Xử lý tin báo tố giác tội phạm ở Hương Sơn có lúc chưa kịp thời
(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những hạn chế từ quá trình thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thời gian qua.
5833xbcdcxd67fxbcf6xe51cxa2acxd38ax7a69xd826xX7xe78fxc1a3xcc0cxac33x732cx7590xX5xac9dxXaxX3xX7xXexce62xX5xX10xX9xXaxXexX10x7b7bxXex5f48xX6xX5xXdxd593x7884x7ba0xX3x8d52xc068xX7xXexXdxdd2dxX15x6b13xXaxde2exa748xaec9xX3xX5x9c77xX3xXexXdxX23xX3xd84dx83c4x6342xX3xXexc3afxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexaf4bxXdxX3xXbxX1xa275xe190xX3xe6dfxX3xa9fcx6206x6a61xX23xX22xX3xe92bxX53xX23xX3xX4xa572xX3xX5x821cxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xc6a5xb3a9xXbxX3xXexX1xb70dxXdxX0xdd33xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xb20axXaxX2fxb272xae18xX15xX3xX5x7639xX3xX4dxX47xXexX3xXexa0a0xX3cxX23xX22xX3xX23xX1x71cdxX23xX22xX3xX1xX4cxX23xX3xX4xX1xa29fxX3xXexbdcaxX3x898exX27xX3bxX3xXexX91x5c85xX23xX1xX3xXexX1x7368xX4xX3xX1xXdxa427xX23xX3x79dexXdxXb8xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xaac0xX23x7178xX3xX22xXdx62afxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxc53dxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXexX91xe08fxX23xX3x5951xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xb88dxX51xX8axX3xXcx9300xX23xX1x82d9xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXa7xX27xX6xd865xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc729xX3cxX82xX15xXaxX2fxX57xX3bxX23xX22xX3x8471xX70xX2xc479xXc9xX3xc91axX1xX5cxX3xXcxX91xX52xX4fxX23xX22xX3xX3axX6xX23xX3xX148xX1xX3bxXbxX3xX4xX1xXa2xX3xX51xX47xXdxX3xXf8x8ee7xX23xX22xX3xX23xX1xX86xX23xX3xX82xX86xX23xX3xX110xX51xX85x63c0xe382xX118xX3xXex72abxX23xX1xX3xX175xX22xX27xX15xd33exX23xX3xXcxX1xX68xX3xX175xX1xX27xb577xX23xX3xX4xX1xb097xX3xXexX91xXadxX3xX4xX27xX47xX4xX3xX22xXdxX3bxX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXexXadxX23xX1xX3xX1xXadxX23xX1xX3xX4xX1x8b47xXbxX3xX1xX8axX23xX1xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX27xXc7xXexX3xXexX91xX3cxX23xX22xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbbxX8axX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX2dxX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axXc9xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xXexX91xXf5xX23xX3xXf8xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX127xX3xb661xX1xX191xX3xX23xX1xXdxXb8xX4dxX3x84caxX15xX3xX3axX6xX23xX3xaeaaxXdxbb90xX4dxX3xXexX91xX6xX3xXcxX17axX23xX1xX3xX191xX15xX3xX175xX22xX27xX15xX182xX23xX3xXcxX1xX68xX3x7a0cxX3bxXdxX3xX4x8756xX23xX22xX3xX82xXb3xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX23xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb18axXdxX82xXexX1xX24xX3xc2b3xX2xdf57xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xdd0axX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX70xX70xXdxX127xX3axX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xXbbxX23xX70xX23xX10xX2bfxX7xX70xX142xX145x6de2x9a25xX70xX2xX145xX2c6xX82xX2c8xX2xX2faxX2xX2c8xX2fax8969xXexX2d5xad3axX307xX2faxX2fbxX5xX145xX127xX26xXbxX22x6399xX91xX9xX2fbxX2xX2c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX67xX68xXbxX3xXexX1xX6dxXdxXaxX3xX2bfxXdxX82xXexX1xX9xXaxX2c6xX2xX2c8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2d5xX2xX145xXaxX3xX70xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3cxX3xX3axX3bxX3cxX3xX4xX3bxX3cxXc9xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXf8xX3cxX4cxX23xX3xX142xX145xX2xX2fbxX1exX142xX145xX142xX145xXc9xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xX255xXcdxX23xX1xX3xX7xX3bxXexX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX110xX255xX57xX85xXcxX118xX3xX255xba6fxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xXf8xbebcxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xXexX3fxXexX3xX2xX2xX30axX3xXbbxc4fdxXc9xX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbbxX8axX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX3xX110xXexX91xX3cxX23xX22xX3xXf8xX5cxX3xX4xX5cxX3xX2xX2faxX3xXexXdxX23xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xX2xX145xX2c8xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX2dxX3xX4xX5cxX3xX30axX2fbxX3xXexXdxX23xX3xX91xce73xX3xXexX1xX191xX3xXbxX1xX4cxX4dxXc9xX3xX142xX2fbxX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX91xX46fxX2dxX3xX4xX5cxX3xX2faxX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxXc9xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbbxX8axX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX3xX67xX1xX3d7xX23xX22xX3xXexX1xX27xX47xX4xX3xXexX1xd1a0xX4dxX3xXa7xX27xX15xXe8xX23xX3xXbbxX8axX3xX4xX1xX27xX15xX268xX23xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX4xX5cxX3xXexX1xX4d0xX4dxX3xXa7xX27xX15xXe8xX23xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX23xXexX10xX91xX3xX82xXexX1xX27xX4dxX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bfxXdxX82xXexX1xX24xX3xX2c6xX2xX2c8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2d5xX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX70xX70xXdxX127xX3axX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xXbbxX23xX70xX23xX10xX2bfxX7xX70xX142xX145xX2faxX2fbxX70xX2xX145xX2c6xX82xX2c8xX2xX2faxX145xX30axX2c8xX2xXexX30axX145xX145xX2c8xX2xX5xX145xX127xX26xXbxX22xX314xX91xX9xX30axX145xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX67xX68xXbxX3xXexX1xX6dxXdxXaxX3xX2bfxXdxX82xXexX1xX9xXaxX2c6xX2xX2c8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2d5xX2xX145xXaxX3xX70xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX148xX1xX5cxX3xXcxX91xX52xX4fxX23xX22xX3xX255xX3d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xb2baxXf5xX3xXcxX91xa0e2xX23xX22xX3xX664xX27xXc7xX23xX24xX3xX0xXdxX2fxX282xXdxX6xXdxX3xXf8xX3cxX4cxX23xX3xX142xX145xX2xX2fbxX3xX1exX3xX142xX145xX142xX145xXc9xX3xX255xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xX255xX57xX85xXcxX3xX255xX3d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xXf8xX3efxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xXexX3fxXexX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxXc9xX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX127xX0xX70xXdxX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fx8efaxXe8xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xX4xX3bxX4xX3xXbbxX400xX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axXc9xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xXc9xX3xXf8xXa2xX23xX3xX23xX6xX15xXc9xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xX255xX57xX85xXcxX3xXf8xX3efxX3xXexX1xX400xX3xX5xX34xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX2xX2faxX145xX3xXbbxX400xX3xX3bxX23xX3xX1xXadxX23xX1xX3xX7xXb3xXc9xX3xX4xX1xX27xX15xX268xX23xX3xX71bxX266xX57xX3xXf8xXe8xX3xX23xX22xX1xX68xX3xXexX91xX27xX15xX3xXexX3fxX3xX2xX145xX2c6xX3xXbbxX400xX2dxX3xX4xX5cxX3xX2d5xX3xXbbxX400xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xXc9xX3xX30axX3xXbbxX400xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX2dxX3xX1xXdxXb8xX23xX3xXf8xX6xX23xX22xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX400xX4xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX2xX142xX3xXbbxX400xXc9xX3xX2faxX2faxX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxXcxXa5xX3xX23x76d1xX4dxX3xX142xX145xX2xX2fbxX1exX142xX145xX142xX145xXc9xX3xX71bxX266xX57xX175xX176xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