Giá xăng giảm từ 15h00 chiều nay
Giá xăng E5RON92 giảm 377 đồng/lít và Xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S tăng 26 đồng/lít...
3313x659fx3385x9edfx5af4x8159x5fefx5dd3x3c7dxX7xa678x340dxaf95x5acax8337x7da1xX5x8b5bxXax647ax7ecbxXdx685dxX3xa10ax3589x5883x7d66xX3xX1axXdx50dbx4dd8xX3xXexa2baxX3xX2x9085xX1xa22bxX27xX3xX4xX1xXdx3f5fx52cdxX3xX19xX6x332cxX0x5adaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c4exX10xX6x98ffxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3x4e56xX25x3534xa45ex9064x55ffx5eedxX3xX1axXdxX1exX1fxX3xaa1axb34axX60xX3x5411x6c0axX19xX1axX34xX5x78f1xXexX3x3b5ex3d4dxX3x8bbcxX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25x9a26x8858xX7axX7axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5fxX2x766bxX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexa2b4xX3xX1axXdxX15xX3xX46x967cxX2exX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX27x9d3dxX27xX25x52c1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX58xX85xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexXa1xXa1xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx649ax94fexX46xX32xXaxX12x4886xXdx359dxX19xX3xXc8x7ce6xX3xa7c9x8841xX19xX1axX3xXcxX1x5753x7f78xX19xX1axX3xX79xX3xXcxX6dxXdxX3xX4xX1xX69xX19xX1xX3xX1fx86faxXdxX3xX4x91b2xX3xXexX1xXd7xX19xX1axX3x514exX15xXc9xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1x4a2axX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xXfbxX15xX19xX3xX5x4cdbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX15xXbxX3xX46x4198xX19xX1axX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX19xX1axX6dxX32xX3xX2xX34x5dafxX34xX58xX27xX2xX57xXa1xX3xXcxX1xX10xXc9xX3xX63xXf3xX8fxX3xXcexXdxXd0xX19xX3xXc8xXd4xX3x95e0xX2exX32x874exXexX3xX63x8cc6xX19xX1xX3xXex776fxX69xX4xX1xX3xX5x6355xXbxX3x5a69xX2ex4725xX3xXc8x5c07xX19xX1xX3x8b2fxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX63x7bd4xXdxX3xX6cxXefxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3x7014xX3xX1fx6e30xX4xX3xX2xX27xX27xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXex6c69xX3xXexX15bxX69xX4xX1xX3xX5xX161xXbxX3xX164xX2exX166xX3xXc8xX169xX19xX1xX3xX16dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX63xX17exXdxX3xX6cxXefxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1fx80d9xXexX3xX1xX6dxX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX3xX6cxX6dxX3xX4xX15xX4xX3xX5xXc9x4ac3xXdxX3xX46xX96xX2exX3xX192xX3xX1fxX195xX4xX3xX25xX27xX27xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX3xX6cxX6dxX3xad32xX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX7x937fxX3xX46xX122xX19xX1axX3xX164xX2exX166xX3xXc8xX169xX19xX1xX3xX16dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXc9xX46xX32xXaxX12xXa4xX6xX2exX3xX20axX1xXdxX3xXexX1x4a38xX4xX3xX1xXdx4027xX19xX3xX6cxXdxX259xX4xX3xXexX15bxX69xX4xX1xX3xX5xX161xXbxX3xX164xX2exX166xX3xXc8xX169xX19xX1xX3xX16dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX7x58c3xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5fxX60xX60xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX6fxX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX79xX7axX7axX7axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5fxX2xX85xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3x5f47xX96xX2exX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX27xXa1xX27xX25xXa4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX58xX85xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX2cexX96xX2exX3xX1x7545xX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX60xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX2cexX96xX2exX3xX1fxX6x944cxX2exXexX3xX2xX136xX27xXd6xXa4xXcxX3xX5fxXa1xX25xXa4xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX25xX5fxX3xX63xX64xX19xX1axX34xX20axX1axXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX15bxX1axXdxX19x7e22xX3xX58xXbxX17xX3xX6xX2exXexXc9xX1a4xXaxX12xX0xXexXfbxXc9xX46xX32xX12xX0xXexX15bxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1fxX7xX79xXbxX1xXc9xXexXc9xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax8f37xXdxX46xXexX1xX348xX3xX85xX2xX25xXbxX17xX1a4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX348xX3x7ca3xX2xX27xXbxX17xX1a4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xX3xX1xX169xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX348xX34xX34xXdxXa1xXfbxX6xXc9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa1xX6cxX19xX34xX19xX10xX382xX7xX34xX2xX57xX5fxX27xX34xX2xX5fxX398xX46xX398xX2xX25xX398xX136xX58xX2xXexX136xX57xX58xX25xX136xX5xX27xXa1x9e0cxXbxX1ax6cecxX15bxX9xX85xX60xX398xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX46xX6xXexX6xX79xXbxX1xXc9xXexXc9xX79xXc9xX15bxXdxX1axXdxX19xX6xX5xX79xX7xX15bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX348xX34xX34xXdxX1fxX6xX1axX10xX7xXa1xX6cxXc9xX6cxXa1xX6cxX19xX34xX2exXbxX5xXc9xX6xX46xX10xX46xX34xX10xX46xX60xXbxXdxX19xX5xX5xX25xX398xX4xX15bxXfbxX60x3920xX1axX1fxX2exX1fxX310xX382xX34xX58xX27xX2xX57x95aexX27xX136xX48dxX27xX2xX34xX1axXdxX6xX17xX6xX19xX1axX48dxX32xX481xX17xX2exXa1xX409xXbxX1axXaxX3xX46xX6xXexX6xX79xX46xX10xX7xX4xX9xXaxXa4xX6xX2exX3xX58xX3xX5xX96xX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXexXdxX152xXbxX3xXexX15bxXc9xX19xX1axX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX60xX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX63x3e54xX3xX4xXf3xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX19xX1axX6dxX32xX3xX63xX96xX2exX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX136xXa1xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX15bxX12xX0xXexX15bxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxXc9xX19xXaxX12xXa4xX6xX2exX3xX58xX3xX5xX96xX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXexXdxX152xXbxX3xXexX15bxXc9xX19xX1axX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX60xX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX63xX4e3xX3xX4xXf3xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX19xX1axX6dxX32xX3xX63xX96xX2exX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX136xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX15bxX12xX0xX34xXexXfbxXc9xX46xX32xX12xX0xX34xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXc9xX46xX32xXaxX12xXa4xX6xX2exX3xX20axX1xXdxX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX8fxX3xX1axXdxX15xX3xXfbxX15xX19xX3xX4xX15xX4xX3xX1fxX1d6xXexX3xX1xX6dxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xXexXdxXd0xX2exX3xX46x922fxX19xX1axX3xXbxX1xX16dxX3xXfbxXdxX152xX19xX3xXexX15bxXd0xX19xX3xXexX1xX156xX3xXexX15bxXddx974fxX19xX1axX3xX63xX17exXdxX3xX6cxXefxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX20axX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX6xXc9xX3xX1xXdexX19xX3xX2xX57xXa1xX57xX27xX58xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX79xX7axX7axX7axX3xX20axX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX6xXc9xX3xX1xXdexX19xX3xX58xX27xXa1xX57xX2xX57xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX2cexX96xX2exX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX27xXa1xX27xX25xXa4xX3xX20axX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX6xXc9xX3xX1xXdexX19xX3xX2xX60xXa1xX27xX58xX5fxX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX46xX96xX2exX3xX1xX2f6xX6xX3xX20axX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX6xXc9xX3xX1xXdexX19xX3xX2xX25xXa1xX57xX85xX85xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX46xX96xX2exX3xX1fxX6xX310xX2exXexX3xX2xX136xX27xXd6xXa4xXcxX3xX5fxXa1xX25xXa4xX3xX20axX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX6xXc9xX3xX1xXdexX19xX3xX2xX25xXa1xX57xX58xX60xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX20axX1axXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXc9xX46xX32xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXc8xXd4xX8fxX3xXfbxX169xX19xX1xX3xX14fxX2ex8301xX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX6dxX19xX1xX3xXbxX1x8267xX1fxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