Thí điểm bỏ công chức, viên chức: Không làm được nên dành cơ hội cho người khác
“Giáo dục cần sự đổi mới quyết đoán để nâng cao chất lượng. Giáo viên, ai có trình độ, dạy được thì làm, còn không nên nghỉ để người khác làm. Không thể cứ như một cây tầm gửi bám vào hệ thống khiến nó ngày càng ì ạch được”, một giáo viên cho hay.
d812xe77ax128efx102fexfe99x124fexf0a8xfe17x14e49xX7x1264cxe5e3x1037cxf9b4x158dex11b31xX5x13515xXax11f19xXcxX1x15d76xX3x15652xXdx11245xdde4xX3x15596x116e3xX3xX4xe444x145d1x1442fxX3xX4xX1x13c68xX4x13982xX3x11c82xXdx15440xX21xX3xX4xX1xX26xX4x13b75xX3xdcfbxX1xX20xX21xX22xX3xX5xfe01xX1axX3xX17x145fbx15b15xX4xX3xX21xX2cxX21xX3xdb54xX3cxX21xX1xX3xX4x1592dxX3xX1x13a39xXdxX3xX4xX1x10c09xX3xX21xX22xX40x1187dxXdxX3x12db3xX1x131daxX4xX0xf86axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9e3xX10xX6xX48xXaxX12x15aa7x15318xXdxX60xX56xX3xX48x164f6xX4xX3xX4x11449xX21xX3xX7x12c09xX3xX17x10fbexXdxX3xX1ax10ce3xXdxX3x12131x13a06xf333x101baxXexX3xX17xX56xX60xX21xX3xX17xX19xX3xX21x13aecxX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1x125a6xXexX3xX5xX40xX41xX21xX22x130aaxX3xX79xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX6xXdxX3xX4x12064xX3xXex149b5x15c41xX21xX1xX3xX17xX51xX28xX3xX48x163fexX93xX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX28xX3xX4x16383xX21xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX22xX1x12539xX3xX17xX19xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX3xX5xX3cxX1axXb2xX3xX35xX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX4xX26xX3xX21xX1xX40xX3xX1axX51xXexX3xX4xXa0xX93xX3xXexX83xX1axX3xX22x10e98xXdxX3xX1cxX60xX1axX3xX2axX3cxX56xX3xX1x134e4xX3xXexX1xfa4exX21xX22xX3xX5exX1xXdxX94xX21xX3xX21xXc3xX3xX21xX22xX3cxX93xX3xX4xX3cxX21xX22xX3xXc7xX3xXd0xX4xX1xX3xX17xX40xX41xX4xe19dxX28xX3xX1axX51xXexX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12802xX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX5bxXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX7x110d9xXbxX3xXexX8exXdxX28xX3xX17exX51xX3xXexXc6xX40x11a7bxX21xX22xX3xX17exX51xX3xX79xfcd7x13130x1100bxXcxX3x10248xX1xf0e6xX21xX22xX3xf1e2xX92xXa0xX21xX3x134b6xX1xXd0xX3xX7x1435dxX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xXexX1xX6xX93xX3xX2axX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17x14a7axX21xX22xX3xX78xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xX3x1153fxX3xX4xXc3xX3xXc6xX6xX156xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX17xf38bxXdxX3xX21xX22xX51xX3xX5xX8exX21xXb2xX3xX1b5xX1xXdx145aexX92xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX56xX3xXc6xf8c1xX21xX22xX28xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX1axX51xXexX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX1xX41xXbxX3xX5x15614xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1160bxX6xXbxXexXdxX56xX21xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX56xXexX56xX222xX7xfb72xXdxXbxX10xXaxX3xX1xXc6xX10xf265xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX63xX63xXdxX1axX22xXb2xXdxX21xX2abxX56xX21xX10xXexXb2xX2axX21xX63xX2a2x10132x11e63x14a8bxX63x11161xXbxX5xX56xX6xX48xX10xX48xX63xX21xX22xX92xX93xX10xX21xXexX1xX6xX21xX1xX63x14987xX2c7xX2x12032xfb27xX2c7xfb66xX2e2xX2dexX2dexX63xX1cxX56xX2e2xX4xX56xX21xX22xX2e2xX4xX1xX92xX4xX2e2xX2axXdxX10xX21xX2e2xX4xX1xX92xX4xX2xXb2x10af4xXbxX22xXaxX3xX48xX6xXexX6xX222xXdxX21xX48xX10x15641xX9xXaxX2c7xXaxX12xX0xXdxX1axX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX3xX48xXdxX10xX1axX3xX1cxX56xX3xX4xX56xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX2axXdxX10xX21xX3xX4xX1xX92xX4xX3xX5exX1xX56xX21xX22xX3xX5xX6xX1axX3xX48xX92xX56xX4xX3xX21xX10xX21xX3xX48xX6xX21xX1xX3xX4xX56xX3xX1xX56xXdxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX22xX92xX56xXdxX3xX5exX1xX6xX4xXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33xX63xX63xXdxXb2xX1cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX21xX1xXb2xX2axX21xX63xX21xX10xX2a2xX7xX63xX2xX2e1xX2dexX2xX63xX2xX2c7xX2dexX48xX2xX2xX2c5xXexX2c5x11606xX39cxX2dexX5xX2c7xXb2xX301xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX222xXbxX1xX56xXexX56xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xX6xXbxXexXdxX56xX21xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30fxXexX222xX6xX5xXdxX22xX21xX33xX3xX301xX92xX7xXexXdxX2abxX93x11e3fxXaxX12xXcxX1xX5bxXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXexX8exXdxX28xX3xX17exX51xX3xX79xX1a5xX1a6xX1a7xXcxX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xdff0xXaaxX21xX3xX17xX246xX3xX21xX258xX1axX3xX19dxX3xX4xX1x11bebxX33xX3xX288xX1x14cdexX21xX22xX3xXexX6xX3xX91xX92x1614dxX21xX3xX5xX277xX3xXexX1xX94xX3xX21xX3cxX56xX3xX17xX19xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX2axX3cxX3xX1axXdxX21xX1xX3xX1cxXd0xX4xX1xX3xX4xX20xX21xX22xX3xXexX60xX4xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX28xX3xX7xX125xX3xX48xX7fxX21xX22xX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22x10fe4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX83xX93xX3xf902xX2cxX3xX45ax165bexX21xX3xXcxX56xX60xX21xX3x1346exX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX3xXcxXdxX19xX92xX3xX1x142b9xX4xX3xX35xXdxX2cxX21xX3xXcxX1xX3cxX21xX1xX3x12cdbxX3xX30fxX237xX3xX35xXdxX2cxX21xX3xXcxX1xX3cxX21xX1xX28xX3xX1xX92xX93xX131xX21xX3xXcxXc6xXaaxX21xX3xe5bexX2cxX21xX28xX3xX52dxX2cxX21xX3xX17exX60xXdx12807xX3xf9f4xX21xX22xX3xX1xX51xX3xX4xX1xX53bxX3xXexXc6xX40xX4exX21xX22xX3xX21xX3cxX93xX33xX3xX78xXcxX20xXdxX3xX21xX1xXaaxXexX3xXexXc6xX15xX3xX2axX8exXdxX3xX2axXdxX131xX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xXexX1xX6xX93xX3xX2axX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX4xX83xX21xX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX91xX92xX93xX94xXexX3xX17xX56xX60xX21xX3xX17xX19xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX40xX41xX21xX22xXb2xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX6xXdxX3xX4xXc3xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX28xX3xX48xXd0xX93xX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX3xX4xXe2xX21xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX22xX1xXf2xX3xX17xX19xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX3xX5xX3cxX1axXb2xX3xX288xX1xX26xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX4xX26xX3xX21xX1xX40xX3xX1axX51xXexX3xX4xXa0xX93xX3xXexX83xX1axX3xX22xX125xXdxX3xX1cxX60xX1axX3xX2axX3cxX56xX3xX1xX131xX3xXexX1xX135xX21xX22xX28xX3xX5exX1xXdxX94xX21xX3xX21xXc3xX3xX21xX22xX3cxX93xX3xX4xX3cxX21xX22xX3xXc7xX3xXd0xX4xX1xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX20xXdxX3xX17xX237xX3xX17xX26xX21xX22xX3xX5xX8exXbxX3xX17xX40xX41xX4xX3xX2dexX2c5xX3xX21xX4e3xX1axX28xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX1xX1dxXdxX3xXexX20xXdxX28xX3xX4xXc3xX3xXexX92xX8axXdxX3xXc6xX216xXdxX3xX5xXdxX131xX92xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xXd0xX93xX3xXexX1xX10xX56xX3xX7xX87xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX17xX40xX41xX4xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX4c4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX20xXdxX3xXexXc6xX477xX3xX5xX5bxXdxX33xX3xX78xX1a7xXa0xX93xX3xX5xX3cxX3xX4xX92xX51xX4xX3xX4xX1xX4exXdxX3xX7xX56xX21xX22xX3xXbxX1x10624xX21xX22xX28xX3xX21xX94xX92xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4xXc3xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX3xXexX1xXc7xX3xX1xX237xX93xX3xX1cxX40xX8exX4xX3xXc6xX6xX3xX2axX3cxX3xX48xX3cxX21xX1xX3xX4xX4exX3xX1xX51xXdxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5exX1xX60xX4xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX35xX1xXdxX3xXexX1xX20xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX17exX51xX3xX79xX1a5xX1a6xX1a7xXcxX3xXexXc6xXdxX19xX21xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX17xX216xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxX131xXbxX3xX4xX53bxX6xX3xXexX20xXdxX3xXbxX1xX477xX21xX3xX17xX135xXdxXb2xX3xXcxX20xXdxX3xX1xXdxX19xX92xX28xX3xX1xX503xX3xXbxX1xX477xX21xX3xX17xX135xXdxX3xX2axXc7xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX5xX41xXdxX3xX1cx165cexX3xX477xX21xX1xX3xX1xX40xX19dxX21xX22xX28xX3xX2axXc7xX3xX1axXdxX94xX21xX22xX3xX4xX4exX1axX3xX1axX6xX21xX1xX3xX60xX56xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1b5xX1xX40xX21xX22xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX5xX3cxX3xX1xX41xXbxX3xX5xX277xX28xX3xX1axXdx12f1bxX21xX3xX5xX3cxX3xXexX6xX3xX17x12495xX21xX22xX3xX3cxX56xX3xX3cxX56xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX3xX1axX3cxX3xX4xX83xX21xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX51xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX19xX3xX48xX83xX21xX3xX48xX83xX21xX3xX4xX1xX46exX21xX22xX3xXexX6xX3xXexXdxX94xXbxX3xX4x113d1xX21xX3xX21xX1x15ef9xX21xX22xX3xXexXdxX21xX1xX3xX1xX56xX6xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX94xX3xX22xXdxX8exXdxX3f1xX3xXbxX1xX1acxX3xX1xX41xXbxX3xX2axX8exXdxX3xX17xXd0xX56xX3xX17xX26xX4xX28xX3xX2axX4e3xX21xX3xX1xXc3xX6xX3xX45axXdxX131xXexX3xX1b5xX6xX1axX3xX22xXc3xXbxX3xXbxX1xX83xX21xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xXaaxXexX3xX5xX40xX41xX21xX22xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX216xX21xX22xX3xXexXc7xX21xX1xX3xX2axX8exXdxX3xX91xX92xX6xX21xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX4xX20xX3xX1a7x15a8exX21xX22xX3xXcxX1xX850xX3xXcxX1xX53bxX93xX3xX511xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xXexXdxX19xX92xX3xX1xX503xX4xX3xX17exXc7xX21xX1xX3xX1a5xX40xX4exX21xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xX33xX3xX78xXcxX20xXdxX3xX53bxX21xX22xX3xX1xX51xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX28xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX28xX3xX2axXc7xX3xX21xXc3xX3xX22xXdxX46exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX21xX246xX21xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xXexXc6xX19dxX3xX21xX2cxX21xX3xX7xXe2xX21xX22xX3xXbxX1xX753xX21xX22xX3