Quan tâm tới sức khỏe, phụ nữ nên hạn chế ăn mì gói
Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Nutrition chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn mì ăn liền (mì gói) với nguy cơ bị bệnh tim, đặc biệt ở phụ nữ.
db19x18113x110a4x17e4dx110d4x10b5cx137abx1725ax10286xX7x1273fx14ba8xf9b9x106a9xe6c0x12a45xX5xed5axXax133bfxe093x14015xX6x169f6xX3xXexf778xe2a1xX3xXexdca9xXdxX3xX7xeef7xX4xX3x1649cxX1xea81xX10x11103xX3xXbxX1x17049xX3xX16x11436xX3xX16x125f9xX16xX3xX1x10aa4xX16xX3xX4xX1x17b83xX3x14199xX16xX3xX1ax17cdexX3x12009x125b6xXdxX0x12ebdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1238fxX10xX6x13f7bxXaxX12x17764x13a78xXexX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3x17410x12a6exX6xX3xX4x17275xX16xX43xX3xf705x14e2dxX3xXex100adxX32xX16xX3xXexX36xXbxX3xX4xX1x16f75xX3xX24xX1x11e3cxX6xX3xX1x14801xX4xX3x11228xX86xX14xX78xX16xX6xX5xX3xX86x17facxX3x16382xX14xXexX78xXdxXexXdxX86xX16xX3xX4xX1x139c1xX3xX78xX6xX3xX1axX75xXdxX3xX5xXdxX32xX16xX3xX1x13f22xX3xX43xXdxX2fxX6xX3xX6bxXdxXb3xX4xX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX3dxX16xX3xX5xXdxf0a1xX16xX3x145e7xX1axX41xX3xX43xX44xXdx1206axX3xX6bxX1dxXdxX3xX16xX43xX14x15403xX3xX4x10b05xX3xX74x13591xX3xX74xXb3xX16xX1xX3xXexXdxX1axX28xX3x13bf6xdd75xX4xX3xX74xXdxXb3xXexX3x179d5xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fx136a4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149a7xX10xX16xXexX10xX78xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX10xXexX6xXdxX5xe699xXdxX1axX43xX128xX5xXdxX43xX1xXexX74xX86x13822xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX41xX3xX43xX44xXdxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX4xX44xX3xX5x17161xXdxX3xX4xX1xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX16xX3bxX14xX3xX3dxX16xX3xe567xX14x16fcfxX3xX16xX1xXdxXcaxX14xXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x14366xX47xX47xX4xX59xX16xX100xXexX14xX86xXdxXexX78xX10xX100xX6bxX16xX47xXexX1xX14xX1axX74x13478x17343xX47x12937x124a9x10365xX47x13f20xX198xX2x11c06xX47xX196xX47x11839xX47xX16xX86xX86xX59xX5xX10xX7xX128xX2xX1a1xX19axX19dxX2xX19dxX196xX1a1xX1a1x15435xX1a1xX196xX198xX19axX198x10a8fxX19axX1b4xX197xX198xfca9xX1baxX1baxX100x14612xXbxX43xXaxX3xXexX6xX78xX43xX10xXexX9xXaxX193xX74xX5xX6xX16xX24xXaxX3xX78xX10xX5xX9xXaxX16xX86xX86xXbxX10xX16xX10xX78xXaxX3xX59xX6xXexX6xX128xX96xX6xX16xX4xXddxX74xX86xX134xX128xX43xX78xX86xX14xXbxX9xXaxXdxX1axX43xX128xX5xXdxX43xX1xXexX74xX86xX134xXaxX12xX0xXdxX1axX43xX3xXdxX59xX9xXaxXdxX1axX43xX193xX6xX1a1xX4xX96xX59xX1b4xX19axX198xX128xX196xX19dxX1b4xX19dxX128xX2xX2xX10xX19dxX128xX1b4xX1bfxX10xX19axX128xX6xX74xX1a1xX197xX1b4xX198xX6xX198xX6xX19dxX196xX1b4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX43xX1xXexX74xX86xX134xX128xX4xX86xX16xXexX10xX16xXexXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1axX6xX134xX128xX194xXdxX59xXexX