Xây dựng đô thị Đồng Lộc bằng những phần việc cụ thể
(Baohatinh.vn) - Kết luận phiên họp lần thứ 18 của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tổ chức sáng 29/3, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Can Lộc tạo sự đồng thuận cao trong tập thể lãnh đạo, nhân dân để thực hiện đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc.
f4efx12c32x18060x11d3dx17a96x16267x11d5ex1460fx12dbex18463x12942x10b73x14164x180a5x16727x15941xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11014x1461fx176c3xXexX0x129b6xXaxX17xX18xX19xXexX0x15bfdx13df2xX19x10a18xXexX0xXax120edxX9x15285xXdxX18x10561xX2fx17b6ax170a8x18a0dxX5x11f32xXbxXdxX17xX32xXex109c4x16505xX26xX9xX19x12821x12ecbx18083xX9x186fax13c67xX9xXbxXax19321xX9x113dcx152fexX41xX42xX9x10610x194a7xX2cxX9xX23x116b0xX41xX42xX9xX41xXax11aedxX41xX42xX9xX33xXax12be6xX41xX9x10e9exX35x177d0xX2cxX9xX2cx14333xX9xXbxXax11313xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x157acxX17xX18xX19xX32xXex19142x18f70xXbxX9xXdx11b58x152bbxX41xX9xX33xXaxX35x16dd9xX41xX9xXax156afxX33xX9xXdxX61xX41xX9xXbxXax15af5xX9xX2ax1968exX9xX2cx14959xX18xX9xX5xXax1480fx116fcxX41xX42xX9xXbx1475axX40xX2cxX9xX7fxX4bx11077xX2xX9xXbx18004xX41xXaxX9xX7fx12d8fxX9xX5x10e69xX41xXaxX9x11c55xXax13460xX18xX9xX3bx125b2x18a95xXccxX9xXbx130f7xX9xX2cxXaxX9exX2cxX9xX2fx16873xX41xX42xX9x18a76x10843xX1cx190e7x180c0xX9x184fcx19a12xX9xXbxXaxXa9xX9xX5xXb9xX41xXaxX9xXa4xX26xX9x119cbxX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX50xX91xX9xX4bx130ecxX41xXaxX9x14b6ax1229exX41xX9xX26xX91xX8axX9xX2cxX61xX8axX9xXaxX8axX26xX66xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX50xX51xX2cxX9xXbx17dfexX24xX9xX2fxX40xX9xX44xX4cxX41xX42xX9xXbxXaxX8axX8bxX41xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xXbxX8bxX33xX9xXbxXaxX6exX9xXdxff56xX41xXaxX9xX44xX129xX24xXe0xX9xX41xXaxX3cxX41xX9xX19xX3cxX41xX9xX44xX6exX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX66xX41xX9xX44xf986xX9xXd8xX41xX9xXbxXaxXbexX41xXaxX9xXdxX8bxX33xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafx123d2xX41xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cx12d24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x150f1xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX18dxX64xX41xX1cxX41xX17x18927xX2fxX1cxX2axXa1xX2axXdfxX1cxX2axXdfx19262xX19xX1cfxX2ax12e65xXdcx1751bxX1cfxXddxXbxX2axXdcxX1d5xXdfxXdx17593xX18dx14e93xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c5xX35xX19xXbxXaxX1b1xX1d3xX1dexX1dexX33x19266x14a2dxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1b1xX1cfxX1dexX1dexX33xX1f6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f6xX18xX26xX9xX19xX8axX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX19xX24xX41xX42xX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX8axX41xX42xX9xX33xXaxX18xX41xX9xX64xX35xX17xX2cxX9xX2cxX8axX9xXbxXaxX