Phù Lưu cần phát huy sức mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng NTM
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (16/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phù Lưu, Lộc Hà (Hà Tĩnh) để nắm về công tác xây dựng NTM.
d98ax15275x12f79xe3f5xf183x13dd7x14d40x118d2x12073xX7x148e4x15484xf44cx13c2bx14338x1573dxX5x12232xXax11c49x110dbxX1x11f2axX3x1324bx12238xfdb6xX3xX4x12cdbxf58exX3xXbxX1x14716xXexX3xX1xX19xfce0xX3xX7x155f2xX4xX3xea25x13457xX1dxX1x131e0xX3xXexf6fcxX6xX1dxX1xX3xXexX1xdbe2xX3xX1dxeffbxX19x11784xX1dxX3xX5x13743xX4xX3x14bbbxe4e7xX26xX3xef2fxX43xX1dxX3dxX3xX1dx15779xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxfedcxXdxX0x1114dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6e4xX10xX6xX4axXaxX12x11f9bxX21xX1dxX3dxX3xX1dxX6xX26xX3xf2f8xX2x13d87xX5dxX2xX2x10694xX30xX3xX13xX1x10713xX3x10a93xX1xX3axX3xXex124ebxX4xX1xX3xec15x13320x11468x14bb5xX3xXex13124xX1dxX1xX3x100acxf5fdxX1dxX3dxX3xX93xX3dxd98dxX4xX3xX72x110ecxX1dxX3xX4xX86xX3xf182xX19x11f45xXdxX3xX5xe0ecxX2cxX3xed41xXdxde54xX4xX3xXb5xX5axXdxX3xX5xe4b0xX1dxX1xX3xf376xX2dx12f3cxX3xX46xXbfxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX30xX3xX17x13fcfxX4xX3xX6cxXb2xX3xX7bxX6cxXb2xX3xXcx1332exX1dxX1xX81xX3xXc3x12e25xX3xX1dxe6a1xX2cxX3xXb5xedccxX3xX4xX50xX1dxX3dxX3xXexX21xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcx1520fx122e8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xX3xXbxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax144b9xXdxX4axXexX1x110fdxX3xX7dxX2x136a5xXbxX46x107fcxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX142xX3x12ba2xX2x149c4xXbxX46xX149xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX5dxX5dxXdxX103xXacxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xXb5xX1dxX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xfd12xX153xX7dxX5dxX2xe701xf217xX4axX146xX2xX155xX181xX7dxX181xX146xXexX146xX155xX2xX5xX153x10b15xXbxX5xX146xX103xef49xXbxX3dx158e3xX33xX9xX146xX17cxX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXc5xX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX191xX6xX5xXdxX3dxX1dxX142xX3xX196xX19xX7xXexXdx14231xX26xX149xXaxX12xX9bxX2dxXdxX3xX4axXdxXb7xX1dxX3x14301xXdxXb7xX1dxX3x129b5xX19xX26xX3xX1xXc5xX2dxX4xX1xX3xX7bxX6cxXb2xX3xX93xXd4xXdxX81xX3xXexX33x1371axX1dxX1xX3xXacxXb2xX26xX3xXb5xXecxX3xX4axX43xX3xX21xX1dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3x14594xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cx1044cxX19xX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX50xX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX93xX3dxXa2xX4xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xXaxX12xX9bx13f12xX1dxX3xX1dxX6xX26xX30xX3xX46xXbfxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xXa6xX3xXacxfb7exX1dxX3xXc3xX2dxXexX3xX2xX181xX5dx1128dxX155xX3xXexXdx14dfaxX19xX3xX4xX1x1447bxX3xXb5xXecxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xX103xX3xX88xdf8bxX1dxX3xe89fxX3xXexXdxX2cdxX19xX3xX4xX1xX2d2xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXc3xX2dxXexX30xX3xX3dxX3fxX2cxX142xX3xfa54xXdxX6xXc5xX3xXexX1xX50xX1dxX3dxX149xX3xXexX33xX18xf7dcxX1dxX3dxX3xX1xXa2xX4xX149xX3xX4xXa6xX3xX7x10452xX3xXb5x1031cxXexX3xX4xX1x13fa3xXexX3xXb5x13b4bxX1dxX3xX1xX86xX6xX149xX3xXexX1xX19xX3xX1dxX1xX322xXbxX149xX3xX2cxX50xXdxX3xXexX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xXb5xXb2xX3xX6xX1dxX3xXexXc5xXb2xX1dxX3xXexX1xX43xX4xX3xXbxX1x12392xX2cxX149xX3xX1xXb7xX3xXexX1x11577xX1dxX3dxX3xX4xX1xX2d2xX1dxX1xX3xXexX33xX8dxX3xXb5xXb2xX3xXexXdxX2a7xXbxX3xX4xX322xX1dxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX19xX322xXexX149xX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX3xXb5xXb2xX3xXb5xX18xX312xX1dxX3xX2cxX27axX19xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xXaxX12xXcxX2dxXdxX3xXacxX19xXaexXdxX3xX5xXb2xX2cxX3xXb5xXdxXb7xX4xX30xX3xXc3xX2dxXdxX3xX4axXdxXb7xX1dxX3xX4xX21xX4xX3xXacxX6xX1dxX3xX1dxX3dxXb2xX1dxX1xX30xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xXc3xXbfxX3xXc3xX86xX1dxX3dxX3xX3dxX86xXbxX3xX1dxX1xXdxXecxX19xX3x11dc7xX3xX265xXdxX2a7xX1dxX3xXc3xXe5xX3xX46xXbfxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX33x15f47xXexX3xX265xXdxX1dxX1xX3xX1dxX3dxX1xXdxXb7xX2cxX30xX3xX21xXbxX3xX4axe3e9xX1dxX3dxX3xX4xX86xX3xX1xXdxXb7xX19xX3x1154dxX19xX2bexX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xX3xXbxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX4axXexX1xX142xX3xX7dxX2xX146xXbxX46xX149xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX142xX3xX153xX2xX155xXbxX46xX149xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX5dxX5dxXdxX103xXacxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xXb5xX1dxX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX153xX7dxX5dxX2xX181xX182xX4axX146xX2xX155xX2c8xX17cxX181xX181xXexX2xX2xX153xX181xX5xX2xX191xXbxX5xX153xX103xX196xXbxX3dxX199xX33xX9xX17cxX155xX2e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXc5xX1dxXaxX12xX13xX1xX86xX3xX88xX1xX3axX3xXexX8dxX4xX1xX3xX91xX92xX93xX94xX3xXexX97xX1dxX1xX3xX9bxX9cxX1dxX3dxX3xX93xX3dxXa2xX4xX3xX72xXa6xX1dxX3xX4xX1xX97xX3xXc3xX2dxXc5xX3xXexX2dxXdxX3xXacxX19xXaexXdxX3xX5xXb2xX2cxX3xXb5xXdxXb7xX4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xXaxX12xXcxX33xX18xX5axX4xX3xX1dxX1x145aaxX1dxX3dxX3xX265xX1xX86xX3xX265xX1xX32bxX1dxX30xX3xXb5xX18xX5axX1dxX3dxX3xX2cxXe8xX4xX30xX3xX1dxX1xX327xXexX3xX5xXb2xX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxXb7xX1dxX3xX2cxXd4xXexX3xX7xX363xX3xXexXdxX2cdxX19xX3xX4xX1xX2d2xX3xX1dxX1xX18xX142xX3xXcxX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xX1xXa2xX4xX30xX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX30xX3xX4xXa6xX3xX7xX31fxX3xXb5xX322xXexX3xX4xX1xX327xXexX3xXb5xX32bxX1dxX3xX1xX86xX6xX3xXb5xXb2xX3xXc3xXe5xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xX1dxXb2xX26xX3xX1xXc5xXb2xX1dxX3xXexX1xXb2xX1dxX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXdxX2cdxX19xX3xX4xX1xX2d2xX3xX93xXcxX102xX3xXb5xXb2xXc5xX3xX1dxX32bxX2cxX3xX2c8xX155xX2xX182xX30xX3xX13xX1xX86xX3xX88xX1xX3axX3xXexX8dxX4xX1xX3xX91xX92xX93xX94xX3xXexX97xX1dxX1xX3xX9