1xX17cxX3xX2xX198xX198xee91x10381xX3xX194xXdxX59xXexX1xX17cxX3xX196xX197xX198xXbxX134xX26cxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX17cxX3xX197xX19axX196xXbxX134xX26cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX16xX32xX16xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX128xX3x13bfaxX16xX1xX3xX2xX100xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX47xX47xXdxX100xX74xX6xX86xX1xX6xXexXdxX16xX1xX100xX6bxX16xX47xX16xX10xX194xX7xX47xX2xX19dxX19axX1baxX47xX2xX1baxX197xX59xX19axX19axX19axX198xX19dxX1baxX198xXexX19dxX197xX19axX196xX5xX1b4xX100xX1c3xXbxX43x12fe1xX78xX9xX19dxX196xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX16xX32xX16xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxXaxX3xX194xXdxX59xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxXaxX3xX59xX6xXexX6xX128xX86xX78xXdxX43xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17cxX47xX47xX4xX59xX16xX100xXexX14xX86xXdxXexX78xX10xX100xX6bxX16xX47xX19axX198xX2xX19dxX47xX196xX47xX1a1xX47xX16xX86xX86xX59xX5xX10xX7xX128xX2xX1a1xX19axX19dxX2xX19dxX196xX1a1xX1a1xX1b4xX1a1xX196xX198xX19axX198xX1baxX19axX1b4xX197xX198xX1bfxX1baxX1baxX100xX1c3xXbxX43xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX86xX16xXaxX12xX5cxX41xX3xX43xX44xXdxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX4xX44xX3xX5xX14fxXdxX3xX4xX1xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX16xX3bxX14xX3xX3dxX16xX3xX166xX14xX168xX3xX16xX1xXdxXcaxX14xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1620bxX86xX59xXddxXaxX12xXcxX1xX10xX86xX3xXexX44xX1axX3xXex178f7xXexX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xXexX78xX32xX16xX3xXexX78xX6xX16xX43xX3xX194xX10xX74xX3xX4x16029xX6xX3xXefxX36xXdxX3xX1xX8axX4xX3xX56xX6xX78xX6bxX6xX78xX59xX28xX3xX4xX168xX4xX3xX16xX1x11444xX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xXefx15903xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX1xX45bxX16xX1xX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xX6bxXcaxX3xXexX168xX4xX3xXefxX5dxX16xX43xX3xX4xX441xX6xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX6bxX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xXexX36xXdxX3xX56xX45bxX16xX3xX13xX14xX75xX4xX28xX3xXefx161b2xXexX3xX16x115aaxX1dxX4xX3xX4xX44xX3xXexXa4xX3xX5xXb3xX3xXexXdxX32xX14xX3xXexX1xX2cxX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX4xX6xX86xX3xX16xX1xX4b3xXexX3xXexX1xX3bxX3xX43xXdxX1dxXdxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX98xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xXefxX4b7xX14fxX4xX3xXexXdxX3bxX16xX3xX1xX45bxX16xX1xX3xX6bxX1dxXdxX3xX2xX198xX100xX1bfxX198xX198xX3xX16xX43xX4b7xf889xXdxX3xXexX78xX86xX16xX43xX3xXefxX5dxX3xXexX14x163b0xXdxX3xXexX6cxX3xX2xX1b4xX128xX196xX197xX100xX3xe0fexX3bxXexX3xX166xX14x185b4xX3xX4xX1xX86xX3xXexX1xX4b3xXddxX3xXaxX16xX1xX2fxX16xX43xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