Nissan X-Trail V-Series giá từ 991 triệu đồng - đối thủ Honda CR-V
Mẫu crossover Nhật Bản nâng cấp ngoại hình và tính năng, có 2 phiên bản với giá bán tương ứng là 991 triệu đồng và 1,083 tỷ đồng.
e45ax140ccx12860x1202bx170ecx1009ex15ce6xf004x1547cxX7x172c7x15fa5xef54x161e4x12e69x115e7xX5x133d9xXax18495x13c43xXdxX7xX7xX6x1262cxX3x11524x146b2xXcx100d7xX6xXdxX5xX3x1415exX1bx1851bxX10xX1dxXdxX10xX7xX3x185daxXdx13f7cxX3xXex175cbxX3x1607axX32xX2xX3xXexX1dxXdx12e40x15278xX3x10605x152b4xX18xX2bxX3xX1bxX3xX3cx14c31xXdxX3xXexX1x1234bxX3x1500cx17f09xX18x17da2xX6xX3xf50cx16226xX1bxX22xX0xef12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX4exXaxX12x110d7x124bfxX3axX3xX4xX1dxX4cxX7xX7xX4cxe897xX10xX1dxX3xX13xX1x107c5xXexX3x11487x11a76xX18xX3xX18xf2bbxX18xX2bxX3xX4xe798xXbxX3xX18xX2bxX4cx14459xXdxX3xX1x15396xX18xX1xX3xX75x177c3xX3xXex16c72xX18xX1xX3xX18x1007exX18xX2bx11a8axX3xX4x160b5xX3x1443dxX3xXbxX1xXdx15fdbxX18xX3x1374bxX7fxX18xX3xX75xee98xXdxX3xX2bxXdxX2dxX3xXafxX2dxX18xX3xXex16328xed2bxX18xX2bxX3x13310xX18xX2bxX3xX5xX97xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX75xX97xX3xX2xXa2x13710xf956x1642axX3xXex171f6xX3xX3cxX3dxX18xX2bx1833axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4ex11bddxXaxX12xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX22xXdxX39xXexX3xX13xX6x14e30xX3xX4x10017xX18xX2bxX3xXafxX44xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xXafxX7fxX18xX3xX18xX83xX18xX2bxX3xX4xX88xXbxX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX75xXb4xXdxX3xXafxXdxe77dxX18xX3xXexX1x16d9exX3xXa7xXebxXe0xX3xX24x12460xX3xX2bxXdxX2dxX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX75xX97xX3xXafxXdxX143xX18xX3xXexX1xX148xX3xXa7xXebx124bdxX3xX24xX22xX3xX2bxXdxX2dxX3xX2xXa2xXe0xXe1xXe2xX3xXexXe5xX3xX3cxX3dxX18xX2bxXebxX3xX6bxX6cxX3axX3x1565fxX10xX3xX18xX97xXfexX3xXexX1xX3ax145d4xX4xX3xXbxX1xX83xX18xX3x15a6bxX1x15672xX4xX3xX4xX1dxX4cxX7xX7xX4cxX75xX10xX1dxX3xX4x165eaxX3xXexX1dxX3axX18xX2bxXa2xX3xX4xX8exX18xX1xX3xXexX1dxX6xX18xX1xX3xX75xXb4xXdxX3xX6bxX6x12115xX4exX6xX3xX51xX1axX1bxX172xXa2xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xX3xX75xX97xX3xX6bxXdxXexX7xX3axXafxXdxX7xX1xXdxX3x13127xX3axXexX5xX6xX18xX4exX10xX1dxXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX5xX97xX3xX10fxX6cxX3axX3xX24xe6ecxX22xX3xXafxX2dxX18xX3xX4xX1xX8exXfexX3xX18xX1xX88xXexX3xXexX1xX143xX3xX2bxXdxXb4xXdxX3xXexX1dxX4cxX18xX2bxX3xeffaxX3ax11097xX3x166e6xX56xXa7xXe0xX2xXe1xX3xXexX8exXdxX3xX172xXe2xX3xX243xX3axX44xX4xX3xX2bxXdxX6xXa2xX3xX4exX4cxX6xX18xX1xX3xX7xX44xX3xX3cxX