UBND tỉnh Hà Tĩnh nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo
(Baohatinh.vn) - Sáng 11/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) cho cán bộ cốt cán các cấp trên địa bàn tỉnh.
da9x1619x7cafx496axab13x56e1x43abx7ed2x1f9exX7x5fa9x2237x85a0x806dx1e0cx42fcxX5x1258xXax7dbbxb1f4xafbbx3ed1x12d1xX3xXex3df9x8669xX1xX3x731ex7833xX3xXcx46cexX1axX1xX3xX1ax997axX1ax757fxX3xX4xX6xbce7xX3xX1axX28xX1xXdx55bdxXbxX3x2ad6xaab1xX3xXexXdxbbb3xXbxX3x8d64xX26xX1ax3040xX3xX28xXdx6342xXdxX3xb4ecx4135x3384xX3axXexX3x47a0xX1xXdxX3axX48xX3xX1ax9b71xXdxX3xe9exX3xXex7f7axX3xX4x9ffcxX2cxX0xb83exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX3dxXaxX12x9343xX5dxX1axX28xX3xX2xX2xX60x6980xX40xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXex10f3xX3xX4xX1x2949xX4xX3xXex20c2xXbxX3xX1xX48xa7f3xX1axX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4x3229xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX40xX3x9ca9x6d70xX3xX5x4066xX3xbb17x87aaxX1axX3xXexX1x2c1fxX3xX35xX1exX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX40xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxX3x439ex2b2exX15xXcx6d0ex2fe8xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX5dxX1axX3x27a8x3d1axX3xX4xX5axXexX3xX4xX5dxX1axX3xX4xX5dxX4xX3xX4xXa0xXbxX3xXex48f4x9cabxX1axX3xXc2x91f2xX6xX3xXf9xX1exX1axX3xXexX19xX1axX1x2d50xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xX3xXbxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX12xX0xXdx6719xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax5bedxXdxX3dxXexX1x7027xX3x1723xX2xX7dxXbxXbcx448axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX15cxX3x845bxX2x7120xXbxXbcxX163xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX60xX60xXdxX11dxXf9xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX11dxX35xX1axX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2x34fbxX2x9a70xX60xX2xX16fxX15exX3dxX15exX16fxX196xX16dx6355x3effxX16fxXexX15exb634xX1a7xX7dxX1a3xX5xX16fxX11dx6f8bxXbxX28x7a8exX10dxX9xX1a3xX15exX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xXaxX12xXcxX1xX6xX13dxX3xX28xXdxX6xX3xX5x716exXbxX3xXexX9bxXbxX3xX1xX48xXa0xX1axX3xX5xX1exX3xXc2xX54xXdxX3xX3dxXdxX32xX1axX3xX5xa85dxX1axX1xX3xXc2xX54xX2cxX3xX35xX1exX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexX10dxX6xX3xX35xXdxX10exX1axX40xX3xX4xX5dxX1axX3xXf9xXfaxX40xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX4xX1xX97xX4xX3xX5xX1exX13dxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xXebxX15xXcxXeexX3xX4x8995xX6xX3xX4xX5dxX4xX3xX7x9ce6xX40xX3xXf9xX6xX1axX40xX3xX1axX28xX1exX1axX1xX3xX4xXa0xXbxX3xXexX19xX1axX1xX163xX3xXeexX1xX2a0xX3xXexX112xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX40xX3xX4xX5dxX1axX3xXf9xXfaxX40xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexX10dxX6xX3xX35xXdxX10exX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexX10dxX6xX3xX35xX1exX3xX14xX6xX1axX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX3xX4xXa0xXbxX3xX1xX48xX49xX32xX1axX163xX3xXeexX1xX2a0xX3xXexX112xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX35xX1exX3xX4xX5dxX1axX3xXf9xXfaxX3xX5xX1exX13dxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX3xX4xXa0xXbxX3xXbcxX246xX11dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xXaxX12xXcxX10dxX2cxX1axX28xX3xXexX1x1947xXdxX3xX28xXdxX6xX1axX3xX2xX3xX1axX28xX1exX49xX40xX3xX4xX5dxX4xX3xX1x45c7xX4xX3xX35xXdxX10exX1axX3xXc2xX246xX3xXc2xXc8x5538xX4xX3xX1axX28xX1xX10xX3xX4xX5dxX4xX3xX28xXdxX44xX1axX28xX3xX35xXdxX10exX1axX3x502axXdxX1axX1xX3x6ec6x57faxX1axX3x9e6fxXdxX1axX1xX3xX57xX3xX3a0xX36xX3xXexX10dxXc8xX2a8xX1axX28xX3xX3a0xX36xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXexX10dxX6xX3xXeexX1x8cd2xX1axX1xX3xXbxX1xX2a0xX3xX35xX1exX3xX15xX28xX48xX49xac63xX1axX3xXcxXdxX3axX1axX3xX39bxX54xXexX3xX57xX3x37d0xX1x1c91xX3xXexX10dxXc8xX2a8xX1axX28xX3xX14xX6xX1axX3xXcxXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX3xXcxX10dxX48xX1axX28xX3xXc8xXc3xX1axX28xX3xX28xXdxX22dxXdxX3xXexX1xXdxX32xX48xX3xX1axX1x373dxX1axX28xX3xX1ax80b8xXexX3xX4xXc3xX3xXf9xX44xX1axX3xX1axX1xXa0xXexX40xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1x2481xX1axX3xX4xX5axXexX3xX5x6869xXdxX3xX1axX1xXa0xXexX3xX4xX2a0xX6xX3x3b75xX48xX9bxXexX3xXcxXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX44fxX48xX9bxXexX3xXebxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX40xX3xX44fxX48xX9bxXexX3xXcxX5axX3xX4xX5dxX2cxX11dxX11dxX11dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xX3xXbxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX12xX0xXdxX13dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX3dxXexX1xX15cxX3xX15exX2xX7dxXbxXbcxX163xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX16fxXbxXbcxX163xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX60xX60xXdxX11dxXf9xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX11dxX35xX1axX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2xX196xX2xX198xX60xX196xX16dxX3dxX15exX16fxX196xX2xX2xX2xX196xXexX2xX2xX198xX7dxX1a3xX5xX16fxX11dxX1aexXbxX28xX1b1xX10dxX9xX196xX1a2xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xXcxXdxX3axX1axX3xX7x6ae6xX3xX39bxXdxX1axX1xX3xX3a0xX3a1xX1axX3xX3a4xXdxX1axX1xX3xX57xX3xX3a0xX36xX3xXexX10dxXc8xX2a8xX1axX28xX3xX3a0xX36xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXexX10dxX6xX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXbxX1xX2a0xX3xX5xX10exX1axX3xX5xX22dxXbxX3xX1xXc8xX22dxX1axX28xX3xX3dx30e4xX1axX3xX4xX5dxX4xX3xX1xX377xX4xX3xX35xXdxX10exX1axX3xXexX1x6339xX4xX3xX1xXdxX32xX1axX3xXc2x5636xX1axX28xX3xX47xX48xX49xX3xXexX10dx653axX1axX1xX40xX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xXc2xXc3xX1axX3xXexX1xXc8xX40xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX11dxX11dxX11dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xXaxX12xX39bx9092xX4xX3xXf9xXdxX32xXexX40xX3xX4xX5dxX4xX3xX28xXdxX44xX1axX28xX3xX35xXdxX10exX1axX3xXc2xX246xX3xXexX9bxXbxX3xXexX10dxX48xX1axX28xX3xX1xXc8xX22dxX1axX28xX3xX3dxX5d9xX1axX3xX4xX5dxX4xX3xX35xX3a1xX1axX3xXf9xX44xX1axX40xX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xX48xX9bxXexX3xX5xXdxX10exX1axX3xX47xX48xX6xX1axX3xX3dxX3axX1axX3xX4xXb3xX1axX28xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX40xX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xXc2xXc3xX1axX3xXexX1xXc8xX3xX35xX1exX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xXebxX15xXcxXeexX163xX3xX47xX48xX49xX3xXexX10dxX5fexX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX40xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxX163xX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xX1axXfaxXdxX3xX3dxX48xX1axX28xX3xX13dxX22dxXdxX3xX4xX43bxX1axX3xX5xXc8xX48xX3xXc0xX3xX4xX2a0xX6xX3xX44fxX48xX9bxXexX3xXcxX5axX3xX4xX5dxX2cxX3xX1axX3a1xX13dxX3xX1a7xX16fxX2xX198xX163xX3xX47xX48xX49xX3xXexX10dxX5fexX1axX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX163xX3xXexXdxX3axXbxX3xX1axX1xX9bxX1axX3xX35xX1exX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xXc2xXc3xX1axX3xXexX1xXc8xX163xX3xX4dxX58exX3xX1axX3a1xX1axX28xX3xX35xX1exX3xX4dxXdxX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxX32xX13dxX3xXexX1xX5ebxX4xX3xXexXdxX3dcxX1axX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xXexX5dxX4xX3xX1axX1exX49xX11dxX11dxX11dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xX3xXbxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX12xX0xXdxX13dxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX1axXexX10xX10dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX3dxXexX1xX15cxX3xX15exX2xX7dxXbxXbcxX163xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX16fxXbxXbcxX163xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX60xX60xXdxX11dxXf9xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX11dxX35xX1axX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2xX196xX2xX198xX60xX196xX16dxX3dxX15exX16fxX196xX2xX1a7xX1a7xX16fxXexX1a2xX16dxX16dxX1a7xX1a2xX5xX16fxX11dxX1aexXbxX28xX1b1xX10dxX9xX196xX7dxX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xXaxX12xXcxX1xXb3xX1axX28xX3xX47xX48xX6xX3xXexX9bxXbxX3xX1xX48xXa0xX1axX3xX1axX1x61b2xX13dxX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX4dxXdxX3axX1axX3xXexX1xX97xX4xX40xX3xX4dxX58exX3xX1axX3a1xX1axX28xX40xX3xXbxX1xXc8xXc3xX1axX28xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX40xX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xXc2xXc3xX1axX3xXexX1xXc8xX3xX35xX1exX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xXebxX15xXcxXeexX3xXexX10dxX10exX1axX3xXc2xX112xX6xX3xXf9xX1exX1axX3xXexX19xX1axX1xX163xX3xXex7be4xX3xXc2xX3ecxX3xX28xX3ecxXbxX3xXbxX1xX43bxX1axX3xXbcxX26xX49xX3xX3dxX5ebxX1axX28xX3xXc2xXfaxXdxX3xX1axX28x827dxX3xX4xX5dxX1axX3xXf9xXfaxX40xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX4xX1xX97xX4xX3xX4xX1xX48xX49xX10exX1axX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xXc2xX5dxXbxX3xX97xX1axX28xX3xX49xX10exX48xX3xX4xX43bxX48xX3xXbcxX26xX49xX3xX3dxX5ebxX1axX28xX3xX1ax2a45xX1axX3xX1xX1exX1axX1xX3xX4xX1xX3cdxX1axX1xX3xXexXdxX10exX1axX3xXexXdxX3axX1axX40xX3xX35xX3a1xX1axX3xX13dxXdxX1axX1xX40xX3xX1xXdxX32xX1axX3xXc2xX54xXdxX3xX35xX1exX3xXbxX1xX36xX4xX3xX35xX36xX3xXexX5axXexX3xX1xXc3xX1axX3xX4xXb3xX1axX28xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xXebxX15xXcxXeexX11dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2cxX3dxX49xXaxX12xX15xX28xX2cxX1exXdxX3xX10dxX6xX40xX3xX47xX48xX6xX3xX4xX5dxX4xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xXexX1xX97xX4xX3xXc2xXc8xX384xX4xX3xX5xX10exX1axX3xX5xX22dxXbxX40xX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xXexX5fexX1axX1xX3xX1xX48xX5axX1axX28xX3xX4xX36xX3xXexX1x75d7xX40xX3xX4xX5dxX4xX3xX1xX377xX4xX3xX35xXdxX10exX1axX3xX4xX957xX1axX28xX3xXc2xX246xX3xXc2xXc8xX384xX4xX3xXbxX1xX93xX3xXf9xXdxX3axX1axX40xX3xX47xX48xX5dxX1axX3xXexX10dxXdxX32xXexX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xX1axXfaxXdxX3xX3dxX48xX1axX28xX3xX4xXc3xX3xXf9xX44xX1axX40xX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xX4dxXdxX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxX32xX13dxX3xXexX1xX5ebxX4xX3xXexX3axX3xX35xX1exX3xX4xX3ecxX3xXc2xXdxX993xX48xX3xX4dxXdxX32xX1axX3xXexX10dxX6xX2cxX3xXc2xX93xXdxX40xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1106xX40xX3xX1xX377xX4xX3xXexX9bxXbxX3xX4dxXdxX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxX32xX13dxX3xXc2xXa4axX3xXexX1xX5ebxX4xX3xX1xXdxX32xX1axX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX35xX36xX3xXexX5axXexX3xX1xXc3xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4xX5dxX4xX3xX1axX28xX48xX49xX32xX1axX3xX35xX377xX1axX28xX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX1xX26xX1axX3xX3dxX26xX1axX3xXexX1xXa0xX48xX3xXc2xX5dxX2cxX3xX1xXc3xX1axX11dxX11dxX11dxX0xX60xXbxX12xX0xX3dxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX10dxX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57xXexX1xX48xX13dxXf9xX57xX6xX1axX3dxX57xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9fa1xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX3dxX97xXexX3xXc2xXdxXa4axX13dxX3xX4xX5dxX4xX3xX35xX36xX3xX35xXdxX32xX4xX3xXc2xX44xX13dxX3xXf9xX44xX2cxX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xX48xX9bxXexX3xX35xX1exX3xX47xX48xX49xX993xX1axX3xX5xX384xXdxX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xX3dxX26xX1axX3xXcx6362xX3xXebx831axX3xb7b6xX1axX1xXaxX3xX1xX10dxX10x804cxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xX28xXdxX6xXdxX57xX47xX48xX49xX10xXexX57xX3dxX48xXexX57xX3dxXdxX10xX13dxX57xX4xX6xX4xX57xX35xX48xX57xX35xXdxX10xX4xX57xX3dxX6xX13dxX57xXf9xX6xX2cxX57xX47xX48xX49xX57xX3dxXdxX1axX1xX57xXbxX1xX6xXbxX57xX5xX48xX6xXexX57xX35xX6xX57xX47xX48xX49xX10xX1axX57xX5xX2cxXdxX57xX4xX48xX6xX57xX1axX28xX48xX2cxXdxX57xX3dxX6xX1axX57xXexXbcxX57xX4dxX49xX57xX6xX1axX1xX60xX2xX1a2xX2xX1a2xX15exX16dxX11dxX1xXexX13dxXaxX12xX0xXdxX13dxX28xX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX60xX13dxX10xX3dxXdxX6xX60xX2xX1a7xX16fxX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2xX196xX2xX15exX60xX2xX1a3xX16dxX3dxX16dxX2xX7dxX16fxX1a2xX16fxX1a7xXexX1a3xX1a7xX15exX198xX5xX2xX57xX15exX196xX3dxX16dxX2xX1a7xX2xX2xX16fxX1a7xXexX1a3xX2xX1a7xX198xX5xX16dxX57xX15exX1a3xX11dxX1aexXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX3dxXdxX35xX12xX0xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb83xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX3dxX97xXexX3xXc2xXdxXa4axX13dxX3xX4xX5dxX4xX3xX35xX36xX3xX35xXdxX32xX4xX3xXc2xX44xX13dxX3xXf9xX44xX2cxX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xX48xX9bxXexX3xX35xX1exX3xX47xX48xX49xX993xX1axX3xX5xX384xXdxX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xX3dxX26xX1axX3xXcxXbdaxX3xXebxXbddxX3xXbdfxX1axX1xXaxX3xX1xX10dxX10xXbe7xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xX28xXdxX6xXdxX57xX47xX48xX49xX10xXexX57xX3dxX48xXexX57xX3dxXdxX10xX13dxX57xX4xX6xX4xX57xX35xX48xX57xX35xXdxX10xX4xX57xX3dxX6xX13dxX57xXf9xX6xX2cxX57xX47xX48xX49xX57xX3dxXdxX1axX1xX57xXbxX1xX6xXbxX57xX5xX48xX6xXexX57xX35xX6xX57xX47xX48xX49xX10xX1axX57xX5xX2cxXdxX57xX4xX48xX6xX57xX1axX28xX48xX2cxXdxX57xX3dxX6xX1axX57xXexXbcxX57xX4dxX49xX57xX6xX1axX1xX60xX2xX1a2xX2xX1a2xX15exX16dxX11dxX1xXexX13dxXaxX12xXb83xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX3dxX97xXexX3xXc2xXdxXa4axX13dxX3xX4xX5dxX4xX3xX35xX36xX3xX35xXdxX32xX4xX3xXc2xX44xX13dxX3xXf9xX44xX2cxX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xX48xX9bxXexX3xX35xX1exX3xX47xX48xX49xX993xX1axX3xX5xX384xXdxX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xX3dxX26xX1axX3xXcxXbdaxX3xXebxXbddxX3xXbdfxX1axX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX75xX5dxX1axX28xX3xX1a7xX7dxX60xX16dxX40xX3xX14xX3cdxX3xXexX1xXc8xX3xXcxX1xX112xX3xX2a0xX49xX3xXebxXbddxX3xXbdfxX1axX1xX3xXeaxX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xXefxX3xX15xX28xX48xX49xX3dcxX1axX3xX39bxX5fexX1axX1xX3xX1dxX44xXdxX3xXc2xX246xX3xX4xX3ecxX3xXf9xX48xX93xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX4dxXbddxX3xXexX1xX5dxX1axX28xX3xX16dxX3xXexX1xX10xX2cxX3x9b7axX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX2xX2xX57xXedfxX39bxXdxX60xXcx80fexX3xX1axX1xX8caxX13dxX3xX1ax3386xX13dxX3xXf9xXef8xXexX40xX3xX4xX1xX19xX3xXc2xX54xX2cxX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xX1axX28xX1xX112xX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xX3dxX26xX1axX11dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX3dxXdxX35xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX3cdxX3xXexX1xXc8xX3xXcxX1xX1exX1axX1xX3xX2a0xX49xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXc2xXb3xX1axX3xXc2xX5axX4xX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xX4xX5dxX4xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xX1axX28xX1xX112xX3xX4xX2a0xX6xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axXaxX3xX1xX10dxX10xXbe7xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xXf9xXdxX57xXexX1xX48xX57xXexX1xX6xX1axX1xX57xX48xX49xX57xX1xX6xX57xXexXdxX1axX1xX57xX3dxX2cxX1axX57xX3dxX2cxX4xX57xXbcxX48xX57xX5xX49xX57xX4xX6xX4xX57xX4dxXdxX10xX1axX57xX1axX28xX1xXdxX57xX4xX48xX6xX57xX4xX2cxX1axX28xX57xX3dxX6xX1axX60xX2xX1a2xX2xX15exX2xX1a7xX11dxX1xXexX13dxXaxX12xX0xXdxX13dxX28xX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX60xX13dxX10xX3dxXdxX6xX60xX2xX1a7xX16fxX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