Chưa bàn giao đã hỏng!
Dự án xây dựng Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư trên 102 tỷ đồng, do Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tuy đang trong quá trình đầu tư, xây dựng nhưng một số hạng mục của dự án vừa hoàn thành chưa kịp nghiệm thu, bàn giao đã xuống cấp, thậm chí hư hỏng khá nghiêm trọng…
c28dx14978x11c1fx163e3x16112x14ce1xe546x18cd6xX6x18358xfa67xX1x14a1dx14a6bx18b12x17120x16ae9x11063xX4x115acxX9xX2xX6xX10xc421xX4xX12xX8xX9xX10xX12xce2bxX10x11bc0xX5xX4xXfx12b5ex181e5x12fd4xX2x171e4xXcxX6xX10xXfxd229xX17xX9x157e1xXexde78xXcxX25xX24xX2xX10x10cadx13385xX2xX3x17c17xc3eexX5xX2xXdx15911xX25xX3cxX2xX24xXfx1423fx16edaxX2x156dfx1385dxX3xX2xX4xX5xX48xX2x173e7x156fbxX25xX24xX2xX1ex17f92xX2xX3cxX53xXfxX2xf6fcxf825xX2xXex17e19xX25xX3cxX0x14008xX1xX30xX0xX3cx15e64xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30x10a6axX3cx10740xX5xX2xXdxX5fxX25xX2xX24xXfxX5xX48xX2xX52xX58xX2xX3cxd409xX25xX24x10aeaxX0xX66xX3cxX6bxX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5exX12xX5xX4axX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30x11720x1705bxX2xX47xX25xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xXexX32xXcxX25xX24xX2xX10xX38xX39xX2xX3xX3cxX3dxX5xX2xXdxX41xX25xX3cxX2xX24xXfxX47xX48xX2xX4axX4bxX3xX2xX4xX5xX48xX2xX52xX53xX25xX24xX2xX1exX58xX2xX3cxX53xXfxX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX3x17532xX2xX10x17362xX25xX24xX2xX39x127b6xX3xX2xX52x10489xXcxX2xX10xX9axX2xX10xX32x142daxX25xX2xX6bx11268xeaa7xX2xX10xff9fxX2xX52x18f9fxX25xX24x13e5dxX2xX4axX48xX2xXbxcf63xX2xddb8x115b9xX20xXex11e07xdc34xfadcxX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX4xX5fxX39xX2xX3xX3cx14265xX2xX52xX131xXcxX2xX10xX9axecfdxX2xXexXcxX17xX2xX52xX5xX25xX24xX2xX10xX32xX48xX25xX24xX2x12047xXcxX47xX2xX10xX32x158dexX25xX3cxX2xX52xX131xXcxX2xX10xX9axX147xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX25xX3cxX9axX25xX24xX2xX39xX53xX10xX2xX6x155b4xX2xX3cx12ffaxX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX3xX166xX5xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2x1020bx102b3xX5xX2xX3cxX48xX5fxX25xX2xX10xX3cxX5fxX25xX3cxX2xX3xX3cxX9axX5xX2x13853x15395xX1xX2xX25xX24xX3cxXfxX41xX39xX2xX10xX3cxXcxX147xX2xXdxX5fxX25xX2xX24xXfxX5xX48xX2xX52xX58xX2xX1exXcxX1a5xX25xX24xX2xX3x17655xX1xX147xX2xX10xX3cx14e3fxX39xX2xX3xX3cxe782xX2xX3cxX9axX2xX3cxXaaxX25xX24xX2xX1cexX3cxX47xX2xX25xX24xX3cxXfxX139xX39xX2xX10xX32xdd41xX25xX24x132a6xX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX32xXcxX25xX24xX2xX10xX38xX39xX2xX3xX3cxX3dxX5xX2xXdxX41xX25xX3cxX2xX24xXfxX47xX48xX2xX4axX4bxX3xX2xX4xX5xX48xX2xX52xX53xX25xX24xX2xX1exX58xX2xX3cxX53xXfxX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2x17cdfxXexXexX98xX153x10cf2xX282xX14fxX150xX155xX5ex12a69xX2xX52xX9ax148dcxX3xX2xf617xX153xf7a1xXe0xX2xX10x16499xX25xX3cxX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