Venezuela bắt giữ 13 đối tượng liên quan tới vụ đảo chính bất thành
Tướng Miguel Sisco Moro được cho là “chỉ huy tác chiến” của kế hoạch đảo chính, vốn bao gồm cả hành động ám sát Tổng thống Venezuela Maduro.
15cax8eb5x6bb9x2035x2dc3x7a17x8980x5512x5cb3xX7x8524x90c4x308cx786bx7f78x937dxX5x5e72xXax5889x7f41xX10x31cexX10x38a7x39f6xX10xX5xX6xX3x2dc2x22e1xXexX3x2c3bxXdx81eaxX3xX2x2341xX3x2fb6x51b7xXdxX3xXex5e78x3518xX15xX21xX3xX5xXdx8a3axX15xX3x518dxX18xX6xX15xX3xXex3b1cxXdxX3x2981x2029xX3xX28x37bex6b7cxX3xX4xX1x80bbxX15xX1xX3xX1dx7be3xXexX3xXexX1x1d2cxX15xX1xX0x4d8dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3324xX10xX6x2b6fxXaxX12xXcxX2dxX3dxX15xX21xX3x8e4fxXdxX21xX18xX10xX5xX3x5bdbxXdxX7xX4xX45xX3xX72xX45x333cxX45xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xX4xX1xX45xX3xX5xX53xX3x7a5cxX4xX1x6d64xX3xX1xX18x3920xX3xXex8356xX4xX3xX4xX1xXdx7b52xX15x4c9bxX3xX4x1822xX6xX3x81d4xXa0xX3xX1xX45x7097xX4xX1xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1x6e20xX3xX40xX29xX15xX3xX1dxX6xX45xX3xX21x53c4x2665xX3xX4xX44xX3xX1xX53xX15xX1xX3xX28x7c0fxX15xX21xX3xX9axXc6xX3xX7xX9axXexX3xXcx5b85xX15xX21xX3xXexX1xX29xX15xX21xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX72xX6xX69xX18xX81xX45x5f28xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f60xX45xX69xX97xXaxX12x50a8xX21xX53xX97xX3x4ecdx24dfxX57x79c7xXbaxX3xX107xXd1xX3xXexX81xX2dx4092xX15xX21xX3xXcxX81xX18xX97x2a0cxX15xX3xXexX1x93b9xX15xX21xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3x476bxX45xX81xX21xX10xX3x6c25xX45xX69xX81xXdxX21xX18xX10xX17xX3xXexX1xX12bxX15xX21xX3xX1dxX9axX45xXbaxX3xX4x4d2cxX3xX37xX18xX6xX15xX3xX4xX1x9232xX4xX3xX15x778bxX15xX21xX3xX15xX2dxX3dxX4xX3xX15xX53xX97xX3xX28x20f0xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xXbaxX3xX1dxX6xX45xX3xX21xXc5xXc6xX3xX2xX3xX40x612bxX3xXexX2dxX3dxX15xX21xX3xX37xX18x2127xX15xX3xX28xXd1xXdxXbaxX3xX69xX45xX3xX15xX21xX1xXdxX3xX15xX21x341cxX3xX4x4353xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX19dxXc6xX3xXc6xX2dxX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xXbaxX3xX40x904bxX6xX3xXc6xX3dxXdxX3xX1dxX193xX3xX5x7383xX4xX3xX5xX2dxX2exX15xX21xX3xXex735axX15xX1xX3xX1dxX9axX45xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX28x3f5cxXbxX3xXexX6xX15xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxXc6xX6xX81xX21xXdxX15x4d3dxX3xX112xXbx87fbxX3xX6xX18xXexX45x443cxXaxX12xX0xXexX1dxX45xX69xX97xX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx46d3xX10xX15xXexX10xX81xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24axX10xX15xXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxXc6xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc6xX7x4755xXbxX1xX45xXexX45xX3xXdxX24axX10xX15xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXax80f9xXdxX69xXexX1xX226xX3xX115xX2x72e5xXbxX22axX230xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX226xX3x67e2xX2xX2xXbxX22axX230xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xX3xX1xX1f4xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX226xX57xX57xXdxXf7xX1dxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xX40xX15xX57xX15xX10xX28bxX7xX57xX2x2e57xX112xX294xX57xX2x8604x3952xX69xX294xX2xX322xX112xX26xX2a1xX26xXexX294xX26xX294xX113xX322xX5xX322xXf7x2b89xXbxX21x9523xX81xX9xX2a1xX294xