Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn
(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 12 - 13/6, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
30a7x74e6xb63ax9c73x8779x49d4x755ex836bx7b7axX7xd9eax8ebexa4b2x6f74x9657xc515xX5xb4ccxXaxad78xaec6xefffxX1xX3xX1xbfdex5fcexX14x6195xX3x8a1cxXbxX3xXexX1x6bd6xXbxX3xX14xX1xXdxe1a4xXexX3xbfb0xe0e6xXdx61f3xX3xb772x6c21xX3xXcxae6exX14xX1xX3x7137x4f9cxX22xXexX3xX1xXdxX28xX14xX3x96d6xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX0xa93bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x34d8xXaxX12x9b5bxX31xXdxX3xa183xX1xb1c6xX3xXexX18xcb8dxX14xX1bxX3xXexX1x564bx6828xX3xadeaxb2dbxX14xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX14xX1xX3xX5cx7782xX3xed68xX1dxcc49xX2exX3xXex3308xX3xX14xX1bxX31xX70xX3xX2x3f43xX3x9f6cxX3xX2x6ebcxX4axc656xX2exX3xXexX83xX31xX14xX3xXex7e61xX14xX1xX3xX4x9eaaxX3xX42xX18xX6xX3xX72xX87xX6xX3xX2bxadabxX14xX3xX42xX18xX6xX3xXexX83xX2exX3xX4xXa4xX3xX14x6ce3xXdxX3xX42xX18xX6xX3xd2e5xX22xXexX3xXexX83xX3xX72xX31xX3xX5cx4b59xX14xX1bxd79cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62f3xX83xX5cxX70xXaxX12xX0xXdxX42xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3cb5xX10xX14xXexX10xXc5xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax947dxXdxX5cxXexX1x951bxX3xX2xX2xde41xa2d3xXbxX38x6f60xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10axX3xa087xX8fx48d7xXbxX38xX112xXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXd3xX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd3xX72xX14xX4axX14xX10xX105xX7xX4axX8fxX2xX8fxX94xX4axX2xX10fxX96xX5cxX11exX8fxX94xX94xX2xX10excee1xXexX2xX94xX8fxX2xX5xX11cxX91xX10exed79xX1xXc5xX6xXdxX14xX10fxX10exX158xXd3xX1bxXdx57cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX14xX1xX3xX38xX39xX22xXexX3xX1xXdxX28xX14xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xXaxX3xX105xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX10exX10fxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX11cxX8fxX11exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12xX30xXdxX28xX14xX3xX14xX6xX70xX3xX2bxX6xX14xX1bxX3xX38xX39xX22xXexX3xX1xXdxX28xX14xX3xXc5x694fxX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX4xXa4xX3xXexXc5xc5d7xX4xX3xb0b2xX39xX6xX3x6f85xX1xX39xX3xX72xX7fxX4xX3x717fxX6xX42xX3xX2bxb81cxX14xX1bxX3xX81x344axX14xX1bxX3xXe3xafbdxX4xX3xXe3xa8a6xX3xX72xX31xX3xXe3xX21dxX4xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xX14xe524xXdxX3xX72xX2cxXdxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xXexXc5x441fxX14xX3xX206xX1xX39xX3xX72xX7fxX4xX3xXe3xX21dxX4xX3xXe3xXdx9cc1xX14xX3xX5fxXd0xX14xX1bxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12x3f9dxX83xX3x8f13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX4xX6fxX6xX3xXc5xX1eexX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX4xXa4xX3xXexXc5xX1ffxX4xX3xX2bxXdxX3xX202xX39xX6xX3xX206xX1xX39xX3xX72xX7fxX4xX3xX1bxXdx9eddxX6xX3xX20exX6xX42xX3xX2bxX213xX14xX1bxX3xX81xX218xX14xX1bxX3xXe3xX21dxX4xX3xXe3xX221xX3xX72xX31xX3xXe3xX21dxX4xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xX14xX234xXdxX3xX72xX2cxXdxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX42x78d2xX14xX1xX3xX5xX24fxX14xX3xXexX1xX31xX14xX1xX3xX81xX1eexX