1xX3cxX139xX2xX4axXcxX17xX41xX10xX2xX52xX131xXcxX2xX10xX9axX147xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX1baxX5fxX48xX2xX52xX131xXcxX2xX25x139f8xX39xX2xX13exX13dxX13dx1900axX147xX2xX1bax13602xXfxX2xX10xX128xX25xX24xX2xX25xX24xXcxX144xX25xX2xX1baxX1a5xX25xX2xX10xX32xX139xX25xX2xX6bxX13dxX13exX2xX10xX141xX2xX52xX144xX25xX24xX16exX2xXexX32xX48xX25xX24xX2xX52xX125xX147xX2xX25xX24xX38xX25xX2xX6xX47xX3xX3cxX2xXexX32xXcxX25xX24xX2xX9ax17376xX25xX24xX2xX3xX3cxXfx139afxX39xX2xX2cbxX13dx17f52xX147xX2xX6xX1a5xX2xX3x165e5xX25xX2xX4xX1a8xXfxX2xX4xX5fxX2xX25xX24xX38xX25xX2xX6xX47xX3xX3cxX2xX52xX1cfxX5xX2xX1xX3cxX9axX30exX25xX24xX16exX2xX98xXcxX1a5xXfxX2xX25xX2c5xX39xX2xX13exX13dxX13dxX2cbxX147xX2xX10xX1a8xXfxX2xX1exX58xX2xX98x15bc2xX39xX2x18a37xXcxX5xX25xX2xX27dxX98xX358xX39xX2xX155xXcxX17xX139xX25xX288xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX52xX9axX28cxX3xX2xX1xX3cxX47xX10xX2xX4xX41xX25xX3cxX2xX1cexX3cxX14dxXfxX2xX3x127c3xX25xX24xX2xX1baxX2cfxXfxX2xX10xX128xX25xX24xX2xX4axXfxX41xX25xX2xX10xX1fcxX3xX3cxX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX1cexX3cxX48xc8bbxX25xX24xX2xX13ex15408xX2xX3cxX5xX16exX2x13cc6xX4bxX3xX2xX10xXfxX139xXcxX2xX3xX3cxX1fcxX25xX3cxX2xX3xX166xX5xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX4xX5fxX2xX17fxXcxX3aaxX25xX2xX4x13505xX147xX2xX24xXfxX47xX48xX2xX4axX4bxX3xX147xX2xX3xX3cxX3dxX5xX2xXdxX41xX25xX3cxX147xX2xX3cxX9axX2cfxX25xX24xX2xX25xX24xX3cxXfxX41xX1xX147xX2xX4axX1a8xX17xX2xX25xX24xX3cxeaedxX2xX1baxX5fxX2xX52xX5fxX48xX2xX10xX1a8xX48xX2xX1baxXfxX41xX3xX2xX4xX5fxX39xX2xX3xX3cxX48xX2xX1cexX3cxX48xX3aaxX25xX24xX2x17840xe5e8xX13dxX2xX52xX1a5xXfxX2xX10xX9axX28cxX25xX24xX2xX17xX315xXcxX2xX10xX3cxX315xX2xX3xX166xX5xX2xX1exX58xX2xX3cxX53xXfxX147xX2xX24xX125xX1xX2xX1xX3cxX131xX25xX2xX1xX3cxX321xX25xX24xX2xX25xX24xX1bbxX5xX147xX2xX52xX358xX17xX2xX4xe618xXfxX2xX3xX47xX3xX2xX10xX41xX2xX25xX1a8xX25xX2xX1exX58xX2xX3cxX53xXfxX2xX10xX32xX139xX25xX2xX52xX1cfxX5xX2xXdxX5fxX25xX2xX10xX48xX5fxX25xX2xX10xX295xX25xX3cxX16exX0xX66xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX4axX4axXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2x139ffxXfxX4axX10xX3cxX8xX9xX13exX13dxX13dxX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX32xX9xX2xXdxX48xX32xX4axX12xX32xX8xX9xX13dxX9xX30xX0xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX30xX0xXfxX39xX24xX2xX6xX32xX3xX8xX9xX66xX66xXfxX16exXdxX5xX48xX3cxX5xX10xXfxX25xX3cxX16exX1baxX25xX66xX25xX12xX4b8xX6xX66xX6bxX13exX6bxe295xX66xX6bxX13dx15d23xX4axX6bxX13dxX514xX13dxX2cbxX13dxX13dxX10xX6bx12f7cxX6bxX6bxX426xX4xX13dxX16exX28xX1xX24xX9xX2xX66xX30xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX98xX5xX1xX10xXfxX48xX25xX9xX30xX3b5xX125xX25xX24xX2xX1xX3cxX131xX25xX2xX10xX5xX39xX2xX3xX1f1xX1xX2xX25xX3cxX5fxX2xX52xX58xX2xX3cxX9axX2xX3cxXaaxX25xX24xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX66xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX66xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX150xX315xX25xX2xX25xX5xX17xX147xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX52xX58xX2xX10xX32xXfxde41xX25xX2xX1cexX3cxX5xXfxX2xX10xX3cxXe1xX3xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX3afxX2xX24xX125xXfxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX1exX38xX17xX2xX4xed51xX1xX2xX1baxX5fxX2xX6bxX2xX24xX125xXfxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX6xX5xX25xX2xX25xX404xX25xX2xX1baxX2cfxXfxX2xX10xX128xX25xX24xX2xX24xXfxX47xX2xX10xX32xX1cfxX2xX1cexX3cxX1a5xXfxX2xX4xX9axX28cxX25xX24xX2xX1exX1f1xX1xX2xX1exX141xX2xX514xX426xX2xX10xX141xX2xX52xX144xX25xX24xX2xX27dxX52xX58xX2xX24xXfxX3aaxXfxX2xX25xX24xX38xX25xX2xX10xX32xX139xX25xX2xX510xX426xX2xX10xX141xX2xX52xX144xX25xX24xX288xX16exX2xXexX32xX48xX25xX24xX2xX52xX125xX147xX2xX425xX2xX24xX125xXfxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX1exX38xX17xX2xX4xX5eexX1xX2xX52xX58xX2xX3xX30exX2xXdxX3aaxX25xX2xX3cxX48xX5fxX25xX2xX10xX3cxX5fxX25xX3cxX147xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX52xX5xX25xX24xX2xX3xX3cx12669xX2xX25xX24xX3cxXfxX41xX39xX2xX10xX3cxXcxX2xXdxX5fxX25xX2xX24xXfxX5xX48xX16exX2xX150xXfxX404xXcxX2xX52xX47xX25xX24xX2xX25xX125xXfxX2xX14dxX2xX52xX38xX17xX147xX2xX25xX24xX48xX5fxXfxX2xX1baxXfxX41xX3xX2xX3xX3cxX1f7xX39xX2xX10xXfxX315xX25xX2xX52xX53xX147xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX39xX53xX10xX2xX6xX1a5xX2xX3cxX1a8xX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX25xX24xX5xX17xX2xX6xX5xXcxX2xX1cexX3cxXfxX2xX1baxX1bbxX5xX2xX3cxX48xX5fxX25xX2xX10xX3cxX5fxX25xX3cxX2xX52xX58xX2xX1exXcxX1a5xX25xX24xX2xX3xX1f1xX1xX147xX2xX10xX3cxX1f7xX39xX2xX3xX3cxX1fcxX2xX3cxX9axX2xX3cxXaaxX25xX24xX2xX1cexX3cxX47xX2xX25xX24xX3cxXfxX139xX39xX2xX10xX32xX213xX25xX24xX216xX2xX98xX4bxX2xX10xX3cxX5ccxX147xX2xX10xX1a8xXfxX2xX3cxX1a8xX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX25xX3cxX5fxX2xX2c5xX25xX2xX3xX3cxX48xX2xX3xX47xX3xX2xX3cxX213xX3xX2xX1baxXfxX139xX25xX2xX4axX48xX2xX98xX387xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX98xd336xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX3b5xXfxX404xX25xX2xXexX32xXcxX25xX24xX2xX27dxX10xX32x16162xX2xX6xX14dxX2xX10xX1a8xXfxX2xX425xX3afxX2xX52xX9axX694xX25xX24xX2xX291xX24xXcxX17x14cb0xX25xX2xX5exXcxX17xX2xXexXe1xX2xXexX16exX774xX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX288xX2xX10xX32xX78dxX25xX24xX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX1exX38xX17xX2xX4xX5eexX1xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX10xX32xX139xX25xX2xX10xX32xX131xX25xX2xX25xX3cxX5fxX2xX52xX58xX2xX10xX3cxX1f1xX39xX2xX4axX53xX10xX147xX2xX3cxX41xX2xX10xX3cxX1a5xX25xX24xX2xX3x1273bxX5xX2xX6xX128xX2xXdxX1cfxX2xXdxX48xX25xX24xX2xX10xX32xX125xX3xX16exX2xX150x13d9exX3xX2xXdxXfxX41xX10xX147xX2xX3cxX41xX2xX10xX3cxX1a5xX25xX24xX2xX10xX9axX694xX25xX24xX2xXdxX5xX48xX147xX2xX39xX1a5xX25xX24xX2xX25xX3cxX5fxX147xX2xX10xX5xX39xX2xX3xX1f1xX1xX2xX3xX321xX25xX2xX32xX1a8xX25xX2xX25xX12dxX10xX147xX2xX6xX4bxX10xX2xX4xX78dxX25xX2xX25xX3cxXfxX404xXcxX2xX3xX3cxffcexX16exX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXe0x14facxX25xX2xX3xX3cxX78dxX25xX24xX2xX10xX387xXfxX2xX10xX3cxX1cfxX2xX6xX47xX10xX2xX39xX53xX10xX2xX1baxX321xX25xX24xX2xX17fxXcxX5xX25xX3cxX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX147xX2xX387xX25xX24xX2xX291xX24xXcxX17xX7a3xX25xX2x150c4xX2c5xX25xX2xXbx14fd5xX2xX20xX2xX282xXfxX47xX39xX2xX52xX1a5xX3xX2xXexXexX98xX153xX282xX282xX14fxX150xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX3x129a7xX25xX24xX2xX1xX3cxX3aaxXfxX2xX10xX3cxX1a5xX10xX2xX4xX139xX25xX26xX2x13c11xX98xX3cxX1f1xX10xX2xX4xX9axX28cxX25xX24xX2xX3xX47xX3xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX17fxXcxX3aaxX2xX4xX5fxX2xX1cexfdb9xX39xX2xX10xX3cxX1f7xX10xX16exX2xX8c2xX1bbxX5xX2xX39xX2cfxXfxX2xX3cxX48xX5fxX25xX2xX10xX3cxX5fxX25xX3cxX147xX2xX3xX3cxX9axX5xX2xX1cexX1cfxX1xX2xXdxX5fxX25xX2xX24xXfxX5xX48xX147xX2xX39xX53xX10xX2xX6xX1a5xX2xX3cxX1a8xX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX52xX58xX2xX3cxX9axX2xX3cxXaaxX25xX24xX147xX2xX1exXcxX1a5xX25xX24xX2xX3xX1f1xX1xX2xX25xX3cxX9axX2xX10xX3cxX315xX2xX25xX5fxX17xX2xX10xX3cxX185xX2xX6xX5xXcxX2xX1cexX3cxXfxX2xXdxX5fxX25xX2xX24xXfxX5xX48xX2xX1baxX5fxX2xX52xX9axX5xX2xX1baxX5fxX48xX2xX6xX7f7xX2xX4axX4bxX25xX24xX2xX3xX3cx11410xX25xX24xX2xXdxXfxX315xX10xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX3xX321xX25xX2xXdxX53xX3xX2xX4xX53xX2xX10xX3cxX139xX39xX2xX24xX185xX2xX25xX3dxX5xX2xX52xX38xX17xX16ex138e4xX0xX66xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX4axX4axXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2xX4b8xXfxX4axX10xX3cxX8xX9xX13exX13dxX13dxX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX32xX9xX2xXdxX48xX32xX4axX12xX32xX8xX9xX13dxX9xX30xX0xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX30xX0xXfxX39xX24xX2xX6xX32xX3xX8xX9xX66xX66xXfxX16exXdxX5xX48xX3cxX5xX10xXfxX25xX3cxX16exX1baxX25xX66xX25xX12xX4b8xX6xX66xX6bxX13exX6bxX510xX66xX6bxX13dxX514xX4axX6bxX13dxX514xX13dxX2cbxX13dxX13dxX10xX6bxX51fxX6bxX6bxX510xX4xX6bxX16exX28xX1xX24xX9xX2xX66xX30xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX98xX5xX1xX10xXfxX48xX25xX9xX30xXexX9axX694xX25xX24xX2xXdxX5xX48xX2xX25xX3cxX5fxX2xXdxX1cfxX2xX32xX1a8xX25xX2xX25xX12dxX10xX2xX25xX3cxXfxX404xXcxX2xX3xX3cxX858xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX66xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX66xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX155xXfxX25xX2xX52xX9axX28cxX3xX2xX10xX3cxX387xX25xX24xX2xX10xXfxX25xX2xX10xX3cxX139xX39xX147xX2xX3xXcxX1a5xXfxX2xX25xX2c5xX39xX2xX13exX13dxX6bxX6bxX147xX2xX10xX1a8xXfxX2xX3cxX1a8xX