xX1xX4exX21xXb2xX3x1046axXdxX3xX4xXc3xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xX3cxX1axX28xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xXc7xX3xXexX1xX20xXdxXb2xX3xX45axXdxX131xX4xX3xX17xX8axXdxX3xX1axX8exXdxX3xX21xX3cxX93xX3xX4x1022exX21xX22xX3xX22xXdxX46exXbxX3xX4xX1xX56xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xXexXc6xX19dxX3xX21xX2cxX21xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX1xX4exX21xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX92xX93xX3xX21xX1xXdxX2cxX21xX3xXexX20xXdxX3xX4xXa93xX21xX22xX3xXc6xXaaxXexX3xX5xX56xX3xX21xX22xXd0xXdxXb2xX3xX17exX19dxXdxX3xX5xX1baxX28xX3xX6xXdxX3xX7xX1baxX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX5exX277xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX1xX6xX93xX3xX4xX1xXaaxX1axX3xX48xX26xXexX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX4c4xX3xX4dfxXdxX131xX92xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX17xXc3xX3xX4xXc3xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX5xX3cxX3xX17exX6xX56xX3xX288xX20xX21xX22xX3xX1xX6xX93xX3xX5xXd0xXdxX3xX21xX1xeadbxXexX3xX4xX56xX21xX3xX4xX1xX60xX92xX3xX2axX3cxX56xX4c4xX3xX1b5xX94xX92xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4x14a8axX21xX3xXexX1xX900xX21xX28xX3xX17xXa0xX93xX3xX7xX1baxX3xX5xX3cxX3xX4xX4exX3xX1xX51xXdxX3xXbxX1xX60xXexX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXdxX2cxX92xX3xX4xX87xX4xX3xXc6xXaaxXexX3xX5xX8exX21xXb2xX3xX288xXc3xX3xX5exX1xXdxX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX22xXdxX1dxXdxX3xX21xX1xX40xX21xX22xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX17xX40xX41xX4xX3xX5xXe2xX21xX22xX3xX7xX94xXbxX3xX7xX1baxX3xX1cxX850xX3xX4xX18fxXexX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX4xXe2xX21xX3xX5ex12897xX3xX30fxX92xX3xX21xX850xX21xX1xX3xX5xXd0xXdxX3xX17xX40xX41xX4xX3xXexXc6xX503xX21xX22xX3xX48xX7fxX21xX22xX156xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX4dfxXdxX2cxX21xX3xX91xX92xX6xX21xX3xX17xX94xX21xX3xX2axXaaxX21xX3xX17xX246xX3xX21xX3cxX93xX28xX3xX4xX20xX3xX4dfxX2cxX3xXcxX1xX850xX3xX4dfxX56xX6xX21xX3xX511xX3xX21xX22xX92xX93xX2cxX21xX3xX1aaxX1xXc3xX3xXexXc6xX40xX19dxX21xX22xX3xX5exX1xX56xX6xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX4ebxX72xX503xX4xX3xX2axXdxX131xX21xX3xf5f2xX92xX477xX21xX3xX5xX277xX3xX79xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX539xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX93xX33xX3xX78xX1a7xX46exX21xX22xX3xX5xX3cxX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX40xX8exX4xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX94xX3xX22xXdxX8exXdxX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX4xXe2xX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX21xXc3xXdxX3xX4xX1xX92xX21xX22xX3xX2axX3cxX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX21xXc3xXdxX3xXc6xXdxX2cxX21xX22xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX288xX1xX753xX21xX22xX3xX1xXd0xX21xX3xX19dxX3x1069exXdxX21xX22xX6xXbxX56xXc6xX10xX28xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX53bxX3xX22xXdxX6xX56xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xXexX87xX3xX4xX1xX53bxX28xX3xXexX87xX3xX4xX1xX850xX92xX3xXexXc6xX60xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX131xX1axX3xX17xX94xX21xX3xXexX8bcxX21xX22xX3