Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có hiệu lực vào ngày 22/1
Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi Nhật Bản và các nước khác chưa ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) của Liên hợp quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của các nước ký hiệp ước. TPNW sẽ có hiệu lực từ ngày 22/1.
fe94x1857fx1b81ex19a6bx19feax19d19x188e8x1214dx1c8ddxX7x1bf5fx1366ex15826x1ad27x1a6f0x14c6axX5x151b3xXax193e8x13303xXdx19518xXbxX3x14347x17209xX4xX3xX4x1b25cx16f8cxX3x13e12x165aexX3x1745axX1x12389xX3xX1x16c01xXexX3x1bdecxX1x148b4xX2bxX3xX4x1b139xX3xX1xXdxX15x18672xX3xX5x1ac62xX4xX3xX20x1342cx1aae1xX3xX2bx16765xX3dx10028xX3x126aexX45x17c0fxX2xX0xX47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x192e6xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX1x1bb99xX2bxX41xX3xXexXdxX2bxX3x1b7fexX43xX3exX5cxX3ex17a64xX3xXcxX1x17e6cxX3xXexX18xX19xX2bxX41xX3x148a6xX3exX3x18624xX10x1c719xX6xX7xXexXdxX6xX2bxX3xX6dxX36x11a7fx152fdxX3x1afeexX65xX3xX23x17ee1xX36xX3xX41x11948xXdxX3x133a8xX1x18a46xXexX3x15a0ex104c2xX2bxX3xX20xX3dxX3xX4x17e46xX4xX3xX2bxX18xX19xX4xX3xX23xX1xXa8xX4xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX23x1710cxX3xX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3x14671xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3x1b8e6xXcx10f3dxX9bx10de7x16670xX3xX4xX76xX6xX3x119bfxXdxX94xX2bxX3xX1x184e3xXbxX3x15c4exX36x191bbxX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX5cxX39xX3xX4xX36x19302xX4xX3xX1xX98xXbxX3xX90x14090xX36xX3xXexXdxX94xX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX2bxX18xX19xX4xX3xX23xXbbxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4x12904xX3xXcxXdcxX9bxXdexX3xX7x169dfxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xXex13ebaxX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX45xX45xX47xX2xX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xX0xXdxX1exX41xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX43x16bdbxX3xX83xX5xX3exX4xX23x1aa22xX3xX1exX6xX8dxX41xXdxX2bx157c7xX5xX10x10e30xXexX170xX3xX6xX36xXexX3exX177xX3xX1exX6xX8dxX41xXdxX2bxX17fxX8dxXdxX41xX1xXexX170xX3xX6xX36xXexX3exX177xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX47xX47xXdxX125xX83xX6xX3exX1xX6xXexXdxX2bxX1xX125xX20xX2bxX47xX2bxX10x17606xX7xX47xX45xX2x14e6fx1b447xX47xX2xX1bex1cc11xX5cx121efxX2x16b83x11e9cxX45xX1c8x1992axXexX1bfxX1c3xX1cbxX1bexX5xX2xX125x1adebxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX20xX3dxX3exX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX45xX45xX47xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX3exX2bxXaxX12xXcxX94xX2bxX3xX5x16342xX6xX3xX5xXdxX94xX2bxX3xX5x17464xX4xX3xX90x18f9cxX6xX3xX4xX31xX3xX23xX1xXa1xX3xX2bx175ffxX2bxX41xX3xX1exX6xX2bxX41xX3xX90xX105xX36xX3xX90xX28xX2bxX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xXcxXdxXexX6xX2bxX3x146fdxX26dxX3xX4xX76xX6xX3x178cdx18bdcxX125xX