xXexX1xX4b7xX523xX16xX43xX3xX134xX14xXddxX32xX16xX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX4xX44xX3xX16xX43xX14xXddxX3xX4xXe0xX3xX59x11775xX3xX1axX423xX4xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX4xX1xX14xXddx14e20xX16xX3xX1xX44xX6xX3xX1xXe0xX16xXaxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX56xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX4xX1xX14xXddxX594xX16xX3xX1xX44xX6xX3xXcdxX1axX10xXexX6xX74xX86xX5xXdxX4xX3xX7xXddxX16xX59xX78xX86xX1axX10xXd4xX3xX5xX45bxX3xX1axX5dxXexX3xXexX1xX14x1693dxXexX3xX16xX43xX2fxX3xX4xX1xX14xXddxX32xX16xX3xX1axX70xX16xX3xX1axX45bxX3xXcxX531xX3xX4xX1xX21xX4xX3x12270xX3xXexX3bxX3xXcxX1xX3bxX3xX43xXdxX1dxXdxX3xXcdx17c33xX56x17468xXd4xX3xXefxXf0xXexX3xX78xX6xX3xXefxX594xX3xX4xX1xXa4xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX74xXb3xX16xX1xX3xX59xX86xX3xX7xX14xXddxX3xX43xXdxX544xX1axX3xXexX78xX6xX86xX3xXefxX531xXdxX3xX4xX1xX4b3xXexX28xX3xX4xX1xX14xXddxX594xX16xX3xX1xX44xX6xX3xX16xX3dxX16xX43xX3xX5xX4b7xX14fxX16xX43xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX56xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX4xX1xX14xXddxX594xX16xX3xX1xX44xX6xX3xX5xXdxX32xX16xX3xX166xX14xX6xX16xX3xXexX1dxXdxX3xX1axX5dxXexX3xX16xX1xX44xX1axX3xX74xXb3xX16xX1xX3xXexX78xX86xX16xX43xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX16xX45bxXddxX17cxX3xX74x1210dxX86xX3xX74xX41xX3xX6bxX45bxX3xX1xX14xXddxX3bxXexX3xX168xXbxX3xX4xX6xX86xX28xX3xX4xX1xX86xX5xX10xX7xXexX10xX78xX86xX5xX3xX4xX6xX86xX28xX3xXexXdxX594xX14xX3xXefxX4b7xX523xX16xX43xX3xX6bxX45bxX3xXexX3dxX16xX43xX3xX16xX43xX14xXddxX3xX4xXe0xX3xX74xXb3xX16xX1xX3xXexXdxX1axX3xX6bxX45bxX3xX4xX168xX4xX3xX5xX86xX36xXdxX3xX74xXb3xX16xX1xX3xXexXdxX594xX14xX3xXefxX4b7xX523xX16xX43xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX98xX1xX2fxX16xX43xX3xXexX168xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX441xX6xX3xX6bxXdxXb3xX4xX3xX3dxX16xX3xX16xX1xXdxXcaxX14xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xXefxX4b7xX14fxX4xX3xX16xX1xX5e9xX16xX3xXexX1xX4b3xXddxX3xX4xX44xX3xX74xXdxX594xX14xX3xX1xXdxXb3xX16xX3xXbxX1x1136axX16xX3xX5xX1dxX16xX3xXf8xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX1axX45bxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xXbxX1xX544xXdxX3xX16xX6xX1axX3xX43xXdxX1dxXdxX100xX3xX98xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xX4xX1xX86xX3xX74xXdxX3bxXexX17cxX3xXax1560cxX1xX2cxX3xX16xX2fxX28xX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xXbxX1xX544xXdxX3xX16xX6xX1axX3xX43xXdxX1dxXdxX28xX3xX16xX1xX2fxX16xX43xX3xX16xX43xX4b7xX523xXdxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX82xXexX3xX16xX1xX4b3xXexX3xX19axX3xX5xX786xX16xX3xX1axX5dxXexX3xXexX14xX786xX16xX3xX4xX44xX3xX16xX43xX14xXddxX3xX4xXe0xX3xX74xXe3xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX4xX1xX14xXddxX594xX16xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX6xX86xX3xX1xXe0xX16xX3xX196xX19dxX26bxXaxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX413xX168xX86xX3xX4xX168xX86xX3xX4x111e0xX16xX43xX3xX5xX4b7xX14xX3x15fbexX3xX78x181e0xX16xX43xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX1xX21xX16xX43xX3xX4xX1xX14xXddxX594xX16xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX85cxX16xX43xX3xX4xX44xX3xXexX1xX594xX3xX5xX45bxX1axX3xXexX3dxX16xX43xX3xX16xX43xX14xXddxX3xX4xXe0xX3xX74xXe3xX3xX74xXb3xX16xX1xX3xXexXdxX1axX3xX6bxX45bxX3xXefxX5dxXexX3xX166xX14x135dcxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xX56xX45bxX1axX3xX5xX4b7xX14fxX16xX43xX3xX16xX6xXexX78xXdxX3xX4xX6xX86xX3xXexX78xX86xX16xX43xX3xX4xX168xX4xX3xX7xX544xX16xX3xXbxX1x117f5xX1axX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX5xX45bxX3xX78xX4b3xXexX3xX78x1073exX3xX78xX45bxX16xX43xX28xX3xX7xX86xX16xX43xX3xX16xX43xX14xXddxX32xX16xX3xX16xX1xX19xX16xX3xX4xX1xX82xX16xX1xX3xX43xX19xXddxX3xX78xX6xX3xX16xX1xX2fxX16xX43xX3xX1xXb3xX3xX5xX2cxXddxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX5xX36xXdxX3xX4xX1xX82xX16xX1xX3xX5xX45bxX3xX74xX544xX16xX3xXexX1xX19xX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xXcxX78xX86xX16xX43xX3xX1axX5dxXexX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xX24xX1xX168xX4xX3xX4xX441xX6xX3xX74xX168xX4xX3xX7x16da7xX3xX413xX78xX6xX59xX10xX16xX3xX53exX14xX86xX28xX3xX43xXdxX168xX1axX3xXefxX75xX4xX3xXbxX1x16d44xX16xX43xX3xX16xX43xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX21xX14xX3xX6bxXcaxX3xX166xX14xXddxX3xXexX78xX41xX16xX1xX3xXexXdxX32xX14xX3xX1xX44xX6xX3xXexX78xX86xX16xX43xX3xX59xX36xX3xX59xX36xX3xXexX36xXdxX3xX413xXb3xX16xX1xX3xX6bxXdxXb3xX16xX3xXexX531xX16xX43xX3xX1xX14fxXbxX3xX5cxX6xX7xX7xX6xX4xX1xX14xX7xX10xXexXexX7xX3xXexX36xXdxX3x187fbxX36xXdxX3xX1xX8axX4xX3xX56xX6xX78xX6bxX6xX78xX59xX28xX3xX70xX16xX43xX3xX16xX1xX5e9xX16xX3xXexX1xX4b3xXddxX3xX4xXe0xX3xXexX1xX594xX3xX78xX4b3xXexX3xX24xX1xX44xX3xXexXdxX32xX14xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX168xX4xX3xX7xX14fxXdxX3xX1axX41xX3xX6bxX41xX3xX4xX1x13deexX16xX43xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXefxX786xXddxX3xX4xX1xX4b3xXexX3xX74xX544xX86xX3xX166xX14xX544xX16xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX413xX86xX59xXddxXaxX12xXcxXdxX3bxX16xX3xX7xX990xX3xdb58xX78xX6xX16xX24xX3xX413xX100xX3xX56xX14xX28xX3xX43xXdxX168xX86xX3xX7xX4b7xX3xX59xXdxX16xX1xX3xX59xX4b7xe2aexX16xX43xX3xX6bxX45bxX3xX1axXdxX580xX16xX3xX59xXe3xX4xX1xX3xX1xX8axX4xX3xXexX1xX14xX5dxX4xX3xXefxX36xXdxX3xX1xX8axX4xX3xX56xX6xX78xX6bxX6xX78xX59xX3xX4xX1xX86xX3xX78xX867xX16xX43xX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX74xX6xX86xX3xX43xXdxX523xX3xX16xX32xX16xX3xX3dxX16xX3xX166xX14xX168xX3xX16xX1xXdxXcaxX14xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxX3xX16xX3bxX14xX3xX74xX36xX16xX