Quốc hội tiếp tục thảo luận công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng
(Baohatinh.vn) - Hôm nay 7/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
cd5dx15a2ax14340x1324cxeb51x1601exf79bxf7eex11349xX7x12b21x143f7x14e27xfd75xdfb6xd2a5xX5xd20cxXaxX3xf9c1xX6xXexX6x1239fx15e65xXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax15010x15356xd3cfxf896xX4xX3xX1xdd6exXdxX3xXexXdxe07dxXbxX3xXex14428xX4xX3xXexX1x14b29x14f81xX3xX5xX27x132d2xece4xX3xX4xe619xX40x10c05xX3xXex14246xX4xX3xXbxX1xd5cbxX40xX45xX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1x104ddxd376x15dc4xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xeaeexX40xX45xX0x13b28xX1xX2xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138b4xX10xX6xX13xXaxX25xX7bxX43xX5exX3xX40xX6xd8bfxX3x15ed8xX6cxX2xX2xX5fxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX5xX27xX3fxX40xX3x1226dx14332xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX40xX45x102baxX6xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabx10acdxX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXex13b26xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX48xX40xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xX40x1217cxX5exX3x12f50x11079xX2xX89x10391xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129d2xX3bxX13xX87xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxXexX10x119b1xXexX17xX6xX5xXdxX45xX40xd2b6xX3xX4xX10xX40xXexX10xdc89xXe6xXaxX25xX0xXdxX5exX45xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXax13a06xXdxX13xXexX1xX14ex10fb6xX124xX124xXbxX146xXe6xX1xX10xXdxX45xX1xXexX14ex132aaxX178xX178xXbxX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax13ac7xX27xX3bxX4xX3xX1xX3bxXdxX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX27xX4xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX5xX27xX6xX40xX3xX4xX3bxX40xX45xX3xXexX6xX4xX3xXbxX1xX3bxX40xX45xX3xX4xX1xX3bxX40xX45xX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX6xX5exX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX27xX40xX45xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6cxX6cxXdxX127xced9xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX40xX1xX127xXabxX40xX6cxX40xX10xX165xX7xX6cxX2xX89x10163xX16bxX6cxX89xX89xX13xX123xX124xfef5xX2xX1ecxX178xX1f4xXexX123xX89xX1f4xX123xX5xX124xX127x1586dxXbxX45xXaxX3xX6cxX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xXcxX1xX10xX3bxX3xX4xX1x14702x13f86xX40xX45xX3xXexX155x1087fxX40xX1xX5fxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX5xX27xX3fxX40xX3x128a3xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX155xX224x10ee8xX40xX45xX3xXabxXacxX3xX4xX48xX4xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX4xf7e8xX6xX3xd389xX1xX48xX40xX1xX3xX48xX40xX3xXcxX4dxX6xX3xX48xX40xX3xX40xX1xf627xX40xX3xX13xX287xX40xX3xXexX28xXdxX3xX4xX6xX3bxX5fxX3x12993xXdx12230xX40xX3xXexX155xX224xX24cxX40xX45xX3xX297xXdxX299xX40xX3xd06cxXdx15eb9xX5exX3xX7xX48xXexX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX3xXexX28xXdxX3xX4xX6xX3bxX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX89xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX40xX45xXbfxX6xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabxXd3xX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX48xX40xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX89xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xXcxd689xX40xX45xX3xXcxX1xX6xX40xX1xX3xXexX155xX6xX3xX275xX1xf05cxX40xX1xX3xXbxX1xX272xX3xX7xda88xX3xXexX155xX22bxX40xX1xX3xX1d8xXd3xX87xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX2a8xX1xXdxX31xX27xX3xX40xX5dxXdxX5fxX3xXexX28xX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX272xX6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xX13xX287xX40xX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX89xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX137xX27xX35cxXdxX3xX4xX1xXdxXacxX27xX5fxX3xX4xX48xX4xX3x15684xX5dxXdxX3xX1d8xXdxX2aaxX27xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX5xX27xX3fxX40xX3xX24cxX3xX1xX2cxXdxX3xXexX155xX224xX255xX40xX45xX3xXabxXacxX3xX4xX48xX4xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX2a8xX1xXdxX31xX27xX3xX40xX5dxXdxX5fxX3xXexX28xX3xX4xX48xX3bxX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX89xX3xd24cxX1d8xX6xX3bxX3xX45x10953xX5exX3xX4xX3axX3xX40xX2cxXdxX3xX13xX27xX40xX45xX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX2a8xX1xXdxX31xX27xX3xX40xX5dxXdxX5fxX3xXexX28xX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX272xX6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xX13xX287xX40xX3xXexX1xX27xX2cxX4xX3xXexX1xfbb3xX5exX3xX184xX27xX87xXacxX40xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX272xX6xX3xX275xX1xX48xX40xX1xX3xX48xX40xX3xXcxX4dxX6xX3xX48xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX3xXexX28xXdxX3xX4xX6xX3bxX5fxX3xX297xXdxX299xX40xX3xXexX155xX224xX24cxX40xX45xX3xX297xXdxX299xX40xX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xX7xX48xXexX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX3xXexX28xXdxX3xX4xX6xX3bx116d4xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xXcxX1xX10xX3bxX3xX297xX120xX40xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX5fxX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xXbxX1xXdx12868xX40xX3xX1x10967xXbxX3xX40xX45xXd3xX87xX3xX1xX43xX5exX3xX184xX27xX6xX3xX448x15457xX6cxX2xX2xX4f0xX5fxX3xX4x13483xX3xX178xX124xX3xX5xX224x116e2xXexX3xX3eaxX5dxXdxX3xX1d8xXdxX2aaxX27xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX5xX27xX3fxX40xX5fxX3xXexX3fxXbxX3xXexX155xX27xX40xX45xX3xXabxXd3xX3bxX3xX40xX1xfcd3xX40xX45xX3xX40xX2cxXdxX3xX13xX27xX40xX45xX3xX4xX1xX272xX3xX87xX31xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX3eaxX287xX87xX14exX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX2xX127xX3xX297xXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabxXd3xX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xdfd3xX48xX40xX1xX3xX45xXdxX48xX3xXexX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXabxXd3xX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xX4xX272xX6xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabxXd3xX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX89xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX3eaxd29fxX27xX3xXexX155xX6xX40xX1xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXabxXd3xX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX146xec6exX3xX5xd4f6xX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xX4xX43xX40xX45xX3xX6xX40xXe6xX3xX5xXd3xX5exX3xX155x16000xX3xX1xX225xX40xX3xXexX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX5fxX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xX45xXdxX6xX3xXexX120xX40xX45xX3xX5exX2cxXexX3xX7xX28xX3xX5xX3bxX5dxXdxX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabxXacxX3xX5exX6xX3xXex14209xX87xX5fxX3xXexX2cxXdxX3xX146xX287xX5exX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXexX155xX3fxXexX3xXexf0ecxX3xX184xX27xX3axX40xX3xX5xX67exX3xX2a8xXdxX40xX1xX3xXexX31xX5fxX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xXexX22bxX40xX1xX3xXexX155xX5dxX40xX45xX3xXbxX1xX48xX3xX155xXbfxX40xX45xX5fxX3xX6xX40xX3xX40xXdxX40xX1xX3xXexX155xX3fxXexX3xXexX6f1xX3xXexX5dxXdxX3xX1d8xX299xX40xX1xX3xXabxXdxX299xX40xX5fxX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX1xX22bxX40xX1xX3xX7xX6f1xX3xX40xX6daxXbxX3xX1d8xX546xX40xX45xX3xX13xX3bxX6xX40xX1xX3xX40xX45xX1xXdxX299xXbxX5fxX3xX4xX1xX3bxX3xXabxX6xX87xX3xX40x10d9axX40xX45xX3xX5xe996xXdxX5fxX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX146xX287xX5exX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXexX22bxX40xX1xX3xX13xX35xX4xX3xXexX155xff6axX3xX10xX5exXe6xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX45xXdxX31xXexX3xX40xX45xX224xX255xXdxX5fxX3xX1d8xX27xX43xX40xX3xX5xX3fxX27xX5fxX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX4xX43xX40xX45xX3xX40xX45xX1xX299xX3xX4xX6xX3bxX5fxX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX4xX546xX3xXexX35cxX3xX4xX1x15fa0xX4xX5fxX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXabxXacxX3xX6xX40xX3xXexX3bxXd3xX40xX3xXexX1xX6f1xX4xX3xXbxX1xX48fxX5exX5fxX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXd3xXdxX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX2a8xX1xX3bxX48xX40xX45xX3xX7xX3axX40xd588xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX297xXacxX3xX4xX1xX657xXexX3xX5xX224xX54dxX40xX45xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xXe6xX3xX5xXd3xX5exX3xX155xX698xX3xX1xX225xX40xX3xX40xX1xX574xX40xX45xX3xXexX44exX40xX3xXexX5dxXdxX5fxX3xX1xX5dxX40xX3xX4xX1xX31xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX5fxX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX275xX1xX272xX3xXexX155xX224xX225xX40xX45xX3xXabxXd3xX3xX45xXdxX3axXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX5fxX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX1f4xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX123xX127xX3xX297xXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xd35axXdxX2aaxX5exX3xX7xX48xXexX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX94fxX31xXexX3xX184xX27xX3axX3xX3eaxX5dxXexX3xX3eaxX224xX54dxX4xX3xXabxXd3xX3xX5exX2cxXexX3xX7xX28xX3xXexX44exX40xX3xXexX5dxXdxX5fxX3xX1xX5dxX40xX3xX4xX1xX31xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXexX1xX6f1xX4xX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX184xX27xX87xXacxX40xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX28xX5fxX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xX7xX48xXexX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xX7xX48xXexX3xXabxXdxX299xX4xX3xX146x14458xXexX3xX146xX67bxX3xX4xX48xX4xX3xXabxX35xX3xX48xX40xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xX7xX6f1xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX297xXdxX299xX4xX3xX4xX1xX657xXbxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX48xXbxX3xX13xX35xX40xX45xX3xX1d8xXdxX299xX40xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX1d8x14f64xXexX3xXexX5dxX5exX3xX45xXdxX574xX5fxX3xXexX5dxX5exX3xX45xXdxX6xX5exX3xXabxXd3xX3xX4xX48xX4xX3xX1d8xXdxX299xX40xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX2a8xX1xX48xX4xXe6xX3xX40xX45xX27xX87xX3xX4xX225xX3xX1d8xcf29xX3xX5xX52dxXexX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX3eaxX22bxX40xX1xX3xX4xX1x1133fxX5fxX3xXexX5dxX5exX3xX3eaxX22bxX40xX1xX3xX4xX1xXaa4xX3xX4xX1xX224xX6xX3xXbxX1xX35xX4xX3xX1xX44exXdxX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xX3xX4xX48xX4xX3xXabxX35xX3xX48xX40xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xXcxX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX146xX287xX5exX3xXbxX1xX5dxX5exX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxXe6xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX178xX127xX3xX297xXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xXcxX4dxX6xX3xX48xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX94fxX31xXexX3xX184xX27xX3axX3xX3eaxX5dxXexX3xX3eaxX224xX54dxX4xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX146xX9f2xXexX3xX146xX67bxX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xXexX4dxX6xX3xX48xX40xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX3eaxX225xX40xX3xX2a8xXdxX31xX40xX3xX40xX45xX1x1539cxX5fxX3xX45xXdxX48xX5exX3xX3eaxX28xX4xX3xXexX1xX48fxX5exX5fxX3xXexX48xXdxX3xXexX1xX48fxX5exXe6xX3xXexX44exX40xX3xXexX5dxXdxX5fxX3xX1xX5dxX40xX3xX4xX1xX31xX5fxX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xXabxXd3xX3xX45xXdxX3axXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX2a8xX1xXa53xX4xX3xXbxX1xX35xX4xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX297xXdxX299xX4xX3xXexX1xX6f1xX4xX3xX1xXdxX299xX40xX3xX4xX1xX272xX3xXexX155xX224xX225xX40xX45xX3xX45xXdxX3axX5exX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXex10193xX5fxX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX48xXbxX3xX13xX35xX40xX45xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexXdxXacxX40xX5fxX3xX4xX3axXdxX3xXexX5dxX3bxX3xX2a8xX1xX43xX40xX45xX3xX45xXdxX6xX5exX3xX45xXdxX574xX5fxX3xX5xXd3xX5exX3xX155xX698xX3xX5exX2cxXexX3xX7xX28xX3xXexX1xX43xX40xX45xX3xXexXdxX40xX5fxX3xX7xX28xX3xX5xXdxX299xX27xX3xXexX1xXdxX31xX27xX3xXexX1xX28xX40xX45xX3xX40xX1xX657xXexX3xX45xXdxX574xX6xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXabxe894xXdxX3xX40xX45xXd3xX40xX1xX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xX7xX48xXexXe6xX3xXexX22bxX40xX1xX3xXexX155xX5dxX40xX45xX3xX48xX40xX3xXexX27xX87xX529xX40xX3xX2a8xX1xX43xX40xX45xX3xX155xX698xX3xX155xXd3xX40xX45xXe6xX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX45xXdxX48xX3bxX3xX13xX35xX4xX3xX4xX1xX36cxX40xX1xX3xXexX155xXc31xX3xXexX224xX3xXexX224xX24cxX40xX45xX5fxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xXexX155xX6xX5fxX3xX45xXdxX48xX5exX3xX7xX48xXexX3xX40xX1x144b2xX5exX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX40xX45xXbfxX6xX3xXabxXd3xX3xX146xX67bxX3xX5xX67exX3xX2a8xXc31xXbxX3xXexX1xX255xXdxX3xXabxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xX4xX272xX6xX3