3x13716xX2bxX1xX170xX3xX81xXbxX36xXexX2bxXdxX23xX47xXcxXcx136e3x18ccbxX9bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXcxX8dxXa1xX3xX5x16270xXdxX3xXbxX1x11010xX2bxX41xX3xX20xX1dxX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX6dxX43xX3exX5cxX3exX72xX3xXcxX1xX76xX3xXexX18xX19xX2bxX41xX3xX6dxX36xX8dxX8exX3xX4xX1xX3exX3xX83xXdx175b6xXexX170xX3x17818x151c0xX2dxX43xX3xX5xX3dxX3xX1exXfdxXexX3xX4xXfdxXexX3xX1exXf0xX4xX3xX5xX242xX4xX1xX3xX7xX235xX72xX3xX20xX3dxX3xX5xX3dxX3xX1exXfdxXexX3xX83xX18xX19xX4xX3xX90xXdxX3xX1exX3dxX3xX2bxX1xXdx126f4xX36xX3xX2bxX41xX18xX2a4xXdxX3xX4xX1x1a0a0xX3xXexX8dxX25xX4xX1xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX21xX2bxX41xX3xX2bxX1xX18xX3xX2bxX1xfff5xX2bxX41xX3xX2bxX28xX2bxX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX7xXf0xX2bxX41xX3xX7xX31xXexX3xX7xX6xX36xX3xX4xXa8xX4xX3xX20xX23exX3xX2bx1af69xX3xX83xX3exX1exX3xX2bxX41xX36xX43xX94xX2bxX3xXexX235xX3x10b6axX3xX13xXdxX8dxX3exX7xX1xXdxX1exX6xX3xX20xX3dxX3xX9bxX6xX41xX6xX7xX6xX23xXdxX3xX2bxX24dxX1exX3xX2xX1c7xX1c5xX1c8xX3xX90xX65xX3xX90xX1dxX36xX3xXexX8dxX6xX2bxX1xX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX1x1af7dxX2bxX3x1900fxX1bexX3xX2bxX24dxX1exX3xX90x11a48xX3xX4xX31xX3xX90xX18xXebxX4x174ebxX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXcxX1xX76xX3xXexX18xX19xX2bxX41xX3xX7exX3exX3xX4xX21xX2bxX41xX3xX23xX1x15017xX2bxX41xX3xX90xX242xX2bxX1xX3xX2d5xXexX1dxXexX3xX4xXa1xX3xX4xXa8xX4xX3xX2bxX18xX19xX4xX72xX3xX4xX21xX2bxX41xX3xX2bxX1xX18xX3xX4xXa8xX4xX3xXexX35axX3xX4xX1x163bdxX4xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xXexX2d1xX3xX5xXdxX94xX2bxX3xXeexX36xX6xX2bxX3xX20xX3dxX3xX4xXa8xX4xX3xXexX35axX3xX4xX1xX40bxX4xX3x10a32xX65xX3xX1xXfdxXdxX3xX5cxX2dxX2bxX3xX7xX39xX72xX3xX90xX30axX36xX3xX90xX18xXebxX4xX3xX1xX3exX6xX2bxX3xX2bxX41xX1xX94xX2bxX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX5cxX39xX3xX20xX19xXdxX3xXexX18xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX5xX3dxX3xX4xXa8xX4xX3xXeexX36xX6xX2bxX3xX7xXa8xXexX3xX20xXdxX94xX2bxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX4xX36xXfdxX4xX3xX41x179a5xXbxX3xX90xX105xX36xX3xXexXdxX94xX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX2bxX18xX19xX4xX3xX23xXbbxX3xX23xX2d1xXexX3xXcxXdcxX9bxXdexX72xX3xX5cxX39xX3xX23xXdxX2d1xX2bxX3xX90xX18xXebxX4xX3xXexX35axX3xX4xX1xX40bxX4xX3xXexX28xXdxX3xX288xXdxX10xX2bxX2bxX6xX3xXdaxX7exX3exXdfxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX20x1a1ecxX2bxX41xX3xX1exXfdxXexX3xX2bxX24dxX1exX3xX23xX3aaxX3xXexX13cxX3xX23xX1xXdxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX25xX2bxX1xX3xXexX1xX40bxX4xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3b3xX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXcxX36xX43xX3xX2bxX1xXdxX94xX2bxX72xX3xXexX1xX10xX3exX3xX6dxX43xX3exX5cxX3exX72xX3xXcxX1xX76xX3xXexX18xX19xX2bxX41xX3xX9bxX1xX9dxXexX3xXa0xXa1xX2bxX3xX81xX36xX41xX6xX3x12e0bxX3exX7xX