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX25xX3cxX5fxX2xX14dxX2xX52xX1a5xXfxX2xX10xX9axX28cxX25xX24xX2xX25xX3dxX2xX13dxX514xX2xX3xX8e8xX25xX24xX2xX4axX48xX2xX98xX387xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX98xX774xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX3b5xXfxX404xX25xX2xXexX32xXcxX25xX24xX2xX52xX3aaxX39xX2xX25xX3cxX1f7xX25xX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX147xX2xXexX3cxX5xX25xX3cxX2xX10xX32xX5xX2xXbxX14dxX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1xX3cxX47xX10xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX52xX30exX25xX2xX1baxX1cfxX2xX25xX5fxX17xX2xX52xX58xX2xX3xX125xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xX24xXfxX5xX25xX2xX4axX1a5xXfxX2xX10xX32xX48xX25xX24xX2xX17fxXcxX47xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX147xX2xX3cxX321xX25xX24xX2xX9xX32xX78dxX10xX2xX32xXcxX53xX10xX9xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX16exX2xX98xX4bxX2xX10xX3cxX5ccxX147xX2xX14dxX2xX3cxX1a8xX25xX24xX2xX39xX4bxX3xX2xX3b5xX98xX6bxX147xX2xX98xX153xXexX2xX98xX51fxX147xX2xX98xX6bxX13dxX2xX10xX3cxXfxX315xX10xX2xX1cexX315xX2xX10xX3cxX91exX1xX2xX1xX3cxXfxX2xX514xX2xcb30xX2xX1xX3cxXfxX2xX13exX13exX2xX1baxX5fxX2xX1xX3cxXfxX2xX13exX2xXc3cxX2xX13exX13dxX147xX2xX6xX48xX25xX24xX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX52xX58xX2xX3xX3cxX48xX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX3cxX91exX1xX2xX1xX3cxXfxX2xX426xX2xXc3cxX2xX1xX3cxXfxX2xX13exX13exX2xX1baxX5fxX2xX10xX3cxX91exX1xX2xX1xX3cxXfxX2xX13exX2xXc3cxX2xX13exX13dxX16exX2xXexX9axX30exX25xX24xX2xX10xXe1xX147xX2xX3cxX41xX2xX10xX3cxX1a5xX25xX24xX2xX4axX131xX39xX2xXe0xX3b5xX425xX2xX3xX321xX25xX2xXdxX1cfxX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX3xX3cxX48xX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX2xX4xX41xX3xX3cxX2xX10xXfxX39xX2xX4xX2cfxX25xX2xX3cxX30exX25xX2xX6bxX13dxX3xX39xX16exX2xX291xX24xX48xX5fxXfxX2xX32xX5xX147xX2xX14dxX2xX4axX5xX25xX3cxX2xX39xX4bxX3xX2xX25xX3cxX5fxX2xX52xXfxX404xXcxX2xX10xX32xX1cfxX2xX6xX1a5xX2xX6bxX147xX2xX3xX47xX3xX2xX3cxX41xX2xX10xX3cxX1a5xX25xX24xX2xX10xX9axX694xX25xX24xX2xX10xX32xX4bxX3xX2xX98xX147xX2xX10xX32xX4bxX3xX2xX426xX147xX2xX510xX147xX2xX514xX2xX10xX3cxX12xX48xX2xX10xX3cxXfxX315xX10xX2xX1cexX315xX2xXdxX5xX25xX2xX52xX131xXcxX2xX4xX5fxX2xX1exX38xX17xX2xX24xX1a8xX3xX3cxX2xX52xX80cxX3xX147xX2xX25xX3cxX9axX25xX24xX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX3xX3cxX48xX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX2xX24xX1a8xX3xX3cxX2xX4xX858xX2xX4xX88cxX25xX2xX24xX1a8xX3xX3cxX2xX52xX80cxX3xX16exX2xX98xX3cxX9axX5xX2xX3cxX315xX10xX147xX2xX1cexX3cxX1a5xXfxX2xX4xX9axX28cxX25xX24xX2xX3xX47xX10xX2xX4axX461xX25xX24xX2xX52xX5ccxX2xX1exX38xX17xX2xX4xX5eexX1xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX25xX5fxX17xX2xX3xX321xX25xX2xXdxX1cfxX2xX3xX47xX3xX2xX3xX30exX2xX17fxXcxX5xX25xX2xX3