Tổng thống Trump ký sắc lệnh mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp
Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký sắc lệnh hành pháp mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp cho người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
fad6x10849x113f7x14a8bx188e2x170d0x14f70x17418x121eexX7x17361x1855ex131e0x18d8bx127b6x127efxX5x140aaxXax182dfxXcx11406x10e5ex15e58xX3xXexX1x1382dxX15xX16xX3xXcx118fdx14dacx13747xXbxX3x15adbx14406xX3xX7x13a20xX4xX3xX5x169aexX15xX1xX3xX21x155b2xX3xX1fx12179xX15xX16xX3xX16x16259xXdxX3xX1x12c38xX3xXexX1fx13cc9xX3xXexX1x13190xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX0x1920cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133c3xX10xX6x1408fxXaxX12x11f14xX16x152d2x131f8xX3x1886cxX4fxX69x134c5xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3x1001cx177e5xX3x191c5x18370xX15xX6xX5xX61xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXexX1x158f4xX15xX16xX3x15aecx14727xX7dxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xX4xX1xX7dxX3xX15xX16x17f9dx166eexXdxX3xX61x13866xX15xX3xX79xX7axX3xX8fx13e70xX3x12aeexX15xX1xX3xX1xXcexX31xX15xX16xX3xX8fxX31xXdxX3x10260x16805xXdxX3xX61xXdaxX4xX1xX3x12a75x15e84x115d2x156fexX7cx15f49xX2x1442cx119c8xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdx18afdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xXexX6xXdxX5xX7x15c4axX113xX7xX20xX21xX21xX6xX1fxX67xX3xX4xX21xX7xXf8xX61xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXax10b85xXdxX61xXexX1x11820xX3xfc8cxX2x11eacxXbx14131x13dc9xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX148xX3x14746x1589dxX2xXbxX14exX14fxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxX8fxX6xX7dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX103xX15xX4fxX15xX10xX143xX7xX4fxX15ax185eex18d39xX2xX4fxX2xX17dxX69xX61xX17dxX17dxX69xX17dxX2xX2xX2xXexX14axX2xX2xXfaxX5xX2xXf8xX15axX17dxX17dxX69xX17dxX69xX61xX7dxX15xX6xX5xX61xXexX1fxX20xX21xXbxX6xX5xX2xXfbx10d0cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxXaxX3xX143xXdxX61xXexX1xX9xXaxX14axX2xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX159xX15axX2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xX61xXdxX103xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xXexX6xXdxX5xX7xX113xX113xX7xX20xX21xX21xX6xX1fxX67xX3xX4xX21xX7xXf8xX61xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX61xXdxX103xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1fxXexXdxX4xX5xX10xXf8xXbxX1xX7dxXexX7dxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX7dxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX79xX7axX3xX7cxX7dxX15xX6xX5xX61xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxXfbxX3x17740x10484xX15xX1xX148xX3xX64x1743dxXf3x183caxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX7dxX61xX67xXaxX12xX64xX16xX66xX67xX3xX69xX4fxX69xX6cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX79xX7axX3xX7cxX7dxX15xX6xX5xX61xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXexX1xX8bxX15xX16xX3xX8fxX90xX7dxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xX4xX1xX7dxX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX61xXd3xX15xX3xX79xX7axX3xX8fxXdaxX3xXdcxX15xX1xX3xX1xXcexX31xX15xX16xX3xX8fxX31xXdxX3xXeaxXebxXdxX3xX61xXdaxX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX7cxXf8xX2xXfaxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX7dxX61xX67xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXbxX1xX39xX15xX16xX3xX103xXdx12eefxX15xX3xXcxXcx1397bxXf5xX64xX3xXexXebxXdxX3x1358exX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX7dxX15xX6cxX3xXexX1fxX7dxX15xX16xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX15xX66xX67xX6cxX3xX21xX3dxXdxX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX61xXd3xX15xX3xX79xX7axX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xX7x18d4fxX3xXeaxXcexX41xX4xX3xX15xX1x1158fxX15xX3xX24xX1xX7dxXdcxX15xX3xXexXdx103c8xX15xX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xX159xX17dxX17dxX3x10211x15bc5xX7cxX4fxXexX20x175bfxX15xXfbxXcxX1fxXdcxX3xX5xXcfxXdxX3xXbxX1xX39xX15xX16xX3xX103xXdxX397xX15xX3xX8fxX90xX7dxX3xX4xX1x135b3xX3xXexX1fxX7dxX15xX16xX3xX4xX20xX34xX4xX3xX1x18c7fxXbxX3xX8fxX90xX7dxX6cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX1xX7dxX3xX8fxXdx16113xXexX3xXeaxXd3xX67xX3xX5xX66xX3xX21xX34xXexX3xXexX1fxX7dxX15xX16xX3xX21xX34xXexX3xX5xX7dxXebxXexX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xX15xX1x17fe5xX21xX3xX1xXebxX15xX3xX4xX1xX453xX3xXexX90xX4xX3xXeaxX34xX15xX16xX3xX4x18384xX6xX3xXeaxXebxXdxX3xX61xXdaxX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX7cxXf8xX2xXfaxX6cxX3xXexX1fxX7dxX15xX16xX3xXeaxX39xX3xX4xX39xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xX24xX1xX7dxXdcxX15xX3xX15xX41xX3xX4xX497xX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX103xXdxX397xX15xX6cxX3xXexXebxX21xX3xX15xX16x11fcaxX15xX16xX3xXexX1xX20xX3xXexX1xX20xX453xX3xXexX1xX20xX453xX3xXexXdxX3f6xX15xX3xX5xXcex105adxX15xX16xX6cxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX61xXd3xX15xX3xX24xX1xX8bxX15xX16xX3xX8fxXdaxX3xXexXdaxX4xX1xX3xXexX1xX20xX3xXexX66xXdxX3xX7xXdcxX15xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX7dxX61xX67xXaxX12xXf3x1560axX15xX16xX3xXexXebxXdxX3xX4xX20xX34xX4xX3xX1xX434xXbxX3xX8fxX90xX7dxX6cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX1x17c99xX15xX16xX3xXeaxXdaxX15xX1xX148xX3xfb02x11489xXd3xX67xX3xX5xX66xX3xX7xX1axX3xXexXdxX3f6xX15xX3xX21xX66xX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX61xXd3xX15xX3xX4xX40axX15xXfbxX3xX57axXd3xX67xX3xX4xX546xX15xX16xX3xX5xX66xX3xX7xX1axX3xXexXdxX3f6xX15xX3xX1xX434xX3xX21xX20xX1axX15xXfbxX3xX405xX1axX3xXexXdxX3f6xX15xX3xX15xX66xX67xX3xX5xX66xX3xX7x193f3xX3xX24xX1xX426xX4xX1xX3xX5xX2cxX3xXeax12fa0xX3xX21xX434xXdxX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3x14d39xX20xX6xX67xX3xXexX1fxX31xX3xX5xXebxXdxX3xX5xX66xX21xX3xX103xXdxX2cxX4xXfbxX3xXf3xX1x18093xX15xX16xX3xXexX6xX3xX7xX3e2xX3xX4x17d9bxX20xX3xX5xX45xX67xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX8bxX15xX16xX3xX103xXdxX2cxX4xX3xX4xX1xX7dxX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX61xXd3xX15xX3xX79xX7axX3xX103xX66xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX5xXebxXdxX3xX15xXdxX3f6xX21xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX7dxX3xX15xX16xXcexXcfxXdxX3xX5xX6xX7dxX3xXeaxX34xX15xX16xXfbx10467xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX7dxX61xX67xXaxX12xX64xX16xX7dxX66xXdxX3xX1fxX6xX6cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX546xX15xX16xX3xX4xX6xX21xX3xX24xX453xXexX3xX15xX453xX20xX3xX8bxX15xX16xX3xXexX90xXdxX3xXeaxX28xX4xX3xX4x123f0xX3xX8bxX15xX16xX3xX7xX3e2xX3xX4xX28xXexX3xX16xXdxXdcxX21xX3xX5xXd3xX20xX3xX61xX66xXdxX3xXexX1xX20xX453xX3xXexXdxX3f6xX15xX3xX5xXcexX500xX15xX16xXfbxfea5xX20xX67xX453xXexX3xXeaxXdaxX15xX1xX3xX24xX25xX3xX21xX34xXexX3xX5xX7dxXebxXexX3xX4xX90xX4xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xXeaxXcexX41xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXeaxXcexX6xX3xX1fxX6xX3xX7xX6xX20xX3xX24xX1xXdxX3xX64xX1xX66xX3xXcxX1fxX28xX15xX16xX3xX103xX66xX3xXeaxXdcxX15xX16xX3xX7cxXd3xX15xX3xX4xX1xX497xX3xX24xX1xX8bxX15xX16xX3xXeaxXebxXexX3xXeaxXcexX41xX4xX3xXexX1x15ee9xX6xX3xXexX1xX20xX3ebxX15xX3xXeaxX1axXdxX3xX103x15fcaxXdxX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xX21xX74dxXdxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX103xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX397xX15xX3xX5e0xX20xX6xX15xX148xX0xX4fxX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf8xXexX1xX20xX21xX8fxXf8xX6xX15xX61xXf8xX7xX6xXbxX7dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX7axX3xXex19472xX15xX16xX3xX4xXcexXcfxX15xX16xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xX103xXdxX397xX15xX3xX5xXdxX397xX15xX3xX8fxX6xX15xX16xX3xXexX74dxXdxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX1axX3xXeaxX5d4xX3xXeaxX1axXdxX3xXbxX1xX39xX3xX8fxXebxX7dxX3xX5xX5c8xX4xXaxX3xX1xX1fxX10x19227xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX21xXf8xX15xX7dxX15xX16xX4fxX21xX67xXf8xXexX6xX15xX16xXf8xX4xX20xX7dxX15xX16xXf8xX15xX1xX6xX15xXf8xX103xXdxX10xX15xXf8xX5xXdxX10xX15xXf8xX8fxX6xX15xX16xXf8xXexX7dxXdxXf8xX4xX6xX4xXf8xXexX1xX6xX15xX1xXf8xXbxX1xX7dxXf8xX61xX10xXf8xX61xX7dxXdxXf8xXbxX1xX7dxXf8xX8fxX6xX7dxXf8xX5xX20xX4xX4fxX2xXfaxX14axX15axX17exX2xXfbxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4fxX21xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX15axX17dxX4fxX15xX10xX143xX7xX4fxX15axX17dxX17exX17dxX4fxX2xX15axX69xX61xX159xX2xX159xX17dxX69xX17exX14axXexX17exX17exX17dx18d6dxX5xX2xXfbxX1a9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX103xX12xX0xX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX7axX3xXexX7cbxX15xX16xX3xX4xXcexXcfxX15xX16xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xX103xXdxX397xX15xX3xX5xXdxX397xX15xX3xX8fxX6xX15xX16xX3xXexX74dxXdxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX1axX3xXeaxX5d4xX3xXeaxX1axXdxX3xXbxX1xX39xX3xX8fxXebxX7dxX3xX5xX5c8xX4xXaxX3xX1xX1fxX10xX812xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX21xXf8xX15xX7dxX15xX16xX4fxX21xX67xXf8xXexX6xX15xX16xXf8xX4xX20xX7dxX15xX16xXf8xX15xX1xX6xX15xXf8xX103xXdxX10xX15xXf8xX5xXdxX10xX15xXf8xX8fxX6xX15xX16xXf8xXexX7dxXdxXf8xX4xX6xX4xXf8xXexX1xX6xX15xX1xXf8xXbxX1xX7dxXf8xX61xX10xXf8xX61xX7dxXdxXf8xXbxX1xX7dxXf8xX8fxX6xX7dxXf8xX5xX20xX4xX4fxX2xXfaxX14axX15axX17exX2xXfbxX1xXexX21xXaxX12xX79xX7axX3xXexX7cbxX15xX16xX3xX4xXcexXcfxX15xX16xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xX103xXdxX397xX15xX3xX5xXdxX397xX15xX3xX8fxX6xX15xX16xX3xXexX74dxXdxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX1axX3xXeaxX5d4xX3xXeaxX1axXdxX3xXbxX1xX39xX3xX8fxXebxX7dxX3xX5xX5c8xX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2c5xX34xX3xXcxXcexX3x15143xX1xX90xXbxX3xX79xX7axX3xX4xX1xX7dxX3xX8fxXdxX453xXexX3xX7xX3e2xX3xX4xX6a1xX3xX1xX66xX15xX16xX3xX4xX1x101acxX4xX3xX7xX7axX3xX5