HLV Nguyễn Hữu Thắng nín thở chờ Tuấn Anh
Tuấn Anh tái phát chấn thương, phải tiểu phẫu ở đầu gối để hút dịch và vắng mặt trong hai buổi tập đầu tiên tại Myanmar, đó là điều khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng lo lắng nhất.
4dfax818exac55xb9c6xcff0x5e54x84f7x5f0dxad64xX7xce0fx8bb6xc10axd555xa109xa98axX5x9d2dxXax69bax5359x839exdd2cxX3xac3cx84cax6517xafa4xc481x745exX3xX13xc117xX19xX3xXcxX1x8c5axX1cxX18xX3xX1cxafb9xX1cxX3xXexX1x678fxX3xX4xX1x9953xX3xXcxX19xbf16xX1cxX3x8746xX1cxX1xX0x8eabxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x7286xXaxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xXex8a05xXdxX3xXbxX1xX5cxXexX3xX4xX1xX36xX1cxX3xXexX1x94a3xd1c9xX1cxX18xb242xX3xXbxX1x8142xXdxX3xXexXdx5517xX19xX3xXbxX1x9481xX19xX3xX2exX3xcb5dx6ea0xX19xX3xX18x9e75xXdxX3xX82xX78xX3xX1x9b6exXexX3xX4fxd439xX4xX1xX3x6931xdec1xX3xX96xX24xX1cxX18xX3xaf42x640exXexX3xXex76a4xc846xX1cxX18xX3xX1xX6xXdxX3xd8baxX19xdd79xXdxX3xXex5b31xXbxX3xX82xX83xX19xX3xXexXdx7027xX1cxX3xXexb77bxXdxX3xa9cexX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX6fxX3xX82x8bf2xX3xX5xX97xX3xX82xXdxda5cxX19xX3x830axX1xXdx9af3xX1cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX19xX3xXcxX1xX24xX1cxX18xX3xX5xXa4xX3xX5xX24xX1cxX18xX3xX1cxX1xX36xXexaa6bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5bffxXa4xX4fxX1axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX19xX3xXcxX1xX24xX1cxX18xX3xX18xXdxX1fxX3xX82xX8exX1cxX18xX3xX5xX32xXdxX3xX1x5212xX6xX3xXexXa3xX73xX3xX5xX32xXdxX3xXbxX1x674exX1cxX18xX3xX96xX36xX1cxX3xX4xX5cxX4xX3xXbxX1xXccxX1cxX18xX3xX96xXdxXbbxX1cxX3xX82xX6xX1cxX18xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX4xX1x8a60xX1cxX3xX82xaa85xXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxde9cxXexX3xX17xX6xX9exX3xXexXbfxXdxX3xXc2xX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX3xX7xX5cxX1cxX18xX3xX2xafb2xX3dxX2xX2xXfdxX3xX15xXd3xX3xX4xX1xX36xX1cxX3xXexX1xX6bxX6cxX1cxX18xX3xX4x61f8xX6xX3xXexXdxXd3xX1cxX3xX96xX175xX3xX0xX6xX3xX1xXa3xX10xbabbxX9xXaxX1xXexXexXbxb755xX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXexX6xX18xX7xX3dxXexX19xd2dcx8f0exX2xX1d7xX10dxX39xX1d7xX39x5484xX1cxb9a4xX6xX1cxX1xXfdxX1xXexX9exXaxX3xXexX6xXa3xX18xX10xXexX9xXaxd9baxXacxX5xX6xX1cxXd6xXaxX12xX0xXacxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX0xX3dxXacxX12xX0xX3dxX6xX12xX6fxX3xXexX1xbef4xX1cxX18xX3xXexXdxX1cxX3xX82xX6bxb2f3xX4xX3xbc5fxX19xX6xX1cxX3xXexX166xX9exX3xX1cxX1xX36xXexX3xXexX1xX32xXdxX3xX82xXdxX78xX9exX3xX1cxX97xX1