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX8axXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35x15fd3xX26xX1f7xX32xXexXe2xXe3xX9xXbxXaxXa9xX9xX5xXb9xX41xXaxX9xXa4xX26xX9x15864xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX7fxXbexX9xX5xXc1xX41xXaxX9xX50xX91xX9xX4bxX10axX41xXaxX9xX10exX10fxX41xX9xX64xXbexX9xX2cxXd8xX2cxX9xX7xXaxXc7xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xXb5xX42xX8axX26x15272xX41xX9xX5xXaxX49xX9xXb5xX5bxX9xX6xXe0xX9xXcbx1635exX9xX7fxX4cxX41xX42xX9xX7fx15411xX35xX9xX44xX4cxX41xX42xX9xX2cxXaxXa4xX9xXbxXafxX10axX9xX33xXaxX35xX91xX41xX9xXaxX95xX33xX1f7xX9xX7xXaxXc7xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xf7cfxXe2xXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX4bx13b2axX41xX42xX9x104f0xX8ax19acexX2cxX9xXcbxX35xX41xXaxXe0xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX31fxXe2x17e9dxX5xX5xX32exX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX5x11825xX9xXcbx1700exX41xX9xX2xX35xX66xX41xX9xX2cx19950xX41xX42xX9xX19xX40xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX8axX182xXbxX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXbxX34fxX9xX64xX18xX35xX9xXbxXafx17907xXe0xX9xX64xX49xX9xXbxXafxXe3xX9xX64xXbexX9xXbxX35xX16dxXcxX9xX41xX352xX41xX42xX9xX2cxXa4xX18xX9xX1f6xX14dxX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxXe0xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX2cxX182xX33xX9xX41xX42xXbexX41xXaxX9xXbxX34fxX9xXbxXafxX8axX41xX42xX9xXa9xX10fxX41xX42xX9xX44xX86xX41xX9xX44xX49xX18xX9xX33xXaxXa9xX10fxX41xX42xX9xX44xX14dxX9xX2fx1872fxXcxX9xX23xX18xX41xX9xXaxXbexX41xXaxX9xX2cxXaxXa4xX9xXbxXafxXa9xX10fxX41xX42xX9xX44xX61xX8axX9xXbxXa9xXe0xX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX64xXbexX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXbxXafxX35xX6exX41xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xXbxXafx18be6xX9xXbxXaxXbexX41xXaxX9xXbxXafxX8axX41xX42xX9xXbxX3cxXcxX9xXc5xX35xX41xXaxX9xXbxX86xX9xXf1xX9xX64xX352xX41xX9xXaxXc7xX18xX9xX2cxXa4xX18xX9xX64xX35bxX41xX42xX9xX5xX3cxX26xX9xXb5xX18xXcxX9xXaxX8axX26xX66xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX50xX51xX2cxX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b1xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX18dxX64xX41xX1cxX41xX17xX1c5xX2fxX1cxX2axXa1xX2axXdfxX1cxX2axXdfxX1cfxX19xX1cfxX2axX1d3xXdcxX1d5xX1cfxXddxXbxXdfxX1d3xX2axXdxX2axX18dxX1e0xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c5xX35xX19xXbxXaxX1b1xX1d3xX1dexX1dexX33xX1f6xX1f7xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1b1xX1cfxX1dexX1dexX33xX1f6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f6xX18xX26xX9xX19xX8axX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX19xX24xX41xX42xX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX8axX41xX42xX9xX33xXaxX18xX41xX9xX64xX35xX17xX2cxX9xX2cxX8axX9xXbxXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35xX282xX26xX1f7xX32xXexX7xXaxXc7xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX31fxXe2xXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX4bxX32axX41xX42xX9xX32exX8axX330xX2cxX9xXcbxX35xX41xXaxX1b1xX9xX0xX17xXcxXexX31fxXe2xXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX44xX14dxX9xX64xXbexX9xX44xX18xX41xX42xX9xXbxX8bxX33xX9xXbxXafxX8axX41xX42xX9x15008xX8axX26xX86xXbxX9xXdxX35xX66xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXaxX8axX26xX9xX44xX51xX41xX42xX9xX41xX42xX8axX4cxX41xX9xXdxX40xX2cxX9xX44xX6exX9xXc5xXaxX422xX35xX9xX2cxX45xX41xX42xX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX41xXaxXbexX9xX422xX9xXc5xX35xX91xX41xX9xX2cxX330xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXd8xX2cxX9xXaxX51xX9xX41xX42xXax18e28xX24xX9xX422xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX18dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX4bxX86xX41xX9xX2cxX8axX330xX35xX9xXdcxX1dexX2ax12893xXe0xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xX44xX14dxX9xX44xXa9x17837xX2cxX9xX2cxX45xX41xX42xX9xX41xXaxX8bxX41xX9xX44xX45xX9xXbxXaxX49xX9xXdxX24xX129xX35xX9xXcbxX18dxX9xX4bxX86xX41xX9xXbxXaxXaaxX35xX9xX44xX35xX6exXcxX9xXaxX35xX66xX41xX9xXbxX129xX35xXe0xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xX44xX14dxX9xX44xX129xXbxX9xX1cfxX1cxX1cfxX9xXbxX35xX91xX8axX9xX2cxXaxX8ax17aa7xX41xX9xX2cxXa4xX18xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xXe0xX9xX42xX4cxXcxX1b1xX9xX598xX8axX26xX9xXcxX45xX9xX19xX3cxX41xX9xX2fxX330xXe0xX9xX19xX35xX66xX41xX9xXbxXe3xX2cxXaxX9xXbxX40xX9xX41xXaxX35xX91xX41xXe0xX9xX44xXa9xX636xX2cxX9xX2cxX45xX41xX42xX9xX41xXaxX8bxX41xX9xXdxXbexX9xX44xX45xX9xXbxXaxX49xX9xXdxX24xX129xX35xX9xXcbxXe0xX9xX2cxX10fxX9xX2cxX182xX8axX9xX64xXbexX9xXbxXafxX10axX41xXaxX9xX44xX51xX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXbxXafxX35xX6exX41xX9xXc5xX35xX41xXaxX9xXbxX86xX9xXf1xX9xX1f6xX14dxX9xXaxX51xX35xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b1xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX18dxX64xX41xX1cxX41xX17xX1c5xX2fxX1cxX2axXa1xX2axXdfxX1cxX2axXdfxX1cfxX19xX1cfxX2axX1d3xXdcxX1d5xX1cfxXddxXbxX625xXdcxX1dexXddxXdxXdcxX18dxX1e0xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c5xX35xX19xXbxXaxX1b1xX1d3xX1dexX1dexX33xX1f6xX1f7xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1b1xX1cfxX1dexX1dexX33xX1f6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f6xX18xX26xX9xX19xX8axX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX19xX24xX41xX42xX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX8axX41xX42xX9xX33xXaxX18xX41xX9xX64xX35xX17xX2cxX9xX2cxX8axX9xXbxXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35xX282xX26xX1f7xX32xXexX7xXaxXc7xX9xX2cxXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xXcbxX2efxX9xX7fxX4cxX41xX42xX9xX7fxX2f7xX35xX1b1xX0xX17