Thí điểm bỏ công chức, viên chức: Không làm được nên dành cơ hội cho người khác
“Giáo dục cần sự đổi mới quyết đoán để nâng cao chất lượng. Giáo viên, ai có trình độ, dạy được thì làm, còn không nên nghỉ để người khác làm. Không thể cứ như một cây tầm gửi bám vào hệ thống khiến nó ngày càng ì ạch được”, một giáo viên cho hay.
7249xcbdex11452x11a21x12f25xbdf7x10b4dx13067x96e0xX7x12c3fxf9f2xa4ebxcbf6x95d5x10c56xX5x12661xXaxcfe4xXcxX1x9659xX3xa88fxXdxba35xfd40xX3xf72fxac33xX3xX4x9d67xde22xf12exX3xX4xX1xc667xX4x9b9exX3xb501xXdx8141xX21xX3xX4xX1xX26xX4x11828xX3x98baxX1xX20xX21xX22xX3xX5x100b6xX1axX3xX17xb73cx12cc7xX4xX3xX21xX2cxX21xX3x10842xX3cxX21xX1xX3xX4xe55bxX3xX1x9627xXdxX3xX4xX1xa4eaxX3xX21xX22xX40x8c21xXdxX3xd91axX1xfab1xX4xX0x7f85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f4dxX10xX6xX48xXaxX12x122f5xf411xXdxX60xX56xX3xX48x9e3bxX4xX3xX4xc120xX21xX3xX7x9d46xX3xX17xee7bxXdxX3xX1axfe91xXdxX3x1256cx10c57x77c7xa219xXexX3xX17xX56xX60xX21xX3xX17xX19xX3xX21xe49cxX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xd02dxXexX3xX5xX40xX41xX21xX22x959axX3xX79xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX6xXdxX3xX4x103ccxX3xXex10c54x9c5exX21xX1xX3xX17xX51xX28xX3xX48x11871xX93xX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX28xX3xX4x120e8xX21xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX22xX1xd455xX3xX17xX19xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX3xX5xX3cxX1axXb2xX3xX35xX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX4xX26xX3xX21xX1xX40xX3xX1axX51xXexX3xX4xXa0xX93xX3xXexX83xX1axX3xX22x12dd2xXdxX3xX1cxX60xX1axX3xX2axX3cxX56xX3xX1xba39xX3xXexX1x7700xX21xX22xX3xX5exX1xXdxX94xX21xX3xX21xXc3xX3xX21xX22xX3cxX93xX3xX4xX3cxX21xX22xX3xXc7xX3xXd0xX4xX1xX3xX17xX40xX41xX4x107dbxX28xX3xX1axX51xXexX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7790xX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX5bxXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX7x97ffxXbxX3xXexX8exXdxX28xX3xX17exX51xX3xXexXc6xX40x8e25xX21xX22xX3xX17exX51xX3xX79xdffax7e7bxc7adxXcxX3x10026xX1x118e7xX21xX22xX3xb3e2xX92xXa0xX21xX3x7fa4xX1xXd0xX3xX7x9d12xX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xXexX1xX6xX93xX3xX2axX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xea75xX21xX22xX3xX78xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xX3x9b9fxX3xX4xXc3xX3xXc6xX6xX156xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX17xcc85xXdxX3xX21xX22xX51xX3xX5xX8exX21xXb2xX3xX1b5xX1xXdxc23bxX92xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX56xX3xXc6x1228bxX21xX22xX28xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX1axX51xXexX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX1xX41xXbxX3xX5xd0a3xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7e1xX6xXbxXexXdxX56xX21xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX56xXexX56xX222xX7x75c3xXdxXbxX10xXaxX3xX1xXc6xX10xaeebxX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX63xX63xXdxX1axX22xXb2xXdxX21xX2abxX56xX21xX10xXexXb2xX2axX21xX63xX2a2x1030dx8d9cx9ba2xX63xcaf6xXbxX5xX56xX6xX48xX10xX48xX63xX21xX22xX92xX93xX10xX21xXexX1xX6xX21xX1xX63xb5bexX2c7xX2x12c39x1063bxX2c7x9ca8xX2e2xX2dexX2dexX63xX1cxX56xX2e2xX4xX56xX21xX22xX2e2xX4xX1xX92xX4xX2e2xX2axXdxX10xX21xX2e2xX4xX1xX92xX4xX2xXb2xda1axXbxX22xXaxX3xX48xX6xXexX6xX222xXdxX21xX48xX10xb0ffxX9xXaxX2c7xXaxX12xX0xXdxX1axX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX48xXdxX10xX1axX3xX1cxX56xX3xX4xX56xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX2axXdxX10xX21xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX5exX1xX56xX21xX22xX3xX5xX6xX1axX3xX48xX92xX56xX4xX3xX21xX10xX21xX3xX48xX6xX21xX1xX3xX4xX56xX3xX1xX56xXdxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX22xX92xX56xXdxX3xX5exX1xX6xX4xXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX63xX63xXdxXb2xX1cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX21xX