Bộ CHQS Hà Tĩnh tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ CHQS Hà Tĩnh yêu cầu cơ quan quân sự các huyện, thị, thành phố thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công.
e676x1045bx12e38x13f38x15f6dx12634x16c14x174d4x155a9xX7x10a75x197e7x15dbcx13374x18ed0x144d3xX5x170c6xXax16426xX0x11b87xX12x11881x111caxX3x13b4fx14e6cx193e4x163bdxX3xX1axf909xX3xXcx18938x1613bxX1xX3xXex11a4axXdxX3x18948xX23xX3xX4x1101dxX4xX3x129abxXdxX6xX3x15c27x18371xX23xX1xX3xX0x14801xX14xX12xX0xX14xX12xX4xX1x13a46xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1x12aa7xX3xX23xX31x14586x156daxXdxX3xX4xfc1fxX3xX4x1527dxX23xX31xX3x19859x10f83xXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3x10b36x16099xX23xX31xX0xX3bxX14xX12xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6xfc1bxXaxX12x18f0cx15596xX23xX1xX3xX35xX65xe71axX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3x10019x17681x10628xX3xX4xf6a1xX9dxX3xX4x163faxX3xff28xX9dxX6xX23xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX7x10287xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX9dxX9bx1872fxX23xX4bxX3xXexX1xfd9dxX4bxX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xXbxX1x100d0xX3xXexX1xX4fxX50xX23xX31xX3x14a7axX9dxX9bxX9cxX23xX3xX4xX1x128e1xX64xX3xX5xX89xX3xX35xX50xXdxX3xX7xXcbxX23xX31xX3xX5bx10714xXexX3xX4xX1xe7d6xXexX4bxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa0xX23xX3xX4x13ae0xX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX5xXdxXbaxXexX3xX7x180ffxX4bxX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31x138c8xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12x172a7xX1xX2axX23xX3x18779x130daxX3xX23xXdxXbaxX64xX3xec97x15ddfxX3xX23xXdcxX64xX3xX23xX31xX1fxX9bxX3xXcxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX3x18a28xX3xX82xXdxXbaxXexX3xX7xX11axX4bxX3xXex17c92xX3xX23xX31xX1fxX9bxX3xfba9x1641exX3xX17axX3xX18dxX18dxX3bxX162xX4bxX3xX5xX83xX23xX1xX3xX35xX65xX89xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexfaeaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX35xX83xX3xX35x14606xX23xX3xXexX1xXdcxX64xX3xX1x13e38xXdxX4bxX3xXex1543cxX23xX31xX3xXa6xX9dxX1fxX4bxX3xX35xX17xX23xX31xX3xX5bxXdxX9cxX23xX3xX5bxX1fxX3xXexX27xX6xX89xX3xX163xX18exX3xX7xX9dxXf1xXexX3xXa6xX9dxX1fxX3xXexX27xXc0xX3xX31xXdxX2exX3xX2x113fcxX4bx1213fxX3xXexX27xXdxXbaxX9dxX3xX35x11643xX23xX31xX3xX4xX1xX89xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX14xXbaxX23xX1xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xXexX1xX2axX23xX3xX23xX1xX2axX23xX3xX5xXdxXbaxXexX3xX7xX11axX4bxX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xXexX65xXdxX3xX2xX163xX3xX1xX9dxX9bxXbaxX23xX4bxX3xXexX1xXc0xX4bxX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xXexX27xX89xX23xX31xX3xXexX89xX1fxX23xX3xXexX1aaxX23xX1xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXax119b0xXdxX7fxXexX1x15223xX3xX1f8xX2xX1faxXbxXd4x123d4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2b5xX3x1447exX2xX18exXbxXd4xX2bcxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b5xX3bxX3bxXdxX13fxX14xX6xX89xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13fxX5bxX23xX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dx17e98xX3bxX1f8xX2f1xX7fxX163xX18dxX18exX2c6xX1faxX18exX163xXexX1f8xX18dxX2f1xX5xX2f1xX17axX2xX1faxX1faxX7fxX163xX2xX2f1xX2c6xX2f1xX18dxX18exXexX1faxX18exX1faxX2f1xX2f1xX5xX18exX13fx155bdxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX2b0xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX1f8xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX2c6xX2xX18exXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX89xX23xXaxX12x12feaxX89xX1fxX23xX3xX35xX1baxX23xX3xXexX1xXdcxX64xX3xX1xX1c3xXdxX3xX5bxX1fxX3xXexX27xX6xX89xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX57xX23xX31xX3xXcxX27xXa0xX23xX3x12bcaxX9dxX2axX23xX3x15cddxXdxX4bxX3xX14xXbaxX23xX1xX3xX14xXdxX23xX1xX3xX4xX54xX3xX1xX89xX1fxX23xX3xX4x1115exX23xX1xX3xX15axX1xX54xX3xX15axX1xXdcxX23xX3x10311xX3xXbxX1xX4fxX50xX23xX31xX3x106efxfec2xX3xXcxX27xXdxX23xX1xX4bxX3xXexX1xXc0xX3xXd4xX83xX3xX408xX409xX3x1474axX23xX1xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xX82xX83xX23xX1xX3xX35xX65xX89xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX14xX1fxX9bxX3xXexX1c3xX3xX7xXb1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX7xX2axX9dxX3xX7xea99xX4xX3xXexX27xX4fxX5cxX4xX3xX23xX1x17c5exX23xX31xX3xX4xXcbxX23xX31xX3xX1xXdxX1baxX23xX4bxX3xX1xX9bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX100xX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX14xXbaxX23xX1xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xX3xXexX27xX89xX23xX31xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX9dxX17xX4xX3xX35xXf1xX9dxX3xXexX27xX6xX23xX1xX3xX31xXdxX3f2xXdxX3xXbxX1xX54xX23xX31xX3xX7fxX2axX23xX3xXexX17xX4xX4bxX3xXexX1xXcbxX23xX31xX3xX23xX1xXf1xXexX3xX35xXf1xXexX3xX23xX4fxX5cxX4xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX89xX23xXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2b0xXdxX7fxXexX1xX2b5xX3xX1f8xX2xX1faxXbxXd4xX2bcxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2b5xX3xX2c6xX2xX18exXbxXd4xX2bcxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b5xX3bxX3bxXdxX13fxX14xX6xX89xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13fxX5bxX23xX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dxX2f1xX3bxX1f8xX2f1xX7fxX163xX18dxX18exX18exX18dxX163xX2c6xXexX18dxX1faxX18exX2c6xX1faxX5xX18exX13fxX318xXbxX31x1727exX27xX9xX2f1xX2c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX2b0xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX1f8xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX2c6xX2xX18exXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX89xX23xXaxX12xX82xX83xX23xX1xX3xX35xX65xX89xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xXexX1xXdcxX64xX3xX1xX1c3xXdxX4bxX3xXexX1c8xX23xX31xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX57xX23xX31xX3xX155xX31xX9dxX9bx12c19xX23xX3x115bbxXdcxX23xX3xX1axX65xX23xX1xX3xX17axX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX3x12225xX3xX3ffxX3xXexX1xX57xX23xX3xX155xX1xXecxXexX3xXcxX2axX23xX4bxX3xXd4xX83xX3x1820cxX11axX3xX82xX17xX4xX4bxX3xX1xX9dxX9bxXbaxX23xX3xX19xX6xX23xX3xX82xX17xX4xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xX82xX83xX23xX1xX3xX35xX65xX89xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX9bxX9cxX9dxX3xX4xXa0xX9dxX3xX4xXa4xX3xXa6xX9dxX6xX23xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX7xXb1xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX9dxX9bxXbaxX23xX4bxX3xXexX1xXc0xX4bxX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xXexX1xX4fxX50xX23xX31