bxX9cxX1dxX3dxX3xX93xX3dxXa2xX4xX3xX72xXa6xX1dxX3xX4xX1xXc5xX3xX33xe667xX1dxX3dxX30xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX3xXexX2dxXdxX3xX4xX1x122f6xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX2cxXa2xXdxX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX30xX3xX4xX1xX3axX3xXc3xXd4xX1dxX3dxX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xX103xX3xX9bxX9cxX4xX3xXacxXdxXb7xXexX30xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX322xXbxX3xXexX33xX19xX1dxX3dxX3xX2cxXa2xXdxX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX30xX3xX1xX19xX26xX3xXc3xXd4xX1dxX3dxX3xX4xX2bexX3xX1xXb7xX3xXexX1xX363xX1dxX3dxX3xX4xX1xX2d2xX1dxX1xX3xXexX33xX8dxX30xX3xXexXc5xXb2xX1dxX3xX4axX47xX1dxX3xXc3xXe5xX3xX1xXc5xXb2xX1dxX3xXexX1xXb2xX1dxX1xX3xXexXdxX2cdxX19xX3xX4xX1xX2d2xX3xXexX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xX1xXa2xX4xX30xX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX103xX103xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xXaxX12xX231xXecxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xXexX33xX433xX3xX7xX31fxX3xX5xXb2xX2cxX3xXb5xXdxXb7xX4xX3xX2cxX5axXdxX30xX3xX1xXdxXb7xX1dxX3xXc3xXbfxX3xX4xX86xX3xX43fxX19xX26xX3xX1xXc5xX2dxX4xX1xX30xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexXdxX2a7xXbxX3xXexX433xX4xX3xX5xX327xX26xX3xX409xX3xX265xXdxX2a7xX1dxX3xX4xX1xX19xX1dxX3dxX30xX3xXexX2dxXc5xX3xX7xX43xX3xX1dxX1xX327xXexX3xXexX33xX2d2xX3xX4xX6xXc5xX3xXb5xXecxX3xXc3xX8dxX6xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX30xX3xXexX1xXdxX2a7xXexX3xX265xX2a7xX103xX103xX103xX30xX3xX5xXb2xX2cxX3xX7xX6xXc5xX3xXb5x1540bxX6xX3xXc3xX2bexX2cxX3xXacxX2bexXc5xX3xXc3xf8bfxXbxX30xX3xX265xX1xX6xX1dxX3dxX3xXexX33xX6xX1dxX3dxX30xX3xXexXdxX2a7xXexX3xX265xXdxXb7xX2cxX103xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX1dxXexX10xX33xX3xX4axXexX1xX19xX2cxXacxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX4axXexX1xX142xX3xX7dxX2xX146xXbxX46xX149xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX142xX3xX153xX2xX155xXbxX46xX149xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX5dxX5dxXdxX103xXacxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xXb5xX1dxX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX153xX7dxX5dxX2xX181xX182xX4axX146xX2xX155xX2c8xX146xX146xX2e9xXexX181xX17cxX155xX153xX5xX2xX155xX191xXbxX5xX2c8xX103xX196xXbxX3dxX199xX33xX9xX2xX181xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX1dxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX4axXexX1xX142xX3xX7dxX2xX146xXbxX46xX149xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX142xX3xX153xX2xX155xXbxX46xX149xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX5dxX5dxXdxX103xXacxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xXb5xX1dxX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX153xX7dxX5dxX2xX181xX182xX4axX146xX2xX155xX2c8xX181xX155xX182xXexX2xX2c8xX2e9xX7dxX5xX182xX191xXbxX5xX2xX103xX196xXbxX3dxX199xX33xX9xX7dxX155xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXc5xX1dxXaxX12xX13xX1xX86xX3xX88xX1xX3axX3xXexX8dxX4xX1xX3xX91xX92xX93xX94xX3xXexX97xX1dxX1xX3xX9bxX9cxX1dxX3dxX3xX93xX3dxXa2xX4xX3xX72xXa6xX1dxX3xX265xXdxXe5xX2cxX3xXexX33xX6xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xXcxXdxXe5xX19xX3xX1xXa2xX4xX3xXcxX1xX433xX3xX17xXd4xX4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xXc5xX4axX26xXaxX12xXcxX33xX18xX5axX4xX3xXc3xX86xX30xX3xX13xX1xX86xX3xX88xX1xX3axX3xXexX8dxX4xX1xX3xX91xX92xX93xX94xX3xXexX97xX1dxX1xX3xX9bxX9cxX1dxX3dxX3xX93xX3dxXa2xX4xX3xX72xXa6xX1dxX3xXb5xXb2xX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xXb2xX1dxX1xX3xXb5xXdxX2cdxX1dxX3xXc3xXc5xXb2xX1dxX3xXc3xXbfxX3xXexX1xX43xX4xX3xXc3xX8dxX6xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX4axX43xX3xX265xXdxX2a7xX1dxX3xX7x12823xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xXexX33xX433xX3xX7xX31fxX3xX5xXb2xX2cxX3xXb5xXdxXb7xX4xX3xX2cxX5axXdxX3xX4xX3axX6xX3xX46xXbfxX3xX7bxXexX2dxXdxX3xXcxX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xXcxX6cxX88xX72xX3xX9bxX9cxX1dxX3dxX3xXcxX327xXexX3xX4x13135xX81xX149xX3xXcxX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xXcxXdxXe5xX19xX3xX1xXa2xX4xX3xXcxX1xX433xX3xX17xXd4xX4xX30xX3xX1dxXa6xXdxX3xX4xX1xX19xX35axX1dxX3xXacxX8dxX3xX46xX47xX26xX3xX2cxX5axXdxX3xX2xX155xX3xXbxX1xX2e6xX1dxX3dxX3xX1xXa2xX4xX30xX3xX1dxX1xXb2xX3xXc3xX6xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX1dxX32bxX1dxX3dxX30xX3xX1dxX1xXb2xX3xX1xXdxXb7xX19xX3xXacxXd4xX149xX3xXcxX33xX18xX312xX1dxX3dxX3xX102xX1cxX2cxX3xX1dxXc5xX1dxX3xXcxX1xX433xX3xX17xXd4xX4xX30xX3xX1dxXa6xXdxX3xXc3xX18xf8d8xX4xX3xX4axX43xX3xX265xXdxX2a7xX1dxX3xX7xXb12xX3xXexX1xXdxX2a7xXexX3xX265xX2a7xX3xXc3xXe5xX3xX4xX86xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xX21xX1dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX2cxXd4xXexX3xX7xX363xX3xX1xX2dxX1dxX3dxX3xX2cxX433xX4xX3xX2cxX5axXdxX149xX3xX265xX1xX2bexXc5xX3xX7xX21xXexX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX50xX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX93xX3dxXa2xX4xX30xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX7xXb12xX3xXc3xX18xXbd0xX4xX3xX4xX1xXa2xX1dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX3xX4xX3axX6xX3xX46xXbfxX103xX103xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xX4axXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX33xX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX2cdxX1dxX3xX43fxX19xX6xX1dxX142xX0xX5dxX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX191xXexX1xX19xX2cxXacxX191xX6xX1dxX4axX191xX7xX6xXbxXc5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1xXdxXecxX19xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xX31fxX3xXcxX1xX2dxX4xX1xX3xX6cxXb2xX3xX1xX18xX31fxX1dxX3dxX3xX29xX1dxX3dxX3xX2xX155xX155xX3xX1dxX3dxXb2xX26xX3xX4xX6xXc5xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX1dxXc5xX1dxX3dxX191xX1dxX3dxX1xXdxX10xXbxX5dxX1dxX1xXdxX10xX19xX191xX4axXdxX6xX191xXbxX1xX19xXc5xX1dxX3dxX191xXc5xX191xXexX1xX6xX4xX1xX191xX1xX6xX191xX1xX19xXc5xX1dxX3dxX191xX19xX1dxX3dxX191xX2xX155xX155xX191xX1dxX3dxX6xX26xX191xX4xX6xXc5xX191xX