xX3cxX12dxX3xX2xX25xX2c5xX25xX24xX2xX1xX3cxX47xX10xX2xX3cxXfxX41xX25xX2xX4xX5fxX2xX3xX47xX10xX2xX25xX3cxXfxX7a3xX39xX2xX39xX80cxX25xX216xX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexX32xX5xX48xX2xX52xX128xXfxX2xX1baxX2cfxXfxX2xX3xX3cxX78dxX25xX24xX2xX10xX387xXfxX2xX1baxX404xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xXdxX1f1xX10xX2xX3xX1f7xX1xX2xX25xX5fxX17xX147xX2xX387xX25xX24xX2xX291xX24xXcxX17xX7a3xX25xX2xXbxX8c7xX2xX5exX9axX25xX24xX2xX20xX2xX282xXfxX47xX39xX2xX52xX1a5xX3xX2xX98xX387xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX98xX774xX2xX10xX9axX2xX1baxX1f1xX25xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX150xX1a8xXfxX2xXe0xX9axX30exX25xX24xX2xX27dxX6xX1a5xX2xX426xX13dxX2xX52xX9axX694xX25xX24xX2xX155xXcxX38xX25xX2xXe0xXfxX41xXcxX147xX2xXexX16exX774xX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX288xX2xX20xX2xX52xX30exX25xX2xX1baxX1cfxX2xX3xX3cxX1cfxXcxX2xX10xX32xX47xX3xX3cxX2xX25xX3cxXfxX41xX39xX2xX24xXfxX47xX39xX2xX6xX47xX10xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX25xX5fxX17xX2xXdxX5xX48xX2xXdxXfxX41xX25xX26xX2xX8fbxX14fxX5fxX39xX2xX24xX185xX2xX3xX125xX2xX3xX3cxXcxX17xX41xX25xX2xX3xX47xX10xX2xX25xX3cxXfxX7a3xX39xX2xX39xX80cxX25xX16exX2xXexX3cxX5xX25xX3cxX2xX10xX32xX5xX2xXbxX14dxX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1cexX315xX10xX2xX4xXcxX1f7xX25xX2xX25xX3cxX9axX2xX10xX3cxX315xX2xX4xX5fxX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX3xX125xX2xX3xX30exX2xX6xX14dxX9d9xX16exX2x17bf7xX3cxXfxX2xX52xX9axX28cxX3xX2xX3cxXaaxXfxX2xX25xX24xXcxX17xX139xX25xX2xX4axX48xX2xX24xX185xX147xX2xX10xX9axX2xX1baxX1f1xX25xX2xX24xXfxX47xX39xX2xX6xX47xX10xX2xX4xX1a8xXfxX2xX52xX5ccxX2xX3xX3cxX48xX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX39xX5xX25xX24xX2xX10xX3cxX91exX1xX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX52xX78dxX25xX24xX2xX3xX3cxX166xX25xX24xX2xX4xX48xX1a8xXfxX2xX1baxX5fxX48xX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX147xX2xX387xX25xX24xX2xX5exX9axX25xX24xX2xX4xX1a8xXfxX2xX25xX125xXfxX2xX3xX125xX2xX4x12dd8xX2xX4axX48xX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX25xX3cxX131xX39xX16exX0xX66xX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX4axX4axXfxX25xX24xX8xX9xX6bxX9xX2xX4b8xXfxX4axX10xX3cxX8xX9xX13exX13dxX13dxX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xX32xX9xX2xXdxX48xX32xX4axX12xX32xX8xX9xX13dxX9xX30xX0xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX30xX0xXfxX39xX24xX2xX6xX32xX3xX8xX9xX66xX66xXfxX16exXdxX5xX48xX3cxX5xX10xXfxX25xX3cxX16exX1baxX25xX66xX25xX12xX4b8xX6xX66xX6bxX13exX6bxX510xX66xX6bxX13dxX514xX4axX6bxX13dxX514xX13dxX2cbxX13dxX13dxX10xX6bxX51fxX6bxX6bxX514xX4xX13exX16exX28xX1xX24xX9xX2xX66xX30xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX10xX32xX30xX0xX10xX4axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX98xX5xX1xX10xXfxX48xX