e0xX20xX6xX15xX3xXexX1xX5c8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX90xXbxX3xX5xX20xX3ebxXexX3xXexX74dxXdxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX1axX3xXf3xX5xX10xX103xX10xX5xX6xX15xX61xX6cxX3xX79xXdxX5xX143xX6xX20xX24xX10xX10xX3xX103xX66xX3xX7cxX10xXexX1fxX7dxXdxXexX3xXeaxX5d4xX3xX14exX6a1xX3xX5xX25xX3xX4xX90xX4xX3xX103xXa3cxX3xXbxX1xXebxX21xX3xXexX34xXdxX3xX8fxXebxX7dxX3xX5xX5c8xX4xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c5xX40axX20xX3xX4xX6a1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX79xX7axX148xX3x13b77xX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXeaxXcexX500xX15xX16xX3xXeaxX40axX20xX3xX103xX74dxXdxX3xX579xXexX14xX3xX1xX41xXbxX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX604xX4xX652xXaxX3xX1xX1fxX10xX812xX9xXaxX4fxX5e0xX20xX7dxX4xXf8xXexX10xX4fxX8fxX6xX20xXf8xX4xX20xXf8xXexX7dxX15xX16xXf8xXexX1xX7dxX15xX16xXf8xX21xX67xXf8xX7dxX15xX16xXf8xXexX1fxX20xX21xXbxXf8xX61xX20xX7dxX15xX16xXf8xX61xX6xX20xXf8xX103xX7dxXdxXf8xXexX7dxXf8xX1xX7dxXbxXf8xXexX1xX6xX4xX1xXf8xXexX1xX20xX4xX4fxX2xXfaxX14axX17dxX17dxX2xXfbxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4fxX21xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX15axX17dxX4fxX15xX10xX143xX7xX4fxX15axX17dxX15axXfaxX4fxX2xX17dxX14cxX61xX17dxX2xX17exX17dxXfaxX17dxX2xXexX15axX17dxX69xX14cxX5xX2xXfbxX1a9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX103xX12xX0xX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c5xX40axX20xX3xX4xX6a1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX79xX7axX148xX3xXae0xX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXeaxXcexX500xX15xX16xX3xXeaxX40axX20xX3xX103xX74dxXdxX3xX579xXexX14xX3xX1xX41xXbxX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX604xX4xX652xXaxX3xX1xX1fxX10xX812xX9xXaxX4fxX5e0xX20xX7dxX4xXf8xXexX10xX4fxX8fxX6xX20xXf8xX4xX20xXf8xXexX7dxX15xX16xXf8xXexX1xX7dxX15xX16xXf8xX21xX67xXf8xX7dxX15xX16xXf8xXexX1fxX20xX21xXbxXf8xX61xX20xX7dxX15xX16xXf8xX61xX6xX20xXf8xX103xX7dxXdxXf8xXexX7dxXf8xX1xX7dxXbxXf8xXexX1xX6xX4xX1xXf8xXexX1xX20xX4xX4fxX2xXfaxX14axX17dxX17dxX2xXfbxX1xXexX21xXaxX12xX2c5xX40axX20xX3xX4xX6a1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX79xX7axX148xX3xXae0xX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXeaxXcexX500xX15xX16xX3xXeaxX40axX20xX3xX103xX74dxXdxX3xX579xXexX14xX3xX1xX41xXbxX3xXexX1xX90xX4xX1xX3xXexX1xX604xX4xX652xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXexXcfxX3xXa1exX7dxX5xXdxXexXdxX4xX7dxX3xX2bexX79xX7axX2c7xX6cxX3xX16xXdxX6xXdxX3xXeaxX7dxXebxX15xX3xX15xXcexX74dxX4xX3xX1fxX5f9xXexX3xXexX1fxX7dxX15xX16xX3xX4xX20xX34xX4xX3xXeaxX20xX6xX3xX103xX66xX7dxX3xX64xX1xX66xX3xXcxX1fxX28xX15xX16xX3xXeax19419xX3xXeaxX453xX15xXfbxX3xX64xX1x13bd5xX15xX16xX3xX5e0xX20xX67xX453xXexX3xXeaxXdaxX15xX1xX3xX5e0xX20xX6xX15xX3xXexX1fxX434xX15xX16xX3xX15xX16xX6xX67xX3xXexX4e7xX3xX8fxXd3xX67xX3xX16xXdxXcfxX3xX4xX1xX7dxX3xXexX74dxXdxX3xX64xX16xX66xX67xX3x1095axX6xX7dxX3xXeaxX34xX15xX16xX3xX79xX7axX3xX2bexXexX1xX604xX3xX1xX6xXdxX3xXeaxX40axX20xX3xXexXdxX397xX15xX3xX4xX497xX6xX3xXexX1xX90xX15xX16xX3xXfaxX2c7xX3xX7xX3e2xX3xXeax16a02xXexX3xX15xX3f6xX15xX3xX21xX39xX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX3xX8fxX604xX4xX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX3f6xX15xX3xX24xXdxX15xX1xX3xXexX453xX3xX79xX7axX3xX103xX66xX7dxX3xXexX1xX90xX15xX16xX3xX2xX17dxX3xXexX74dxXdxX3xXexX1fxXcexX74dxX4xX3xX4xXdcxX3xX24xX1xXdxX3xX4xX6a1xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX39xX3xXexX1xX5d4xX3xXeaxXcexX6xX3xX1fxX6xX3xX5e0xX20xX67xX453xXexX3xXeaxXdaxX15xX1xX3xX4xX20xX1axXdxX3xX4x193e4xX15xX16xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c5xX6xX15xX16xX3xXf3xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xX3xX24xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xX5e0xX20xX67xX3f6xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxXaxX3xX1xX1fxX10xX812xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX21xXf8xX15xX7dxX15xX16xX4fxX8fxX6xX15xX16xXf8xX4xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xXf8xX24xXdxX10xX15xXf8xX4xX1xXdxX15xX1xXf8xX5e0xX20xX67xX10xX15xXf8xXexX7dxX15xX16xXf8xXexX1xX7dxX15xX16xXf8xXexX1fxX20xX21xXbxX4fxX2xXfaxX14cxX2xX15axX17exXfbxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4fxX21xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX15axX17dxX4fxX15xX10xX143xX7xX4fxX15axX17dxX15axX8a1xX4fxX2xX17dxX69xX61xX14cxX2xX2xX2xX159xX17exX69xXexX69xX17dxX8a1xX17dxX5xX2xX17dxXf8xX61xX7dxX143xX15xX5xX7dxX6xX61xXf8xX2xXf8xX2xX14cxXfaxX159xX17exX14cxX17dxX2xX159xXfbxX1a9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX5xX2cxX15xX1xX3xX21xX31xX3xX1fxX34xX15xX16xX3xX16xX39xXdxX3xX1xX3dxX3xXexX1fxX41xX3xXexX1xX45xXexX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX103xX12xX0xX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c5xX6xX15xX16xX3xXf3xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xX3xX24xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xX5e0xX20xX67xX3f6xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxXaxX3xX1xX1fxX10xX812xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX21xXf8xX15xX7dxX15xX16xX4fxX8fxX6xX15xX16xXf8xX4xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xXf8xX24xXdxX10xX15xXf8xX4xX1xXdxX15xX1xXf8xX5e0xX20xX67xX10xX15xXf8xXexX7dxX15xX16xXf8xXexX1xX7dxX15xX16xXf8xXexX1fxX20xX21xXbxX4fxX2xXfaxX14cxX2xX15axX17exXfbxX1xXexX21xXaxX12xX2c5xX6xX15xX16xX3xXf3xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xX3xX24xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xX5e0xX20xX67xX3f6xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1fxX7dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2c5xX6xX15xX16xX3xXf3xX6xX5xXdxX812xX7dxX1fxX15xXdxX6xX3xXeaxX2cxX3xXeaxX500xX15xX3xX24xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xX5e0xX20xX67xX3f6xX15xX3xX5xXdxX397xX15xX3xX8fxX6xX15xX16xX3xX103x1131cxX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xX7xX90xX4xX1xX3xX8fxX20xX34xX4xX3xX1xX66xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX106exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX103xXdxX397xX15xX3xX5e0xX20xX1axX4xX3xXexX453xX3xX1fxXcfxXdxX3xX79xX7axX3xX15xX453xX20xX3xX4xX90xX4xX3xXexX1fxXcexXcfxX15xX16xX3xX4xX1x13409xX3xXexX14xX3xX4xX1xX604xX4xX3xX1xX434xX4xX3xXexX1fxX5c8xX4xX3xXexX20xX67xX453xX15xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX20xX5xX12xX0xX61xXdxX103xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX405xX7dxX20xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXf5xXdxX10xXexX15xX6xX21x17bd4xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX103xX12