2xX196xX2xX15exX60xX2xX1a3xX16fxX3dxX2xX2xX2xX2xX15exX1a7xX1a2xXexX7dxX198xX196xX198xX1a3xX5xX16fxX11dxX1aexXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX3dxXdxX35xX12xX0xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX3cdxX3xXexX1xXc8xX3xXcxX1xX1exX1axX1xX3xX2a0xX49xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXc2xXb3xX1axX3xXc2xX5axX4xX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xX4xX5dxX4xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xX1axX28xX1xX112xX3xX4xX2a0xX6xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axXaxX3xX1xX10dxX10xXbe7xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xXf9xXdxX57xXexX1xX48xX57xXexX1xX6xX1axX1xX57xX48xX49xX57xX1xX6xX57xXexXdxX1axX1xX57xX3dxX2cxX1axX57xX3dxX2cxX4xX57xXbcxX48xX57xX5xX49xX57xX4xX6xX4xX57xX4dxXdxX10xX1axX57xX1axX28xX1xXdxX57xX4xX48xX6xX57xX4xX2cxX1axX28xX57xX3dxX6xX1axX60xX2xX1a2xX2xX15exX2xX1a7xX11dxX1xXexX13dxXaxX12xX14xX3cdxX3xXexX1xXc8xX3xXcxX1xX1exX1axX1xX3xX2a0xX49xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xXc2xXb3xX1axX3xXc2xX5axX4xX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xX4xX5dxX4xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xX1axX28xX1xX112xX3xX4xX2a0xX6xX3xX4xXb3xX1axX28xX3xX3dxX26xX1axX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX1xX5ebxX4xX3xX1xXdxX32xX1axX3xXedfxX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX7xX5axX3xX2xX2xX3x5d97xX3xXedfxX39bxX60xXcxXef0xX3xX1axX28xX1exX49xX3xX2xX198xX60xX1a7xX60xX1a7xX16fxX2xX196xX3xX4xX2a0xX6xX3xX14xXfaxX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXexX10dxX112xX3xX35xX993xX3xXexX10dxX5dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xXc2xX97xX1axX28xX3xXc2xX43bxX48xX3xX4xXa0xXbxX3xX2a0xX49xX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xX35xXdxX32xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xXc2xX5axXdxX3xXexX1xX2cxX54xXdxX3xXexX10dxX5ebxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX35xX22dxXdxX3xX1axX1xX26xX1axX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX7xX5dxX1axX28xX3xX1axX6xX49xX3xXeaxX1a7xX1a7xX60xX16dxXefxX40xX3xX14xX3cdxX3xXexX1xXc8xX3xXcxX1xX1exX1axX1xX3xX2a0xX49xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX15xX28xX48xX49xX3dcxX1axX3xX1dx10c1xX1axX28xX3xX44fxX21xX1axX1xX3xXexX93xX3xX4xX1xX97xX4xX3xXbxX1xXdxX10exX1axX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX4dxXbddxX3xXexX1xX5dxX1axX28xX3xX16dxX11dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX3dxXdxX35xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXfaxX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXexX10dxX112xX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXexX10dxX5dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xXc2xX97xX1axX28xX3xXc2xX43bxX48xX3xX4xXa0xXbxX3xX2a0xX49xX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axXaxX3xX1xX10dxX10xXbe7xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xXf9xX2cxX57xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX57xX47xX48xX49xX57xX3dxXdxX1axX1xX57xXexX10dxX6xX4xX1xX57