HLV U19 Trung Quốc: Tôi không có thời gian xem U19 Việt Nam thi đấu
Giành 1 điểm trước nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc, HLV U19 Trung Quốc tỏ ra rất tự tin vào năng lực của các học trò.
e4aax11bedxfb2ex110a8x118fdx14240x156e2x135daxf51cxX7x16b25x16063x179c8x10d19x10eedx1311fxX5xffcfxXax148fcx14767xf5cbx1156dxX3xe78axX2xf7fexX3xXcx13715x10b13x11e86x1703exX3xf4abxX1dx18a89xX4x140acxX3xXcx12c22xXdxX3x10c10xX1xX28xX1exX1fxX3xX4x1241bxX3xXexX1x106b7xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3x18221xX10x17060xX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdx1678bxXexX3x10032xX6xX40xX3xXexX1xXdxX3x176b5x1138dxX1dxX0x11971xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1667exXaxX12xX0x14bb8xX12x138efxXdx11d4axX1exX1xX3xX2xX3xX53xXdx102cexX40xX3xXexX1cx137cax176eaxX4xX3xX1exX1xX71xX3x10397x180fdxX15xX86xX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4x1707bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXex140e6xX3xX1cxX6xX3xX1cxX54xXexX3xXex117dcxX3xXexXdxX1exX3xfe59xX71x12dadxX3xX1ex15fc9xX1exX1fxX3xX5xXb7xX4xX3xX4x13914xX6xX3xX4x1582exX4xX3xX1x1466axX4xX3xXexX1cx168c2x11cdfxX0xX57xX6dxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexf9d3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXex10986xX6xX5xXdxX1fxX1exX25xX3x13e4exX1dxX7xXexXdx14f8exXe7x139e8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174b7xXbfxX69xXe7xXaxX12x15222xX32xX3xX53xX7ex167f2xX4xX3x1821dxX3xX53xXdxX79xX40xX97xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX53xef11xX3xX4xX1x189cdxX1exX1xX3xXexX1x14ab0xX4xX3xX1fx16db9xX4xX1xX3xXex15d94xX1exX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX3xX2bxX1xXadxXdxX3xX53xX7exX36xX1exX1fxX3xX53xX1dxX6xX3xXexX7fxXdxX3xXexX13axX3xX2bx17f2bxXexXd9xX3x13b25xXbfxX1exX1fxX3xXexX1cx14276xX1exX3xX1fx12ae5xXbxX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX3xX4xX1x17c34xX1exX1fxX3xXbdx120a7xX3xXexX1xX16axX3xX40xX71xX3xX40xX54xXexX3xX53xXdxX3x14ef4xX3xX1exX1fxX1xfe24xX6xX3xX6dx17ba1xXdxX3xX1exX16axX1dxX3xX53xX79xX3xXexX1xX1dxX6xX97xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX1xXbfxX71xX1exX3xXexXbfxX71xX1exX3xX4xX32xX3xXexX1xX79xX3xX6dx182dcxX3xX5xXbfxX13exXdxXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xX15x102bdxX1exX3xX1fxXdx10aa8xX3xXexX1xXcfxXdxX3xX53x18462xX3xX4xX32xX3xXbxX1x11ba1xX1exX3xX4xXbfxXdxX3xXexX1xX7exX36xX1exX1fxX3xX2bxX1xXdxX3xXbxX1xX32xX1exX1fxX3xXbdxXdxX143xX1exX3xX1exX1x1567axX4xX3xXexX7fxXdxX3xX53xXdxX79xX40xX3xX40xX13exX1exX1xX97xX3xXe7xX16axX1dxX3xX4xXcbxX6xX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX97xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3x175dexX1xX10xX1exX1fxX3xf97fxXdxXbfxX1exX1fxX3xXexX1dxXe7xX143xX1exX3xX6dxX23xX3xX28xX1exX1fxX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX4xX32xX3xXexX1xX36xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX3exX10xX40xX3xXexX1xX203xXe7xX3xXexX1cxXd8xX3xX6fxX1dxXdxX5xX5xX6xX1dxX40xX10xX3xX6fxX1cxX6xX10xX4xX1xX10xX1exX3xXexX1xXdxX3xX53xX54xX1dxXd9xX3x14e3cxX1exX1fxX3xX4xf870