Vạn Lý Trường Thành thứ 2 của Trung Quốc
Ngoài Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc còn có thành nhà Minh là tường thành khép kín dài nhất thế giới, một điểm tham quan thú vị ít người biết.
e691x11478x13e06x1383ax15819xfebdx158fex1369fx14f98xX7x1359ex112e1x108eaxe9b4x110d2x11adaxX5xf966xXax1140bx12de6x158f0x128a1xX3x159edx10916xX3xXcx12efex13528xeba4xX15x14232xX3xXcxX1xf220xX15xX1xX3xXexX1x1486exX3x158d9xX3xX4x13422xX6xX3xXcxX1bx14539xX15xX1fxX3x1190cxX33x16ae2xX4xX0x144baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee7exX10xX6x14623xXaxX12x13c9dxX1fx10374xX23xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX15xX1fxX3xXcxX1xX23xX15xX1x15d6fxX3xXcxX1bxX33xX15xX1fxX3xX37xX33xX39xX4xX3xX4x10d74xX15xX3xX4xedc6xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX23xX3xf677xXdxX15xX1xX3xX5xX23xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3x10426xX1x1518bxXbxX3xX9cx13ea0xX15xX3xX4exX23xXdxX3xX15xX1xec70xXexX3xXexX1xf852xX3xX1fxXdx15022xXdxX6axX3xfc0cx1261axXexX3x168f0xXdx1282fxXb8xX3xXexX1xX6xXb8xX3xe8cexX33xX6xX15xX3xXexX1x121abxX3xff52x15009xX3xXa2xXexX3xX15xX1fxX1cxX1dxXdxX3x169daxXdxXb0xXex16c7exX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1182dxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xf2ddxX7xX3cxX2x100d4xeb0fxX119xX3cxX2x113cexX119xX4exX2xX11axX2bx10e63xX11exX11exXexX124xX124xX11exX124xX119xX5xX11exXdfxf94exXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53x134bfxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX51x12c57xXb8xX3x13befxX3xX51xX6xXb8xX3x1294bxXdxX15xX1xX6axX3xX9cxX1xX53x16a07xX15xX1fxX3xX2bxX2bxX3xX9cxXb8xX3xXexX1bxX53xX15xX1fxX3xX7xX39xX3xX2bxX119xX3xX9cxXb8xX3xX4xX78xX15xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX2exX6xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXbcx11286xX3xXb8xX162xX3xX4x123afxX6xX3xXbcxX7cxX15xX3xX9cxX1x14cb6xX4xX1xX3xXexX1xX6xXb8xX3xXc6xX33xX6xX15xX3xXcfxX23xX53xX3xXexX1xX1b2xX15xX1fxX3xX124xX3cxX2bxX11exX2xX119xXdfxX3xe712xX33xX3xX9cxX1xX1b2xX4xX1xX3xX4xX7cxX3xXexX1xXbexX3xXbcx167e0xX15xX1fxX3xX9cxX18xX3xXexX53xX33xX1bxX3xXexX1xX6xXb8xX3xXc6xX33xX6xX15xX3xXdbxX15fxX15xX1fxX3x15fcexX10xX3xX9cxX9exX53xX3xX15xXb0xX33xX3xX15xX1fxX14xXdxX3xXbcxXdxX3xXdbxXb9xXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXex10cf0xX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX2bxX5xX2xXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xXefx14846xX15xX1fxX3x14e7dxX1xX53xX15xX1fxX1xX33xX6xX3xX5xX23xX3xXb8xXb9xXexX3xXbxX1xX1b2xX53xX3xXbcxX23xXdxX3xX4xX7cxX3xX4exXdx1153bxX15xX3xXexXa2xX4xX1xX3xX2xX119xXdfxX2xX25cxX124xX3xXb8xX2bxX3xXcfxXb4xXdxX3xeb6dxX3xX5xXb4xXbxX3xXbxX1xX78xX15xX1fxX3xXexX1xX2exX3xXcfxX23xX3xX4exXdxX3xXexXa2xX4xX1xX3xXdbxX6xX3xX5x150d6xX33xX3xXbcxX23xXdxX3xX5xXb4xX15xX3xXdbxf5f3xX15xX3xXexX1bxX53xX15xX1fxXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX11axX5xX2bxXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xXcxX1bxX33xX15xX1fxX3xX37xX33xX39xX4xX3xXbcxX6xX15xX1fxX3xXexXdxXb0xX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexX1bx15377xX15xX1fxX3xXexX33xX3xX4xX1b2xX4xX3xX9cxX1xX33xX3xXcfx104f5xX4xX3xX4xX2exX6xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX23xX3xX88xXdxX15xX1xX6axX3xXcfxXb4xXdxX3xX1x10fb5xX3xXcfx158a3xX15xX1fxX3xX4x10c50xX15xX1fxX3xXexX1bxf5b6xX15xX1xX3xX4xX296xX3xX15xX23xX3cbxX3xX7x10535xX3xXbcxX1cx139c6xX4xX3xXbcxX1cxX6xX3xXcfxX23xX53xX3xX4exX6xX15xX1xX3xX7xX1b2xX4xX1xX3xX1d2xXdxX3xX7xX171xX15xX3xXexX1xXb0xX3xX1fxXdxXb4xXdxX3xX15xX1e3xXb8xX3xX2bxX11exX2xX119xX3xX4xX2exX6xX3x162a3xX51x147a3xfabdxXefx1344bxXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX2cexX5xX11axXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX88xX39fxX6xX3xXbcxX3d3xX15xX1fxX3xX5xX23xX3xXexX1xX1dxXdxX3xXbcxXdxXbexXb8xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX23xX3xX88xXdxX15xX1xX3x1475bxX1e3xX15xX3xX171xX15xX1x16bbexX3xX15xX1xXabxXexX6axX3xX9cxX1xXdxX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXcfxX23xX3xX4xX2edxX3cbxX3xX4xX39xXdxX3xX1fexX33xX15xX1fxX3xXc6xX33xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX2exX3xXb8xXb9xXexX3xX5xXb4xXbxX3xXexX33xX3cbxXb0xXexX3xXb8x13c76xX15xX1fxX3xXbcx15d4dxX33xX3xXb8xX39fxX6xXdfxX3xX168xX1xX33xX15xX1fxX3xX4xX171xX15xX1xX3xX15xX23xX3cbxX3xX9cxX1xXdxXb0xX15xX3xX4exX33xX3xX9cxX1xX1b2xX4xX1xX3xX15xX1xX1cxX3xXbcxX1cxX3e9xX4xX3xXc6xX33xX6xX3cbxX3xX15xX1fxX1cxX3e9xX4xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX6axX3xXexX1bxX162xX3xXcfx135aexX3xX15xX1x14a07xX15xX1fxX3xXexX1xXb0xX3xX9cx115a0xX3xXexX1bxX1cxXb4xX4xXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX119xX5xX2cexXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12x12941xX1cxX3e9xX4xX3xX1fexX2edxX3cbxX3xX4exX3afxX15xX1fxX3xX9cxX1xX53xX171xX15xX1fxX3xXexf962xX3xX15xX1e3xXb8xX3xX2xX11axX25cxX25cxX3xXexXb4xXdxX3xX15xX1e3xXb8xX3xX2xX11axX124xX25cxX3xXbcxXbexX3xXdbxX171xX53xX3xXcfxX2b8xX3xX9cxXdxX15xX1xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xXdbxXabxX3cbxX3xX1fxXdxX1dxX6axX3xXbcxX2edxX3cbxX3xX5xX23xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXbcxX1cxX3e9xX4xX3xXdbxX171xX53xX3xXex15407xX15xX3xXexX39xXexX3xX15xX1xXabxXexX3xX162xX3xXcxX1bxX33xX15xX1fxX3xX37xX33xX39xX4xXdfxX3xXcxX60bxX3xXbcxX2edxX3cbxX6axX3xX4exX33xX3xX9cxX1xX1b2xX4xX1xX3xX4xX7cxX3xXexX1xXbexX3xX15xX1xX3d9xX15xX3xXexX1xXabxX3