xX4xX48xX40xX3xX1d8xX2cxX3xXexX4dxX6xX3xX48xX40xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX297xXacxX3xX40xX287xX40xX45xX3xX4xX6xX3bxX3xX4xX1xX657xXexX3xX5xX224xX54dxX40xX45xX3xX146xX9f2xXexX3xX146xX67bxX5fxX3xXexX155xX48xX40xX1xX3xX45xX287xX87xX3xX3bxX6xX40xX3xX7xX6xXdxX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX5exX2cxXexX3xX7xX28xX3xXabxX35xX3xX48xX40xX3xX4xX35xX3xXexX1xX2aaxXe6xX3xX40xX287xX40xX45xX3xX4xX6xX3bxX3xX4xX1xX657xXexX3xX5xX224xX54dxX40xX45xX3xXexX1xX48fxX5exX3xXbxX1xX48xX40xXe6xX3xX1d8xX3axX3bxX3xX3eaxX3axX5exX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xXexXa53xX4xX3xXexX1xX48fxX5exX3xXbxX1xX48xX40xX3xX3eaxX2cxX4xX3xX5xX3fxXbxX3xXabxXd3xX3xX4xX1xXaa4xX3xXexX27xX287xX40xX3xXexX1xX10xX3bxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xX146xX9f2xXexX3xX146xX67bxX5fxX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX45xXdxX48xX5exX3xX7xX48xXexX3xX4xX272xX6xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX5fxX3xX4xX48xX4xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xX4xX272xX6xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xXabxXd3xX3xX3eaxX5dxXdxX3xX1d8xXdxX2aaxX27xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX1ecxX127xX3xX297xXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX48xX40xX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX5ffxXacxX3xX40xX45xX1xXc31xX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX54dxXbxX5fxX3xX4xX1xXaa4xX3xX3eaxX5dxX3bxX3xX45xXdxX574xX6xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX48xX40xX3xX13xX287xX40xX3xX7xX6f1xX5fxX3xXexX155xX3axX3xX5xX255xXdxX3xX2a8xXc31xXbxX3xXexX1xX255xXdxX3xX2a8xXdxX31xX40xX3xX40xX45xX1xXc31xX3xX4xX272xX6xX3xX3eaxXc31xX6xX3xXbxX1xX224xX225xX40xX45xX3xXabxXacxX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX4xX48xX4xX3xXabxX224xXd53xX40xX45xX3xX5exXa53xX4xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX48xX40xX3xX13xX287xX40xX3xX7xX6f1xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX297xXdxX299xX4xX3xX184xX27xX3axX40xX3xX5xX67exX5fxX3xX45xXdxX48xX3bxX3xX13xX35xX4xX5fxX3xX4xX3axX5exX3xX1xX546xX6xX3xXexX5dxXdxX3xX4xX2cxX40xX45xX3xX3eaxX44exX40xX45xX5fxX3xXexX5dxX3bxX3xXabxXdxX299xX4xX3xX5xXd3xX5exX3xX4xX1xX3bxX3xX40xX45xX224xX255xXdxX3xX4xX1xX657xXbxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXbxX1xX5dxXexX3xX4xX3axXdxX3xXexX5dxX3bxX3xX2a8xX1xX43xX40xX45xX3xX45xXdxX6xX5exX3xX45xXdxX574xX5fxX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexXcc3xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX224xX24cxX40xX45xX3xX48xX40xX3xXexX155xX10xX3bxX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX16bxX127xX3xX275xX48xX4xX3xX40xX2cxXdxX3xX13xX27xX40xX45xX3xX2a8xX1xX48xX4xX3xXabxXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xXcxX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xX4xX1xX657xXbxX3xX1xXd3xX40xX1xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX3xXabxXacxX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX3xX4xX1xX48xX87xX5fxX3xX4xX1xX574xX6xX3xX4xX1xX48xX87xXe6xX3xXabxX657xX40xX3xX3eaxXacxX3xX1d8xX3axX3bxX3xX3eaxX3axX5exX3xX6xX40xX3xX40xXdxX40xX1xX3xX40xX43xX40xX45xX3xXexX1xX43xX40xXe6xX3xX4xX1xX657xX40xX3xX4xX1xXaa4xX40xX1xX3xXabxXdxX299xX4xX3xX3eaxX224xX6xX3xXexXdxX40xX3xX4xX272xX6xX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xX224xX225xX40xX45xX3xXexXdxX299xX40xX3xXexX155xX27xX87xXacxX40xX3xXexX1xX43xX40xX45xX5fxX3xX184xX27xX3axX40xX3xX5xX67exX3xX5exX5dxX40xX45xX3xX146xX77axX3xX1xX2cxXdxX5fxX3xXexX1xX43xX40xX45xX3xXexXdxX40xX3xXabxXacxX3xX4xX48xX4xX3xXabxX657xX40xX3xX3eaxXacxX3xX1d8xX7e9xX4xX3xX146xX6daxX4xX5fxX3xXexX155xX48xX40xX1xX3xX2a8xX36cxX4xX1xX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xX13xX224xX3xX5xX27xX3fxX40xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX275xX1xX36cxX40xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX3eaxX775xX4xX3xXexX1xXcc3xX3xX3eaxX28xXdxX3xXabxXd53xXdxX3xX5xX6f1xX4xX3xX5xX224xX54dxX40xX45xX3xX3eaxX657xX27xX3xXexX155xX6xX40xX1xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX2cxXdxX3xXbxX1xX5dxX5exXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX3eaxXd3xX3bxX3xXexX5dxX3bxX5fxX3xX1d8xX35cxX3xX40xX1xXdxX299xX5exX3xXexX1xX48fxX5exX3xXbxX1xX48xX40xXe6xX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX3eaxed08xX27xX3xXexX224xX3xX146xX287xX87xX3xX13xX6f1xX40xX45xX3xXexX155xX35xX3xX7xX24cxX3xXexX4dxX6xX3xX48xX40xX3xX4xX657xXbxX3xX1xX27xX87xX299xX40xX5fxX3xX1d8xX3axX3bxX3xX3eaxX3axX5exX3xXexX155xX6xX40xX45xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX1d8xXc31xX5fxX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xX2a8xXdxX299xX40xX3xX5xXd3xX5exX3xXabxXdxX299xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX48xX4xX3xXexX4dxX6xX3xX48xX40xXe6xX3xX4xX1xX36cxX40xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX3eaxX28xXdxX3xXabxXd53xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xXexX1xX48fxX5exX3xX40xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xXcxX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xX3bxX6xX40xX3xX7xX6xXdxX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xX4xX272xX6xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xXexX224xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXabxXd3xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX1d8xX44exXdxX3xXexX1xX224xX255xX40xX45xX3xX40xX1xXd3xX3xX40xX224xXd53xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX40xX45xX224xX255xXdxX3xX1d8xXc31xX3xX3bxX6xX40xX3xX7xX6xXdxX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX137xX657xXexX3xX4xX3fxXbxX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX1d8xX35cxX3xX40xX1xXdxX299xX5exX3xX4xX48xX40xX3xX1d8xX2cxX3xX5xX77axX40xX1xX3xX3eaxX5dxX3bxX5fxX3xX184xX27xX3axX40xX3xX5xX67exXe6xX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX40xX1xX287xX40xX3xXabxXd3xX3xX45xXdxX3axXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX2a8xX1xXa53xX4xX3xXbxX1xX35xX4xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX0xX10xX5exX25xX53exX127xX3xX297xXacxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX0xX6cxX10xX5exX25xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX5ffxX48xX40xX1xX3xX45xXdxX48xX3xXexX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xX4xX4dxX40xX3xX40xX45xX1xXdxX529xX5exX3xXexX155xX52dxX40xX45xX5fxX3xXbxX1xX7e9xX4xX3xXexX5dxXbxX5fxX3xXexXdxX40xX1xX3xXabxXdxX3xXabxXd3xX3xX40xX45xX27xX87xX529xX40xX3xX40xX1xX287xX40xXe6xX3xXabxXacxX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX1d8xX35cxX3xX40xX1xXdxX299xX5exX3xX4xX48xX40xX3xX1d8xX2cxXe6xX3xXabxXdxX299xX4xX3xXexX155xXdxX2aaxX40xX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6f1xX4xX3xX1xXdxX299xX40xX3xX4xX48xX4xX3xX1d8xXdxX299xX40xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xX448xXabxXacxX3xX4xX3axXdxX3xX4xX48xX4xX1xX3xX1xXd3xX40xX1xX3xX4xX1xX36cxX40xX1xXe6xX3xX4xX43xX40xX45xX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xX5exXdxX40xX1xX3xX1d8xX5dxX4xX1xX3xX1xX3bxX5dxXexX3xX3eaxX2cxX40xX45xX3xXabxXd3xX3xXexX155xX48xX4xX1xX3xX40xX1xXdxX299xX5exX3xX45xXdxX3axXdxX3xXexX155xX22bxX40xX1xXe6xX3xX2a8xX529xX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xXexXd3xXdxX3xX7xX3axX40xX5fxX3xXexX1xX27xX3xX40xX1xX3fxXbxXe6xX3xXexX775xX40xX45xX3xX184xX27xXd3xX3xXabxXd3xX3xX40xX2cxXbxX3xX5xX5dxXdxX3xX184xX27xXd3xXe6xX3xX4xX1xX27xX87xX2aaxX40xX3xX3eaxX35cxXdxX3xXabxXc31xX3xXexX155xX36cxX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xXe6xX3xXexX1xX27xX3xX1xX44exXdxX3xXexXd3xXdxX3xX7xX3axX40xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xX146xX67bxX3xX5xX67exX3xXexX155xX48xX4xX1xX3xX40xX1xXdxX299xX5exX3xX4xX272xX6xX3xX40xX45xX224xX255xXdxX3xX3eaxX7e9xX40xX45xX3xX3eaxX12bexX27xX82axX4f0xXe6xX3xX2a8xX31xXexX3xX184xX27xX3axX3xX3eaxX5dxXexX3xX3eaxX224xX54dxX4xX3xXabxXd3xX3xX40xX1xX574xX40xX45xX3xX1xX5dxX40xX3xX4xX1xX31xX5fxX3xX1d8xX657xXexX3xX4xX3fxXbxX5fxX3xX2a8xX1xX546xX3xX2a8xX1xX120xX40xX5fxX3xXabxX224xXd53xX40xX45xX3xX5exXa53xX4xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xX3eaxX657xX27xX3xXexX155xX6xX40xX1xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX127xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX94fxXdxX31xX40xX3xX40xX45xX1xXc31xX3xX5exX2cxXexX3xX7xX28xX3xX45xXdxX3axXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX40xX1xXdcfxX5exX3xX2a8xX1xXa53xX4xX3xXbxX1xX35xX4xX3xX40xX1xX574xX40xX45xX3xX1xX5dxX40xX3xX4xX1xX31xX5fxX3xX1d8xX657xXexX3xX4xX3fxXbxX5fxX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX40xX120xX5exX3xX123xX124xX2xX1f4xX3xX448xX1xX3bxXd3xX40xX3xXexX1xXdxX299xX40xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexXe6xX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX40xX120xX40xX45xX3xX5xX6f1xX4xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xX4xX1xX27xX87xX529xX40xX3xXexX155xX48xX4xX1xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xX3eaxX48fxX87xX3xX5exX5dxX40xX1xX3xX1d8xX44exXdxX3xX13xX224xda09xX40xX45xX3xX4xX1xX36cxX40xX1xX3xXexX155xXc31xX5fxX3xX40xX45xX1xXdxX299xXbxX3xXabxX35xX5fxX3xX3eaxXd3xX3bxX3xXexX5dxX3bxX3xX2a8xXdxX31xX40xX3xXexX1xX7e9xX4xX3xXabxXacxX3xX3eaxX12bexX27xX3xXexX224xX5fxX3xX146xX287xX87xX3xX13xX6f1xX40xX45xX5fxX3xXexXd3xXdxX3xX4xX1xX36cxX40xX1xX5fxX3xX40xX45xX287xX40xX3xX1xXd3xX40xX45xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX48xX40xX3xX1d8xX2cxX3xX5xXd3xX5exX3xX4xX43xX40xX45xX3xXexX48xX4xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xXexX120xX40xX45xX3xX4xX224xX255xX40xX45xX3xX1xXdxX299xX27xX3xX184xX27xX3axX3xXexX1xX6xX40xX1xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX4xX43xX40xX45xX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xX5exXdxX40xX1xX3xX1d8xX5dxX4xX1xX3xX2a8xX31xXexX3xX184xX27xX3axX3xXexX1xX6xX40xX1xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xXexX155xX6xX3xX3eaxX2aaxX3x122ccxX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX3xX45xXdxX48xX5exX3xX7xX48xXexXe6xX3xX4xX1xX31xX3xX3eaxX2cxX3xX5xX224xX225xX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX36cxX40xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX3eaxX77axXdxX3xX40xX45xX2cxX5fxX3xX1d8xX3axX3bxX3xX3eaxX3axX5exX3xX4xX27xX2cxX4xX3xX7xX28xX40xX45xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX48xX40xX3xX1d8xX2cxX5fxX3xX4xX43xX40xX45xX3xX4xX1xX7e9xX4xX82axX4f0xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3bxX13xX87xXaxX25xX17xX3xX5ffxXacxX3xX40xX45xX1xXc31xX3xX275xX1xX36cxX40xX1xX3xXbxX1xX272xX3xX5xXd3xX5exX3xX155xX698xX5fxX3xX3eaxX48xX40xX1xX3xX45xXdxX48xX3xX3eaxX6daxX40xX45xX3xX5exX7e9xX4xX3xXabxX6xXdxX3xXexX155xX4dxX3xX4xX272xX6xX3xX1898xX1xX287xX40xX3xX13xX287xX40xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xXexX22bxX40xX1xX3xX1xX22bxX40xX1xX5fxX3xX5exX7e9xX4xX3xX3eaxX2cxX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xX1d8xX3axX3bxX3xXabxX299xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX27xX3fxXexX5fxX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xXexX1xX6xX40xX1xX3xXexX155xX6xX3xXabxXd3xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xX4xX546xX3xX4xX1xX7e9xX4xX3xX40xX120xX40xX45xX3xXbxX1xX4dxX40xX45xX5fxX3xX4xX1xX28xX40xX45xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xXe6xX3xX5xX67exX3xX13xX3bxX3xX4xX1xX224xX6xX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xX2cxXdxX3xXabxXdxX299xX4xX3xXexX35cxX40xX45xX3xX2a8xX31xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xXd3xX40xX1xX5fxX3xX3eaxXacxX3xX146xX27xX657xXexX3xX7xX67bxX6xX3xX3eaxX35cxXdxX3x11798xX27xX3fxXexX3xX275xX48xX40xX3xX1d8xX2cxX5fxX3xX4xX43xX40xX45xX3xX4xX1xX7e9xX4xX127xX3xX5ffxXacxX3xX40xX45xX1xXc31xX3xe6c4xX87xX3xX1d8xX6xX40xX3xXcxX224xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX1d8xX48xX3bxX3xX4xX48xX3bxX3xX2a8xX31xXexX3xX184xX27xX3axX3xX45xXdxX48xX5exX3xX7xX48xXexX3xX4xX48xX4xX3xXexX155xX224xX255xX40xX45xX3xX1xX54dxXbxX3xX184xX27xX6xX3xXexX1xX6xX40xX1xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX2a8xXdxX2aaxX5exX3xXexX3bxX48xX40xX5fxX3xX45xXdxX3axXdxX3xX184xX27xX87xX31xXexX3xX2a8xX1xXdxX31xX27xX3xX40xX5dxXdxX5fxX3xXexX28xX3xX4xX48xX3bxX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX299xX40xX3xX4xX546xX3xX13xX657xX27xX3xX1xXdxX299xX27xX3xXexX1xX6xX5exX3xX40xX1xX68xX40xX45xX3xX40xX1xX224xX40xX45xX3xX4xX1xX3fxX5exX3xX4xX1xX27xX87xX2aaxX40xX3xX7xX6xX40xX45xX3xX4xX225xX3xX184xX27xX6xX40xX3xX3eaxXdxXacxX27xX3xXexX155xX6xX5fxX3xX40xX1xX574xX40xX45xX3xXabxX35xX3xXabxXdxX299xX4xX3xX13xX224xX3xX5xX27xX3fxX40xX3xX1d8xX7e9xX4xX3xX146xX6daxX4xX5fxX3xX40xX45xX224xX255xXdxX3xX13xX287xX40xX3xX3eaxX77axX3xX2a8xXdxX31xX40xX3xX40xX45xX1xXc31xX3xXexX155xX3bxX40xX45xX3xXexX1xX255xXdxX3xX45xXdxX6xX40xX3xX13xXd3xXdxX3xX40xX1xX224xX40xX45xX3xXabx149d1xX40xX3xX4xX1xX3fxX5exX3xX3eaxX224xX54dxX4xX3xX146xX67bxX3xX5xX67exX82axX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1250exX27xXexX1xX3bxX155xXaxX25xde06xX127xX297xX0xX6cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ac4xX3bxX27xX155xX4xX10xXaxX25xX448xXexX35cxX40xX45xX3xX1xX54dxXbxX4f0xX0xX6cxXbxX25
P.V