1xXb2xX2axX21xX63xX21xX10xX2a2xX7xX63xX2xX2e1xX2dexX2xX63xX2xX2c7xX2dexX48xX2xX2xX2c5xXexX2c5xbfcfxX39cxX2dexX5xX2c7xXb2xX301xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX222xXbxX1xX56xXexX56xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX6xXbxXexXdxX56xX21xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30fxXexX222xX6xX5xXdxX22xX21xX33xX3xX301xX92xX7xXexXdxX2abxX93x11223xXaxX12xXcxX1xX5bxXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXexX8exXdxX28xX3xX17exX51xX3xX79xX1a5xX1a6xX1a7xXcxX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12x10f3bxXaaxX21xX3xX17xX246xX3xX21xX258xX1axX3xX19dxX3xX4xX1x9726xX33xX3xX288xX1x112e2xX21xX22xX3xXexX6xX3xX91xX92xec47xX21xX3xX5xX277xX3xXexX1xX94xX3xX21xX3cxX56xX3xX17xX19xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX2axX3cxX3xX1axXdxX21xX1xX3xX1cxXd0xX4xX1xX3xX4xX20xX21xX22xX3xXexX60xX4xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX28xX3xX7xX125xX3xX48xX7fxX21xX22xX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22xe1f7xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX83xX93xX3x10e30xX2cxX3xX45axe0b9xX21xX3xXcxX56xX60xX21xX3x8382xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX3xXcxXdxX19xX92xX3xX1xcd52xX4xX3xX35xXdxX2cxX21xX3xXcxX1xX3cxX21xX1xX3xc791xX3xX30fxX237xX3xX35xXdxX2cxX21xX3xXcxX1xX3cxX21xX1xX28xX3xX1xX92xX93xX131xX21xX3xXcxXc6xXaaxX21xX3xf625xX2cxX21xX28xX3xX52dxX2cxX21xX3xX17exX60xXdxb5b5xX3x11ebdxX21xX22xX3xX1xX51xX3xX4xX1xX53bxX3xXexXc6xX40xX4exX21xX22xX3xX21xX3cxX93xX33xX3xX78xXcxX20xXdxX3xX21xX1xXaaxXexX3xXexXc6xX15xX3xX2axX8exXdxX3xX2axXdxX131xX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xXexX1xX6xX93xX3xX2axX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX4xX83xX21xX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX91xX92xX93xX94xXexX3xX17xX56xX60xX21xX3xX17xX19xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX40xX41xX21xX22xXb2xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX6xXdxX3xX4xXc3xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX28xX3xX48xXd0xX93xX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX3xX4xXe2xX21xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX22xX1xXf2xX3xX17xX19xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX3xX5xX3cxX1axXb2xX3xX288xX1xX26xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX4xX26xX3xX21xX1xX40xX3xX1axX51xXexX3xX4xXa0xX93xX3xXexX83xX1axX3xX22xX125xXdxX3xX1cxX60xX1axX3xX2axX3cxX56xX3xX1xX131xX3xXexX1xX135xX21xX22xX28xX3xX5exX1xXdxX94xX21xX3xX21xXc3xX3xX21xX22xX3cxX93xX3xX4xX3cxX21xX22xX3xXc7xX3xXd0xX4xX1xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX20xXdxX3xX17xX237xX3xX17xX26xX21xX22xX3xX5xX8exXbxX3xX17xX40xX41xX4xX3xX2dexX2c5xX3xX21xX4e3xX1axX28xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX1xX1dxXdxX3xXexX20xXdxX28xX3xX4xXc3xX3xXexX92xX8axXdxX3xXc6xX216xXdxX3xX5xXdxX131xX92xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xXd0xX93xX3xXexX1xX10xX56xX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX17xX40xX41xX4xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX4c4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX20xXdxX3xXexXc6xX477xX3xX5xX5bxXdxX33xX3xX78xX1a7xXa0xX93xX3xX5xX3cxX3xX4xX92xX51xX4xX3xX4xX1xX4exXdxX3xX7xX56xX21xX22xX3xXbxX1x8df9xX21xX22xX28xX3xX21xX94xX92xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4xXc3xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX3xXexX1xXc7xX3xX1xX237xX93xX3xX1cxX40xX8exX4xX3xXc6xX6xX3xX2axX3cxX3xX48xX3cxX21xX1xX3xX4xX4exX3xX1xX51xXdxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX35xX1xXdxX3xXexX1xX20xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX17exX51xX3xX79xX1a5xX1a6xX1a7xXcxX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX17xX216xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxX131xXbxX3xX4xX53bxX6xX3xXexX20xXdxX3xXbxX1xX477xX21xX3xX17xX135xXdxXb2xX3xXcxX20xXdxX3xX1xXdxX19xX92xX28xX3xX1xX503xX3xXbxX1xX477xX21xX3xX17xX135xXdxX3xX2axXc7xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX5xX41xXdxX3xX1cx121a4xX3xX477xX21xX1xX3xX1xX40xX19dxX21xX22xX28xX3xX2axXc7xX3xX1axXdxX94xX21xX22xX3xX4xX4exX1axX3xX1axX6xX21xX1xX3xX60xX56xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1b5xX1xX40xX21xX22xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX5xX3cxX3xX1xX41xXbxX3xX5xX277xX28xX3xX1axXdxb431xX21xX3xX5xX3cxX3xXexX6xX3xX17xea8dxX21xX22xX3xX3cxX56xX3xX3cxX56xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX3xX1axX3cxX3xX4xX83xX21xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX51xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX19xX3xX48xX83xX21xX3xX48xX83xX21xX3xX4xX1xX46exX21xX22xX3xXexX6xX3xXexXdxX94xXbxX3xX4xa70cxX21xX3xX21xX1xd279xX21xX22xX3xXexXdxX21xX1xX3xX1xX56xX6xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX94xX3xX22xXdxX8exXdxX3f1xX3xXbxX1xX1acxX3xX1xX41xXbxX3xX2axX8exXdxX3xX17xXd0xX56xX3xX17xX26xX4xX28xX3xX2axX4e3xX21xX3xX1xXc3xX6xX3xX45axXdxX131xXexX3xX1b5xX6xX1axX3xX22xXc3xXbxX3xXbxX1xX83xX21xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX40xX41xX21xX22xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX216xX21xX22xX3xXexXc7xX21xX1xX3xX2axX8exXdxX3xX91xX92xX6xX21xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX4xX20xX3xX1a7x8dfdxX21xX22xX3xXcxX1xX850xX3xXcxX1xX53bxX93xX3xX511xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xXexXdxX19xX92xX3xX1xX503xX4xX3xX17exXc7xX21xX1xX3xX1a5xX40xX4exX21xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xX33xX3xX78xXcxX20xXdxX3xX53bxX21xX22xX3xX1xX51xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX28xX3xX2axXc7xX3xX21xXc3xX3xX22xXdxX46exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX246xX21xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xXexXc6xX19dxX3xX21xX2cxX21xX3xX7xXe2xX21xX22xX3xXbxX1xX753xX21xX22xX3xX1xX4exX21xXb2xX3x96aexXdxX3xX4xXc3xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX28xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xXc7xX3xXexX1xX20xXdxXb2xX3xX45axXdxX131xX4xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX21xX3cxX93xX3xX4xf836xX21xX22xX3xX22xXdxX46exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xXexXc6xX19dxX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX1xX4exX21xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX92xX93xX3xX21xX1xXdxX2cxX21xX3xXexX20xXdxX3xX4xXa93xX21xX22xX3xXc6xXaaxXexX3xX5xX56xX3xX21xX22xXd0xXdxXb2xX3xX17exX19dxXdxX3xX5xX1baxX28xX3xX6xXdxX3xX7xX1baxX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX5exX277xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX1xX6xX93xX3xX4xX1xXaaxX1axX3xX48xX26xXexX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX4c4xX3xX4dfxXdxX131xX92xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX17xXc3xX3xX4xXc3xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX5xX3cxX3xX17exX6xX56xX3xX288xX20xX21xX22xX3xX1xX6xX93xX3xX5xXd0xXdxX3xX21xX1xa463xXexX3xX4xX56xX21xX3xX4xX1xX60xX92xX3xX2axX3cxX56xX4c4xX3xX1b5xX94xX92xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4xb718xX21xX3xXexX1xX900xX21xX28xX3xX17xXa0xX93xX3xX7xX1baxX3xX5xX3cxX3xX4xX4exX3xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX60xXexX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXdxX2cxX92xX3xX4xX87xX4xX3xXc6xXaaxXexX3xX5xX8exX21xXb2xX3xX288xXc3xX3xX5exX1xXdxX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX22xXdxX1dxXdxX3xX21xX1xX40xX21xX22xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX17xX40xX41xX4xX3xX5xXe2xX21xX22xX3xX7xX94xXbxX3xX7xX1baxX3xX1cxX850xX3xX4xX18fxXexX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX4xXe2xX21xX3xX5exea5dxX3xX30fxX92xX3xX21xX850xX21xX1xX3xX5xXd0xXdxX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexXc6xX503xX21xX22xX3xX48xX7fxX21xX22xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX4dfxXdxX2cxX21xX3xX91xX92xX6xX21xX3xX17xX94xX21xX3xX2axXaaxX21xX3xX17xX246xX3xX21xX3cxX93xX28xX3xX4xX20xX3xX4dfxX2cxX3xXcxX1xX850xX3xX4dfxX56xX6xX21xX3xX511xX3xX21xX22xX92xX93xX2cxX21xX3xX1aaxX1xXc3xX3xXexXc6xX40xX19dxX21xX22xX3xX5exX1xX56xX6xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX4ebxX72xX503xX4xX3xX2axXdxX131xX21xX3xc6eexX92xX477xX21xX3xX5xX277xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX539xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xX33xX3xX78xX1a7xX46exX21xX22xX3xX5xX3cxX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX40xX8exX4xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX94xX3xX22xXdxX8exXdxX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4xXe2xX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX21xXc3xXdxX3xX4xX1xX92xX21xX22xX3xX2axX3cxX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX21xXc3xXdxX3xXc6xXdxX2cxX21xX22xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX288xX1xX753xX21xX22xX3xX1xXd0xX21xX3xX19dxX3x99c3xXdxX21xX22xX6xXbxX56xXc6xX10xX28xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX53bxX3xX22xXdxX6xX56xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xXexX87xX3xX4xX1xX53bxX28xX3xXexX87xX3xX4xX1xX850xX92xX3xXexXc6xX60xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX131xX1axX3xX17xX94xX21xX3xXexX8bcxX21xX22xX3xX4xX4exX3xX7xX19dxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX28xX3xX1xXdxX131xX92xX3xXexXc6xX40xX19dxX21xX22xX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX7xX6xX3xXexX1xX477xXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX2axX3cxX3xX4xX1xX850xX92xX3xXexXc6xX60xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX131xX1axX3xXexX56xX3cxX21xX3xX48xXdxX131xX21xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX4xX60xX4xX3xX1xX56xXd0xXexX3xX17xX51xX21xX22xX3xX4xX53bxX6xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX28xX3xX5exX19xX3xX4xX477xX3xX1cxX216xXdxX3xX48xX40xb750xX21xX22xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX3xX4xX1xX56xX3xX17xX51xXdxX3xX21xX22xXa93xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12x112a8xX3xX21xX40xX8exX4xX3xXexX6xX28xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX2axX3cxX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX2axbd20xX21xX3xXexX216xX21xX3xXexXd0xXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX28xX3xXexX26xX4xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xXf2xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX1axX51xXexX3xX5xX83xX21xX3xX2axX8exXdxX3xX1axX51xXexX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX21xX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xXexX1xX125xX3xX2axXdxX131xX4xX28xX3xX5exb674xX1axX3xX4xX9b9xXbxX3xX2axX3cxX3xX5exX1xXdxX3xX17xX53bxX3xX17xXdxX246xX92xX3xX5exXdxX131xX21xX3xX7xX1baxX3xXexXc6xX19dxX3xXexX1xX3cxX21xX1xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX4xX1xX56xX3xX17xX94xX21xX3xX5exX1xXdxX3xX21xX22xX1xXf2xX3xX1xX40xX92xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxXc6xX56xX21xX22xX3xX91xX92xX60xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX4xX20xX21xX22xX3xXexX60xX4xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX17xXdxX246xX92xX3xX4xX1xX92xX93xX19xX21xX3xXexX8bcxX3xX2axX850xX3xXexXc6xX15xX3xX21xX3cxX93xX3xX7xX6xX21xX22xX3xX2axX850xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX2axXc7xX3xX93xX2cxX92xX3xX4xX83xX92xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX2axX3cxX3xX2axXc7xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xX4xX53bxX6xX3xX1axX469xXdxX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX2axX3cxX3xX21xX94xX92xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1axX18fxX4xX3xX4xX60xX4xX3xX5exX1xX92xX93xX94xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX1axX3xXexXc6xX503xX21xX22xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX92xX900xXexX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22xX3xXexX1xXc7xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX19xX3xX21xX1xX900xX21xX3xX1xXc7xX21xX1xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX4xX6xX56xX3xX21xX1xXaaxXexX3xX5xX3cxX3xXc6xX6xX3xX5exX1xX1dxXdxX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1b5xX1xX40xX3xX2axX900xX93xX28xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xX28xX3xX4xXc3xX3xXc6xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX5xX3cxX3xX4xX1xXf2xX3xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xXb2xX3xX1b5xX1xX40xX21xX22xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX87xX4xX3xXexX94xX3xX4xXc3xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX4xX4exX3xX91xX92xX6xX21xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX40xX41xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5xX3cxX1axX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX1xX94xXexX3xX2axXdxX131xX4xX28xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX21xX22xX216xXdxX3xX4xX1xX4exXdxX3xX30fxX4exXdxX3xX21xX40xX8exX4xX3xX2axX3cxX3xXc6xXaaxXexX3xX5exX1xXc3xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX7xX6xX3xXexX1xX477xXdxX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX21xX3cxX93xX3xX2axXc7xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX5xX277xX3xX48xX56xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX21xX1xX6xX92xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX19xX3xX5exX1xX18fxX4xX3xXbxX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX40xX41xX21xX22xX3xX21xX3cxX93xX28xX3xXexX6xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX6xX93xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1cxX258xX21xX22xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX5bxXdxX3xX1xXd0xX21xX28xX3xX21xX1xX40xX21xX22xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX4xXc3xX3xX5xX51xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX2axX3cxX3xX5xX3cxX1axX3xXexX8bcxX3xXexX8bcxXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXexX20xXdxX3xX21xX2cxX21xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX1axX8exXdxX3xXexX92xX93xX19xX21xX28xX3xX4xXe2xX21xX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xXexXc6xX40xX8exX4xX3xXexX1xXc7xX3xX22xXdxX905xX3xX21xX22xX92xX93xX2cxX21xX3xX2axX3cxX3xX91xX92xX477xX21xX3xX5xX277xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX92xX900xXexX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xXb2xX3xX1b5xX94xX92xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX3xX1xX41xXbxX3xX21xX3cxX56xX3xXexX1xX87xX4xX3xX7xX87xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX17xX53bxX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX2axX246xX3xX1xX40xX92xX3xX7xX8exX1axX3xX1xX56xX9b9xX4xX3xX4xX1xX92xX93xX19xX21xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX5exX1xX60xX4xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX19xX3xXexXc6xX60xX21xX1xX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xXexXdxX2cxX92xX3xX4xX87xX4xX3xX1xX56xX9b9xX4xX3xX5xXd0xX1axX3xX91xX92xX93xX246xX21xX28xX3xX4xX83xX21xX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX3xX17xX850xX21xX1xX3xXc6xaf7axX3xXc6xX3cxX21xX22xX3xX2axX246xX3xX4xX4exX3xX4xX1xX94xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX28xX3xX4xX4exX3xX4xX1xX94xX3xX17xX3cxX56xX3xXexX1xX477xXdxX3xX2axX3cxX3xXbxX1xX477xXdxX3xX4xXc3xX3xX7xX87xX3xX22xXdxX60xX1axX3xX7xX60xXexX3xX4xX1xX9b9xXexX3xX4xX1xX1baxX3xXexX8bcxX3xX4xX60xX4xX3xX4xX4exX3xX91xX92xX6xX21xX3xX4xXc3xX3xXexX1xXb84xX1axX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX2axX3cxX3xX4xX53bxX6xX3xX4xX4exX3xX7xX19dxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xXaxXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd37xX56xX92xXc6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xf00fxX21xX2abxX56xX21xX10xXexX0xX63xXbxX12