3xX166xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX4xX441xX6xX3xX1axX41xX16xX1xX100xX3x10324xX16xX43xX3xX16xX44xXdxX17cxX3xXaxX5cxX5dxXexX3xX1xX86xXf0xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX786xX16xX3xX1axX5dxXexX3xXexX1xX168xX16xX43xX3xXexX1xX41xX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX6bxX4b3xX16xX3xXefxXcaxX3xX43xX41xX28xX3xX16xX1xX4b7xX16xX43xX3xX6bxX45bxXdxX3xX5xX786xX16xX3xX1axX5dxXexX3xXexX14xX786xX16xX3xXexX1xX41xX3xXexX1x1346cxX4xX3xX7xXb77xX3xX7xf9dcxX3xX4xX44xX3xX4xX1xX14xXddxXb3xX16xXaxX100xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX78xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX128xXexX1xX14xX1axX74xX128xX6xX16xX59xX128xX7xX6xXbxX86xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX413xX168xX4xX3xX7x1281dxX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX168xX4xX1xX3xX3dxX16xX3xX14xX75xX16xX43xX3xXefxX594xX3xXefxX544xX1axX3xX74xX544xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX1ax1763bxX6xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX1axX10xX128xX74xX10xX47xX74xX6xX4xX128xX7xXddxX128xX4xX1xXdxX128xX4xX6xX4xX1xX128xX6xX16xX128xX14xX86xX16xX43xX128xX59xX10xX128xX59xX6xX1axX128xX74xX6xX86xX128xX7xX14xX4xX128xX24xX1xX86xX10xX128xX1axX14xX6xX128xXexX1xXdxX47xX2xX1a1xX1a1xX1a1xX1b4xX2xX100xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX43xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX19axX198xX47xX16xX10xX194xX7xX47xX2xX19dxX19axX19axX47xX2xX198xX196xX59xX197xX198xX19dxX197xX1b4xX2xX2xXexX19dxX1bfxX198xX196xX5xX2xX100xX1c3xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX16xX32xX16xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX413xX168xX4xX3xX7xXbd9xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX168xX4xX1xX3xX3dxX16xX3xX14xX75xX16xX43xX3xXefxX594xX3xXefxX544xX1axX3xX74xX544xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX1axXc01xX6xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX1axX10xX128xX74xX10xX47xX74xX6xX4xX128xX7xXddxX128xX4xX1xXdxX128xX4xX6xX4xX1xX128xX6xX16xX128xX14xX86xX16xX43xX128xX59xX10xX128xX59xX6xX1axX128xX74xX6xX86xX128xX7xX14xX4xX128xX24xX1xX86xX10xX128xX1axX14xX6xX128xXexX1xXdxX47xX2xX1a1xX1a1xX1a1xX1b4xX2xX100xX1xXexX1axXaxX12xX413xX168xX4xX3xX7xXbd9xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX168xX4xX1xX3xX3dxX16xX3xX14xX75xX16xX43xX3xXefxX594xX3xXefxX544xX1axX3xX74xX544xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX1axXc01xX6xX3xXexX1xXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX78xX86xX16xX43xX3xX1axXc01xX6xX3xXexX1xXdxX28xX3xX1xX45bxX16xX43xX3xX5xX86xX36xXexX3xX4xX19xX14xX3xX1xX26xXdxX3xXefxXf0xXexX3xX78xX6xX3xX4xX1xX86xX3xX1xX8axX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6bxX45bxX3xXbxX1xX2cxX3xX1xX14xXddxX16xX1xX17cxX3xX110xX1xX8axX16xX3xX5xX86xX36xXdxX3xXexX1xXb77xX4xX3xXbxX1xX8edxX1axX3xX43