1xXdxX1xXdxX5cxX10xX3xX5cxX18xX2a4xX2bxX41xX3xX2bxX1xX18xX3xX23xX1x163caxX2bxX41xX3xX1xX3dxX3exX3xX1xX40bxX2bxX41xX3xX20xX19xXdxX3xX20xXdxX15xX4xX3xX2bxX18xX19xX4xX3xX2bxX3dxX43xX3xXexX1xX6xX1exX3xX5cxX39xX3xX4xX36xXfdxX4xX3xX1xX98xXbxX3xX20xX19xXdxX3xXexX18xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xXeexX36xX6xX2bxX3xX7xXa8xXexX3xX20xXdxX94xX2bxX125xX3xX274xX488xX4xX3xX5cx1221fxX3xX90xXa1xX2bxX41xX3xX6dxX3exX1exX10xXdxXexX3exX3xX90x1cba6xX2bxX41xX3xX1exXdxX2bxX1xX3xX4xX76xX6xX3xX90xXa1xX2bxX41xX3x15327xX2dxX2bxX3xX4xX1xX76xX3xXcxX39xX3xX5cxX3exX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX5xXdxX94xX2bxX3xX1exXdxX2bxX1xX3xX4xX105xX1exX3xXeexX36xX43xX30axX2bxX3xX90xX65xX3xX23xX94xX36xX3xX41xX98xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX5cxX39xX3xX4xX36xXfdxX4xX3xX1xX98xXbxX3xXexX8dxX94xX2bxX72xX3xX7xX3exX2bxX41xX3xXexX28xXdxX3xX1exXfdxXexX3xX4xX36xXfdxX4xX3xX1xX98xXbxX3xX83xXa8xX3exX3xX90xX105xX36xX3xXexX1xXa8xX2bxX41xX3xX2bxX3dxX43xX72xX3xXcxX1xX76xX3xXexX18xX19xX2bxX41xX3xX81xX36xX41xX6xX3xX4xX1xX3exX3xX8dx1cd2cxX2bxX41xX3xX9bxX1xX9dxXexX3xXa0xXa1xX2bxX3xX2d5xX4xX105xX2bxX3xX42fxXa8xX4xX3xX90xX242xX2bxX1xX3xX23xX275xX3b3xX3xX5xXdxX15xX36xX3xX4xX31xX3xX2bxX94xX2bxX3xXexX1xX6xX1exX3xX5cxX39xX3xX1xX6xX43xX3xX23xX1xX56bxX2bxX41xX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXcxXdcxX9bxXdexX3xX90xX18xXebxX4xX3xX2d6xX28xXdxX3xX1xXfdxXdxX3xX90xX5cbxX2bxX41xX3xXe5xX13x1c63exX3xXexX1xX56bxX2bxX41xX3xXeexX36xX6xX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX3a2xX47xX3a2xX47xX45xX1bexX2xX3a2xX3xX20xX19xXdxX3xX7xX39xX3xX76xX2bxX41xX3xX1xXfdxX3xX4xX76xX6xX3xX2xX45xX45xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xX20xXdxX94xX2bxX125xX3xX2d6xX2dxX43xX3xX5xX3dxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xXexX2d1xX3xX90xX105xX36xX3xXexXdxX94xX2bxX3xX4xX1dxX1exX3xX20xXdxX15xX4xX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexX8dxXdxX3aaxX2bxX72xX3xXexX1xX235xX3xX2bxX41xX1xXdxX15xX1exX72xX3xX7xX36axX3xX1xX338xX36xX3xX20xX3dxX3xX7xX235xX3xX5cxX23exX2bxX41xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX125xX3xX7exX3exX3xX5xX3dxX3xX2bxX18xX19xX4xX3xX90xXdxX3xX90xX105xX36xX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX4xXa8xX4xX3xX2bx13bd5xX3xX5xX39xX4xX3xXexX1x19d69xX4xX3xX90x197c9xX43xX3xX20xXdxX15xX4xX3xXexX1xX56bxX2bxX41xX3xXeexX36xX6xX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX2bxX3dxX43xX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXeexX36xX43xX3xX90xX242xX2bxX1xX72xX3xXcxXdcxX9bxXdexX3xX4xX1xX25xX2bxX1xX3xXexX1xX40bxX4xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX1c7xX1bexX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX7xX6xX36xX3xX23xX1xXdxX3xX2bxX1xX9dxX2bxX3xX90xX18xXebxX4xX3xX7xX39xX3xXbxX1xX94xX3xX4xX1xX36xX7a2xX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX25xXexX3xX2bxX1xX1dxXexX3xX1c8xX1bexX