8exXexX3xXa7x1177axXe0xXebxXe2xXe0xX2xX3xX4xX1xXdxX143xX4xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXexX1xX44xX18xX2bxX3xX1a0xXacxX3xX4xX49xX6xX3x14e91xf7b1xXcxX1edxX3x15014xXfexX18xX6xX10fxXdxX4xX7xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXafxX5xX10xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX10fxX6xX1dxX2bxXdxX18x171a3xX3xXa7xXbxX18exX3xX6xX3axXexX4cx15c89xXaxX12xX0xXexXafxX4cxX4exXfexX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX10fxX2bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX30xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX1bxX3xX3cxX44xXdxX3xXexX1xX49xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xX3xX1xX92xX18xX1xX3xX7fxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b2xX56xX56xXdxXebxXafxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX75xX18xX56xX18xX10xe7f7xX7xX56xX2xXe1xXe2x17eecxX56xX2xXe0xX26dxX4exX2xXa7xXa7xXe2xXe2xXe0xX172xXexX2xXe1xXe2xX172xX5xX2xXebx1664dxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX30xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX1bxX3xX3cxX44xXdxX3xXexX1xX49xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX4exX12xX0xX56xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX4xXa5xX3xX2bxXdxX2dxX3xXafxX2dxX18xX3xXexX30xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxXebxX3xe6d6xX18xX1xX2b2xX3xXcxX1xX97xX18xX1xX3xX291xX3axXfexXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX4exX12xX0xX56xXexX1dxX12xX0xX56xXexXafxX4cxX4exXfexX12xX0xX56xXexX6xXafxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xXcxX3axXfexX3xX18xX1xXdxXacxX18xX3xXexX8exXdxX3xX22xXdxX39xXexX3xX13xX6xX10fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX1xX92xX18xX1xX3xX1a0xX1xX2dxX3xXexX1dxX2dxXdxX3xX18xX2bxXc0xeb05xX4xXebxX3xX24xXc5xX4xX3x15719xXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX3cxX6xX18xX2bxX3xX1dxX88xXexX3xX5xXb4xX18xXa2xX3xX1a0xX1xXdxX3xX6bxX6xX1caxX4exX6xX3xX51xX1axX1bxX172xX3xX75xX97xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xX3xX1dxX6xX3xX10fx17b10xXexX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xXafxX7fxX18xX3xX1xX4cxX97xX18xX3xXexX4cxX97xX18xX3xX10fxXb4xXdxX3xX75xX97xX4cxX3xX4xX3axX44xXdxX3xXa7xXe0xX2xX34cxXebxX3xX6bxXdxXexX7xX3axXafxXdxX7xX1xXdxX3xX1edxX3axXexX5xX6xX18xX4exX10xX1dxX3xX4xX1xX3axXfexX148xX18xX3xX1xXc0xXb4xX18xX2bxX3xX7xX6xX18xX2bxX3xX5xX4c5xXbxX3xX1dxX2dxXbxX3xX2bxXdxX1a2xXbxX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX1xX97xX18xX1xX3xX2bxXdxX7fxX10fxX3xX18exX3axX44xX18xX2bxX3xX2bx13223xX18xX3xXa7xXe0xXe0xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxXebxX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX1dxX6xX3xX3cx16859xXdxX3xX18xX1x10917xX10fxX3xXexX9fxX18xX2bxX3xX7xXc5xX4xX3xX4xX8exX18xX1xX3xXexX1dxX6xX18xX1xXa2xX3xX4xX7fxXdxX3xXexX1xXdxX39xX18xX3xXbxX1xX539xX18xX3xX18xX97xX4cxX3xX4exX4cxX6xX18xX1xX3xX7xX44xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX5xX97xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xXafxX7fxX18xX3xXexX1xXdxX143xXexX3xX1a0xX143xX3xX1dxXdxXacxX18xX2bxX3xX4xX1xX4cxX3xXexX1xf7c5xX3xXexX1dxXc0xX568xX18xX2bxX3xX22xXdxX39xXexXebxX3x11d00xXdxX148xX10fxX3xX10fxXb4xXdxX3xX75x14c8exX3xX18xX2bxX4cxX8exXdxX3xX1xX92xX18xX1xX3xX4xXa5xX3xXexX1xX148xX3xX4ex15f34xX3xX4exX97xX18xX2bxX3xX18xX1xX7bxX18xX3xX1dxX6xX3xXbxX1xX539xX18xX3xX10fx13173xXexX3xX4xX6xX1bxX5xX9fxX18xX2bxX3xX1xX92xX18xX1xX3xX4xX1x1156exX3xX1axXa2xX3xX1xXc1xXdxX3xX2bxXdxX44xX18xX2bxX3xXexX1xXdxX143xXexX3xX1a0xX143xX3xX4xX49xX6xX3xX6bxXdxXexX7xX3axXafxXdxX7xX1xXdxX3xX1edxX3axXexX5xX6xX18xX4exX10xX1dxXebxX3xX13xX2bxX4cxX97xXdxX3xX1dxX6xX3xX18exX10xX3xX4x1561dxX18xX3xXexX1xX6xXfexX3xX3cx150bcxXdxX3xX18x14f70xXbxX3xX7xXc0xX568xX18xXa2xX3xX4xX7fxX18xX3xX7xX6xX3axX3xX75xX97xX3xX4xX2dxX18xX1xX3xX2bxXdxXa5xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX4xXa5xX3xX3cxX143xX18xX3xXe2xX3xX4xX633xXbxX3xX3cx17430xX18xX3xX14fx163a1xX291xX3xX3cxX5f0xX18xX1xX3xX75xX5f0xX3xXafxX6xX18xX3xX18xX2bxX97xXfexXa2xX3xX18xX56dxX10fxX3x14071xX3xX3cxX6e9xX18xX3xXbxX1xX6xXa2xX3xX1xX44xX4xX3xX3cxX6e9xX18xX3xX7xXc0xXc1xX18xX2bxX3xX10fx1694exX3xX75xX97xX3xX2bxXc0xXc1xX18xX2bxX3xX4xX1xXdxX143xX3axX3xX1xX7bxX3axXebxX3xX291xXc0xXb4xXdxX3xX4xX2dxX18xX1xX3xX4x10e09xX6xX3xXafxXacxX18xX3xX5xX2dxXdxX3xX75xX97xX3xXafxXacxX18xX3xXbxX1x1134fxX3xXafxX68dxX3xX7xX3axX18xX2bxX3xX3cxX6e9xX18xX3xX4xX1xXdxX143xX3axX3xX5xX4cxX2bxX4cxX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX18exX3axX44xX18xX2bxX3xX10fxX633xXexX3xX3cxX88xXexXebxX3xX13xX691xXbxX3xX4xX741xX6xX3xX4xX1xXdxX143xX3axX3xX7xX2dxX18xX2bxX3xX5xX4cxX2bxX4cxX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xXebxX3xX51xX44xXbxX3xX7xX6xX3axX3xX10fxX706xX3xXexX9axX4xX1xX3xX1xX478xXbxX3xXexX9axX18xX1xX3xX18xX9fxX18xX2bxX3xX3cxXa5xX18xX2bxX3xX10fxX706xX3xXafxX56dxX18xX2bxX3xXexX1xX6xX4cxX3xXexX2dxX4xX3xX3cxX2dxX3xX4xX1xX83xX18xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX13xX1xX645xX18xX2bxX3xX75xX6cxX18xX3xX4xXa5xX3xX18xX1xX645xX18xX2bxX3xXexXdxX143xX4xX3xX18xX3axX44xXdxX3xXexX30xX3xXbxX1xX9axX6xX3xX18xX2bxXc0xX568xXdxX3xXexXdxXacxX3axX3xX4exX720xX18xX2bxX3xX1a0xX1xXdxX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX706xX3xX51xX6xX10fxXbxX3axX4xX1xXdxX6xX3xX3cx12a66xX3xX4xX7bxXbxX3xX18xX1xX7bxXexX3xX1a0xXdxX148xX3axX3xX4exX2dxX18xX2bxX3xX2bxXdxX44xX18xX2bxX3xX75xXb4xXdxX3xXexX1xX5f0xX3xXexX1dxXc0xX568xX18xX2bxX3xX4xX1xX83xX3axX3xfe2dxX3axXa2xX3xX4xX684xX18xX3xX706xX3xX22xXdxX39xXexX3xX13xX6xX10fxX3xX75xX6cxX18xX3xX4xX1x1446dxX3xX5xX97xX3xXafxX7fxX18xX3xX18xX83xX18xX2bxX3xX4xX88xXbxX3xX2bxXdxX645xX6xX3xX75xX684xX18xX2bxX3xX3cxX568xXdxX3x14d8dx17035xX6xX4xX10xX5xXdxX8b3xXexeeb4xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX7exXacxX18xX3xXexX1dxX4cxX18xX2bxX3xX18xX198xXdxX3xXexX1xX88xXexX3xXexX1dxX6xX18xX2bxX3xXafxX5f0xX3xX10fxX97xX18xX3xX1xX92xX18xX1xX3xX4xX7fxX10fxX3xXc5xX18xX2bxX3xXe1xX3xXdxX18xX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xXafxX7fxX18xX3xX24xX14fxX3xX75xX97xX3xX2xXe0xX3xXdxX18xX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xXafxX7fxX18xX3xX24xX22xXebxX3xX1axX10xX3xX4xXa5xX3xXexX1xXacxX10fxX3xX4xX7fxX10fxX3xXafxXdxX143xX18xX3xX5xX720xXdxX3xX75xX97xX3xX4xX7fxXdxX3xXexXdxX143xX18xX3xX10fxX198xXexX3xX4xX1xX1a2xXexX3xX75xX609xX3xXexX9axX18xX1xX3xX18xX9fxX18xX2bxX3xX4xX6xX10fxX10xX1dxX6xX3xXe2xX26dxXe0xX3xX3cxX198xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXafxX5xX10xX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX10fxX6xX1dxX2bxXdxX18xX2b2xX3xXa7xXbxX18exX3xX6xX3axXexX4cxX2bcxXaxX12xX0xXexXafxX4cxX4exXfexX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX10fxX2bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX30xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX1bxX3xX3cxX44xXdxX3xXexX1xX49xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xX3xX1xX92xX18xX1xX3xX7fxX18xX1xX3xXa7xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b2xX56xX56xXdxXebxXafxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX75xX18xX56xX18xX10xX346xX7xX56xX2xXe1xXe2xX34cxX56xX2xXe0xX26dxX4exX2xXa7xXa7xXe2xXe2xXe0xX172xXexX26dxXe2xXa7xXe0xX5xXa7xXebxX361xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX30xX3xX32xX32xX2xX3xXexX1dxXdxX39xX3axX3xX3cxX3dxX18xX2bxX3xX1bxX3xX3cxX44xXdxX3xXexX1xX49xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX4exX12xX0xX56xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX13xX198xXdxX3xXexX1xX88xXexX3xX4xX49xX6xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX4xXa5xX3xX10fxX198xXexX3xX7xX44xX3xXexX1xX6xXfexX3xX3cxX68dxXdxXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX4exX12xX0xX56xXexX1dxX12xX0xX56xXexXafxX4cxX4exXfexX12xX0xX56xXexX6xXafxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX6bxX198xXexX3xX3cxXdxX148xX10fxX3xX10fxXb4xXdxX3xX3cxX2dxX18xX2bxX3xX4xX1xX1a2xX3xX245xX3xX4xX49xX6xX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX22xX1bxX24xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX5xX97xX3xXexX1dxX6xX18xX2bxX3xXafxX5f0xX3xX4xX7fxX18xX1xX3xXafxX2dxX4cxX3xX3cxXdxX148xX10fxX3xX10fxX720xXa2xX3xX10fxX198xXexX3xXexX9axX18xX1xX3xX18xX9fxX18xX2bxX3xX1xXdxX39xX18xX3xX4xX1xX892xX3xX4xXa5xX3xX706xX3xX6bxX6xX1caxX4exX6xX3xX51xX1axX1bxX172xXa2xX3xXexX1dxX4cxX18xX2bxX3xX1a0xX1xXdxX3xX75xX6cxX18xX3xX4xX1xXc0xX6xX3xX18exX3axX88xXexX3xX1xXdxX39xX18xX3xX706xX3xX4bxX4cxX18xX4exX6xX3xX51xX52xX1bxX22xX3xX75xX97xX3xX6bxXdxXexX7xX3axXafxXdxX7xX1xXdxX3xX1edxX3axXexX5xX6xX18xX4exX10xX1dxXebxX3xXcxX3axXfexX3xX18xX1xXdxXacxX18xXa2xX3xX4xX7fxX18xX1xX3xXafxX2dxX4cxX3xX3cxXdxX148xX10fxX3xX10fxX720xX3xX4xX49xX6xX3xX13xXdxX7xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxXcxX1dxX6xXdxX5xX3xX2bxX83xXfexX3xXafxX88xXexX3xXexXdxX39xX18xX3xX1a0xX1xXdxX3xX2bxX4c5xX18xX3xX706xX3xX4xX198xXexX3xX28dxXa2xX3xX1a0xX1xX112xX18xX2bxX3xXexX9axX4xX1xX3xX1xX478xXbxX3xX706xX3xX2bxXc0xXc1xX18xX2bxX3xX4xX1xXdxX143xX3axX3xX1xX7bxX3axX3xX18xX1xXc0xX3xXexX1xX112xX18xX2bxX3xXexX1xXc0xX568xX18xX2bxXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX4cxX4exXfexXaxX12xX1axX10xX3xX75xX6cxX18xX3xX4xXa5xX3xXa7xX3xXexX720xXfexX3xX4xX1x174d9xX18xX3xX3cxX198xX18xX2bxX3xX4xXc1xX3xXa7xXebxXe0xX14fxX3xX75xX97xX3xXa7xXebxX172xX14fxX3xX18xX1xXc0xX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xXafxX7fxX18xX3xX4x13d17xXebxX3xX5ffxX198xX18xX2bxX3xX4xXc1xX3xXa7xXebxXe0xX14fxX3xX4xXa5xX3xX4xX112xX18xX2bxX3xX7xX3axX88xXexX3xX2x13cc8xXa7xX3xX10fxX84axX3xX5x15560xX4xX3xX75xX97xX3xX10fxX112xX1bxX10fxX10xX18xX3xX18exX4cxX4c5xX18xX3xXa7xXe0xXe0xX3xX13xX10fxXa2xX3xX4xX684xX18xX3xX3cxX198xX18xX2bxX3xX4xXc1xX3xXa7xXebxX172xX14fxX3xX4xXa5xX3xX4xX112xX18xX2bxX3xX7xX3axX88xXexX3xX2xX26dxX32xX3xX10fxX84axX3xX5xXcbcxX4xX3xX75xX97xX3xX10fxX112xX1bxX10fxX10xX18xX3xX18exX4cxX4c5xX18xX3xXa7xXe2xXe2xX3xX13xX10fxXebxX3xX4bxX198xXbxX3xX7xX44xX3xX75xX112xX3xX4xX88xXbxX3xX1axXexX1dxX4cxX18xXdxX4xX1bxX51xX22xXcxXebxX3xX291xX6cxX18xX3xX3cxX198xX18xX2bxX3xX4xX539xX3axX3xXexX1dxXc0xXb4xX4xX3xX1xX4cxX633xX4xX3xXa7xX3xX4xX539xX3axX3xXexX720xXfexX3xXexX1xX10xX4cxX3xXbxX1xXdxXacxX18xX3xXafxX7fxX18xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX4cxX3axX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3x125fcxXdxX18xX2bxXebxX75xX18xX0xX56xXbxX12