xX3xXd4xX9dxX9bxX9cxX23xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX1xfc11xXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xXf1xXbxX3xX100xX9bxX4bxX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xXa6xX9dxX9bx14554xX23xX3xX35xXc0xX6xX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXa6xX9dxX6xX23xX3xXexX2axX64xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xXexXcbxXexX3xX35xX65xX89xX3xX5x18a33xX3x1160fx159ffxXcbxX23xX31xX3xX23xX4fxX5cxX4xX3xX23xX1xX5cxX3xX23xX31xX9dxX203xX23x188b7xX4bxX3xX754xX3a2xX728xX23xX3xXa4xX23xX4bxX3xX35xX2exXbxX3xX23xX31xX1xX22xX6xX768xX4bxX3xX4xX1xXdcxX64xX3xX5xX89xX3xXexXcbxXexX3xX35xX50xXdxX3xX7xXcbxX23xX31xX3xX5bxXecxXexX3xX4xX1xXf1xXexX4bxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa0xX23xX3xX4xX100xX6xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX5xXdxXbaxXexX3xX7xX11axX4bxX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xXexX27xX9cxX23xX3xX35xXc0xX6xX3xX14xX1fxX23xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2b0xXdxX7fxXexX1xX2b5xX3xX1f8xX2xX1faxXbxXd4xX2bcxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2b5xX3xX2c6xX2xX18exXbxXd4xX2bcxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b5xX3bxX3bxXdxX13fxX14xX6xX89xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13fxX5bxX23xX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dxX2f1xX3bxX2xX18exf994xX7fxX163xX18dxX18dxX18dxX162xX18exX18exXexX162xX2f1xX2f1xX5xX2c6xX17axX2xX1faxX1faxX7fxX163xX2xX2f1xX2c6xX2f1xX18dxX162xXexX162xX2c6xX1f8xX2f1xX163xX5xX18exX13fxX318xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX2b0xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX1f8xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX2c6xX2xX18exXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX89xX23xXaxX12xXcxX27xX6xX89xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX14xX1fxX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxX1xXc0xX3x11f20xXdxX83xX23xX3xX17axX3xX5bxX710xX3xX5xXdxXbaxXexX3xX7xX11axX3xX3ffxX3xXexX1xXc0xX3xXexX27xXf1xX23xX3xX3d6xX9dxX2axX23xX3xX41cxX23xX4bxX3xX1xX9dxX9bxXbaxX23xX3xX155xX31xX1xXdxX3xX3d6xX9dxX2axX23xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX15axX1baxX3xX1xX89xX65xX4xX1xX4bxX3xX7xX461xXbxX3xXexX5cxXdxX4bxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX7x11737xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX1xX710xXbxX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xXf1xXbxX3xX100xX9bxX4bxX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xXa6xX9dxX9bxX728xX23xX3xX4xX2exX4xX3xX35xXc0xX6xX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXexXdxX1baxX23xX3xX1xX1fxX23xX1xX3xX15axX1xX3ffxXdxX3xX4xX57xX23xX31xX3xXd4xX2axX9bxX3xX7fxXb1xX23xX31xX3xX2c6xX3xX23xX31xX57xXdxX3xX23xX1xX1fxX3xXexX36xX23xX1xX3xX23xX31xX1xX22xX6xX3xX4xX1xX89xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX54xX3xX1xX89xX1fxX23xX3xX4xX3f2xX23xX1xX3xX35xX1c8xX4xX3xX14xXdxXbaxXexX3xX15axX1xX54xX3xX15axX1xXdcxX23xX4bxX3xX64x12f23xXdxX3xX23xX1xX1fxX3xXexX27xXc0xX3xX31xXdxX2exX3xX86dxX18exX3xXexX27xXdxXbaxX9dxX3xX35xX203xX23xX31xX3x18b69xXexX27xX89xX23xX31xX3xX35xX54xX3xX16xX17xX3xX1bxX9dxXcbxX4xX3xXbxX1x18aa3xX23xX31xX3xX1xXa5bxX3xXexX27xX710xX3xX2xX3xX23xX1xX1fxX4bxX3xX16xX17xX3xXcxX4fxX3xX5xXbaxX23xX1xX3xX1bxX9dxX2axX23xX3xX15