xXexX1xX152xX3xX1axXdxXefxXdxX3xXexX15bxXc9xX19xX1axX3xX2xX25xX3xX19xX1axX6dxX32xX3xXexX15bxXddxXefxX4xX3xX20ax4545xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX1xX6dxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX19xX1axX6dxX32xX3xX2xX34xX136xX3xX7xX6xX2exX3xX20axX1xXdxX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX192xX3xX19xX215xX6xX3xX63xX96xX2exX3xX20axX75exX3xXexX69xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX8fxX3xX63xX152xX19xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX63xXc9xX1edxX19xX3xX4xX2exX17exXdxX3xX20axX75exX3xX63xX4e3xX3xX4xXf3xX3xX17xX2exX3xX1xXddxXefxX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX15bxX192xX3xX5xX1edxXdxX3xX60xX27xX8fxX27xX58xX136xX3x6854xXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX46xX5f2xX19xX1axX3xX63x4cd6xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX152xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3x5ec7xX1axXdxX1exX1fxX3xX58xX8fxX27xX136xX2xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX8fxX3xXexXddxXdexX19xX1axX3xX63xXddxXdexX19xX1axX3xX79xX58xX8fxX136xX136xX85x5151xX3xX7xXc9xX3xX6cxXefxXdxX3xX20axX75exX3xXexX15bxXddxXefxX4x8d2bxX1a4xX3xX60xX58xX8fxX136xX57xX57xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX3xX80fxX1axXdxX1exX1fxX3xX2xX8fxX85xX27xX398xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX8fxX3xXexXddxXdexX19xX1axX3xX63xXddxXdexX19xX1axX3xX79xX58xX8fxX2xX25xX58xX838xX3xX7xXc9xX3xX6cxXefxXdxX3xX20axX75exX3xXexX15bxXddxXefxX4xX849xX1a4xX3xX60xX136xX8fxX2xX2xX398xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX27xXa1xX27xX25xXa4xX3xX80fxXexX18xX19xX1axX3xX27xX8fxX2xX136xX57xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX8fxX3xXexXddxXdexX19xX1axX3xX63xXddxXdexX19xX1axX3x6034xX27xX8fxX58xX398xX58xX838xX3xX7xXc9xX3xX6cxXefxXdxX3xX20axX75exX3xXexX15bxXddxXefxX4xX849xX1a4xX3xX60xX136xX8fxX5fxX136xX57xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX1xX2f6xX6xX3xX80fxXexX18xX19xX1axX3xX27xX8fxX27xX60xX5fxX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX1xX5f2xX19xX1axX8fxX3xXexXddxXdexX19xX1axX3xX63xXddxXdexX19xX1axX3xX8eaxX27xX8fxX27xX57xX5fxX838xX3xX7xXc9xX3xX6cxXefxXdxX3xX20axX75exX3xXexX15bxXddxXefxX4xX849xX1a4xX3xX398xX58xX57xX8fxX27xX60xX136xX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXex7a92xX19xX3xX46xX96xX2exX3xX1fxX6xX310xX2exXexX3xX2xX136xX27xXd6xXa4xXcxX3xX5fxXa1xX25xXa4xX3xX80fxX1axXdxX1exX1fxX3xX2xX8fxX136xX2xX5fxX3xX7ddxXa4xX2cexX34xXexX967xX19xX8fxX3xXexXddxXdexX19xX1axX3xX63xXddxXdexX19xX1axX3xX79xX27xX8fxX398xX58xX2xX838xX3xX7xXc9xX3xX6cxXefxXdxX3xX20axX75exX3xXexX15bxXddxXefxX4xX849xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXc9xX46xX32xXaxX12x5ad4xX7f8xX3xXfbxX1exXc9xX3xX63xX1exX1fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xXexX15bxXc9xX19xX1axX3xX19xXddxXefxX4xX3xX4xXf3xX3xX7xX254xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX3xXbxX1xX5f2xX3xX1x897cxXbxX3xX6cxXefxXdxX3xX17xX2exX3xX1xXddxXefxX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX156xX3xXexX15bxXddxX60bxX19xX1axX3xXexX1xX152xX3xX1axXdxXefxXdxX8fxX3xX63xX64xX19xX1axX3xXexX1xX60bxXdxX3xXfbxX1exXc9xX3xX63xX1exX1fxX3xX6cxXdxX259xX4xX3xX46xX2exX32xX3xXexX15bxX169xX3xX164xX2exX166xX3xXc8xX169xX19xX1xX3xX16dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX63xX7f8xX3xX4xXf3xX3xX46xXddxX3xX63xX156xX6xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX1xX6dxX19xX1xX3xXfbxX169xX19xX1xX3xX16dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX4xX2exX17exXdxX3xX19xX18xX1fxX3xXexX15bxXddxXefxX4xX3xXexX169xX19xX1xX3xX1xX169xX19xX1xX3xX63xX156xX6xX3xX4xX1xX69xX19xX1xX3xXexX15bxX156xX3xXexX15bxXd0xX19xX3xXexX1xX156xX3xXexX15bxXddxX60bxX19xX1axX3xXexX1xX152xX3xX1axXdxXefxXdxX3xX6cx33f2xX19xX3xX63xX6xX19xX1axX3xXexXdxX2dxX1fxX3xX734xX19xX3xX19xX1xXdxX2dxX2exX3xX32xX152xX2exX3xXexX17exX3xXfbxX967xXexX3xX16dxX19xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXc9xX46xX32xXaxX