cbxX3xXexX78xX6xX3xXexX1xX1b2xXbxX3xX29axXdx14b12xX10xX15xX1fxX3xX124xed4cxX3xXexX515xX15xX1fxX6axX3xX4xX3d3xX15xX1fxX3xXexX1bxX3d9xX15xX1xX3xX4xX6xX53xX3xX15xX1xXabxXexX3xX51xX6xXb8xX3xX168xXdxX15xX1xXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX25cxX5xX119xXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xXcxX1xX171xX3xXdbxXb9xX3xX4exX3cexX4xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX6axX3xX4exX33xX3xX9cxX1xX1b2xX4xX1xX3xX4xX7cxX3xXexX1xXbexX3xX15xX1fx125f0xXb8xX3xX15xX1xX3d9xX15xX3xX1xX663xX3x123d2xX33xX6xX15xX115xX33xX3xX1fxXdxX563xX6xX3xX4xX2edxX3cbxX3xX4xX39xXdxX3xX1fexX6xX15xX1xX3xXb8xX1cxXb4xXexXdfxX3xX5f5xX2edxX3cbxX3xX5xX23xX3xXb8xXb9xXexX3xX1xX663xX3xXexX1bxX563xX3xX15xX1cxXb4xX4xX3xX162xX3xXexX1bxX33xX15xX1fxX3xXexX2edxXb8xX3xX51xX6xXb8xX3xX168xXdxX15xX1xXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124x14ab7xX5xX25cxXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX5f5xX53xX14xX15xX3xX4xX296xX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3x14d45xXdxX10xX3xf020xX6xX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX4xX7cxX3xXb8xXb9xXexX3xXbxX1xX1b2xX53xX3xXbcxX23xXdxX3xXbcxX1cxX3e9xX4xX3xX1fexX2edxX3cbxX3xX4exX3afxX15xX1fxX3xXcfxX23xX53xX3xX15xX1e3xXb8xX3xX2xX6b0xX119xX2bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xX0xXdxXb8xX1fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdfxXdbxX6xX53xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxXcfxX15xX3cxX15xX10xX115xX7xX3cxX2xX119xX11axX119xX3cxX2xX11exX119xX4exX2xX11axX2bxX124xX11exX11exXexX25cxX2xX11axX2bxX124xX119xX124xX124xX5xX825xXdfxX130xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX13dxXb8xX6xX1fxX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX53xX15xXaxX12xXcxX1bxX53xX15xX1fxX3xXc6xX33xX1b2xX3xX9cxX1xX29xX6axX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX5xX23xX3xX1fxXdxXb4xXdxX3xX1xX14xX15xX6axX3xX15x1104exXdxX3xX9cxXb0xXexX3xXexX1xXcdxX4xX3xX4xX2exX6xX3xXb8xXb9xXexX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXbxX1xX39xXdfxX3x169d5xXdxX1dxX3xXbcxX2edxX3cbxX6axX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX23xX3xX88xXdxX15xX1xX3xX5xX23xX3xXbcxXdxXbexXb8xX3xX9cxX1xX162xXdxX3xXbcxX515xX33xX3xX4xX2exX6xX3xXcfxX1e3xX15xX3xX1xX7cxX6xX3xX51xX6xXb8xX3xX168xXdxX15xX1xX6axX3xX1fxX3e9xXdxX3xX15xX1xX780xX4xX3xX5xXd0xX4xX1xX3xX7xX1a9xX3xXbcxX515xX3cbxX3xXdbxXdxXb0xX15xX3xXbcxXb9xX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX4xX296xX3xX9cxXa2xX15xX1xX3xX15xX23xX3cbxXdfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41exX53xX33xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xX29axXdxX15xX1fxXdfxXcfxX15xX0xX3cxXbxX12
congthanh