xXcxXexX9xXe2xXd8xX24xX9xX2cxXd8xX24xX9xX44xX16dxX9xXd8xX41xX9xXbxXafxX10axX41xXaxX9xX2cxXd8xX2cxX9xX23xX51xX9xX41xX42xXaxXbexX41xXaxXe0xX9xX4xXaxXe3xX41xXaxX9xX33xXaxXa4xX9xX2cxX61xX41xX9xX41xXaxX182xX41xX9xXcxX129xX41xXaxX9xXbxX61xXcxX9xX598xX8axX18xX41xX9xXbxXafxX95xX41xX42xX9xX2cxXa4xX18xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXbxXafxX35xX6exX41xX9xXc5xX35xX41xXaxX9xXbxX86xXf1xX9xX1f6xX14dxX9xXaxX51xX35xXe0xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXaxX8axX26xX9xXbxX35xX16dxXcxX9xX41xX352xX41xX42xX9xXdxX636xX35xX9xXbxXaxX86xX9xX64xX16dxX9xX33xXaxXd8xXbxX9xXbxXafxX35xX6exX41xX9xX19xX8axX9xXdxX49xX2cxXaxX9xXbxX3cxXcxX9xXdxX35xX41xXaxXe0xX9xX19xX8axX9xXdxX49xX2cxXaxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxXd8xX35xX9xX64xX35bxX41xX42xX9xXbxXafxXbexX9xX2fxX10fxX41xX18dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8axX26xX9xX41xXaxX35xX91xX41xXe0xX9xX19xX35xX66xX41xX9xXcxX129xX24xX9xX44xX45xX9xXbxXaxX49xX9xX422xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xX64x11302xX41xX9xX2cxXaxXa9xX18xX9xXafxX2efxX9xX41x17cd6xXbxXe0xX9xX2cxX10fxX9xX2fxX422xX9xXaxX129xX9xXbxX61xX41xX42xX9xXc5xXaxX8axX9xXaxXbexX41xXaxX9xX2cxXaxXe3xX41xXaxX9xX2cxX38axX41xX9xXc5xXaxXc7xX9xXc5xXaxX352xX41xXe0xX9xXbx132a4xX9xXdxX66xX9xXaxX51xX9xX41xX42xXaxX5f1xX24xXe0xX9xXbxX993xX9xXdxX66xX9xXdxX18xX24xX9xX44xX51xX41xX42xX9xX33xXaxX35xX9xX41xX45xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX66xX33xX9xX19xX35bxX9xX44xX14dxX9xX44xXa9xX636xX2cxX9xX44xXd8xX41xXaxX9xX42xX35xXd8xX9xX44xX129xXbxX9xX41xXaxXa9xX41xX42xX9xX64xX957xX41xX9xX2cxX61xX41xX9xX44xXa9xX636xX2cxX9xX2cxXa4xX41xX42xX9xX2cxX330xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b1xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX18dxX64xX41xX1cxX41xX17xX1c5xX2fxX1cxX2axXa1xX2axXdfxX1cxX2axXdfxX1cfxX19xX1cfxX2axX1d3xXdcxX1d5xX1cfxXddxXbxXa1xX1cfxXdcxXdfxXdxXdfxX18dxX1e0xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c5xX35xX19xXbxXaxX1b1xX1d3xX1dexX1dexX33xX1f6xX1f7xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1b1xX1cfxX1dexX1dexX33xX1f6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f6xX18xX26xX9xX19xX8axX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX19xX24xX41xX42xX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX8axX41xX42xX9xX33xXaxX18xX41xX9xX64xX35xX17xX2cxX9xX2cxX8axX9xXbxXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35xX282xX26xX1f7xX32xXex15e81xX41xX42xX9xXb5xX42xX8axX26xX2e1xX41xX9xXcbxX352xX41xX9xX10exX10fxX41xX9xXf1xX9xX7xXaxXc7xX9xX5xXafxXa9xX422xX41xX42xX9xX44xX24xXbexX41xX9xX4bxXe2xX32exX7fxX9xXbxXb9xX41xXaxX1b1xX9xX0xX17xXcxXexX85xX993xX9xX41xX35xX66xXcxX9xX1d5xX1dexX9xX41xX352xXcxX9xX2cxXaxX35xX86xX41xX9xXbxXax166bfxX41xX42xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xXdxXbexX9xXbxXaxXaaxX35xX9xX44xX35xX6exXcxX9xXaxX86xXbxX9xX2fxX9exX