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX41xXdxX6xX3xX20xX3dxX3xX20xX5bbxX2bxX41xX3xX5xX65xX2bxX1xX3xXexX1xX35axX125xX3xX9bxX41xX3dxX43xX3xX45xX1c5xX47xX2xX1bexX72xX3xX13xX3exX2bxX5cxX36xX8dxX6xX7xX3xX90xX65xX3xXexX8dxX36axX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXexX1xX40bxX3xX1c8xX1bexX3xXbxX1xX94xX3xX4xX1xX36xX7a2xX2bxX3xXcxXdcxX9bxXdexX72xX3xXeexX36xX6xX3xX90xX31xX3xX1xXfdxXdxX3xX90xX76xX3xX90xXdxX30axX36xX3xX23xXdxX15xX2bxX3xX4xX105xX2bxX3xXexX1xXdxX2d1xXexX3xX90xX3aaxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX2bxX3dxX43xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX7xX6xX36xX3xX1c7xX1bexX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xXdaxX20xX3dxX3exX3xX45xX45xX47xX2xX47xX45xX1bexX45xX2xXdfxX125xX3xXcxX36xX43xX3xX2bxX1xXdxX94xX2bxX72xX3xXcxXdcxX9bxXdexX3xX4xX1xX315xX3xX8dxX3dxX2bxX41xX3xX83xX36xXfdxX4xX3xX2bxX1xX338xX2bxX41xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX41xXdxX6xX3xX90xX65xX3xX4xX1xX25xX2bxX1xX3xXexX1xX40bxX4xX3xX23xXbbxX3xX20xX3dxX3xXbxX1xX94xX3xX4xX1xX36xX7a2xX2bxX72xX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX23xX1xXdxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX31xX3xX4xX18xX2a4xX2bxX41xX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX2bxX3dxX3exX3xXbxX1xX94xX3xX4xX1xX36xX7a2xX2bxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX125xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX3exX5cxX43xXaxX12xXc6xX1xX3exX3xX90xX2d1xX2bxX3xX2bxX6xX43xX72xX3xXexX3exX3dxX2bxX3xX83xXfdxX3xX1c8xX3xX2bxX18xX19xX4xX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xX20xXdxX94xX2bxX3xX13xXfdxXdxX3xX90xX5cbxX2bxX41xX3xXa0xXa1xX3exX3xX6xX2bxX3xXe5xX13xX6cfxX3xX41xX5cbxX1exX3xX274xX275xX72xX3x1a0c9xX2bxX1xX72xX3xXdcxX1xXa8xXbxX72xX3xX9bxX41xX6xX3xX20xX3dxX3xXcxX8dxX36xX2bxX41xX3xX6cfxX36xXf0xX4xX72xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xX6xX1exX3xX41xXdxX6xX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX2bxX3dxX43xX125xX3xX2d6xXa8xX2bxX41xX3xX4xX1xX79exX3xXbbxX72xX3xX9bxX1xX9dxXexX3xXa0xXa1xX2bxX3xX17fxX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX41xXdxX6xX3xX5cxX36xX43xX3xX2bxX1xX1dxXexX3xXexX8dxX94xX2bxX3xXexX1xX2d1xX3xX41xXdxX19xXdxX3xXexX13cxX2bxX41xX3xX1xX40bxX2bxX41xX3xX4xX1xX242xX36xX3xX83xX3exX1exX3xX2bxX41xX36xX43xX94xX2bxX3xXexX235xX3xX17fxX3xX4xX21xX2bxX41xX3xX23xX1xX56bxX2bxX41xX3xX23xXbbxX3xX23xX2d1xXexX3xXcxXdcxX9bxXdexX125xX0xX47xXbxX12xX0xX5cxXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX8dxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX94xX2bxX3xXeexX36xX6xX2bxX170xX0xX47xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17fxXexX1xX36xX1exX83xX17fxX6xX2bxX5cxX17fxX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX1xX338xX2bxX41xX3xX90xXfdxX2bxX41xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX90xXa8xX2bxX41xX3xX5xX3exX3xX2bxX41xX28xXdxX3xX90xX105xX36xX3xX2bxX24dxX1exX3xX1exX19