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xXaxX3xX69xX6xXexX6xX274xXbxX1xX45xXexX45xX274xX45xX81xXdxX21xXdxX15xX6xX5xX274xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX226xX57xX57xXdxXc6xX6xX21xX10xX7xXf7xX40xX45xX40xXf7xX40xX15xX57xX18xXbxX5xX45xX6xX69xX10xX69xX57xX81x7e71xXexX28bxX97xX1dxX81xX22axX3c2xXc6xX5xX97xX323xX18xX17xX40xX10xX18xXa8xX21xX57xX112xX322xX2xX31dx609exX322xX115xX3daxX112xX323xX57xX1dxX45xX3daxXexX81xX18xX45xX15xX21xX3daxX40xX10xX15xX10xX3daxX15xX97xX45xX28bxXf7xX335xXbxX21xXaxX3xX69xX6xXexX6xX274xX69xX10xX7xX4xX9xXaxX107xXd1xX3xXexX81xX2dxX11exX15xX21xX3xXcxX81xX18xX97xX126xX15xX3xXexX1xX12bxX15xX21xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX139xX45xX81xX21xX10xX3xX13fxX45xX69xX81xXdxX21xX18xX10xX17xXf7xX3x49e4xX15xX1xX226xX3xX13fxX10xX18xXexX10xX81xX7xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX81xX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24axX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX107xXd1xX3xXexX81xX2dxX11exX15xX21xX3xXcxX81xX18xX97xX126xX15xX3xXexX1xX12bxX15xX21xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX139xX45xX81xX21xX10xX3xX13fxX45xX69xX81xXdxX21xX18xX10xX17xXf7xX3xX437xX15xX1xX226xX3xX13fxX10xX18xXexX10xX81xX7xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX81xX12xX0xX57xXexX1dxX45xX69xX97xX12xX0xX57xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX69xX97xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX107xXd1xX3xXexX81xX2dxX11exX15xX21xX3xX139xX45xX81xX21xX10xX3xX13fxX45xX69xX81xXdxX21xX18xX10xX17xXbaxX3xXexX2dxX3dxX15xX21xX3xX72xXdxX21xX18xX10xX5xX3xX79xXdxX7xX4xX45xX3xX72xX45xX81xX45xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xX22axX9axX4xX3xX15xX1xX207xX15xX3xX5xX53xX3xX90xX4xX1xX93xX3xX1xX18xX97xX3xXexX9axX4xX3xX4xX1xXdxXa0xX15xXa2xX3xX4xXa5xX6xX3xXa8xXa0xX3xX1xX45xXadxX4xX1xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xXbaxX3xX40xX29xX15xX3xX1dxX6xX45xX3xX21xXc5xXc6xX3xX4xX44xX3xX1xX53xX15xX1xX3xX28xXd1xX15xX21xX3xX9axXc6xX3xX7xX9axXexX3xXcxXddxX15xX21xX3xXexX1xX29xX15xX21xX3xX1xX2exXbxX3xX1xXdxXa0xX15xX3xX10dxXdxX4xX45xX5xX6xX7xX3xX72xX6xX69xX18xX81xX45xXbaxX3xX28x1a94xX3xX15xX1xX4exXexX3xXbxX1xX18xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXbaxX3xX4x5b6axX15xX21xX3xX24axX1xXa5xX3xXexX193xX4xX1xX3x65f5xX18xX29xX4xX3xX1xXd1xXdxX3xX5xX207xXbxX3xX1xXdxXa0xX15xX3x87f5xXdxX45xX7xX69xX6xX69xX45xX3xX24axX6xX1dxX10xX5xX5xX45xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX69xX97xXaxX12xX107xXd1xX3xXexX81xX2dxX11exX15xX21xX3xXexX81xX18xX97xX126xX15xX3xXexX1xX12bxX15xX21xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4x6d75xX15xX21xX3xX4xX9axX45xX3xX1dxX18xXd1xX4xX3xX24axX1xX49xX15xX1xX3xXbxX1xXa5xX3xX24axX45xX5xX45xXc6xX1dxXdxX6xXbaxX3xX24axX1xXdxX5xX10xX3xX40xX53xX3xX72x637axX3xX28xX15exX15xX21xX3xX28x22a7xX15xX21xX3xX7xX6xX18xX3xX19dxXc6xX3xXc6xX2dxX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xXc6xX3dxXdxX3xX15xX53xX97xXf7xX3xX10dxX21xX45xX53xXdxX3xX15xX1xX23xX15xX21xX3xX15xX21xX2dxX1afxXdxX3xX1dxX193xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xXbaxX3xX2xX112xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xXa8xX1xX9axX4xX3xX28xX6xX15xX21xX3xX1dxX193xX3xXexX81xX18xX97xX3xX15xX170xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX69xX97xXaxX12xX107xXd1xX3xXexX81xX2dxX11exX15xX21xX3xX139xX45xX81xX21xX10xX3xX13fxX45xX69xX81xXdxX21xX18xX10xX17xX3xXa8xX1x5efdxX15xX21xX3xX28xX193xX15xX1xXbaxX3xX4xX1b2xX3xX4xX9axX4xX3xX1dxX64exX15xX21xX3xX4xX1xX15exX15xX21xX3xX22axX9axX4xX3xXexX1xX1eaxX4xXbaxX3xX1dxX6xX45xX3xX21xXc5xXc6xX3xX4xX9axX4xX3xX28xX45xXadxX15xX3xX1dxX162xX15xX21xX3xX1xX1f4xX15xX1xX3xX40xXdxX69xX10xX45xX3xX40xX126xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX18xXd1xX4xX3xX15xX1b2xXdxX3xX4xX1xX18xX97xX598xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa0xXexX3xX21xXdxX23xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX1dxX53xX15xX3xX40xX126xX3xX19dxXc6xX3xXc6xX2dxX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xXf7xX3xXcxX1xX10xX45xX3xXa8xXa0xX3xX1xX45xXadxX4xX1xXbaxX3xX19dxXc6xX3xXc6xX2dxX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX7x6463xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xX4xX9axX4xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xXexXdxXa0xX15xX3xX1xX53xX15xX1xX3xXexX81xX45xX15xX21xX3xX4xX9axX4xX3xX15xX21xX53xX97xX3xX112xX26xX3xX40xX53xX3xX112xX2a1xX57xX115xXbaxX3xX7xX45xX15xX21xX3xX19dxXc6xX3xXc6xX2dxX18xX3xX28xX170xX3xX1dxX193xX3xX28xX207xXbxX3xXexX6xX15xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX81xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX226xX0xX57xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX274xXexX1xX18xXc6xX1dxX274xX6xX15xX69xX274xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXa0xX3xX21xXdxX3dxXdxX3xX15xX21xX53xX97xX3xX37xX18xX6xX226xX3xXcx1bcbxX6xX3xX9axX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xXexX1xXa5xX3xX5x6f6exX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX37xX18xX45xX4xX274xXexX10xX57xXexX1xX10xX274xX21xXdxX45xXdxX274xX15xX21xX6xX97xX274xX37xX18xX6xX274xXexX45xX6xX274xX6xX15xX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX274xX81xX6xX274xX5xX10xX15xX1xX274xX1dxX6xXexX274xXexX1xX18xX274xX5xXdxX15xX1xX274xX69xX45xXdxX274xX5xX6xXbxX274xX7xX6xX18xX274xX69xX6xX45xX274xX4xX1xXdxX15xX1xX57xX2xX113xX112xX2xX294xX2a1xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xX0xXdxXc6xX21xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX57xXc6xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX112xX322xX57xX15xX10xX28bxX7xX57xX2xX31dxX2xX113xX57xX2xX112xX2a1xX69xX115xX322xX294xX294xX323xX26xX26xXexX323xX31dxX115xX294xX5xX294xX274xX2xXf7xX335xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX40xX12xX0xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXa0xX3xX21xXdxX3dxXdxX3xX15xX21xX53xX97xX3xX37xX18xX6xX226xX3xXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX37xX18xX45xX4xX274xXexX10xX57xXexX1xX10xX274xX21xXdxX45xXdxX274xX15xX21xX6xX97xX274xX37xX18xX6xX274xXexX45xX6xX274xX6xX15xX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX274xX81xX6xX274xX5xX10xX15xX1xX274xX1dxX6xXexX274xXexX1xX18xX274xX5xXdxX15xX1xX274xX69xX45xXdxX274xX5xX6xXbxX274xX7xX6xX18xX274xX69xX6xX45xX274xX4xX1xXdxX15xX1xX57xX2xX113xX112xX2xX294xX2a1xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xXcxX1xXa0xX3xX21xXdxX3dxXdxX3xX15xX21xX53xX97xX3xX37xX18xX6xX226xX3xXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX230xX3xXcxX1xXa5xX3xXexX2dxX3dxX15xX21xX3xX10dxX10xX28bxX3x1640xX