axX3xX2exX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exX6fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX13xX1fxX19xX3xXcxX1xX24xX1cxX18xX3xX4xX1xXa4xX3xXacxXdxXd9xXexX1bcxX3xce5bxX17xX1xX1fxX1cxX18xX3xXbxX1xX6bxX6cxX1cxX18xX3xXbxX1xX5cxXbxX3xX82xXdxXd3xX19xX3xXexXa3xX92xX3xXexX87xXexX3xX1cxX1xX36xXexX3xX4xX1xXa4xX3xX7xbd08xX3xX1xd474xXdxX3xXbxX1x8be7xX4xX3xX4xX1a4xX6xX3xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xX82xX6xX1cxX18xX3xX82xX6bxX21cxX4xX3xX4xX5cxX4xX3xXacxX5cxX4xX3xX7x8bd7xX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xXexXa3xXdxX78xX1cxX3xXd6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX175xX1cxXfdxX3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xX0xXdxX9exX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX5xX96xX3xX1cxX18xX19xX1axX10xX1cxX3xX1xX19xX19xX3xXexX1xX6xX1cxX18xX3xX1cxXdxX1cxX3xXexX1xXa4xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX19xX6xX1cxX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX4xX19xXa3xX7xXa4xXa3xX1bcxX1cxXa4xX1cxX10x7ef9xX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX1bcxXacxX5xXa4xX4xXd6xX343xX9exX6xXa3xX18xXdxX1cxa537xX5xX10xX1b5xXexX1bcxX6xX19xXexXa4xX343xX9exX6xXa3xX18xXdxX1cxX358xXa3xXdxX18xX1xXexX1bcxX6xX19xXexXa4xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXfdxXacxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfdxX96xX1cxX3dxX1cxX10x899dxX7xX3dxX2xX18exb5f7xX18exX3dxX2x7c7fxX18exX4fx891exX2xX393xXexX18exa557xX393xda8exX5xX397xXfdxb9aaxXbxX18xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6ddxX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3x7a21x77bax7134xX3xX82xX136xX1cxX18xX3xXexXa3xX6bx75f0xX4xX3xX1cxX18xX19xX1axX3xX4xX6cxX3xXbxX1xX73xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX1axX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exX3xX4fxXa4xX3xX4xX1xX36xX1cxX3xXexX1xX6bxX6cxX1cxX18xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xXacx67c6xX1cxX1xX3xXbxX1xX2a2xX4xXfdxX3xadb4xX1cxX1xX1bcxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX13xX97xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xXcxX1xX32xXdxX3xX82xXdxX78xX9exX3xX4xdcbbxX1cxX3xX2exX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exX6fxX3xXexX87xX4xX3xX82xX16axX3xXacxX41axX1cxX1xX3xXbxX1xX2a2xX4xX3xX4xX1a4xX6xX3xX0xX6xX3xX1xXa3xX10xX1b5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXexX6xX18xX7xX3dxXexX19xX1d7xX1d8xX2xX1d7xX10dxX39xX1d7xX39xX1dfxX1cxX1e1xX6xX1cxX1xXfdxX1xXexX9exXaxX3xXexX6xXa3xX18xX10xXexX9xXaxX1f3xXacxX5xX6xX1cxXd6xXaxX12xX0xXacxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX0xX3dxXacxX12xX0xX3dxX6xX12xX3xX5xX97xX3xXa3xX36xXexX3xXd6xX1xX73xX3xX21fxX19xX6xX1cxX3xX1cxX1xX6bxX1cxX18xX3xXexXa3xXa4xX1cxX18xX3xXacxX19xXaexXdxX3xXexXb2xXbxX3xX18xX83xX1cxX3xX82xX166xX1axX3xXexXbfxXdxX3xX7xX166xX1cxX3xXcxX1xX87xX1cxX18xX3xX17xX1xX36xXexX3xXexXa3xX6bxX3d9xX4xX3xX1cxX18xX97xX1axX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX5xXbbxX1cxX3xX82xX6bxX32xX1cxX18xX3xX7xX6xX1cxX18xX3xXc2xX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX6fxX3xX0xX6xX3xX1xXa3xX10xX1b5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXexX6xX18xX7xX3dxXexX19xX1d7xX1d8xX2xX1d7xX10dxX39xX1d7xX39xX1dfxX1cxX1e1xX6xX1cxX1xXfdxX1xXexX9exXaxX3xXexX6xXa3xX18xX10xXexX9xXaxX1f3xXacxX5xX6xX1cxXd6xXaxX12xX0xXacxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX0xX3dxXacxX12xX0xX3dxX6xX12xX3xX82xcc3fxX3xX5xX97xX9exX3xX9exX16axXexX3xX82xX16axX1cxX18xX3xXexX5cxX4xX3xXd6xX1xXccxX3xX9exX97xX3xX21fxX19xXbbxX1cxX3xX9exX36xXexX3xX9exX41axX1cxX1xX3xX82xX6xX1cxX18xX3xX82xXdxXd3xX19xX3xXexXa3xX92xX3xX4xX1xX36xX1cxX3xXexX1xX6bxX6cxX1cxX18xX3xX1cxXbbxX1cxX3xX82xX5a3xX3xXacxX92xX3xX82xX6xX19xX3xXexXa3xX2exX3xX5xXbfxXdxXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xX13xXdxX175xX1cxX3xXexXbfxXdxX6fxX3xX4xX6cxX3xX1xX16axXdxX3xX4xXccxX3xXexX1xX78xX3xXd6xX92xXbxX3xXacxX41axX1cxX1xX3xXbxX1xX2a2xX4xX3xX82xX78xX3xXexX1xX6xX9exX3xX4fxX29axX3xX39x5c9exX642xX3xd58axX19x9c81xX19xXd6xXdxX3xX3bbxX19xXbxX3xX4xX1a4xX6xX3xX0xX6xX3xX1xXa3xX10xX1b5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXexX6xX18xX7xX3dxXexX19xX1d7xX1d8xX2xX1d7xX10dxX39xX1d7xX39xX1dfxX1cxX1e1xX6xX1cxX1xXfdxX1xXexX9exXaxX3xXexX6xXa3xX18xX10xXexX9xXaxX1f3xXacxX5xX6xX1cxXd6xXaxX12xX0xXacxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX0xX3dxXacxX12xX0xX3dxX6xX12xX3xX4xX1xa09bxX3xX5xX97xX3xX18exX397xX3dxX393xX397xXfdxX3xXcxX212xXdxX3xX1cxX18xX1xc5dfxX3xXa3xddd2xX1cxX18xX6fxX3xXexXa3xXa4xX1cxX18xX3xX2xX6fx88b5xX3xX1cxX18xX97xX1axX3xXexX3d9xXdxX3xX4xX1xX8exX1cxX18xX3xXexX212xXdxX3xX7x893axX3xX4xXccxX3xX4xX166xX19xX3xXexXa3xX73xX3xX5xX32xXdxX3xXa3xb288xX3xXa3xX97xX1cxX18xX3xX1xX6cxX1cxX3xX96xXd3xX3xXexXa3xX6bxX32xX1cxX18xX3xX1xX21cxXbxX3xX4xX1a4xX6xX3xXexXdxXd3xX1cxX3xX96xX175xX3xX1cxX97xX1axXfdxX3xX17xXd9xX19xX3xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xXd6xX1xX212xX1cxX18xX3xX1xX29dxXdxX3xXbxX1xX2a2xX4xX3xXd6xX92xXbxX3xXexX1xX41axX3xX82xXccxX3xX5xX97xX3xX82xXdxXd