xXf8xX3efxX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xX2xX2xX30axX3xXexXdxX23xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2dxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX2c6xX2xX3xX15xXf5xX27xX3xX4xX18cxX27xX3xX1cxX3bxX4xX3xX4dxXdxX23xX1xX3xXbbxX8axX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX127xX3xXcxX91xX3cxX23xX22xX3xX142xX30axX3xXexXdxX23xX3xX67xX1xX3d7xX23xX22xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxXc9xX3xX71bxXdxXb8xX23xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXf8xXe8xX27xX3xX23xX1xX1b1xXexX3xXexX91xe0a6xX3xXbbx7416xXdxX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxXcxXdxXa2xX23xX3xX1xX8axX23xX1xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXexX91xXb3xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX2faxX3xX4xX27xX47xX4xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xX255xX57xX85xXcxX3xX255xX3d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xXbbxXe8xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX1cxX3bxX4xX3xX4dxXdxX23xX1xXc9xX3xX5xXc7xXbxX3xX1xX165xX3xX7xX53xXc9xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX1xX4cxX23xX3xXbbxX8axX3xX67xXa2xXexX3xXa7xX27xXcdxX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbbxX8axX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX23xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bfxXdxX82xXexX1xX24xX3xX2c6xX2xX2c8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2d5xX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX70xX70xXdxX127xX3axX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xXbbxX23xX70xX23xX10xX2bfxX7xX70xX142xX145xX2faxX2fbxX70xX2xX145xX2c6xX82xX2c8xX2xX2faxX2xX145xX145xX2xXexX142xX2d5xX30axX307xX2c6xX5xX145xX127xX26xXbxX22xX314xX91xX9xX307xX145xX2d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX67xX68xXbxX3xXexX1xX6dxXdxXaxX3xX2bfxXdxX82xXexX1xX9xXaxX2c6xX2xX2c8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2d5xX2xX145xXaxX3xX70xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX71bxXdxXb8xX23xX3xXexX91xX52xX4fxX23xX22xX3xX71bxXdxXb8xX23xX3xX266xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xX23xX1xX86xX23xX3xX82xX86xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX664xXf5xX3xa994xX23xX1xX3xXcxX27xX1b1xX23xX24xX3xX0xXdxX2fxX85xXe8xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX3axa113xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX7xX3fxX3xX5xX52xb63bxX23xX22xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXf5xX23xXc9xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xXbbxXdxXf5xX23xXc9xX3xX4xX3bxX23xX3xX3axX47xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX4xX5cxX3xXf8xX191xX3xX23xX832xX23xX22xX3xX5xXb3xX4xXc9xX3xXexX91xXadxX23xX1xX3xXf8xX47xX127xX0xX70xXdxX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX85xX3fxXdxX3xXbbxX8f4xXdxX3xXexXadxX23xX1xX3xX1xXadxX23xX1xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexXc9xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axXc9xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xXc9xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXf8xX3cxX4cxX23xX3xX142xX145xX2xX2fbxX1exX142xX145xX142xX145xXc9xX3xX71bxX266xX57xX175xX176xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xXf8xX3efxX3xXbxX1xXf5xX3xX4xX1xX27xX4d0xX23xX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXf8xX68xX23xX1xX3xX15xXf5xX27xX3xX4xX18cxX27xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX3xX4xX191xX6xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX2xX30axX2faxX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX2dxX3xXexX91xX27xX15xX3xXexX3fxX3xX2xX145xX2c6xX3xXbbxX400xXc9