25xX9xX30xX98xX7f7xX5xX2xX6xX128xX2xX10xX321xX5xX2xX25xX3cxX5fxX2xX52xX58xX2xXdxX48xX25xX24xX2xX10xX32xX125xX3xX0xX66xX10xX4axX30xX0xX66xX10xX32xX30xX0xX66xX10xXdxX48xX4axX17xX30xX0xX66xX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXf74xX3cxX387xX25xX24xX2xX3cxXfxX5ccxXcxX2xX6xX5xX48xX147xX2xX282xXfxX47xX39xX2xX52xX1a5xX3xX2xX98xX387xX25xX24xX2xX10xX17xX2xX98xX774xX2xX10xX9axX2xX1baxX1f1xX25xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX150xX1a8xXfxX2xXe0xX9axX30exX25xX24xX2xX4xX1a8xXfxX2xX1xX3cxX166xXfxX2xXdxXaaxX2xX10xX32xX47xX3xX3cxX2xX25xX3cxXfxX41xX39xX2xX3xX166xX5xX2xX52xX30exX25xX2xX1baxX1cfxX2xX39xX185xX25xX3cxX2xX25xX3cxX9axX2xX10xX3cxX315xX147xX2xXdxX14dxXfxX2xX4xXff6xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xX6xX5xXfxX2xX1xX3cxX1a8xX39xX2xX10xX1a8xXfxX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xXexXexX98xX153xX282xX282xX14fxX150xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX3xX3cxX295xX2xX3xX125xX2xXexX3cxX5xX25xX3cxX2xX10xX32xX5xX2xXbxX14dxX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1cexX315xX10xX2xX4xXcxX1f7xX25xX2xX39xX5fxX2xX10xX1a8xXfxX2xX3xXcxX53xX3xX2xX3cxX213xX1xX2xX3xX166xX5xX2xX28fxX153xX291xXe0xX2xX10xX295xX25xX3cxX2xXdxX5fxX25xX2xX1baxX404xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xX24xXfxX3aaxXfxX2xX1xX3cxX47xX1xX2xX52xX358xX17xX2xX25xX3cxX5xX25xX3cxX2xX10xXfxX315xX25xX2xX52xX53xX2xX3xX47xX3xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX155xXe0xX98xX153xX2xX10xX32xX139xX25xX2xX52xX1cfxX5xX2xXdxX5fxX25xX2xX4axXfxX7a3xX25xX2xX32xX5xX2xX1baxX5fxX48xX2xX25xX24xX5fxX17xX2xX13exX13dxX66xX425xX66xX13exX13dxX6bxX13exX147xX2xX3xX3cxX1fcxX25xX3cxX2xX774xX3cxX125xX2xX98xX3cxX166xX2xX10xX1cfxX3xX3cxX2xX28fxX153xX291xXe0xX2xX10xX295xX25xX3cxX2xX14fxX139xX2xX150xX185xX25xX3cxX2xXbxX30exX25xX2xX3xX8e8xX25xX24xX2xX52xX58xX2xX8fbxX3xX3cxX295xX2xX52xXfxX5ccxX39xX9d9xX2xX39xX53xX10xX2xX6xX1a5xX2xX6xX5xXfxX2xX1xX3cxX1a8xX39xX2xX10xX1a8xXfxX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX25xX5fxX17xX16exX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXbxX5xXcxX2xX1cexX3cxXfxX2xX4xX5fxX39xX2xX1baxXfxX41xX3xX2xX1baxX2cfxXfxX2xX39xX53xX10xX2xX6xX1a5xX2xX10xX3cxX5fxX25xX3cxX2xX1xX3cxX131xX25xX2xX4xXfxX139xX25xX2xX17fxXcxX5xX25xX147xX2xX25xX3cx19125xX39xX2xX3xX125xX2xX10xX3cxX139xX39xX2xX10xX3cxX387xX25xX24xX2xX10xXfxX25xX2xX52xX5xX2xX3xX3cxXfxX404xXcxX147xX2xX3xX3cxX78dxX25xX24xX2xX10xX387xXfxX2xX10xXfxX315xX1xX2xX10xX4bxX3xX2xX4xXfxX139xX25xX2xX4xX1a8xX3xX2xX1baxX2cfxXfxX2xX387xX25xX24xX2xX291xX24xXcxX17xX7a3xX25xX2xX155xXcxX38xX25xX2xXexX3cxX387xX25xX24xX2xX20xX2xX774xX3cxX125xX2xX282xXfxX47xX39xX2xX52xX1a5xX3xX2xXbxX14dxX2xX14fxX150xXexX153xX154xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX1cexXfxX139xX39xX2xXexX32xX9axX14dxX25xX24xX2xX153xX5xX25xX2xX17fxXcxX3aaxX25xX2xX4xX3d7xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xXexXexX98xX153xX282xX282xX14fxX150xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX16exX2xXexXcxX17xX2xX25xX3cxXfxX139xX25xX147xX2xX1cexX3cxXfxX2xX3xX3cxX78dxX25xX24xX2xX10xX387xXfxX2xX52xX404xX2xX3xX1f7xX1xX2xX52xX315xX25xX2xX25xX3cxX3dxX25xX24xX2xXdxX1f1xX10xX2xX3xX1f7xX1xX2xX3xX166xX5xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xX387xX25xX24xX2xXexX3cxX387xX25xX24xX2xX52xX58xX2xX1baxXfxX41xX25xX2xX52xX166xX2xX4xX3d7xX2xX4axX48xX2xX10xX1bbxX2xX3xX3cxX1a5xXfxX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX24xX80cxX1xX2xX1baxX5fxX2xX3xX8e8xX25xX24xX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX3xX1f1xX1xX2xX10xX5fxXfxX2xX4xXfxX41xXcxX2xX3xX3cxX48xX2xX1xX3cxX125xX25xX24xX2xX1baxXfxX139xX25xX16exX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX153xX48xX4axX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX98xX125xX2xX10xX3cxX5ccxX2xX25xX125xXfxX147xX2xX6xX5xXfxX2xX1xX3cxX1a8xX39xX2xX10xX32xX48xX25xX24xX2xX17fxXcxX47xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX52xX131xXcxX2xX10xX9axX2xX1exX38xX17xX2xX4axXe1xX25xX24xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xXexXexX98xX153xX282xX282xX14fxX150xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX52xX58xX2xX32xf229xX2xX32xX5fxX25xX24xX2xX1baxX5fxX2xX52xX58xX2xX52xX9axX28cxX3xX2xX3xX47xX3xX2xX3xX30exX2xX17fxXcxX5xX25xX2xX3xX3cxX12dxX3xX2xX25xX2c5xX25xX24xX2xX1cexX1cfxX1xX2xX10xX3cxX694xXfxX2xX3xX3cxX1f1xX25xX2xX3xX3cxX295xX25xX3cxX147xX2xX25xX3cxX9axX25xX24xX2xX52xX125xX2xX3xX3cxX295xX2xX39xX2cfxXfxX2xX4xX5fxX2xX1xX3cxX131xX25xX2xX25xX128xXfxX2xX3xX166xX5xX2xX10xX3aaxX25xX24xX2xXdxX2c5xX25xX24xX2xX3xX3cxX185xX39xX16exX2xX98xX125xX2xX3cxX5xX17xX2xX1cexX3cxX387xX25xX24xX2xX1baxXfxX41xX3xX2xX153xX5xX25xX2xX17fxXcxX3aaxX25xX2xX4xX3d7xX2xX4axXe1xX2xX47xX25xX2xXdxXcxX387xX25xX24xX2xX4xXaaxX25xX24xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX47xX3xX2xX17fxXcxX3aaxX25xX2xX52xX5ccxX2xX3xX3cxX48xX2xX10xX9axX2xX1baxX1f1xX25xX2xX24xXfxX47xX39xX2xX6xX47xX10xX2xX1baxX5fxX2xX25xX3cxX5fxX2xX10xX3cxX131xXcxX2xX10xX3cxXfxX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX3cxX387xX25xX24xX2xX52xX144xX25xX24xX2xX32xX78dxX10xX2xX32xXcxX53xX10xX2xX3xX387xX25xX24xX2xX10xX32xX185xX25xX3cxX2xX25xX3cxX9axX2xX4axX9axX2xX4xXcxX1f7xX25xX2xX52xX5xX25xX24xX2xX25xX24xX3cxXfxX2xX25xX24xX1a8xXfx10935xX2xX98xX38xXcxX2xX3cxXaaxXfxX2xX25xX5fxX17xX2xX1exXfxX25xX2xX24xX7f7xXfxX2xX52xX315xX25xX2xX3xX47xX3xX2xX3xX30exX2xX17fxXcxX5xX25xX2xX4xXfxX139xX25xX2xX17fxXcxX5xX25xX2xX1baxX5fxX2xXbxX14dxX2xX14fxX150xX20xXexX153xX154xX155xX5exX2xX5exX5fxX2xXexX62xX25xX3cxX2xX20xX2xX52xX30exX25xX2xX1baxX1cfxX2xX3xX3cxX166xX2xX52xX131xXcxX2xX10xX9axX16exX0xX66xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x164c2xXcxX10xX3cxX48xX32xX9xX30xX150xX185xX25xX3cxX2xXexX32xXcxX25xX24xX0xX66xX1xX30
Đình Trung