3xX19xX3xX82xX5cxX1cxX18xX3xXexXdxXd9xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX5cxX3xX1cxX1xX166xX1cxX3xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xX96xX97xX3xXbxX1xX83xX1cxX3xX1cxX97xXa4xX3xX82xX36xX1axX3xX4x99a0xX1cxX18xX3xX73xX1cxX1xX3xX1xX6bxX2exX1cxX18xX3xX82xXd9xX1cxX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX6cxXdxX3xX4xX1a4xX6xX3xX82xX16axXdxXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xXcxX19xX1axX3xX1cxX1xXdxXbbxX1cxX6fxX3xX96xX3d9xXdxX3xX1cxX1xX1fxX1cxX18xX3xX4xXa4xX1cxX3xX1cxX18xX6bxX32xXdxX3xXexX212xXdxX3xX82xX6xX1cxX18xX3xX4xXccxX3xXexXa3xXa4xX1cxX18xX3xXexX6xX1axX3xXexX1xX41axX3xX6xXdxX3xX82xX5cxX3xX2exX3xX96xX92xX3xXexXa3xX29xX3xX82xXccxX3xX4xX78axX1cxX18xX3xX82xXd3xX19xX3xX7xX6efxX3xX4xX19xX87xX1cxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX6cxXdxX3xX4xX1xX19xX1cxX18xX6fxX3xX1cxX1xX6bxX3xX1cxX1xX1fxX1cxX18xX3xX18xX41axX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX82xX5a3xX3xXexX1xX78xX3xX1xXdxX175xX1cxX3xXexXa3xXa4xX1cxX18xX3xXexX1xX32xXdxX3xX18xXdxX6xX1cxX3xX96xd4b8xX6xX3xX21fxX19xX6xXfdxX3xXcxX36xXexX3xX1cxX1xXdxXbbxX1cxX6fxX3xX1cxXd9xX19xX3xX4xXccxX3xX82xX6bxX21cxX4xX3xX7xX29axX3xXbxX1xX2a2xX4xX3xX96xX2a2xX3xX4xX1a4xX6xX3xX9exX16axXexX3xX9exX7dxX19xX3xX4xX83xX19xX3xXexX1xX1a4xX3xX1cxX1xX6bxX3xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xXexX1xX41axX3xX4xX78axX1cxX18xX3xX7xX6efxX3xX18xXccxXbxX3xXbxX1xX83xX1cxX3xX18xXdxX8exXbxX3xX4xX1xXa4xX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exX3xX9exXbfxX1cxX1xX3xX1xX6cxX1cxdbd9xXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xX0xXdxX1b5xXa3xX6xX9exX10xX3xXdxX4fxX9xXaxX4fxXdxX96xX15xXdxX4fxX10xXa4xX1f3xX6d9xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXcxXcxX15xX13xc691xX5xX6xX1axX10xXa3xXfdxX6xX7xXbx9c44x8fbbxX96xXdxX4fxX9xX4fxXdxX96xX15xXdxX4fxX10xXa4xX1f3xX6d9x93c0xX1b5xXdxX5xX10xadebxX4fxX9xX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxX9exX10xX4fxXdxX6xX6d9xXfdxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxX6d9xX397xX2xX18exX3dxX2xX397xX3dxX397xX18exX3dxX2xX3cexX3dxX393xX1dfxX3dxX39axX39axXcxX19xX6xX1cxX39xX1cxX1xXfdxX9exXbxX393xX955xX1b5xXdxX5xX10xX95axX9exX18xX9xX955xX38exXdxX4fxXexX1xX9xX393xX3cexX397xX955xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xX6d9xX3a1xX397xX955xX1cxX10xX38exX7xX95axX4fxX9xX6d9xX397xX2xX18exX2xX2xX2xX18exX2xX39axX39axX39axX2xX18exX393xX39fxX39axX955xXa3xX10xX1b5x9cf8xXa3xX5xX9xX1xXexXexXbxX1bcxX3dxX3dxXexX1xX10xXexX1xX6xXa4xX96xX