xX3xX2xX2c8xX145xX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX127xX3xX51xXdxXb8xX23xX3xX23xX6xX15xXc9xX3xXexX91xXf5xX23xX3xXf8xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX4xd3c5xX23xX3xX2faxX2c6xX3xXbbxX400xXc9xX3xX2faxX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX2dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX30axX3xXbbxX400xXc9xX3xX2xX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX2dxX3xXbxX1xX400xX4xX3xX1xX165xXdxX3xX1cxe961xXexX3xX1cxX31xX3xX2xX3xXbbxX400xXc9xX3xX2xX3xX3axX68xX3xX4xX6xX23xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX137xXf5xX23xX3xX4xX4cxX23xX1xX3xX67xXa2xXexX3xXa7xX27xXcdxX3xXf8xX4cxXexX3xXf8xX52xXb55xX4xXc9xX3xX4xX3d7xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbbxX8axX3xX67xXdxXa2xX23xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX67xX1xX4fxXdxX3xXexX3fxX2dxX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axXc9xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX4xXcaaxX23xX3xX4dxX47xXexX3xX7xX3fxX3xX1xX4cxX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX23xX1xX52xX24xX3xXexXdxXa2xX23xX3xXf8xX47xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xX4dxX47xXexX3xX7xX3fxX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xX4xXcaaxX23xX3xX4xX1xXc7xX4dxX2dxX3xX4xX3bxX4xX3xX15xXf5xX27xX3xX4xX18cxX27xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexXc9xX3xX1cxX3bxX4xX3xX4dxXdxX23xX1xX3xX4xX191xX6xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXf5xX23xX3xXf8xX3fxXdxX3xXbbxX8f4xXdxX3xX4dxX47xXexX3xX7xX3fxX3xX23xX22xX27xX165xX23xX3xXexXdxX23xX3xX4xXcaaxX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX2dxX3xX4dxX47xXexX3xX7xX3fxX3xXbbxX400xX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXf5xX23xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX3axX3bxX4dxX3xX7xX3bxXexX3xX1xX3cxX4cxXexX3xXf8xX47xX23xX22xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xX4xX191xX6xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX2dxX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX91xXcdxX3xXbxX1xX52xX53xX23xX22xX3xXexXdxXb8xX23xX3xXexX91xX3cxX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xXbbxX400xX3xX3bxX23xXc9xX3xXbbxX400xX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexX6xXdxX3xX23xX4cxX23xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX3d7xX23xX22xX3xX67xX1xX3d7xX23xX22xX3xX3axX6xX23xX3xX1xX8axX23xX1xX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXf8xX68xX23xX1xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xXf8xX165xX3xXbbxXc7xXexXc9xX3xXexX8axXdxX3xX5xXdxXb8xX27xX2dxX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX268xX23xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexX8axXdxX3xX5xXdxXb8xX27xX3xX4xX1xX3cxX3xX71bxX266xX57xX175xX176xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xXcaaxX23xX3xX4xX1xXc7xX4dx7f3exX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX23xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bfxXdxX82xXexX1xX24xX3xX2c6xX2xX2c8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2d5xX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX70xX70xXdxX127xX3axX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xXbbxX23xX70xX23xX10xX2bfxX7xX70xX142xX145xX2faxX2fbxX70xX2xX145xX2c6xX82xX2c8xX2xX2faxX2xX2faxX2c8xX142xXexX2xX2c6xX2xX2xX2c6xX5xX145xX127xX26xXbxX22xX314xX91xX9xX2faxX2d5xX30axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX67xX68xXbxX3xXexX1xX6dxXdxXaxX3xX2bfxXdxX82xXexX1xX9xXaxX2c6xX2xX2c8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2d5xX2xX145xXaxX3xX70xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX148xX1xX5cxX3xX71bxXdxXb8xX23xX3xXexX91xX52xX4fxX23xX22xX3xX71bxXdxXb8xX23xX3xX266xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xX23xX1xX86xX23xX3xX82xX86xX23xX3xXexX17axX23xX1xX3xX148xX1xX6xX23xX3xd0b8xX27xX34xX3xX175xX1xX1b1xXexX24xX0xXdxX2fxX3xX664xX8axX4dxX3xX91xX46fxX3xX4xX5cxX3xX1xX6xX15xX3xX67xX1xX3d7xX23xX22xX3xXexXadxX23xX1xX3xXexX91xX4cxX23xX22xX3xXd00xX4dxX3xXexXdxX23xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX4xX1b1xXbxX3xX1cxX3efxX127xX0xX70xXdxX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX148xX1xX3bxXexX3xX3axXdxX268xX27xX3xXexX4cxXdxX3xX3axX27xXb49xXdxX3xX5xX8axX4dxX3xXbbxXdxXb8xX4xXc9xX3xX255xX1xX191xX3xX23xX1xXdxXb8xX4dxX3xX25fxX15xX3xX3axX6xX23xX3xX266xXdxX268xX4dxX3xXexX91xX6xX3xXcxX17axX23xX1xX3xX191xX15xX3xX175xX22xX27xX15xX182xX23xX3xXcxX1xX68xX3xX282xX3bxXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX91x59d8xX23xX22xXc9xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX5xX8axX3xXf8xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX3xX4xX5cxX3xXexXadxX23xX1xX3xX1xXadxX23xX1xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX82xXdxX182xX23xX3xX3axXdxXa2xX23xX3xXbxX1x5b31xX4xX3xXexX4cxXbxXc9xX3xX82xX3cxX3xXf8xX5cxXc9xX3xX4xX18cxX23xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX27xX15xX3xXbbxX6xXdxX3xXexX91xXcaaxX3xX4xX191xX6xX3xXa7xX27xX18cxX23xX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xX175xX1xX86xX23xX3xX82xX86xX23xXc9xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xXc9xX3xXexXb49xX3xX4xX1xX11b3xX4xX3xXexX91xX3cxX23xX22xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXf8xX268xX3xXb49xX23xX3xXf8xX68xX23xX1xX3xXexXadxX23xX1xX3xX1xXadxX23xX1xX3xX23xX1xX1177xX4dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX91xXdxX268xX23xX3xX67xXdxX23xX1xX3xXexXa2xX3xX1exX3xX1cxX3efxX3xX1xX47xXdxX3xX3axXe8xX23xX3xXbbxX98xX23xX22xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX255xX10xX23xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bfxXdxX82xXexX1xX24xX3xX2c6xX2xX2c8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2d5xX2xX145xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX70xX70xXdxX127xX3axX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xXbbxX23xX70xX23xX10xX2bfxX7xX70xX142xX145xX2faxX2fbxX70xX2xX145xX2c6xX82xX2c8xX2xX2faxX2xX142xX145xX145xXexX2c8xX30axX145xX2d5xX2xX5xX145xX127xX26xXbxX22xX314xX91xX9xX2fbxX2c6xX2faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xX4xX5cxX3xX5xX5fxX4xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX67xX68xXbxX3xXexX1xX6dxXdxXaxX3xX2bfxXdxX82xXexX1xX9xXaxX2c6xX2xX2c8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2d5xX2xX145xXaxX3xX70xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX71bxX266xX57xXc9xX3xX255xX3d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX4xX18cxX23xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX400xX4xX3xXexX832xX23xX22xX3xX4xX52xX6dxX23xX22xX3xX4xX3d7xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xXb55xXbxX3xXbbxX8f4xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xXc9xX3xXexXb49xX3xX4xX1xX11b3xX4xX3xXexX91xXf5xX23xX3xXf8xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX3xXf8xX268xX3xXexX1xXb3xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxXexX3xX23xX1xXdxXb8xX4dxX3xXbbxX400xX3xXf8xX52xXb55xX4xX3xX22xXdxX6xX3cxX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fx9e26xX137xX175xX176xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX53xX23xX3xXbbxX8axX3xX4xX3bxX4xX3xXf8xX53xX23xX3xXbbxX68xX3xX5xXdxXf5xX23xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xX4xX18cxX23xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX400xX4xX3xXexX1xX3bxX3cxX3xX22x877fxX3xX23xX1xX98xX23xX22xX3xX67xX1xX