4axXdxX10xX2cxX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXexX2cxX5dxX2xX7dxX155xX153xX146xX2c8xX103xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX5dxX2cxX10xX4axXdxX6xX5dxX2xX2c8xX155xX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX181xX146xX5dxX2xX155xX146xX4axX155xX2xX2e9xX181xX181xX153xX181xXexX181xX155xX2e9xX2e9xX5xX182xX191xX2xX103xX196xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX4axXdxXb5xX12xX0xX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1xXdxXecxX19xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xX31fxX3xXcxX1xX2dxX4xX1xX3xX6cxXb2xX3xX1xX18xX31fxX1dxX3dxX3xX29xX1dxX3dxX3xX2xX155xX155xX3xX1dxX3dxXb2xX26xX3xX4xX6xXc5xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX1dxXc5xX1dxX3dxX191xX1dxX3dxX1xXdxX10xXbxX5dxX1dxX1xXdxX10xX19xX191xX4axXdxX6xX191xXbxX1xX19xXc5xX1dxX3dxX191xXc5xX191xXexX1xX6xX4xX1xX191xX1xX6xX191xX1xX19xXc5xX1dxX3dxX191xX19xX1dxX3dxX191xX2xX155xX155xX191xX1dxX3dxX6xX26xX191xX4xX6xXc5xX191xX4axXdxX10xX2cxX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXexX2cxX5dxX2xX7dxX155xX153xX146xX2c8xX103xX1xXexX2cxXaxX12xX93xX1xXdxXecxX19xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xX31fxX3xXcxX1xX2dxX4xX1xX3xX6cxXb2xX3xX1xX18xX31fxX1dxX3dxX3xX29xX1dxX3dxX3xX2xX155xX155xX3xX1dxX3dxXb2xX26xX3xX4xX6xXc5xX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxX1xX2dxX4xX1xX3xX6cxXb2xX3xX7bxX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX81xX3xXc3xX6xX1dxX3dxX3xXbxX1xX327xX1dxX3xXc3xX327xX19xX3xXc3xX18xX6xX3xX17cxX3xX46xXbfxX3xXc3xX2dxXexX3xX4xX1xX19xX35axX1dxX3xX93xXcxX102xX30xX3xX2xX3xX46xXbfxX3xXc3xX2dxXexX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX30xX3xX265xX1xX50xX1dxX3dxX3xX4xX2e6xX1dxX3xX46xXbfxX3xX4axX18xX5axXdxX3xX2xX2c8xX3xXexXdxX2cdxX19xX3xX4xX1xX2d2xX30xX3xX4xX86xX3xX2d2xXexX3xX1dxX1xX327xXexX3xX2c8xX155xX3xXexX1xX50xX1dxX3xXc3xX2dxXexX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX93xXcxX102xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX3xXb5xXb2xXc5xX3xX4xX19xX363xXdxX3xX1dxX32bxX2cxX3xX1dxX6xX26xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX4axXdxXb5xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3axX3xXexX18xX5axX1dxX3dxX3xX93xX3dxX19xX26xfcdbxX1dxX3x133c2xX19xX47xX1dxX3xX13xX1xX41fxX4xX142xX3xX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX3xX4xX86xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xXb2xX2cxX3xX7xX21xX1dxX3dxX3xXexX2dxXc5xX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1dxX1xX191xXexX33xXdxX5dxXexX1xX19xX191xXexX19xXc5xX1dxX3dxX191xX1dxX3dxX19xX26xX10xX1dxX191xX46xX19xX6xX1dxX191xXbxX1xX19xX4xX191xX1xX6xX191xXexXdxX1dxX1xX191xX4xXc5xX191xX4xX6xX4xX1xX191xX5xX6xX2cxX191xX7xX6xX1dxX3dxX191xXexX6xXc5xX191xXexX33xXc5xX1dxX3dxX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXexX2cxX5dxX2xX146xX17cxX181xX17cxX2xX103xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX5dxX2cxX10xX4axXdxX6xX5dxX2xX2c8xX155xX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX2c8xX182xX5dxX2e9xX2c8xX4axX7dxX2xX2xX153