12xXc8xXd0xX19xX3xX4xX1edxX19xX1xX3xX63xXf3xX8fxX3xX19xX1x89d2xX1fxX3xXexXdxX152xXbxX3xXexX122xX4xX3xXexX1xX254xX4xX3xX1xXdxX259xX19xX3xX1fxX122xX4xX3xXexXdxXd0xX2exX3xX20axX1xX2exX32xX152xX19xX3xX20axX1xX69xX4xX1xX3xX7xX215xX3xX46xX122xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xa937xX4xX8fxX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXc8xXd4xX3xXd6xXd7xX19xX1axX3xXcxX1xXddxXdexX19xX1axX3xX79xX3xXcxX6dxXdxX3xX4xX1xX69xX19xX1xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX1xX6dxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xXfbxX1exXc9xX3xX63xX1exX1fxX3xX1axXdx7258xX3xX1fxX195xX4xX3xX4xX1xXd0xX19xX1xX3xX5xX259xX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xXbxX1xX5f2xX3xX1xXa08xXbxX3xX1axXdxXb9axX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX6cxX6dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX20axX1xXc9xX15xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xXa1xX34xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xX46xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xX15bxX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXd0xX19xX3xX14fxX2exX6xX19xX348xX0xX34xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX79xXexX1xX2exX1fxXfbxX79xX6xX19xX46xX79xX7xX6xXbxXc9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xXexX22xX3xX2xX60xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xXexX6xX19xX1axX79xX1fxX6xX19xX1xX79xXexX2exX79xX2xX60xX1xX79xX4xX1xXdxX10xX2exX79xX19xX6xX32xX34xX2xX60xX85xX27xX5fxX25xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX34xX1fxX10xX46xXdxX6xX34xX2xX58xX27xX34xX19xX10xX382xX7xX34xX2xX57xX58xX136xX34xX2xX27xX136xX46xX5fxX2xX60xX58xX60xX5fxX2xXexX58xX25xX2xX85xX5xX85xX79xX17xX6xX19xX1axX79xX46xX6xX2exX79xX2xX25xX398xX85xX5fxX2xX60xX2xX2xX85xX57xXa1xX409xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xXexX22xX3xX2xX60xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xXexX6xX19xX1axX79xX1fxX6xX19xX1xX79xXexX2exX79xX2xX60xX1xX79xX4xX1xXdxX10xX2exX79xX19xX6xX32xX34xX2xX60xX85xX27xX5fxX25xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xXexX22xX3xX2xX60xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12x4d51x402fxXdxX3xX5xX69xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX3xX54xX55xX56xX3xX57xX58xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1xXdexX19xX3xX85xX27xX27xX3xX63xX64xX19xX1axX8fxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX3xX57xX25xX3xXexX1xXd0xX1fxX3xX60xX2xX136xX3xX63xX64xX19xX1axX3xX7xX6xX2exX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xXexX22xX3xX2xX60xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xX3xX80fxX2xX60xX34xX60xX849xXa1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX6cxX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX8fxX3xX46xX96xX2exX3xX63xX64xX19xX1axX3xX5xXc9xX1edxXexX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xX5xX96xX19xX3xXexX1xX195xX3xX5fxX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXexXdxX152xXbxXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xX46xX6xX2exX79xX46xXc9xX19xX1axX79xX5xXc9xX6xXexX79xX1axXdxX6xX1fxX79xX1fxX6xX19xX1xX79xX5xX6xX19xX79xXexX1xX2exX79xX5fxX79xX5xXdxX10xX19xX79xXexXdxX10xXbxX34xX2xX60xX398xX5fxX57xX398xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX34xX1fxX10xX46xXdxX6xX34xX2xX58xX27xX34xX19xX10xX382xX7xX34xX2xX57xX58xX398xX34xX2xX27xX85xX46xX2xX2xX25xX58xX60xX58xX27xXexX58xX85xX60xX398xX60xX5xX27xXa1xX409xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX8fxX3xX46xX96xX2exX3xX63xX64xX19xX1axX3xX5xXc9xX1edxXexX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xX5xX96xX19xX3xXexX1xX195xX3xX5fxX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXexXdxX152xXbxXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xX46xX6xX2exX79xX46xXc9xX19xX1axX79xX5xXc9xX6xXexX79xX1axXdxX6xX1fxX79xX1fxX6xX19xX1xX79xX5xX6xX19xX79xXexX1xX2exX79xX5fxX79xX5xXdxX10xX19xX79xXexXdxX10xXbxX34xX2xX60xX398xX5fxX57xX398xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX8fxX3xX46xX96xX2exX3xX63xX64xX19xX1axX3xX5xXc9xX1edxXexX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX1fxX1edxX19xX1xX3xX5xX96xX19xX3xXexX1xX195xX3xX5fxX3xX5xXdxXd0xX19xX3xXexXdxX152xXbxX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xXcxX22xX3xX2xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xX3xX80fxX2xX60xX34xX85xX849xX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX57xX136xX85xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX8fxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX2xXa1xX27xX136xX25xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX1a4xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX1fxX1d6xXexX3xX1xX6dxX19xX1axX3xX46xX96xX2exX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX58xX5fxX57xX3xX79xX3xX60xX5fxX60xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX34xX20axX1axXa1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX6cxX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX152xXbxX3xXexX122xX4xX3xX63xXdxX3xX17xX2exX17exX19xX1axX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX4x6cbfxX19xX3xX58xX27xXa1xX58xX2xX57xX3xX63xX64xX19xX1axX3xX1fxXdf7xXdxX3xX5xX69xXexXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xXexXdxX10xXbxX79xXexX2exX4xX79xX46xXdxX79xX17xX2exXc9xX19xX1axX79xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xX10xX25xX79xX15bxXc9xX19xX57xX58xX79xX4xXc9xX19xX79xX58xX27xX79xX58xX2xX57xX79xX46xXc9xX19xX1axX79xX1fxXc9xXdxX79xX5xXdxXexX34xX2xX60xX5fxX25xX57xX60xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX34xX1fxX10xX46xXdxX6xX34xX2xX58xX27xX34xX19xX10xX382xX7xX34xX2xX57xX58xX2xX34xX2xX5fxX398xX46xX85xX2xX60xX27xX5fxX25xX58xXexX5fxX57xX85xX60xX136xX5xX27xXa1xX409xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX2xX25xX1xX27xX27xX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX6xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX152xXbxX3xXexX122xX4xX3xX63xXdxX3xX17xX2exX17exX19xX1axX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX1147xX19xX3xX58xX27xXa1xX58xX2xX57xX3xX63xX64xX19xX1axX3xX1fxXdf7xXdxX3xX5xX69xXexXaxX3xX1xX15bxX10xX481xX9xXaxX34xXexX1xX2exXc9xX19xX1axX79xX1fxX6xXdxX79xX46xXdxX4xX1xX79xX6cxX2exX34xXexXdxX10xXbxX79xXexX2exX4xX79xX46xXdxX79xX17xX2exXc9xX19xX1axX79xX1axXdxX6xX79xX17xX6xX19xX1axX79xX10xX25xX79xX15bxXc9xX19xX57xX58xX79xX4xXc9xX19xX79xX58xX27xX79xX58xX2xX57xX79xX46xXc9xX19xX1axX79xX1fxXc9xXdxX79xX5xXdxXexX34xX2xX60xX5fxX25xX57xX60xXa1xX1xXexX1fxXaxX12xXcxXdxX152xXbxX3xXexX122xX4xX3xX63xXdxX3xX17xX2exX17exX19xX1axX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX1147xX19xX3xX58xX27xXa1xX58xX2xX57xX3xX63xX64xX19xX1axX3xX1fxXdf7xXdxX3xX5xX69xXexX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX15bxXc9xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xXcxX22xX3xX2xX25xX3xX1axXdxX60bxX3xX4xX1xXdxX2dxX2exX3xX19xX1axX6dxX32xX3xX2xX34xX85xX8fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX152xXbxX3xXexX122xX4xX3xX63xXdxX3xX17xX2exX17exX19xX1axX8fxX3xX6cxXefxXdxX3xX1fxX195xX4xX3xX63xXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX106xX19xX1xX3xX4x7157xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX25xX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX5xX6dxX3xX58xX85xX57xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexX8fxX3xXexX15bxXc9xX19xX1axX3xX20axX1xXdxX3xX1fxX1d6xXexX3xX1xX6dxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX25xX79xX7axX7axX7axX3xX4x5513xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5fxX136xX27xX3xX63xX64xX19xX1axX34xX5xX69xXexXa1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX6cxX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX34xX2exX5xX12xX0xX46xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15bxXaxX12xX0xX34xX46xXdxX6cxX12xX0xX34xX46xXdxX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXc9xX2exX15bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xac79xX55xX1424xX0xX34xXbxX12