xXdxX3xX45xX1bexX45xX2xXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX83xXdxX2bxX1xX17fxX5xX36xX6xX2bxX47xX2bxX1xX36xX2bxX41xX17fxX5cxX3exX2bxX41xX17fxXexX1xX6xXdxX17fxX1xX6xXexX17fxX2bxX1xX6xX2bxX17fxX5cxX6xX2bxX41xX17fxX5xX3exX17fxX2bxX41xX6xXdxX17fxX5cxX6xX36xX17fxX2bxX6xX1exX17fxX1exX3exXdxX17fxX45xX1bexX45xX2xX47xX45xX1bexX1c5xX3a2xX1bfxX1c5xX125xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX41xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX47xX1exX10xX5cxXdxX6xX47xX2xX45xX1bexX47xX2bxX10xX1b9xX7xX47xX45xX2xX1bexX2xX47xX2xX1bexX1c3xX5cxX45xX2xX3a2xX1c8xX1c5xX1bfxX45xXexX3a2xX1bexX1cbxX1c3xX5xX1c7xX17fxX45xX17fxXexX1xX3exX17fxX2bxX1xXdxX17fxX23xX43xX17fxX5cxX6xX2bxX41xX17fxX1xX43xX125xX1d4xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX20xX3dxX3exX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX45xX45xX47xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5cxXdxX20xX12xX0xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX1xX338xX2bxX41xX3xX90xXfdxX2bxX41xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX90xXa8xX2bxX41xX3xX5xX3exX3xX2bxX41xX28xXdxX3xX90xX105xX36xX3xX2bxX24dxX1exX3xX1exX19xXdxX3xX45xX1bexX45xX2xXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX83xXdxX2bxX1xX17fxX5xX36xX6xX2bxX47xX2bxX1xX36xX2bxX41xX17fxX5cxX3exX2bxX41xX17fxXexX1xX6xXdxX17fxX1xX6xXexX17fxX2bxX1xX6xX2bxX17fxX5cxX6xX2bxX41xX17fxX5xX3exX17fxX2bxX41xX6xXdxX17fxX5cxX6xX36xX17fxX2bxX6xX1exX17fxX1exX3exXdxX17fxX45xX1bexX45xX2xX47xX45xX1bexX1c5xX3a2xX1bfxX1c5xX125xX1xXexX1exXaxX12xX9bxX1xX338xX2bxX41xX3xX90xXfdxX2bxX41xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX90xXa8xX2bxX41xX3xX5xX3exX3xX2bxX41xX28xXdxX3xX90xX105xX36xX3xX2bxX24dxX1exX3xX1exX19xXdxX3xX45xX1bexX45xX2xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1xX56bxX2bxX41xX3xXexXdxX2bxX3xX20xX30axX3xX1xX3exX28xXexX3xX90xXfdxX2bxX41xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX76xX6xX3xX26dxX8dxX6xX2bxX3xX20xX3dxX3xXcxX1xX35axX3xX9bxX1x1ba20xX3xX6dx178ecxX3xX90xX6xX2bxX41xX3xX41xX2dxX43xX3xX2bxX1xX338xX2bxX41xX3xX5xX3exX3xX2bxX41xX28xXdxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX4xX1xX25xX2bxX1xX3xX41xXdxX19xXdxX3xX20xX3dxX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xX18xX39fxX2bxX41xX3xXexXdxX15xX2bxX3xXexX1xX56bxX2bxX41xX3xXexXdxX2bxX3xXexX8dxX36xX43xX30axX2bxX3xXexX1xX56bxX2bxX41xX3xX2bxX31xXdxX3xX4xX1xX36xX2bxX41xX125xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5cxXdxX20xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xXc6xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX76xX6xX3xXe5xXdxX94xX2bxX3xX1xXebxXbxX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX90xX65xX3xX90xX76xX3xX90xXdxX30axX36xX3xX23xXdxX15xX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX5cxXdxX10xX1exX17fxX2bxX3exX2bxX41xX47xX1xXdxX10xXbxX17fxX36xX3exX4xX17fxX4xX6xX1exX17fxX20xX36xX17fxX23xX1xXdxX17fxX1xX6