Giá xăng giảm sau 8 kỳ điều chỉnh liên tiếp?
Giá xăng ngày 11/9 dự kiến giảm theo xu hướng của giá thế giới. Theo tính toán, xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 230 đồng/lít, xuống mức xấp xỉ 14.200 đồng/lít.
b09cxde83x10811x10245x12224xc8c8x12309x100aax119a3xX7xffa9xdcecxd2f5xb3bfxdaddxe4e5xX5xc371xXaxde16x133e0xXdx116c1xX3x129d9x131ebxf2acx10c3dxX3xX1axXdx13412xc617xX3xX7xX6x10f44xX3xd86exX3xce31x119a5xX3x132fbxXdxffb9xX23xX3xX4xX1xe017xX19xX1xX3xX5xXdxbffexX19xX3xXexXdxc25dxXbxe37cxX0x10ec5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb889xX10xX6x1102exXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axbc2bxd9c0xX3xX2xX2xX40xb757xX3xX52xcf00xX3xX27xXdxX3cxX19xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXexX1xX10xcd7fxX3xX17xX23xX3xX1xff33x11a2dxX19xX1axX3xX4xfe2dxX6xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX3cxX3xX1axXdxX7fxXdx13689xX3xXcxX1xX10xX78xX3xXex108abxX19xX1xX3xXexX78xX15xX19x1277axX3xX17xX18xX19xX1axX3x111aexcadfxX3xe919xfe56x106a8xX3xX66x122e4xX3xXexf909xX78xX19xX1axX3xX19xX7exX7fxX4xX3xX4xb7d1xX3xXexX1xf23axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXb2xb51axddd9xX3xX2ax11e12xX19xX1axX40xX5xX9bxXexXa3xX3xX17xX23x134edxX19xX1axX3xX1fx11279xX4xX3xX17xb67bxXbxX3xX17xX31xX3xX2xb578xX93xXb2xXcdxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129c2xX78xX52xX61xXaxX12xb11dx11412xX3xX5xXdxdf46xX23xX3xXexc36dxX3xX109xf025xX3xe238xd65bxX19xX1axX3xXcxX1xX7exda59xX19xX1axX3xX4xX1xX78xX3x133e5xXdxX3cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1x10149xX1fxX3xX12dxbfc1xX19xX1xX3xb2d9xX23x11ae1xX19xX3xXexXb5xX37xX19xX3xXexX1x11a14xX3xXexXb5xX7exb5afxX19xX1axX3xc4c8xXdxX19xX1axX6xXbxX78xXb5xX10xX3xX4xdb0cxXbxX3xX19xX1xX16bxXexX3xX2axX3cxX19xX3xX19xX1axX60xX61xX3xX25xX40xX66xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX78xX3xc95dxX7fxXdxX3xX27xX28xX3xXexX9bxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX19xX1axX60xX61xX3xXb2x114c2xX40xX25xX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX78xX52xX61xXaxX12xX11dx13123xX3xXexX1xXc4xXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xX3xX52x11d82xX19xX1axX3xX2axXc4xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX3cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xX3xXexXb5xX23xX19xX1axX3xX12dxX147xX19xX1xX3xXebxXabxXa3xX25xd6fbxX3x12caexX160xX10fxX40xXexX1xX1d0xX19xX1axXa3xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXabxX3xX5xX60xX3xXebxX19exXa3xX2xXabxX3xX1ffxX160xX10fxX40xXexX1xX1d0xX19xX1axXa3xX3xX4xX1d0xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX1ax12758xX19xX3xXebxd832xX3xX7xX78xX3xX188xX7fxXdxX3xX27xX28xX3xXexXb5xX7exX7fxX4xX93xX3xX13xXdxX15xX3xX52xX235xX23xX3xXexXb5xX23xX19xX1axX3xX12dxX147xX19xX1xX3xX12dxXdxX3cxX19xX3xX2axX11bxX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX1fx122fbxX19xX1xX3xX1xX125xX19xXa3xX3xX52xX235xX23xX3xX1x10681xX6xX3xXexX1xX16bxX1fxX3xX4xX1xX9bxX3xX17xX23xXdbxX19xX1axX3xX1fxXe0xX4xX3xXccxX19exXa3xXb2xX66xX3xX1ffxX160xX10fxX40xXexX1xX1d0xX19xX1axX3xX188xX60xX78xX3xX19xX1axX60xX61xX3xX25xX40xX66xX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxbce8xXdxX52xXexX1xb390xX3xX1fdxX2xXabxXbxX17x11f2cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2d8xX3xXccxX25xXcdxXbxX17xX2dfxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xcf40xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exX3xX1exX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d8xX40xX40xXdxX93xX12dxX6xX78xX1xX6xXexXdxX19xX1xX93xX188xX19xX40xX19xX10xX2d3xX7xX40xXb2xXcdxXccxX1fdxX40xX2xXccxX19exX52xXebxXcdxX25xXebxX2xXb2xX25xXexX25xX66xX66xXabxX5xX2xX93xc359xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX2d3xXdxX52xXexX1xX9xXaxX1fdxX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXccxX25xXcdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX78xX52xX61xXaxX12xXcxXb5xX6xX78xX3xX2ax11251xXdxX3xX188xX7fxXdxX3x11888xXdxX19xX1axXa3xX3xX5xdc91xX19xX1xX3xX2axX26fxX78xX3xX1fxX11bxXexX3xX52xX78xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX114xXbxX3xX2axX235xX23xX3xX1fxXdbxXdxX3x105faxX3xXcx112dexX93xX4fxX11dxc082xX3xX4xX1xX78xX3xX12dxXdxX3cxXexX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX3cxX3xX1axXdxX7fxXdxX3xX19xX1xX110xX19xX1axX3xX19xX1axX60xX61xX3xX188xX118xX6xX3xX14bxX23xX6xX3xX2axXdxX3xX17xX23xXdbxX19xX1axX93xX3xXafxX3cxX23xX3xX27xX1xX11exX19xX1axX3xXexX15xX4xX3xX2axX11bxX19xX1axX3xX2axX3cxX19xX3xX14bxX23xbbaaxX3xX12dxX147xX19xX1xX3xX3d5xX19xXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXb2xXccxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXabxX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX2xX2xXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX78xX52xX61xXaxX12xXcxXb5xX78xX19xX1axX3xX27xX1xXdxX3xX2axXc0xXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX12dxX15xX19xX3xX2axXdbxXdxX3xX188xX7fxXdxX3xX1fx118b8xXexX3xX1xX60xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xX52xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xXc0xX3xX27xX1xX1exX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXb2xXabxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX2dfxX3xX52xX235xX23xX3xX1xX27dxX6xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXccxX2xXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX3xX188xX60xX3xX52xX235xX23xX3xX1fxX6xd118xX23xXexX3xX1axXdxX1exX1fxX3xXccxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX27xX1axX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX78xX52xX61xXaxX12xXafxX3cxX23xX3xX2axebb6xX19xX1axX3xX19xX1xX7exX3xX52xX69xX3xX12dxX15xX78xXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xX302xX3xX4xXc0xX3xX5xX235xX19xX3xX2axX235xX23xX3xXexXdxX37xX19xX3xX2axXdxX3xX17xX23xXdbxX19xX1axX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3xd5bfxXabxX3xXbxX1xXdxX37xX19xX3xXexX18xX19xX1axXa3xX3xXccxX3xXbxX1xXdxX37xX19xX3xX1axXdxX110xX3xX19xX1axX23xX61xX37xX19xX3xX1axXdxX15xf0e8xX93xX3xXcxX9bxX19xX1xX3xXexX118xX3xX19xX1axX60xX61xX3xXb2xX25xX40xXebxXa3xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xX3xX2axX3e3xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX3d5xX19xX1axX3xX4xX11bxX19xX1axX3xXccxX93xXebxX1fdxX19exX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexXa3xX3xXexXb5xX78xX19xX1axX3xX27xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXabxX3xXexX18xX19xX1axX3xXccxX93xXebxX25xXccxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX78xX52xX61xXaxX12x135c6xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX1xX60xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axX235xX19xX3xX19xX1xXe4xXexX3xX5xX60xX3xX19xX1axX60xX61xX3xXb2xX19exX40xX25xXa3xX3xX5xXdxX37xX19xX3xX109xX11bxX3xXcxX60xXdxX3xX4xX1xX9bxX19xX1xX3xc985xX3xX11dxX11exX19xX1axX3xXcxX1xX7exX125xX19xX1axX3xX14bxX23xX61xX3cxXexX3xX2axX157xX19xX1xX3xX1axXdxX110xX3xX19xX1axX23xX61xX37xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xXa3xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX66xXb2xX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX3xX188xX7fxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXabxX93xX3xX13xXdxX15xX3xX12dxX15xX19xX3xX5x11aaexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxX3xXadxXaexXafxX3xX66xXb2xX3xXexXb5xX37xX19xX3xXexX1xX157xX3xXexXb5xX7exX15cxX19xX1axX3xX1xXdxX114xX19xX3xXexX26fxXdxX3xX404xX3xX1fxXe0xX4xX3xX2xXebxX93xXebxXcdxX66xX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexXa3xX3xX188xX7fxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX3xX66xXabxX3xX5xX60xX3xX2xXabxX93xX2xX2xXebxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX93xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX188xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXb5xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6b2xXexX1xX23xX1fxX12dxX6b2xX6xX19xX52xX6b2xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX235xX19xX3xXexX1xXe0xX3xXccxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxXaxX3xX1xXb5xX10x1151dxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX52xX6xX23xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX5xX6xX19xX6b2xXexX1xX23xX6b2xXccxX6b2xX5xXdxX10xX19xX6b2xXexXdxX10xXbxX40xX2xX66xXccxX1fdxXabxXb2xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX40xX1fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xXb2xXcdxX40xX19xX10xX2d3xX7xX40xXb2xXcdxXb2xXccxX40xX2xXcdxX25xX52xXabxX2xXabxXabxX1fdxXcdxXccxXexX19exX66xX66xXabxX66xX5xXcdxX93xX367xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX188xX12xX0xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX235xX19xX3xXexX1xXe0xX3xXccxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX52xX6xX23xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX5xX6xX19xX6b2xXexX1xX23xX6b2xXccxX6b2xX5xXdxX10xX19xX6b2xXexXdxX10xXbxX40xX2xX66xXccxX1fdxXabxXb2xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX235xX19xX3xXexX1xXe0xX3xXccxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaaxXabxXadxXaexXafxX66xXb2xX3xXexX18xX19xX1axX3xX66xX25xX25xX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexXa3xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXadxXaexXafxX66xXabxX3xXexX18xX19xX1axX3xX66xXabxXabxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX2dfxX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX1fxX4ecxXexX3xX1xX60xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX118xX3xX19exX1fdxX1fdxX3xX6b2xX3xX25xXabxXccxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexX40xX27xX1axX93xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX26fxX19xX1xX3xX19xX1axX60xX61xX3xX1fxX6xXdxXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX4xX78xX6b2xXexX1xX10xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX1fxX6xX19xX1xX6b2xX19xX1axX6xX61xX6b2xX1fxX6xXdxX40xX2xX66xXccxXabxX1fdxX19exX93xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX40xX1fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xXb2xXcdxX40xX19xX10xX2d3xX7xX40xXb2xXcdxXb2xXccxX40xX2xXcdxX1fdxX52xXebxX2xXb2xX2xXb2xXabxXcdxXexX19exXccxXcdxXebxXcdxX5xXcdxX93xX367xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX188xX12xX0xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX26fxX19xX1xX3xX19xX1axX60xX61xX3xX1fxX6xXdxXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX4xX78xX6b2xXexX1xX10xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX1fxX6xX19xX1xX6b2xX19xX1axX6xX61xX6b2xX1fxX6xXdxX40xX2xX66xXccxXabxX1fdxX19exX93xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1fxX26fxX19xX1xX3xX19xX1axX60xX61xX3xX1fxX6xXdxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX10fxX78xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX114xXbxX3xX2axX235xX23xX3xX1fxXdbxXdxX3xX52xX69xX3xX2axX78xX15xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXb5xX78xX19xX1axX3xX19xX7exX7fxX4xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX27xX1xX78xX1exX19xX1axX3xX2xX93xXcdxXcdxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX3xX19xX1axX60xX61xX3xX1fxX6xXdxXa3xX3xX7xX6xX23xX3xX27xX1xXdxX3xXexX1xX157xX3xXexXb5xX7exX15cxX19xX1axX3xXexX1xX3cxX3xX1axXdxX7fxXdxX3xX2axXdxX3xX5xX37xX19xX3xX1fxX26fxX19xX1xX3xX2xXabxX3xX19xX1axX60xX61xX3xX14bxX23xX6xX93xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexXb5xX404xX3xX5xX26fxXdxX3xXexX118xX3xX2xXabxX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX23xX3xX19xX6xX61xXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xXexXb5xX78xX6b2xX5xX6xXdxX6b2xXexX23xX6b2xX2xXabxX1xX6b2xX4xX1xXdxX10xX23xX6b2xX19xX6xX61xX40