xX41xX3xXefxX594xX3xX3dxX16xX3xX6bxX6cxX6xX3xX74xX531xX3xX59xX4b7xXa9exX16xX43xX3xX6bxX6cxX6xX3xX59xX580xX3xXexXdxX32xX14xX3xX1xX44xX6xX30cxX3xX110xX168xX4xX1xX3xX3dxX16xX3xX14xX75xX16xX43xX3xX16xX1xX4b7xX3xXexX1xX3bxX3xX16xX45bxX86xX3xXefxX594xX3xX43xXdxXa4axXbxX3xX59xX14xXddxX3xXexX78xX41xX3xX1axX21xX4xX3xX16xX3dxX16xX43xX3xX5xX4b7xX14fxX16xX43xX3xX4xX786xX16xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX4xX1xX86xX3xX4xXe0xX3xXexX1xX594xX3xX6bxX45bxX3xX4xX544xXdxX3xXexX1xXdxXb3xX16xX3xX7xXb77xX3xXexX5e9xXbxX3xXexX78xX14xX16xX43xX3xX6bxX45bxX3xXexX78xX82xX3xX16xX1xX1dxX30cxX100xX100xX100xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX6bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX1xX2fxX16xX43xX3xX16xX43xX4b7xX523xXdxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX16xX32xX16xX3xX3dxX16xX3xX59xX4b7xX6xX3xX1xX4b3xX14xX3xX24x12e98xX86xX3x16ceaxX78xX4b7xX1dxX4xX3xX1xX8axX6xX3xX6bxX45bxX86xX3xXexX1xX19xX16x11854xXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX5xX6xX1axX128xX59xX10xXbxX47xX16xX1xX14xX16xX43xX128xX16xX43xX14xX86xXdxX128xX24xX1xX86xX16xX43xX128xX16xX10xX16xX128xX6xX16xX128xX59xX14xX6xX128xX1xX6xX14xX128xX24xX10xX86xX128xX78xX14xX86xX4xX128xX1xX86xX6xX128xX6bxX6xX86xX128xXexX1xX6xX16xX47xX2xX1a1xX1baxX2xX196xX196xX100xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX43xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX19axX198xX47xX16xX10xX194xX7xX47xX2xX19dxX2xX196xX47xX1bfxX1bfxX59xX198xX198xX19dxX197xX1baxX1baxX1b4xXexX2xX2xX196xX198xX5xX198xX100xX1c3xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX16xX32xX16xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX1xX2fxX16xX43xX3xX16xX43xX4b7xX523xXdxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX16xX32xX16xX3xX3dxX16xX3xX59xX4b7xX6xX3xX1xX4b3xX14xX3xX24xXee8xX86xX3xXeebxX78xX4b7xX1dxX4xX3xX1xX8axX6xX3xX6bxX45bxX86xX3xXexX1xX19xX16xXefdxXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX5xX6xX1axX128xX59xX10xXbxX47xX16xX1xX14xX16xX43xX128xX16xX43xX14xX86xXdxX128xX24xX1xX86xX16xX43xX128xX16xX10xX16xX128xX6xX16xX128xX59xX14xX6xX128xX1xX6xX14xX128xX24xX10xX86xX128xX78xX14xX86xX4xX128xX1xX86xX6xX128xX6bxX6xX86xX128xXexX1xX6xX16xX47xX2xX1a1xX1baxX2xX196xX196xX100xX1xXexX1axXaxX12xX98xX1xX2fxX16xX43xX3xX16xX43xX4b7xX523xXdxX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xX16xX32xX16xX3xX3dxX16xX3xX59xX4b7xX6xX3xX1xX4b3xX14xX3xX24xXee8xX86xX3xXeebxX78xX4b7xX1dxX4xX3xX1xX8axX6xX3xX6bxX45bxX86xX3xXexX1xX19xX16xXefdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xe3e7xX4b7xX6xX3xX1xX4b3xX14xX3xX5xX45bxX3xX1axX5dxXexX3xX5xX86xX36xXdxX3xX1xX86xX6xX3xX166xX14xX544xX3xXexX1xXe0xX1axX3xX16xX43xX86xX16xX3xX6bxX45bxX3xX4xX44xX3xX4xX70xX16xX43xX3xX59xX2cxX16xX43xX3xX43xXdxX544xXdxX3xX24xX1xX168xXexX3xX78xX4b3xXexX3xXexX75xXexX100xX3xXcxX14xXddxX3xX16xX1xXdxX32xX16xX