xX1axX1xXdxX10xX13dxX57xX1axX28xX48xX2cxXdxX57xX3dxX48xX1axX28xX57xX3dxX6xX48xX57xX4xX6xXbxX57xX48xX49xX57xXexX10dxX2cxX1axX28xX57xXexXdxX10xXbxX57xX3dxX6xX1axX60xX2xX15exX198xX198xX15exX16dxX11dxX1xXexX13dxXaxX12xX0xXdxX13dxX28xX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX60xX13dxX10xX3dxXdxX6xX60xX2xX1a7xX16fxX60xX1axX10xX157xX7xX60xX2xX196xX16fxX1a2xX60xX2xX16fxX7dxX3dxX15exX2xX1a7xX2xX1a3xX2xX1a2xXexX16dxX198xX1a2xX15exX5xX2xX11dxX1aexXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX28xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX28xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX47xX48xX49xX3axXexX3xX4dxX1xXdxX3axX48xX3xX1axX54xXdxX3xX57xX3xXexX5axX3xX4xX5dxX2cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX3dxXdxX35xX12xX0xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXfaxX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXexX10dxX112xX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXexX10dxX5dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xXc2xX97xX1axX28xX3xXc2xX43bxX48xX3xX4xXa0xXbxX3xX2a0xX49xX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axXaxX3xX1xX10dxX10xXbe7xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX60xXf9xX2cxX57xX4xX1xXdxX1axX1xX57xXexX10dxXdxX57xX47xX48xX49xX57xX3dxXdxX1axX1xX57xXexX10dxX6xX4xX1xX57xX1axX1xXdxX10xX13dxX57xX1axX28xX48xX2cxXdxX57xX3dxX48xX1axX28xX57xX3dxX6xX48xX57xX4xX6xXbxX57xX48xX49xX57xXexX10dxX2cxX1axX28xX57xXexXdxX10xXbxX57xX3dxX6xX1axX60xX2xX15exX198xX198xX15exX16dxX11dxX1xXexX13dxXaxX12xX14xXfaxX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXexX10dxX112xX3xX47xX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xXexX10dxX5dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xXc2xX97xX1axX28xX3xXc2xX43bxX48xX3xX4xXa0xXbxX3xX2a0xX49xX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10dxX2cxX1axX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX14xXfaxX3xXeexX1xX3cdxX1axX1xX3xXexX10dxX112xX3xX35xX93axX6xX3xXf9xX6xX1axX3xX1xX1exX1axX1xX3xXedfxX48xX49xX3xXc2xX112xX1axX1xX3xX7xX5axX3xX2xX2xX57xXedfx8090xXdxX60xXcxXef0xX3xX35xX993xX3xXexX10dxX5dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX32xX13dxX3xX4xX2a0xX6xX3xX1axX28xXc8xX362xXdxX3xXc2xX97xX1axX28xX3xXc2xX43bxX48xX3xX4xXa0xXbxX3xX2a0xX49xX3xXexX10dxX2cxX1axX28xX3xX35xXdxX32xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX26xX1axX40xX3xXc2xX5axXdxX3xXexX1xX2cxX54xXdxX3xXexX10dxX5ebxX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX35xX22dxXdxX3xX3dxX26xX1axX3xX35xX1exX3xXbcxXbdxX3xX5xXc0xX3xX1axX1xX41fxX1axX28xX3xXbxX1xX44xX1axX3xX5dxX1axX1xX40xX3xX4dxXdxX3axX1axX3xX1axX28xX1xX112xX3xX4xX2a0xX6xX3xX3dxX26xX1axX11dxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX3dxXdxX35xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX48xX5xX12xX0xX3dxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10dxXaxX12xX0xX60xX3dxXdxX35xX12xX0xX60xX3dxXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdfxX48xXexX1xX2cxX10dxXaxX12xXcxXdxX3axX1axX3xX16xX957xX1axX28xX0xX60xXbxX12
Tiến Dũng