xX4xX4exX3xX7xX19dxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX28xX3xX1xXdxX131xX92xX3xXexXc6xX40xX19dxX21xX22xX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX28xX3xX7xX6xX3xXexX1xX477xXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX2axX3cxX3xX4xX1xX850xX92xX3xXexXc6xX60xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX131xX1axX3xXexX56xX3cxX21xX3xX48xXdxX131xX21xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX4xX60xX4xX3xX1xX56xXd0xXexX3xX17xX51xX21xX22xX3xX4xX53bxX6xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX28xX3xX5exX19xX3xX4xX477xX3xX1cxX216xXdxX3xX48xX40x11200xX21xX22xX3xX21xXa0xX21xX22xX3xX4xX6xX56xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX17xX51xX3xX4xX1xX56xX3xX17xX51xXdxX3xX21xX22xXa93xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12x13752xX3xX21xX40xX8exX4xX3xXexX6xX28xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xX3xX2axX3cxX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX21xX22xX3cxX21xX1xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX2ax15f6cxX21xX3xXexX216xX21xX3xXexXd0xXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX28xX3xXexX26xX4xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xXf2xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX1axX51xXexX3xX5xX83xX21xX3xX2axX8exXdxX3xX1axX51xXexX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX21xX3cxX56xX3xX17xXc3xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xXexX1xX125xX3xX2axXdxX131xX4xX28xX3xX5ex150eexX1axX3xX4xX9b9xXbxX3xX2axX3cxX3xX5exX1xXdxX3xX17xX53bxX3xX17xXdxX246xX92xX3xX5exXdxX131xX21xX3xX7xX1baxX3xXexXc6xX19dxX3xXexX1xX3cxX21xX1xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX4xX1xX56xX3xX17xX94xX21xX3xX5exX1xXdxX3xX21xX22xX1xXf2xX3xX1xX40xX92xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxXc6xX56xX21xX22xX3xX91xX92xX60xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX4xX20xX21xX22xX3xXexX60xX4xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX17xXdxX246xX92xX3xX4xX1xX92xX93xX19xX21xX3xXexX8bcxX3xX2axX850xX3xXexXc6xX15xX3xX21xX3cxX93xX3xX7xX6xX21xX22xX3xX2axX850xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX2axXc7xX3xX93xX2cxX92xX3xX4xX83xX92xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX2axX3cxX3xX2axXc7xX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xX4xX53bxX6xX3xX1axX469xXdxX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX2axX3cxX3xX21xX94xX92xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1axX18fxX4xX3xX4xX60xX4xX3xX5exX1xX92xX93xX94xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX1axX3xXexXc6xX503xX21xX22xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX92xX900xXexX3xX5xX6xX56xX3xX17xX51xX21xX22xX3xXexX1xXc7xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX19xX3xX21xX1xX900xX21xX3xX1xXc7xX21xX1xX3xXbxX1xXd0xXexX3xX4xX6xX56xX3xX21xX1xXaaxXexX3xX5xX3cxX3xXc6xX6xX3xX5exX1xX1dxXdxX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1b5xX1xX40xX3xX2axX900xX93xX28xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1cxXdxX2cxX21xX3xX4xX1xX94xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xX28xX3xX4xXc3xX3xXc6xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX5xX3cxX3xX4xX1xXf2xX3xX4xXc3xX3xX2axX3cxX56xXb2xX3xX1b5xX1xX40xX21xX22xX3xXexXc6xX2cxX21xX3