6xX1cxX1xXa4xX6xXfdxX96xX1cxX3dxXacxXa4xX1cxX18xX358xX4fxX6xX358xX96xXdxX10xXexX3dxX1xX5xX96xX358xX1cxX18xX19xX1axX10xX1cxX358xX1xX19xX19xX358xXexX1xX6xX1cxX18xX358xX1cxXdxX1cxX358xXexX1xXa4xX358xX4xX1xXa4xX358xXexX19xX6xX1cxX358xX6xX1cxX1xX358xX1cxX6d9xX397xX2xX18exX2xX2xX2xX18exX2xX39axX39axX39axX2xX18exX393xX39fxX39axXfdxX1xXexX9exXaxX3xX38exXdxX4fxXexX1xX9xXaxX393xX3cexX397xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX6d9xX3cexX397xXaxX3xX1b5xXa3xX6xX9exX10xXacxXa4xXa3xX4fxX10xXa3xX9xXaxX397xXaxX3xX7xX4xXa3xXa4xX5xX5xXdxX1cxX18xX9xXaxX1cxXa4xXaxX3xX6xX5xX5xXa4xX38exX1b5xX19xX5xX5xX7xX4xXa3xX10xX10xX1cxX9xXaxXaxX12xX0xX3dxXdxX1b5xXa3xX6xX9exX10xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xXcxX19xX36xX1cxX3xX39xX1cxX1xX3xX4xXccxX3xXexX1xX78xX3xXa3xX6xX3xX7xX166xX1cxX3xXexXb2xXbxX3xX5xX19xX1axX175xX1cxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX18xXdxX5cxXa4xX3xX5cxX1cxX3xXa3xXdxXbbxX1cxX18xX3xX4x502fxX1cxX18xX3xX4xX1xX19xX1axXbbxX1cxX3xX18xXdxX6xX3xXexX1xX78xX3xX5xX29axX4xX3xXc2xX6xXa3xXexXdxX1cxX3xX642xXa4xXa3xXd6xX10xX5xX3xX4xX1xXdxXd3xX19xX3xX2xX18exX3dxX2xX2xX3xX1cxX1xX6bxX1cxX18xX3xXd6xX1xX73xX3xX1cxb9a1xX1cxX18xX3xXacxX41axX1cxX1xX3xXbxX1xX2a2xX4xX3xX82xX78xX3xXd6xX92xXbxX3xXexX1xX6xX9exX3xX4fxX29axX3xX39xX642xX642xX3xX645xX19xX647xX19xXd6xXdxX3xX3bbxX19xXbxX3xX6d9xX397xX2xX18exX3xXd6xX1xX5cxX3xXexX1xX36xXbxX6fxX3xX1cxX1xX36xXexX3xX5xX97xX3xXd6xX1xXdxX3xXexXa3xXb2xX1cxX3xX82xX36xX19xX3xX96xX3d9xXdxX3xXc2xX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX3xX4xX1xX6b6xX3xX4xX451xX1cxX3xX393xX3xX1cxX18xX97xX1axX3xX1cxX1fxX6xX3xX7xX6efxX3xX4fxXdxX1bxX1cxX3xXa3xX6xXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xX270xX17xXd9xX19xX3xX4xX1xX6b6xX3xX1cxX1xX41axX1cxX3xX96xX97xXa4xX3xXd6xXd9xXexX3xX21fxX19xX73xX3xX4xX1a4xX6xX3xXexXa3xXb2xX1cxX3xX18xXdxX6xXa4xX3xX1xX1fxX19xX3xX96xX3d9xXdxX3xb1ffxX9exX6xX1cxX3xX96xX867xX6xX3xX21fxX19xX6xX3xX82xX78xX3xX82xX5cxX1cxX1xX3xX18xXdxX5cxX3xXc2xX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX3xXexX1xX41axX3xX7xX6efxX3xX5xX97xX3xX82xXdxXd3xX19xX3xX1xXa4xX97xX1cxX3xXexXa4xX97xX1cxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX83xX9exXfdxX3x6b39xX166xX1axX3xX5xX97xX3xXexXa3xXb2xX1cxX3xX82xX36xX19xX3xX9exX97xX3xXc2xX1axX6xX1cxX9exX6xXa3xX3xXexXb2xX1cxX3xX4fxX2a2xX1cxX18xX3xX82xX78xX3xX82xX6bxX6xX3xXa3xX6xX3xX1cxX1xX1fxX1cxX18xX3xXexX1xc73fxX3xX1cxX18xX1xXdxX175xX9exX3xX9exX3d9xXdxX3xX96xX97xX3xX1xXa4xX97xX1cxX3xXexX1xXdxX175xX1cxX3xX7xX29axX3xX4xX1xX19x5ee