2cxX9x15f39xX9xX41xX42xXaxXc1xX18xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX1f6x17aacxX2cxX9xXbxX35xX86xX41xX9xXbxXaxXbexX41xXaxX9xXdxX8bxX33xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX18dxX9xXcbxX10axX9xXbxXaxX86xXe0xX9xXaxX8axX26xX66xX41xX9xX2cxX61xX41xX9xX2cxXc7xX9xX2cxXaxXa9xX10fxX41xX42xX9xXbxXafxX10axX41xXaxXe0xX9xXc5xX86xX9xXaxX24xX129xX2cxXaxX9xX2cxX6axX9xXbxXaxX6exXe0xX9xX2cxXaxXb9xX9xX44xX129xX24xX9xX598xX8axX26xX86xXbxX9xXdxX35xX66xXbxX9xXaxX10fxX41xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX44xX686xX26xX9xX41xXaxX18xX41xXaxX9xXbxX35xX86xX41xX9xX44xX51xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX33xXaxX61xX41xX9xX64xX35xX66xX2cxX18dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35xX282xX26xX1f7xX32xXexX5xX129xX35xX9xX23xX8axXd0xX35xX9xXdxXbexXcxX9xX64xX35xX66xX2cxXe0xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX44xX129xX35xX9xX23xX35xX6exX8axX9xX44xX14dxX9xX2cxXc7xX9xX41xXaxX35xX16dxX8axX9xXb4bxX9xXc5xX35xX86xX41xX9xX42xXc7xX33xX9xXb4bxX9xX44xX6exX9xXc5xXaxXb29xX2cxX9xX33xXaxX6axX2cxX9xX41xXaxX5bxX41xX42xX9xXaxX129xX41xX9xX2cxXaxX86xXe0xX9xXc5xXaxXc7xX9xXc5xXaxX352xX41xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX598xX8axXd8xX9xXbxXafxX10axX41xXaxX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX18dxX9xX5xX34fxX9xX41xX18xX26xX9xX44xX86xX41xX9xXbxXaxXd8xX41xX42xX9xX625xXe0xX9xXbxXaxXaaxX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXc5xXaxX45xX41xX42xX9xX2cxX38axX41xX9xX41xXaxX35xX16dxX8axXe0xX9xXc5xXaxX330xX35xX9xXdxXa9xX636xX41xX42xX9xX2cxX45xX41xX42xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXdxX3e1xX41xXe0xX9xX64xX10axX9xXbxXaxX86xXe0xX9xX2cxX61xX41xX9xXbxX8bxX33xX9xXbxXafxX8axX41xX42xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX51xX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX44xX686xX26xX9xX41xXaxX18xX41xXaxX9xXbxX35xX86xX41xX9xX44xX51xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX33xXaxX61xX41xX9xX64xX35xX66xX2cxXe0xX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xXe0xX9xX2cxXa4xX41xX42xX9xX2cxX330xX9xX2cxX10fxX9xX2fxX422xX9xXaxX129xX9xXbxX61xX41xX42xXe0xX9xXcxX45xX35xX9xXbxXa9xXaaxX41xX42xXe0xX9xX19xX35xX66xX41xX9xXcxX129xX24xX9xX44xX45xX9xXbxXaxX49xXe0xX9xXafxXbexX9xX2fxX24xXd8xXbxX9xXaxX51xX9xX41xX42xXaxX5f1xX24x131dfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b1xX1cxX1cxX35xX18dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX18dxX64xX41xX1cxX41xX17xX1c5xX2fxX1cxX2axXa1xX2axXdfxX1cxX2axXdfxX1cfxX19xX1cfxX2axX1d3xXdcxX1d5xX1cfxXddxXbxXa1xXdcxX2axX1cfxXdxX1cfxX18dxX1e0xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c5xX35xX19xXbxXaxX1b1xX1d5xX1d5xX1dexX33xX1f6xX1f7xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1b1xXdfxX1d3xX625xX33xX1f6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f6xX18xX26xX9xX19xX8axX