xX7dxX155xX182xXexX2xX182xX2xX2c8xX5xX155xX191xX4axX7xX4xX191xX2e9xX7dxX155xX17cxX103xX196xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX4axXdxXb5xX12xX0xX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3axX3xXexX18xX5axX1dxX3dxX3xX93xX3dxX19xX26xX100cxX1dxX3xX100fxX19xX47xX1dxX3xX13xX1xX41fxX4xX142xX3xX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX3xX4xX86xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xXb2xX2cxX3xX7xX21xX1dxX3dxX3xXexX2dxXc5xX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX1dxX1xX191xXexX33xXdxX5dxXexX1xX19xX191xXexX19xXc5xX1dxX3dxX191xX1dxX3dxX19xX26xX10xX1dxX191xX46xX19xX6xX1dxX191xXbxX1xX19xX4xX191xX1xX6xX191xXexXdxX1dxX1xX191xX4xXc5xX191xX4xX6xX4xX1xX191xX5xX6xX2cxX191xX7xX6xX1dxX3dxX191xXexX6xXc5xX191xXexX33xXc5xX1dxX3dxX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXexX2cxX5dxX2xX146xX17cxX181xX17cxX2xX103xX1xXexX2cxXaxX12xXcxX1xX3axX3xXexX18xX5axX1dxX3dxX3xX93xX3dxX19xX26xX100cxX1dxX3xX100fxX19xX47xX1dxX3xX13xX1xX41fxX4xX142xX3xX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX3xX4xX86xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xXb2xX2cxX3xX7xX21xX1dxX3dxX3xXexX2dxXc5xX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX93xXcxX102xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxXdxX2a7xXbxX3xXexX433xX4xX3xX4xX1xX19xX26xX2a7xX1dxX3xX4xX50xX1dxX3dxX3xXexX21xX4xX3xXexX2dxXdxX3xX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX30xX3xX7xX21xX1dxX3dxX3xX2c8xX2xX5dxX2e9xX30xX3xX7xX6xX19xX3xX265xX1xXdxX3xX4axX47xX1dxX3dxX3xX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xXexX2dxXdxX3x126c7xX1xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1dxXdxXb7xX2cxX3xX4xX363xX3xXcxXaexX1dxX3dxX3xX92xX2d2xX3xXexX1xX18xX3xXcxX33xX1cxX1dxX3xX13xX1xX41fxX30xX3xXcxX1xX3axX3xXexX18xX5axX1dxX3dxX3xX88xX1xX2d2xX1dxX1xX3xXbxX1xX3axX3xX93xX3dxX19xX26xX100cxX1dxX3xX100fxX19xX47xX1dxX3xX13xX1xX41fxX4xX3xX4xX15xX1dxX3dxX3xXc3xXc5xXb2xX1dxX3xX4xX50xX1dxX3dxX3xXexX21xX4xX3xXc3xXbfxX3xXc3xX2a7xX1dxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX43fxX19xX6xX1dxX3xX265xX1xX19xX3xX4axX47xX1dxX3xX4xX18xX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxX3xX7bxX93xXcxX102xX81xX3xX265xXdxXe5xX19xX3xX2cxX27axX19xX3xXexX1xX50xX1dxX3xX88xX1xX47xX19xX3xX93xXd4xXdxX30xX3xX46xXbfxX3xXcxX15xX1dxX3dxX3x10da4xX1dxX1xX30xX3xXexX9cxX1dxX3dxX3xX43fxX19xXb2xX3xX3dxXdxX6xX3xXc3xX24bxX1dxX1xX3xX4xX1xX2d2xX1dxX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xXb5xXb2xX3xX5xXb2xX2cxX3xXb5xXdxXb7xX4xX3xXb5xX5axXdxX3xX1xX19xX26xXb7xX1dxX3xX9bxX29xX4xX3xXcxX1xXa2xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX4axXdxXb5xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX2e9xX3xXc3xXbd0xXexX3xX33xX6xX3xX43fxX19xX47xX1dxX30xX3xX3dxX1cxX1dxX3xX2c8xX153xX155xX103xX155xX155xX155xX3xX5xX18xXbd0xXexX3xX1dxX3dxX18xX312xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3dxXdxX6xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX265xXdxX1dxX1xX191xXexX10xX5dxX2c8xX2e9xX191xX4axXc5xXexX191xX33xX6xX191xX43fxX19xX6xX1dxX191xX3dxX6xX1dxX191xX2c8xX153xX155xX191xX155xX155xX155xX191xX5xX19xXc5xXexX191xX1dxX3dxX19xXc5xXdxX191xXexX1xX6xX2cxX191xX3dxXdxX6xX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXc5xX1dxX3dxX191xXexX1xXc5xX1dxX191xX2cxXc5xXdxX5dxX2xX146xX17cxX155xX7dxX181xX103xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3dxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX5dxX2cxX10xX4axXdxX6xX5dxX2xX2c8xX155xX5dxX1dxX10xX13dxX7xX5dxX2xX17cxX2c8xX17cxX5dxX2xX153xX2c8xX4axX155xX155xX182xX2c8xX17cxX2xX17cxXexX146xX7dxX146xX155xX5xX2xX191xX181xX146xX7dxX153xX181xX2e9xX17cxX7dxX191xX2xX146xX146xX146xX155xX153xX146xX146xX2e9xX2e9xX182xX103xX196xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX19xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1dxX1xX30xX3xXexX33xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX3axX3xX1dxX3dxX19xX3fxX1dxX3xX5xX43xX4xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX4axXdxXb5xX12xX0xX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX2e9xX3xXc3xXbd0xXexX3xX33xX6xX3xX43fxX19xX47xX1dxX30xX3xX3dxX1cxX1dxX3xX2c8xX153xX155xX103xX155xX155xX155xX3xX5xX18xXbd0xXexX3xX1dxX3dxX18xX312xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3dxXdxX6xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxXaxX3xX1xX33xX10xX223xX9xXaxX5dxX265xXdxX1dxX1xX191xXexX10xX5dxX2c8xX2e9xX191xX4axXc5xXexX191xX33xX6xX191xX43fxX19xX6xX1dxX191xX3dxX6xX1dxX191xX2c8xX153xX155xX191xX155xX155xX155xX191xX5xX19xXc5xXexX191xX1dxX3dxX19xXc5xXdxX191xXexX1xX6xX2cxX191xX3dxXdxX6xX191xX46xX6xX26xX191xX4axX19xX1dxX3dxX191xX1dxXc5xX1dxX3dxX191xXexX1xXc5xX1dxX191xX2cxXc5xXdxX5dxX2xX146xX17cxX155xX7dxX181xX103xX1xXexX2cxXaxX12xX2c8xX2e9xX3xXc3xXbd0xXexX3xX33xX6xX3xX43fxX19xX47xX1dxX30xX3xX3dxX1cxX1dxX3xX2c8xX153xX155xX103xX155xX155xX155xX3xX5xX18xXbd0xXexX3xX1dxX3dxX18xX312xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3dxXdxX6xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX33xXc5xX1dxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxX2d2xX1dxX1xX3xXc3xX2a7xX1dxX3xXexX1xX312xXdxX3xXc3xXdxXe5xX2cxX3xX1xXdxXb7xX1dxX3xXexX2dxXdxX30xX3xX4xX21xX4xX3xXc3xX8dxX6xX3xXbxX1xX18xXa6xX1dxX3dxX3xXexX33xXc5xX1dxX3dxX3xX1xX19xX26xXb7xX1dxX3xXcxX1xX2dxX4xX1xX3xX6cxXb2xX3xX7bxX6cxXb2xX3xXcxXdfxX1dxX1xX81xX3xXc3xXbfxX3xXexXdxX2a7xX1dxX3xX1xXb2xX1dxX1xX3xX2c8xX2e9xX3xXc3xXbd0xXexX3xX33xX6xX3xX43fxX19xX47xX1dxX30xX3xX1xX19xX26xX3xXc3xXd4xX1dxX3dxX3xX3dxX1cxX1dxX3xX2c8xX153xX155xX103xX155xX155xX155xX3xX5xX18xXbd0xXexX3xX1dxX3dxX18xX312xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX3dxXdxX6xX3xX46xX47xX26xX3xX4axX43xX1dxX3dxX3xX1dxX50xX1dxX3dxX3xXexX1xX50xX1dxX3xX2cxX5axXdxX3xX7bxX93xXcxX102xX81xX103xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX4axXdxXb5xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX19xX5xX12xX0xX4axXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX5dxX4axXdxXb5xX12xX0xX5dxX4axXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158f5xX19xXexX1xXc5xX33xXaxX12xXcxX33xXa2xX1dxX3dxX3xXcxX19xXb7xX0xX5dxXbxX12
Trọng Tuệ