axX1xX9dxX3xX2c6xX3xX1xXa5bxX3xXexX27xX710xX3xX2xX3xX23xX1xX1fxX3xX5bxX1fxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX1xXa5bxX3xXexX27xX710xX3xX18dxX3xX23xX1xX1fxeb36xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX89xX7fxX9bxXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2b0xXdxX7fxXexX1xX2b5xX3xX1f8xX2xX1faxXbxXd4xX2bcxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2b5xX3xX2c6xX2xX18exXbxXd4xX2bcxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX13fxX14xX6xX89xX1xX6xXexXdxX23xX1xX13fxX5bxX23xX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dxX2f1xX3bxX2xX18exX1faxX7fxX2c6xX18exX162xX18dxX18exX2c6xX2f1xXexX2c6xX2c6xX162xX1f8xX1faxX5xX18exX13fxX318xXbxX31xX590xX27xX9xX2xX18exX2c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX2b0xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX1f8xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX2c6xX2xX18exXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX89xX23xXaxX12xXcxX1xX4fxX710xX23xX31xX3xXexX2exX3x131ecxX1xX6xX23xX3xX1axX9dxX9bxX3xXcxX2axX64xX4bxX3xX19xX1xX100xX3xX23xX1xXdxXbaxX64xX3xX19xX1xX43xX23xX1xX3xXexX27xXc0xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xXexX1c8xX23xX31xX3xXa6xX9dxX1fxX4bxX3xX35xX17xX23xX31xX3xX5bxXdxX9cxX23xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX3xX2c6xX3bxX2c6xX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxX1xXc0xX3xX1axX4fxX50xX23xX31xX4bxX3xX3ffxX3xXexX1xX57xX23xX3xXcxXdxX1baxX23xX3xXcxX1x108cbxX4bxX3x107d6xX9cxX23xX3xX1axX203xX4bxX3xX3a2x1325fxX4xX3xXcxX1xXc77xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xX7fxXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX27xX10xX5xX6xXexX10xX7fxXaxX12xX0xX9dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17axXexX1xX9dxX64xX14xX17axX6xX23xX7fxX17axX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a2xX65xXdxX3xXexX2exX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxXf1xXexX3xX155xX1xX2axX23xX3xXexX27xX6xX89xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX3ffxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xef9dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX7fxX6xXdxX17axXexX6xX17axX23xX31xX9dxX9bxX10xX23xX17axXexX6xXexX17axX23xX1xX6xX23xX17axXexX27xX6xX89xX17axXa6xX9dxX6xX17axX4xX1xX89xX17axX4xX6xX4xX17axX31xXdxX6xX17axX7fxXdxX23xX1xX17axX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX17axX89xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX3bxX2xX2f1xX1faxX1f8xX1faxX1faxX13fxX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3bxX64xX10xX7fxXdxX6xX3bxX2xX18dxX18exX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dxX2f1xX3bxX1f8xX2f1xX7fxX2xX2xX1faxX18exX18exX2c6xX2f1xXexX1f8xX1f8xX2c6xX86dxX2f1xX5xX18exX13fxX318xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX7fxXdxX5bxX12xX0xX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a2xX65xXdxX3xXexX2exX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxXf1xXexX3xX155xX1xX2axX23xX3xXexX27xX6xX89xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX3ffxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXd1dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX7fxX6xXdxX17axXexX6xX17axX23xX31xX9dxX9bxX10xX23xX17axXexX6xXexX17axX23xX1xX6xX23xX17axXexX27xX6xX89xX17axXa6xX9dxX6xX17axX4xX1xX89xX17axX4xX6xX4xX17axX31xXdxX6xX17axX7fxXdxX23xX1xX17axX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX17axX89xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX3bxX2xX2f1xX1faxX1f8xX1faxX1faxX13fxX1xXexX64xXaxX12xX3a2xX65xXdxX3xXexX2exX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxXf1xXexX3xX155xX1xX2axX23xX3xXexX27xX6xX89xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX3ffxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX3a2xX65xXdxX3xXexX2exX3xX155xX31xX9dxX9bxX65axX23xX3xXcxXf1xXexX3xX155xX1xX2axX23xX3xX17axX3xX19xX1xX43xX23xX1xX3xX100xX9bxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX14xX1fxX9bxX3xXexX1c3xX3xX5xXa8cxX23xX31xX3xX14xXdxX1baxXexX3xXa4xX23xX3xX4xX2exX4xX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX5xXdxXbaxXexX3xX7xX22xX4bxX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX3ffxX3xX4xX2exX4xX3xX35xXc0xX6xX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXexX27xX89xX23xX31xX3xXexX1aaxX23xX1xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX7fxXdxX5bxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1xXecxX9dxX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX35xX17xXdxX3xX5xX1fxX64xX3xXf1xX64xX3xX5xXa8cxX23xX31xX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXd1dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX17axX1xX6xX9dxX17axXbxX1xX9dxX89xX23xX31xX17axXa6xX9dxX6xX23xX17axX7fxX89xXdxX17axX5xX6xX64xX17axX6xX64xX17axX5xX89xX23xX31xX17axX23xX31xX9dxX89xXdxX17axX4xX89xX17axX4xX89xX23xX31xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX3bxX2xX2f1xX1faxX1faxX1faxX1faxX13fxX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3bxX64xX10xX7fxXdxX6xX3bxX2xX18dxX18exX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX18dxX86dxX3bxX2xX163xX2f1xX7fxX1f8xX2xX1f8xX2c6xX2f1xX1faxX163xXexX2f1xX18dxX162xX2f1xX2f1xX5xX18exX13fxX318xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX7fxXdxX5bxX12xX0xX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1xXecxX9dxX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX35xX17xXdxX3xX5xX1fxX64xX3xXf1xX64xX3xX5xXa8cxX23xX31xX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXd1dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX17axX1xX6xX9dxX17axXbxX1xX9dxX89xX23xX31xX17axXa6xX9dxX6xX23xX17axX7fxX89xXdxX17axX5xX6xX64xX17axX6xX64xX17axX5xX89xX23xX31xX17axX23xX31xX9dxX89xXdxX17axX4xX89xX17axX4xX89xX23xX31xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX3bxX2xX2f1xX1faxX1faxX1faxX1faxX13fxX1xXexX64xXaxX12xX19xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1xXecxX9dxX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX35xX17xXdxX3xX5xX1fxX64xX3xXf1xX64xX3xX5xXa8cxX23xX31xX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX19xX1xX100xX3xX35xX17xX23xX31xX4bxX3xXexX27xX2exX4xX1xX3xX23xX1xXdxXbaxX64xX3xXexX27xX89xX23xX31xX3xX4xX57xX23xX31xX3xXexX2exX4xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1xXecxX9dxX3xXbxX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3xX35xX17xXdxX4bxX3xX16xX17xX3xX19xX1xX1aaxX3xX1xX9dxX9bxX3xX1bxX9dxX2axX23xX3xX7xXb1xX3xXa78xX19xX1axX1bxX1cxXae5xX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX35xX83xX3xX31xX54xXbxX3xXbxX1xXa0xX23xX3xX4xX1xXdcxX64xX3xX5xX89xX3xX35xX50xXdxX3xX7xXcbxX23xX31xX3xX5bxXecxXexX3xX4xX1xXf1xXexX4bxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa0xX23xX3xX4xX1xX89xX3xX35xXcbxXdxX3xXexX4fxX710xX23xX31xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX7fxXdxX5bxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX1c8xX23xX31xX3xX18dxX18exX3xX7xX9dxXf1xXexX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXd1dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX14xX89xX17axX4xX1xXa6xX7xX17axXexXdxX23xX1xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX17axXexX6xX23xX31xX17axX18dxX18exX17axX7xX9dxX6xXexX17axXa6xX9dxX6xX17axX4xX1xX89xX17axX31xXdxX6xX17axX7fxXdxX23xX1xX17axX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX3bxX2xX86dxX2f1xX18dxX2c6xX163xX13fxX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX31xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX3bxX64xX10xX7fxXdxX6xX3bxX2xX18dxX18exX3bxX23xX10xX2b0xX7xX3bxX18dxX18exX2xX18dxX3bxX2f1xX1f8xX7fxX18dxX2xX1faxX1faxX18exX18dxX18exXexX86dxX2f1xX2c6xX18exX5xX162xX17axX18exX2xX13fxX318xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2axX23xX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX7fxXdxX5bxX12xX0xX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX1c8xX23xX31xX3xX18dxX18exX3xX7xX9dxXf1xXexX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXd1dxX9xXaxX3bxX5xX9dxX4xX17axX5xX9dxX89xX23xX31xX17axX5bxX9dxX17axXexX27xX6xX23xX31xX3bxX14xX89xX17axX4xX1xXa6xX7xX17axXexXdxX23xX1xX17axX1xX6xX17axXexXdxX23xX1xX17axXexX6xX23xX31xX17axX18dxX18exX17axX7xX9dxX6xXexX17axXa6xX9dxX6xX17axX4xX1xX89xX17axX31xXdxX6xX17axX7fxXdxX23xX1xX17axX4xX1xXdxX23xX1xX17axX7xX6xX4xX1xX3bxX2xX86dxX2f1xX18dxX2c6xX163xX13fxX1xXexX64xXaxX12xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX1c8xX23xX31xX3xX18dxX18exX3xX7xX9dxXf1xXexX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX27xX89xX23xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX155xX1xX2axX23xX3xX7fxXc0xXbxX3xX15axX15bxX3xX23xXdxXbaxX64xX3xX86dxX1faxX3xX23xXdcxX64xX3xX23xX31xX1fxX9bxX3xXexX27xX9dxX9bxX728xX23xX3xXexX1xXcbxX23xX31xX3xff19xX2axX23xX3xXa6xX9dxX2axX23xX3x13685xX3xXexXb1xX3xX5bxXbaxX3xXa78xX18dxX86dxX3bxX163xX3bxX2xX2f1xX163xX1faxX3xX1597xX3xX18dxX86dxX3bxX163xX3bxX18dxX18exX18dxX18exXae5xX4bxX3xX5xX83xX23xX1xX3xX35xX65xX89xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1aaxX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX35xX83xX3xX35xX1baxX23xX3xXexX1xXdcxX64xX3xX1xX1c3xXdxX4bxX3xX35xX17xX23xX31xX3xX5bxXdxX9cxX23xX3xX5bxX1fxX3xXexX1c8xX23xX31xX3xXa6xX9dxX1fxX3xX4xX2exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX35xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX23xX1xX3xX7xX2exX4xX1xX4bxX3xXexX1xX4fxXa4xX23xX31xX3xX14xXbaxX23xX1xX3xX14xXdxX23xX1xX4bxX3xX23xX1xX46cxX23xX31xX3xX23xX31xX4fxX50xXdxX3xX4xX54xX3xX4xX57xX23xX31xX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX64xX65xX23xX31xX3xXexX27xX9cxX23xX3xX35xXc0xX6xX3xX14xX1fxX23xX13fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX7fxXdxX5bxX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX9dxX5xX12xX0xX7fxXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX3bxX7fxXdxX5bxX12xX0xX3bxX7fxXdxX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41cxX9dxXexX1xX89xX27xXaxX12xX0xX14xX12xX3xX65dxXdcxX23xX3xX3a2xXc83xX4xX3xX17axX3xXcxX27xXc77xX23xX31xX3xX1cxXa4xX23xX0xX3bxX14xX12xX0xX3bxXbxX12
Văn Đức - Trọng Sơn