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX19xX24xX41xX42xX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX8axX41xX42xX9xX33xXaxX18xX41xX9xX64xX35xX17xX2cxX9xX2cxX8axX9xXbxXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f6xXbxXf1xX18xXdxX35xX42xX41xX1b1xX9xX1e0xX8axX2fxXbxX35xX282xX26xX1f7xX32xXexX7xXaxXc7xX9xXbxXafxXa9xX422xX41xX42xX9xX23xX18xX41xX9xX7xXaxXd8xX33xX9xX2cxXaxX86xX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xXb5xX42xX8axX26xX2e1xX41xX9xX7fxX8axX26xX9xX7fxX35bxX41xX42xX1b1xX9xX0xX17xXcxXexX5xXaxX45xX41xX42xX9xX598xX8axX18xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXdxX182xX26xX9xXb4bxX9xXc5xX35xX86xX41xX9xX2cxXa4xX18xX9xX41xX42xXa9xXaaxX35xX9xX19xX3cxX41xX9xX2fxfb29xX9xXbxXd0xX9xX2cxXaxX9exX2cxX9xX64xXbexX24xX9xX44xX61xX8axX9xXbxXaxXd8xX41xX42xX9xX1cfxX9xXbxX3e1xX35xXe0xX9xXaxX8axX26xX66xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX50xX51xX2cxX9xX2cx108b5xX41xX42xX9xX2cxX61xX41xX9xXbxX8bxX33xX9xXbxXafxX8axX41xX42xX9xXafxXbexX9xX2fxX24xXd8xXbxX9xX64xXbexX9xXbxXafxXa9xX41xX42xX9xX2cxX182xX8axX9xXb4bxX9xXc5xX35xX86xX41xX9xX41xXaxX3cxX41xX9xX19xX3cxX41xX9xX64xX16dxX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX2fxXd8xX33xX9xX41xXaxX8bxX33xX9xXbxXaxX45xX41xX18dxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX85xXax18c79xX41xX42xX9xX44xX49xX41xXaxX9xXbxX61xXcxX9xX598xX8axX18xX41xX9xXbxXafxX95xX41xX42xX9xX2cxXa4xX18xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXbxXaxXbexX41xXaxX9xXdxX8bxX33xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxXe0xX9xXe2xXe3xX9xXbxXaxXa9xX9xX5xXb9xX41xXaxX9xXa4xX26xX9xXf1xX9xX4xXaxXa4xX9xXbxX49xX2cxXaxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX50xX91xX9xX4bxX10axX41xXaxX9xX10exX10fxX41xX9xX26xX91xX8axX9xX2cxX61xX8axX9xXaxX8axX26xX66xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX50xX51xX2cxX9xX44xX686xX26xX9xXcxX129xX41xXaxX9xX2cxX45xX41xX42xX9xXbxXd8xX2cxX9xXbxX8axX26xX91xX41xX9xXbxXafxX8axX26xX16dxX41xXe0xX9xX33xXaxXd8xXbxX9xX44xX51xX41xX42xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX33xXaxX24xX41xX42xX9xXbxXafxXbexX24xX9xXbxXaxX35xX9xX44xX8axX18xX9xX2fxX3cxX8axX9xXafxX51xX41xX42xX9xX44xX6exX9xXaxXa9xX3e1xX41xX42xX9xXbxX3e1xX35xX9xXc5xX993xX9xX41xX35xX66xXcxX9xX1d5xX1dexX9xX41xX352xXcxX9xX2cxXaxX35xX86xX41xX9xXbxXaxXb29xX41xX42xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX1f7xX9xX33xXaxX182xX41xX9xX44xX182xX8axX9xX1f6xX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX44xX45xX9xXbxXaxX49xX9xX23xX55xX41xX42xX9xX41xXaxX5bxX41xX42xX9xX33xXaxX61xX41xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX2cxX6axX9xXbxXaxX6exXe0xX9xX42xXc7xX33xX9xX33xXaxX61xX41xX9xX2cxXa4xX41xX42xX9xX2cxX330xX9xXaxX129xX9xXbxX61xX41xX42xX9xX2cxX10fxX9xX2fxX422xXe0xX9xX2cxX2f7xX41xXaxX9xX598xX8axX18xX41xX9xXcxX45xX35xX9xXbxXafxXa9xXaaxX41xX42xX18dxX9xXb5xXaxX5bxX41xX42xX