xX1exX1fxX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX53xX79xX3xX1a0xX3xXexX7fxXdxX3xXbdxXdxX48xX4xX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX3xX1fxX179xXbxX3xXbdxX54xX1exX3xX53xe941xX3xXbdxX2e5xX3xXexX1xX79xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX1cxXbfxX1exX1fxX3xX1xXdxX48xXbxX3x17a31xXd9xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX6dxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX1fxX9xXax180a2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX1exX1fxX9xXaxX317xXaxX3x178e2xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6dxXbfxX1cxX69xX10xX1cxX9xXax1654exXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX1exX9xXaxX4xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX40xX6xX1cxX1fxXdxX1exX25xX6xX1dxXexXbfxXffxXaxX12xX0xXexX6dxXbfxX69xXe7xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXd9xX6dxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1exX1xXd9xXbdxX1exX57xX1exX10xX32axX7xX57xX2xX118xX118xX33cxX57xX2xX33cx164d6xX69xX2xX317xX2fdxX2xX33cxX33cxXex11e20xX2fdxX118xX19xX2fdxX5xX33cxXd9xXf8xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbfx17a50xX40xX6xX1fxX10xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX32axXdxX69xXexX1xX25xX3xX118x1184exX33cxXbxX3exXffxX3xX4xX1dxX1cxX7xXbfxX1cxX25xX3x13747xXbfxXbfxX40xXf0xXdxX1exXffxXffxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX25xX317xX2fdxX317xXbxX3exXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX69xX3xX6xX5xXdxX1fxX1exX9xXaxX4xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxXfdxXbfxX1exXexXf0xXfdxX6xX40xXdxX5xXe7xX25x1398exX1cxXdxX6xX5xXffxX3xXfdxXbfxX1exXexXf0xX7xXdxX3dbxX10xX25xX2xX33cxXbxXexXffxX4xXbfxX5xXbfxX1cxX25x17e88xX33cxX33cxX2fdxX33cxX3a2xX33cxXffxXaxX12xX0xXdxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXexXb7xX3xXexXdxX1exX3xX7xeae4xX3xX1xX13exX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX3x15d98x1079bxX1exX1xX25xX3xX13xX71xX3xXcxX1xX71xX1exX1x1529dxX3xX0xX57xXdxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX1cxX12xX0xX57xXexX6dxXbfxX69xXe7xX12xX0xX57xXexX6xX6dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXexXf0xX6xX5xXdxX1fxX1exX25xX3xXf8xX1dxX7xXexXdxXfdxXe7xXffxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXbfxX69xXe7xXaxX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xX110xX1x16fbfxX3xX53xX16axX1exX3xXexX23xXdxX3xX1exX6xXe7xX97xX3xX28xX1exX1fxX3xX40xX7fxXdxX3xX69xX71xX1exX1xX3xXexX1xX36xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX3exX10xX40xX3xX5xX13exXdxX3xX6dxXc2xX1exX1fxX3xX1fxX1xXdxX3xX1xX190xX1exX1xX3xX40xX71xX3xXexX1cxX115xX3xX5xX1a0xX3x13fc3xX1dxX6xXe7xX3xXexX1cxX175xX1exX3xX17xX2xX19xX3xX4bxX1xX175xXexX3xX10ax143ccxX1exXf0xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xXd9xX3x16e58x132eexX4xX3xXexXdxX143xX1dxX3xX4xXcbxX6xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xXexX1cxX175xX1exX3xX4xX1dxX23xXdxX3xX4x1890bxX1exX1fxX3xX7xX46cxX3xX5xX71xX3xX1fxXdxX71xX1exX1xX3xX317xX3xX53xXdxX79xX40xX3xX53xX79xX3xX53xX7exX36xX1exX1fxX3xX1xXbfxX71xX1exX1fxX3xXbdxX71xXbfxX3xXexX13axX3xX2bxX16axXexXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xXcxX1cxX1a9xX3xX5xX13exXdxX3xXexX1cxX175xX1exX3xX1fxX179xXbxX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4xX97xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX53xX130xX3xXexX1xX71xX1exX1xX3xX4xX28xX1exX1fxX3xX2bxX1xXdxX3xX1fxXdxX71xX1exX1xX3xX53xX7exX115xX4xX3xX2xX3xX53xXdxX79xX40xX3xXexX1cxX7exX7fxX4xX3xX4xXcfxX4xX3xX1exX1xX71xX3xX86xX87xX15xX86xX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX6dx1066bxX1exX1fxX3xX5xX23xXdxX3xX53xXcfxX3xXbxX1xXd8xX1exX1fxX3xX1exX1fxXb7xX3xXbxX1xX53dxX1exX3xX4xX28xX1exX1fxX3xX4xX1xX179xXexX3xX4xX1xX46cxXd9xX3xXcxX1cxXbfxX1exX1fxX3xX6dxX1dx120b2xXdxX3xX1xXd3xXbxX3xX6dxXcfxXbfxX3xX7xX6xX1dxX3xXexX1cxX175xX1exX97xX3xX13xX14xX15xX3xX25dxX1xX10xX1exX1fxX3xX263xXdxXbfxX1exX1fxX3xX1xX16axXexX3xX7xX13axX4xX3xXexXb7xX3xX1xX71xXbfxX3xXbdxX2e5xX3xX4xXcfxX4xX3xX1xXd3xX4xX3xXexX1cxXd8xXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xXaxXcxX28xXdxX3xX4xX32xX3xX1exX1xX1f4xX1exX1fxX3xX4xX203xX1dxX3xXexX1xXcbxX3xXexX1xX28xX1exX1fxX3xX40xXdxX1exX1xX3xXbdxX71xX3xX1xXd3xX3xX53xX130xX3xX4xX1x11259xXdxX3xX40xX1fcxXexX3xXexX1cxX175xX1exX3xX53xX54xX1dxX3xX1cxX54xXexX3xXexX1xX28xX1exX1fxX3xX40xXdxX1exX1xXd9xX3xX6fxX179xXbxX3xX53xX1fcxXdxX3xX53xX7exX6d7xX1exX1fxX3xX2bxXdxX40xX3xXbdxX28xX3xX53xX1daxX4xX1xX3xX4xX1xX7exX6xX3xX6dxX6xXbfxX3xX1fxXdxX36xX3xX5xX71xX3xX53xXdxX2e5xX1dxX3xX69x1422dxX3xX69xX71xX1exX1fxX3xX1exX1xX7exX1exX1fxX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX53xX130xX3xX1ex14b2fxX3xX5xXb7xX4xX3xX53xX16axX1exX3xXbxX1x16a67xXexX3xX4xX1dxX23xXdxX3xX4xX579xX1exX1fxXd9xX3xX15xX7fxXdxX3xXexX28xXdxX97xX3xX1xXd8xX6xX3xX5xX71xX3xX2bxX16axXexX3xX529xX1dxX53dxX3xX4xX1xX54xXbxX3xX1exX1xX175xX1exX3xX53xX7exX115xX4xXd9xX3xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xXcxX1xXb7xX4xX3xXexX16axX97xX3xXexX1cxXbfxX1exX1fxX3xX2fdxX33cxX3xXbxX1xX753xXexX3xX4xX1dxX23xXdxX3xXexX1cxX175xX1exX97xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX40xX1dxX23xX1exX3xX4xX1xXdxX16axX1exX3xXexX1xX222xX1exX1fxX3xXbdxX71xX3xX4xX1xX753xX1exX1fxX3xXexX28xXdxX3xX53xX130xX3xXexX13exXbfxX3xX1cxX6xX3xX40xX1fcxXexX3xX7xX23xX3xX4xX6d7xX3xX1xX1fcxXdxXd9xX3xX86xXcfxX1exX1fxX3xXexXdxX16axX4xX3xX5xX71xX3xX4xXcfxX4xX3xXexXdxX2e5xX1exX3xX53xX13exXbfxX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xXexX1xX79xX3xX69xX13axXexX3xX53xXdxX79xX40xX3xXexX1xX71xX1exX1xX3xX6dxX71xX1exXaxXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xXcxX1cxX7exX7fxX4xX3xX4x154c0xX1dxX3xX1xXadxXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXbxX1xX32xX1exX1fxX3xXbdxXdxX143xX1exX3xXbdxX2e5xX3xX4xX1xXdxX16axX1exX3xXexX1xX1dxX175xXexX3xXaxX69xXb7xX1exX1fxX3xX3exX10xX3xX6dxX1dxX7xXaxX3xXexX1cxX7exX7fxX4xX3xX2bxX1xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX71xX1exX1xX97xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xX6dxXdxX16axXexX25xX3xXaxX86xX84axXe7xX3xX5xX71xX3xX6dxX53dxX1exX1fxX3xXex171f1xX3xXexX1xX203xX1exXd9xX3xX110xXcfxX4xX3xX53xX23xXdxX3xXexX1xXcbxX3xX53xX2e5xX1dxX3xX1cxX54xXexX3xX40xX13exX1exX1xX3xXbdxX71xX3xXbdxXdxX48xX4xX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX53xX79xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX5xX71xX3xX7exX1dxX3xXexXdxX143xX1exX3xX1xX71xX1exX1fxX3xX53xX203xX1dxXd9xX3xX10axX1a9xXdxX3xXexX1xX16axX97xX3xXbxX1xXd8xX1exX1fxX3xX1exX1fxXb7xX3xX5xX71xX3xX5xXb7xX6xX3xX4xX1xXd3xX1exX3xXexX23xXexX3xX1exX1xX54xXexXd9xX3xX4bxX1xX7exX1exX1fxX3xX53xXdxX2e5xX1dxX3xX53xX32xX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX4xX32xX3xX1exX1fxX1xX1a5xX6xX3xX5xX71xX3xX4xX1xX753xX1exX1fxX3xXexX28xXdxX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX40xX1dxX23xX1exX3xXexX1xX222xX1exX1fxXd9xX3xX17xX2xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX5xX1dxX28xX1exX3xX4xX23xX3xX1fxX222xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX16axX1exX3xXexX1xX222xX1exX1fxX3xX1exX1fxX6xXe7xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xX6d7xX3xX1xX1fcxXdxX3xX53xX16axX1exXaxXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3xX10axX143xX1exX3xXbxX1xX134xX6xX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4xX97xX3xX13xX14xX15xX3xXexX1cxX7exX1a9xX1exX1fxX3xX87xXdxX40xX3xX16exX6xX1exX1fxX3xX13xXbfxX3xX4xX32xX3xX5xX1a0xX3xX53xX79xX3xXexX1xX54xXexX3xXbdxXd3xX1exX1fxX3xXbdxX2e5xX3xX2bxX16axXexX3xX529xX1dxX53dxX3xX1xXd8xX6xX3xX33cxXf0xX33cxXd9xX3xX2b2xX1exX1fxX3xX2bxX1xX18bxX1exX1fxX3xX53xX1daxX1exX1xX3xX53xX84axXe7xX3xX5xX71xX3xX2bxX16axXexX3xX529xX1dxX53dxX3xXex142b9xXdxX3xXexX48xX3xXbdxX71xX3xX53xX1fcxXdxX3xX7xX46cxX3xXbxX1xX53dxXdxX3xX1xXd3xX4xX3xX4xXcfxX4xX1xX3xX529xX1dxX143xX1exX3xX1exX32xX3xX53xXdxX3xX1exX1fxX6xXe7xX3xX5xX175xXbxX3xXexX13axX4xXd9xX3xXcxXdxX2e5xX1exX3xX53xX13exXbfxX3xX4xXcbxX6xX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4xX97xX3xXexX1xX10xXbfxX3xX1exX1xX175xX1exX3xX3ex16c91xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX87xXdxX40xX3xX16exX6xX1exX1fxX3xX13xXbfxX97xX3xX53xX130xX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xX1fxXdxX1f4xX3xX53xX7exX115xX4xX3xX6dxX190xX1exX1xX3xXexX1a5xX1exX1xX97xX3xX69xX1efxX1exX3xX53xX16axX1exX3xXbdxXdxX48xX4xX3xX6dxXadxX3xX5x16e55xX3xX529xX1dxXcfxX3xX1exX1xXdxX2e5xX1dxX3xX4xX6d7xX3xX1xX1fcxXdxXd9xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX0xX6dxX1cxX3xX57xX12xX3x11223xX3xXexX1cxX175xX1exX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1dxX23xXdxX97xX3xX17xX2xX19xX3xX13xX71xX1exX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX6d7xXdxX3xXbdxX7fxXdxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX203xX1exX3xX529xX1dxXe7xX16axXexX3xXexX1xX222xX1exX1fxXd9xX3xX13xXd3xX3xX7xX46cxX3xX2bxX1xX28xX1exX1fxX3xXexX1cxX28xX1exX1fxX3xX4xX1xX36xX3xXbdxX71xXbfxX3xX17xX2xX19xX3xX15xXdxX48xXexX3xX4bxX6xX40xX3xX40xX71xX3xX40xX1dxX23xX1exX3xXexXb7xX3xX529xX1dxXe7xX16axXexX3xX7xX23xX3xXbxX1xX175xX1exX3xX4xXcbxX6xX3xX40xX190xX1exX1xXd9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXbfxX1dxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX15xXcxX110xX0xX57xXbxX12
quanglinh