xXexX17fxX2bxX1xX6xX2bxX17fxX4xX36xX6xX17fxX5xXdxX10xX2bxX17fxX1xX3exXbxX17fxXeexX36xX3exX4xX17fxX5cxX6xX17fxX5cxX36xX17fxX5cxXdxX10xX36xX17fxX23xXdxX10xX2bxX17fxX4xX3exX17fxX1xXdxX10xX36xX17fxX5xX36xX4xX47xX45xX1bexX1bexX3a2xX1c7xX1bfxX125xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX41xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX47xX1exX10xX5cxXdxX6xX47xX2xX45xX1bexX47xX2bxX10xX1b9xX7xX47xX45xX1bexX1c5xX45xX47xX2xX1bexX1c3xX5cxX1bexX2xX1c5xX1c5xX2xX1bexX45xXexX1bfxX1c7xX1c5xX3a2xX5xX1c3xX17fxX4xX6xX1exX17fxX20xX36xX17fxX23xX1xXdxX17fxX1xX6xXexX17fxX2bxX1xX6xX2bxX125xX1d4xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX20xX3dxX3exX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX45xX45xX47xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5cxXdxX20xX12xX0xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xXc6xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX76xX6xX3xXe5xXdxX94xX2bxX3xX1xXebxXbxX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX90xX65xX3xX90xX76xX3xX90xXdxX30axX36xX3xX23xXdxX15xX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX5cxXdxX10xX1exX17fxX2bxX3exX2bxX41xX47xX1xXdxX10xXbxX17fxX36xX3exX4xX17fxX4xX6xX1exX17fxX20xX36xX17fxX23xX1xXdxX17fxX1xX6xXexX17fxX2bxX1xX6xX2bxX17fxX4xX36xX6xX17fxX5xXdxX10xX2bxX17fxX1xX3exXbxX17fxXeexX36xX3exX4xX17fxX5cxX6xX17fxX5cxX36xX17fxX5cxXdxX10xX36xX17fxX23xXdxX10xX2bxX17fxX4xX3exX17fxX1xXdxX10xX36xX17fxX5xX36xX4xX47xX45xX1bexX1bexX3a2xX1c7xX1bfxX125xX1xXexX1exXaxX12xX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xXc6xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX76xX6xX3xXe5xXdxX94xX2bxX3xX1xXebxXbxX3xXeexX36xXf0xX4xX3xX90xX65xX3xX90xX76xX3xX90xXdxX30axX36xX3xX23xXdxX15xX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX8dxX3exX2bxX41xX3xX1exXfdxXexX3xXexX1xX56bxX2bxX41xX3xX4xXa8xX3exX72xX3xXc6xX1xX76xX3xXexX242xX4xX1xX3x1a044xX43xX3xX83xX6xX2bxX3xXc6xX1xX338xX3xXexX1xX9dxXbxX3xX2d6xX2a9xX3xX6cfxX36xXf0xX4xX3xXexX2d1xX3xXdaxX26dxXc6x18a50xXc6xXdfxX72xX3xX56bxX2bxX41xX3xXdcxX10xXexX10xX8dxX3xX274xX6xX36xX8dxX10xX8dxX3xXexX36xX43xX94xX2bxX3xX83xXf0xX3xX7xX39xX3xX23xXdxX15xX2bxX3xX2bxX3dxX43xX3xX5xX3dxX3xX2d5xX4xX1xXdxX2d1xX2bxX3xXexX1x12958xX2bxX41xX3xX4xX76xX6xX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX5xX3exX28xXdxX3xX20xX3dxX3xX1xX40bxX6xX3xX1x19c7cxX2bxX3xX1exXfdxXexX3xXexX18xX39fxX2bxX41xX3xX5xX6xXdxX3xX6xX2bxX3xXexX3exX3dxX2bxX3xX1xX39fxX2bxX125xX3b3xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5cxXdxX20xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe5xXdxX94xX2bxX3xX13xXebxXbxX3xX6cfxX36xXf0xX4xX3xX23xX94xX36xX3xX41xX98xXdxX3xX9bxX41xX6xX3xX20xX3dxX3xX274xX275xX3xX41xXdxX6xX3xX1xX28xX2bxX3xX81xXcxX9d0xX1050xXcxX17fxX1bfxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX20xX4daxX2bxX41xX3xX1c8xX3xX2bxX24dxX1exXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX20xX36xX17fxX23xX1