xXexX1xX87xX4xX3xXexX94xX3xX4xXc3xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX4xX4exX3xX91xX92xX6xX21xX3xX2axXe86xX21xX3xX4xXc3xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX40xX41xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX5xX3cxX1axX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX1xX94xXexX3xX2axXdxX131xX4xX28xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX21xX22xX216xXdxX3xX4xX1xX4exXdxX3xX30fxX4exXdxX3xX21xX40xX8exX4xX3xX2axX3cxX3xXc6xXaaxXexX3xX5exX1xXc3xX3xXexXc6xX56xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX7xX6xX3xXexX1xX477xXdxX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xX21xX3cxX93xX3xX2axXc7xX3xX21xX1xXdxX246xX92xX3xX5xX277xX3xX48xX56xX3xX5exX1xX60xX4xX3xX21xX1xX6xX92xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX19xX3xX5exX1xX18fxX4xX3xXbxX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xXexX40xX41xX21xX22xX3xX21xX3cxX93xX28xX3xXexX6xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX6xX93xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1cxX258xX21xX22xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX5bxXdxX3xX1xXd0xX21xX28xX3xX21xX1xX40xX21xX22xX3xXbxX1xX477xXdxX3xX4xXc3xX3xX5xX51xX3xXexXc6xXc7xX21xX1xX3xX2axX3cxX3xX5xX3cxX1axX3xXexX8bcxX3xXexX8bcxXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXexX20xXdxX3xX21xX2cxX21xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX131xX21xX3xX4xX1xX94xX3xX17xX51xX3xX1xX41xXbxX3xX17xX216xX21xX22xX3xX17xX135xXdxX3xX2axX8exXdxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX1axX8exXdxX3xXexX92xX93xX19xX21xX28xX3xX4xXe2xX21xX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xX21xX22xX40xX5bxXdxX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xXexXc6xX40xX8exX4xX3xXexX1xXc7xX3xX22xXdxX905xX3xX21xX22xX92xX93xX2cxX21xX3xX2axX3cxX3xX91xX92xX477xX21xX3xX5xX277xX3xXexX1xX10xX56xX3xX5xX92xX900xXexX3xX4xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX26xX4xXb2xX3xX1b5xX94xX92xX3xXexXc6xX40xX5bxX21xX22xX3xX1xX41xXbxX3xX21xX3cxX56xX3xXexX1xX87xX4xX3xX7xX87xX3xX5exX1xX20xX21xX22xX3xX17xX53bxX3xX21xX4e3xX21xX22xX3xX5xX87xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX17xX51xX21xX22xX3xX2axXdxX2cxX21xX3xX2axX246xX3xX1xX40xX92xX3xX7xX8exX1axX3xX1xX56xX9b9xX4xX3xX4xX1xX92xX93xX19xX21xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX2axXdxX131xX4xX3xX5exX1xX60xX4xXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX56xX48xX93xXaxX12xX1a7xX19xX3xXexXc6xX60xX21xX1xX3xX21xX1xX905xX21xX22xX3xXexXdxX2cxX92xX3xX4xX87xX4xX3xX1xX56xX9b9xX4xX3xX5xXd0xX1axX3xX91xX92xX93xX246xX21xX28xX3xX4xX83xX21xX3xX4xXc3xX3xX91xX92xX93xX3xX17xX850xX21xX1xX3xXc6x14725xX3xXc6xX3cxX21xX22xX3xX2axX246xX3xX4xX4exX3xX4xX1xX94xX3xXexX92xX93xX19xX21xX3xX48xX7fxX21xX22xX28xX3xX4xX4exX3xX4xX1xX94xX3xX17xX3cxX56xX3xXexX1xX477xXdxX3xX2axX3cxX3xXbxX1xX477xXdxX3xX4xXc3xX3xX7xX87xX3xX22xXdxX60xX1axX3xX7xX60xXexX3xX4xX1xX9b9xXexX3xX4xX1xX1baxX3xXexX8bcxX3xX4xX60xX4xX3xX4xX4exX3xX91xX92xX6xX21xX3xX4xXc3xX3xXexX1xXb84xX1axX3xX91xX92xX93xX246xX21xX3xX2axX3cxX3xX4xX53bxX6xX3xX4xX4exX3xX7xX19dxX3xX22xXdxX60xX56xX3xX48xX7fxX4xXaxXb2xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd37xX56xX92xXc6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3x13adbxX21xX2abxX56xX21xX10xXexX0xX63xXbxX12