83xX3xX72xX31xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX39xX70xX260xX14xX3xX72x8235xX3xXbxX1xX65xX6xX3xX2bxX22xXexX3xX5xXdxX323xX14xX3xX14xX24fxX14xX3xXexX87xX3xX2bxX24fxX42xX3xX2xX2xX4axX96xX3xX2bxXafxX14xX3xX7xX1dxX14xX1bxX3xX14xX1bxX31xX70xX3xX2xX94xX4axX96xX2exX3xXexX83xX31xX14xX3xXexX9fxX14xX1xX3xX4xXa4xX3xX42xX18xX6xX3xX72xX87xX6xX3xX2bxXafxX14xX3xX42xX18xX6xX3xXexX83xX2exX3xX4xXa4xX3xX14xXbexXdxX3xX42xX18xX6xX3xXc5xX22xXexX3xXexX83xX3xX72xX31xX3xX5cxXd0xX14xX1bxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12xXcx515bxX14xX1bxX3xX5xX18xX69xX14xX1bxX3xX42xX18xX6xX3xXbxX1xX3a8xX3xX81xXdxXafxX14xX3xX2xX10fxX10fxX3xX91xX3xX8fxX10fxX10fxX42xX42xX4axX2bxX69xXexX2exX3xX4xXa4xX3xX14xXbexXdxX3xXexXc5xX24fxX14xX3xX8fxX11exX10fxX42xX42xX4axX2bxX69xXexXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12xXcxXc5xX83xX14xX1bxX3xX42xX18xX6xX3xX5cxXd0xX14xX1bxX3xX4x65e4xX14xX3xX2bxcfffxX4xX3xX81xXdxX28xXexX3xX2bxX323xX3xXbxX1xb2a9xX14xX1bxX3xX38xX280xX70xX3xXc5xX6xX3xX5xX234xX4xX2exX3xX7xb366xXexX2exX3xX42xX18xX6xX3xX2bxX1dxX3xX72xX31xX3xX1bxXdxXa4xX3xX1bxXdxb968xXexX3xX42xX303xX14xX1xXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12xabdbxX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX3xX4xX1ffxX4xX3xX81xX221xX3xXexXc5xX83xX14xX1bxX3xXexX1x6b55xXdxX3xX1bxXdxX6xX14xX3xX14xX1bxX21dxX14xX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX1bxb987xX70xX3xX5xe72cxX3xX202xX39xX42dxXexX2exX3xX7xX303xXexX3xX5xX19xX3xX2bxX22xXexX2exX3xX14xX1bxX441xXbxX3xe50exX14xX1bxX3xX4xX1ffxX4xX3xX81xX221xX3xX19xX3xX72x31e1xX14xX1bxX3xXexXc5xX493xX14xX1bxX3xXexX1xX22xXbxX3xX72xX31xX3xX2bxXd0xX3xXexX1xc59bxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX83xX5cxX70xXaxX12xX0xXdxX42xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX39xX42xX81xX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xX3xXdxXf6xX10xX14xXexX10xXc5xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX5cxXexX1xX10axX3xX158xX14exX96xXbxX38xX112xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10axX3xX11exX158xX94xXbxX38xX112xXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXd3xX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX14xX1xXd3xX72xX14xX4axX14xX10xX105xX7xX4axX8fxX2xX8fxX94xX4axX2xX10fxX96xX5cxX11exX8fxX94xX94xX8fxX8fxX8fxXexX94xX11cxX94xX10exX10exX5xX10fxXd3xX1bxXdxX164x716dxXc5xX9xX96xX8fxX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX14xX1xX3xX38xX39xX22xXexX3xX1xXdxX28xX14xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xXaxX3xX105xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX158xX14exX96xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX11exX158xX94xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXc5xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexXc5xX83xX14xX1bxX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX24fxX14xX3xX202xX39xX6xX14xX10axX0xX4axX7xXexXc5xX83xX14xX1bxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX91xXexX1xX39xX42xX81xX91xX6xX14xX5cxX91xX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdb4dxX4baxX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX42xX303xX14xX1xX3xXexX1xX31xX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xXe3xX21dxX4xX3xX72xX31xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX3xXd3xXd3xXd3xXaxX3xX1xXc5xX10xX164xX9xXaxX4axX38xX6xX91xX1xX83xXdxX4axX72xX39xX14xX1bxX91xX6xXbxX91xXexX1xX6xXbxX91xX4xX83xX91xX206xX1xX6xX91xX14xX6xX14xX1bxX91xX42xX6xX14xX1xX91xXexX1xX6xX14xX1xX91xX6xXbxX91xXexX1xX6xXbxX91xX14xX1xXdxX10xXexX91xX5cxX83xXdxX91xX81xX6xX4xX91xX72xX6xX91xXexXc5xX39xX14xX1bxX91xX81xX83xX91xX42xX39xX6xX91xX5xX83xX14xX91xX5cxXdxX10xX14xX91xXc5xX83xX14xX1bxX4axX8fxX2xX94xX11exX11exX8fxXd3xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX1bxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX4axX42xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX8fxX10fxX4axX14xX10xX105xX7xX4axX8fxX2xX8fxX94xX4axX2xX8fxX158xX5cxX11exX2xX10fxX10fxX8fxX10exX158xXexX94xX10fxX11cxX11cxX5xX2xXd3x4de7xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX14xX1xX3xX38xX39xX22xXexX3xX1xXdxX28xX14xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX72xX12xX0xX7xXexXc5xX83xX14xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62exX4baxX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX42xX303xX14xX1xX3xXexX1xX31xX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xXe3xX21dxX4xX3xX72xX31xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX3xXd3xXd3xXd3xXaxX3xX1xXc5xX10xX164xX9xXaxX4axX38xX6xX91xX1xX83xXdxX4axX72xX39xX14xX1bxX91xX6xXbxX91xXexX1xX6xXbxX91xX4xX83xX91xX206xX1xX6xX91xX14xX6xX14xX1bxX91xX42xX6xX14xX1xX91xXexX1xX6xX14xX1xX91xX6xXbxX91xXexX1xX6xXbxX91xX14xX1xXdxX10xXexX91xX5cxX83xXdxX91xX81xX6xX4xX91xX72xX6xX91xXexXc5xX39xX14xX1bxX91xX81xX83xX91xX42xX39xX6xX91xX5xX83xX14xX91xX5cxXdxX10xX14xX91xXc5xX83xX14xX1bxX4axX8fxX2xX94xX11exX11exX8fxXd3xX1xXexX42xXaxX12xX62exX4baxX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX42xX303xX14xX1xX3xXexX1xX31xX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX2exX3xXe3xX21dxX4xX3xX72xX31xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX3xXd3xXd3xXd3xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXc5xX83xX14xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX83xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXexX48fxX42xX3xX27dxX7fxX3xX81xX1dxX83xX3xX63xX1xX65xX3xXexX18xX69xX14xX1bxX3xXcxX1xX6fxX70xX3xX72xX73xX14xX3x849fxX39xX234xX4xX3xX1bxXdxX6xX2exX3xX72xX4baxX14xX1bxX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xXexXc5xX24fxX14xX3xXe3xXdxX260xX14xX3xX5fxXd0xX14xX1bxX3xX4xXa4xX3xX206xX1xX280xX3xX14xX73xX14xX1bxX3xX42xX303xX14xX1xX3xX5xX24fxX14xX3xXexX1xX31xX14xX1xX3xX1dxXbxX3xXexX1xX22xXbxX3xX14xX1xXdxX28xXexX3xX2bxX2cxXdxXd3xX3xX63xX1xX39xX3xX72xX7fxX4xX3xXe3xX21dxX4xX3xXe3xX221xX2exX3xXe3xX21dxX4xX3xX72xX31xX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXcxXc5xX39xX14xX1bxX3xXe3xX221xX3xXexX87xX3xX14xX1bxX31xX70xX3xX2xX8fxX91xX2xX10exX4axX96xX3xX7x9de8xX3xX4xXa4xX3xX42xX18xX6xX3xX5xX2cxX14xX3xX5cxXdxX28xX14xX3xXc5xX221xX14xX1bxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX72xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX39xX5xX12xX0xX5cxXdxX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc5xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX72xX12xX0xX4axX5cxXdxX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0e6xX39xXexX1xX83xXc5xXaxX12x9798xXd3xX62exX0xX4axXbxX12
P.V