9xXbxX35xX91xX8axX9xX2cxXaxXe3xX9xX2cxXaxXa9xX18xX9xX44xX2f7xXcxX9xX23xX2f7xX24xX9xX33xXaxX2f7xX35xX9xX44xXa9xX636xX2cxX9xXbxXafxX2f7xX9xXdxXaaxX35xXe0xX9xXdxXb4bxX9xX42xX35xX2f7xX35xX9xXcxX51xXbxX9xX2cxXd8xX2cxXaxX9xXafxX2efxX9xXafxXbexX41xX42xXe0xX9xXc5xXaxXd8xX2cxXaxX9xX598xX8axX18xX41xX9xX64xXbexX9xXbxXaxX8axX26xX86xXbxX9xX33xXaxX6axX2cxX18dxX9xXe2xXe3xX9xXbxXaxXa9xX9xX5xXb9xX41xXaxX9xXa4xX26xX9xX2cxXf01xX41xX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXbxXafxXd8xX2cxXaxX9xX41xXaxX35xX66xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX2fxX422xXe0xX9xX23xX18xX41xXe0xX9xX41xX42xXbexX41xXaxX9xXdxX35xX91xX41xX9xX598xX8axX18xX41xX9xXbxX35xX86xX33xX9xXbxX6axX2cxX9xX1f6xXb5fxX2cxX9xXbxX35xX86xX41xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXaxX24xXbexX41xX9xXbxXaxX35xX66xX41xX9xXaxX4cxX9xX2fxX10fxXe0xX9xX33xXaxX182xX41xX9xX44xX182xX8axX9xXbxXafxX24xX41xX42xX9xX19xX49xX33xX9xXc5xX993xX9xX41xX35xX66xXcxX9xX1d5xX1dexX9xX41xX352xXcxX9xX2cxXaxX35xX86xX41xX9xXbxXaxXb29xX41xX42xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxXe0xX9xX1f6xX14dxX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxX9xX2fxXed3xX9xX44xXa9xX636xX2cxX9xX2cxX45xX41xX42xX9xX41xXaxX8bxX41xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX35bxX41xX42xX9xX64xX3e1xX35xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xX41xX42xXaxX17xX9xX4bxX16dxX9xXd8xX41xX9xXbxXaxXbexX41xXaxX9xXdxX8bxX33xX9xXbxXaxX49xX9xXbxXafxX182xX41xX9xX4bxX4cxX41xX42xX9xX50xX51xX2cxXe0xX9xX33xXaxX35xX91xX41xX9xXaxX95xX33xX9xXdxX61xX41xX9xXbxXaxX9exX9xX2axXa1xX9xX5xXaxXa9xXaaxX41xX42xX9xXbxXafxX40xX2cxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxX9xX2cxX38axX41xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX66xX41xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX41xX51xX35xX9xX19xX8axX41xX42xX1b1xX9xX23xXd8xX24xX9xX2cxXd8xX24xX9xXc5xX86xXbxX9xX598xX8axX2f7xX9xX64xX35xX66xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX66xX41xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX41xX42xXaxX49xX9xX598xX8axX26xX86xXbxX9xX2cxXa4xX18xX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXbxXb9xX41xXaxXe0xX9xXbxXaxX45xX41xX42xX9xX23xXd8xX24xX9xXc5xX86xXbxX9xXdxX8axX8bxX41xX9xXbxX129xX35xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX33xXaxX35xX91xX41xX9xXaxX95xX33xX9xX2cxXa4xX18xX9xX5xXaxXa9xXaaxX41xX42xX9xXbxXafxX40xX2cxX9xX7fxX4bxXb5xX2xX9xXc5xXaxXc7xX18xX9xX3bxXcbxXccxXccxXe0xX9xXc5xX86xXbxX9xXdxX8axX8bxX41xX9xXc5xX35xX86xX41xX9xX41xX42xXaxX49xX9xX2cxXa4xX18xX9xX2cxXd8xX2cxX9xX44xX24xXbexX41xX9xX42xX35xXd8xXcxX9xX2fxXd8xXbxX9xXbxX34fxX9xX44xX61xX8axX9xX41xXaxX35xX66xXcxX9xXc5xf55bxX9xX44xX86xX41xX9xX41xX18xX26xX18dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x149d3xX8axXbxXaxX24xXafxX32xXexX5xXaxXb5fxX26xX9xXb5xX42xX95xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thúy Ngọc