xX2xX66xXb2xXcdxXabxX25xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX40xX1fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xXb2xXcdxX40xX19xX10xX2d3xX7xX40xXb2xXcdxX2xX66xX40xX2xXcdxX25xX52xXccxX2xXabxXb2xXabxXcdxX1fdxXexX66xX1fdxX19exX66xX5xX25xX6b2xX66xX66xX66xX66xX93xX367xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX188xX12xX0xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexXb5xX404xX3xX5xX26fxXdxX3xXexX118xX3xX2xXabxX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX23xX3xX19xX6xX61xXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xXexXb5xX78xX6b2xX5xX6xXdxX6b2xXexX23xX6b2xX2xXabxX1xX6b2xX4xX1xXdxX10xX23xX6b2xX19xX6xX61xX40xX2xX66xXb2xXcdxXabxX25xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexXb5xX404xX3xX5xX26fxXdxX3xXexX118xX3xX2xXabxX1xX3xX4xX1xXdxX2cxX23xX3xX19xX6xX61xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX40bx11221xXdxX3xX5xX9bxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXabxX19exX25xX6b2xX1fdxXcdxXebxX3xX2axXd0xX19xX1axXa3xX3xX4xX15xX4xX3xX1fxX4ecxXexX3xX1xX60xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX25xXccxX6b2xX2xXb2xXabxX3xX2axXd0xX19xX1axX3xX1fxX11bxXexX3xX5xX9bxXexXa3xX3xX27xX1axX3xXexX118xX3xX2xXabxX1xX3xX1xX11exX1fxX3xX19xX6xX61xX3xX5c2xX2xXccxX40xXabxX5e7xX93xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axXa3xX3xX52xX235xX23xX3xX7xX302xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX5xX235xX19xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX52xX6xX23xX6b2xX7xX10xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX7xX6xX23xX6b2xX25xX6b2xX5xX6xX19xX6b2xX1axXdxX6xX1fxX6b2xX5xXdxX10xX19xX6b2xXexXdxX10xXbxX40xX2xX66xX2xX66xX19exX25xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1axX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX40xX1fxX10xX52xXdxX6xX40xX2xXb2xXcdxX40xX19xX10xX2d3xX7xX40xXb2xXcdxX2xX66xX40xX2xXcdxX25xX52xXb2xX2xXcdxXabxXb2xX2xX25xXexXebxXb2xX1fdxX5xX2xX93xX367xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX23xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX188xX12xX0xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axXa3xX3xX52xX235xX23xX3xX7xX302xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX5xX235xX19xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exXaxX3xX1xXb5xX10xX7edxX9xXaxX40xXexX1xX23xX78xX19xX1axX6b2xX1fxX6xXdxX6b2xX52xXdxX4xX1xX6b2xX188xX23xX40xX1axXdxX6xX6b2xX17xX6xX19xX1axX6b2xX52xX6xX23xX6b2xX7xX10xX6b2xXexX6xX19xX1axX6b2xX7xX6xX23xX6b2xX25xX6b2xX5xX6xX19xX6b2xX1axXdxX6xX1fxX6b2xX5xXdxX10xX19xX6b2xXexXdxX10xXbxX40xX2xX66xX2xX66xX19exX25xX93xX1xXexX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axXa3xX3xX52xX235xX23xX3xX7xX302xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX6xX23xX3xX25xX3xX5xX235xX19xX3xX1axXdxX1exX1fxX3xX5xXdxX37xX19xX3xXexXdxX3cxXbxX3exX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXb5xX78xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX11dxX18xX19xX3xX4xXe0xX3xXexX1xX10xX78xX3xX12dxX147xX19xX1xX3xX14bxX23xX14dxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX60xX19xX1xX3xXbxX1xX143xX1fxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX235xX23xX3xXexX1xX3cxX3xX1axXdxX7fxXdxX3xX2xXabxX3xX19xX1axX60xX61xX3xX14bxX23xX6xXa3xX3xX19xX1xXdxX2cxX23xX3xX27xX1xX1exX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXb5xX78xX19xX1axX3xX19xX7exX7fxX4xX3xX7xX302xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX118xX3xX25xXcdxXcdxX3xf762xX3xX2xX93xXb2xXcdxXcdxX3xX2axXd0xX19xX1axX40xX5xX9bxXexdb79xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX23xX5xX12xX0xX52xXdxX188xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xX40xX52xXdxX188xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX78xX23xXb5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX3dcxXdxX19xX1axX0xX40xXbxX12