xXdxX47xX5xXdxX10xX2bxX17fxX1xX3exXbxX17fxXeexX36xX3exX4xX17fxX23xX10xX36xX17fxX41xX3exXdxX17fxX2bxX41xX6xX17fxX20xX6xX17fxX1exX43xX17fxX41xXdxX6xX17fxX1xX6xX2bxX17fxX7xXexX6xX8dxXexX17fxX1bfxX17fxXexX8dxX3exX2bxX41xX17fxX20xX3exX2bxX41xX17fxX1c8xX17fxX2bxX6xX1exX47xX2xX1c7xX1c7xX1c8xX45xX1c3xX125xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX41xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX47xX1exX10xX5cxXdxX6xX47xX2xX45xX1bexX47xX2bxX10xX1b9xX7xX47xX45xX1bexX1bfxX1c7xX47xX2xX45xX1c3xX5cxX1bexX1bexX1c8xX1bfxX45xX45xX2xXexX45xX1cbxX1c7xX1c5xX5xX2xX125xX1d4xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX28xXexX3xX2bxX1xX2dxX2bxX3xX4xX31xX3xX1xXdxX15xX36xX3xX5xX39xX4xX3xX20xX3dxX3exX3xX2bxX41xX3dxX43xX3xX45xX45xX47xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5cxXdxX20xX12xX0xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe5xXdxX94xX2bxX3xX13xXebxXbxX3xX6cfxX36xXf0xX4xX3xX23xX94xX36xX3xX41xX98xXdxX3xX9bxX41xX6xX3xX20xX3dxX3xX274xX275xX3xX41xXdxX6xX3xX1xX28xX2bxX3xX81xXcxX9d0xX1050xXcxX17fxX1bfxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX20xX4daxX2bxX41xX3xX1c8xX3xX2bxX24dxX1exXaxX3xX1xX8dxX10xX182xX9xXaxX47xX20xX36xX17fxX23xX1xXdxX47xX5xXdxX10xX2bxX17fxX1xX3exXbxX17fxXeexX36xX3exX4xX17fxX23xX10xX36xX17fxX41xX3exXdxX17fxX2bxX41xX6xX17fxX20xX6xX17fxX1exX43xX17fxX41xXdxX6xX17fxX1xX6xX2bxX17fxX7xXexX6xX8dxXexX17fxX1bfxX17fxXexX8dxX3exX2bxX41xX17fxX20xX3exX2bxX41xX17fxX1c8xX17fxX2bxX6xX1exX47xX2xX1c7xX1c7xX1c8xX45xX1c3xX125xX1xXexX1exXaxX12xXe5xXdxX94xX2bxX3xX13xXebxXbxX3xX6cfxX36xXf0xX4xX3xX23xX94xX36xX3xX41xX98xXdxX3xX9bxX41xX6xX3xX20xX3dxX3xX274xX275xX3xX41xXdxX6xX3xX1xX28xX2bxX3xX81xXcxX9d0xX1050xXcxX17fxX1bfxX3xXexX8dxX3exX2bxX41xX3xX20xX4daxX2bxX41xX3xX1c8xX3xX2bxX24dxX1exX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX8dxX3exX2bxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXe5xXdxX94xX2bxX3xX13xXebxXbxX3xX6cfxX36xXf0xX4xX3xX23xX94xX36xX3xX41xX98xXdxX3xX274xX275xX3xX20xX3dxX3xX9bxX41xX6xX3xX7xX19xX1exX3xX90xX28xXexX3xXexX1xX2a9xX6xX3xXexX1xX36xX9dxX2bxX3xX20xX30axX3xX20xXdxX15xX4xX3xX41xXdxX6xX3xX1xX28xX2bxX3xX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xXc6xX1087xXexX3xX41xXdxXa1xX1exX3xX288xX21xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1dxX2bxX3xX4xX56bxX2bxX41xX3xXc6xX1xXdxX2d1xX2bxX3xX5xX18xXebxX4xX3xX1exX19xXdxX3xXdaxX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX4xX3xX81xXcxX9d0xX1050xXcxX17fxX1bfxXdfxX3xXexX1xX94xX1exX3xX1c8xX3xX2bxX24dxX1exX125xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5cxXdxX20xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX36xX5xX12xX0xX5cxXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8dxXaxX12xX0xX47xX5cxXdxX20xX12xX0xX47xX5cxXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX3exX36xX8dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXa0xXa8xX3exX3xXcxXdxX2bxX3xXexX40bxX4xX0xX47xXbxX12