10xX6xX5xX6xX15xX69xX3xX139xX6xX4xXdxX15xX69xX6xX3x9535xX81xX69xX10xX81xX15xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xXexX1xX15exX4xX3xX28xX49xX15xX1xX3xX1xX12bxX15xXf7xXf7xXf7xX3xX5xX53xX3xX15xX1xX23xX15xX21xX3xXexX1xX12bxX15xX21xX3xXexXdxX15xX3xX15xXddxXdxX3xX1dxX207xXexX3xXexX81xX34xX15xX3xXexX1xXa0xX3xX21xXdxX3dxXdxX3xXexX81xX45xX15xX21xX3xX15xX21xX53xX97xX3xX26xX57xX294xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xX107xX9axX45xX3xX66xX53xX3xXcxX886xX15xX1xX3xX28xXdxX598xX15xX3xXex48caxX3xXexXddxX15xX21xX3xX1xX2exXbxXf7xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX40xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xXcxX29xXdxX3xX4xX6xX45xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3x6e8bxX45xXbxX10xX17xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc6xX274xX15xX45xX15xX21xX57xXexX45xX6xX274xX6xX15xX274xXexX45xXdxX274xX4xX6xX45xX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX274xX81xX6xX274xX5xX10xX15xX1xX274xX1dxX6xXexX274xX5xX6xXdxX274xXexX1xX18xX274xX5xXdxX15xX1xX274xX69xX45xXdxX274xX5xX6xXbxX274xX5xX45xXbxX10xX17xX57xX2xX113xX112xX2xX26xX26xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xX0xXdxXc6xX21xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX57xXc6xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX112xX322xX57xX15xX10xX28bxX7xX57xX2xX31dxX2xX113xX57xX2xX322xX323xX69xX294xX2xX112xX2a1xX2a1xX2xX115xXexX294xX2a1xX113xX2xX5xX115xX274xX322xX26xX322xX294xX274xX5xX10xX45xXbxX45xX5xX69xX45xX274xX5xX45xXbxX10xX17xX2xXf7xX335xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX40xX12xX0xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xXcxX29xXdxX3xX4xX6xX45xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xXbf8xX45xXbxX10xX17xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX69xXdxX10xXc6xX274xX15xX45xX15xX21xX57xXexX45xX6xX274xX6xX15xX274xXexX45xXdxX274xX4xX6xX45xX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX274xX81xX6xX274xX5xX10xX15xX1xX274xX1dxX6xXexX274xX5xX6xXdxX274xXexX1xX18xX274xX5xXdxX15xX1xX274xX69xX45xXdxX274xX5xX6xXbxX274xX5xX45xXbxX10xX17xX57xX2xX113xX112xX2xX26xX26xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xXcxX29xXdxX3xX4xX6xX45xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xXbf8xX45xXbxX10xX17xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX865xX6xX3xX9axX15xX3xXcxX29xXdxX3xX4xX6xX45xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX81xX6xX3xX5xX598xX15xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xXa5xX3xX5xX886xX15xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX5xX207xXbxX3xXbf8xX10xX45xXbxX45xX5xX69xX45xX3xXbf8xX45xXbxX10xX17xXbaxX3xX15xX21xX2dxX1afxXdxX3xX28xX6xX15xX21xX3xXexX1f4xXc6xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX22axXdxX15xX3xXexX193xX3xX15xXadxX15xX3xX11exX3x3cecxXadxXdxX3xX7xX15exX3xX37xX18xX9axX15xX3xXcxX19dxX97xX3xX107xX6xX15xX3xX10dxX1xX6xX3xX7xX6xX18xX3xXa8xX1xXdxX3xXexX1eaxX3xXexX18xX97xX34xX15xX3xX1dxX29xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xX37xX18xX19dxX15xX3xX28xXd1xXdxX3xX69x3b7bxX3xX1dx2231xX3xXa8xX1xXeb2xXdxX3xX5xX598xX15xX1xX3xX37xX18xX44xX15xX3xXexX1x9b87xX4xX3xXexXadxXdxX3xX21xXdxX6xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX40xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX115xX294xX3xXexX5b4xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX40xX2dxX2exXexX3xX15xX21xX41xX4xX3xXexX81xX34xX15xX3xX28xX44xX45xX3xX15xX21xX45xX53xXdxX3xXa8xX1xX155xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX37xX18xX45xX4xX274xXexX10xX57xX115xX294xX274xXexX18xX274xX15xX1xX6xX15xX274xX40xX18xX45xXexX274xX15xX21xX18xX4xX274xXexX81xX10xX15xX274xX69xX6xX45xX274xX15xX21xX45xX6xXdxX274xXa8xX1xX45xXdxX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX57xX2xX113xX2xX26xX2a1xX115xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xX0xXdxXc6xX21xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX57xXc6xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX112xX322xX57xX15xX10xX28bxX7xX57xX2xX31dxX2xX294xX57xX2xX112xX2a1xX69xX26xX322xX31dxX112xX294xX2a1xX31dxXexX31dxX322xX2a1xX2a1xX115xX5xX322xXf7xX335xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xXdxX23xX3xX2xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX15xX21xX3xX5xXdxX34xX15xX3xX37xX18xX6xX15xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX28xX44xX45xX3xX4xX1xX49xX15xX1xX3xX1dxX4exXexX3xXexX1xX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX40xX12xX0xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX115xX294xX3xXexX5b4xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX40xX2dxX2exXexX3xX15xX21xX41xX4xX3xXexX81xX34xX15xX3xX28xX44xX45xX3xX15xX21xX45xX53xXdxX3xXa8xX1xX155xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXaxX3xX1xX81xX10xX3c2xX9xXaxX57xX37xX18xX45xX4xX274xXexX10xX57xX115xX294xX274xXexX18xX274xX15xX1xX6xX15xX274xX40xX18xX45xXexX274xX15xX21xX18xX4xX274xXexX81xX10xX15xX274xX69xX6xX45xX274xX15xX21xX45xX6xXdxX274xXa8xX1xX45xXdxX274xX40xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX57xX2xX113xX2xX26xX2a1xX115xXf7xX1xXexXc6xXaxX12xX115xX294xX3xXexX5b4xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX40xX2dxX2exXexX3xX15xX21xX41xX4xX3xXexX81xX34xX15xX3xX28xX44xX45xX3xX15xX21xX45xX53xXdxX3xXa8xX1xX155xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX81xX45xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX10dxX1xX53xX3xX4xX1xX15exX4xX3xXexX81xX9axX4xX1xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX15xX21xX53xX97xX3xX2xX115xX57xX2a1xX3xX37xX18xX97xXa0xXexX3xX28xX193xX15xX1xX3xX28xX1b2xX15xX21xX3xX4xXb96xX6xX3xX1xX865xX15xX3xX28xX44xX45xX3xX69xX18xX3xX5xX193xX4xX1xX3xX15xXddxXdxX3xXexXdxXa0xX15xX21xX3xX72xX6xX81xX21xX6xX81xXdxXexX6xX3xX4xXa5xX6xX3xX15xX2dxX3dxX4xX3xX15xX53xX97xX3xX11exX3xX40xX5b4xX15xX21xX3xX1dxXdx6a65xX15xX3xX24axX6xX81xXdxX1dxX1dxX10xX6xX15xX3xX7xX6xX18xX3xXa8xX1xXdxX3xX115xX294xX3xXbxX1xXadxXc6xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xXexX81xX29xX15xX3xXexX1xX45xX9axXexX3xXa8xX1xXeb2xXdxX3xXc6xXd1xXexX3xX15xX1xX53xX3xXexX5b4xX3xX28xX193xX6xX3xXbxX1xX2dxX155xX15xX21xXbaxX3xXb29x83f1x4d1bxX3xX28xX2dxX6xX3xXexXdxX15xXf7xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX40xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX18xX5xX12xX0xX69xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX81xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX40xX12xX0xX57xX69xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX45xX18xX81xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX13x8d44xX13xX0xX57xXbxX12