6xX1cxX3xXacxX92xX3xX4xX1xXa4xX3xXexXa3xXb2xX1cxX3xX82xX36xX19xX3xXd6xX1xX6xXdxX3xX9exX97xX1cxX3xXacxX73xX1cxX18xX3xX10dxX3xX18xX9fxXbxX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exX3xX1cxX18xX97xX1axX3xX6d9xX397xX3dxX2xX2xX3xXexX3d9xXdxXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xXcxX212xXdxX3xX5xX19xX212xX1cxX3xX5xXbfxX4xX3xX21fxX19xX6xX1cxX3xX96xXd3xX3xXd6xX1xX73xX3xX1cxXb1axX1cxX18xX3xX4xX1a4xX6xX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX15xXdxX175xXexX3xX17xX6xX9exXfdxX3xX17xX1xX1fxX1cxX18xX3xX18xX41axX3xX82xX5a3xX3xXexX1xX78xX3xX1xXdxX175xX1cxX3xX21fxX19xX6xX3xX5xXa4xXbfxXexX3xXexXa3xXb2xX1cxX3xX18xXdxX6xXa4xX3xX1xX1fxX19xX6fxX3xXexX41axX1cxX1xX3xX4xX73xX9exX3xX4xX1a4xX6xX3xXd6xX1xX5cxX1cxX3xX18xXdxX73xX3xX1xX166xX9exX3xX82xX87xXdxX3xX96xX3d9xXdxX3xX82xX16axXdxX3xXexX19xX1axX78xX1cxX3xX4xX78axX1cxX18xX3xX82xX5a3xX3xX18xXdxX8exXbxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX83xX19xX3xXexX1xX1a4xX3xXexX29axX3xX1xX6cxX1cxX6fxX3xXd6xX1xX5cxXexX3xXd6xX1xX6xXa4xX3xX4xX87xX1cxX18xX3xX1xXdxXd9xX1cxX3xX1xX6cxX1cxXfdxX3xXcxX212xXdxX3xX82xX9fxXexX3xX1cxXdxXd3xX9exX3xXexXdxX1cxX3xX96xX97xXa4xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX83xX19xX3xXexX1xX1a4xX3xX96xX97xX3xX1cxX18xX6bxX21cxX4xX3xX5xXbfxXdxX3xX1xd96fxX3xX4xX78axX1cxX18xX3xXexXdxX1cxX3xXexX6bxX2exX1cxX18xX3xX96xX97xXa4xX3xX7xX29axX3xX5xX29axX6xX3xX4xX1xXdc9xX1cxX3xX4xX78axX1cxX18xX3xX1cxX1xX6bxX3xX21fxX19xX1axXd9xXexX3xX82xX92xX1cxX1xX3xX4xX1a4xX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexXa3xX6bxX2exX1cxX18xX3xX96xXd3xX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX6cxXdxX3xX4xX1a4xX6xX3xX82xX16axXdxXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXa4xX4fxX1axXaxX12xXcxX1xX32xXdxX3xX18xXdxX6xX1cxX3xXd6xX1xX212xX1cxX18xX3xX4xX451xX1cxX3xX1cxX1xXdxXd3xX19xX3xX96xX97xX3xX96xX36xX1cxX3xX82xXd3xX3xX4fxX19xX1axX3xX1cxX1xX36xXexX3xXd6xX1xXdxXd9xX1cxX3xXexX212xXdxX3xX5xXa4xX3xX5xX24xX1cxX18xX3xX5xX97xX3xX5xX97xX9exX3xX7xX6xXa4xX3xXd6xX1xX212xX1cxX18xX3xX4xXccxX3xX1cxX1xX1fxX1cxX18xX3xX4xX1xX36xX1cxX3xXexX1xX6bxX6cxX1cxX18xX3xX82xX5cxX1cxX18xX3xXexXdxXd9xX4xX3xX4xXccxX3xXexX1xX78xX3xX945xX73xX1axX3xXa3xX6xX8ebxXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX645xXa4xX19xXa3xX4xX10xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX945xXexX358xX6xX5xXdxX18xX1cxX1bcxX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa3xX343xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xXcxXcxX955xX15xX13xX0xX3dxXbxX12