xX3xXabxX536xXexX7dxX3xX33x17309xXdxX3xX79xX2cxX17xX33xX3c1xX3xX7fxXeexXdxX3xX79xX4dfxXdxX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX104xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX7fxX12e4xX3xX1xXdxX8a8xX17xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xX8cxX6xX3xXabxX6d8xX4xX3xXexXdxX115xX1fxX3xX17xX2cxX114xXb3xX3xXcxX1fxX114xX3xX17xX1xXdxX115xX17xX7dxX3xX17xX1xXbcxX17xX33xX3xX33xX27xX3xXabxX2cxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX7fxX102xX3xX79xX2cxX3xX7fxX6xX17xX33xX3xXexX69xXdxX12e4xX17xX3xX4c6xX1xX6xXdxX3xXexX69xX115xX17xX3xX7fxXfaxX6xX3xX23xX2cxX17xX3xXexX1xX8eexXdxX3xX33xXdxX6xX17xX3xX225xX1fxX6xX3xX4c6xX1xXdxXa51xX17xX3xX5axX37xX3xX5xX1fxXa4dxX17xX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX4c6xX1xX84xXdxX3xX23xX1bxX17xX3xX4c6xX1xX74xX1bxX17xX7dxX3xX5xX74xX3xX17xX33xX70xXdxX46xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX69xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX118xXexX1xX1fxXabxX23xX118xX6xX17xX5axX118xX7xX6xXbxX74xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX112xXdxX17xX3xX7fxXcd4xX17xX33xX3xX7fxX16xX17xX1xX3xX7fxXcddxXdxX3xXabxX20xXdxX3xXexX69xX37xX8eexX17xX33xX46xXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX4c6xXdxX17xX1xX118xXexX10xX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX101xXdxX17xX118xX5axX1fxX17xX33xX118xX5axX6xX17xX1xX118xX5axX74xXdxX118xXabxX74xXdxX118xXexX69xX1fxX74xX17xX33xX48xX2xX1bcxX2xX2xX1b9xX1bexXb3xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX48xXabxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1bcxX337xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b9xX1c3xX1b7xX48xX2xX337xX1bexX5axX1c3xX2xX21exX337xX2xX1bcxX1b7xXexX21exX1b7xX1bexX1b7xX5xX1bexXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX79xX12xX0xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX112xXdxX17xX3xX7fxXcd4xX17xX33xX3xX7fxX16xX17xX1xX3xX7fxXcddxXdxX3xXabxX20xXdxX3xXexX69xX37xX8eexX17xX33xX46xXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX4c6xXdxX17xX1xX118xXexX10xX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX101xXdxX17xX118xX5axX1fxX17xX33xX118xX5axX6xX17xX1xX118xX5axX74xXdxX118xXabxX74xXdxX118xXexX69xX1fxX74xX17xX33xX48xX2xX1bcxX2xX2xX1b9xX1bexXb3xX1xXexXabxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX112xXdxX17xX3xX7fxXcd4xX17xX33xX3xX7fxX16xX17xX1xX3xX7fxXcddxXdxX3xXabxX20xXdxX3xXexX69xX37xX8eexX17xX33xX46xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX5dxX12e4xX3xXexXcd4xX3xXexX1xX16xX17xX33xX3xX2xX337xX48xX1bcxX337xX2xX1bexX7dxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX3abxX4c6xX1xX149xX17xX33xX3c1xX3xX17xX1xX4cfxXexX3xX4c6xX1xX1fxX3xX79xX14xX4xX3xX26xX31xX4xX3xXabxXdxX4e5xX17xX3xXcxX69xX1fxX17xX33xX3xX4xX1xX46axX17xX1xX3xXexX1xX434xX4xX3xX79xXa4dxX17xX3xX1xX2cxX17xX1xX3xXexX69xX115xX17xX3xX7fxXfaxX6xX3xX23xX2cxX17xX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xXb3xX3xX206xX536xX4xX3xX5axX3bxX3xX4xX1xX37xX6xX3xX5xX2cxXabxX3xX5xXcaxX3xX3abxX4xX1x13141xX17xX3xX17xX1bxXabxX3c1xX3xX17xX1xX37xX17xX33xX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX23xXdxXa51xXexX3xX23xX6xX74xX3xX17xX1xXdxX115xX1fxX3xX5xX14cxX17xX3xX79xX4cfxX17xX3xX7fxX4e5xX3xXabxX20xXdxX3xXexX69xX37xX8eexX17xX33xX3xX101xX1fxX17xX33xX3xX225xX1fxX6xX17xX1xX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX5xX2cxXabxX3xX17xX33xX37xX8eexXdxX3xX5axX494xX17xX3xX3abxX7fxX434xX17xX33xX3xX17xX33xX80xXdxX3xX4c6xX1xX20xX17xX33xX3xX114xX115xX17xX3c1xXb3xXb3xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX79xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX13xX494xX17xX3xX5xX6xX74xX3xX7fxX6xX74xX3xX79xX27xX3xXabxX4cfxXexX3xXexX37xX3xX5xXdxX8a8xX1fxX3xX7xX64xX17xX3xX101xX1fxX4cfxXexX46xXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX17xX74xX17xX33xX118xX17xX33xX1xXdxX10xXbxX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX5axX6xX17xX118xX5xX6xX74xX118xX5axX6xX74xX118xX79xXdxX118xXabxX6xXexX118xXexX1fxX118xX5xXdxX10xX1fxX118xX7xX6xX17xX118xX101xX1fxX6xXexX48xX2xX1bcxX2xX2xX1bcxX1b9xXb3xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX48xXabxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1bcxX337xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b9xX1c3xX1b7xX48xX2xX337xX1b9xX5axX1c3xX337xX1b7xX337xX1c3xX1bcxX1b9xXexX1b9xX1bbxX2xX1c3xX5xX1bcxXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX79xX12xX0xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX13xX494xX17xX3xX5xX6xX74xX3xX7fxX6xX74xX3xX79xX27xX3xXabxX4cfxXexX3xXexX37xX3xX5xXdxX8a8xX1fxX3xX7xX64xX17xX3xX101xX1fxX4cfxXexX46xXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX17xX74xX17xX33xX118xX17xX33xX1xXdxX10xXbxX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX5axX6xX17xX118xX5xX6xX74xX118xX5axX6xX74xX118xX79xXdxX118xXabxX6xXexX118xXexX1fxX118xX5xXdxX10xX1fxX118xX7xX6xX17xX118xX101xX1fxX6xXexX48xX2xX1bcxX2xX2xX1bcxX1b9xXb3xX1xXexXabxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX13xX494xX17xX3xX5xX6xX74xX3xX7fxX6xX74xX3xX79xX27xX3xXabxX4cfxXexX3xXexX37xX3xX5xXdxX8a8xX1fxX3xX7xX64xX17xX3xX101xX1fxX4cfxXexX46xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xXexX1xX1fxX114xXa51xXexX3xXabxXdxX17xX1xX7dxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX33xXdxXeexX17xX33xX3xX79xX2cxX3xX23xX24xX3xXexX1xXfaxXexX3xX4xX149xX6xX3xX104xX20xX17xX33xX3xXexX114xX3xX104xX12fxX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX7fxXdxX3xX79xX2cxX74xX3xX1xX74xX70xXexX3xX7fxX480xX17xX33xX3xX7xf5afxX3xXabxX6xX17xX33xX3xX5xX70xXdxX3xX5xX499xXdxX3xX17xX1xX1fxXa4dxX17xX3xX23xX27xX17xX1xX3xX225xX1fxX494xX17xX3xX1xX2cxX17xX33xX3xX17xX1bxXabxX3xXexXcd4xX3xX2xXb3xX337xX337xX337xX118xX2xXb3xX190xX337xX337xX3xXexeb82xX3xX7fxX80xX17xX33xX7dxX3xXexX70xX74xX3xX79xXdxX8a8xX4xX3xX5xX2cxXabxX3xX4xX1xX74xX3xX1c3xXb3xX337xX337xX337xX3xX5xX6xX74xX3xX7fxX480xX17xX33xX3xX7fxXfaxX6xX3xXbxX1xX37xX501xX17xX33xX3xX668xX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xXb3xX3xXcxX1fxX114xX3xX17xX1xXdxX115xX17xX7dxX3xX3abxX4xX16xXdxX3xX7fxX37xX499xX4xX3c1xX3xX4xX1xX37xX6xX3xXexX1xX4cfxX114xX3xX7fxX494xX1fxX3xXabxX2cxX3xX4xX1xX9exX3xXexX1xX4cfxX114xX3xX17xX33xX6xX114xX3xX4c6xX1xXdxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX4c6xX1xX668xXdxX3xX7fxX480xX17xX33xX7dxX3xX4xX1fxX480xX4xX3xX7xXeexX17xX33xX3xX4xX149xX6xX3xX17xX33xX37xX8eexXdxX3xX5axX494xX17xX3xX17xX501xXdxX3xX7fxX494xX114xX3xX23xXfaxX3xX3abxX101xX16xX74xX3xXexX69xX480xX17xX3c1xX3xX79xX27xX3xX23xXfaxX3xXabxX4cfxXexX3xXexX37xX3xX5xXdxX8a8xX1fxX3xX7xX64xX17xX3xX101xX1fxX4cfxXexX3xX79xXeexX17xX3xX4xX8cxX3xXexXcd4xX3xX101xX37xX6xX3xXexX4dfxXdxX3xX17xX6xX114xXb3xXb3xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX79xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX5dxX4e9xX3xX79xX88xX17xX33xX3xX3abxX7fxX14cxX1fxX3xX4c6xX90axX74xX3c1xX3xXexX16xXdxX3xX4xX501xX3xX4xX4cfxX1fxX3xX17xX33xX2cxX17xX1xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX4c6xXdxX17xX1xX118xXexX10xX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX4c6xX114xX118xX79xX74xX17xX33xX118xX5axX6xX1fxX118xX4c6xX10xX74xX118xXexX6xXdxX118xX4xX74xX118xX4xX6xX1fxX118xX17xX33xX6xX17xX1xX118xX4xX1xX6xX17xX118xX17xX1fxX74xXdxX48xX2xX1bcxX2xX337xX1bexX1bexXb3xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX33xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX48xXabxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1bcxX337xX48xX17xX10xX1b3xX7xX48xX2xX1b9xX1c3xX1b7xX48xX2xX337xX1bexX5axX2xX1bcxX2xX2xX1b9xX1c3xX1b7xXexX1c3xX1bbxX1bcxX1bexX5xX190xXb3xX17bxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3abxX30xX31xX17xX33xX3xX17xX1xX37xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX23xX2cxX3xX41xX6xX17xX1xX3c1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX79xX12xX0xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX5dxX4e9xX3xX79xX88xX17xX33xX3xX3abxX7fxX14cxX1fxX3xX4c6xX90axX74xX3c1xX3xXexX16xXdxX3xX4xX501xX3xX4xX4cfxX1fxX3xX17xX33xX2cxX17xX1xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxXaxX3xX1xX69xX10xX1f5xX9xXaxX48xX4c6xXdxX17xX1xX118xXexX10xX48xX5axX1fxX118xX6xX17xX118xX23xX74xX118xX23xXdxX17xX1xX118xX1xX6xX118xX4c6xX114xX118xX79xX74xX17xX33xX118xX5axX6xX1fxX118xX4c6xX10xX74xX118xXexX6xXdxX118xX4xX74xX118xX4xX6xX1fxX118xX17xX33xX6xX17xX1xX118xX4xX1xX6xX17xX118xX17xX1fxX74xXdxX48xX2xX1bcxX2xX337xX1bexX1bexXb3xX1xXexXabxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX5dxX4e9xX3xX79xX88xX17xX33xX3xX3abxX7fxX14cxX1fxX3xX4c6xX90axX74xX3c1xX3xXexX16xXdxX3xX4xX501xX3xX4xX4cfxX1fxX3xX17xX33xX2cxX17xX1xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX69xX74xX17xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX30xX4dfxXdxX3xXabxX6d8xX4xX3xXexXdxX115xX1fxX3xXexX16xXdxX3xX4xX501xX3xX4xX4cfxX1fxX3xX17xX33xX2cxX17xX1xX3xX17xX20xX17xX33xX3xX17xX33xX1xXdxX8a8xXbxX3xXexX1xX10xX74xX3xX1xX37xX4dfxX17xX33xX3xX17xX494xX17xX33xX3xX4xX6xX74xX3xX33xXdxX16xX3xXexX69xXfaxX3xX33xXdxX6xX3xXexX1bxX17xX33xX7dxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX69xXdxX12e4xX17xX3xX23xX4e5xX17xX3xX79xXbcxX17xX33xX7dxX3xXexX1xX8eexXdxX3xX33xXdxX6xX17xX3xX225xX1fxX6xX7dxX3xX2bxX2cxX3xXcxX11exX17xX1xX3xX7fxX102xX3xX4xX8cxX3xX17xX1xXbcxX17xX33xX3xX4xX1xX46axX17xX1xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX4c6xX1xX1fxX114xXa51xX17xX3xX4c6xX1xX46axX4xX1xX3xX17xX33xX37xX8eexXdxX3xX5axX494xX17xX7dxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX6c4xXexX7dxX3xX4c6xX115xX1fxX3xX33xX88xXdxX3xX4xX16xX4xX3xX5axX74xX6xX17xX1xX3xX17xX33xX1xXdxX8a8xXbxX3xX79xX2cxX74xX3xX7fxX14cxX1fxX3xXexX37xX7dxX3xXbxX1xX16xXexX3xXexX69xXdxX12e4xX17xX3xX17xX20xX17xX33xX3xX17xX33xX1xXdxX8a8xXbxX7dxX3xX17xX20xX17xX33xX3xXexX1xX20xX17xX3xX7fxX12e4xX3xX5xX2cxXabxX3xX3abxX7fxX14cxX1fxX3xX4c6xX90axX74xX3c1xX3xX4xX1xX74xX3xXexX74xX2cxX17xX3xX17xX33xX2cxX17xX1xXb3xX3xX30xX2cxX7dxX3xX5axX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX17xX3xX17xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX7fxX102xX3xX7fxX37xX499xX4xX3xXexX9exX17xX1xX3xX3abxX4xX1xX88xX17xX3xXabxX536xXexX3xX33xX140exXdxX3xX79xX2cxX17xX33xX3c1xXb3xXb3xXb3xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX79xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX1fxX5xX12xX0xX48xX5axXdxX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xX1fxXexX1xX74xX69xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX2bxX74xX2cxXdxX0xX48xXbxX12
Thanh Hoài