5cxX3xX67xX1xX832xX23xXc9xX3xXbbxX52xX8f4xX23xX22xX3xX4dxd5f8xX4xX3xX4xX191xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXexX1xXb3xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX27xXc7xXexX3xXexX91xXf5xX23xX3xXf8xX68xX6xX3xX3axX8axX23xX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX266xXa2xXexX3xX5xX27xXc7xX23xX3xX4xX27xX47xX4xX3xX5xX8axX4dxX3xXbbxXdxXb8xX4xXc9xX3xX148xX1xX5cxX3xXcxX91xX52xX4fxX23xX22xX3xX3axX6xX23xX3xX148xX1xX3bxXbxX3xX4xX1xXa2xX3xX51xX85xX175xX176xX3xXexX17axX23xX1xX3xX175xX22xX27xX15xX182xX23xX3xXcxX1xX68xX3xX175xX1xX27xX18cxX23xX3xXf8xXe8xX3xX23xX22xX1xX68xX3xX4xX3bxX4xX3xXf8xX53xX23xX3xXbbxX68xX3xX4xX18cxX23xX3xXexX832xX23xX22xX3xX4xX52xX6dxX23xX22xX3xX4xX3d7xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2dxX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xX4xX18cxX23xX3xXf8xXcdxX4dxX3xX3axXcdxX3cxX3xXa7xX27xX15xX3xXf8xX68xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX27xXc7xXexX2dxX3xX4xX3bxX4xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xX4xX18cxX23xX3xX1cxX3bxX4xX3xX4dxXdxX23xX1xXc9xX3xX67xXa2xXexX3xX5xX27xXc7xX23xX3xX4xX400xX3xXexX1xX268xX2dxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxX175xX86xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xXexX91xXadxX23xX1xX3xXf8xX47xX3xX4xX191xX6xX3xX4xX3d7xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1cxX3efxX3xXexX91xX3cxX23xX22xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2dxX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXexX86xX4dxX3xX23xX86xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xXdxXb8xX27xX3xXa7xX27xXcdxX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX23xX1xXc7xX23xXc9xX3xX22xXdxXcdxXdxX3xXa7xX27xX15xXa2xXexX3xXexX3fxX3xX22xXdxX3bxX4xXc9xX3xXexXdxX23xX3xX3axX3bxX3cxX3xXbbxXe8xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2dxX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX400xX4xX3xX23xX86xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX34xX3xXexX1xX11b3xX4xX3xX4xX1xX8f1xX23xX1xX3xXexX91xX68xXc9xX3xXbxX1xX4d0xX4dxX3xX4xX1xX1b1xXexX3xXf8xX4cxX3cxX3xXf8xX11b3xX4xX3xXbbxX8axX3xXexX91xXadxX23xX1xX3xXf8xX47xXc9xX3xX23xX832xX23xX22xX3xX5xXb3xX4xX3xX4xX1xX27xX15xXf5xX23xX3xX4dxX3d7xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xXbbxX400xX3xX4xX191xX6xX3xXf8xX47xXdxX3xX23xX22xc189xX3xX4xX3bxX23xX3xX3axX47xXc9xX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xXbbxXdxXf5xX23xXc9xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xXbbxXdxXf5xX23xX2dxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3cxX82xX15xXaxX2fxXcxX832xX23xX22xX3xX4xX52xX6dxX23xX22xX3xX7xXb3xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xXb55xXbxX3xX22xXdxX98xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX53xX3xXa7xX27xX6xX23xX3xXf8xXdxXe8xX27xX3xXexX91xX6xX3xXbbxX8f4xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xXcaaxX23xX22xX3xX3axX6xX23xXc9xX3xXf8xX53xX23xX3xXbbxX68xX3xX67xX1xX3bxX4xX3xXexX91xX3cxX23xX22xX3xX4xX3d7xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xXf8xX1b1xX27xX3xXexX91xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXcaaxX23xX22xX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xXexX47xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2dxX3xX67xXdxX268xX4dxX3xX7xX3bxXexX3xX4xX1xb24dxXexX3xX4xX1xa7dexX3xXf8xX3fxXdxX3xXbbxX8f4xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXbbxX400xX3xXbbxXdxXb8xX4xX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axXc9xX3xXexX4cxX4dxX3xXf8xXadxX23xX1xX3xX4xX1xX17axX127xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb33xX27xXexX1xX3cxX91xXaxX2fxX664xX52xX27xX3xXcxX1xX8axX23xX1xX0xX70xXbxX2f
Lưu Thành