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xXbxX1xX544xXdxX3xX6xXdxX3xX3dxX16xX3xX59xX4b7xX6xX3xX1xX4b3xX14xX3xX4xX85cxX16xX43xX3xXexX75xXexX3xX4xX1xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX100xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX6bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX1xX2fxX16xX43xX3xXexX1xXb77xX4xX3xXbxX1xX8edxX1axX3xX1xX36xXdxX3xX16xX43xX786xX1axX3xX4xX86xX16xX3xX1ax11a3axXdxX3xX16xX43xX45bxXddxX3xX1axX45bxX3xX1axf601xX3xX16xX32xX16xX3xXexX78xX168xX16xX1xXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX1axX10xX128xX74xX10xX47xX16xX1xX14xX16xX43xX128xXexX1xX14xX4xX128xXbxX1xX6xX1axX128xX1xX6xXdxX128xX16xX43xX6xX1axX128xX4xX86xX16xX128xX1axX86xXdxX128xX16xX43xX6xXddxX128xX1axX6xX128xX1axX10xX128xX16xX10xX16xX128xXexX78xX6xX16xX1xX47xX2xX197xX1a1xX19axX19dxX197xX100xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX43xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX19axX198xX47xX16xX10xX194xX7xX47xX2xX1bfxX197xX1b4xX47xX1bfxX1bfxX59xX1baxX2xX19axX197xX1bfxX1a1xX1a1xXexX1b4xX19dxX1a1xX19dxX5xX198xX100xX1c3xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xX16xX2fxX3xX16xX32xX16xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX16xX3xX1axX41xX3xX43xX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX1xX2fxX16xX43xX3xXexX1xXb77xX4xX3xXbxX1xX8edxX1axX3xX1xX36xXdxX3xX16xX43xX786xX1axX3xX4xX86xX16xX3xX1axX117dxXdxX3xX16xX43xX45bxXddxX3xX1axX45bxX3xX1axX1189xX3xX16xX32xX16xX3xXexX78xX168xX16xX1xXaxX3xX1xX78xX10xX96xX9xXaxX47xX1axX10xX128xX74xX10xX47xX16xX1xX14xX16xX43xX128xXexX1xX14xX4xX128xXbxX1xX6xX1axX128xX1xX6xXdxX128xX16xX43xX6xX1axX128xX4xX86xX16xX128xX1axX86xXdxX128xX16xX43xX6xXddxX128xX1axX6xX128xX1axX10xX128xX16xX10xX16xX128xXexX78xX6xX16xX1xX47xX2xX197xX1a1xX19axX19dxX197xX100xX1xXexX1axXaxX12xX98xX1xX2fxX16xX43xX3xXexX1xXb77xX4xX3xXbxX1xX8edxX1axX3xX1xX36xXdxX3xX16xX43xX786xX1axX3xX4xX86xX16xX3xX1axX117dxXdxX3xX16xX43xX45bxXddxX3xX1axX45bxX3xX1axX1189xX3xX16xX32xX16xX3xXexX78xX168xX16xX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX78xX86xX16xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX110xX44xX3xX78xX4b3xXexX3xX16xX1xXdxXcaxX14xX3xX4xX168xX4xX3xX5xX86xX36xXdxX3xXexX1xXb77xX4xX3xXbxX1xX8edxX1axX3xX24xX1xX70xX16xX43xX3xXexX1xX5e9xXexX3xX7xXb77xX3xXexX75xXexX3xX4xX1xX86xX3xX7xX21xX4xX3xX24xX1xX26xX10xX3xX4xX441xX6xX3xXexX78xXee8xX3xX1axX45bxX3xX4xX168xX4xX3xX1axX1189xX3xX16xX32xX16xX3xX74xXdxX3bxXexX3xXefxX594xX3xXexX78xX168xX16xX1xX3xX1xX36xXdxX3xX16xX43xX786xX1axX3xX4xX86xX16xX3xX1axX41xX16xX1xX3xX1axX117dxXdxX3xX16xX43xX45bxXddxX100xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX6bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX14xX5xX12xX0xX59xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX78xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX6bxX12xX0xX47xX59xXdxX6bxX12